PORTAL EDUKACYJNY UG   MESTWIN


Dane kontaktowe

Problemy z obsługą lub funkcjonowaniem Portalu Edukacyjnego UG oraz wszelkie uwagi i sugestie odnośnie działania PE  proszę zgłaszać Administratorowi:

mail: e-edukacja@ug.edu.pl (preferowany sposób kontaktu),
telefon (wewn.): 2343 lub 2032
telefon (zewn.): 523 23 43 lub 523 20 32