PORTAL EDUKACYJNY UG   MESTWIN


Certyfikaty SEA

Pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, dr Rafał Ślusarz, uzyskał Certyfikat Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA).
Jest to certyfikat przyznawany e-nauczycielom, potwierdzający kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odleglość oraz tworzenia treści e-learningowych.

Więcej informacji na stronach Stowarzyszenia:
http://www.sea.edu.pl/index.php