PORTAL EDUKACYJNY UG   MESTWIN


Logowanie do Portalu Edukacyjnego

Każdy student Uniwersytetu Gdańskiego może się logować do Portalu Edukacyjnego wykorzystując swoje poświadczenia z Portalu Studenta (https://ps.ug.edu.pl). Oznacza to, że student w formularzu logowania, w polu "Login" wpisuje swój numer albumu, a w polu hasło swoje hasło do Portalu Studenta.

Jeżeli student może się zalogować do Portalu Studenta, a ma problemy z logowaniem do PE, powinien wykonać następujące kroki:
1. zalogować się do Portalu Studenta (https://ps.ug.edu.pl),
2. ustawić sobie nowe hasło,
3. zalogować się do Portalu Edukacyjnego wykorzystując swój numer albumu oraz nowoustawione hasło.

Jeżeli zalogowanie do PE nadal nie jest możliwe należy wysłać e-mail do Administratora (adres:e-edukacja@ug.edu.pl).
E-mail ten powienien zawierać:
• w polu temat: problem z logowaniem do PE,
• w treści wiadomości: swoje imię i nazwisko, rok studiów, numer albumu oraz dokładny opis sytuacji.