Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Kurs algebry dla I roku BJiOR. Ćwiczenia. 

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
dr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs

Treści programowe

 1. Ciało liczb zespolonych. Działania na liczbach zespolonych. Postać algebraiczna, sprzężenie, moduł liczby zespolonej. Postać trygonometryczna i wykładnicza liczby zespolonej. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych.
 2. Wielomiany i ich podzielność. Pierwiastki wielomianu. Twierdzenie Bezouta. Podstawowe twierdzenie algebry. Rozkład wielomianów na czynniki nierozkładalne. Schemat Hornera i jego zastosowania.
 3. Macierze i działania na macierzach. Macierz odwrotna.
 4. Układy równań liniowych i ich rozwiązywanie metodą Gaussa-Jordana. Równania macierzowe i ich rozwiązywanie. Wyznaczanie macierzy odwrotnej metodą Gaussa-Jordana.
 5. Wyznacznik macierzy i jego własności. Macierze odwracalne i nieosobliwe. Układy i wzory Cramera.
 6. Przestrzeń wektorowa i jej podprzestrzenie. Liniowa zależność i niezależność wektorów. Baza i wymiar przestrzeni wektorowej. Rząd macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego.
 7. Przekształcenie liniowe. Obraz i jądro przekształcenia liniowego. Reprezentacja macierzowa przekształcenia liniowego.
 8. Iloczyn skalarny. Kąt pomiędzy wektorami, ortogonalność wektorów, ortogonalizacja bazy. Rzut ortogonalny. Metoda najmniejszych kwadratów. Najlepsze rozwiązanie sprzecznego układu równań.
 9. Wartości własne i wektory własne macierzy i przekształcenia liniowego. Wielomian charakterystyczny. Diagonalizacja macierzy i przekształcenia liniowego. Diagonalizacja macierzy symetrycznej. Potęga i granica ciągu macierzy. Podprzestrzenie niezmiennicze przekształcenia liniowego. Twierdzenie Cayleya-Hamiltona.
 10. Przestrzeń R3 i układ współrzędnych w R3. Iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany i jego geometryczna interpretacja. Równania płaszczyzny: ogólne, normalne, parametryczne, odcinkowe. Równania prostej: kierunkowe, krawędziowe, parametryczne. Wzajemne położenia punktów, prostych i płaszczyzn.
 11. Rzeczywista forma kwadratowa. Postać kanoniczna formy kwadratowej. Określoność macierzy i formy kwadratowej.
nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs

Kurs z algebry liniowej dla I roku fizyki medycznej. Ćwiczenia

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs

Kurs z algebry liniowej z geometrią dla I roku fizyki. Ćwiczenia

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
prof. dr hab. Andrzej Szczepański
otwórz kurs Algebra liniowa z geometrią, semestr 2Literatura
literatura taka jak na wykładzie.
nauczyciele w kursiemgr sebastian agata
otwórz kurs

Algorytmiczna teoria grafów


Literatura

Podana na wykładzie.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
dr Hanna Furmańczyk
otwórz kursAlgorytmy i struktury danych
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr bartosz putrycz
otwórz kurs

Kurs zawiera notatki do  wykładu z algorytmów i struktur danych dla studentów  matematyki


Literatura

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 2007.

nauczyciele w kursiedr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs

Kurs zawiera materiały na laboratorium z algorytmów i struktur danych


Literatura

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 2007.

nauczyciele w kursiedr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs

Egzamin z Algorytmów i struktur danych, 1 rok. inf. praktyczna

17 i 19.06.2020

nauczyciele w kursiedr Paweł Pączkowski
otwórz kurs

Materiały do wykładów i ćwiczeń.


Literatura

Podana na wykładzie 1.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
otwórz kurs

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 


Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3

 

nauczyciele w kursiedr inż. Łukasz Kuszner
otwórz kurs

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3

 


nauczyciele w kursiedr Piotr Arłukowicz
dr inż. Łukasz Kuszner
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Danuta Jaruszewska-Walczak
otwórz kurs

Kurs przedstawi podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego i całkowego jednej zmiennej:

 • granica,
 • pochodna,
 • całka nieoznaczona i oznaczona

oraz ich zastosowania w badaniu własności ciągów liczbowych i funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.


Literatura
 1. W. Żakowski, G. Decewicz „Matematyka. Część 1. Analiza Matematyczna”, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2015.
 2. K. Kuratowski „Rachunek różniczkowy i całkowy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 3. F. Leja „Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
dr Ewa Kozłowska-Walania
otwórz kurs

Kurs przedstawi podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego i całkowego wielu zmiennych:

 • granica,
 • pochodna i różniczka,
 • całka

oraz ich zastosowania w badaniu własności funkcji wielu zmiennych rzeczywistych.

Koniec kursu zostanie poświęcony zagadnieniu szeregów liczbowych i potęgowych.

 


Literatura
 • W. Rudin „Podstawy analizy matematycznej”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 • W. Krysicki, L. Włodarski „Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
dr Ewa Kozłowska-Walania
dr Iwona Krzyżanowska
otwórz kurs

A


Literatura

A

nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
dr Danuta Jaruszewska-Walczak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr inż. Anna Nenca
otwórz kurs

Wykład przeznaczony jest dla studentów wydziałów innych niż MFiI. Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami astronomicznymi. Omówione będą najważniejsze rodzaje ciał niebieskich: planety, księżyce, komety, gwiazdy, gromady gwiazd i galaktyki.


Literatura

Brak literatury.

nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Maciej Dziemiańczuk
mgr Aleksandra Tejszerska
otwórz kurs

Bazy danych dla 3-ciego roku matematyki ekonomicznej.


Literatura

Date - Bazy Danych

nauczyciele w kursiedr Maciej Mroczkowski
otwórz kurs

Literatura

Literatura podstawowa

 1. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 2. K. Douglas, S. Douglas, PostgreSQL, Second Edition, Sams Publishing 2006
 3. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2010 PL Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2010
 4. A. Dybowska-Dyk, M. Bartnik, Ćwiczenia z języka SQL, Mikom, Warszawa 1999
 5. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

Literatura uzupełniająca:

 1. H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Windom, Implementacja systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003
 2. G. Lausen, G. Vossen, Obiektowe bazy danych. Modele danych i języki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 3. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2010 PL, Helion, Gliwice 2010 

nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
otwórz kurs

Laboratoria - bazy danych

Semestr letni 2018


Literatura

Postgres

nauczyciele w kursiedr Maciej Mroczkowski
otwórz kurs

Bazy Danych -- kurs podstawowy, zapoznający z technologią relacyjnych baz danych, wydanie PostgreSQL


Literatura

Autor Elmasri, Ramez A.
Tytuł ujednolicony Fundamentals of database systems
Tytuł Wprowadzenie do systemów baz danych / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe ; [tł.: Mikołaj Szczepaniak, Bartłomiej Garbacz, Bartłomiej Moczulski].
Adres wydaw. Gliwice : Helion, cop. 2005.
Seria Kanon Informatyki

nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
mgr Mateusz Miotk
otwórz kurs

Zajęcia zdalne w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych.

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
otwórz kurs

Data Science Group


Literatura

QRM

nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
otwórz kurs

Ten kurs służy do komunikacji na potrzeby egzaminu z Algorytmów i Struktur Danych II dla 2 roki informatyki  22.06.2020

nauczyciele w kursiedr Paweł Pączkowski
otwórz kursKurs obejmuje podstawy wykorzystania programu gretl w zadaniach z ekonometrii
  1. Wprowadzanie danych.
  2. Podstawowe operacje na danych.
  3. Agregowanie szeregów czasowych, tworzenie nowych zmiennych, zmiennych zerojedynkowych, tworzenie podprób.
  4. Analizy statystyczne.
  5. Operacje macierzowe.
  6. Regresja prosta. Przypadek liniowy.
  7. Regresja prosta. Predykcja. Alternatywne postacie funkcyjne równań regresji.
  8. Model regresji wielorakiej.


Literatura
 gretl manual http://gretl.sourceforge.net/index.html#man
T. Kufel: Ekonometria. Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 r.
nauczyciele w kursiedr Aleksandra Nowel
otwórz kurs


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia modeli ekonometrycznych, ich weryfikacji oraz wykorzystania.

 


Literatura
 1. T. Kufel  Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl PWN Warszawa 2004
 2. K. Kukuła (red), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004
 3. G.S. Maddala, Ekonometria. PWN Warszawa 2006
 4. A. Welfe Ekonometria PWE Warszawa 1995
 5. A. Welfe, W. Grabowski, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE Warszawa
nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
prof. dr hab. Andrzej Szczepański
otwórz kurs

Przedmiot realizowany na II roku fizyki medycznej. Zajęcia laboratoryjne. 

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs

Komunikacja studentów z prowadzącym


Literatura

W treści kursu

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Krzykowski
otwórz kurs

Przegląd zaawansowanych technik algorytmicznych, struktur danych oraz algorytmów na przykładzie zastosowań w geometrii obliczeniowej i teorii grafów.

Planowane zagadnienia

1. Geometryczne struktury danych
2. Programowanie dynamiczne
3. Technika "dziel i zwyciężaj"
4. Technika zamiatania
5. Algorytmy aproksymacyjne
6. Schematy aproksymacyjne
7. Algorytmy parametryzowane
8. Algorytmy randomizowane


Literatura

• M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. Schwarzkopf. Geometria obliczeniowa: algorytmy i zastosowania. WNT (2007).
• T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein. Wprowadzenie do algorytmów. WNT (2004).
• S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, U.V. Vazirani. Algorytmy. PWN (2012).
• R. Motwani, P. Raghavan. Randomized Algorithms. Cambridge University Press (1995).
• S. Har-Peled. Geometric Approximation Algorithms. AMS (2011).
• F.P. Preparata, M.I. Shamos. Geometria obliczeniowa - wprowadzenie. Helion (2003).
• V.V. Vazirani. Algorytmy aproksymacyjne. WNT (2005).

nauczyciele w kursiedr hab. Paweł Żyliński
otwórz kurs

Grafika 3D jest w dzisiejszych czasach jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wpływowych środków przekazu wizualnego. Na zajęciach poznajemy podstawowe techniki pracy w świecie trójwymiarowym a potem tworzymy nowe, skomplikowane światy w różnych technologiach. Na kursie można przećwiczyć praktyczne zastosowanie modelowania, teksturowania, skinningu, riggingu, kluczowania, renderowania oraz compositingu.


Literatura

Jedyne w Polsce aktualne źródło informacji na temat darmowego, uniwersalnego programu do tworzenia grafiki i animacji 3d: http://polskikursblendera.pl.

nauczyciele w kursiedr Piotr Arłukowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
otwórz kurs

Będzie dodany


Literatura

Będzie dodana

nauczyciele w kursiedr hab. maria ganzha
otwórz kurs

Inżynieria oprogramowania  - ćwiczenia

kontynuacja dotychczasowych zadań w wersji zdalnej

nauczyciele w kursiedr Paweł Pączkowski
otwórz kurs

Materiały wykładów


Literatura

Literatura podstawowa:

 1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
 2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997.

Literatura uzupełniająca:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
 2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
 3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
 4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Andrzej Nowik
otwórz kurs

Kurs testowy


Literatura

Kurs testowy

nauczyciele w kursiedr Piotr Zwierkowski
otwórz kurs

Brak.


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Logika dla informatyków


Literatura
 • M. Huth, M. Ryan, Logic in Computer Science, Cambridge, 2004
 • D. Jackson, Software Abstractions – Logic, Language and Analysis, Revised edition, MIT Press, 2012
 • G. J. Holzmann, The SPIN Model Checker: Primer and Reference Manual, Addison-Wesley, 2004
nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs

Z   problemem   poszukiwania   optymalnego   rozwiązania   spotykamy   się   w      licznych   dziedzinach współczesnej  nauki,  w szczególności w  ekonomii. Czy dążenie do tego, aby zrealizować wariant najlepszy, jest zawsze mozliwe? Jak można w zbiorze wariantów uznawanych za dopuszczalne poszukiwać tego, który według ustalonego kryterium wyboru oceniany jest jako najlepszy?

Problem optymalizacji mozna na  ogół  sformułować  w  sposób  ścisły,   jeśli  tylko   potrafimy   sprecyzować   trzy   elementy:   model   zjawiska   z   wyróżnionymi zmiennymi decyzyjnymi, funkcję celu --- zwaną  też kryterium jakości --- oraz ograniczenia.  

Model matematyczny jest konstrukcją formalną odwzorowującą istotne cechy sytuacji decyzyjnej.  Wyróżnienie  istotnych cech sytuacji decyzyjnej jest na ogół trudne i wymaga starannej analizy.

Na seminarium spróbujemy zapoznać się z podstawami teorii matematycznych metod optymalizacji, prowadzącej do określenia praktycznych sposobów postępowania (algorytmów), pozwalających wyznaczyć najlepsze warianty w danej sytuacji ekonomicznej.

 


Literatura
 1. S. Boyd, L. Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press 2004.
 2. M. Brdyś, A. Ruszczyński, Metody optymalizacji w zadaniach, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
 3. A. C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994.
 4. W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki, Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977 (część I).
 5. Z. Galas, I. Nykowski, Z. Żółkiewski, Programowanie wielokryterialne, PWE 1987
 6. S. Kanas, Podstawy ekonomii matematycznej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011.
 7. J. Nocedal, S. J. Wright, Numerical Optimization. Springer, 1999.
 8. M. Ostwald, Podstawy optymalizacji konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 9. A. Stachurski, A. Wierzbicki, Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1999.
 10. S. J. Wright, Primal-Dual Interior-Point Methods. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997.
nauczyciele w kursiedr Aleksandra Nowel
otwórz kurs

Kurs obejmuje wprowadzenie podstawowych narzędzi matematycznych z analizy matematycznej i algebry liniowej, mogących służyć do zastosowania w metodach opisów przedmiotów badań, zjawisk i procesów przestrzennych, wykształcenie umiejętności abstrakcyjnego rozumienia problemów.

Oznaczenia, symbole matematyczne, przekształcanie wyrażeń, podstawowe własności funkcji.

Macierze, wyznaczniki i ich własności.

Rachunek wektorowy, iloczyn wektorowy, skalarny i mieszany.

Układy równań liniowych.

Elementy rachunku różniczkowego.

Zastosowania pochodnych.

Trygonometria i elementy trygonometrii sferycznej.Literatura

Wykaz literatury podstawowej:
W. Oktaba, E. Niedokos: Matematyka i podstawy statystyki matematycznej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane
zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza
funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza
funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1
Wykaz literatury uzupełniającej:
Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas: Analiza matematyczna 1: definicje, twierdzenia,
wzory
Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas: Algebra liniowa 1: definicje, twierdzenia, wzory

nauczyciele w kursie Marta Leśniak
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs

Kurs ma na celu zapoznanie studentów I roku Chemii i I semestru Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Nowel
otwórz kurs

Kurs wspomagający wykład do przedmiotu Matematyka dyskretna i algebra liniowa


Literatura

[1] Matematyka dyskretna

nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Laskowski
otwórz kurs

Dodatkowe materiały do ćwiczeń


Literatura

H. Furmańczyk, K. Horodecki, P. Żyliński, Skrypt z matematyki dyskretnej. Matematyka dyskretna dla studentów kierunku Informatyka, https://inf.ug.edu.pl/~hanna/md/skrypt_okl_full.pdf

nauczyciele w kursiedr inż. Łukasz Kuszner
otwórz kurs

Zajęcia rozwijające i utrwalające podstawową wiedzę z matematyki.


Literatura

Dowolne zbiory zadań dla szkół średnich  sprzed przynajmniej 15 lat.

nauczyciele w kursiedr Marek Hałenda
dr Iwona Krzyżanowska
dr Rafał Lutowski
dr Aleksandra Nowel
dr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs

Kurs Matematyki


Literatura

AA

nauczyciele w kursiedr Nikodem Mrożek
otwórz kurs

Kurs ma na celu kontynuowanie zapoznawania studentów I roku Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i statystyki i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Człapiński
dr Ewa Kozłowska-Walania
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
dr Danuta Jaruszewska-Walczak
otwórz kurs

Kurs obejmuje metody probabilistyczne wyceny składek ubezpieczeniowych w podstawowych ubezpieczeniach i analizy ryzyka w postaci rezerw.


Literatura

Joanna Czarnowska, Karol Dziedziul, Ubezpieczenia na życie i komunikacyjne, Wydawnictwo PG

nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
dr Danuta Jaruszewska-Walczak
otwórz kurs

Kurs Algorytmy Numeryczne przygotowany jest dla studentów trzeciego roku informatyki. Na piętnastu dwugodzinnych spotkaniach omówimy sześć głównych tematów z zakresu metod numerycznych: 1-Interpolacja wielomianowa, 2-Przybliżona rozwiązywanie równań nieliniowych, 3-Przybliżone rozwiązywanie układów równań nieliniowych, 4-Metody numeryczne dla zagadnień różniczkowych, 5-Całkowanie numeryczne, 6-Numeryczne rozwiązywanie liniowych układów równań.

Celem wykładu jest dogłębne zrozumienie algorytmów i umiejętność ich stosowania.


Literatura

1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczne

2. J. Stoer, R. Bulirsch, Wstęp do metod numerycznych

3. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne

nauczyciele w kursiedr Karolina Kropielnicka
otwórz kurs

Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementarnymi metodami numerycznymi.

nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Miklaszewski
otwórz kurs

Laboratorium stanowi uzupełnienie wykładu "Metody obiczeniowe". Zadaniem studentów jest pisanie symulacji komputerowych dla omawianych na wykładach metod numerycznych. Studenci pracują w grupach (2,3-osobowych). Zobowiązani są do systematycznej pracy zakończonej prezentacją projektu i dokumentacji.


Literatura

Jak w wykładzie.

nauczyciele w kursiedr Karolina Kropielnicka
otwórz kurs

Metody probabilistyczne w analizie ryzyka z pakietem R


Literatura

1. A Beginner’s Guide to R (2009), Alain F. Zuur l Elena N. Ieno l Erik H.W.G. Meesters, Springer

2. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (2013), Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie Robert Tibshirani (www.StatLearning.com)

3. The Elements of Statistical Learning (2001,2009), Hastie, Tibshirani, and Friedman,Springer

4. Stuart Coles. An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values, Springer

5.  Alexander J. McNeil, R¨udiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management. Concepts, Techniques and Tools, Princeton University Press

6. P Embrechts C Kluppelberg T Mikosch, Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer

7. ggplot2, Elegant Graphics for Data Analysis (2011) , Hadley Wickham, Springer

8.. An Introduction to the bootstrap, B.Efron, R.J.Tibshirani

nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
otwórz kurs

Kurs utworzony w celu komunikacji opiekuna roku ze studentami rozpoczynającymi naukę w roku akademickim 2018/2019.

nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
dr Aleksandra Nowel
otwórz kursNarzędzia informatyczne dla Matematyków
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr bartosz putrycz
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest rozwinięcie kultury matematycznej studentów,  wyrobienie intuicji  na temat barier obliczalności i teorii złożoności obliczeń oraz umiejętności stwierdzania, czy dla danego problemu można podać algorytm, czy można podać algorytm wielomianowy, czy problem jest NP-zupełny.


Literatura

J. Jędrzejowicz, A. Szepietowski, Języki, automaty, złożoność obliczeniowa, Wydawnictwo UG, 2008.
C. H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, WNT 2002

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Karolina Kropielnicka
otwórz kurs

  Podstawy Inżynierii Oprogramowania dla studentów zaocznych


Literatura

I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997.
Uzupełniająca:
Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
Pressman R.S.:  Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992.

nauczyciele w kursiedr hab. maria ganzha
otwórz kursLaboratorium do wykładu "Podstawy kryptografii" przybliży studentom problematykę kryptografii. Studenci będą systematycznie przygotowywać rozwiązania zadań związanych z kryptografią.
Literatura
A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone: <em>Kryptografia stosowana</em>, WNT 2005<br />B. Schneier: <em>Kryptografia dla praktyków</em>, WNT 2002<br />D. R. Stinson: <em>Kryptografia w teorii i praktyce</em>, WNT 2005<br />
nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs

Programowanie w C


Literatura

Ritchie C

nauczyciele w kursiedr Maciej Mroczkowski
otwórz kursW ramach kursu student nauczy się podstaw języka Python, podstawowych modułów języka, oraz podstaw programowania obiektowego.
Literatura
1. Guido van Rossum, Python Tutorial, http://docs.python.org/tut/.
2. Mark Pilgrim, Dive into Python. http://diveintopython.org/.
3. Bruce Eckel, Thinking in Python, http://www.mindview.net/Books/TIPython.
4. Pythons official documentation, http://docs.python.org/.
nauczyciele w kursiedr Tomasz Borzyszkowski
mgr Michał Kassjański
otwórz kurs

Kurs z Podstaw teorii procesów stochastycznych dla II roku modelowania matematycznego i analizy danych. Ćwiczenia

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Kwela
otwórz kurs

Praktyka nauczania informatyki polegją na prowadzeniu zajęć praktycznych w czwartej klasie szkoły podstawowej.


Literatura

Literatura wykorzystywana do przygototwywania zajęć uzależniona od naczycie w szkole.

nauczyciele w kursiedr Karolina Kropielnicka
otwórz kurs

Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu procesów stochastycznych.


Literatura

R. Bhattacharya, E. C. Waymire, A Basic Course in Probability Theory, Springer 2007

P. Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, 2010

I. Karatzas, S. E. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus, New York, Springer-Verlag, 1991

A. D. Wentzell, Wykłady z teorii procesów stochastycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

D. Williams, Probability with martyngales, Cambridge University Press, 1991

nauczyciele w kursiedr Piotr Zwierkowski
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów podstawowych koncepcji
programowania obiektowego na przykładzie języka Java.


Literatura

1. C. S. Horstmann, G. Cornell. Core Java 2 - Podstawy. Helion, 2003.
2. C. S. Horstmann, G. Cornell. Core Java 2 - Techniki zaawansowane. Helion, 2005.
3. B. Eckel. Thinking in Java - edycja polska. Helion, 2001.
4. M. Campione, K. Walrath. Java Tutorial. Addison-Wesley, 2000.
5. Materiały dostępne na stronie java.sun.com .

nauczyciele w kursiedr Tomasz Borzyszkowski
dr Robert Fidytek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach - z programowaniem i analizą danych


Literatura

R. Stones, N. Matthew, Bazy danych i PostgreSQL, Seria Od podstaw, Wyd. Helion.

nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
otwórz kurs

Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z językiem programowania Java przy wykorzystaniu zasad projektowania obiektowego w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych z bazy relacyjnej oraz ich przetwarzanie przy użyciu zewnętrznych bibliotek. Cele drugorzędne obejmują zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi narzędziami wytwarzania oraz automatycznego testowania oprogramowania.


Literatura

 

1. Dokumentacja techniczna oraz tutoriale dostępne z witryny: http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

2. Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, Wydawnictwo: Helion , ISBN: 83-246-0111-2 

nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
otwórz kurs

Materiały


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Ciecholewski
otwórz kurs

Zagadnienia egzaminacyjne:

0. Akcjomaty teori prawdopodobieństwa i jego podstawowe własności.

1. Prawdopodobieństwo a częstość.

2. Ciało zdarzeń. Zbiory przeliczalne i niprzeliczalne. Zbiory niemierzalne.

3. Obliczanie prawdopodobieństwa w podstawowych schematach kombinatorycznych.

4. Prawdopodobieństwo warunkowe (w tym obliczanie).

5. Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa (w tym obliczanie).

6. Niezależność zadarzeń (w tym sprawdzanie).

7. Jednowymiarowe zmienne losowe: rozkład, dystrybuanta (przechodzenie z jednego w drugie i odwrotnie).

8. Jednowymiarowe zmienne losowe: wartość oczekiwana, wariancja i momenty (w szczególności skośność i kurtoza). Umiejetność obliczania.

9. Kowariancja i współczynnik korelacji (w tym obliczanie).

10. Ważniejsze rozkłady: normalny, geometryczny, wykładniczy, Bernouliego, Poissona, jednostajny (obliczanie prawdopodobieństw, wartości oczekiwanych, wariancji, momentów)

11. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkład łączny i brzegowe (umiejętność wyznaczania).

12. Wielowymiarowe zmienne losowe. Parametry rozkładów (umiejętność obliczania wartości oczekiwanej, macierzy kowariancji).

13. Niezależność wielowymiarowych zmiennych losowych (w tym sprawdzanie).

14. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkłady warunkowe (w tym obliczanie).

15. Nierówność Czybyszewa.

16. Prawa wielkich liczb (w wersji Bernouliego).

17. Twierdzenie Poissona (w tym szacowanie w schematach Bernouliego i jego błąd).

18. Centralne twierdzenie graniczne (w wersji de Moivrea-Laplacea).

19. Zastosowanie (15-18) do szacowania prawdopodobieństw.


Literatura
 1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego (dla pkt. 0-19)
 2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa (dla pkt. 20)
nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Laskowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Filipów
dr Monika Rosicka
otwórz kurs

Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


Literatura

W treści kursu

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Krzykowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Danuta Jaruszewska-Walczak
Zbigniew Walczak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Danuta Jaruszewska-Walczak
dr Adrian Karpowicz
otwórz kursCelem kursu jest zapoznanie studentów czym są, co oferują i jak powinno się budować i wykorzystywać technologie semantyczne
Literatura
<p>1. Materiały wykładów</p><p>2. W3C: Semantic Web Activities (http://www.w3.org/2001/sw/)</p><p>3.A. Gomez-Perez, M. Fernandez-Lopez, O, Corcho, Ontological Engineering<br /></p><p>4. Dim Allemang, Jim Hendler, Semantic Web for working ontologist</p>
nauczyciele w kursiedr hab. maria ganzha
otwórz kurs

Seminarium licencjackie. Przygotowujemy pracę licencjacką.

W okresie zawieszenia zajęć, ta strona będzie służyła do komunikacji i sprawdzania obecności na zajęciach.

nauczyciele w kursiedr Paweł Pączkowski
otwórz kurs

seminarium magisterskie "Bezpieczeństwo systemów informatycznych" studia niestacjonarne


Literatura

Kryptografia

nauczyciele w kursiedr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs

Administracja i konfiguracja Postgresql.


Literatura

Głównie dokumentacja i forum użytkowników serwera.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
otwórz kurs

Slajdy do wykładu.


Literatura

Dokumentacje i fora serwerów baz danych.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Dzido
otwórz kursSieci komputerowe dla Informatyki
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr bartosz putrycz
otwórz kurs

laboratorium grupy 1


Literatura

wg. zaleceń

nauczyciele w kursiedr Adam Kostulak
otwórz kurs

Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


Literatura

Znajduje się w treści kursu

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Krzykowski
otwórz kurs

Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


Literatura

Zawiera się w treści lursu

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Krzykowski
otwórz kurs

Statystyka


Literatura

Statystyka

nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Filipów
dr Piotr Karwasz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Filipów
dr Piotr Karwasz
otwórz kurs

A

nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
otwórz kurs

Podstawowe struktury danych: listy, stosy, kolejki, drzewa, grafy; operacje na danych. Implementacje przy użyciu tablic i struktur dowiązaniowych. Struktury danych dla operacji słownikowych: drzewa zrównoważone, B-drzewa, tablice z haszowaniem. Kopce dwumianowe, struktury danych dla zbiorów rozłącznych. Wprowadzenie do systemów baz danych. Koncepcja i architektura systemów baz danych. Modelowanie i organizacja danych. podstawy teorii relacyjnych baz danych, projektowanie relacyjnych baz danych (postaci normalne, klucze, więzy spójności), język zapytań SQL, użytkowanie i administracja baz danych, interfejsy sieciowe w architekturze klient-serwer, typy sieci, protokoły sieciowe. Transformacja schematu pojęciowego bazy danych do schematu implementacyjnego. Relacyjny model danych, algebra relacji. Model transakcji i przetwarzanie transakcyjne. Przetwarzanie i optymalizacja zapytań


Literatura

1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, WNT 1983.

2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996. 

3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.

4. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000

5. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005

6. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wyd. UG 2004

7. N. Wirth, Algorytmy+struktury danych=programy, WNT 1989.

8. R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Helion 2002

9. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000

nauczyciele w kursiedr Janusz Przewocki
otwórz kurs<span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:left;">Kurs wspomagający laboratoria z przedmiotu </span>Struktury danych i bazy danych.
Literatura
<div class="t-paste-container">&nbsp;T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998. &nbsp;</div><div class="t-paste-container">&nbsp; L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.&nbsp;</div><div class="t-paste-container">&nbsp;T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998. &nbsp;</div><div class="t-paste-container">&nbsp; L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.&nbsp;</div>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów studiów zaocznych.


Literatura

..

nauczyciele w kursiemgr inż. Anna Nenca
otwórz kursJest to kurs podstaw systemów operacyjnych Linux i Windows
Literatura
Zostanie podana wkrótce
nauczyciele w kursiedr Tomasz Borzyszkowski
dr Robert Fidytek
dr inż. Jerzy Skurczyński
otwórz kursKurs wspomagający laboratorium z przedmiotu Środowisko programisty
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr bartosz putrycz
otwórz kursW ramach kursu prezentowane będą materiały związane z technologią .NET. Głównym językiem programowania jest język C#. Kurs oparty jest na kursach ITA-103 (Aplikacje Internetowe), ITA-104 (Wprowadzenie do Programowania), ITA-105 (Programowanie Obiektowe) oraz materiałach przygotowujących do egzaminów 70-536 oraz 70-562.
Literatura
1. Materiały dostępne w ramach ITA: ITA-103, ITA-104, ITA-105.
2. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-536): Microsoft.Net Framework Application Development Foundation by Tony Northrup
3. Programming Microsoft ASP.NET 3.5 by Dino Esposito
4. Exam 70-562: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development
5. Materiały dostępne na: .NET Framework Developer Center (http://msdn.microsoft.com/en-gb/netframework/default.aspx)
6. Kursy e-learningowe dostępne na platformie firmy Microsoft.
nauczyciele w kursiedr Tomasz Borzyszkowski
otwórz kurs

   


Literatura

   

nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Laskowski
otwórz kurs

Kurs wspomagający wykład  z teorii optymalizacji.


Literatura

Z.Galas, I.Nykowski, Zbiór zadań z programwania matematycznego

M.Brdyś, A. Ruszczyński, Metody optymalizacji w zadaniach

D. G. Luenberger, Teoria optymalizacji. BNI,1974.

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Topolski
otwórz kursKurs wspomagający wykład i ćwiczenia z teorii sterowania.
Literatura
S, Elaydi,&nbsp; An introduction to difference equations New York&nbsp; 1996.<br />E.D. Sontag,&nbsp; Mathematical Control Theory , New York 1998.<br />J.Zabczyk , Zarys Matematycznej Teorii Sterowania, Warszawa 1991.<br />
nauczyciele w kursiedr Krzysztof Topolski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Monika Wrzosek
otwórz kurs

Ubezpieczenia na życie. Tabele trwania życia


Literatura

B. Błaszczyszyn, T. Rolski, ,,Podstawy matematyki ubezpieczeń na. życie", WNT 2004.

Actuarial Mathematics,

N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, C. J. Nesbitt, Society of Actuaries May 1997

nauczyciele w kursiedr Piotr Zwierkowski
otwórz kurs

Wielomian jest podstawowym obiektem, którym zajmuje się rzeczywista geometria algebraiczna, która opisuje
własności rzeczywistych rozwiązań układów równań (zbiory algebraiczne) oraz równań i nierówności (zbiory semialgebraiczne) wielomianowych.

Głównymi narzędziami w geometrii algebraicznej są funkcje wielomianowe, regularne i semialgebraiczne.
W badaniu odwzorowań stosuje się więc własności pierścieni, szczególnie pierścieni  funkcyjnych.

Na seminarium omówimy od podstaw własności rzeczywistych zbiorów algebraicznych i  semialgebraicznych, podamy istotne twierdzenia dotyczące ich własności i algorytmy je wykorzystujące. Będziemy korzystać z dostępnego oprogramowania, które pozwala wykonywać obliczenia oraz konstruować przykłady przy pomocy komputera.

Powstające prace licencjackie będą dotyczyły zarówno tematyki teoretycznej związanej z tematem seminarium jak i zastosowań.

nauczyciele w kursiedr Iwona Krzyżanowska
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Nikodem Mrożek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr inż. Anna Nenca
otwórz kurs

W kursie przedstawione są podstawowe informacji z zakresu testowania oprogramowania.


Literatura

1. B. Wiszniewski, B. Bereza-Jarociński, Teoria i Praktyka testowania oprogramowania

2. G.J.Myers, C.Sandler, T.Badgett, T.M.Thomas, Sztuka Testowania Oprogramowania

3. Testerzy.pl

4.IEEE Software testing standards, http://www.softwaretestingstandard.org/

 

 

 

nauczyciele w kursiedr hab. maria ganzha
otwórz kurs

Wstęp do matematyki.

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kurs

Wstę do matematyki...


Literatura

Literatura....

nauczyciele w kursiedr hab. Andrzej Nowik
otwórz kurs

Kurs dla pierwszego roku kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Rafał Lutowski
otwórz kurs

Wstęp do Programowania - laboratorium grupa I6


Literatura

---

nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Ciecholewski
otwórz kurs
Kurs z materiałami do laboratoriów ze wstępu do programowania.

Omawiane zagadnienia:

 • Programowanie  w języku Python.
 • Kompilowanie i uruchamianie programów.
 • Pojęcia typów zmiennych, testów, pętli.
 • Generowanie liczb pseudolosowych.
 • Funkcje, parametry, zwracane wartości. Rekurencja.
 • Implementacja podstawowych algorytmów: min/max, euklidesowy, sortowania.
 • Pojęcie wskaźników i tabel. Wykorzystanie wskaźników jako parametrów funkcji.
 • Operacje na plikach: tworzenie, modyfikacja i odczyt.

Literatura


nauczyciele w kursiedr Iwona Krzyżanowska
dr Milena Matusik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Laskowski
otwórz kurs

Zaawansowane algorytmy (algorytmy równoległe)

nauczyciele w kursiedr Janusz Dybizbański
otwórz kurs

Zaawansowane algorytmy (algorytmy równoległe)

nauczyciele w kursiedr Janusz Dybizbański
mgr Michał Kassjański
otwórz kursKurs przygotowany na potrzeby spotkań akademickich w ramach projektu Zdolni z Pomorza
Literatura
<p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://mozgowiec.pl/">http://mozgowiec.pl/</a></p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://www.zagadki.spw.pl/">http://www.zagadki.spw.pl/</a> </p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://odkrywcy.pl/">http://odkrywcy.pl</a></p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://wydawnictwologi.pl/">http://wydawnictwologi.pl</a></p><p align="CENTER" style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;text-align:left;"><em>Norman D. Willis, zagadki logiczne, Wydawnictwo KDC 1998.</em></p><p align="CENTER" style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;"><br /></p>
nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.