PORTAL EDUKACYJNY UG   MESTWIN


 
Wydział BiologiiIlość kursów: 75


Wydział Biologii
Dziekanat Wydziału Biologii (studenci przyrody, sprawy socjalne) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów [2015-10-28 / 2017-01-16]
Fitopatologia - medycyna roślin [2015-08-11 / 2017-01-16]
Forum "NAUKA I BIZNES" dla Wydziału Biologii [2015-08-10 / 2017-01-18]
Forum dyskusyjne Studenckiego Koła Naukowego Homunculus [2015-08-10 / 2017-01-16]
II uczniowska popularnonaukowa sesja z Biologii [2015-09-26 / 2017-01-16]
Introduction to Human Genetics [2015-08-10 / 2017-01-16]
KOLEKCJA PLAZMIDÓW I DROBNOUSTROJÓW [2015-08-11 / 2017-01-17]
Konferencja Dydaktyki Akademickiej [2015-08-10 / 2017-01-16]
Kurs bez nazwy - testowy [2015-08-07 / 2017-01-16]
Podstawy przedsiębiorczości wykład dla kierunku Biologia medyczna od 18.04 do 06.06.2016 r. [2015-08-10 / 2017-01-16]
Proseminarium [2015-11-02 / 2017-01-16]
Przygotowanie i obsługa kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej od A do Z [2015-08-10 / 2017-01-16]
Seminaria doktorantów KTRiOP [2015-11-02 / 2017-01-16]
Seminarium I roku II stopnia na kierunku Biologia [2015-08-10 / 2017-01-17]
Techniki neuromodulacyjne ośrodkowego układu nerwowego [2015-08-10 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna dla studentów makrokierunku przyroda [2015-09-26 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna w edukacji dla studentów biologii - specjalizacja nauczycielska [2015-09-25 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna w edukacji dla studentów geografii - specjalizacja nauczycielska [2015-09-26 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Technologie informacyjne [2016-10-18 / 2017-01-19]
Technologie informacyjne - uzupełnienie [2015-08-10 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne - uzupełnienie ćwiczeń [2015-08-11 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne 2013 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne 2014 Biologia [2015-08-10 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne 2014 Biologia (1) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne dla Biologii Medycznej [2015-09-01 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne e-learning [2015-08-07 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne-kurs uzupełniający [2015-08-10 / 2017-01-19]
Test kurs [2015-09-25 / 2017-01-16]
Uzupełnienie kursu TIwE dla kierunku biologia WB [2015-08-10 / 2017-01-16]
Wspomaganie TI [2015-10-20 / 2017-01-18]
Wstęp do bioinformatyki [2015-08-11 / 2017-01-19]
zagadnienia do ćwiczeń z fizjologii zwierząt [2015-11-02 / 2017-01-16]

Wydział Biologii / Katedra Biochemii
Forum Studenckiego Naukowego Koła Biochemicznego [2015-08-10 / 2017-01-16]
jiji [2015-08-11 / 2017-01-17]

Wydział Biologii / Katedra Biologii Molekularnej
Seminarium 3 dla Biologii (magisterskie) II rok [2015-10-12 / 2017-01-19]
Technologie informacyjne [2015-08-25 / 2017-01-18]
Technologie informacyjne 2016 [2016-09-05 / 2017-01-19]
Technologie informacyjne_BGK [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Biologii / Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku Biologia II rok od 19.02 do 15.04.2016 r. [2015-08-10 / 2017-01-17]
test_1 [2016-03-16 / 2017-01-16]
testowy - epigenetyka roslin [2016-03-16 / 2017-01-16]

Wydział Biologii / Katedra Ekologii Roślin
Technologie informacyjne 2016/2017 [2016-11-23 / 2017-01-19]

Wydział Biologii / Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Technologie informacyjne KG 2016-2017 [2016-10-27 / 2017-01-19]
TI - UZUPEŁNIENIE 2016-2017 [2016-10-04 / 2017-01-18]

Wydział Biologii / Katedra Mikrobiologii
Bioterroryzm [2015-09-22 / 2017-01-16]
Ćwiczenia z mikrobiologii - grupa prowadzona przez A-K. Kaczorowską [2015-08-10 / 2017-01-17]
Elementy genetyki bakterii [2015-08-11 / 2017-01-16]
Immunologia [2015-09-26 / 2017-01-16]
Immunologia - ćwiczenia [2015-09-26 / 2017-01-16]
Immunologia - ćwiczenia dla studentów zaocznych [2015-09-24 / 2017-01-16]
LICENCJAT dla studentów studiów zaocznych [2015-09-26 / 2017-01-17]
Mikrobiologia [2015-08-11 / 2017-01-19]
Mikrobiologia - ćwiczenia [2015-09-26 / 2017-01-16]
Molekularne podłoża odporności [2015-09-26 / 2017-01-16]
Pracownia specjalizacyjna dla I roku MSU [2015-09-26 / 2017-01-16]
Seminarium dla II roku MSU [2015-09-24 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie [2015-08-07 / 2017-01-16]

Wydział Biologii / Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Taksonomia roślin [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Biologii / Pracownia Dydaktyki Biologii
Dydaktyka Biologii "2015" [2015-10-07 / 2017-01-16]
Dydaktyka biologii 2016/17 - zajęcia popołudniowe [2016-09-27 / 2017-01-19]
Dydaktyka biologii 2016/17 - zajęcia przedpołudniowe [2015-08-11 / 2017-01-19]
Dydaktyka biologii na IV etapie edukacji [2015-10-12 / 2017-01-19]
Dydaktyka przyrody [2015-08-11 / 2017-01-17]
Dydaktyka przyrody sem.letni 2012/2013 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Dydaktyka przyrody ZIMA 2011 [2015-09-23 / 2017-01-16]
Ewaluacja w kształceniu [2015-08-11 / 2017-01-17]
PEDAGOGIKA - PRZYRODA [2015-08-11 / 2017-01-16]
PEDAGOGIKA II [2015-08-10 / 2017-01-19]
Podstawy dydaktyki [2015-08-10 / 2017-01-17]
PRAKTYKA PEDAGOGICZNA - OBSERWACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ [2015-08-11 / 2017-01-16]
PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE DLA KIERUNKU BIOLOGIA [2016-04-28 / 2017-01-19]

Wydział Biologii / Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów
Terroryzm (część prowadzona przez WB) [2016-11-22 / 2017-01-18]
Zagrożenia związane z bioterroryzmem [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział ChemiiIlość kursów: 36


Wydział Chemii
Chemistry and Engineering for Remediation of Soil and Groundwater [2015-08-11 / 2017-01-16]
Chemometria [2015-09-25 / 2017-01-16]
Computationtional nanoscience: QSAR, quantum-mechanical and protein-ligand docking methods [2015-08-10 / 2017-01-16]
Dydaktyka Chemii dla MSU [2015-11-02 / 2017-01-16]
Grafika Molekularna - Bioinformatyka [2015-08-07 / 2017-01-16]
Metody statystyczne w chemii [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Metody walidacji [2015-09-24 / 2017-01-16]
Programy Użytkowe i Administracja Systemami Operacyjnymi [2015-08-07 / 2017-01-16]
Programy Użytkowe i Administracja Systemami Operacyjnymi, część 2 [2015-11-02 / 2017-01-17]
Rada Wydziału Chemii [2015-08-10 / 2017-01-19]
Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki [2015-08-07 / 2017-01-19]
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku [2015-09-24 / 2017-01-16]
Systemy Operacyjne i Programy Użytkowe I [2015-11-02 / 2017-01-18]
Systemy Operacyjne i Programy Użytkowe II [2015-11-02 / 2017-01-16]
Techniki Informatyczne w Chemii [2015-08-07 / 2017-01-19]
Tworzenie i Własność Materiałów Informatycznych [2015-10-01 / 2017-01-19]
Usługi Sieciowe - Bioinformatyka [2015-08-07 / 2017-01-19]
Wstęp do Grafiki Molekularnej [2015-09-30 / 2017-01-19]
Wydział Chemii - kierownicy jednostek [2015-08-10 / 2017-01-18]

Wydział Chemii / Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka / Katedra Technologii Środowiska
Dydaktyka Akademicka [2016-03-14 / 2017-01-16]

Wydział Chemii / Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka / Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska / Pracownia Chemometrii Środowiska
Błędy i analiza statystyczna w analityce chemicznej [2015-08-11 / 2017-01-16]
Chemometria w analityce chemicznej [2015-08-10 / 2017-01-16]
Chemometria w badaniach naukowych [2015-08-11 / 2017-01-16]
MATAB, Statistica, R i Origin w statystyce i chemometrii [2015-09-25 / 2017-01-16]
MATLAB, Statistica, R i Origin w statystyce i chemometrii [2015-08-10 / 2017-01-16]
Metody statystyczne w chemii [2015-08-11 / 2017-01-16]
Metody walidacji (edycja 2011/2012) [2015-08-07 / 2017-01-16]
Modelowanie w naukach o środowisku [2015-08-07 / 2017-01-17]
Modelowanie w Ochronie Środowiska [2015-09-26 / 2017-01-16]
Statystyka cz. II [2015-08-11 / 2017-01-16]
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku - część II wykładu [2015-09-25 / 2017-01-16]
Współczesne wyzwania w metodach QSAR [2015-09-24 / 2017-01-18]

Wydział Chemii / Katedra Chemii Organicznej / Pracownia Chemii Cukrów
Proseminarium (Kryminologia II, specj.: kryminalistyczna; niestacj.) [2016-02-10 / 2017-01-16]
Proseminarium (Kryminologia II, specj.: kryminalistyczna; stacj.) [2016-02-10 / 2017-01-16]
Wstęp do Modelowania Molekularnego [2016-10-06 / 2017-01-16]

Wydział Chemii / Katedra Chemii Teoretycznej
Technologia informacyjna [2015-08-07 / 2017-01-19]

Wydział EkonomicznyIlość kursów: 151


Wydział Ekonomiczny
Economics of Virtual Worlds [2015-08-10 / 2017-01-18]
Gospodarka Regionalna [2015-11-02 / 2017-01-16]
Graphs in the practice of decision making [2016-12-12 / 2017-01-17]
Kontroling w systemach logistycznych [2015-08-10 / 2017-01-18]
Lobbing i grupy nacisku w Polsce - wykład do wyboru [2015-09-16 / 2017-01-17]
Lobbing i grupy nacisku w Polsce II - wykład do wyboru [2015-09-25 / 2017-01-16]
Lobbing międzynarodowy [2015-09-25 / 2017-01-16]
Lobbing międzynarodowy II [2015-09-25 / 2017-01-16]
Logistyka produkcji [2015-08-11 / 2017-01-16]
Mathematics Applications in Economics and Management [2015-08-10 / 2017-01-16]
Metodologia i źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy licencjackiej 2016/2017 [2016-03-29 / 2017-01-16]
Metodologia i źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy magisterskiej [2015-08-11 / 2017-01-17]
Metody studiowania na studiach niestacjonarnych [2015-08-10 / 2017-01-17]
Mikroekonomia dla studentów kierunku Matematyka Ekonomiczna na WMFiI [2015-11-02 / 2017-01-16]
MULTIMEDIA W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [2015-08-10 / 2017-01-16]
Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach - aspekt krajowy i międzynarodowy. E-learning. [2015-08-10 / 2017-01-16]
Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach - aspekt krajowy i międzynarodowy. E-learning. [2016-11-21 / 2017-01-19]
Podatki F6 [2015-09-24 / 2017-01-19]
Podatki w działalności gospodarczej [2015-08-11 / 2017-01-19]
Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia [2015-10-15 / 2017-01-19]
Polityka gospodarcza i społeczna - ćwiczenia [2015-09-25 / 2017-01-16]
Polski system podatkowy [2015-10-12 / 2017-01-19]
Psychologia biznesu [2015-08-07 / 2017-01-16]
Psychologia biznesu [2015-10-06 / 2017-01-17]
Rozwój regionalny w gospodarce światowej [2015-11-02 / 2017-01-16]
Rynek nieruchomości [2015-09-25 / 2017-01-16]
Rynek nieruchomości (studia niestacjonarne) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Samorząd terytorialny [2015-09-25 / 2017-01-19]
Socjologia [2015-10-07 / 2017-01-17]
Studenckie Inicjatywy Gospodarcze [2015-08-28 / 2017-01-16]
Systemy podatkowe we współczesnym świecie [2016-02-22 / 2017-01-19]
Systemy podatkowe we współczesnym świecie (stacjon.) [2015-09-23 / 2017-01-16]
Systemy podatkowe we współczesnym świecie II - wykład do wyboru [2015-09-25 / 2017-01-16]
Środki pomocowe UE dla przedsiębiorstw [2015-11-02 / 2017-01-16]
Teoria i praktyka wyboru publicznego [2015-09-26 / 2017-01-19]
Zarządzanie ryzykiem finansowym [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Ekonomiczny / Instytut Handlu Zagranicznego / Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego
Ekonomika banku - kurs e-learningowy 3 NSL [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym i spółdzielczym [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Ekonomiczny / Instytut Transportu i Handlu Morskiego / Zakład Gospodarki Elektronicznej
Analiza danych internetowych [2016-04-25 / 2017-01-19]
Bankowość elektroniczna [2015-09-23 / 2017-01-16]
Budowa i zarządzanie sklepem internetowym [2015-08-07 / 2017-01-16]
E-biznes (Gospodarka elektroniczna) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Egzamin Technologie informacyjne [2015-09-26 / 2017-01-16]
Finanse online [2015-10-26 / 2017-01-16]
Modelowanie i symulacja procesów gospodarczych [2015-08-07 / 2017-01-19]
Podpis elektroniczny [2015-09-25 / 2017-01-16]
Prognozowanie procesów ekonomicznych [2016-11-23 / 2017-01-19]
Prognozowanie procesów ekonomicznych - zaliczenie [2017-01-17 / 2017-01-19]
Projektowanie stron www w technice Responsive Web Design [2015-09-26 / 2017-01-16]
Przedsiębiorstwo w Internecie [2015-08-11 / 2017-01-16]
Psychologia społeczna [2015-09-24 / 2017-01-19]
Psychologia w finansach [2016-01-13 / 2017-01-16]
Sieci peer-to-peer w społeczeństwie informacyjnym [2015-09-25 / 2017-01-16]
Sklepy i witryny internetowe [2015-11-02 / 2017-01-16]
Sklepy i witryny internetowe [2015-08-10 / 2017-01-16]
Sklepy i witryny internetowe [2015-11-11 / 2017-01-17]
Sklepy i witryny internetowe [2015-08-10 / 2017-01-16]
Standardy w gospodarce elektronicznej [2015-09-26 / 2017-01-17]
Systemy informacyjne zarządzania [2015-09-25 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne [2015-09-26 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne - kurs do 2014 roku [2015-09-26 / 2017-01-16]
Technologie informacyjne - zaliczenie [2015-08-11 / 2017-01-16]
Technologie internetowe [2016-01-21 / 2017-01-16]
Web Analytics [2016-04-20 / 2017-01-16]
Zaliczenie semestrane Technologie Informacyjne 2016 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zarządzanie treścią w witrynach internetowych [2016-10-26 / 2017-01-18]

Wydział Ekonomiczny / Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych
Analiza ekonomiczna transportu [2016-03-16 / 2017-01-16]
Gospodarka a środowisko [2016-03-16 / 2017-01-16]

Wydział Ekonomiczny / Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych [2016-02-23 / 2017-01-19]
Seminarium BiTE [2016-06-10 / 2017-01-16]
Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi [2015-11-05 / 2017-01-18]

Wydział Ekonomiczny / Katedra Logistyki
Bezpieczeństwo energetyczne Polski - kontekst krajowy i międzynarodowy [2015-08-10 / 2017-01-18]
Egzamin poprawkowy z Logistyki [2015-08-10 / 2017-01-16]
Kontroling [2015-08-10 / 2017-01-16]
Kontroling w systemach logistycznych [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Logistyka w przemyśle motoryzacyjnym (PDW, kurs e-learning) [2016-01-29 / 2017-01-19]
Logistyka, ćwiczenia [2015-09-24 / 2017-01-18]
Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS [2016-10-05 / 2017-01-19]
Rachunkowość zarządcza [2016-05-26 / 2017-01-16]
SEMINARIUM [2015-08-10 / 2017-01-16]
Supply management and production planning in SAP ERP [2015-08-11 / 2017-01-19]
The use of SAP ERP in sales and warehouse management [2015-08-10 / 2017-01-16]
Wykorzystanie systemu SAP ERP w logistyce [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Ekonomiczny / Katedra Makroekonomii
CASE SIMULATOR [2015-08-10 / 2017-01-16]
Ekonomika przedsiębiorstw ekologicznych [2015-10-08 / 2017-01-18]
INTERNATIONAL MACROECONOMICS [2015-09-23 / 2017-01-16]
INTERNATIONAL MACROECONOMICS [2015-09-26 / 2017-01-16]
INTRODUCTION TO MONETARY MACROECONOMICS [2015-09-25 / 2017-01-19]
Kreatywność [2016-02-15 / 2017-01-16]
LAUREATES OF THE NOBEL PRIZE IN ECONOMICS [2015-08-11 / 2017-01-18]
LE PRIX NOBEL DE SCIENCES ECONOMIQUES [2015-09-26 / 2017-01-16]
Makroekonomia - A.Poszewiecki (WZ) [2015-09-24 / 2017-01-19]
MAKROEKONOMIA (MSG, WYKŁAD) [2015-08-10 / 2017-01-18]
MAKROEKONOMIA (niestacjonarne) [2015-09-25 / 2017-01-17]
MAKROEKONOMIA (satacjonarne) [2015-09-25 / 2017-01-16]
MAKROEKONOMIA 1 NSL EK 2011/12 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Makroekonomia_WZ_art [2015-08-08 / 2017-01-16]
Marketing bezpośredni [2015-09-23 / 2017-01-19]
Marketing bezpośredni - PDW_niestacjonarne [2015-08-11 / 2017-01-18]
Marketing międzynarodowy [2016-02-14 / 2017-01-16]
Marketing polityczny i samorządowy [2015-09-25 / 2017-01-16]
MILTON FRIEDMAN LIBERAL ECONOMICS [2015-09-26 / 2017-01-16]
Podstawy makroekonomii - studia podyplomowe [2015-08-11 / 2017-01-17]
Podstawy makroekonomii (WE) [2015-08-10 / 2017-01-16]
PODYPLOMOWE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI EKONOMICZNEJ (distance learning; EDYCJA III) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Polityka innowacyjna [2015-08-11 / 2017-01-16]
Przedsiębiorczość akademicka [2015-08-10 / 2017-01-19]
Przedsiębiorczość akademicka_PDW_niestacjonarne [2015-11-15 / 2017-01-18]
Przedsiębiorczość innowacyjna_PDW_niestacjonarne [2015-08-10 / 2017-01-16]
Przypadki z makroekonomii praktycznej [2015-09-26 / 2017-01-16]
Przywództwo w zarządzaniu projektami [2015-10-13 / 2017-01-16]
Public relations [2015-09-25 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie_MEM [2015-08-10 / 2017-01-16]
Społeczna odpowiedzialność biznesu (15 godz.) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Społeczna odpowiedzialność biznesu (20 godz.) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Strategie funkcjonowania przedsiębiorstw [2015-09-25 / 2017-01-16]
Szkolenia e-learningowe w przedsiębiorstwie [2015-09-24 / 2017-01-16]
THE INCREASE IN WEALTH OF WESTERN EUROPE [2015-08-11 / 2017-01-16]
The Winners of the Nobel Prize in Economics (15 h) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Własność intelektualna [2016-10-05 / 2017-01-19]
Wstęp do przedsiębiorczości_Chemia [2015-08-10 / 2017-01-19]
Wstęp do przedsiębiorczości_Ochrona środowiska [2015-08-10 / 2017-01-19]

Wydział Ekonomiczny / Katedra Mikroekonomii
Ekonomia matematyczna - SS2, 2014/2015 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Ekonomia matematyczna - SS2-Ekonomia, 2015/2016 [2015-10-05 / 2017-01-18]
Ekonomia matematyczna SS2 2013/2014 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Mathematics Applications in Economics and Management [2015-11-02 / 2017-01-16]
Mikroekonomia - NS1 2013/2014 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Mikroekonomia - NS1 Ekonomia II rok, 2014/2015 [2015-08-08 / 2017-01-19]
Mikroekonomia ćwiczenia [2015-09-26 / 2017-01-16]
Mikroekonomia dla nauczycieli [2015-09-25 / 2017-01-16]
Mikroekonomia dla nauczycieli [2015-09-24 / 2017-01-19]
Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2015 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2016 [2016-02-18 / 2017-01-17]
Mikroekonomia USM wszyscy [2015-09-24 / 2017-01-19]
Mikroekonomia wykład [2015-09-25 / 2017-01-16]
Mikroekonomia WZ 2013/2014 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Psychologiczne aspekty współczesnego marketingu [2015-08-09 / 2017-01-16]
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu [2015-09-24 / 2017-01-16]
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu [2015-11-02 / 2017-01-16]
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - studia niestacjonarne [2015-09-24 / 2017-01-16]

Wydział Ekonomiczny / Katedra Polityki Gospodarczej
AR - seminarium magisterskie [2016-10-03 / 2017-01-16]
Ekonomia podatkowa [2015-09-25 / 2017-01-16]
Optymalizacja i planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach [2016-10-03 / 2017-01-19]
Polityka gospodarcza państw OECD - konwersatorium [2015-09-26 / 2017-01-16]
Polski system podatkowy II [2015-08-11 / 2017-01-16]
Samorząd terytorialny (studia niestacjonarne) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie - stacjonarne [2015-08-10 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie, specjalność Analityk Rynku [2016-12-15 / 2017-01-16]

Wydział Ekonomiczny / Katedra Polityki Transportowej
Bezpieczeństwo w łańcuchach logistycznych [2015-08-11 / 2017-01-16]
Kształtowanie współczesnych systemów dystrybucji [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział FilologicznyIlość kursów: 550


Wydział Filologiczny
DE studio d A2 (Anglistyka UG - nauczycielski) 2012/13 [2015-11-02 / 2017-01-16]
(ZAKOŃCZONY) DE Anglistyka - nauczycielski studio d A1 moodle 2012/13 [2015-11-02 / 2017-01-19]
2 EKONOMIA [2015-11-02 / 2017-01-16]
2012/13 DE jako drugi dla IMA [2015-11-02 / 2017-01-16]
2013/14 DE jako drigi dla I MA-T [2015-11-02 / 2017-01-16]
2013/14 DE jako język ma MA-T [2015-11-02 / 2017-01-16]
2013/14 GERM - HV/LV [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
2013/14 GERM - HV/LV [2015-11-02 / 2017-01-16]
2013/14 GERM Tłumaczenia ustne ogólne [2015-11-02 / 2017-01-16]
2013/14 Lingwistyka Stosowana 1 LIC (PNJN) [2015-11-02 / 2017-01-16]
2013/14 PNJN (Lingwistyka Stosowana 1 LIC) [2015-11-02 / 2017-01-16]
2014/15 DRUGI JĘZYK (niemiecki) II MA-Translatoryka [TECHNIK] [2015-11-02 / 2017-01-16]
2014/15 GERMANISTYKA III LIC-ZAO Wirtschaftsdeutsch [2015-11-02 / 2017-01-16]
2014/15 IT CAT 1MSU Germanistyka stacjonarna [2015-11-02 / 2017-01-16]
2014/15 IT dla studentów Lingwistyki Stosowanej bis [2015-09-25 / 2017-01-16]
2014/15 IT IBA-TRANSLATORYKA [2015-11-02 / 2017-01-16]
2014-2016 MA seminar: Specialised Translation [2015-08-10 / 2017-01-16]
2015/16 Moodle MENSCHEN [2015-10-16 / 2017-01-16]
2015/16_zima 1MA Język C NIEMIECKI (Crashkurs) [2015-10-05 / 2017-01-16]
2015/16_zima 2BA Instytutowy LEKTORAT j. niemieckiego (grupa 1 czwartek) [2015-08-11 / 2017-01-16]
2015/16_zima 2BA Instytutowy LEKTORAT j. niemieckiego (grupa 2 środa) [2015-10-18 / 2017-01-16]
2015/16_zima 2MA TŁUMACZENIA Z "C" technika/technologia [2015-10-07 / 2017-01-16]
2015/16_zima 3BA Techn. Inf. (ANGLISTYKA) [2015-08-11 / 2017-01-16]
2015-16_lato 3BA_LEKTORAT j. niemieckiego IIIBA-Anglistyka NIEstacjonarna [2015-08-10 / 2017-01-16]
2015-16_zima 3BA_TI_ANGLISTYKA [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
2016-17 I MSU (Germanistyka) [2016-10-18 / 2017-01-16]
2016-17 IIBA Lektorat DE (Donnnerstag) [2016-10-12 / 2017-01-19]
2016-17 IIBA Lektorat DE (Mittwoch!) [2016-10-04 / 2017-01-18]
2016-17 IMA Crash Course DE [2016-10-04 / 2017-01-19]
2016-17 IT IIIBA-ANGLISTYKA - TESTY Hot Potatoes dla POSTACI [2016-12-17 / 2017-01-16]
2016-17 Technologia informacyjna (anglistyka) [2016-10-01 / 2017-01-19]
2016-17 Tłumaczenia DE - IIMA-T - Technik und Ordnung [2016-12-01 / 2017-01-19]
Academic writing [2015-11-02 / 2017-01-16]
Advanced Legal Translation (3BA) [2015-10-01 / 2017-01-16]
Advanced Legal Translation: Contracts - elective [2015-11-02 / 2017-01-16]
American AV Culture Interactive [2015-08-11 / 2017-01-16]
American Culture II BA teachers Feb 2012 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Analiza i interpretacja tekstów kultury [2015-11-02 / 2017-01-16]
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski [2015-08-11 / 2017-01-18]
Antropologia widowisk [2015-08-10 / 2017-01-16]
Audiovisual Translation Theory - Stage and Documentary [2015-08-10 / 2017-01-16]
Audiovisual Translation: Elective [2015-11-02 / 2017-01-16]
AVT 2016 [2015-08-11 / 2017-01-16]
BA I Practical Grammar 2011/2012 [2015-11-02 / 2017-01-16]
BA II-T group 1 Written English [2015-11-02 / 2017-01-16]
beschreibende Grammatik der deutschen Sprache [2015-08-10 / 2017-01-16]
BLOK TRANSLATORYCZNY - AVT & specialized translation [2015-08-11 / 2017-01-19]
Blok translatoryczny_3BA [2015-08-10 / 2017-01-19]
British Literature - the Enlightenment, Romanticism, and the Victorian Era [2015-11-02 / 2017-01-16]
CAT Tools & DTP [2015-11-02 / 2017-01-16]
CCC - studio dA2 [2015-09-26 / 2017-01-16]
CCC studio dA1 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Certified Translation 1 (Tłumaczenia poświadczone) - elective, semestr 1 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Certified Translation 2: Business Law - elective, semestr 2 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Certified Translation 2: Civil and Criminal Law - elective [2015-11-02 / 2017-01-16]
COGNITIVE LINGUISTICS [2015-08-10 / 2017-01-16]
Colonial, Postcolonial, Subaltern [2015-08-10 / 2017-01-16]
Cywilizacja czasów nowożytnych. Kurs wspomagający ćwiczenia w roku akademickim 2014/2015 (studia licencjackie) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Cywilizacja nowożytna. Kurs wspomagający ćwiczenia w roku akademickim 2012/2013 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Cywilizacja nowożytna. Kurs wspomagający ćwiczenia w roku akademickim 2013/2014 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Czytanie tekstów kultury staroskandynawskiej [2015-09-24 / 2017-01-19]
dansk FONETIK - próbny [2015-08-10 / 2017-01-16]
dansk FONETIK 2012-2013 (1.9) [2015-11-02 / 2017-01-16]
dansk FONETIK 2012-2013 (version 2.0) [2015-08-07 / 2017-01-16]
DE studio d A2 (Anglistyka UG - zaoczna) 2012/13 [2015-11-02 / 2017-01-19]
DESKRIPTIV grammatik (dansk) 2012-2013 (1.9) [2015-11-02 / 2017-01-16]
DESKRIPTIV grammatik (dansk) 2012-2013 (version 2.0) [2015-08-10 / 2017-01-18]
Diversity of American Voices [2015-11-02 / 2017-01-16]
DOKTORANCI Wydziału Oceanografii i Geografii [2015-11-02 / 2017-01-16]
doktoranci-HK [2015-08-10 / 2017-01-16]
DTP 2016 [2015-08-11 / 2017-01-19]
ELECTIVE - MEDYCZNE [2015-08-10 / 2017-01-19]
ELECTIVE - TŁUMACZENIE TEKSTÓW FARMACEUTYCZNYCH [2015-08-10 / 2017-01-19]
ELECTIVE: Tłumaczenia audiowizualne - filmy przyrodnicze [2015-08-07 / 2017-01-17]
Eléments choisis de la théorie littéraire [2015-08-10 / 2017-01-16]
Elementy wiedzy o regionie [2015-09-26 / 2017-01-16]
English for ZIA [2015-08-10 / 2017-01-16]
English language teaching II MA - sem 1. [2015-10-27 / 2017-01-16]
EU Translation (Tłumaczenia unijne) - elective, semestr 2 [2015-11-02 / 2017-01-16]
EU Translation (Tłumaczenia unijne) elective 2013/2014 [2015-08-10 / 2017-01-16]
EU Translation (Tłumaczenia unijne) elective 2014/2015 semestr 2 [2015-08-10 / 2017-01-16]
EU Translation (tłumaczenia unijne) kurs electives 2012/2013 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Fakultet kierunkowy: Powieść postkolonialna 1950-2010 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Fakultet kierunkowy1: Nauczanie – język – kultura: pedagogika krytyczna w klasie językowej. [2015-08-10 / 2017-01-16]
Filozofia kultury. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski [2015-08-10 / 2017-01-16]
Forum dla doktorantów Wydziału Filologicznego [2015-08-05 / 2017-01-19]
General Translation [2015-08-10 / 2017-01-17]
General Translation (BA) [2015-10-08 / 2017-01-19]
General Translation (MA) [2015-10-02 / 2017-01-16]
General Translation (Module 1) [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
General Translation (Module 2) [2015-10-02 / 2017-01-16]
General Translation (Module 3) [2015-10-02 / 2017-01-16]
Gramatyka historyczna 2011/12 [2015-08-11 / 2017-01-18]
Gramatyka historyczna j. ang. [2015-08-10 / 2017-01-16]
Gramatyka kontrastywna [2015-08-10 / 2017-01-16]
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (Morfologia) - Wykład [2015-08-10 / 2017-01-17]
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (skladnia) - Wykład [2015-08-11 / 2017-01-16]
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (Składnia) [2015-08-07 / 2017-01-16]
Grammar PNJA I BA translators [2015-11-02 / 2017-01-17]
Histoire de la littérature française du XIX siècle [2015-08-10 / 2017-01-16]
Historia filmu i teatru w Skandynawii [2015-08-10 / 2017-01-19]
Historia języka angielskiego 2008/09 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Historia literatury Norwegii III rok 2013 - 2014 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Historia regionu nordyckiego 2015/2016 [2015-09-29 / 2017-01-16]
Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej [2015-09-26 / 2017-01-16]
Historyk sztuki jako tłumacz. Translacja tekstów o sztuce - zadanie badawcze i praktyczne zastosowanie wiedzy [2015-09-26 / 2017-01-17]
Holocaust text translation [2015-07-31 / 2017-01-17]
I BA - translators - practical grammar 2015_2016 [2015-10-05 / 2017-01-16]
I BA - Translators practical grammar 2014_2015 [2015-08-11 / 2017-01-16]
I BA Nauczyciele Gramatyka praktyczna 2014_2015 [2015-08-10 / 2017-01-16]
I BA Nauczyciele Gramatyka praktyczna 2015_2016 [2015-10-05 / 2017-01-16]
I BA PRACTICAL GRAMMAR FOR TRANSLATORS 2013_2014 [2015-11-02 / 2017-01-16]
I BA zaoczne PNJA pisany 2014_2015 [2015-08-11 / 2017-01-16]
I BA zaoczne_język pisany_2015-2016 [2015-10-02 / 2015-10-02]
I BA zaoczne_język pisany_2015-2016 [2015-10-05 / 2017-01-16]
I BA zaoczne_język pisany_2015-2016 [2015-10-02 / 2015-10-02]
I BA zaoczne_język pisany_2015-2016 [2015-10-03 / 2015-10-03]
I BA-N DZIENNE Descriptive Grammar: Phonetics, Phonology and Morphology [2015-11-01 / 2017-01-16]
I EKONOMIA [2015-11-02 / 2017-01-16]
I Fil. Rom. [2015-11-02 / 2017-01-16]
I MSG SMSU [2015-11-02 / 2017-01-16]
I MSG SSL [2015-11-02 / 2017-01-16]
I ZARZ [2015-11-02 / 2017-01-16]
ICT Translation [2015-11-02 / 2017-01-16]
II Am.: Gramatyka opisowa: fonetyka, fonologia, morfologia, składnia [2015-11-02 / 2017-01-16]
II BA - Translators practical grammar 2014_2015 [2015-08-11 / 2017-01-17]
II BA translators L+S 2013_2014 [2015-11-02 / 2017-01-16]
II BA Translators practical grammar 2015_2016 [2015-10-05 / 2017-01-19]
II BA Translators practical grammar 2015_2016 [2015-10-03 / 2015-10-03]
II BA Translators practical grammar 2015_2016 [2015-10-03 / 2015-10-03]
II BA Translators practical grammar 2015_2016 [2015-10-02 / 2015-10-02]
II BA Translators practical grammar 2015_2016 [2015-10-02 / 2015-10-02]
II BA Translators practical grammar 2015_2016 [2015-10-02 / 2015-10-02]
II BA Translators practical grammar 2015_2016 [2015-10-02 / 2015-10-02]
II BA zaoczne gramatyka praktyczna 2014_2015 [2015-08-11 / 2017-01-16]
II BA-translatoryka 2012-2013 [2015-08-10 / 2017-01-16]
II EK WIECZ [2015-08-10 / 2017-01-16]
II Ekonomia [2015-11-02 / 2017-01-16]
II FIL ROM MSU GRUPA H/022/11 [2015-08-10 / 2017-01-16]
II MA językoznawstwo_TI w dydaktyce_luty 2015 [2015-11-02 / 2017-01-16]
II MA linguistics - IT in ELT [2015-08-11 / 2017-01-16]
II MSG [2015-08-10 / 2017-01-16]
III KRAJOZN i TUR HIST grupa H/015/11 [2015-08-10 / 2017-01-18]
Information Technology for Translators [2015-11-02 / 2017-01-16]
Informatyka dla tłumaczy [2015-11-02 / 2017-01-16]
Innowacje w leksyce współczesnego języka rosyjskiego [2015-08-11 / 2017-01-16]
Integrated Skills for II year students - teaching specialisation [2015-08-11 / 2017-01-16]
Introduction to Queer Studies [2015-08-10 / 2017-01-16]
Introduction to Specialised Translation [2015-11-02 / 2017-01-16]
IT 1BA-Amerykanistyka [2015-11-02 / 2017-01-16]
IT in ELT [2015-08-11 / 2017-01-16]
IT in language teaching [2015-08-10 / 2017-01-16]
Jęz. niem. 2 spec. - 4 semestr (niestacjonarne) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Język środków masowego przekazu [2015-08-10 / 2017-01-16]
Języki literatury: francuska sztuka eseju [2015-08-11 / 2017-01-16]
Języki literatury: francuski (poezja i powieść) [2015-08-11 / 2017-01-16]
języki specjalistyczne [2015-08-10 / 2017-01-17]
Językoznawstwo ogólne [2015-08-10 / 2017-01-16]
koło fonetyczne - dansk (version 2.0) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Koło naukowe "Club de Espańol" [2015-11-02 / 2017-01-16]
koło tłumaczy literatur skandynawskich - grupa norweska [2015-11-02 / 2017-01-16]
Komunikacja Międzykulturowa i Protokół Dyplomatyczny [2015-08-10 / 2017-01-16]
Komunikowanie organizacyjne i polityczne 2013/2014 [2015-11-02 / 2017-01-19]
Komunikowanie organizacyjne i polityczne 2015/2016 [2015-08-11 / 2017-01-16]
KONTRASTIV grammatik (dansk) [2015-11-02 / 2017-01-16]
Korespondencja handlowa [2015-08-10 / 2017-01-16]
Kryminalistyka [2015-08-10 / 2017-01-16]
Kultura w regionie: III rok, spec. Animacja kultury 2015 [2015-10-16 / 2017-01-16]
Kultury arktyczne [2015-10-05 / 2017-01-16]
kurs [2015-10-05 / 2017-01-19]
Kurs IT [2015-11-02 / 2017-01-16]
kurs na odległość [2015-08-10 / 2017-01-16]
KZ 3 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Legal Translation [2015-08-13 / 2017-01-18]
LINGUANA Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych (Katedra Translatoryki IAiA) [2015-08-11 / 2017-01-16]
LINGUANA Koło Tłumaczeń Specjalistycznych [2015-11-02 / 2017-01-16]
Literatura iberyjska: wstęp [2015-08-10 / 2017-01-16]
Literatura Norwegii [2015-11-02 / 2017-01-16]
Lokalizacja (moduł na studiach Podyplomowych, wiosna 2015) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Lokalizacja (semestr letni 2014/2015) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Lokalizacja 2015/2016 [2015-10-07 / 2017-01-16]
LS awaryjny użytkowy [2015-11-02 / 2017-01-19]
MA seminar: Legal and Business Translation: Functional Approaches [2015-11-02 / 2017-01-16]
MA seminar: Specialized Translation [2015-11-02 / 2017-01-16]
Media a demokracja 2015/2016 [2015-10-05 / 2017-01-16]
Metodologia badań literackich [2015-08-10 / 2017-01-16]
Metodologia historii sztuki i historia badań nad sztuką (H.Sz. studia magisterskie) [2015-08-11 / 2017-01-17]
Metodologie analizy tekstu: Corpus-based Translation Studies [2015-08-10 / 2017-01-17]
Migracje materiałów. Badania terenowe transferu kulturowego na przykładzie sztuki nowożytnej Italii [2015-09-25 / 2017-01-16]
Minores, czyli druga kategoria w literaturze/kulturze XIX wieku [2015-08-10 / 2017-01-16]
MR Menschen [2016-11-18 / 2017-01-19]
Muzealnictwo [2015-10-21 / 2017-01-16]
Muzealnictwo (spec. multimedialna, III rok) [2015-09-25 / 2016-12-27]
Muzealnictwo i sztuka wystawiennicza [2015-09-25 / 2017-01-16]
Na obrzeżach surrealizmu [2015-08-10 / 2017-01-16]
Narzędzia CAT [2015-11-02 / 2017-01-16]
Narzędzia CAT 2012 [2015-11-02 / 2017-01-16]
nauczyciele-BA-HK [2015-08-10 / 2017-01-19]
nieaktywny Academic Writing I MA-N [2015-11-02 / 2017-01-16]
nieaktywny BA YEAR III ACADEMIC WRITING [2015-11-02 / 2017-01-16]
nieaktywny Grammar PNJA I BA teachers [2015-11-02 / 2017-01-16]
nieaktywny II BA translators practical grammar 2013_2014 [2015-11-02 / 2017-01-16]
nieaktywny II BA translators Written English [2015-11-02 / 2017-01-16]
nieaktywny Practical Grammar Year 1 2010/2011 [2015-11-02 / 2017-01-16]
nieaktywny Warsztat fakultatywny - elementy literatury anglojęzycznej [2015-09-25 / 2017-01-16]
nieaktywny WRITTEN ENGLISH year 2 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Performatyka współczesna [2015-08-11 / 2017-01-16]
PNJA - Zintegrowane Sprawności Językowe (Integrated skills) [2015-08-10 / 2017-01-17]
pnja-academic-T-2012 [2015-08-10 / 2017-01-16]
pnja-kz-IA-BA-N-HK [2015-08-10 / 2017-01-17]
pnja-kz-IA-MA-N-HK [2015-08-11 / 2017-01-16]
PNJD 3 (version 2.0) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Podstawy dydaktyki - wykład [2015-08-11 / 2017-01-16]
Poetyka dla I roku studiów pierwszgo stopnia filologii polskiej [2015-11-02 / 2017-01-18]
Poezja francuska XX wieku [2015-08-10 / 2017-01-16]
Polsko-niemieckie dziedzictwo artystyczne w paradygmacie pamięci historycznej [2015-09-24 / 2017-01-16]
Practical English (reading & writing) [2015-11-02 / 2017-01-19]
Practical English: reading and writing skills [2015-08-07 / 2017-01-16]
Practical Grammar YEAR I [2015-11-02 / 2017-01-16]
pragmalingwistyka [2015-08-10 / 2017-01-16]
praktisk DANSK I årgang (1.9) [2015-11-02 / 2017-01-16]
praktisk DANSK II årgang 2012-2013 (1.9) [2015-08-10 / 2017-01-16]
praktisk DANSK II årgang 2012-2013 (version 2.0) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Praktyki nauczycielskie [2015-08-10 / 2017-01-16]
Proseminarium [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Proseminarium (BA) 2014: Metodologie badań przekładu specjalistycznego [2015-11-02 / 2017-01-16]
Przekład literacki [2015-08-10 / 2017-01-16]
Przekład Literacki IIBA [2015-08-10 / 2017-01-16]
Przekład poezji [2015-11-02 / 2017-01-16]
Przekład tekstów popularnonaukowych [2015-10-26 / 2017-01-19]
Readers [2015-08-10 / 2017-01-16]
Reconstructing the American Dream: From Thomas Jefferson to Barack Obama [2015-11-02 / 2017-01-16]
Różnorodność kulturowa Ameryki Północnej i Południowej [2015-08-11 / 2017-01-16]
Seminarium doktoranckie [2015-08-11 / 2017-01-16]
Seminarium doktoranckie, prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski [2015-08-11 / 2017-01-16]
seminarium dyplomowe [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Seminarium dyplomowe III BA zao [2015-08-11 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie - dr Maria Sibińska [2015-08-07 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie 2015/2016 [2015-10-14 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski [2015-08-10 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie: Kompetentny nauczyciel języka obcego w wielokulturowym świecie. [2015-08-11 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie [2015-11-02 / 2017-01-19]
Seminarium magisterskie - Literatura i kultura Skandynawii [2015-08-10 / 2017-01-19]
Seminarium magisterskie literaturoznawcze [2015-08-11 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie utworzone 1 października 2014. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski [2015-08-11 / 2017-01-19]
Seminarium magisterskie utworzone 1 października 2015. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski [2015-08-09 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie: Dyskurs edukacyjny we współczesnej akademii - perspektywa glottodydaktyczna [2015-08-11 / 2017-01-16]
Software And Website Localisation [2015-11-02 / 2017-01-16]
Software and website localisation (spring 2011) [2015-11-02 / 2017-01-16]
Specialised Languages (Języki specjalistyczne) [2015-11-02 / 2017-01-16]
Studia Podyplomowe Translatoryka - przekład medyczny [2015-10-16 / 2017-01-16]
Stylistyka i kultura języka polskiego - filologia angielska-translatologia [2015-11-02 / 2017-01-16]
Sycylia. Geografia artystyczna wyspy (studia licencjackie) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Szaleństwo, fantastyczność, fantastyka. Fakultet literaturoznawczy dla studentów IFP UG [2015-09-26 / 2017-01-18]
Szaleństwo, fantastyczność, fantastyka. Fakultet literaturoznawczy dla studentów KFR UG [2015-11-02 / 2017-01-16]
Sztuka włoskiego Renesansu. Pojęcie - zakres - znaczenie [2015-09-26 / 2017-01-16]
Środowisko pracy tłumacza I BA [2015-08-10 / 2017-01-19]
Środowisko pracy tłumacza I MA [2015-10-07 / 2017-01-19]
Śródziemnomorskie Centra Turystyczne (KiTH studia magisterskie) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Teatr francuski [2015-08-11 / 2017-01-16]
Technologia Informacyjna dla Tłumaczy I BA [2015-10-07 / 2017-01-18]
Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze 2014/2015 (I rok I stopnia) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze dla gr. 1, 2. 2015-2016 [2015-10-08 / 2017-01-16]
Teoria i metodologia nauk o sztuce i krytyka artystyczna (H.Sz. studia licencjackie) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Teoria literatury dla filologii klasycznej [2015-11-02 / 2017-01-16]
Teoria tłumaczenia [2015-08-11 / 2017-01-16]
Terminologia [2015-08-11 / 2017-01-16]
test moodla dla studio [2015-10-18 / 2017-01-18]
Testowy 2012 [2015-11-02 / 2017-01-16]
TI w dydaktyce [2015-11-02 / 2017-01-16]
Tłumacz - twórca oferty wydawniczej [2015-11-02 / 2017-01-16]
Tłumacz literatury - współtwórca oferty wydawniczej [2015-08-11 / 2017-01-16]
TŁUMACZENIA - KRYMINAŁ (KLASYCZNY, POLICYJNY) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Tłumaczenia ekonomiczne 1 [2015-08-11 / 2017-01-16]
tłumaczenia ekonomiczne 2 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Tłumaczenia Ekonomiczne Zaawansowane II [2015-08-11 / 2017-01-16]
Tłumaczenia handlowe 2014/2015 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Tłumaczenia Informatyczne [2015-11-02 / 2017-01-16]
Tłumaczenia informatyczne 1 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Tłumaczenia Informatyczne 2016 - III BA [2015-08-11 / 2017-01-16]
Tłumaczenia literackie [2015-11-02 / 2017-01-16]
Tłumaczenia pisemne [2015-08-11 / 2017-01-16]
Tłumaczenia prawnicze - kurs przeglądowy [2015-10-01 / 2017-01-16]
Tłumaczenia prawnicze 2016/2017 [2015-08-10 / 2017-01-18]
Tłumaczenia prawnicze: postępowanie cywilne i karne [2015-11-02 / 2017-01-16]
Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne (ścieżka w ramach Studiów Podyplomowych TRANSLATORYKA) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Tłumaczenia Specjalistyczne [2015-11-02 / 2017-01-16]
Tłumaczenia techniczne budowlane [2015-08-05 / 2017-01-19]
Tłumaczenia techniczne III BA [2015-10-07 / 2017-01-16]
Tłumaczenia zaawansowane I (symultaniczne) (Ćw. audytoryjne) [2015-08-10 / 2017-01-17]
Tłumaczenie Oprogramowania i Stron www [2015-11-02 / 2017-01-16]
Tłumaczenie tekstów eseistycznych [2015-11-02 / 2017-01-16]
TŁUMACZENIE TEKSTÓW MEDYCZNYCH [2015-08-10 / 2017-01-16]
Tourism Translation - elective, semestr 1 [2015-11-02 / 2017-01-16]
TPWOK [2015-09-24 / 2017-01-16]
Translacja tekstów o sztuce [2015-11-02 / 2017-01-16]
Translatoryka, Sciezka przeklad specjalistyczny - 1 i 2 rok MA [2015-11-02 / 2017-01-19]
Turystyka kulturowa: III rok, spec. Animacja kultury [2015-10-29 / 2017-01-18]
Video Games Localisation [2015-11-02 / 2017-01-16]
WARSZTAT TŁUMACZA LITERATURY - PERSPEKTYWA LITERATUROZNAWCZA [2015-08-10 / 2017-01-17]
Weryfikacja i redakcja tłumaczeń [2015-08-10 / 2017-01-19]
Wiki Translation (elective, semestr 1) [2015-11-02 / 2017-01-18]
Women Who Kill (American Culture, Audio Visual) [2015-08-10 / 2017-01-16]
WOT. 2013-2014.historia sztuki. ćwiczenia [2015-08-10 / 2017-01-16]
WOT. 2013-2014.historia sztuki. wykłady [2015-08-10 / 2017-01-16]
Written English YEAR I [2015-11-02 / 2017-01-19]
Współczesne kierunki literaturoznawstwa I [2015-08-11 / 2017-01-16]
Współczesne teorie przekładu [2015-08-10 / 2017-01-16]
Współczesne życie literackie Norwegii [2015-08-10 / 2017-01-19]
Współczesny dramat francuskojęzyczny [2015-08-11 / 2017-01-16]
Wstęp do historii sztuki (studia licencjackie) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Wstęp do językoznawstwa [2015-09-24 / 2017-01-19]
Wstęp do literaturoznastwa [2015-09-24 / 2017-01-16]
Wstęp do literaturoznawstwa [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Wstęp do teorii przekładu ustnego [2015-09-23 / 2017-01-16]
Wstęp do tłumaczeń specjalistycznych i terminologii // metodologia badań tłumaczeń specjalistycznych [2015-08-11 / 2017-01-16]
Wybrane zagadnienia z literatury Norwegii [2015-08-11 / 2017-01-19]
x_2014/15 DRUGI JĘZYK (DEUTSCH) I MA-Translatoryka - tłumaczenia aktualnych tekstów informacyjnych [2015-08-11 / 2017-01-16]
x_2014/15 DRUGI JĘZYK (DEUTSCH) I MA-Translatoryka - tłumaczenia audiowizualne [2015-08-10 / 2017-01-16]
x_2014/15 DRUGI JĘZYK (DEUTSCH) I MA-Translatoryka - tłumaczenia ogólne [2015-08-11 / 2017-01-16]
XXX [2015-09-25 / 2017-01-16]
Zarządzanie projektem tłumaczeniowym [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Zarządzanie terminologią [2015-11-02 / 2017-01-16]
Zarządzanie terminologią [2015-11-02 / 2017-01-16]

Wydział Filologiczny / Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Academic writing, I year, MA A [2016-07-01 / 2017-01-16]
Dydaktyka języka angielskiego [2016-02-16 / 2017-01-16]
Dydaktyka wczesnoszkolna języka angielskiego [2016-10-23 / 2017-01-18]
English language teaching II MA 2017 [2017-01-11 / 2017-01-16]
FAKULTET - anglistyka zaoczna [2015-11-04 / 2017-01-16]
Fizjoterapia różne poziomy [2016-08-03 / 2017-01-16]
Fizjoterapia różne poziomy [2016-08-03 / 2017-01-16]
Gramatyka praktyczna I B.A (zao) [2016-10-02 / 2017-01-19]
Historia USA (Z, BA 2) [2016-02-20 / 2017-01-16]
I BA nauczyciele gramatyka praktyczna 2016/17 [2016-10-06 / 2017-01-19]
I BA translators practical grammar 2016/17 [2016-10-06 / 2017-01-19]
I BA ZAO język pisany [2016-09-30 / 2017-01-19]
I BA-N Dzienne Descriptive Grammar (Phonetics, Phonology, Morphology) [2016-10-13 / 2017-01-19]
I BA-N Zaoczne Descriptive Grammar Phonetics, Phonology and Morphology [2016-10-13 / 2017-01-19]
II BA ZAO gramatyka praktyczna [2016-02-20 / 2017-01-16]
II BA ZAO gramatyka praktyczna 2016/2017 [2016-09-30 / 2017-01-19]
II BA-T practical grammar 2016/2017 [2016-10-05 / 2017-01-19]
II MA - IT in ELT 2016 [2016-02-16 / 2017-01-19]
III BA IT in ELT 2016/2017 [2016-10-05 / 2017-01-17]
Językoznawstwo kognitywne [2016-11-17 / 2017-01-18]
Kreatywny przekład na podstawie gier wideo [2016-02-19 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie [2016-11-13 / 2017-01-17]
Technologia w Dydaktyce II MA L 2015-2106 GRUPA 1 [2016-02-17 / 2017-01-16]
Writing [2016-10-23 / 2017-01-19]

Wydział Filologiczny / Instytut Anglistyki i Amerykanistyki / Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Technologia w Dydaktyce II MA L 2015-2106 GRUPA 2 [2016-05-11 / 2017-01-17]

Wydział Filologiczny / Instytut Anglistyki i Amerykanistyki / Katedra Translatoryki
2016-2017 BA seminar: Specialised Translation [2016-10-12 / 2017-01-16]
EU Translation (tłumaczenia unijne) elective 2015/2016 [2016-02-12 / 2017-01-19]
Kanon literatury angielskiej: cz. I, Beowulf-Shakespeare [2017-01-08 / 2017-01-17]
Kognitywistyka (E.Nawrocka) (2016/2017) [2016-10-03 / 2017-01-19]
Localization Globalization [2016-04-20 / 2017-01-16]
Lokalizacja gier 2 (E. Nawrocka, 2016/2017) [2016-10-06 / 2017-01-19]
Lokalizacja gier wideo (wiosna 2016) [2016-02-18 / 2017-01-16]
Metodologie analizy tekstów [2016-10-06 / 2017-01-19]
Metolologie badań tłumaczeń specjalistycznych (wiosna 2016) [2016-02-18 / 2017-01-16]
Podstawy lokalizacji (E. Nawrocka, III BA, 2016/2017) [2016-10-06 / 2017-01-19]
Praktyczna nauka języka angielskiego [2016-02-16 / 2017-01-18]
Przekład literatury brytyjskiej i amerykańskiej XX i XXI wieku [2016-10-08 / 2017-01-19]
Przekład tekstów prasowych (III BA) [2016-10-12 / 2017-01-19]
Przekład wydawniczy i audiowizualny - MA [2016-10-06 / 2017-01-19]
Seminarium dyplomowe BA (gupa specjalistyczna) (E. Nawrocka 2016/2017) [2017-01-12 / 2017-01-18]
Seminarium dyplomowe BA (lokalizacja) (E. Nawrocka) 2016/2017 [2016-09-30 / 2017-01-19]
Seminarium magisterskie - 2016 [2016-10-24 / 2017-01-19]
Seminarium magisterskie 2016 [2016-12-16 / 2017-01-19]
Tłumaczenia literackie [2016-02-16 / 2017-01-19]
Tłumaczenia Ogólne I BA zastępstwo [2017-01-13 / 2017-01-19]
Tłumaczenia techniczne (E. Nawrocka) 2016/2017 [2016-09-30 / 2017-01-19]
Tłumaczenie fantastyki [2016-02-16 / 2017-01-16]
Wstęp do tłumaczeń specjalistycznych i terminologii (wiosna 2016) [2016-02-22 / 2017-01-16]
Zarządzanie projektem tłumaczeniowym (Wildstar) [2016-02-15 / 2017-01-16]

Wydział Filologiczny / Instytut Anglistyki i Amerykanistyki / Katedra Językoznawstwa
Dydaktyka języka angielskiego II MA [2016-10-12 / 2017-01-19]
Fakultet kierunkowy - Teaching Young Learners [2016-10-11 / 2017-01-18]

Wydział Filologiczny / Instytut Anglistyki i Amerykanistyki / Katedra Sztuk Scenicznych
BE ZIA [2016-02-16 / 2017-01-18]
BE ZIA year 2 sem. 1 [2016-02-16 / 2017-01-18]
BE ZIA year 3 [2016-07-07 / 2017-01-19]

Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Germańskiej
Historia literatury niemieckiej [2015-09-25 / 2017-01-16]
Historia literatury niemieckiej XX w. [2015-09-24 / 2017-01-17]
Historia literatury XX wieku (studia stacjonarne I stopnia) [2015-09-25 / 2017-01-16]
I rok - sprawy organizacyjne [2015-09-24 / 2017-01-16]
kurs testowy [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Seminarium magisterskie [2015-11-02 / 2017-01-16]
Test [2015-11-02 / 2017-01-16]
test z gramatyki opisowej [2015-09-26 / 2017-01-16]
wstęp do literaturoznawstwa II [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Polskiej
historia sztuki [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Filologiczny / Katedra Slawistyki
Gramatyka opisowa języka serbskiego. Zarys historyczny, dialekty i fonetyka [2015-09-23 / 2017-01-16]

Wydział Filologiczny / Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
Fonetyka praktyczna języka duńskiego [2016-10-06 / 2017-01-16]
Historia Skandynawii - wybrane zagadnienia 2016/2017 [2016-10-28 / 2017-01-19]
Kultury arktyczne [2016-10-06 / 2017-01-19]
Media a demokracja 2016/2017 [2016-09-26 / 2017-01-19]
Polityka w regionie bałtyckim 2016/2017 [2016-09-27 / 2017-01-19]
Praktyczna nauka języka duńskiego III rok [2016-10-06 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie 2016/2017 [2016-09-26 / 2017-01-19]
Wstęp do studiów regionalnych 2016/2017 [2016-09-29 / 2017-01-19]
Wybrane zagadnienia ze współczesnej kultury Skandynawii [2016-10-04 / 2017-01-19]

Wydział Filologiczny / Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej / Katedra Skandynawistyki
Åk 1 PNJ 2015 [2015-08-11 / 2017-01-19]
Akademiskt Skrivande Åk 3 Sven [2016-10-12 / 2017-01-19]
ANTROPOLOGIA KULTURY II rok stu lic [2015-08-10 / 2017-01-16]
Antropologia kultury, 2 rok studiów I stopnia [2015-09-25 / 2017-01-16]
DANSK 1 mgr [2015-08-10 / 2017-01-16]
DANSK IV [2015-09-25 / 2017-01-19]
FONETYKA JEZYKA NORWESKIEGO [2015-08-28 / 2017-01-17]
Gramatyka kontrastywna języków skandynawskich [2015-08-11 / 2017-01-19]
GRAMATYKA OPISOWA JEZYKA NORWESKIEGO [2015-09-25 / 2017-01-16]
Gramatyka opisowa języka norweskiego [2015-10-05 / 2015-11-06]
Gramatyka opisowa języka norweskiego 2 rok [2015-10-06 / 2017-01-18]
Gramatyka opisowa języka norweskiego I rok [2015-08-11 / 2017-01-18]
Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE [2015-08-11 / 2017-01-17]
Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2015/16 [2015-10-22 / 2017-01-19]
Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2016/17 [2016-10-23 / 2017-01-19]
Gramatyka opisowa języka szwedzkiego 1 (Studia Podyplomowe) [2015-08-10 / 2017-01-17]
Gramatyka opisowa języka szwedzkiego 2 (Studia Podyplomowe) [2015-08-11 / 2017-01-19]
Helga/kurs/5 [2016-10-10 / 2017-01-18]
HISTORIA LITERATURY NORWEGII [2015-09-25 / 2017-01-16]
Idee kultury Skandynawii, I rok studiów II stopnia [2015-08-11 / 2017-01-16]
Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich 2015/16 (sekcja szwedzka) [2016-02-10 / 2017-01-17]
Koło tłumaczy ustnych języka norweskiego [2016-10-06 / 2017-01-16]
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W SKANDYNAWII [2015-08-07 / 2017-01-19]
Kultura Skandynawii rok sem letni 2014 [2015-09-25 / 2017-01-16]
LÆRERROM [2015-08-11 / 2017-01-16]
LEKTORAT DRUGIEGO JĘZYKA NORDYCKIEGO [2015-09-23 / 2017-01-16]
Literatura Skandynawii - wybrane zagadnienia SP [2015-09-25 / 2017-01-19]
Literatury Finlandii [2016-02-08 / 2017-01-16]
Literatury Finlandii [2015-08-27 / 2017-01-19]
Literatury Finlandii [2015-08-27 / 2017-01-19]
Media w krajach skandynawskich - studia podyplomowe [2015-09-25 / 2017-01-19]
Metodologia Badań Literackich [2015-09-26 / 2017-01-16]
Metodologia badań literackich profil skandynawski [2015-09-25 / 2017-01-18]
Metody komunikacji w grupie, 3 rok studiów I stopnia [2015-09-25 / 2017-01-19]
Norsk/3/AS [2016-10-12 / 2017-01-16]
Pippi [2015-10-13 / 2017-01-16]
Podstawy i metody komunikowania społecznego [2015-08-11 / 2017-01-16]
PODYPLOMOWE - Wybrane zagadnienia ekonomiczne krajów nordyckich [2015-08-10 / 2017-01-16]
PODYPLOMOWE I rok Praktyczna nauka języka norweskiego [2015-08-10 / 2017-01-19]
Polityka w regionie bałtyckim [2015-09-26 / 2017-01-16]
Praktisk Svenska Åk 2 Sven [2016-10-11 / 2017-01-16]
Praktisk Svenska Åk 4 Sven [2016-10-11 / 2017-01-18]
Praktisk Svenska Åk 5 Sven [2016-10-11 / 2017-01-16]
Praktyczna nauka j. norweskiego I MGR [2015-08-10 / 2017-01-16]
Praktyczna nauka j. szwedzkiego - III rok [2015-08-10 / 2017-01-16]
PRAKTYCZNA NAUKA JEZYKA NORWESKIEGO DRUGI ROK [2015-09-25 / 2017-01-16]
PRAKTYCZNA NAUKA JEZYKA NORWESKIEGO PIERWSZY ROK [2015-09-26 / 2017-01-19]
PRAKTYCZNA NAUKA JEZYKA NORWESKIEGO TRZECI ROK [2015-09-26 / 2017-01-16]
Praktyczna nauka języka norweskiego I rok studiów podyplomowych [2016-10-04 / 2017-01-19]
Praktyczna nauka języka norweskiego V rok [2016-10-03 / 2017-01-19]
Praktyczna nauka języka szwedzkiego [2015-08-10 / 2017-01-16]
Praktyczna nauka języka szwedzkiego ÅK 1 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Proseminarium - grupa norweska [2016-02-19 / 2017-01-16]
Proseminarium 2015/2016 [2016-02-23 / 2017-01-16]
Przekład literacki - szwedzki [2015-08-28 / 2017-01-19]
Przekład literacki norweski [2015-08-11 / 2017-01-18]
Przekład tekstów użytkowych [2015-08-10 / 2017-01-19]
Przekład tekstów użytkowych norweskich [2016-10-03 / 2017-01-16]
Retoryka nowa [2015-09-25 / 2017-01-19]
Retoryka wystapień publicznych old [2015-09-25 / 2017-01-16]
Rynek wydawniczy w Skandynawii [2016-10-03 / 2017-01-19]
Seminarium licencjackie [2015-08-12 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie [2015-08-14 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie [2015-11-02 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie [2016-10-03 / 2017-01-17]
Seminarium magisterskie [2015-08-14 / 2017-01-16]
SEMINARIUM MAGISTERSKIE [2015-09-26 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie [2016-02-19 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie - dr K. Musiał [2015-09-24 / 2017-01-16]
SEMINARIUM MAGISTERSKIE - Prof. UG, dr hab. Kazimierz Musiał [2015-08-10 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie nowe [2015-08-10 / 2017-01-17]
Skandynawska myśl i filozofia społeczna [2015-09-24 / 2017-01-16]
SKANDYNAWSKA MYŚL I POLITYKA SPOŁECZNA [2015-09-25 / 2017-01-16]
Słownictwo specjalistyczne norweskie [2016-10-04 / 2017-01-19]
studia za granicą [2015-08-10 / 2017-01-19]
Studia za granicą HG [2015-08-07 / 2017-01-19]
Sveriges litterära liv [2015-08-10 / 2017-01-18]
Sveriges litterära liv 2 [2016-02-01 / 2017-01-19]
Sveriges litterära liv 2 [2016-02-01 / 2017-01-19]
Środki komunikacji masowej w krajach nordyckich [2015-08-10 / 2017-01-18]
TEATR NORWESKI [2015-12-03 / 2017-01-16]
Teoria i analiza przekazu medialnego [2015-08-10 / 2017-01-18]
Teoria literatury - profil skandynawski [2015-09-25 / 2017-01-19]
Translatoryka - profil skandynawski 1 [2015-08-11 / 2017-01-18]
Translatoryka - profil skandynawski 2 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Wstęp do Studiów Regionalnych [2015-09-25 / 2017-01-16]
Wstęp do studiów regionalnych [2015-10-18 / 2017-01-17]
Wstęp do translatoryki [2016-10-03 / 2017-01-19]
Wybrane zagadnienia z literatury Danii [2016-02-19 / 2017-01-16]
Wybrane zagadnienia z literatury Danii [2015-08-10 / 2017-01-16]
Wybrane zagadnienia z literatury Danii I rok sem.letni [2016-02-08 / 2017-01-16]
Wybrane zagadnienia z literatury Danii I rok sem.letni [2015-09-26 / 2017-01-16]
Wybrane zagadnienia ze współczesnej kultury Skandynawii 1 (Specjalność: Komunikacja międzykulturowa) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Wybrane zagadnienia ze współczesnej kultury Skandynawii 2 (Specjalność: Komunikacja międzykulturowa) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Wybrane zaganienia polityczno-społeczne krajów nordyckich II r. [2015-08-10 / 2017-01-19]
Wybrane zaganienia polityczno-społeczne krajów skandynawskich - III r [2015-09-26 / 2017-01-16]
Wybrane zaganienia społeczne Skandynawii [2015-09-25 / 2017-01-16]

Wydział Filologiczny / Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej / Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
PNJA [2015-08-11 / 2017-01-16]
Wstęp do literaturoznawstwa [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Filologiczny / Katedra Kulturoznawstwa
2013. Kulturowy wymiar sztuki [2015-08-10 / 2017-01-16]
2013-2014. Propedeutyaka wiedzy o sztuce [2015-08-10 / 2017-01-16]
Analiza i interpretacja tekstu kultury 2015/2016 gr. 1, 2 [2015-10-06 / 2017-01-16]
Antropologia kultury [2015-11-02 / 2017-01-17]
Badacz kultury w społeczeństwie informacyjnym 2014-2015 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Badacz kultury w społeczeństwie informacyjnym 2015/2016 [2015-10-06 / 2017-01-16]
Blogi w cyberkulturze [2015-09-25 / 2017-01-18]
Cyfrowe obrazy [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
estetyka [2015-09-24 / 2017-01-16]
Fakultet Kulturoznawca wobec reklamy 2016/17 H. Draganik [2016-10-07 / 2017-01-19]
Fotografia jako medium [2015-09-24 / 2017-01-16]
Ginące kultury świata. Fakultet [2015-09-23 / 2017-01-16]
Historia kultury [2015-09-24 / 2017-01-16]
Historia rodziny [2015-09-26 / 2017-01-16]
Internet a społeczeństwo nadzorowane [2015-09-25 / 2017-01-16]
Komunikacja niewerbalna 2014-2015 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Komunikacja werbalna / niewerbalna 2016/2017 [2016-10-04 / 2017-01-16]
Komunikacja werbalna 2014-2015 [2015-08-10 / 2017-01-19]
Kulturowy wymiar sztuki [2015-08-10 / 2017-01-17]
Kulturoznawca w cyberprzestrzeni 2016/2017 [2016-10-04 / 2017-01-19]
Kultury tradycyjne - historia i współczesność [2015-10-20 / 2017-01-16]
Media i nauczanie 2016/2017 - dr H. Draganik [2016-10-10 / 2017-01-17]
Metody badań kulturoznawczych [2015-08-10 / 2017-01-19]
Moda i ubiór w kulturze [2015-09-24 / 2017-01-16]
Myśl estetyczna w naukach o kulturze [2015-08-11 / 2017-01-16]
Propedeutyka wiedzy o sztuce [2015-08-10 / 2017-01-16]
propedeutyka wiedzy o sztuce [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Proseminarium dr H. Draganik 2014-2015 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Proseminarium H. Draganik 2013-2014 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Prywatność w dobie internetu [2015-08-10 / 2017-01-19]
Rock i przemiany obyczaju w XX w. [2015-09-26 / 2017-01-18]
seminarium lic. H. Draganik 2016-17 [2016-11-09 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie dr H. Draganik 2015/2016 [2015-10-26 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie dr Helena Draganik 2014/2015 [2015-08-11 / 2017-01-17]
Technologie informacyjne [2015-11-02 / 2017-01-16]
Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze 2013-2014 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze 2014-2015 [2015-08-10 / 2017-01-16]
test [2016-10-07 / 2017-01-18]
Wiedza o sztuce [2015-08-10 / 2017-01-16]
Wstęp do kulturoznawstwa 2016/17 sem. 1 gr 2 H. Draganik [2016-10-06 / 2017-01-18]

Wydział Filologiczny / Katedra Logopedii
Małgorzata -kurs treningowy [2015-08-11 / 2017-01-16]
Metody wspomagające terapię logopedyczną [2015-08-10 / 2017-01-16]
Neuroanatomia mowy [2015-08-11 / 2017-01-16]
Testowy kurs nauczaj acy [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Filologiczny / Zakład Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych
2015/16_lato 1MA Język_C (niemiecki) tłumaczenia audiowizualne [2016-02-15 / 2017-01-17]
2015/16_lato 1MA Język_C (niemiecki) tłumaczenia ogólne [2016-02-14 / 2017-01-19]
2015/16_lato 1MA Język_C (niemiecki) tłumaczenia tekstów informacyjnych [2016-02-14 / 2017-01-16]
2015-16 1BA IT Amerykanistyka [2016-02-16 / 2017-01-19]
2015-16 lato 2LIC_Germanistyka: Technologia inf. dla tłumaczy [2016-02-18 / 2017-01-19]
praca z tekstem [2015-09-26 / 2017-01-16]
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2ga specjalność [2015-09-26 / 2017-01-16]
Praktyki nauczycielskie ZKNJO [2015-09-26 / 2017-01-16]
SZKOŁA MYŚLENIA - warsztat z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział HistorycznyIlość kursów: 70


Wydział Historyczny
2014: AMERICAN POLITICS - Visiting Professor Anne M. Gurnack [2015-09-25 / 2017-01-16]
2014: Social History of the United States (American Studies, MA I) 2014 [2015-08-11 / 2017-01-16]
2014: U.S. HISTORY - ANGLISTYKA BA, 2ND YR (FALL 2014) [2015-08-11 / 2017-01-16]
2014: Wstęp do Historii USA - AMERYKANISTYKA, BA (CZ. 1: semestr zimowy, 2014) [2015-08-10 / 2017-01-17]
2015: Wstęp do historii USA (BA, sem. 2) [2015-08-08 / 2017-01-16]
Archeologia osadnicza [2015-08-11 / 2017-01-16]
Archeologia powszechna II - Neolit [2015-10-06 / 2017-01-16]
Archeologia powszechna II - Neolit [2015-10-02 / 2015-10-02]
Archeologia powszechna II - Neolit [2015-10-02 / 2015-10-02]
Archeologia powszechna II - Neolit [2015-10-02 / 2015-10-02]
Archeologia powszechna IV - ćwiczenia [2015-08-10 / 2017-01-16]
Archeologia Powszechna IV Epoka brązu i żelaza [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
BA N/A [2015-11-02 / 2017-01-16]
British history [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
HISTORIA POWSZECHNA >1945 (SEM. LETNI 2015) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Historia powszechna 1789-1918 dla niestacjonarnych [2015-09-25 / 2017-01-16]
HISTORIA POWSZECHNA PO 1945r. --- stacjonarne [2015-09-26 / 2017-01-18]
Historia Rosji [2015-09-25 / 2017-01-16]
HIstoria Rosji dla niestacjonarnych [2015-08-11 / 2017-01-18]
Historia Rosji dla rosjoznawców [2015-08-10 / 2017-01-19]
History of the British Empire [2015-11-02 / 2017-01-16]
MA AMERICAN STUDIES: AMERICAN SOCIAL HISTORY [2015-11-02 / 2017-01-16]
Metodologia interpretacji archeologicznych [2015-08-10 / 2017-01-16]
NEOLIT ANATOLII - TEST [2015-08-11 / 2017-01-16]
O: Eastern European Émigrés and the American Cold War Propaganda [2015-09-25 / 2017-01-16]
Przeszłość w przeszłości - ćwiczenia specjalizacyjne [2015-08-10 / 2017-01-19]
Wstęp do archeologii powszechnej - ćwiczenia [2015-08-10 / 2017-01-17]
Wstęp do pradziejów powszechnych [2015-11-02 / 2017-01-16]
Wstęp do pradziejów powszechnych - ćwiczenia [2015-10-06 / 2017-01-19]
Wstęp do pradziejów powszechnych - ćwiczenia [2015-10-02 / 2015-10-02]
Wstęp do pradziejów powszechych - ćwiczenia [2015-08-10 / 2017-01-17]
Wykład monograficzny - Forced Migrations in Historical Perspective [2016-02-19 / 2017-01-16]

Wydział Historyczny / Instytut Historii
historia powszechna 1918-1945 [2015-08-09 / 2017-01-16]
Historia powszechna najnowsza [2015-09-24 / 2017-01-16]
Historia społeczna USA [2016-10-12 / 2017-01-16]
Historia USA (BA2) 2016 Fall [2016-10-06 / 2017-01-19]
Krajoznawstwo i turystyka historyczna [2015-08-09 / 2017-01-17]
Race in America [2016-11-02 / 2017-01-19]
RELACJE AMERYKAŃSKO-NIEMIECKIE [2016-11-06 / 2017-01-18]
Seminarium dyplomowe [2016-10-12 / 2017-01-16]
Translatorium językowe (angielski) [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Historyczny / Instytut Historii / Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza
Historia powszechna średniowiecza - ćwiczenia [2015-09-25 / 2017-01-16]
Paleografia (specjalizacja archiwalna) [2015-09-23 / 2017-01-19]

Wydział Historyczny / Instytut Historii / Zakład Historii Nowożytnej
Cywilizacje nowożytne - dla Religioznawstwa [2015-08-10 / 2017-01-16]
Historia powszechna nowożytna [2015-08-07 / 2017-01-19]

Wydział Historyczny / Instytut Historii / Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku
historia powszechna XIX wieku [2015-09-25 / 2017-01-16]
Obsluga komputera [2015-08-09 / 2017-01-16]

Wydział Historyczny / Instytut Historii / Zakład Historii Najnowszej Polski
Historia Polski 1918-1945 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Historia Polski 1918-1945 cwiczenia [2015-09-26 / 2017-01-16]
Historia Polski XX w. [2015-09-24 / 2017-01-16]

Wydział Historyczny / Instytut Historii / Zakład Historii Najnowszej Powszechnej
Historia powszechna po 1945 (2016) [2016-02-16 / 2017-01-19]
Prawo wspólnotowe i integracja europejska [2015-08-10 / 2017-01-16]
Translatorium z języka angielskeigo [2015-09-24 / 2017-01-16]

Wydział Historyczny / Instytut Historii / Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii
nothing [2015-08-10 / 2017-01-18]

Wydział Historyczny / Instytut Historii / Zakład Archiwistyki
Elektroniczne sytemy zarządzania w archiwach [2015-09-25 / 2017-01-19]
Opracowanie form aktowych okresu staropolskiego [2015-08-10 / 2017-01-16]
Rozwój form dokumentacji aktowej XIX-XX w. [2015-09-25 / 2017-01-16]
Rozwój form kancelaryjnych - materiały ćwiczeniowe [2015-09-24 / 2017-01-16]
Test [2015-08-10 / 2017-01-16]
Współczesne nieaktowe rodzaje materiałów archiwalnych i ich opracowanie [2015-09-24 / 2017-01-16]
Wstęp do archiwistyki [2015-09-24 / 2017-01-16]
Zarządzanie dokumentacją we współczesnym biurze [2015-09-24 / 2017-01-16]

Wydział Historyczny / Instytut Historii / Zakład Dydaktyki Historii
zakład dydaktyki [2015-08-11 / 2017-01-17]

Wydział Historyczny / Instytut Archeologii i Etnologii
Archeologia Powszechna IV. Epoka brązu i wczesny okres epoki żelaza [2016-02-13 / 2017-01-16]

Wydział Historyczny / Instytut Historii Sztuki
PP Historia Sztuki [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Historyczny / Instytut Historii Sztuki / Zakład Historii Sztuki Nowożytnej
Fakultet tematyczny 2015/2016 Neapol. Artystyczna stolica królestwa i jej okolice (H.Sz. studia licencjackie) [2016-01-26 / 2017-01-16]
Fakultet tematyczny 2015/2016 Obraz filmowy jako narracja historyczna. Wprowadzenie (H.Sz. studia licencjackie) [2016-02-23 / 2017-01-16]
Nowa historia sztuki (ZIA studia licencjackie) [2016-02-19 / 2017-01-16]
Środkowoeuropejskie Centra Turystyczne (KiTH studia magisterskie) [2016-01-26 / 2017-01-16]
Warsztat badawczy historyka sztuki 2015/2016. Translatorium tekstów o sztuce (H.Sz. studia magisterskie) [2016-02-24 / 2017-01-16]

Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiIlość kursów: 236


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
(2014/15) Analiza (2ME gr.2) [2015-08-10 / 2017-01-16]
[2013/2014] Analiza matematyczna - laboratorium - 1M [2015-08-10 / 2017-01-16]
[2015/2016] Gry topologiczne [2015-08-07 / 2017-01-16]
[2015/2016] Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - 3INF [2015-08-10 / 2017-01-16]
[2015/2016] Statystyka - 2M [2015-08-10 / 2017-01-16]
Algebra liniowa [2015-09-01 / 2017-01-16]
Algebra liniowa - II semestr - laboratorium [2015-09-25 / 2017-01-16]
Algebra liniowa (1 I, 2013/14) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Algebra liniowa z geometrią (2011/12) [2015-08-09 / 2017-01-16]
Algebra liniowa z geometrią (2012/13) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Algorytmi i struktury danych - wykład [2015-09-30 / 2017-01-19]
Algorytmika [2015-09-25 / 2017-01-16]
Algorytmy i struktury danych [2015-08-10 / 2017-01-16]
Algorytmy i struktury danych - laboratorium [2015-10-01 / 2017-01-18]
Algorytmy Numeryczne [2015-08-10 / 2017-01-16]
Algorytmy numeryczne [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Analiza matematyczna [2016-10-08 / 2017-01-19]
Analiza matematyczna - 3 semestr - laboratorium [2015-09-24 / 2017-01-16]
Analiza matematyczna - studia niestacjonarne 2014W [2015-11-02 / 2017-01-19]
Analiza matematyczna (Informatyka i Ekonometria, 2012/13) [2015-08-10 / 2016-12-05]
Analiza matematyczna I dla I roku informatyki [2015-08-11 / 2017-01-16]
Analiza Systemów Informatycznych [2015-11-02 / 2017-01-16]
Bazy danych [2015-09-24 / 2017-01-16]
Bazy danych [2015-11-02 / 2017-01-16]
Bazy danych (2014) [2015-08-09 / 2017-01-16]
Bazy Danych (ME 2015) [2015-08-07 / 2017-01-18]
Bazy danych (podyplomówka) [2015/2016] [2015-10-09 / 2017-01-19]
Bazy danych / 2013 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Bazy danych / 2014 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Bazy danych / 2015 [2015-08-10 / 2017-01-17]
ccc test kurs ccc [2015-07-16 / 2015-07-16]
Ekon-lab [2015-11-02 / 2017-01-16]
Ekonometria-laboratorium [2015-08-10 / 2017-01-18]
Ekonometria-wykład [2015-08-11 / 2017-01-19]
Fakultet: Język R [2015-08-10 / 2017-01-19]
Funkcje analityczne II [2015-08-10 / 2017-01-16]
Geometria i grupy [2015-08-11 / 2017-01-16]
Geometria i grupy / Seminarium magisterskie [2015-08-10 / 2017-01-19]
Geometria różniczkowa (2013/14) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Grafika 3D [2015-08-11 / 2017-01-16]
Inteligencja obliczeniowa [2015-10-03 / 2015-10-03]
Inteligencja obliczeniowa [2015-10-04 / 2017-01-16]
Inteligencja obliczeniowa- studia niestacjonarne [2015-10-16 / 2017-01-19]
Inżynieria oprogramowania / Projekt zespołowy [2014/2015] [2015-10-02 / 2017-01-19]
Inżynieria Oprogramowania 2014 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Języki programowania [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Kurs testowy [2015-10-17 / 2017-01-16]
Kurs02-RF [2015-08-10 / 2017-01-16]
Kurs03-RF [2015-09-25 / 2017-01-16]
Kurs04-RF [2015-09-25 / 2017-01-16]
Kurs05-RF [2015-09-24 / 2017-01-16]
Logika dla informatyków [2015-11-02 / 2017-01-16]
Logika dla informatyków [2015-10-10 / 2017-01-19]
Matematyka - Gospodarka Przestrzenna [2015-10-03 / 2017-01-16]
Matematyka - Oceanografia [2015-10-06 / 2017-01-16]
Matematyka - Ochrona Środowiska [2015-10-04 / 2017-01-16]
Matematyka (ćwiczenia) - Ochrona środowiska [2015-10-06 / 2017-01-16]
Matematyka dla geografii [2015-08-10 / 2017-01-16]
Matematyka dla Gospodarki Przestrzennej [2015-10-03 / 2015-10-03]
Matematyka dla I roku Chemii 2016/2017 [2015-09-30 / 2017-01-19]
Matematyka dyskretna i algebra liniowa [2015-08-10 / 2017-01-16]
Metody numeryczne [2015-08-10 / 2017-01-16]
Metody obliczeniowe [2015-10-05 / 2017-01-16]
Metody Obliczeniowe 2016/2017 [2016-10-03 / 2017-01-19]
Metody obliczeniowe laboratorium [2015-10-07 / 2017-01-16]
Metody probabilistyczne w analizie ryzyka z pakietem R [2015-10-16 / 2017-01-19]
Narzędzia informatyczne [2015-08-10 / 2017-01-18]
Narzędzia informatyczne [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Narzędzia informatyczne / 2012-2013 [2015-11-02 / 2017-01-18]
Obliczalność i złożoność [2015-11-02 / 2017-01-16]
Osobliwości i katastrofy [2015-08-10 / 2017-01-16]
Pakiety matematyczne 2015 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Podstawy informatyki - laboratorium [2015-11-02 / 2017-01-16]
Podstawy Inżynierii Oprogramowania (z) [2015-11-02 / 2017-01-16]
Podstawy Inżynierii Oprogramowania (z) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Podstawy programowania [2015-08-10 / 2017-01-16]
Podstawy Programowania [2014/15] [2015-08-10 / 2017-01-16]
Podstawy Programowania [2015/16] [2016-02-17 / 2017-01-16]
Podstawy programowania w Pythonie [2015-09-11 / 2017-01-19]
Praktyka nauczania informatyki w szkole [2015-08-11 / 2017-01-16]
Procesy stochastyczne [2015-10-15 / 2017-01-16]
Programowanie [2015-11-02 / 2017-01-16]
Programowanie - laboratorium (2010/11) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Programowanie (2015) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Programowanie obiektowe - Java [2015-09-11 / 2017-01-19]
Programowanie obiektowe - Java (laboratorium) [2015/2016] [2015-10-01 / 2017-01-16]
Projekt zespołowy [2015/2016] - st. niestacjonarne [2015-10-03 / 2017-01-16]
Projektowanie baz danych. Język SQL [2015-10-20 / 2017-01-19]
Projektowanie i przetwarzanie języków XML - laboratorium [2015-11-02 / 2017-01-16]
Rachunek Prawdopodobieństwa [2015-09-26 / 2017-01-16]
Rachunek prawdopodobieństwa [2015-08-10 / 2017-01-19]
Rachunek Prawdopodobieństwa [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Rachunek prawdopodobieństwa - laboratorium - 4 semestr [2015-11-02 / 2017-01-16]
RaPrI2 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Równania Rekurencyjne [2015-08-11 / 2017-01-17]
Równania różniczkowe [2015-08-11 / 2017-01-16]
Równania różniczkowe dla Matematyki Ekonomicznej [2015-10-09 / 2017-01-16]
Równania różniczkowe dla Matematyki Ekonomicznej 2016/2017 [2017-01-04 / 2017-01-18]
Semantyczne przetwarzanie danych [2015-08-07 / 2017-01-17]
Seminarium licencjackie [2015-10-05 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie 2014/2015 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie 2015-2017 [2015-10-12 / 2017-01-16]
Seminarium-metody spektralne dla zagadnień zależnych od czasu [2015-08-10 / 2017-01-16]
Sieci komputerowe [2015-11-02 / 2017-01-16]
Sieci komputerowe - Inf [2015-08-10 / 2017-01-16]
Sieci komputerowe - Mat [2015-11-02 / 2017-01-16]
Skończone grupy izometrii (2012/13) [2015-08-11 / 2017-01-16]
StatE2 [2015-08-11 / 2017-01-16]
StatM2 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Statystyka (2011/12) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Statystyka (2012/13) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Statystyka 2E [2015-11-02 / 2017-01-16]
Struktury danych i bazy danych [2015-08-11 / 2017-01-18]
Struktury danych i bazy danych / 2013 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Struktury danych i bazy danych / 2014 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Struktury danych i bazy danych 2012 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Systemy operacyjne [2015-09-10 / 2017-01-19]
Systemy operacyjne / studia zaoczne / 2012-2013 [2015-11-02 / 2017-01-18]
Środowisko programisty [2015-08-11 / 2017-01-16]
Środowisko programisty [2015-10-17 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna [2015-10-21 / 2017-01-17]
Technologie .NET [2015-09-11 / 2017-01-19]
Teoria reprezentacji [2015-10-08 / 2017-01-16]
test [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Topologia i jej zastosowania w ekonomii - seminarium licencjackie [2015-10-02 / 2015-10-02]
Topologia i jej zastosowanoia w ekonomii - seminarium licencjackie [2015-10-13 / 2017-01-16]
Tworzenie aplikacji w środowisku Visual Studio [2015-11-02 / 2017-01-16]
Web 3.0 i Agenty Programowe [2015-09-23 / 2017-01-16]
Wprowadzenie do testowania oprogramowania [2015-08-10 / 2017-01-16]
Wstęp do matematyki [2016-10-06 / 2017-01-19]
Wstęp do matematyki - wykład [2015-10-12 / 2017-01-16]
Wstęp do programowania 2013 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Wstęp do programowania 2014 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej [2016-05-05 / 2017-01-16]
Zaawansowane bazy danych [2015/2016] [2015-10-01 / 2017-01-16]
Zagadki logiczne [2015-08-10 / 2017-01-16]
Zastosowanie matematyki w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych - seminarium licencjackie [2015-08-10 / 2017-01-16]
Zgłębianie danych [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zgłębianie danych tekstowych [2015-08-10 / 2017-01-16]
Złożoność obliczeniowa [2015-10-03 / 2017-01-16]

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Instytut Matematyki
Analiza na rozmaitościach [2016-10-19 / 2017-01-18]
Matematyczne metody optymalizacji w ekonomii - seminarium licencjackie [2016-10-04 / 2017-01-17]
Matematyka dla I roku matematyki [2016-09-29 / 2017-01-19]
Podstawy programowania [2016-02-22 / 2017-01-16]
Równania różniczkowe 2016/2017 [2016-11-15 / 2017-01-19]
Struktury danych i bazy danych [2016-02-29 / 2017-01-16]
Ubezpieczenia na życie. Tabele trwania życia [2016-05-19 / 2017-01-16]

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Instytut Matematyki / Zakład Metod Numerycznych i Równań Różniczkowych
Równania różniczkowe [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Teoria optymlizacji [2015-08-11 / 2017-01-19]
Teoria Sterowania [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Instytut Matematyki / Zakład Algebry
AzG [2015-08-10 / 2017-01-17]

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Instytut Informatyki
Projekt zespołowy [2016/2017] (studia niestacjonarne) [2016-10-08 / 2017-01-17]
Algorytmiczna teoria grafów [2015-11-04 / 2017-01-19]
Analiza Matematyczna (część 1) [2016-09-25 / 2017-01-19]
Analiza Matematyczna (część 2) [2015-10-06 / 2017-01-16]
Aplikacje bazodanowe [2015/2016] [2016-02-16 / 2017-01-16]
Architektura komputerów [2015/2016] [2016-02-20 / 2017-01-19]
Bazy danych (LABORATORIUM) [2015/2016] [2016-02-16 / 2017-01-19]
Bazy danych (podyplomówka) [2016/2017] [2016-10-05 / 2017-01-19]
Bazy danych (wykład) [2015/2016] [2016-02-17 / 2017-01-19]
Inżynieria oprogramowania [2015/2016] [2016-02-19 / 2017-01-17]
Inżynieria oprogramowania laboratorium [2015/2016] [2015-09-30 / 2017-01-16]
Inżynieria oprogramowania laboratorium [2016/2017] [2016-10-03 / 2017-01-19]
Inżynieria oprogramowania wykład [2015/2016] [2015-09-29 / 2017-01-19]
Inżynieria oprogramowania wykład [2015/2016] [2015-09-29 / 2017-01-16]
Inżynieria oprogramowania wykład [2016/2017] [2016-10-03 / 2017-01-19]
Języki Programowania LAB 2015/2016 [2016-02-15 / 2017-01-18]
Praktyki zawodowe [2015/2016] (II rok Informatyki) [2016-02-18 / 2017-01-16]
Programowanie obiektowe - Java (laboratorium) [2016/2017] [2016-10-05 / 2017-01-19]
Projekt zespołowy [2015/2016] [2015-11-05 / 2017-01-19]
Projekt zespołowy/Seminarium licencjackie [2016/2017] [2016-11-21 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie [2015/2016] (studia niestacjonarne) [2016-02-20 / 2017-01-16]
seminarium mgr [2016-11-15 / 2017-01-18]
Serwery Baz Danych - ćwiczenia [2016-02-24 / 2017-01-17]
Serwery baz danych - laboratorium [2016-02-24 / 2017-01-16]
Serwery baz danych - slajdy do wykładu [2016-02-24 / 2017-01-16]
Serwery baz danych (laboratorium) [2015/2016] [2016-02-16 / 2017-01-16]
środowisko programisty i języki programowania [2016-10-08 / 2017-01-19]
Środowisko programisty laboratorium [2016/2017] [2016-10-03 / 2017-01-19]
Środowisko programisty laboraturium [2015/2016] [2015-10-02 / 2017-01-19]
Środowisko programisty wykład [2015/2016] [2015-09-29 / 2017-01-19]
Środowisko programisty wykład [2016/2017] [2016-10-03 / 2017-01-19]
Zaawansowane bazy danych [2016/2017] (studia niestacjonarne) [2016-10-08 / 2017-01-19]
Zaawansowane bazy danych [2016/2017] (studia stacjonarne) [2016-10-06 / 2017-01-19]

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Instytut Informatyki / Zakład Algorytmów
Algorytmy i struktury danych /Laboratorium 2009-2010/ - Robert Fidytek [2015-09-25 / 2017-01-16]
Algorytmy kombinatoryczne [2015-10-05 / 2017-01-19]
Aplikacje bazodanowe [2012/2013] [2015-09-26 / 2017-01-16]
Aplikacje bazodanowe [2013/2014] [2015-09-26 / 2017-01-16]
Aplikacje bazodanowe [2013/2014] (od 17.02.2014 r.) [2015-09-25 / 2017-01-16]
Aplikacje bazodanowe [2014/2015] [2015-08-04 / 2017-01-17]
Architektura komputerów (studia dzienne) / laboratorium 2010-2011/ - Robert Fidytek [2015-09-25 / 2017-01-16]
Architektura komputerów [2014/2015] [2015-08-10 / 2017-01-16]
Architektura komputerów sn [2012/2013] [2015-09-24 / 2017-01-16]
Architektura komputerów sn [2013/2014] [2015-09-26 / 2017-01-16]
Architektura komputerów sn [2013/2014] - dr Robert Fidytek [2015-09-25 / 2017-01-18]
Architektura serwisów internetowych / laboratorium 2011-2012/ - dr Robert Fidytek [2015-09-23 / 2017-01-16]
Bazy danych - laboratorium [2014/2015] [2015-08-10 / 2017-01-19]
Bazy danych - laboratorium ss [2013-2014] [2015-09-26 / 2017-01-16]
Bazy danych (EGZAMIN) - dr Robert Fidytek [2015-09-25 / 2017-01-16]
Bazy danych (podyplomówka) [2013/2014] [2015-09-26 / 2017-01-19]
Bazy danych (podyplomówka) [2014/2015] [2015-08-10 / 2017-01-16]
Bazy danych / laboratorium 2009-2010 / - Robert Fidytek [2015-09-25 / 2017-01-16]
Bazy danych 2011 - 2012 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Bazy danych wykład [2014/2015] [2015-09-25 / 2017-01-16]
Bazy danych wykład [2014/2015] - dr Robert Fidytek [2015-08-10 / 2017-01-16]
BD - wykład [2015-09-26 / 2017-01-16]
Języki programowania 2012-2013 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Kurs testowy - dr Robert Fidytek [2015-09-26 / 2017-01-16]
Liczby Ramseya i problemy pokrewne [2015-09-26 / 2017-01-16]
Praktyki zawodowe [2014/2015] (informatyka II-gi rok) [2015-08-07 / 2017-01-16]
Programowanie współbieżna sn [2012/2013] [2015-09-26 / 2017-01-16]
Programowanie współbieżne (studia zaoczne) / laboratorium 2010-2011/ - Robert Fidytek [2015-09-26 / 2017-01-16]
Projekt zespołowy (studia dzienne) / laboratorium 2010-2011/ - Robert Fidytek [2015-09-25 / 2017-01-16]
Projekt zespołowy [2012/2013] [2015-09-23 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie (st. niestacjonarne) [2014/2015] [2015-08-11 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie (st. stacjonarne) [2014/2015] [2015-08-05 / 2017-01-16]
Serwery baz danych - laboratorium [2014/2015] [2015-08-11 / 2017-01-19]
Serwery baz danych (studia zaoczne) / laboratorium 2011-2012 / - Robert Fidytek [2015-09-24 / 2017-01-17]
Serwery baz danych (studia zaoczne) / laboratorium i projekt 2012-2013 / - Robert Fidytek [2015-09-25 / 2017-01-16]
Sieci komputerowe (studia zaoczne) / laboratorium 2010 - 2011 / - Robert Fidytek [2015-09-25 / 2017-01-16]
Systemy operacyjne (studia dzienne) / laboratorium 2011-2012 / - dr Robert Fidytek [2015-09-26 / 2017-01-16]
Systemy operacyjne (studia zaoczne) / laboratorium 2010-2011/ - Robert Fidytek [2015-09-24 / 2017-01-16]
Systemy operacyjne sn [2012/2013] - Robert Fidytek [2015-09-26 / 2017-01-16]
Systemy operacyjne sn [2013/2014] - dr Robert Fidytek [2015-09-26 / 2017-01-16]
Systemy operacyjne ss [2012-2013] [2015-09-24 / 2017-01-16]
Środowisko programisty / laboratorium 2009-2010 / - Robert Fidytek [2015-08-12 / 2017-01-16]
Techniki internetowe / laboratorium 2009-2010 / - Robert Fidytek [2015-09-26 / 2017-01-16]
Techniki internetowe / laboratorium 2011-2012 / - Robert Fidytek [2015-09-25 / 2017-01-16]
Teoria grafów i sieci - laboratorium [2015-09-26 / 2017-01-16]
Teoria Grafów i Sieci /Laboratorium/ [2015-09-25 / 2017-01-16]
Zaawansowane Algorytmy [2015-09-23 / 2017-01-16]

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Instytut Informatyki / Zakład Języków Formalnych
Systemy operacyjne [2016-10-05 / 2017-01-17]

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Instytut Fizyki Doświadczalnej / Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej
Podstawy Fizyki 1 CH [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Instytut Fizyki Doświadczalnej / Zakład Dydaktyki Fizyki
Architektura komputerów [2015-08-11 / 2017-01-16]
Podstawy elektroniki. Pracownia elektroniczna [2015-09-25 / 2017-01-16]
Repetytorium z fizyki z elementami matematyki [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Nauk SpołecznychIlość kursów: 131


Wydział Nauk Społecznych
Argument – Paragraph – Abstract : warsztat pisania akademickiego według standardów anglosaskich czasopism naukowych [2015-09-25 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów/Animacja społeczna/mgr D.Muszyński [2015-08-10 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza/mgr D.Muszyński [2015-08-11 / 2017-01-18]
Edukacyjne zastosowania komputerów/Pedagogika resocjalizacyjna/mgr D.Muszyński [2015-08-10 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów/Pedagogika specjalna/mgr D.Muszyński [2015-08-10 / 2017-01-16]
Feminism in Poland [2015-09-25 / 2017-01-18]
Kurs Dydaktyki Akademickiej [2015-09-17 / 2017-01-18]
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metodyki wychowania fizycznego [2015-08-11 / 2017-01-16]
Otwarte Warsztaty Dydaktyczne [2015-09-26 / 2017-01-16]
Pakiety statystyczne dla psychologów [2015-08-10 / 2017-01-16]
PATOLOGIE SPOŁECZNE [2015-11-02 / 2017-01-16]
Podstawy Statystyki Psychologicznej [2015-08-11 / 2017-01-16]
Problemy dyskryminacji płci [2015-09-25 / 2017-01-16]
Rada Wydziału Nauk Społecznych - czerwiec 2015 [2015-08-11 / 2017-01-19]
ReLeCo [2015-08-10 / 2017-01-16]
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty. [2015-09-18 / 2017-01-16]
Socjologia reklamy [2015-09-26 / 2017-01-16]
Socjologia reklamy [2015-09-18 / 2017-01-16]
Socjologia rodziny [2015-09-26 / 2017-01-16]
Studia Doktoranckie w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce WNS [2015-09-23 / 2017-01-16]
Środowiska [2015-11-02 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna-DZIENNIKARSTWO, mgr Damian Muszyński [2015-11-02 / 2017-01-16]
TRANSLATORIUM B (BASIC) [2015-11-02 / 2017-01-19]
Zarządzanie różnorodnością w organizacji [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
xxxxxxxxxxxxxTESTxxxxxxxxxxxx [2016-03-14 / 2017-01-17]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa / Zakład Komunikacji Społecznej
Komunikowanie za pomocą kampanii [2016-03-11 / 2017-01-16]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa / Zakład Socjologii Kultury
Społeczne Aspekty Bezdomności [2015-09-25 / 2017-01-17]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Pedagogiki
Bank Czasu [2015-09-26 / 2017-01-16]
Bullying [2015-09-26 / 2017-01-16]
Dydaktyka akademicka [2016-01-21 / 2017-01-16]
Dydaktyka biologii (PSP) [2015-08-10 / 2017-01-16]
FAKULTET nst 2011/2012 Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej [2015-08-11 / 2017-01-16]
FAKULTET st 2011/2012 Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej [2015-08-10 / 2017-01-16]
Methodology of early English education [2016-10-10 / 2017-01-19]
Profilaktyka Bezdomności [2015-08-11 / 2017-01-16]
Seksualność seniorów [2015-11-11 / 2017-01-16]
Seksualność seniorów / Profilaktyka infekcji przenoszonych drogą płciową [2016-11-06 / 2017-01-16]
Seminarium dyplomowe [2015-10-07 / 2017-01-16]
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2012/2013 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Udział dzieci w ruchach społecznych i w protestach w obronie edukacji – doświadczenia lokalne [2016-01-13 / 2017-01-17]
Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej - fakultet studia nst [2015-08-10 / 2017-01-16]
Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej - fakultet studia st [2015-08-11 / 2017-01-18]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Specjalnej
Dziecko z głębszą niepełnosprawnością w przedszkolu [2015-09-25 / 2017-01-16]
Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych [2015-09-24 / 2017-01-16]
Promocja aktywnosci niepelnosprawnych w srodowisku spolecznym [2015-09-24 / 2017-01-16]
ROK 2009/2010 Dziecko z Głębszą Niepełnosprawnością w Przedszkolu [2015-09-26 / 2017-01-19]
ROK 2009/2010 Promocja Społeczna AKtywności Niepełnosprawnych w Środowisku [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Społecznej
Antropologia miasta w animacji [2015-09-24 / 2017-01-16]
Podstawy Pracy Socjalnej [2015-09-24 / 2017-01-16]
Polityka Społeczna [2015-09-24 / 2017-01-16]
Profilaktyka bezrobocia [2015-09-24 / 2017-01-16]
Systemy pomocy społecznej na świecie [2015-08-10 / 2017-01-16]
Warsztaty etnograficzne [2015-09-24 / 2017-01-16]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Pedagogiki / Zakład Dydaktyki
Metody badań społecznych- studia niestacjonarne [2015-09-26 / 2017-01-16]
Metody badań społecznych- studia stacjonarne [2015-09-26 / 2017-01-16]
Prowadzenie mediacji. Negocjacje [2015-09-25 / 2017-01-16]
Umiejętnosci akademickie [2015-08-10 / 2017-01-16]
Współczesne ruchy społeczne i organizowanie protestów w obszarze edukacji [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Pedagogiki / Zakład Teorii Wychowania
PORADNICTWO SPOŁ.-WYCH. - st. stacj. 2012/2013 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Socjologiczne podstawy edukacji NST [2015-08-10 / 2017-01-16]
Socjologiczne podstawy edukacji ST [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Pedagogiki / Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych
Dyskursywna konstrukcja podmiotu w wybranych obszarach kultury współczesnej (projekt MNiSzW) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Seminarium doktorskie T.Szkudlarek [2015-09-24 / 2017-01-19]
Współczesne teorie edukacji [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Pedagogiki / Pracownia Edukacji Medialnej
Człowiek i technologia [2015-10-13 / 2017-01-16]
Człowiek w erze cyfrowej [2016-05-02 / 2017-01-16]
Edukacja interaktywna [2015-10-15 / 2017-01-16]
Edukacja medialna - fakultet [2015-09-26 / 2017-01-16]
Edukacja medialna - Socjologia [2015-09-25 / 2017-01-16]
Edukacja medialna - Socjologia niestacjonarna [2015-09-25 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów [2016-02-18 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów - kurs e-learningowy [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Edukacyjne zastosowania komputerów - kurs e-learningowy_2011 [2015-09-24 / 2017-01-17]
Edukacyjne zastosowania komputerów - kurs testowy [2015-08-10 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów - kurs wspomagający zajęcia tradycyjne w roku akademickim 2011/2012 [2015-09-24 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów - moduł e-learningowy [2015-09-24 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów - pedagogika specjalna [2015-09-25 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów - POW gr. B - sem zimowy 2012/13 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów - POW gr. B - sem zimowy 2012/13 [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Edukacyjne zastosowania komputerów - RES gr. B - sem zimowy 2012/13 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów - Zaoczne - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Grupa A [2015-09-25 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów - Zaoczne - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Grupa B [2015-09-26 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowania komputerów - Zaoczne - Pedagogika Specjalna [2015-09-25 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowanie komputerów [2015-08-11 / 2017-01-17]
Edukacyjne zastosowanie komputerów [2016-02-24 / 2017-01-16]
Edukacyjne zastosowanie komputerów [2016-05-06 / 2017-01-18]
EZK [2015-08-11 / 2017-01-19]
EZK niestacjonarne [2015-08-10 / 2017-01-16]
Media a zmiany paradygmatów kształcenia [2015-08-11 / 2017-01-16]
Media w edukacji [2015-08-10 / 2017-01-16]
Multimedia w nauczaniu przedsiębiorczości [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Nowe media i edukacja. Technologie współpracy i wolne zasoby wiedzy [2015-08-10 / 2017-01-16]
Seminarium dyplomowe [2015-08-10 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie [2015-10-13 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie [2015-10-13 / 2017-01-19]
Seminarium magisterskie 2014-2016 [2015-10-13 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie 2016-2018 [2016-10-12 / 2017-01-18]
Technologie Web 2.0 w kształceniu_grupa A [2015-09-26 / 2017-01-16]
Warsztaty: metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych [2015-08-11 / 2017-01-16]
WCZESNA EDUKACJA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM – gr. B [2015-09-26 / 2017-01-16]
WCZESNA EDUKACJA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ – gr. A [2015-09-25 / 2017-01-16]
Zagrożenia ze strony mediów [2016-02-18 / 2017-01-18]
Zagrożenia ze strony mediów [2016-02-18 / 2017-01-18]
Zagrożenia ze strony mediów - fakultet [2016-10-12 / 2017-01-18]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
Diagnoza osobowości [2015-09-26 / 2017-01-16]
Dzienne, wieczorowe 2016/2017: Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami homoseksualnymi, biseksualnymi oraz ich heteroseksualnymi bliskimi [2016-10-10 / 2017-01-19]
Introduction to Psychology [2016-03-07 / 2017-01-16]
Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych [2015-09-25 / 2017-01-16]
Poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne 2015/2016 [2016-02-16 / 2017-01-18]
Psychologia Konfliktów Międzygrupowych [2015-08-11 / 2017-01-18]
Psychologia Osobowości [2015-08-10 / 2017-01-16]
Psychologia osobowości. [2015-09-26 / 2017-01-16]
Psychologia Różnic Indywidualnych [2015-08-11 / 2017-01-19]
Seksuologia kliniczna 2015/2016 - Psychologia - tryb dzienny i wieczorowy [2015-09-30 / 2017-01-16]
Seksuologia kliniczna 2015/2016 - Psychologia - tryb zaoczny [2015-10-03 / 2017-01-16]
Seksuologia kliniczna 2016/2017 [2016-10-10 / 2017-01-19]
Seminarium kursowe - Psychologia płci i seksualności [2016-02-16 / 2017-01-16]
Seminarium kursowe: Tożsamość społeczna i relacje międzygrupowe [2015-08-10 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie (rocznik 2016) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami homoseksualnymi, biseksualnymi oraz ich heteroseksualnymi bliskimi 2015/2016 - Psychologia - tryb zaoczny [2015-10-02 / 2017-01-17]
Zaoczne 2016/2017: Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami homoseksualnymi, biseksualnymi oraz ich heteroseksualnymi bliskimi [2016-10-01 / 2017-01-16]
Zaoczne 2016/2017: Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami homoseksualnymi, biseksualnymi oraz ich heteroseksualnymi bliskimi [2016-10-02 / 2017-01-19]
Zarchiwizowany: Poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne 2014/2015 [2015-08-11 / 2017-01-17]
Zarchiwizowany: Seksuologia kliniczna 2014/2015 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zarchiwizowany: Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami LGB i ich heteroseksualnymi bliskimi 2014/2015 [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Ogólnej
Diagnoza neuropsychologiczna [2015-09-26 / 2017-01-16]
Psychologia procesów poznawczych [2015-09-23 / 2017-01-18]
Seminarium kursowe [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji
Warsztat trenera szkoleń [2016-03-07 / 2017-01-16]

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Politologii
SKANDYNAWIA [2015-08-10 / 2017-01-19]
WSTĘP DO NAUKI O POLITYCE [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Oceanografii i GeografiiIlość kursów: 57


Wydział Oceanografii i Geografii
Błękitna biotechnologia mikroorganizmów [2015-08-10 / 2017-01-16]
Ekonomia [2015-11-02 / 2017-01-16]
Ekonomia i przedsiębiorczość [2015-10-06 / 2017-01-19]
Ekonomika miast i regionów - studia NIESTACJONARNE [2015-08-10 / 2017-01-16]
Ekonomika miast i regionów SS [2015-11-02 / 2017-01-16]
Ekonomika miast i regionów_studia stacjonarne [2015-08-10 / 2017-01-16]
Fish Biology [2015-08-10 / 2017-01-16]
ichtio-test [2015-09-23 / 2017-01-16]
Kulturoznawstwo [2015-08-10 / 2017-01-16]
Kulturoznawstwo [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Lokalizacja [2015-11-02 / 2017-01-16]
Ochrona hydrosfery i gospodarka wodna [2015-08-10 / 2017-01-16]
Podstawy Genetyki Organizmów Morskich [2015-08-10 / 2017-01-19]
Podstawy mikro- i makroekonomii [2015-11-02 / 2017-01-18]
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [2015-09-25 / 2017-01-16]
Polityka społeczna i gospodarcza państw Unii Europejskiej [2015-11-02 / 2017-01-16]
Pracownia licencjacka [2015-08-10 / 2017-01-16]
Przedsiębiorczość z elementami ekonomii SS [2015-10-06 / 2017-01-19]
Przedsiębiorczość z elementamii ekonomii [2015-10-30 / 2017-01-16]
Studia Podyplomowe GIS [2015-08-10 / 2017-01-16]
Teoria systemów [2015-11-02 / 2017-01-16]
test [2015-08-10 / 2017-01-16]
WDW_Logistyka ostatniej mili w koncepcji Smart City [2015-08-10 / 2017-01-16]
Wstęp do programu ArcGIS [2015-08-11 / 2017-01-18]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Oceanografii / Zakład Biologii i Ekologii Morza
Fish biology [2016-05-17 / 2017-01-16]
Podstawy ichtiologii [2016-05-12 / 2017-01-16]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Oceanografii / Zakład Biologii i Ekologii Morza / Pracownia Ichtiologii
biologia wód [2015-09-25 / 2017-01-16]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Oceanografii / Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich / Pracownia Bioindykacji Środowisk Morskich
Ekologia Morza-ćwiczenia [2015-09-24 / 2017-01-16]
Ekologia Morza-wykład [2015-09-25 / 2017-01-16]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Oceanografii / Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich / Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich
Biotechnologia w akwakulturze - GLONY [2016-11-28 / 2017-01-19]
Ekofizjologia roślin morskich - ćwiczenia [2015-09-24 / 2017-01-16]
Ekofizjologia roślin morskich - wykład [2015-09-26 / 2017-01-19]
Podstawy botaniki morskiej - ćwiczenia [2015-09-24 / 2017-01-16]
Podstawy botaniki morskiej - wykład [2015-09-25 / 2017-01-19]
Podstawy Botaniki Morskiej (studia niestacjonarne) [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Geografii / Katedra Geografii Ekonomicznej
Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej [2015-08-10 / 2017-01-16]
Test e-learning [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Geografii / Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Geografia religii [2016-02-15 / 2017-01-16]
testowy kurs z geografii [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Geografii / Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
Pracownia magisterska z zakresu geografii fizycznej [2015-09-25 / 2017-01-16]
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [2015-08-10 / 2017-01-16]
testowy012015 [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Geografii / Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
test kursu [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Geografii / Katedra Hydrologii
Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej [2015-08-11 / 2017-01-16]
Hydrologia ogólna [2015-12-21 / 2017-01-16]
Ochrona hydrosfery i gospodarka wodna [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Ochrona przyrody i środowiska [2016-01-15 / 2017-01-19]
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych [2016-01-22 / 2017-01-16]
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Test 26.01.2015 [2015-08-10 / 2017-01-17]
Test_26012015 [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Woda w środowisku człowieka [2015-08-07 / 2017-01-18]
Woda water [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Geografii / Katedra Gospodarki Przestrzennej
Organizacja i Zarządzanie [2016-10-10 / 2017-01-17]

Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Geografii / Katedra Gospodarki Przestrzennej / Pracownia Dydaktyki Geografii
Krajoznawcze znaczenie regionu [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Oceanografii i Geografii / Centrum GIS (Geograficznych Systemów Informacyjnych)
Pozyskiwanie danych przestrzennych [2015-08-11 / 2017-01-16]
Wprowadzenie do GIS [2015-08-11 / 2017-01-16]

Wydział Prawa i AdministracjiIlość kursów: 50


Wydział Prawa i Administracji
Korzystanie z prawniczych baz danych. [2016-11-22 / 2017-01-16]
Podstawy psychologii 2015/2016 - Kryminologia - tryb dzienny [2015-10-02 / 2017-01-16]
Podstawy psychologii 2015/2016 - Kryminologia - tryb zaoczny [2015-10-01 / 2017-01-16]
Podstawy seksuologii klinicznej 2015/2016 [2016-02-16 / 2017-01-16]
SP Podatki i prawo podatkowe [2015-08-10 / 2017-01-19]
Warsztaty: metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych [2016-02-26 / 2017-01-16]
Zarchiwizowany: Diagnostyka psychologiczna 2014/2015, semestr letni, Kryminologia, tryb zaoczny [2015-08-10 / 2017-01-19]
Zarchiwizowany: Podstawy psychologii 2014/2015 - Kryminologia - studia dzienne [2015-08-10 / 2017-01-16]
Zarchiwizowany: Podstawy psychologii 2014/2015 - Kryminologia - studia zaoczne [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Prawa i Administracji / Katedra Prawa Cywilnego
Prawo cywilne [2015-08-10 / 2017-01-16]
prawo cywilne ćwiczenia II rok [2015-07-31 / 2017-01-18]
Prawo cywilne II rok [2015-08-10 / 2017-01-16]
Prawo cywilne III rok [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Prawa i Administracji / Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Wstęp do prawa Europejskiego [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Prawa i Administracji / Katedra Prawa Finansowego
Finanse publiczne i prawo finansowe SD AS3 [2016-10-10 / 2017-01-19]
Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych [2016-04-19 / 2017-01-16]
Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe [2016-10-08 / 2017-01-17]
Międzynarodowe planowanie podatkowe SD [2016-10-10 / 2017-01-17]
Międzynarodowe planowanie podatkowe SZ [2016-10-11 / 2017-01-16]
Międzynarodowe Prawo Finansowe [2015-08-11 / 2017-01-16]
Międzynarodowe Prawo Finansowe MA 2 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Międzynarodowe prawo inwestycji zagranicznych SD [2016-10-10 / 2017-01-19]
Opodatkowanie dochodu w prawie polskim SZ [2016-10-11 / 2017-01-19]
Opodatkowanie spółek [2016-12-13 / 2017-01-19]
Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniach [2015-08-09 / 2017-01-16]
Seminarium z prawa finansowego dla administracji stacjonarnej I stopnia [2015-08-10 / 2017-01-16]
Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego [2015-08-10 / 2017-01-19]
System finansowy jednostek samorządu terytorialnego [2015-08-11 / 2017-01-16]
System finansowy jednostek samorządu terytorialnego (MU 2 DZ. s.1) [2015-08-11 / 2017-01-16]
System finansowy jednostek samorządu terytorialnego (MU 2 Zaoczne s.3) [2015-09-26 / 2017-01-16]
WTO i polityki podatkowe [2015-08-10 / 2017-01-16]
Źródła prawa i legislacja podatkowa SZ [2016-10-11 / 2017-01-19]

Wydział Prawa i Administracji / Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
Civil and business law in international trade [2015-08-10 / 2017-01-18]
Prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej [2015-08-10 / 2017-01-18]
Prawo Handlowe [2015-08-11 / 2017-01-16]
Prawo prywatne międzynarodowe [2015-08-11 / 2017-01-16]
Prawo upadłościowe i naprawcze [2015-08-10 / 2017-01-18]

Wydział Prawa i Administracji / Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii / Zakład Kryminologii
Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość [2016-10-22 / 2017-01-18]

Wydział Prawa i Administracji / Katedra Prawa Pracy
Kurs testowy ABC [2015-09-25 / 2017-01-16]
Prawo pracy [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Prawo pracy [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Prawa i Administracji / Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Filozofia [2015-08-10 / 2017-01-18]
kurs - test [2015-08-10 / 2017-01-16]
LOGIKA DLA PRAWNIKÓW [2015-09-30 / 2017-01-16]
Logika dla prawników [2015-08-11 / 2017-01-16]
Logika prawnicza [2016-02-17 / 2017-01-17]
PRAWOZNAWSTWO. WSTĘP DO WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE [2015-09-29 / 2017-01-19]
Wprowadzenie do logiki dla prawników [2015-09-24 / 2017-01-18]

Wydział Prawa i Administracji / Pracownia Informatyki Prawniczej
Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności [2015-09-24 / 2017-01-16]
Wprowadzenie do informatyki prawniczej [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział ZarządzaniaIlość kursów: 538


Wydział Zarządzania
3 Jakość Usług II wykład studia stacjonarne [2015-09-25 / 2017-01-19]
4. Jakość Usług II - ćwiczenia studia stacjonarne i niestacjonarne [2015-08-10 / 2017-01-16]
7 New Quality Tools [2015-09-24 / 2017-01-16]
7 Old Quality Tools [2015-09-24 / 2017-01-17]
7. WDW Lean Club [2015-09-25 / 2017-01-16]
91Auditor ISO 9001 ćwiczenia gr 314 [2015-09-25 / 2017-01-19]
91Zarządzanie Jakością gr 21 [2015-09-26 / 2017-01-19]
92. Jakość w logistyce produkcji WYKŁAD - studia STACJONARNE [2015-09-26 / 2017-01-16]
93. Jakość w logistyce produkcji WYKŁAD + ĆWICZENIA - studia NIESTACJONARNE [2015-09-26 / 2017-01-16]
94. Jakość a logistyka produkcji - ĆWICZENIA studia STACJONARNE gr 514 [2015-10-07 / 2017-01-16]
95Koszty i narzędzia w doskonaleniu jakości- studia stacjonarne [2015-10-05 / 2017-01-17]
96Koszty i narzędzia w doskonaleniu jakości - studia niestacjonarne [2015-09-25 / 2017-01-16]
99Jakość usług - studia stacjonarne [2015-09-26 / 2017-01-19]
Akademickie kursy kształcenia na odległość na Uniwersytecie Gdańskim [2015-09-26 / 2017-01-16]
Analiza finansowa - ćwiczenia, SS, gr. 225, sem. letni 2014/15 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Analiza finansowa - ćwiczenia, SS, gr. 261, sem. letni 2014/15 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Analiza finansowa - wykład, SS, gr. 201, 202, 261, 271, 272, 291, sem. letni 2014/15 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Auditor [2015-09-18 / 2017-01-16]
Auditor ISO 9001 - ćwiczenia (gr. 314, studia niestacjonarne) [2015-08-10 / 2017-01-16]
AUDITOR ISO 9001, Specjalność ZJiŚ, III rok, I st. [2015-08-09 / 2017-01-18]
Auditor wewnętrzny ISO 14001 [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Auditor wewnętrzny ISO 9001 - TUV NORD [2015-09-25 / 2017-01-16]
Bezpieczeństwo żywności [2015-09-26 / 2017-01-19]
Bezpieczeństwo żywności - studia zaoczne [2015-09-25 / 2017-01-16]
BIOTECHNOLOGIA [2015-11-02 / 2017-01-16]
Competition; SIX SIGMA / KONKURS; SIX SIGMA [2015-09-18 / 2017-01-16]
Corporate Finance [2015-08-11 / 2017-01-16]
Decyzje Inwestycyjne w Przedsiębiorstwie [2015-11-02 / 2017-01-16]
Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie - WE, V r. PGiSP [2015-11-02 / 2017-01-16]
Ekologiczne aspekty działalności firm [2015-11-02 / 2017-01-16]
Evaluation of Investment Project [2015-08-11 / 2017-01-16]
Finanse przedsiębiorstw - ćwiczenia, SN, gr. 272, 273, sem. letni 2014/15 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Fuzje i przejęcia [2015-08-09 / 2017-01-16]
Informatyka Ekonomiczna - ćwiczenia [2015-09-26 / 2017-01-16]
JAK PISAĆ PRACĘ LICENCJACKA I MAGISTERSKĄ [2015-09-18 / 2017-01-18]
Jakośc usług II studia niestacjonarne [2015-11-02 / 2017-01-16]
Jakość usług II - studia stacjonarne i niestacjonarne (gr. 435, 414) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Jakość w logistyce produkcji ćwiczenia (stacjonarne) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Modele doskonałości - ćw. 314 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Modele Doskonałości, studia dzienne [2015-08-10 / 2017-01-16]
MODELE DOSKONAŁOŚCI, STUDIA NIESTACJONARNE [2015-08-10 / 2017-01-16]
Narzędzia inf. w zarządzaniu procesami biznesowymi [2016-10-25 / 2017-01-17]
Ocena oddziaływania na środowisko [2015-08-10 / 2017-01-16]
Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych - WZ_Gr_315 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Ochrona środowiska 333,331,311,315 [2015-11-02 / 2017-01-16]
OPAKOWANIE W MARKETINGU [2015-09-18 / 2017-01-19]
Podstawy Zarządzania Jakością WDW [2015-09-26 / 2017-01-19]
Projektowanie obiektowe - studia stacjonarne [2015-09-25 / 2017-01-16]
Przygotowanie projektów inwestycyjnych NS (5 MSU) [2015-11-02 / 2017-01-16]
Przygotowanie przedsięwzięć inwestycyjnych WZ_Gr_341 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie gr 214 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie gr 514 [2015-11-02 / 2017-01-17]
Seminarium mgr gr. 551 [2015-08-10 / 2017-01-16]
SIX SIGMA - WYKŁAD, II st. II r. ZJiŚ, Studia stacjonarne, niestacjonarne [2015-09-17 / 2017-01-16]
SPECJALNOŚĆ - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM [2015-09-25 / 2017-01-16]
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - Ćwiczenia, I ROK, II ST. [2015-09-17 / 2017-01-16]
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - WYKŁAD, II ST., STACJONARNE [2015-09-17 / 2017-01-16]
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI, II ST, NIESTACJONARNE [2015-08-10 / 2017-01-16]
WDW Jakość żywności i żywienia [2015-11-02 / 2017-01-16]
WDW Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w praktyce [2016-10-06 / 2017-01-19]
Wykład [2015-08-07 / 2017-01-16]
Zarządzanie gospodarką magazynową [2015-09-26 / 2017-01-19]
Zarządzanie gospodarką narodową [2015-08-11 / 2017-01-19]
Zarządzanie Inwestycjami (WZ) [2015-08-11 / 2017-01-19]
Zarządzanie jakością - ćwiczenia 212,217 [2015-10-31 / 2017-01-16]
Zarządzanie jakością - ćwiczenia gr 213 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Zarządzanie jakością - ćwiczenia gr 311 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Zarządzanie jakością - ćwiczenia gr 323 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Zarządzanie jakością - ćwiczenia gr 331 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Zarządzanie jakością - ćwiczenia gr 333 [2015-11-02 / 2017-01-16]
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - WYKŁAD, II R, I ST., NIESTACJ. [2015-09-17 / 2017-01-19]
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - WYKŁAD, II R., I ST. STACJONARNE [2015-09-18 / 2017-01-19]
Zarządzanie jakością 21 [2015-11-02 / 2017-01-16]
Zarządzanie jakością ćw gr 216, 217, 218 [2015-09-25 / 2017-01-19]
Zarządzanie Jakością gr 22 [2015-09-24 / 2017-01-16]
Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach [2016-10-20 / 2017-01-16]
Zarządzanie jakością II - ćwiczenia (grupa 314, studia niestacjonarne) [2015-08-10 / 2017-01-18]
Zarządzanie jakością II - studia stacjonarne [2015-09-24 / 2017-01-17]
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II - WYKŁAD, III R., I ST, STACJONARNE, SPECJ.ZJiŚ [2015-09-17 / 2017-01-16]
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II - WYKŁAD, III R., I ST., NIESTACJONARNE, SPECJ. ZJiŚ [2015-08-11 / 2017-01-16]
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II, ĆWICZENIA - tu będzie kurs [2015-08-10 / 2017-01-16]
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II, ĆWICZENIA, III R., I ST. SPECJ.ZJiŚ, [2015-08-10 / 2017-01-16]
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BIOTECHNOLOGII I NAUKACH POKREWNYCH [2015-09-17 / 2017-01-18]
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ĆWICZENIA, II ROK, [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie - 361,363 SS [2015-11-02 / 2017-01-18]

Wydział Zarządzania / Instytut Organizacji i Zarządzania
SEMI DR [2015-10-07 / 2017-01-16]
Techniki Mierzenia Procesów Pracy_ćwiczenia_ss [2015-10-07 / 2017-01-19]
ZPR_c [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]

Wydział Zarządzania / Instytut Organizacji i Zarządzania / Zakład Strategii Zarządzania
Biznes Międzynarodowy - studia stacjonarne i niestacjonarne [2015-09-26 / 2017-01-16]
e-biznes [2015-09-24 / 2017-01-16]
e-biznes 2013 wdw 15g [2015-09-25 / 2017-01-18]
E-biznes studia niestacjonarne [2015-09-26 / 2017-01-16]
Internet w komunikacji marketingowej [2015-09-25 / 2017-01-16]
Marketing ery cyfrowej niestacjonarne 2012 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Podstawy zarządzania [2016-03-16 / 2017-01-16]
Podstawy Zarządzania [2015-09-25 / 2017-01-17]
seminarium lic [2015-09-26 / 2017-01-16]
Strategie Biznesu Międzynarodowego [2015-09-22 / 2017-01-16]
Strategie marketingowe [2015-09-25 / 2017-01-17]
WDW - Strategie Biznesowe w warunkach Globalizacji [2015-09-22 / 2017-01-16]
Zachowania Konsumenckie w Turystyce [2015-09-26 / 2017-01-16]
Zarządzanie projektami [2015-09-26 / 2017-01-16]
zarządzanie strategiczne - ćwiczenia [2015-09-25 / 2017-01-16]

Wydział Zarządzania / Instytut Organizacji i Zarządzania / Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
Koncepcje Zarządzania_wykład [2015-08-11 / 2017-01-19]
NO_ćw [2015-08-11 / 2017-01-19]
Seminarium mgr [2016-02-16 / 2017-01-16]
TMPP_ćw_sn [2016-02-09 / 2017-01-16]
Zarządzanie Projektami_ćw [2015-10-06 / 2017-01-18]
Zarządzanie Projektami_wykład [2015-08-10 / 2017-01-19]
ZPR_c [2015-09-25 / 2017-01-16]

Wydział Zarządzania / Katedra Bankowości
Bankowość - ćwiczenia - [2016/17 - ZIMA] [2015-08-11 / 2017-01-19]
Bankowość (materiały do wykładów i ćwiczeń) [2015-09-25 / 2017-01-16]
Bankowość detaliczna [2015-08-10 / 2017-01-16]
Bankowość detaliczna i hipoteczna (studenci zaoczni z grup 465, 466; rok akademicki 2011/12) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Bankowość hipoteczna [2015-08-11 / 2017-01-17]
Bankowość II - MSU - [zima 2010] [2015-09-24 / 2017-01-16]
Consumer finance - wdw [2015-09-24 / 2017-01-16]
Debata oksfordzka - [2016/17 - ZIMA] [2015-08-10 / 2017-01-16]
Doradztwo finansowe [2016/17 - ZIMA] [2016-09-29 / 2017-01-16]
Finanse międzynarodowe - [2015/16 - LATO] [SS i SN] [2015-08-10 / 2017-01-19]
Giełdy papierów wartościowych - WDW [2015-09-25 / 2017-01-16]
Portfel inwestycyjny - [2015/16 - LATO] [SS i SN] [2016-04-04 / 2017-01-16]
Rynek kapitałowy + AiWAO [2016/17 - ZIMA] [2015-09-25 / 2017-01-19]
Rynki finansowe - ćwiczenia [2016/17 - ZIMA] [2015-08-10 / 2017-01-19]
Rynki finansowe - wykład [2016/17 - ZIMA] [SN] [2015-09-18 / 2017-01-17]
Seminarium magisterskie - studia niestacjonarne [rozpoczęcie 2013] [2015-09-26 / 2017-01-18]
Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych [2016/17 - ZIMA] [2015-08-09 / 2017-01-17]
Veture Capital sem. 2012/2013 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Wykład Ekonomika Przedsiębiorstw [2015-09-26 / 2017-01-16]
Zarządzanie aktywami i pasywami banku [2015-09-25 / 2017-01-16]
Zarządzanie finansami osobistymi [2011] [2015-09-25 / 2017-01-19]
Zarządzanie finansami osobistymi WDW [2016/17 ZIMA] [2015-08-10 / 2017-01-19]
Zarządzanie instytucjami kredytowymi - [2016/17 - ZIMA] [2015-09-26 / 2017-01-19]
Zarządzanie ryzykiem w banku [2015-09-26 / 2017-01-19]
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - [2015/16 - LATO] [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Zarządzania / Katedra Ekonometrii
Analiza fundamentalna [2016-03-14 / 2017-01-19]

Wydział Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
.. [2015-09-24 / 2017-01-16]
2010/2011 Ekonomika Przedsiębiorstw (Studia dzienne) [2015-08-10 / 2017-01-16]
2010/2011 Ekonomika Przedsiębiorstw (Studia zaoczne - semestr letni) [2015-08-10 / 2017-01-16]
2010/2011 Seminarium licencjackie/magisterskie [2015-08-11 / 2017-01-16]
2010/2011 Venture Capital (Studia magisterskie dzienne) [2015-08-10 / 2017-01-16]
2010/2011 Venture Capital (Studia zaoczne - semestr letni) [2015-08-10 / 2017-01-16]
2010/2011 Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa (Studia dzienne) [2015-08-10 / 2017-01-17]
2010/2011_Globalization&Offshoring Issues - English Course (Winter Semester) [2015-08-11 / 2017-01-17]
2010/2011_Venture Capital _English Course [2015-08-10 / 2017-01-16]
CIM [2015-09-25 / 2017-01-16]
Ekonomika Przedsiębiorstw - ZSZ (grupa 311) sem. letni 2009 [2015-09-24 / 2017-01-16]
Ekonomika Przedsiębiorstw (ćwiczenia) - Stacj. Studia I Stopnia (Specj: Ekonomika Przedsiębiorstw gr. 311, sem. zimow.2009/2010) [2015-09-26 / 2017-01-19]
Ekonomika Przedsiębiorstw (ćwiczenia) - Stacjonarne Studia I Stopnia (Specj.: IiE, gr. 341, sem. zimowy 2009/2010) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Ekonomika Przedsiębiorstw II (ćwiczenia) - Niest. Studia I Stopnia (gr. 711, sem. zimowy 2009/2010) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Ekonomika Przedsiębiorstw II (kontynuacja) - studia dzienne 2008/2009 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Etyka w biznesie [2015-09-26 / 2017-01-16]
Etyka w zarządzaniu [2015-09-26 / 2017-01-16]
Globalizacja i konkurencja międzynarodowa przedsiębiorstw [2015-09-26 / 2017-01-16]
Metody wyceny przedsiebiorstw [2015-09-24 / 2017-01-16]
PM. [2015-09-25 / 2017-01-16]
Podstawy Nauki o Przedsiębiorstwie [2015-09-25 / 2017-01-17]
Seminarium [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Turystyka zrównoważona [2015-08-10 / 2017-01-18]
Venture Capital (wykład + ćwiczenia) - Niestacjonarne Studia II st. (gr. 565, 566, sem. zimowy 2009/2010) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Zarządzanie Innowacjami [2015-09-25 / 2017-01-16]
Zarządzanie Innowacjami w MSP [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zarządzanie projektem- Biotechnologia [2015-09-24 / 2017-01-16]
Zarządzanie ryzykiem II- zaoczni [2015-09-26 / 2017-01-16]
Zarządzanie strategiczne [2015-08-11 / 2017-01-19]
Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa [2015-09-26 / 2017-01-16]
Źródła finansowania MSP (ćwiczenia) - Stacjonarne Studia I stopnia (Specj.: Zarz. małym przeds., gr. 333, 2009/2010) [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Zakład Ekonomiki Małej Firmy
Techniki planowania projektów [2015-09-24 / 2017-01-16]
Zarządzanie Projektami II [2015-09-25 / 2017-01-16]

Wydział Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw
2010/2011 Ekonomika Przedsiębiorstw II (gr.311, Niest. St. I stopnia, sem. zimowy 10/11) [2015-08-10 / 2017-01-16]
2010/2011 Źródła finansowania działalności MSP (Studia dzienne) [2015-08-10 / 2017-01-18]
Ekonomika przedsiebiorstw - dzienne 2 rok [2015-09-24 / 2017-01-16]
Ekonomika Przedsiębiorstw [2015-08-11 / 2017-01-16]
Ekonomika Przedsiębiorstw (J. Próchniak, ćwiczenia) - St. Studia I Stopnia (Gr. 211,212,214, sem. letni 2009/2010) [2015-09-25 / 2017-01-19]
Ekonomika Przedsiębiorstw (J. Próchniak, ćwiczenia) - Stacj. Studia I Stopnia (Gr. 333, sem. letni 2009/2010) [2015-09-24 / 2017-01-16]
Ekonomika Przedsiębiorstw (J.Póchniak, ćwiczenia) - NIESTACJONARNE Studia I stopani (Gr. 211,214; sem. letni 2009/2010) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Ekonomika Przedsiębiorstw II (J.Próchniak, ćwiczenia) - Stacj.St. I Stopnia (gr. 311, sem. letni 2009/2010) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Ekonomika Przedsiębiorstw Licencjackie Studia Zaoczne 2 rok [2015-09-26 / 2017-01-16]
formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw [2015-08-10 / 2017-01-17]
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw (J.Próchniak, wykład) - Stacj. St. I Stopnia (Gr 233, sem. letni 2009/2010) [2015-09-25 / 2017-01-16]
ogólne warunki uczestniczenia w zajęciach i zaliczenia przedmiotu [2015-08-11 / 2017-01-19]
PNOP [2015-08-11 / 2017-01-19]
Pochodne - zaoczni [2015-09-26 / 2017-01-16]
Pochodne intrumenty [2015-09-26 / 2017-01-16]
Przedsiębiorstwo na rynku pienięznym [2015-09-25 / 2017-01-16]
Venture Capital (ćwiczenia) - Niestacjonarne Studia II St. (gr. 511,512,531, sem. letni 2009/2010) [2015-09-25 / 2017-01-16]
Venture Capital (J.Próchniak, ćwiczenia) - St. Studia I Stopnia (Gr. 511,512,514,533, sem. letni 2009/2010) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Zarządzanie ryzykiem 2 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Źródła finansowania działalności MSP (J.Prochniak, ćwiczenia) - Stacj.Studia I stopnia (gr. 233, sem. letni 2009/2010) [2015-09-26 / 2017-01-16]
Żródła finansowania działalności MSP [2015-09-26 / 2017-01-18]

Wydział Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu [2015-09-26 / 2017-01-18]

Wydział Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Auditor ISO 9001 - ćwiczenia (studia niestacjonarne, grupa 314) [2015-09-24 / 2017-01-16]
Auditor ISO 9001 - ćwiczenia studia stacjonarne (grupa 314) [2015-08-11 / 2017-01-18]
Auditor wewnętrzny ISO 14001 [2015-09-23 / 2017-01-18]
Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem (Wydział Biologii) [2017-01-12 / 2017-01-16]
Gospodarka energetyczna (Energia, gospodarka, środowisko) [2015-09-25 / 2017-01-16]
Green Business (WDW) [2015-09-26 / 2017-01-18]
Jakość usług II - studia niestacjonarne, gr. 414 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Jakość usług II - studia niestacjonarne, gr. 435 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Jakość usług II - studia stacjonarne, grupa 435 [2015-09-24 / 2017-01-16]
Jakość w logistyce i produkcji - ćwiczenia (studia stacjonarne, grupa 511) [2015-09-23 / 2017-01-16]
Kaizen w praktyce - wykład (grupa 514) [2015-08-10 / 2017-01-17]
Kaizen w praktyce (gr. 414) [2016-02-01 / 2017-01-16]
Koszty i narzędzia doskonalenia w zarządzaniu jakością - ćwiczenia (gr. 414, studia niestacjonarne) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Koszty i narzędzia doskonalenia w zarządzaniu jakością - ćwiczenia (studia stacjonarne, grupa 414) [2015-09-25 / 2017-01-16]
Lean Manufacturing w praktyce - WDW [2015-09-25 / 2017-01-16]
Modele doskonałości - ćw. gr 314 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Oceny oddziaływania na środowisko - studia stacjonarne [2015-09-25 / 2017-01-16]
Oceny oddziaływania na środowisko - studia stacjonarne (Biznes i Technologia Ekologiczna) [2015-08-11 / 2017-01-17]
Ochrona środowiska II (gr. 514) [2016-10-10 / 2017-01-17]
Podstawy ochrony środowiska - grupa 214 (ćwiczenia) [2015-09-26 / 2017-01-18]
Podstawy ochrony środowiska - wykład (grupa 214) [2015-09-24 / 2017-01-18]
Podstawy ochrony środowiska (studia niestacjonarne, gr. 214) - wykład, ćwiczenia [2015-09-25 / 2017-01-19]
Projektowanie oceny oddziaływania na środowisko (gr. 514) [2016-09-12 / 2017-01-18]
Rozwój zrównoważony - studia niestacjonarne (gr. 314) [2015-09-24 / 2017-01-16]
Rozwój zrównoważony (wykład, gr. 314) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Seminarium magisterskie [2015-10-28 / 2017-01-16]
Walcz o staż w firmie Flex [2015-08-11 / 2017-01-17]
Warsztaty Kaizen (WDW) [2015-08-11 / 2017-01-19]
Zarządzanie jakością - ćwiczenia (studia niestacjonarne, gr. 24) [2015-09-25 / 2017-01-16]
Zarządzanie jakością - ćwiczenia (studia stacjonarne, grupa 211,212,213,214,215) [2015-09-26 / 2017-01-19]
Zrządzanie środowiskowe [2015-09-24 / 2017-01-16]

Wydział Zarządzania / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Analiza finansowa - ćwiczenia, SS, gr. 351 [2015-09-23 / 2017-01-16]
Analiza Finansowa gr 271 (studia niestacjonarne) [2016-05-10 / 2017-01-18]
Analiza finansowa gr. 261/291 (FIR, II rok stacjonarne) [2016-05-06 / 2017-01-16]
Analiza sprawozdań finansowych 2014/2015 gr. 481/482 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Analiza sprawozdań finansowych gr 401/402 edycja 2014/2015 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Controlling w małym przedsiębiorstwie [2015-09-25 / 2017-01-16]
Corporate failures. Reasons, prediction and prevention - SS, optional lecture, winter semester 201/17 [2015-09-23 / 2017-01-19]
Finanse przedsiębiorstw - ćwiczenia, NSL, gr. 201, sem. zim. 2016/17 [2015-09-28 / 2017-01-17]
Finanse przedsiębiorstw - ćwiczenia, SSL, gr.: 215, 216, sem. zim. 2016/17 [2015-09-25 / 2017-01-19]
Finanse przedsiębiorstw - wykład, NSL, gr. 201, sem. zim. 2016/17 [2015-09-28 / 2017-01-16]
Finanse przedsiębiorstw - wykład, SS, gr. 211-217 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Finanse przedsiębiorstw 213/214 (2016/2017) [2016-10-10 / 2017-01-19]
Finanse przedsiębiorstw II - wykład, SN, gr. 465, 471-475, 481, 482 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Finanse Przedsiębiorstwa FiR 2 rok 2015/2016 (studia dzienne) [2016-02-19 / 2017-01-16]
Finanse Przedsiębiorstwa FiR 2 rok 2015/2016 (studia niestacjonarne) [2016-04-12 / 2017-01-16]
Finanse przedsiębiorstwa II - wykład, NMSU, gr. 430, 431, 465, 471, 472, 473, 481, sem. zim. 2016/17 [2015-09-25 / 2017-01-19]
Finanse przedsiębiorstwa II - wykład, SMSU, gr.: 401, 402, 461, 471, 491, sem. zim. 2016/17 [2015-09-23 / 2017-01-19]
Podstawy audytu wewnętrznego [2015-09-25 / 2017-01-19]
Rewizja finansowa [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Rewizja finansowa - ćwiczenia [2015-11-13 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie - SSL, gr. 301, 302, 2016/17 [2016-10-10 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie - SN, gr.471, 472, 473, 474, 475, początek: sem. letni 2014/15 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie - SN, gr.481, 482, początek: sem. letni 2015/16 [2016-03-04 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie - SS, gr. 401, 402, początek: sem. letni 2014/15 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Sprawozdawczość finansowa [2015-09-26 / 2017-01-16]

Wydział Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
0111p [2015-09-19 / 2017-01-19]
Administrowanie bazami danych [2015-10-12 / 2017-01-19]
Administrowanie sieciami komputerowymi [2015-09-24 / 2017-01-18]
Algorytmy i struktury danych, AiB [2015-08-07 / 2017-01-16]
Analiza danych OLAP [2015-08-10 / 2017-01-16]
Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji [2015-08-10 / 2017-01-16]
Android [2016-04-06 / 2017-01-16]
Aplikacje informatyczne w biznesie [2016-10-01 / 2017-01-19]
Aplikacje Informatyczne w Biznesie [2015-08-10 / 2017-01-16]
Aplikacje rozproszone w języku Java [2015-10-27 / 2017-01-18]
Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych [2015-09-24 / 2017-01-19]
Architektura korporacyjna IT [2016-06-05 / 2017-01-16]
Audyt informatyczny [2015-08-10 / 2017-01-16]
Audyty i testy systemów informatycznych [2015-12-22 / 2017-01-16]
Bazy danych [2015-10-04 / 2017-01-18]
Bazy danych [2015-10-07 / 2017-01-19]
Bazy danych (Ćw. audytoryjne) [2015-10-08 / 2017-01-16]
Bazy danych, laboratorium [2015-08-10 / 2017-01-19]
BazyDanych [2015-11-03 / 2017-01-16]
Bezpieczeństwo systemów [2015-09-24 / 2017-01-16]
ble [2016-01-08 / 2017-01-16]
Business Analytics [2016-01-06 / 2017-01-16]
Business and IT alignment with ITIL [2015-09-23 / 2017-01-16]
Business Outcomes of Big Data Analysis [2015-10-15 / 2017-01-19]
Case Simulator - Michał Kuciapski [2015-08-11 / 2017-01-16]
Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure [2015-09-25 / 2017-01-17]
Contemporary challanges of information systems (AiB) [2016-02-17 / 2017-01-17]
Core and Advanced Features of MS Project in Business Project Management [2015-08-10 / 2017-01-16]
Customer Knowledge Management (AiB) [2015-10-29 / 2017-01-18]
Dynamiczne serwisy internetowe - PHP [2016-12-01 / 2017-01-18]
E-business [2015-09-24 / 2017-01-16]
Ekonomika przedsięwzięć informatycznych (AiB) [2015-11-02 / 2017-01-19]
Elektroniczny obieg dokumentów [2015-09-24 / 2017-01-16]
Elektroniczny obieg dokumentów [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Elektroniczny Obieg Dokumentów W+CW [2015-09-23 / 2017-01-16]
Enterprise Architecture and Requirements Engineering [2015-10-05 / 2017-01-19]
E-xpert [2015-09-24 / 2017-01-16]
Fundamentals of a Windows Server 2008 Network Infrastructure and Application Platform [2015-09-25 / 2017-01-16]
Fundamentals of Requirements Engineering [2016-09-23 / 2017-01-19]
Gospodarka elektroniczna [2015-11-03 / 2017-01-16]
Gospodarka Elektroniczna [2015-09-26 / 2017-01-16]
Gospodarka elektroniczna wykład [2015-08-10 / 2017-01-16]
Hurtownie danych - laboratorium [2015-09-25 / 2017-01-16]
Hurtownie danych - wykład [2015-09-25 / 2017-01-16]
Hurtownie danych, AiB [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Hurtownie danych, AiB [2015-08-10 / 2017-01-19]
Hurtownie danych, gr.701 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Hurtownie danych, MSU [2015-09-23 / 2017-01-16]
Information Visualization [2015-09-22 / 2017-01-16]
Informatyka ekonomiczna [2015-08-11 / 2017-01-18]
Informatyka Ekonomiczna [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Informatyka ekonomiczna [2015-12-22 / 2017-01-16]
Informatyka Ekonomiczna [2015-11-03 / 2017-01-16]
Informatyka ekonomiczna [2015-11-02 / 2017-01-16]
Informatyka ekonomiczna ćwiczenia [2015-08-10 / 2017-01-19]
Informatyka ekonomiczna wykład [2015-08-11 / 2017-01-16]
Informatyka w zarządzaniu [2015-11-03 / 2017-01-16]
Informatyka w zarządzaniu [2015-09-25 / 2017-01-16]
Informatyka w zarządzaniu [2015-09-24 / 2017-01-16]
Informatyka w zarządzaniu - grupa 113 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Informatyka w zarządzaniu - grupa 117 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Internet w biznesie [2015-08-10 / 2017-01-16]
Introduction to Linux, WDW [2016-02-16 / 2017-01-16]
Inżynieria oprogramowania [2015-11-28 / 2017-01-16]
Inżynieria Oprogramowania [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Inżynieria oprogramowania [2015-08-11 / 2017-01-16]
Inżynieria oprogramowania - AiB [2015-10-08 / 2017-01-18]
Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript [2015-08-10 / 2017-01-19]
Komputerowe wspomaganie decyzji inwestycyjnych, NS [2015-09-25 / 2017-01-16]
Komunikacja w biznesie i autoprezentacja [2015-12-22 / 2017-01-16]
Kurs testowy - Anna Studzińska [2015-10-08 / 2017-01-16]
Kurs testowy2 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Marketing elektroniczny [2016-04-21 / 2017-01-16]
Metodyka pisania prac dyplomowych [2015-08-11 / 2017-01-19]
Metodyka przygotowania informatycznych prac dyplomowych [2015-08-11 / 2017-01-16]
Modelowanie Procesów Biznesowych AiB [2015-09-25 / 2017-01-16]
Open Web Platform [2016-02-24 / 2017-01-16]
Procesy informacyjne w zarządzaniu [2015-09-24 / 2017-01-19]
Procesy informacyjne w zarządzaniu [2015-09-24 / 2017-01-19]
Procesy informacyjne w zarządzaniu (nowy) [2015-08-10 / 2017-01-16]
Programowanie - warsztaty AiB [2015-08-08 / 2017-01-16]
Programowanie aplikacji bazodanowych [2015-10-22 / 2017-01-18]
Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone [2016-02-14 / 2017-01-16]
Programowanie aplikacji rozproszonych w C# [2015-09-23 / 2017-01-19]
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych [2016-10-16 / 2017-01-16]
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych - kurs [2016-04-29 / 2017-01-16]
Programowanie Komputerów [2015-09-26 / 2017-01-16]
Programowanie komputerów [2015-11-08 / 2017-01-19]
Programowanie komputerów [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Programowanie komputerów [2015-08-11 / 2017-01-19]
Programowanie komputerów - ćwiczenia [2015-10-07 / 2017-01-18]
Programowanie komputerów, NS [2015-09-25 / 2017-01-16]
Programowanie obiektowe, laboratorium, NS [2015-09-26 / 2017-01-16]
Programowanie obiektowe, wykłady [2015-09-25 / 2017-01-16]
Programowanie sieciowe [2015-08-11 / 2017-01-18]
Programowanie sieciowe [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Projektowanie aplikacji desktopowych [2015-08-11 / 2017-01-18]
Projektowanie i wdrażanie kursów e-learningowych 2.0 [2015-09-11 / 2017-01-17]
Projektowanie interakcji człowiek-komputer [2015-08-10 / 2017-01-19]
Projektowanie obiektowe - studia niestacjonarne [2015-09-26 / 2017-01-16]
Projektowanie obiektowe - wykład+laboratoria [2015-08-10 / 2017-01-16]
Projektowanie systemow informatycznych [2015-09-24 / 2017-01-16]
Projektowanie systemow obiektowych [2015-09-24 / 2017-01-16]
Projektowanie systemów informatycznych [2016-06-01 / 2017-01-17]
Projektowanie systemów informatycznych [2015-09-26 / 2017-01-19]
Projektowanie Systemów Informatycznych - ćwiczenia [2015-09-24 / 2017-01-16]
Projektowanie systemów informatycznych - laboratoria [2015-08-11 / 2017-01-16]
Projektowanie systemów informatycznych - wykład [2015-08-11 / 2017-01-16]
Projektowanie systemów obiektowych [2015-09-24 / 2017-01-16]
Projektowanie usług sieciowych XML [2015-09-24 / 2017-01-16]
Projektowanie wieloplatformowych aplikacji mobilnych [2016-09-27 / 2017-01-19]
Prowadzenie kursów e-learningowych w oparciu o platformę Moodle [2015-09-26 / 2017-01-16]
Seminarium AiB [2015-08-07 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie [2015-10-06 / 2017-01-19]
Seminarium licencjackie [2015-09-26 / 2017-01-18]
Seminarium licencjackie [2015-10-07 / 2017-01-16]
Seminarium licencjackie [2015-08-10 / 2017-01-19]
Seminarium magisterskie [2015-10-08 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie [2015-09-15 / 2017-01-18]
Seminarium magisterskie, AiB, 2015-2016 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Seminarium magisterskie, AiB, 2016/2017 [2016-02-14 / 2017-01-16]
Serwery WWW [2015-08-11 / 2017-01-16]
Serwisy internetowe [2015-09-25 / 2017-01-14]
Serwisy internetowe [2015-09-24 / 2017-01-14]
Serwisy internetowe - ASP .NET [2015-08-11 / 2017-01-19]
Sieci komputerowe [2015-11-03 / 2017-01-16]
Sieci komputerowe w biznesie [2016-03-03 / 2017-01-18]
Sieci komputerowe, MSU [2015-09-26 / 2017-01-16]
Standardy XML [2015-08-10 / 2017-01-16]
Standardy XML [2015-09-10 / 2017-01-19]
Standardy XML [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Standardy XML, MSU [2015-08-10 / 2017-01-16]
Strategia informatyzacji [2015-09-25 / 2017-01-16]
Strategia Informatyzacji [2015-09-26 / 2017-01-16]
System SAP ERP [2016-10-04 / 2017-01-19]
System SAP ERP 2016 [2015-12-22 / 2017-01-16]
System zarządzania bezpieczeństwem informacji [2015-10-07 / 2017-01-17]
Systemy baz danych [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Systemy Baz Danych [2015-08-10 / 2017-01-16]
Systemy baz danych [2015-11-03 / 2017-01-16]
Systemy Baz Danych - gr. 351 [2015-09-24 / 2017-01-16]
Systemy Baz Danych 2014/2015 [2015-08-10 / 2017-01-18]
Systemy baz danych, AiB [2015-08-10 / 2017-01-16]
Systemy baz danych, AiB, lic. [2016-10-10 / 2017-01-19]
Systemy Big Data [2016-03-09 / 2017-01-18]
Systemy Business Intelligence [2015-10-05 / 2017-01-16]
Systemy CRM - WDW [2015-09-24 / 2017-01-18]
Systemy CRM (AiB) [2015-08-11 / 2017-01-16]
Systemy CRM II [2015-08-10 / 2017-01-16]
Systemy ERP [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Systemy ERP [2015-09-26 / 2017-01-16]
Systemy ERP [2015-10-06 / 2017-01-19]
Systemy ERP [2015-10-06 / 2017-01-19]
Systemy ERP (nowy) [2015-08-10 / 2017-01-19]
Systemy informacyjne zarządzania [2015-10-06 / 2017-01-16]
Systemy informacyjne zarządzania [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Systemy informacyjne zarządzania [2015-11-03 / 2017-01-16]
Systemy Informacyjne Zarządzania - ćwiczenia [2015-09-23 / 2017-01-16]
Systemy Informacyjne Zarządzania - wykład [2015-09-26 / 2017-01-18]
Systemy informacyjne zarządzania (nowy) [2015-08-10 / 2017-01-18]
Systemy Informatyczne w Zarządzaniu [2015-09-24 / 2017-01-16]
Systemy IT w małych przedsiębiortswach [2016-10-10 / 2017-01-19]
Systemy operacyjne [2016-09-26 / 2017-01-19]
Systemy Operacyjne [2015-09-23 / 2017-01-16]
Systemy WFM [2016-05-18 / 2017-01-19]
Technologia AJAX [2015-09-25 / 2017-01-16]
Technologia Baz Danych [2015-08-10 / 2017-01-19]
Technologia baz danych, laboratorium, NS [2015-08-11 / 2017-01-19]
Technologia Informacyjna [2015-11-03 / 2017-01-19]
Technologia informacyjna [2015-09-25 / 2017-01-19]
Technologia informacyjna - grupa 10 [2015-09-24 / 2017-01-16]
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA – grupa 105 [2015-08-10 / 2017-01-17]
Technologia informacyjna - grupa 111 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna - grupa 119 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna - kierunek Informatyka i Ekonometria (grupa 104) [2015-08-10 / 2017-01-19]
Technologia informacyjna - kierunki Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość (gr.111,119,12,66,67) [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Technologia informacyjna 2012 [2015-10-07 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna grupa 101 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna grupa 112 [2015-09-24 / 2017-01-19]
Technologia informacyjna grupa 118 [2015-09-24 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna grupa 119 [2015-09-24 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna grupa 120 [2015-09-26 / 2017-01-19]
Technologia informacyjna grupa 121 [2015-09-26 / 2017-01-19]
Technologia informacyjna grupa 161 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna grupa 62 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna grupa 65 [2015-09-26 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna Lab 2016-2017 [2015-09-15 / 2017-01-19]
Technologia informacyjna, gr. 165 [2015-11-03 / 2017-01-16]
Technologia informacyjna, gr. 166 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Technologia ingormacyjna - grupa 64 [2015-08-10 / 2017-01-19]
Technologie baz danych [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Technologie e-learningowe - laboratorium [2015-09-24 / 2017-01-16]
Technologie e-learningowe - wykład [2015-09-24 / 2017-01-19]
Testowy [2015-08-10 / 2017-01-16]
Test-pokl [2015-09-26 / 2017-01-16]
TI w zarządzaniu wiedzą o klientach [2015-08-11 / 2017-01-18]
Tworzenie zajęć w trybie nauczania na odległość oraz zasady przygotowania i standaryzacji e-podręczników [2015-08-09 / 2017-01-16]
Użytkowanie oprogramowania wideokonferencji jako innowacyjnej formy e-learningu [2015-08-10 / 2017-01-19]
Wdrażanie Technologii Informatycznych [2015-09-23 / 2017-01-16]
WDW_Systemy ERP w zarządzaniu [2015-09-24 / 2017-01-16]
WDW_Usługi IT w chmurze [2015-09-26 / 2017-01-16]
Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji [2016-03-03 / 2017-01-16]
Zarządzanie projektami informatycznymi [2015-10-07 / 2017-01-19]
Zarządzanie projektami informatycznymi [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zarządzanie wiedzą o klientach [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zarządzanie własnością intelektualną (Wykład) [2016-04-07 / 2017-01-16]
Zarządzanie zasobami i usługami informatycznymi [2015-10-07 / 2017-01-19]
Zarządzanie zasobami i usługami informatycznymi [2015-08-10 / 2017-01-16]
Zintegrowane systemy informatyczne [2015-09-25 / 2017-01-16]
Zintegrowane systemy informatyczne [2015-09-24 / 2017-01-16]

Wydział Zarządzania / Katedra Marketingu
Audyt Marketingowy [2015-09-23 / 2017-01-16]
E-Biznes 2013 [2015-09-25 / 2017-01-16]
Ekonomika turystyki [2015-08-11 / 2017-01-16]
E-learning od podstaw [2015-09-25 / 2017-01-16]
Kredyt odwrócony - koncepcje marketingowe [2015-09-25 / 2017-01-16]
Kreowanie Wizerunku Przedsiębiorstwa [2015-09-26 / 2017-01-16]
Kształtowanie produktu i promocja turystyczna [2015-08-11 / 2017-01-16]
Marketing [2015-08-11 / 2017-01-16]
marketing [ Nie zarejestrowano otwarcia kursu]
Marketing - stacjonarne WZR [2015-08-11 / 2017-01-16]
marketing dóbr luksusowych [2015-08-10 / 2017-01-16]
Marketing Ery Cyfrowej [2015-08-11 / 2017-01-16]
Marketing przemysłowy [2015-09-24 / 2017-01-16]
marketing przemysłowy - niestacjonarne [2015-08-07 / 2017-01-16]
Marketing Przemysłowy 2015/16 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Marketing usług finansowych [2015-09-26 / 2017-01-16]
Marketing w Internecie [2015-09-26 / 2017-01-16]
Marketing w turystyce [2015-08-10 / 2017-01-16]
Marketing w usługach - 2013/2014 [2015-08-10 / 2017-01-18]
merchandising - NIESTACJONARNE [2015-09-23 / 2017-01-16]
merchandising - STACJONARNE [2015-09-25 / 2017-01-16]
Obsługa ruchu turystycznego [2015-08-11 / 2017-01-16]
Podstawy turystyki [2015-08-10 / 2017-01-16]
polityka marki [2015-09-25 / 2017-01-16]
polityka marki 2012 stacjonarne [2015-08-10 / 2017-01-19]
polityka marki 2013 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Polityka marki 2013/2014 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Polityka turystyczna [2015-08-10 / 2017-01-16]
Product placement - podstawy [2015-09-26 / 2017-01-16]
Psychologia marketingu (Wykład) [2015-08-10 / 2017-01-17]
smdl 2016 [2016-03-23 / 2017-01-18]
Strategie konkurencji [2015-09-26 / 2017-01-16]
Strategie Konkurencji 2011/2012 [2015-08-11 / 2017-01-06]
Strategie konkurencji 2013/2014 [2015-08-10 / 2017-01-16]
strategie marketigowe [2015-08-10 / 2017-01-16]
strategie marketingowe [2015-08-11 / 2017-01-16]
Strategie Marketingowe 2013/2014 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Strategie Marketingowe 2016 15h [2016-03-01 / 2017-01-17]
Strategie Marketingowe 2016 30h [2016-03-01 / 2017-01-17]
Strategie Marketingowe Dobr Luksusowych [2015-09-26 / 2017-01-16]
Strategie marketingowe dóbr luksusowych 2013/2014 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Strategie marketingowe na rynku turystycznym [2015-08-10 / 2017-01-17]
Turystyka międzynarodowa [2015-08-10 / 2017-01-16]
wyniki egzaminu z 5 czerwca [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zachowania Konsumenckie [2015-09-26 / 2017-01-16]
Zachowania konsumenckie 2013/2014 [2015-08-11 / 2017-01-16]
Zarządzanie marketingowe 2013/2014 [2015-08-10 / 2017-01-16]
Zarządzanie marketingowe w turystyce [2015-08-10 / 2017-01-16]
Zarządzanie turystyką w miejscowości i regionie [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Zarządzania / Katedra Rachunkowości
Rachunek kosztów [2015-09-24 / 2017-01-16]
Rachunek kosztów - Doradztwo podatkowe [2015-08-11 / 2017-01-16]
Rachunek kosztów - studia zaoczne [2015-08-11 / 2017-01-17]
Rachunek kosztów I - studia dzienne [2015-08-11 / 2017-01-16]
Rachunek kosztów II - dzienne [2015-08-10 / 2017-01-18]
Rachunkowośc bankowa [2015-09-26 / 2017-01-16]
RACHUNKOWOŚC BANKOWA - STUDIA LICENCJACKIE DZIENNE [2015-08-10 / 2017-01-17]
RACHUNKOWOŚC BANKOWA - STUDIA LICENCJACKIE ZAOCZNE [2015-08-10 / 2017-01-16]
Rachunkowośc finansowa [2015-09-23 / 2017-01-16]
Rachunkowośc finansowa - podstawy [2015-09-25 / 2017-01-16]
Rachunkowośc zarządcza [2015-09-26 / 2017-01-16]
Rachunkowośc zarządcza -I rok MSU kierunek Zarządzanie [2015-08-11 / 2017-01-17]
Rachunkowość - 15h - ćwiczenia, semestr letni [2015-09-26 / 2017-01-16]
Rachunkowość - 30h - ćwiczenia, semestr letni, dr Nelli Artienwicz [2015-09-24 / 2017-01-16]
Rachunkowość ACCA [2015-10-09 / 2017-01-19]
Rachunkowość ACCA - Studia Podyplomowe II edycja [2016-10-17 / 2017-01-19]
Rachunkowość dr A. Paszkiewicz [2015-09-25 / 2017-01-16]
Rachunkowość finansowa - Doradztwo podatkowe [2015-08-11 / 2017-01-16]
Rachunkowość finansowa dr A.Paszkiewicz [2015-09-26 / 2017-01-16]
Rachunkowość zarządcza [2016-03-07 / 2017-01-16]
Rachunkowość zarządcza dr A.Paszkiewicz [2015-09-24 / 2017-01-16]
SEMINARIUM LICENCJACKIE [2015-10-30 / 2017-01-16]
Seminarium mgr i lic. dr A.Paszkiewicz [2015-09-25 / 2017-01-16]
Sprawozdawczość instytucji finansowych [2015-08-08 / 2017-01-19]
STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW - PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI dr Aleksandra Paszkiewicz [2015-09-23 / 2017-01-16]
WDW Budżetowanie projektu [2015-08-10 / 2017-01-16]

Wydział Zarządzania / Katedra Rachunkowości / Zakład Rachunkowości Finansowej
Rachunek kosztów KIBR [2015-10-27 / 2017-01-18]
Rachunkowość instytucji finansowych - Biegły Rewident [2016-03-31 / 2017-01-19]

Wydział Zarządzania / Katedra Statystyki
Dla zaawansowanych [2015-08-10 / 2017-01-19]
Test [2015-11-03 / 2017-01-16]

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMedIlość kursów: 3


Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)
Fizyka medyczna [2016-05-12 / 2017-01-19]
Kultury tkankowe i komórkowe zwierzęce [2015-08-10 / 2017-01-18]
Szkolenie BHP - Noc biologów [2016-12-20 / 2017-01-16]