Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

DLA STUDENTÓW
DOKUMENTACJA DLA NAUCZYCIELI

Portal Edukacyjny Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze zintegrowaną platformą Moodle oraz aplikacjami Microsoft Office 365 to system udostępniający i zarządzający kursami e-learningowymi na UG. Każdy nauczyciel,
który uzyska uprawnienia do Portalu Edukacyjnego, będzie mógł samodzielnie założyć kurs.

Portal Edukacyjny stanowi warstwę zarządzającą kursami e-learningowymi. Każdy wykładowca, który posiada konto nauczyciela na PE może samodzielnie tworzyć i zarządzać swoimi kursami e-learningowymi.
Do kursów e-learningowych mogą być automatycznie lub ręcznie zapisani studenci.

Pracownicy UG logują się na stronie Portalu Edukacyjnego https://pe.ug.edu.pl z następującymi poświadczeniami:
  • pole Kim jesteś: Pracownik UG
  • pole Nazwa użytkownika: symbol pracownika (numer)
  • pole Hasło: hasło do Portalu Pracownika
W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta swojego hasła, należy wygenerować nowe hasło ze strony logowania do Portalu Pracownika: https://pp.ug.edu.pl. Nowe hasło przyjdzie na mail zapisany w systemie.

Uwaga!
Aby mieć możliwość dodawania kursów e-learningowych, należy uzyskać uprawnienia do przetwarzania danych osobowych na Portalu Edukacyjnym.
Każdy nauczyciel, który chciałby korzystać z Portalu Edukacyjnego musi posiadać uprawnienia do przetwarzania danych osobowych na Portalu Edukacyjnym.

Procedura znajduje się na stronie:
Uprawnienia do zakładania i prowadzenia kursów e-learningowych na Portalu Edukacyjnym
Instrukcja na temat dodawania nowego kursu znajduje się na stronie:
Zakładanie nowego kursu

Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi wspomaga nauczycieli akademickich w zakresie technicznej obsługi Portalu Edukacyjnego.

Więcej informacji oraz instrukcji na temat nauczania zdalnego w Uniwersytecie Gdańskim znajduje się na stronie:
Nauczanie Zdalne


UWAGA! W celu prowadzenia kursów na Portalu Edukacyjnym konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień (więcej informacji zakładka powyżej: "Uprawnienia do tworzenia kursów e-learningowych")


FILMY INSTRUKTAŻOWE

 

 

Uwaga! Jeśli nie widzisz przycisku "dodaj kurs", oznacza to, że nie posiadasz odpowiednich uprawnień na Portalu Edukacyjnym. Patrz: zakładka "Uprawnienia do tworzenia kursów e-learningowych" powyżej.

 

 

Po kliknięciu na tytuł kursu otwiera się menu.

 

 

Etykieta to krótki opis tekstowy. Służy do umieszczenia w kursie informacji.

 

 

Do kursu można dodać dowolny plik tekstowy (np. .doc, .pdf), prezentację Power Point, grafikę, itd. Pliki multimedialne (np. filmy) najlepiej umieszczać w serwisie zewnętrznym i zalinkować do kursu.

 

 

Większe fragmenty tekstu takie jak: wykład, tekst do analizy itd., umieszczamy jako strona w kursie.

 

 

Forum aktualności służy tylko do umieszczania ogłoszeń przez nauczyciela. Studenci nie mogą na nim pisać. Forum aktualności w kursie występuje domyślnie. Subskrypcja forum oznacza, że studenci będą otrzymywali kopię wiadomości z forum na maila.

 

 

Zwykłe forum służy wymianie informacji pomiędzy nauczycielem i studentami. Aktywne uczestniczenie w dyskusji może podlegać ocenie.

 

 

Tworzenie testu składa się z dwóch kroków: konfiguracja testu oraz dodawanie pytań do testu. Podczas edycji ustawień testu określamy m.in.: okres dostępności testu, czas trwania, liczbę dostępnych podejść, wygląd testu, progi procentowe oceny.

 

 

System Moodle oferuje wiele różnych typów pytań, jakie mogą być dodane do testu. Powyższy przykład pokazuje jak dodać pytanie jednokrotnego wyboru (w ten sam sposób dodaje się pytanie wielokrotnego wyboru). Opcje pytania pozwalają m.in. na ustawienie punktacji, określenie jednej/wielu prawidłowych odpowiedzi, wymieszanie odpowiedzi wewnątrz pytania.

 

 

Po utworzeniu testu oraz pytań w bazie pytań, należy dodać pytania do wybranego testu. Dzięki rozdzieleniu mechanizmu testu od bazy pytań, możliwe jest wielokrotne wykorzystanie tych samych pytań (np. w innym teście lub w innym kursie).

 

 

Grupy salowe pobierane są z Panelu Nauczyciela. Po dodaniu grupy salowej, studenci na liście uczestników kursu pojawią się dopiero w momencie zalogowania do Portalu Edukacyjnego. Kurs pojawi się na liście kursów danego studenta automatycznie.

 

 

Po ustawieniu hasła dostępu do kursu, należy to hasło przekazać studentom (np. na zajęciach lub za pomocą maila). Studenci następnie będą mogli odszukać kurs na liście kursów według nauczycieli i samodzielnie zapisać się na kurs.


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.