PORTAL EDUKACYJNY UG   MESTWIN


Uaktualnienie Portalu Edukacyjnego

Centrum Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego uaktualniło Portal Edukacyjny UG.

Oto lista najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone:

  1. Wszystkie kursy z platformy Moodle 1.9.x i Moodle 2.5.x zostały umieszczone na jednej platformie Moodle (2.8.x).
  2. Została zmieniona struktura konta studenta, aby uprościć dalszą integrację z Panelem Nauczyciela.
  3. Na naszą nową platformę edukacyjną zostały przeniesione:
    • wszystkie kursy z platform Moodle 1.9.x i Moodle 2.5.x,
    • wszystkie konta pracowników oraz użytkowników zewnętrznych.
  4. Nie zostaly przeniesione zapisy studentów na dotychczasowe kursy.
  5. Dostęp do archiwalnej wersji Portalu Edukacyjnego mają wyłącznie nauczyciele. Aby uzyskać dostęp do archiwalnej strony PE, skontaktuj się z Administratorem: kontakt