Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

INFORMACJE

Witaj na Portalu Edukacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego!

Znajdziesz tu kursy utworzone i prowadzone przez nauczycieli uniwersyteckich. Platformą wspierającą działanie Portalu Edukacyjnego jest Moodle. Strona jest administrowana przez Centrum Informatyczne UG.


Aktualności:
Strona główna Portalu Edukacyjnego została zmodernizowana. Obecnie wspiera go platforma Moodle w wersji 3.1


DOKUMENTACJA DLA NAUCZYCIELI

Portal Edukacyjny Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze zintegrowaną platformą Moodle
to system udostępniający i zarządzający kursami e-learningowymi na UG. Każdy nauczyciel,
który zaloguje się na stronie pe.ug.edu.pl, będzie mógł samodzielnie założyć sobie kurs na zintegrowanej platformie Moodle.

Nowy Portal Edukacyjny stanowi warstwę zarządzającą kursami e-learningowymi na zintegrowanej platformie Moodle. Każdy wykładowca, który posiada konto nauczyciela na PE może samodzielnie tworzyć i zarządzać swoimi kursami e-learningowymi. Do kursów e-learninowych mogą być automatycznie lub ręcznie zapisani studenci.

Każdy nauczyciel, który chce korzystać z systemu e-learningowego Uniwersytetu Gdańskiego, musi posiadać konto nauczyciela na Portalu Edukacyjnym.

Aby uzyskać konto nauczyciela należy:

 1. Zalogować się do Portalu Edukacyjnego wykorzystując swoje poświadczenia z Portalu Pracownika:
  • strona logowania: https://pe.ug.edu.pl/
  • pole Kim jesteś: Pracownik UG
  • pole Login: symbol pracownika (numer)
  • pole Hasło: swoje hasło do Portalu Pracownika
 2. Wysłać na adres e-edukacja@ug.edu.pl wiadomość, która będzie zawierała:
  • w polu temat: „nowe konto nauczyciela – symbol pracownika”
  • w polu treść: symbol pracownika, imię i nazwisko, nazwę jednostki zatrudnienia
  • w polu załącznik: swoją fotografię (opcjonalnie)
 3. Aby uzyskać uprawnienia do przetwarzania danych osobowych na Portalu Edukacyjnym, należy również wypełnić odpowiedni wniosek i zapoznać się ze szkoleniem z ochrony danych osobowych. Cała procedura jest opisana na tej stronie: Procedura nadawania uprawnień

1. Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi na prośbę nauczyciela akademickiego może stworzyć multimedialny kurs e-learningowy, który powstanie na bazie dostarczonych materiałów źródłowych oraz będzie zgodny z wymogami opisanymi w dokumencie „Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”:

http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/2625/files/zal100r14Reulamin.pdf

2. Poprzez pojęcie „Materiały źródłowe” rozumie się spisaną w formie tekstowej treść kursu oraz wszelkie materiały uzupełniające, takie jak zdjęcia, wykresy, prezentacje MS PowerPoint, itp.

3. Podstawowym składnikiem materiałów źródłowych jest opisana w formie tekstowej treść kursu.

4. Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi przyjmuje do realizacji tylko ukończone materiały źródłowe.

5. Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi decyduje o terminie wykonania kursu po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi.

6. Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi dysponuje ograniczonymi zasobami, dlatego też może odmówić wykonania kursów, które znajdą się poza zasięgiem (czasowym lub finansowym) Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi.

7. Za pomoc w przygotowaniu kursu Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi nie pobiera żadnych opłat.

8. Aby zainicjować współpracę przy tworzeniu kursu e-learningowego, nauczyciel akademicki powinien wysłać email na adres e-edukacja@ug.edu.pl. Email ten powinien zawierać imię, nazwisko, email i telefon nauczyciela akademickiego oraz krótki opis kursu.

W związku z wprowadzeniem Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 100/R/14 z dnia 31 października 2014 roku w sprawie e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim (link), istnieje możliwość prowadzenia na Portalu Edukacyjnym e-learningowych kursów, które mogą zastąpić część lub całość prowadzonych zajęć.

Za prowadzenie zajęć w trybie elektronicznym przysługuje zwiększona stawka pensum. Przeliczniki stosowane w prowadzeniu zajęć w formie e-learningu (w kategoriach wynagrodzenia) dla pełnego kursu e-learningowego wynoszą nie więcej niż liczba godzin zajęć x 3. Przelicznik ten obejmuje przygotowanie materiałów multimedialnych i minimum jednorazowe przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji ze studentami.

Zajęcia prowadzone e-learningowo muszą być zgodne z Regulaminem tworzenia i prowadzenia zajęć w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (regulamin dostępny jest tutaj).

Aby uruchomić kurs zastępujący zajęcia tradycyjne należy:

1. Stworzyć kurs zgodny z Regulaminem tworzenia i prowadzenia zajęć w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pamiętaj, że Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi może pomóc w stworzeniu takiego kursu.

2. Przedstawić Dziekanowi Wydziału Zarządzenie nr 100/R/14, przygotowany kurs i uzyskać akceptację na uruchomienie kursu zastępującego część lub całość zajęć e-learningowych.

3. Uzyskać od Dziekana Wydziału odpowiednio zwiększony przelicznik pensum za część zajęć prowadzonych e-learningowo.


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.