1. Platforma Moodle Portalu Edukacyjnego została zaktualizowana do najnowszej wersji (2.5.x).
  2. Dokumentacja do tej wersji platformy znajduje się tutaj.
  3. Podstawowa dokumentacja PE znajduje się w menu Dokumentacja.
  4. Zalecanymi przeglądarkami Portalu Edukacyjnego są Mozilla Firefox oraz Google Chrome.