PORTAL EDUKACYJNY UG   MESTWIN


Czym jest Portal Edukacyjny?

Portal Edukacyjny Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze zintegrowaną platformą Moodle to system udostępniający i zarządzający kursami e-learningowymi na UG.
Każdy nauczyciel, który zaloguje się na stronie pe.ug.edu.pl, będzie mógł samodzielnie założyć sobie kurs na zintegrowanej platformie Moodle.
 

UWAGA! Wszelkie instrukcje obsługi dostępnych aktualnie systemów e-learningowych znajdziesz w menu Dokumentacja.