Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Aktywizacja w edukacji, Pedagogika

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs

Wykłady z Dydaktyki dla II stopnia Pedagogiki

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs

Wykład z Dydaktyki na kierunku Psychologia studia zaoczne

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs

Wykłady z Dydaktyki dla kierunku Psychologia

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs

kontakt: jan.miklas@ug.edu.pl

nauczyciele w kursiedr Jan Miklas-Frankowski
otwórz kurs

kontakt: jan.miklas@ug.edu.pl

nauczyciele w kursiedr Jan Miklas-Frankowski
otwórz kurs

kontakt: jan.miklas@ug.edu.pl

konsultacje do 17 XI czwartek 13:15-14:45


nauczyciele w kursiedr Jan Miklas-Frankowski
otwórz kurs

Zajęcia z historii filozofii starożytnej - ćwiczenia gr 1

nauczyciele w kursiedr hab. Martyna Koszkało
otwórz kurs

Historia filozofii starożytnej ćw gr 2 

nauczyciele w kursiedr hab. Martyna Koszkało
otwórz kurs

Historia filozofii starożytnej ćw gr 3

nauczyciele w kursiedr hab. Martyna Koszkało
otwórz kurs

Wykład z historii filozofii starożytnej

nauczyciele w kursiedr hab. Martyna Koszkało
otwórz kurs

 Kurs zawiera materiały wspomagające zajęcia dla studentów, umożliwia wymianę informacji między studentami i prowadzącą zajęcia, a także gromadzi prace studenckie wytworzone na zajęciach i przesłane do oceny.


Literatura

 Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
Penkowska G., Meandry e-learningu, DIFFIN, Warszawa 2010.
Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.
Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.
Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.

nauczyciele w kursiedr hab. Grażyna Penkowska
otwórz kurs

Seminarium magisterskie dla studentów pedagogiki 

nauczyciele w kursiedr hab. Grażyna Penkowska
otwórz kurs

Analiza doświadczeń z praktyk

nauczyciele w kursiemgr Joanna Lysy
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Dorota Klus-Stańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jolanta Sokołowska
otwórz kurs

Zapoznanie studentów z rozwojem pojęć i zagadnień, będących głównymi punktami odniesienia w psychologii, w tym: psychika i jej relacja z ciałem, emocje, uczucia, umysł, struktura i charakter życia wewnętrznego, miłość i jej związek z popędem seksualnym, motywacja, mózg a psychika.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Skrzypińska
otwórz kurs

zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Beata Mańkowska
otwórz kurs

zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Beata Mańkowska
otwórz kurs

zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Beata Mańkowska
otwórz kurs

zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Beata Mańkowska
otwórz kurs

Wykład prezentuje historię myśli filozoficznej i psychologicznej na przestrzeni dziejów. Ukazuje fakty, ich interpretację oraz relację przyczynowo-skutkową. W sposób ewolucyjny prezentuje zaistniałe nurty w historii psychologii, które odegrały szczególnie ważną rolę dla całokształtu współczesnej psychologii. Wyłania obraz człowieka na tle naukowych eksploracji.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Skrzypińska
otwórz kurs

 Zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Beata Mańkowska
otwórz kurs

Zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Beata Mańkowska
otwórz kurs

Zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Beata Mańkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Piotr Pawliszak
otwórz kurs

Zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021 

nauczyciele w kursiedr Beata Mańkowska
otwórz kurs

zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Beata Mańkowska
otwórz kurs

Wykład z "Metodologii badań jakościowych" w formie online.

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Stachura
otwórz kurs

Badania prowadzone z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi badawczych oraz wśród przedstawicieli dużych zbiorowości społecznych nazywane są badaniami surveyowymi. Nabywanie umiejętność przeprowadzania tego typu badań należy do kluczowych elementów kształcenia na studiach socjologicznych. W ramach kursu obejmującego wykłady i ćwiczenia uczestnicy zostaną przygotowani od strony teoretycznej i praktycznej do uczestnictwa w surveyowych programach badawczych.


Literatura:


Konsultacje: środa, 1000-1130, za pośrednictwem komunikatora Skype (nazwa użytkownika: mkbrosz) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt z prowadzącym: maciej.brosz@ug.edu.pl

nauczyciele w kursiedr Maciej Brosz
otwórz kurs

link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac0cc850874924897b47cc51dd2b8ff89%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2aa3c5f5-ed6e-4c5c-b19b-56e1d0f883f4&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069 

nauczyciele w kursiedr Magdalena Żadkowska
otwórz kurs

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat paradygmatu badań w działaniu (action research – AR) w naukach społecznych, jego założeń teoretycznych oraz sposobów użycia i typów. Studenci zdobędą umiejętności krytycznego podejścia do tego typu działań badawczych (w tym ich efektów, potencjałów i barier), a także przygotowania i wstępnego zaprojektowania tego typu badań. 


nauczyciele w kursiedr Karolina Ciechorska-Kulesza
otwórz kurs

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat paradygmatu badań w działaniu (action research – AR) w naukach społecznych, jego założeń teoretycznych oraz sposobów użycia i typów. Studenci zdobędą umiejętności krytycznego podejścia do tego typu działań badawczych (w tym ich efektów, potencjałów i barier), a także przygotowania i wstępnego zaprojektowania tego typu badań. 


nauczyciele w kursiedr Karolina Ciechorska-Kulesza
otwórz kurs

Bullying to kurs częściowo zastępujący zajęcia prowadzone z formie stacjonarnej. Podczas kursu omówione zostaną teoretyczne i praktyczne kwestie związane z bullingiem, w tym: 

 • definicja bullyingu;
 • bullying w naturze;
 • sprawcy i ofiary bullyingu;
 • bullying w dziecięcych relacjach;
 • miejsca i sytuacje, gdzie dochodzi do zastraszania przemocy (bullyingu);
 • byllying w szkole bullying i wykorzystywanie seksualne cyber-bullying;
 • społeczny i psychospołeczny kontekst zastraszania;
 • środki zaradcze zapobieganie bullyingowi w szkole.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat bullyingu i cyber-bullyingu, ukazanie polskich i zagranicznych perspektyw tego zjawiska. Wskazanie środków zaradczych i profilaktycznych. Ukazanie społecznego i psychospołecznego kontekstu bullyingu oraz opisu potencjalnych ofiar i sprawców zastraszania (bullyingu). 


Literatura

Bullying and Sexual Harassment, 2006.

Kwartalnik Dziecko Krzywdzone, nr1 (26) 2009

Cyberprzemoc. Olweus D.,

Bullying at School: what we know and what we can do, 1993.

Rigby K., New perspectives on Bullying, 2005.

Zastraszanie i przemoc szkolna, red. M.I. Dąbkowska, M.R. Dąbkowski, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2010

nauczyciele w kursie
otwórz kurs<p style="margin-left:0.63cm;margin-bottom:0cm;"><span style="color:#1f497d;"><span style="font-size:small;">Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się kwestionariuszami osobowości oraz świadomość ograniczeń i etycznych zagadnień związanych z posługiwaniem się testami osobowości i procesem diagnozy. </span></span> </p>
Literatura
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:small;">Brzozowski, P. , Drwal, R.Ł. (1995) Kwestionariusz Osobowości H. J. Eysencka- polska adaptacja EPQ-R. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:small;">Zawadzki, B. i in. (1998). Inwentarz osobowości Costy i McCrae- adaptacja polska. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Zawadzki, B., Strelau, J. (1997) Formalna Charakterystyka Zachowania- Kwestionariusz Temperamentu. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Oniszczenko W. (1997) Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina - wersje dla dorosłych i dla dzieci. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Wrześniewski K., Sosnowski T., Jaworowska A., Fecenec D. (2006) Inwentarz Stanu Cechy Lęku STAI, Polska adaptacja STAI . Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-size:small;">Dzwonkowska I., Lachowicz –Tabaczek K., Łaguna M. (2008) Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali Fecenec D. (2008) . Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:small;">Jaworowska, A., Matczak, A.,(1998). Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB. Pracownia Testów Psychologicznych PTP</span></span></p><br />
nauczyciele w kursiedr Michał Jaśkiewicz
otwórz kurs

Kurs dla doktorantów WNS z Instytutu Pedagogiki i Instytutu Politologii


Literatura

Odpowiednia literatura przypisana jest do poszczególnych zadań

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Wykłady z Dydaktyki ogólnej dla I roku MSU na kierunku Pedagogika studia Dzienne

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs

Elektroniczne uzupełnienie kursu dla osób, które uczęszczają na zajęcia z Poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego w poniedziałki.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bojarska
otwórz kurs

Zajęcia fakultatywne dla studentek i studentów Instytutu Pedagogiki UG.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 

Filiciak M., Tarkowski A., Jałosińska A. (red.), (2012). Medialab – instrukcja obsługi. Chrzelice: Fundacja Ortus.

Karwasz G., Kruk J. (2012). Idee i realizacja dydaktyki interaktywnej: wystawy, muzea i centra nauki. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Górecka D.  (red.), (2012). Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.

Guzik A., Mizerska M., Wiśniowski W., Gałecka J., Nerc O., Zalewska M., (2013). Księga trendów w edukacji 2013/2014. Gdańsk: Young Digital Planet.

Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14-18 lat) (2013). Warszawa: Fundacja Orange.

Peszko P., Stunża G. D. (red.), (2013). (Nie)bój się bloga. Jak wykorzystać blog w edukacji. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.

Literatura uzupełniająca
Stunża G. D. (red.), (2014). Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej/ edukatormedialny.pl .

Siuda P., Stunża G. D. i inni (2013). Dzieci sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej/ Ośrodek Badań i Analiz Społecznych.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Stunża
otwórz kurs&nbsp; <ul><li><strong>przygotowanie do stosowania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji: zaawansowana obsługa sprzętu komputerowego, internetu, oprogramowania; namysł pedagogiczny nad mediami,</strong></li><li><strong>podstawy komunikowania się przez internet, praca na platformie edukacyjnej,</strong></li><li><strong>przygotowanie do pracy zespołowej,</strong></li><li><strong><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">rozwijanie kreatywności i technik ekspresji w prezentacjach edukacyjnych.</span></strong></li></ul>
Literatura
<p><strong>Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007</strong></p><p><strong>Hopfinger M. (red), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005 </strong></p><p><strong>Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007</strong></p><p><strong></strong><strong>Penkowska G., Człowiek i komputer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.</strong></p><p><strong>Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.</strong></p><p><strong>Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.</strong></p><strong><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001</span></strong>
nauczyciele w kursiemgr Jarosław Jurkowski
otwórz kurs<span class="Apple-style-span" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><ul><li><strong>przygotowanie do stosowania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji: zaawansowana obsługa sprzętu komputerowego, internetu, oprogramowania; namysł pedagogiczny nad mediami,</strong></li><li><strong>podstawy komunikowania się przez internet, praca na platformie edukacyjnej,</strong></li><li><strong>przygotowanie do pracy zespołowej,</strong></li><li><strong><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">rozwijanie kreatywności i technik ekspresji w prezentacjach edukacyjnych</span></strong></li></ul></span>
Literatura
<span class="Apple-style-span" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><p><strong>Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007</strong></p><p><strong>Hopfinger M. (red), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005</strong></p><p><strong>Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007</strong></p><p><strong>Penkowska G., Człowiek i komputer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.</strong></p><p><strong>Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.</strong></p><p><strong>Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.</strong></p><p style="text-align:justify;text-indent:-15pt;margin-left:15pt;"><strong>Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001</strong></p></span>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs<span class="Apple-style-span" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><ul><li><strong>przygotowanie do stosowania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji: zaawansowana obsługa sprzętu komputerowego, internetu, oprogramowania; namysł pedagogiczny nad mediami,</strong></li><li><strong>podstawy komunikowania się przez internet, praca na platformie edukacyjnej,</strong></li><li><strong>przygotowanie do pracy zespołowej,</strong></li><li><strong><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">rozwijanie kreatywności i technik ekspresji w prezentacjach edukacyjnych</span></strong></li></ul></span>
Literatura
<span class="Apple-style-span" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><p><strong>Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007</strong></p><p><strong>Hopfinger M. (red), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005</strong></p><p><strong>Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007</strong></p><p><strong>Penkowska G., Człowiek i komputer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.</strong></p><p><strong>Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.</strong></p><p><strong>Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.</strong></p><p style="text-align:justify;text-indent:-15pt;margin-left:15pt;"><strong>Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001</strong></p></span>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs<span class="Apple-style-span" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><ul><li><strong>przygotowanie do stosowania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji: zaawansowana obsługa sprzętu komputerowego, internetu, oprogramowania; namysł pedagogiczny nad mediami,</strong></li><li><strong>podstawy komunikowania się przez internet, praca na platformie edukacyjnej,</strong></li><li><strong>przygotowanie do pracy zespołowej,</strong></li><li><strong><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">rozwijanie kreatywności i technik ekspresji w prezentacjach edukacyjnych</span></strong></li></ul></span>
Literatura
<span class="Apple-style-span" style="font-size:16px;line-height:normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;line-height:18px;"><strong>Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007</strong></span><div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-color:#ffffff;font-size:0.75em;line-height:1.5;background-position:initial initial;background-repeat:initial initial;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><p><strong>Hopfinger M. (red), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005</strong></p><p><strong>Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007</strong></p><p><strong>Penkowska G., Człowiek i komputer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.</strong></p><p><strong>Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.</strong></p><p><strong>Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.</strong></p><p style="margin-left:15pt;text-align:justify;text-indent:-15pt;"><strong>Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001</strong></p></span></div></span>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Przygotowanie do stosowania narzędzi technologii informacyjnej: zaawansowana obsługa sprzętu komputerowego do zastosowań edukacyjnych i
społecznych, Internetu, oprogramowania; namysł pedagogiczny nad mediami.
Rozwijanie umiejętności komunikowania się przez Internet, praca na platformie edukacyjnej, współdzielenie i współtworzenie dokumentów.
Przygotowanie do pracy zespołowej i współpracy online.
Rozwijanie kreatywności i technik ekspresji za pomocą różnych typów prezentacji edukacyjnych.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
Proponowane materiały i artykuły dostępne w sieci i na platformie edukacyjnej.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
Carr N., Płytki umysł, jak Internet wpływa na nasz mózg, Wydawnictwo Naukowe HELION 2013.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010.
B. Literatura uzupełniająca:
Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
Penkowska G., Meandry e-learningu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

nauczyciele w kursie
otwórz kursWprowadzenie w problematykę kulturowych, społecznych i edukacyjnych kontekstów technologii informacyjnych 
Literatura
Literatura podstawowa:

Bronisław Siemieniecki, Pedagogika medialna, t.1 i 2, PWN, Warszawa 2007.
Henry Jenkins, Kultura konwergencji, WAiP, Warszawa 2006.
John Battelle, Szukaj, PWN, Warszawa 2006.
Muszyński Damian, Stunża Grzegorz, Społeczne konteksty internetu. Implikacje dla edukacji, GWSH, Gdańsk 2008.
Grażyna Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010.
Piotr Sitarski, Rozmowa z cyforwym cieniem, Rabid, Kraków 2002.
Lawrence Lessig, Wolna kultura, WAiP, Warszawa 2005.
nauczyciele w kursiemgr Damian Muszyński
otwórz kursWprowadzenie w problematykę kulturowych, społecznych i edukacyjnych kontekstów technologii informacyjnych 


Literatura
Literatura podstawowa:

Bronisław Siemieniecki, Pedagogika medialna, t.1 i 2, PWN, Warszawa 2007.
Henry Jenkins, Kultura konwergencji, WAiP, Warszawa 2006.
John Battelle, Szukaj, PWN, Warszawa 2006.
Muszyński Damian, Stunża Grzegorz, Społeczne konteksty internetu. Implikacje dla edukacji, GWSH, Gdańsk 2008.
Grażyna Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010.
Piotr Sitarski, Rozmowa z cyforwym cieniem, Rabid, Kraków 2002.
Lawrence Lessig, Wolna kultura, WAiP, Warszawa 2005.


 
nauczyciele w kursiemgr Damian Muszyński
otwórz kursWprowadzenie w problematykę kulturowych, społecznych i edukacyjnych kontekstów technologii informacyjnych.

 
Literatura
 Literatura podstawowa:

Bronisław Siemieniecki, Pedagogika medialna, t.1 i 2, PWN, Warszawa 2007.
Henry Jenkins, Kultura konwergencji, WAiP, Warszawa 2006.
John Battelle, Szukaj, PWN, Warszawa 2006.
Muszyński Damian, Stunża Grzegorz, Społeczne konteksty internetu. Implikacje dla edukacji, GWSH, Gdańsk 2008.
Grażyna Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010.
Piotr Sitarski, Rozmowa z cyforwym cieniem, Rabid, Kraków 2002.
Lawrence Lessig, Wolna kultura, WAiP, Warszawa 2005.


nauczyciele w kursiemgr Damian Muszyński
otwórz kursWprowadzenie w problematykę kulturowych, społecznych i edukacyjnych kontekstów technologii informacyjnych.


Literatura
 Literatura podstawowa:

Bronisław Siemieniecki, Pedagogika medialna, t.1 i 2, PWN, Warszawa 2007.
Henry Jenkins, Kultura konwergencji, WAiP, Warszawa 2006.
John Battelle, Szukaj, PWN, Warszawa 2006.
Muszyński Damian, Stunża Grzegorz, Społeczne konteksty internetu. Implikacje dla edukacji, GWSH, Gdańsk 2008.
Grażyna Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010.
Piotr Sitarski, Rozmowa z cyforwym cieniem, Rabid, Kraków 2002.
Lawrence Lessig, Wolna kultura, WAiP, Warszawa 2005.

Literatura podstawowa:

Bronisław Siemieniecki, Pedagogika medialna, t.1 i 2, PWN, Warszawa 2007.
Henry Jenkins, Kultura konwergencji, WAiP, Warszawa 2006.
John Battelle, Szukaj, PWN, Warszawa 2006.
Muszyński Damian, Stunża Grzegorz, Społeczne konteksty internetu. Implikacje dla edukacji, GWSH, Gdańsk 2008.
Grażyna Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010.
Piotr Sitarski, Rozmowa z cyforwym cieniem, Rabid, Kraków 2002.
Lawrence Lessig, Wolna kultura, WAiP, Warszawa 2005.

Literatura podstawowa:

Bronisław Siemieniecki, Pedagogika medialna, t.1 i 2, PWN, Warszawa 2007.
Henry Jenkins, Kultura konwergencji, WAiP, Warszawa 2006.
John Battelle, Szukaj, PWN, Warszawa 2006.
Muszyński Damian, Stunża Grzegorz, Społeczne konteksty internetu. Implikacje dla edukacji, GWSH, Gdańsk 2008.
Grażyna Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010.
Piotr Sitarski, Rozmowa z cyforwym cieniem, Rabid, Kraków 2002.
Lawrence Lessig, Wolna kultura, WAiP, Warszawa 2005.

Literatura podstawowa:

Bronisław Siemieniecki, Pedagogika medialna, t.1 i 2, PWN, Warszawa 2007.
Henry Jenkins, Kultura konwergencji, WAiP, Warszawa 2006.
John Battelle, Szukaj, PWN, Warszawa 2006.
Muszyński Damian, Stunża Grzegorz, Społeczne konteksty internetu. Implikacje dla edukacji, GWSH, Gdańsk 2008.
Grażyna Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010.
Piotr Sitarski, Rozmowa z cyforwym cieniem, Rabid, Kraków 2002.
Lawrence Lessig, Wolna kultura, WAiP, Warszawa 2005.

Literatura podstawowa:

Bronisław Siemieniecki, Pedagogika medialna, t.1 i 2, PWN, Warszawa 2007.
Henry Jenkins, Kultura konwergencji, WAiP, Warszawa 2006.
John Battelle, Szukaj, PWN, Warszawa 2006.
Muszyński Damian, Stunża Grzegorz, Społeczne konteksty internetu. Implikacje dla edukacji, GWSH, Gdańsk 2008.
Grażyna Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010.
Piotr Sitarski, Rozmowa z cyforwym cieniem, Rabid, Kraków 2002.
Lawrence Lessig, Wolna kultura, WAiP, Warszawa 2005.

nauczyciele w kursiemgr Damian Muszyński
otwórz kurs

Platforma wspomagająca zajęcia "Edukacyjne zastosowanie komputerów".


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Stunża
otwórz kurs

Przygotowanie do stosowania narzędzi technologii informacyjnej w projektowaniu pracy pedagoga. Zaawansowana obsługa sprzętu komputerowego w kontekście zastosowań edukacyjnych i społecznych. Rozwijanie kreatywności i sposobów twórczej ekspresji za pomocą technik audiowizualnych.


Literatura

Proponowane materiały i artykuły dostępne w sieci i na platformie edukacyjnej; Siemieniecki B., Pedagogika medialna T. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (wybrane fragmenty); Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010; literatura uzupełniająca: Jenkins H., Kultura konwergencji, Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwo Akadmickie i Profesjonalne, Warszawa 2007; Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

kurs adresowany do studentów I roku pedagogiki specjalnej w roku akademickim 2018/19 w semestrze zimowym


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
Proponowane materiały i artykuły dostępne w sieci i na platformie edukacyjnej
McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
Siemieniecki B. (red.) Pedagogika medialna, t 1 i 2, Adam Marszałek, Toruń 2007
Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010
B. Literatura uzupełniająca
Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych, PWN, Warszawa 2010
Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001

 

nauczyciele w kursiedr hab. Grażyna Penkowska
otwórz kurs

Elementy metodologii filozofii


Literatura

Bibliografia:

nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kurs

Projekt ENERGY FOR THE FUTURE - European studies to challenges in the European Union koncentruje się na dwóch celach właściwych dla Jean Monnet Modules.

Cel pierwszy - o charakterze edukacyjnym - obejmuje opracowanie wykładów fakultatywnych pt. „Lokalny wymiar polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej”, „Komunikowanie społeczne o środowisku” oraz ich realizację w Instytucie Politologii. 

Cel drugi - o charakterze badawczym - odnosi się do przeprowadzenia badań na temat politycznych i społecznych aspektów wdrażania inwestycji energetycznych w województwie pomorskim. Wyniki badań prezentowane będą na konferencjach i seminariach naukowych. Problematyka badań ma charakter interdyscyplinarny (Science-Technology-Society): łączy zagadnienia natury technologicznej, ekonomicznej oraz politycznej (na wszystkich szczeblach władzy) i społecznej.

https://www.youtube.com/watch?v=y6mNJpe60dI&list=PLXMkzlb13FeG8ENPt91caGrETmfnESXHc&index=1

 

 

 Jean Monnet - Modules


Literatura

 

 

 

 

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Kamińska-Korolczuk
otwórz kurs

Kurs wspomagający zajęcia "Edukacyjne zastosowanie komputerów".


Literatura

Informacje dostępne w treści kursu.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Stunża
otwórz kurs

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych Instytutu Pedagogiki UG. Ma charakter platformy wspomagającej zajęcia i w zakresie kilku godzin zastępującej je.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Stunża
otwórz kurs<strong>Założenia i cele przedmiotu</strong>: prezentacja założeń i koncepcji oraz tradycji edukacji międzykulturowej, zapoznanie studentów&nbsp; z podstawowymi terminami i kategoriami pojęciowymi, przedstawienie najważniejszych problemów edukacji międzykulturowej w kontekście procesów, integracji europejskiej i&nbsp; globalizacji, przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzykulturowym, rozwijanie kompetencji międzykulturowej
Literatura
<ul><li>P. Grzybowski,&nbsp; <em>Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy</em>, Impuls, Kraków 2008</li><li>J. Nikitorowicz, <em>Edukacja regionalna i międzykulturowa, </em>WAIP, Warszawa 2009</li><li>wybrane artykuły i fragmenty książek</li></ul>
nauczyciele w kursiemgr kinga stolarska
otwórz kurs

Filozofia dla doktorantów


Literatura

Literatura jest podana w zasobach kursu.

nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Martyna Koszkało
otwórz kurs

Kurs zawiera informacje z zakresu wykładu Historii Filozofii Średniowiecznej.

nauczyciele w kursiedr hab. Martyna Koszkało
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kurs.Kurs przeznaczony dla studentów III R Wczesnej Edukacji. Zawiera materiały pomocnicze, głównie prezentacje, pomagające w pogłębianiu i systematyzowaniu wiedzy z metodyki wychowania fizycznego.

Literatura
<W przygotowywaniu
nauczyciele w kursiedr Anna Nitecka-Walerych
otwórz kurs.
Literatura
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse:collapse;font-family:Times;line-height:normal;font-size:medium;"><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">1.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Ekrany piśmienności. Andrzej Gwóźdź (red.), (2008). Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">2.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Filiciak, M. i in. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa: SWPS..</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">3.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Hofmokl, J. (2009). Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">4.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Jenkins, H. (2006). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">5.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Jung, B. (2010). Wokół mediów ery Web 2.0.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">6.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Lessig, L. (2009). Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">7.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WAiP.</span></p><p style="margin-top:0pt;margin-right:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:18pt;"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;">8.</span><span style="font:normal normal normal 7pt/normal Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;font-weight:normal;">Vandendorpe, C. (2008). Od papirusu do hipertekstu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.</span></p></span>
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Stunża
otwórz kurs

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci poznają rolę mediów w edukacji i ich znaczenie: zdrowotne, społeczne, prawne i emocjonalne oraz konteksty zagrożeń ze strony mediów. Nabywają umiejętność krytycznej oceny zarówno teoretycznych założeń, jak i praktycznych rozwiązań wpływu mediów na człowieka. Wiedzę na temat zagrożeń prezentują w przygotowanym przez siebie projekcie.​<span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman" :;"="">


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Desmurget M., Teleogłupianie, Czarna Owca, Warszawa 2012
 • Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat: możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak,Warszawa 2009
 • Small G., Vorgan G., iMózg, Vesper, Poznań 2011

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Spitzer M., Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013
 • Carr B., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion 2013
 • Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Krakow 2010

B. Literatura uzupełniająca

 • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2011
 • Baudrillard J., Pakt jasności. O inteligencji Zła, Warszawa 2005
 • <span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman" :;"="">Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław 2007
nauczyciele w kursiedr hab. Grażyna Penkowska
otwórz kurs

Metodologia humanistyki

nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kursCelem kursu jest&nbsp; (a) Zapoznanie studentów ze specyfiką zagrożeń społecznych związanych z życiem w mieście. (b) Zapoznanie studentów z koncepcjami teoretycznymi wiążącymi strukturę miast z występowaniem negatywnych zjawisk społecznych. (c) Przygotowanie studentów do refleksji i analizy współczesnego miasta jako przestrzeni wpływającej na poczucie bezpieczeństwa i jakość życia.
Literatura
Marsella, A. J. (1998). Urbanization, mental health, and social deviancy: A review of issues and research. American Psychologist, 53, 624–634. Black, M. M., &amp; Krishnakumar, A. (1998). Children in low-income, urban settings: Interventions to promote mental health and well-being. American Psychologist, 53, 635–646. Altheide, D. (2003). Mass media, crime and discourse of fear. The Hedgehog Review 5, 9-25. Ellin, N. (2003). Fear and city building. The Hedgehog Review 5, 43-61. Dixon, J., Levine, M., McAuley, R. (2006). Locating impopriety: street drinking, moral order, and the ideological dilem ma of public space. Political Psychology, 27, 187-206. Nawratek, K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!Art, s 159 – 195. Leyden, K. (2003). Social capital and the built environment: The importance of walkable neighbourhoods. American Journal of Public Health, 93, 1546-1551.. Wandersman, A., Nation, M. (1998). Urban neighborhood and mental health. Psychological contributions to understanding toxicity, resilience and interventions. American Psychologist, 6, 647-656. Billig, M., Churchman, A. (2003). Building walls of brick and breaching walls of separation. Environment and behavior. 35, 227-249. Baum, A., Bell, P., T. Greene. (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańsk: GWP, s. 415-461. Fine, M.,Freudenberg, N., Payne, Y., Perkins,T., Smith, K., Wanzer, K. (2003). „Anything can happen with police around”: Urban youth evaluate strategies of surveillance in public places. Journal of Social Issues, 59, 141-158.
nauczyciele w kursiedr Michał Jaśkiewicz
otwórz kursNowe media i przemiany kulturowe. Technologie komunikowania a nowe możliwości edukacyjne. <p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;">Podstawy warsztatu pracy dziennikarza/ redaktora internetowego. Wyszukiwanie, weryfikacja i przetwarzanie informacji, przyciąganie uwagi czytelników/ użytkowników.</p><p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;">Prawo autorskie a nowe media. Darmowe i wolne zasoby edukacyjne internetu. Kultura remiksu. Twórcze możliwości i bariery dla kreatywności w przestrzeni internetu.</p><p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;">Współpraca, zbiorowa inteligencja, kolektywne wytwarzanie wiedzy (m.in. blogi, wiki, współdzielone dokumenty, serwisy społeczne).</p><p style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;"><span style="color:#000000;">Animowanie pozaformalnej aktywności edukacyjnej z wykorzystaniem nowych kanałów komunikowania.</span></p>
Literatura
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (w trakcie zajęć mogą pojawić się dodatkowe pozycje, o czym studenci zostaną poinformowani):<br /><br />1. Benkler, Y. (2008). Bogactwo sieci. Warszawa: WAiP.<br />2. Ekrany piśmienności. Andrzej Gwóźdź (red.), (2008). Warszawa: WAiP.<br />3. Filiciak, M. i in. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa: SWPS..<br />4. Hofmokl, J. (2009). Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: WAiP.<br />5. Jenkins, H. (2006). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.<br />6. Jung, B. (2010). Wokół mediów ery Web 2.0.<br />7. Lessig, L. (2009). Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.<br />8. Olechnicki, K. (2009). Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Warszawa: WAiP.<br />9. Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WAiP.<br />10. Vandendorpe, C. (2008). Od papirusu do hipertekstu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Stunża
otwórz kurs

Kurs obejmuje treści programowe dla ćwiczeń z przedmiotu Oligofrenologopedia.

Na potrzeby przebiegu ćwiczeń zostaną Państwo podzieleni na grupy czteroosobowe. Każdej grupie przydzielony zostanie temat do opracowania w formie prezentacji. Prezentacje te prześlą Panie na adres beata.siebert@ug.edu.pl do 14 maja. Po sprawdzeniu umieszczone zostaną na portalu, aby mogły się Panie nimi wymienić.

Tematy rozesłane zostaną po zalogowaniu się Pań w portalu.

nauczyciele w kursielek. med. Beata Siebert
otwórz kurs

analiza i dyskusja wybranych tekstów z ontologii

nauczyciele w kursiedr Robert Koszkało
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Robert Koszkało
otwórz kurs

Zapoznanie studenta z zasadami skutecznej komunikacji, teoriami wpływu społecznego, kulturowymi modelami porozumiewania się, socjotechnikami, technikami integracyjnym, technikami animacji społecznej oraz technikami animacji uczenia się w grupie. Ćwiczenie umiejętności stosowania wybranych technik wpływania na ludzi, integrowania grupy oraz sprawnego komunikowania się w grupie, stosowania technik animacji uczenia się w grupie. Nabywanie umiejętności diagnozowania problemów wychowawczych, konstruowania scenariuszy zajęć wychowawczych, tworzenia programów nauczania z rodzicami.

1. Szkoła jako miejsce interakcji i zmiany społecznej (animacja społeczna, konflikty). Psychologiczne teorie wpływu społecznego(reprodukcja, asymilacja). Mechanizmy selekcji i integracji społecznej(dobór uczniów do klas, charakterystyka szkół w określonym środowisku, integracja uczniów klasie szkolnej).
2. Proces komunikowania się w klasie szkolnej(jedno- i dwukierunkowy proces komunikacji, bariery komunikacyjne, aktywne słuchanie, analiza transakcyjna, asertywne zachowania, komunikacja niewerbalna, autoprezentacja). Kulturowe modele porozumiewania się z klasą (nieformalny proces komunikacji: podgrupy, subkultury, kody językowe, humor).
3. Konflikty i metody ich rozwiązywania (rodzaje konfliktów, sposoby rozwiązywania konfliktów, mediacje, negocjacje, heurystyki, twórcze rozwiązywanie problemów).
4. Planowanie lekcji wychowawczych.


Literatura

A.1. wykorzystywana podczas zajęć (zapewnia prowadząca zajęcia):
M. Mendel, Rodzice i szkoła : jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń 1998.
Rozwiązywanie konfliktów Teoria i praktyka, pod red. M. Deutsch, P. Coleman, Kraków 2005.
D. Barnes, Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, Warszawa 1989.
E. Putkiewicz, Proces komunikowania się na lekcji, Warszawa 1990.
A. Sztejnberg, Komunikacja między nauczycielem a uczniem w procesie edukacyjnym, Opole 1997.

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs

Materiały dla studentów Psychologii UG do przedmiotu Pakiety Statystyczne dla Psychologów


Literatura

PODSTAWOWA

Pavkov, LG, Pierce, S (2007) Do biegu, gotowi, start, Warszawa, Wydawnictwo SCHOLAR

DODATKOWA

 

nauczyciele w kursiedr karol karasiewicz
otwórz kurs<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z głównymi teoriami socjologicznymi z zakresu dewiacji społecznych oraz przegląd głównych problemów społecznych, ich uwarunkowań, przebiegu, skutków i sposobów radzenia sobie z nimi. Na ćwiczeniach zaprezentujemy wybrane przejawy patologii społecznych we współczesnym świecie oraz wyniki badań socjologicznych nad ważnymi zagrożeniami społecznymi.</span></span></p>
Literatura
&nbsp;<span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"> Literatura obowiązkowa zapisana jest pogrubioną czcionką.<br /><br />&nbsp;</span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>1. Spotkanie organizacyjne. Omówienie przedmiotu zajęć.&nbsp; </strong></span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Czym są patologie społeczne? Problem społeczny z socjologicznego punktu widzenia. Socjologia problemów społecznych.<br />&nbsp;</span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><br />2. Stanowiska teoretyczne w socjologii problemów społecznych. </strong></span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Teorie zachowań patologicznych (dewiacyjnych) cz. 1. </strong><br />Teoria anomii, strategia neutralizacji, symboliczny interakcjonizm, teoria stygmatyzacji.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Becker, Howard S. 2009. <em>Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji</em>. Warszawa: PWN.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Frysztacki, Krzysztof. 2009. <em>Teorie społeczne i ich problemowe aplikacje (rozdz. 2)</em>, w: tenże. <em>Socjologia problemów społecznych</em>. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 35-56 (warto przeczytać całą książkę). &nbsp;</strong><br /><strong>Pospiszyl, Irena. 2008. <em>Patologie społeczne</em>. Warszawa: PWN, ss. 11-42. </strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Siemaszko, Andrzej. 1993. <em>Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych</em>. Warszawa: PWN, ss. 23-63, 184-194, 206-223, 260-272, 299-322.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szafraniec, Krystyna. 1986. <em>Anomia – przesilenie tożsamości. Jednostka i społeczeństwo wobec zmiany</em>. Toruń: Wyd. UMK, ss. 15-128.<br />&nbsp;</span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><br />3. Teorie zachowań patologicznych (dewiacyjnych) cz. 2. </strong></span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Problemy społeczne - rola socjologii i socjologa. &nbsp;</strong><br />Teoria zróżnicowanych powiązań, teoria kontroli Hirscha, rodzaje dewiacji. Stereotypy i uprzedzenia.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aronson, Elliot. 1999. <em>Uprzedzenia</em>, w: tenże.<em>Człowiek. Istota społeczna</em>. Warszawa: PWN, ss. 355-424.<br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frysztacki, Krzysztof. 2009. <em>Problemy społeczne w socjologii – socjologia na rzecz problemów społecznych (rozdz. 16)</em>, w: tenże. <em>Socjologia problemów społecznych</em>. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 265-278.</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kawula, Stanisław. 1994. <em>Nietolerancja jako źródło dewiacyjnych zachowań młodzieży</em>, w: tenże i Henryk Machel (red.). <em>Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne</em>. Gdańsk-Toruń: Wyd. Adam Marszałek, ss. 15-25.<br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pospiszyl, Irena. 2008. <em>Patologie społeczne</em>. Warszawa: PWN, ss. 42-65. </strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Siemaszko, Andrzej. 1989. <em>Teorie kontroli społecznej – od Durkheima do Hirschiego</em>, w: Jerzy Kwaśniewski (red.). <em>Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych</em>. Warszawa: Wyd. UW, ss. 43-62.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Siemaszko, Andrzej. 1993. <em>Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych</em>. Warszawa: PWN, ss. 223-251, 323-347.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urban, Bronisław. 2005. <em>Zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży</em>, w: tenże. <em>Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych</em>. Kraków: Wyd. UJ, ss. 7-19.<br /><br /></span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>4. Agresja, przemoc, przestępstwo. </strong></span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Przemoc w szkole, rodzinie, pracy. Społeczne i kulturowe uwarunkowania przemocy. Przestępczość i wymiar sprawiedliwości. &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<em>Propozycje tematów referatów (do wyboru): </em><br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przestępczość nieletnich.<br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przemoc wobec dzieci i młodzieży.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bykowska, Beata i Marcin Szulc (red.). 2006. <em>Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej. W poszukiwaniu tożsamości… </em>Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bykowska, Beata i Jarosław Załęcki. 2005. <em>Przemoc w środowisku szkolnym</em>, w: tychże. <em>Wybrane zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży z peryferyjnych dzielnic Gdańska</em>. Gdańsk: Wyd. UG, ss. 153-192. &nbsp;<br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frysztacki, Krzysztof. 2009. <em>Socjologia problemów społecznych</em>. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 108-130.</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Machel, Henryk. 2001. <em>Niektóre makroczynniki społeczne sprzyjające aktualnie przestępczości młodzieży w Polsce na tle procesu transformacji ustrojowej</em>, w: Bronisław Urban (red.). <em>Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka</em>. Kraków: Wyd. UJ, ss. 163-177.<br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pospiszyl, Irena. 2008. <em>Agresja wśród dzieci i młodzieży</em>, w: tejże.<em>Patologie społeczne</em>. Warszawa: PWN, ss. 107-123. </strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sztuka, Mariusz. 2001. <em>Permisywizm i rygoryzm społeczeństwa jako ramy interwencji resocjalizacyjnej na tle współczesnych tendencji w przestępczości nieletnich, </em>w: Bronisław Urban (red.). <em>Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka</em>. Kraków: Wyd. UJ, ss. 365-370.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urban, Bronisław. 2005. Grupowe uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych, w: tenże. <em>Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych</em>. Kraków: Wyd. UJ, ss. 39-62. &nbsp;<br /><br /><strong>5. </strong></span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>W poszukiwaniu tożsamości – zachowania destrukcyjne i autodestrukcyjne. Uzależnienia: alkoholizm, narkomania. Nowe formy uzależnień. </strong></span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<em>Propozycje tematów referatów (do wyboru):</em><br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alkoholizm wśród młodzieży.<br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Narkomania w środowiskach młodzieżowych.<br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Komputer jako uzależnienie.<br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samobójstwa wśród młodzieży.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bykowska, Beata i Marcin Szulc (red.). 2006. <em>Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej. W poszukiwaniu tożsamości… </em>Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bykowska, Beata i Jarosław Załęcki. 2005. <em>Wybrane zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży z peryferyjnych dzielnic Gdańska</em>. Gdańsk: Wyd. UG, ss. 69-122.&nbsp;<br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Durkheim, Émile. 2006. <em>Samobójstwo</em>. Warszawa: Oficyna Naukowa, s</strong>. <strong>351-409</strong>. (warto także przeczytać wstęp A. Sułka) &nbsp;&nbsp;<br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frysztacki, Krzysztof. 2009. <em>Socjologia problemów społecznych</em>, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 103-108.</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gaś, Zbigniew. 1993. <em>Profilaktyka uzależnień. </em>Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ss. 9-58.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jarosz, Maria. 1989. <em>Samobójstwa w Polsce – wskaźnik społecznej dezintegracji</em>, w: Jerzy Kwaśniewski (red.). <em>Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych</em>. Warszawa: Wyd. UW, ss. 91-106.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kawula, Stanisław. 2001. <em>Współczesne podkultury młodzieżowe: kontestacja czy przestępczość?</em>, w: Bronisław Urban (red.). <em>Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka</em>. Kraków: Wyd. UJ, ss. 287-295.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kubacka-Jasiecka, Dorota. 2001. W <em>poszukiwaniu tożsamości – od agresji potencjalnej do destruktywności</em>, w: Bronisław Urban (red.). <em>Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka</em>. Kraków: Wyd. UJ, ss. 59-81.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pospiszyl, Irena. 2008. <em>Dewiacja samotnicza - samobójstwo i Uzależnienia</em>, w: tejże.<em>Patologie społeczne</em>. Warszawa: PWN, ss. 93-106 i 124-208.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sołtysiak, Teresa. 2001. <em>Sataniści dawniej i dziś (niektóre objawowe aspekty zjawiska)</em>, w: Bronisław Urban (red.). <em>Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka</em>. Kraków: Wyd. UJ, ss. 297-303.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;</span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><br />6. Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność a wykluczenie społeczne. Inne problemy społeczne.&nbsp; </strong></span></span><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przygotowanie do debaty (wybór tematu, omówienie zasad, przydział zadań).</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>&nbsp;&nbsp; Propozycje tematów referatów (do wyboru):</em><br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dzieci ulicy.<br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prostytucja nieletnich.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dębski, Maciej. 2010. <em>Przyczyny bezdomności i powody pozostawania w niej. Typologie i kwestie sporne</em>, w: tenże (red.). <em>Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”</em>, s. 52-95. (Dostępne na <a href="http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2010/10/DIAGNOZA-Zesp%C3%B3%C5%82-Badawczy.pdf" target="_blank">http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2010/10/DIAGNOZA-Zespół-Badawczy.pdf</a>).<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dębski, Maciej i Krzysztof Stachura. 2008. <em>Oblicza bezdomności</em>. Gdańsk.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frysztacki, Krzysztof. 2009. <em>Socjologia problemów społecznych </em>(rozdz. 5). Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 87-102.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kurzępa, Jacek. 2010. <em>Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich</em>. Kraków: Impuls.<br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lister, Ruth. 2007. <em>Bieda</em>, (rozdz. 4 pt. <em>Ubóstwo a wykluczenie społeczne</em>). Warszawa: Wydawnictwo Sic!</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oliwa-Ciesielska, Monika. 2006. <em>Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym osób bezdomnych</em>. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pospiszyl, Irena. 2008. <em>Patologie społeczne</em>. Warszawa: PWN, ss. 224-269 i 277-314.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rakowski, Tomasz. 2009. <em>Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy</em>. Gdańsk: Wyd. Słowo/Obraz Terytoria.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szelenyi, Ivan (red.). <em>Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych</em>. Warszawa: IFiS PAN. &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tarkowska, Elżbieta (red.). 2000. <em>Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce</em>. Warszawa: IFiS PAN.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zabielska, Janina Marta. 2007. <em>Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej</em>. Lublin: Wyd. KUL. &nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>7. Debata oksfordzka. Podsumowanie zajęć.&nbsp; </strong></span></span>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Janiak-Sieniawska
otwórz kurs

Wykłady z Pedagogiki Szkoły dla I roku MSU Pedagogika Zaoczni

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs

Zawiera materiały i pmoce dydaktyczne do ćwiczeń "Podstawy Statystyki Psychologicznej" dla studentów II roku Psychologii - tryb zaoczny prowadzonych do wykładu prof. dr hab. Romana Konarskiego


Literatura

PODSTAWOWA

King, B.M.; Minium, E.W. (2009). Statystyka dla Psychologów i Pedagogów. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

UZUPEŁNIAJĄCAHowell, D.

Howell, D.C. (2010). Statistical methods for psychology (8th edition). New York, Valley Press.

Ferguson, G.E.; Takane, Y. (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, PWN.

nauczyciele w kursiedr karol karasiewicz
otwórz kurs

Kurs uzupełniający 

nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi poradnictwa społeczno-wychowawczego oraz ze specyfiką i zakresem działania poradniczego, również w wymiarze instytucjonalnym.

 


Literatura
 1. Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 2. Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych stanowisk, Impuls, Kraków 2009.
nauczyciele w kursie
otwórz kursProfilaktyka bezdomności - ćwiczenia dla 3 roku licencjatu w Instytucie Pedagogiki.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką bezdomności zarówno  w jej teoretycznym, jak i praktycznym aspekcie. Wiedza zdobyta na zajęciach ma być wykorzystywana do czynienia obserwacji podczas odbywania wizyt studyjnych w placówkach dla osób bezdomnych oraz podczas spotkań z profesjonalistami praktykami na co dzień pomagającymi osobom bezdomnym. Celem prowadzonych zajęć jest również ukazanie wad i zalet systemu wsparcia osób wykluczonych społecznie w województwie pomorskim jak również ukazanie mechanizmów funkcjonowania organizacji publicznych jak również organizacji pozarządowych w zakresie zwalczania problemu bezdomności w województwie polskim oraz w Polsce. Całość podejmowanej problematyki spięta zostanie trzema najważniejszymi obszarami wsparcia osób bezdomnych: profilaktyką, interwencją oraz integracją 
Literatura
 1. Browarczyk Ł., Dębski M., Forum. O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2010
 2. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2007.
 3. Dębska-Cenian A., Olech P., Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji w sześciu sferach. Gdańsk 2007
 4. Dębski M., P. Olech, Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w województwie pomorskim, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005.
 5. Dębski M., Stachura K., Oblicza bezdomności, Gdańsk 2008
 6. Dębski M., Retowski S., Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Gdańsk 2008
 7. Duda M., Bezdomność. Trudny problem społeczny. Kielce 2008.
 8. Duracz-Walczak A.(red.) W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Warszawa, Gdańsk 2001/2002, s.20-24
 9. Duracz-Walczak A., Bezrobocie jako problem bezdomnych polskich. Warszawa, 2007 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE
 10. Frysztacki K., Socjalna Ameryka. W obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2005.
 11. Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2009.
 12. Oliwa-Ciesielska M., Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Wydawnictwo UAM, Poznań 2004.
 13. Piekut-Brodzka D.M,. Bezdomność. Warszawa 2006,
 14. Przymeński A., Bezdomność – społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zjawiska na przykładzie Poznania, Praca Socjalna 1997 nr 3.
 15. Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 16. Śledzianowski J., Zdrowie bezdomnych, Kielce 2006.
 
Lektury / teksty źródłowe / literatura uzupełniająca / słowniki itp.:
 1. Czasopisma Pomost
 2. artykuły dostępne on-line
 
nauczyciele w kursiedr maciej dębski
otwórz kurs

Programy profilaktyczne w eduakcji seksualnej


Literatura

Materiały i źródła:

1)Strony internetowe:

 

2)Publikacje dostępne w wersji elektronicznej:

 

http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/publikacje/Edsekswszkole_przewodnik.pdf

http://www.bezuprzedzen.org/doc/dosc_milczenia_raport_feminoteka.pdf

 • Edukacja bez wykluczenia. ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (polecamy genialne scenariusze!)

http://www.bezuprzedzen.org/doc/edukacja_bez_wykluczenia.pdf

 • Pakiet przeciw dyskryminacji (polecamy genialne scenariusze!)

http://www.bezuprzedzen.org/doc/pakiet_przeciw_dyskryminacji.pdf

 

3)Publikacje dostępne jedynie w wersji papierowej:

 

 • Mazurkiewicz „Kształcenie chłopców i dziewcząt: naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja?”
 • Izabela Fornalik „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”
 • Izabela Fornalik „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • „Encyklopedia wychowania seksualnego 7-9 lat” Christiane Verdoux, Jean Cohen, Jacqueline Kahn-Nathan. Polska Oficyna Wydawnicza BGW
 • „Encyklopedia wychowania seksualnego 10-13 lat” Christiane Verdoux, Jean Cohen, Jacqueline Kahn-Nathan. Polska Oficyna Wydawnicza BGW
 • „Encyklopedia wychowania seksualnego dla nastolatków” Christiane Verdoux, Jean Cohen, Jacqueline Kahn-Nathan. Polska Oficyna Wydawnicza BGW
 • „Encyklopedia wychowania seksualnego dla dorosłych” Christiane Verdoux, Jean Cohen, Jacqueline Kahn-Nathan. Polska Oficyna Wydawnicza BGW
 • Lew – Starowicz Z., Długołęcka A. (2006) Edukacja seksualna, Świat Książki
 • Haffner D. (2002) Jak rozmawiać o sprawach intymnych?, Warszawa
 • Izdebski Z. (2005) Pedagogika seksualna, W: J. Pilch (red) Encyklopedia Pedagogiczna
 • Beisert M. (2006) Seksualność w cyklu życia człowieka
 • Anna Laszuk „Dziewczyny, wyjdźcie z szafy”
 • Eve Ensler „Monologi waginy”
 • Jackson Katz „Paradoks macho”
nauczyciele w kursienope Katarzyna Dułak
otwórz kurs

Proseminarium badawcze

nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Besta
otwórz kursKurs wspomagający do ćwiczeń Psychologia Osobowości.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Besta
otwórz kursKurs zawiera materiały, informacje i prezentacje przeznaczone dla uczestników ćwiczeń "Psychologia osobowości"
Literatura
Literatura znajduję sie w sylabusie zajęć.
nauczyciele w kursiedr Michał Jaśkiewicz
otwórz kursKurs wpomagający ćwiczenia
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Besta
otwórz kurs

Rada Wydziału Nauk Społecznych - czerwiec 2015


Literatura

Rada Wydziału Nauk Społecznych - czerwiec 2015

nauczyciele w kursiemgr Jarosław Jurkowski
otwórz kurs

Erasmus Plus Research and Development Projects

ReLeCo - innovative blended learning concept for resource efficiency” ( 2014-1-RO01-KA203-002737)

University of Gdansk as a consortium partner contributed to planning  and implementation of Food Waste Treatment and Prevention  course. This course is one part of a module consisting of two other courses related to the resource efficiency theme. The objective of the ReLeCo project is to develop interactive virtual Resource Efficiency Module which is based on innovation pedagogy, blended learning concept, the use of ICT and real life application of knowledge constructed in collaboration and problem solving (student-company co-operation).

The students of UG, including our Erasmus students, may take the entire module as elective courses. The module content is available at releco.org

The Food Waste/Spill course is available spory.gumed.edu.pl/32871.html

For instructional and validation information please contact: Adam Jagiello-Rusilowski, PhD, e-mail: arusil@ug.edu.pl

For quality curriculum creation  a sample of University of Gdansk students were consulted regarding their needs related to resource efficiency and methods. UG conducted a research study concerning students’ attitudes towards resource efficiency and waste recycling at the beginning of the year 2015. The aim of the research study was to collect information necessary for developing a curriculum and implementation for the Waste Treatment–Bio gasification and composting course. The main objective of the study was to explore the following question: Why and how university students want to develop their competency on resource efficiency and waste treatment?

In the first three items of the questionnaire the students were requested to assess the significance of food waste and selected strategies of its prevention. According to 96% of respondents, food waste is a challenge for the community and  risk to the environment. (60%  agreed strongly and 36% agreed with the statement). Their sentiment was even stronger about the ways of its prevention by better need assessment, rational buying, storage and use of feed. (86% strongly agreed). Their opinion were more divided on the role of the media in raising general awareness of the problem. They were either highly (36%) or just skeptical (39%) about the media’s impact on the society in this respect. Only 9% declared their belief in media campaigns role in raising consumers’ awareness.

working on actual challenges and engagement in research and development projects, especially in international teams will be more effective than traditional forms of ready knowledge transfer. They understand that academic instructors may not be the most competent people to assess and give feedback to students learning about food waste treatment. They are most emotional about that issue and logically prefer multi-stakeholder involvement in the assessment.

Students of Biotechnology ( at Intercollegiate Faculty) appear as more knowledgeable but also more engaged in the food waste educational matters than students of other faculties at University of Gdansk. They will be also the potential target group of the pilot course as the most responsive to the expertise offered by TUAS as part of Innovation Pedagogy (research hatcheries).


Literatura

Bagherzadeh, Morvarid, Mitsuhiro Inamura, and Hyunchul Jeong. "Food waste along the food chain." (2014).

Ole Jørgen Hanssen, Asa Stenmarck, Polina Dekhtyar, Clementine O’Connor and Karin Östergren. "Review of EUROSTATs reporting method and statistics." (2013).

nauczyciele w kursiedr Adam Jagiełło-Rusiłowski
otwórz kurs

wykład 

nauczyciele w kursiedr hab. Grażyna Penkowska
otwórz kursKurs ma na celu zapoznanie studentów z problematyką społeczną Unii Europejskiej oraz zdobycie wiedzy o możliwościach programów społecznych finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny skierowanych do firm MŚP i ich pracowników, dotyczących rozwoju kadr. W czasie kursu studenci nauczą się pisania wniosków i zarządzania projektami unijnymi.<br />&nbsp;&nbsp;<span _fck_bookmark="1" style="display:none;">&nbsp;</span>&nbsp;
Literatura
 
 1. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście EFS, MRR Warszawa 2006
 2. www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 3. Fundusze Europejskiedla przedsiębiorców. Przewodnik po programachoperacyjnych 2007-2013
    
nauczyciele w kursiedr Magdalena Żadkowska
otwórz kurs

Seminarium licencjackie

Tematy: gry w edukacji, partycypacja publiczna dzieci, przemoc szkolna...

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kursSeminarium doktorskie
Literatura
Ustalana w trakcie spotkań
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Szkudlarek
otwórz kurs

Seminarium licencjackie w roku akademickim 2017/2018

Tematyka seminarium obejmuje następujące obszary:

 • Uczenie się oparte na grach wobec społecznie konstruowanych tożsamości kobiet i mężczyzn.
 • Potencjał gier edukacyjnych w przedszkolu, w szkole oraz w edukacji domowej.
 • Projektowanie gier planszowych przez dzieci i wychowawców.
 • Wyzwania związane z wykorzystaniem gier w edukacji matematycznej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (nowa podstawa programowa).
 • Grywalizacja jako metoda dydaktyczna i jej skutki wychowawcze.
 • Konsekwencje dydaktyczne i wychowawcze związane z graniem wyczynowo-sportowym przez uczniów (zawodników) i nauczycieli (trenerów).

Literatura

Wybierana w zależności od przyjętego przez studenta paradygmatu badawczego i metody badań:


A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
1.Rubacha K., (2008),Metodologia badań nad edukacją, WAiP, Warszawa.
2.Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.),(2009), Metody badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (t. 1-2).
3.Palka S. (red.):(2010), Podstawy metodologii badań w pedagogice. GWP, Gdańsk.
4.Pilch T., Bauman T.,(2001), Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
Literatura związana z przedmiotem badań prowadzonych przez danego studenta.
1.Afeltowicz Ł. 2012. Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką. Wydawnictwo naukowe
UMK.
2.Zielińska, M., P. Kowzan, M. Prusinowska (2015). Tworzenie gier dla pracy pedagogicznej - edukacyjne badania w działaniu. [w:] J. Mytnik-Ejsmont
et al. (red.) Echa Ideatorium, s. 217-237
3.Vankúš P. 2005. History and present of didactical games as a method of mathematics’teaching. Acta Didactica Universitatis Comenianae
Mathematics, (5): 53-68.

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs

Seminarium licencjackie

nauczyciele w kursiedr Michał Daszkiewicz
otwórz kurs

Kurs wspomagający seminarium dyplomowe.


Literatura

Dostępna dla kursantek i kursantów.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Stunża
otwórz kurs

PROPONOWANA TEMATYKA SEMINARIUM: •edukacja międzykulturowa w praktyce szkolnej •edukacja i wychowanie na pograniczu kulturowym •wychowanie w rodzinie dwukulturowej •kształtowanie tożsamości dziecka w sytuacji zróżnicowania kulturowego •społeczeństwo polskie wobec zróżnicowania kulturowego – postawy, opinie, potrzeby edukacyjne •wychowania w rodzinach emigrantów •zjawisko migracji czasowej w perspektywie pedagogicznej •międzykulturowy wymiar edukacji europejskiej •teoria i praktyka edukacji regionalnej •wychowanie patriotyczne wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji •Mała i Wielka Ojczyzna w procesie kształcenia i wychowania •polityka migracyjna i mniejszościowa a edukacja oraz INNE TEMATY - w zależności od zainteresowań Studentów


Literatura


Chromiec E., Dziecko wobec obcości kulturowej, GWP, Gdańsk 2004.Grzybowski P.,  Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Impuls, Kraków 2008.
Lewowicki T., (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Wyd. UŚ., Katowice 2000.
Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E. (red.), Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej, UŚ, WSP ZNP, Cieszyn – Warszawa 2006.
Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAIP, Warszawa 2009.
Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Trans Humana, Białystok 2001 
Nikitorowicz J., Sobecki M. (red.) Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, Trans Humana, Białystok 1999.
Pilch T. (red.), O potrzebie dialogu kultur i ludzi, Żak, Warszawa 2000.
 

nauczyciele w kursie
otwórz kursSeminarium kursowe - Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr daria biechowska
otwórz kurs

Tożsamość społeczna i relacje międzygrupowe
•    Teoria tożsamości społecznej i teoria autokategoryzacji
•    Motywacyjne podłoże konfliktów międzygrupowych
•    Fuzja tożsamości osobistej i społecznej
•    Radykalizacja postaw w grupie
•    Mechanizmy powstawania i utrzymywania się konfliktów międzygrupowych
•    Sposoby redukcji napięć międzygrupowych

 


Literatura

Spis literatury zostanie podany do wiadomości na zajęciach. 

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Besta
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kurs

Seminarium magisterskie dla studentów II roku pedagogiki II stopnia.


Literatura

związana z problematyką edukacji medialnej i pedagogiki mediów

nauczyciele w kursiedr hab. Grażyna Penkowska
otwórz kurs

 Tematyka seminarium koncentruje się wokół problemów rodziny, rodzicielstwa oraz wsparcia rodziny w sytuacjach kryzysowych o różnym charakterze. Celem będzie przygotowanie studentów do teoretycznego oraz badawczego zgłębiania tej problematyki, co zaowocuje opracowaniem teorii badań własnych, sformułowaniem problemów badawczych, zaprojektowaniem i przeprowadzeniem badań oraz przygotowaniem pracy magisterskiej.
   Na seminarium zaproszone są osoby zainteresowane problemami rodziny i rodzicielstwa, gotowe do podjęcia w tym obszarze badań o charakterze jakościowym. Zbliżona tematyka poszukiwań badawczych pozwoli na wymianę myśli oraz pogłębianie wiedzy w grupie seminaryjnej.


Literatura

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, tł. W. Betkiewicz, PWN, Warszawa 2003.

Flick Uwe, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych,Impuls, Kraków 2009.

Janke A.W. (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Akapit, Toruń 2004.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, WN PWN, Warszawa  2000

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa .

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, tł. J. Ostrowska; red. nauk. K. Konecki, PWN, Warszawa 2008.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Seminarium magisterskie dla studentów pedagogiki


Literatura

Literatura podstawowa z zakresu Edukacji medialnej

 

 1. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2013
 3. Desmurget M., Teleogłupianie, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012
 4. Gajda J., Media w Edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005
 5. Goban – Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1991
 6. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007
 7.  Kvale S., Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego., Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004
 8. Levinson P., Nowe, nowe media., Wydawnictwo WAM, Kraków 2010
 9. Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
 10. Penkowska G., Komputery w Edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 11. Penkowska G. Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010,
 12. Penowska G. (red.), Społeczne konteksty Edukacji Medialnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013
 13. Penkowska G., (red.), Fenomen Facebooka, Katedra, Gdańsk 2014
 14. Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001
 15. Siemieniecki B.(red.), Pedagogika Medialna T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 16. Siemieniecki B.(red.), Pedagogika Medialna T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 17. Siemieniecki B.(red.), Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003
 18. Smal G., Vorgan G., iMózg, Jak przetrwać technologiczna przemianę ludzkiej umysłowości, Wydawnictwo Vesper 2011
 19. Sptzer M., Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra Literatura 2013
 20. Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań 2005
nauczyciele w kursiedr hab. Grażyna Penkowska
otwórz kurs

Seminarium magisterskie z zakresu edukacji medialnej dla studentów pedagogiki


Literatura
 1. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2013
 3. Desmurget M., Teleogłupianie, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012
 4. Gajda J., Media w Edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005
 5. Goban – Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1991
 6. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007
 7.  Kvale S., Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego., Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004
 8. Levinson P., Nowe, nowe media., Wydawnictwo WAM, Kraków 2010
 9. Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
 10. Penkowska G., Komputery w Edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 11. Penkowska G. Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010,
 12. Penowska G. (red.), Społeczne konteksty Edukacji Medialnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013
 13. Penkowska G., (red.), Fenomen Facebooka, Katedra, Gdańsk 2014
 14. Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001
 15. Siemieniecki B.(red.), Pedagogika Medialna T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 16. Siemieniecki B.(red.), Pedagogika Medialna T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 17. Siemieniecki B.(red.), Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003
 18. Smal G., Vorgan G., iMózg, Jak przetrwać technologiczna przemianę ludzkiej umysłowości, Wydawnictwo Vesper 2011
 19. Sptzer M., Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra Literatura 2013
 20. Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań 2005
nauczyciele w kursiedr hab. Grażyna Penkowska
otwórz kurs

 

 1. Kształcenie przez Internet –rodzaje, modele, praktyczne realizacje
 2. Nowoczesne technologie w procesie kształcenia – rola, funkcje, dydaktyka mediów
 3. Rodzina w dobie nowoczesnych technologii – nowy wymiar rodziny, funkcje współczesnej rodziny, rodzina w mediach
 4. Media a patologie – zagrożenia zdrowotne, emocjonalne, społeczne, prawne itd.
 5. Dziecko i media - wpływ reklamy na kształtowanie postaw
 6. Projekty edukacyjne –rola, rodzaje, cele i zadania projektów,
 7. Komputer w edukacji osób niepełnosprawnych
 8. Rola mediów w stymulowaniu twórczości dzieci
 9. Media w wymiarze społecznym i indywidualnym

Literatura
 1. Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 2. Penkowska G., Meandry e-learningu, DIFFIN, Warszawa 2010
 3. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 4. Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.
 5. Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.
 6. Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001. 
nauczyciele w kursiedr hab. Grażyna Penkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Urbaniak
otwórz kurs

wykład


Literatura

własna

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Kamińska-Korolczuk
otwórz kursCelem kursu jest zapoznanie studentów z procesem tworzenia i funkcjonowania reklamy z punktu widzenia zachowań i postaw odbiorców, kreacji ról społecznych oraz warsztatu pracy twórców reklamy.
Literatura
 
 1. Agnieszka Dejnaka „Strategia marki, produktów i usług reklamy”, One Press HELION 2006
 2. Jerzy Bralczyk „Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
 3. Dariusz Doliński „Psychologiczne aspekty reklamy”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003
 4. Martin Lindstrom „Zakupologia.”, ZNAK, Kraków 2009
    
nauczyciele w kursiedr Magdalena Żadkowska
otwórz kurs Socjologia jest traktowana jako dyscyplina pomocnicza pedagogiki i użycza swojej aparatury pojęciowej oraz teorii do opisu zjawisk edukacyjnych, procesu wychowania i kształcenia, akcentując ich społeczny charakter. Celem wykładu jest przedstawienie studentom społecznych uwarunkowań szeroko rozumianej edukacji oraz wyposażenie ich w umiejętność wykorzystywania wiedzy socjologicznej do opisu i analizy zjawisk edukacyjnych.
Literatura
 
nauczyciele w kursie
otwórz kursSocjologia jest traktowana jako dyscyplina pomocnicza pedagogiki i użycza swojej aparatury pojęciowej oraz teorii do opisu zjawisk edukacyjnych, procesu wychowania i kształcenia, akcentując ich społeczny charakter. Celem wykładu jest przedstawienie studentom społecznych uwarunkowań szeroko rozumianej edukacji oraz wyposażenie ich w umiejętność wykorzystywania wiedzy socjologicznej do opisu i analizy zjawisk edukacyjnych.

Literatura
 
nauczyciele w kursie
otwórz kursPortal informacyjny i e-learningowy dla doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UG (pedagogika i politologia)
Literatura
Literatura podawana jest w opisach poszczególnych kursów
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Szkudlarek
joanna walczyk
otwórz kursDopiero zaczynamy
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs<p style="tab-stops:29.1pt;"><span lang="PL" style="">Zaznajomienie studentów z socjologiczną nomenklaturą w języku angielskim.</span></p><span :;times="" lang="PL" new="" roman":;"="" style="font-size:12.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;">Nabycie umiejętności czytania i tłumaczenia tekstów i abstraktów.</span>
Literatura
<p align="left" style="text-align:left;tab-stops:28.0pt 56.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;text-autospace:none;"><span lang="EN-US" style="">Dead White Men and Other Important People. Sociology’s Big Ideas by Ralph Fevre </span><span lang="EN-US" style=""></span></p><p><span lang="EN-US" style="">Angus Bancroft.</span></p><br />
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Cele kształcenia
- podjęcie refleksji nad konfliktowymi sytuacjami w obrębie edukacji w kontekście prób reorganizacji edukacji w mieście
- refleksja nad ekonomizacją dyskursu edukacyjnego
- rozpoznanie nowych form organizacji szkoły
- podjęcie refleksji nad uwzględnieniem dorobku ruchów społecznych w projektowaniu kolektywnych działań edukacyjnych z udziałem dzieci

 

 


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Foley, G. (1999). Learning in social action: A contribution to understanding informal education. Niace: Leicester. (fragmenty)
Gruenewald, D. A. (2003). Foundations of place: A multidisciplinary framework for place-conscious education. American educational research
journal, 40(3), s. 619-654.
Masschelein, J., & Simons, M. (2013). In defence of the school. A public issue. Tstorme. (fragmenty)
McLaren, P. (2015). Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
(fragmenty)
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Della Porta, Donatella & Diani, Mario (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego. (wybrane rozdziały)
Kowzan, Piotr i Prusinowska, Magdalena (2009). Uczenie się (w) ruchu: Studenci przeciw komercjalizacji edukacji. [w:] Rocznik Andragogiczny 2009.
Warszawa-Płock: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.
Krzymiński, Dominik (2012) Agonistyczny pluralizm a praca animacyjna w obszarze konfliktów ekologicznych. Animacja Życia Publicznego, nr 1 (6)
2012, p. 20-24. Dostępny na: http://decydujmyrazem.pl/files/azp6.pdf
Lipman, P. (2010). Etnografia edukacyjna i polityka globalizacji, wojny i oporu. (Tłum. A. Kościańska & M. Petryk ). [w:] H. Červinkova & D.
Gołębniak, (red.), Pedagogika i antropologia zaangażowane, s. 429-447. Wrocław, Poland: Wydawnictwo naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Potulicka, Ewa, Rutkowiak, Joanna (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls (wybrany rozdział)
Szkudlarek, T. (2001). Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja: Kwartalnik Myśli
Społeczno-Pedagogicznej, (Numer specjalny), s. 165–191.

 

B. Literatura uzupełniająca
Chovanec, D. M., & Benitez, A. (2008). The Penguin Revolution in Chile: exploring intergenerational learning in social movements. Journal of
Contemporary Issues in Education, 3(1), s. 39-57.
Czarnecki, Krzysztof (2013). Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce. Praktyka Teoretyczna, 1(7)/2013, s.86-106.
Dostępny na: http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr7_2013_NOU/08.Czarnecki.pdf
Diane M. Rodgers (2005), Children as Social Movement Participants, [w:] David A. Kinney, Katherine Brown Rosier (red.) Sociological Studies of
Children and Youth (Sociological Studies of Children and Youth, Volume 11) Emerald Group Publishing Limited, pp.239 - 259
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1016/S1537-4661%2805%2911009-5
Kowzan, P., Zielińska, M., & Prusinowska, M. (2014). Intervention in lectures as a form of social movement pedagogy and a pedagogical method.
Interface: A Journal on Social Movements, 6(1), s. 297-326.
Mazawi, A. E. (2013). Grammars of Privatization, Schooling, and the “Network State”. [w:] T. Szkudlarek (red.), Education and the Political (s. 41-59).
SensePublishers.
Mendel, M. (2000). Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy. Wydaw. Adam Marszałek.
Mouffe, C. (2008). Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. J. Erbel, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Mouffe, C. (2015). Agonistyka, przeł. B. Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Siuda, P., Stunża, G.D., Dąbrowska, A.J., Klimowicz, M., Kulczycki, E., Piotrowska, R., Rozkosz, E., Sieńko, M., Stachura, K. (2013). Dzieci Sieci
2.0: Kompetencje Komunikacyjne Młodych. Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk.
Zielińska, M., Kowzan, P., Prusinowska,

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
mgr Dominik Krzymiński
otwórz kurs

Cele kształcenia
- podjęcie refleksji nad konfliktowymi sytuacjami w obrębie edukacji w kontekście jej reorganizacji;
- refleksja nad granicami dopuszczalnego zaangażowania dzieci w politykę;
- rozpoznanie znaczenia poszczególnych aktorów (rodziców, związków zawodowych, nierzadko bezkompromisowych dzieci, władza samorządowych itd.) oraz wymiaru czasowego podejmowanych przez nich działań dla rezultatów protestów;
- podjęcie refleksji nad uwzględnieniem dorobku ruchów społecznych w projektowaniu kolektywnych działań edukacyjnych z udziałem dzieci


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• Brzozowska-Brywczyńska, M. (2013). Partycypacja publiczna dzieci. “Analizy i opinie”, numer specjalny, 4
• Elshtain, J. B. (1996). Commentary: Political Children. Childhood -Copenhagen Then London- Munksgaard Then Sage, 3, 11–28.
• Foley, G. (1999). Learning in social action: A contribution to understanding informal education. Niace: Leicester. (fragmenty)
• Lester, S. (2013). Rethinking Children’s Participation in Democratic Processes: A Right to Play. Sociological Studies of Children and Youth (s.21-43). Emerald Group Publishing Limited.
• Phillips, L. G. (2010). Social justice storytelling and young children’s active citizenship. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education,
31(3), 363–376. 

 

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs

Cele kształcenia
- podjęcie refleksji nad konfliktowymi sytuacjami w obrębie edukacji w kontekście jej reorganizacji;
- refleksja nad granicami dopuszczalnego zaangażowania dzieci w politykę;
- rozpoznanie znaczenia poszczególnych aktorów (rodziców, związków zawodowych, nierzadko bezkompromisowych dzieci, władza samorządowych itd.) oraz wymiaru czasowego podejmowanych przez nich działań dla rezultatów protestów;
- podjęcie refleksji nad uwzględnieniem dorobku ruchów społecznych w projektowaniu kolektywnych działań edukacyjnych z udziałem dzieci


A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Brzozowska-Brywczyńska, M. (2013). Partycypacja publiczna dzieci. “Analizy i opinie”, numer specjalny, 4

• Elshtain, J. B. (1996). Commentary: Political Children. Childhood -Copenhagen Then London- Munksgaard Then Sage, 3, 11–28.

• Kowzan, P. (2018). Mali obywatele, orlęta czy marionetki? Udział dzieci w protestach. Czas Kultury, 2018(2), 140-147.

• Kowzan, P. at al. (2018). Protestujące dzieci. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja,  1(81), 45-62.

Lester, S. (2013). Rethinking Children’s Participation in Democratic Processes: A Right to Play. Sociological Studies of Children and Youth (s.

21-43). Emerald Group Publishing Limited.

Phillips, L. G. (2010). Social justice storytelling and young children’s active citizenship. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education,

31(3), 363–376.


A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Burzyńska-Wentland, L. (2009). Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906-1907. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

• Cooper, E. (2014). Students, arson, and protest politics in Kenya: School fires as political action. African Affairs, 113(453), 583–600.

• Della Porta, Donatella & Diani, Mario (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego. (wybrane rozdziały)

Lipman, P. (2010). Etnografia edukacyjna i polityka globalizacji, wojny i oporu. (Tłum. A. Kościańska & M. Petryk ). [w:] H. Červinkova & D.

Gołębniak, (red.), Pedagogika i antropologia zaangażowane, s. 429-447. Wrocław, Poland: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły

Wyższej.

• Červinkova & D. Gołębniak, (red.), Pedagogika i antropologia zaangażowane, s. 429-447. Wrocław, Poland: Wydawnictwo naukowe

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 Potulicka, Ewa, Rutkowiak, Joanna (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls (wybrany rozdział)

• Stephens, S. (2016). Reflection on Environmental Justice: Children as Victims and Actors. Social Justice, 23(4), 62–86.

Szkudlarek, T. (2001). Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja: Kwartalnik Myśli

Społeczno-Pedagogicznej, (Numer specjalny), s. 165–191.

• Uba, K. (2016). Protest against school closures in Sweden: accepted by politicians? [w]: L. Bosi, M. Giugni, K. Uba (red.). The Consequences of

Social Movements. s. 159-184.

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs

 


Literatura

 

nauczyciele w kursieprof. UG, dr hab. Teresa Bauman
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kursZałożenia i cele przedmiotu: prezentacja założeń i koncepcji oraz tradycji edukacji międzykulturowej, zapoznanie studentów  z podstawowymi terminami i kategoriami pojęciowymi, przedstawienie najważniejszych problemów edukacji międzykulturowej w kontekście procesów, integracji europejskiej i  globalizacji, przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzykulturowym, rozwijanie kompetencji międzykulturowej

Literatura
 • P. Grzybowski,  Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Impuls, Kraków 2008
 • J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAIP, Warszawa 2009
 • wybrane artykuły i fragmenty książek
nauczyciele w kursie
otwórz kursZałożenia i cele przedmiotu: prezentacja założeń i koncepcji oraz tradycji edukacji międzykulturowej, zapoznanie studentów  z podstawowymi terminami i kategoriami pojęciowymi, przedstawienie najważniejszych problemów edukacji międzykulturowej w kontekście procesów, integracji europejskiej i  globalizacji, przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzykulturowym, rozwijanie kompetencji międzykulturowej

Literatura
 • P. Grzybowski,  Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Impuls, Kraków 2008.
 • J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAIP, Warszawa 2009.
 • wybrane artykuły i fragmenty książek
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs 10 godzinny dla studentów studiów zaocznych Pedagogiki Wczesnej Edukacji na WNS UG, wprowadzający ich w zagadnienia logopedii.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Cele kształcenia
Zapoznanie studentów:
- z pedagogicznymi teoriami konceptualizującymi zadłużenie;
- z wynikami badań nad długiem i migracjami prowadzonymi na Uniwersytecie Gdańskim;
- z wybranymi aktami prawnymi istotnymi z punktu widzenia osoby zadłużonej oraz osoby pracującej z osobą zadłużoną;
- z sądowym postępowaniem egzekucyjnym, zwłaszcza ze środkami zaskarżenia przysługującymi osobie zadłużonej,
- z gdańskimi i międzynarodowymi inicjatywami wspierającymi dłużników i wypracują własne pomysły na taką pomoc.


Literatura

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Graeber D., Debt: The first 5,000 Years. UK: Melville 2011.
Kowzan P., Kredyty studenckie w Polsce, [w:] Edufactory. Kraków: Korporacja ha!art. Dostępny na: http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-
edufactory/1673-piotr-kowzan-kredyty-studenckie-w-polsce.html, 2011.
Kowzan P., Nowe oblicza biedy: Dług jako kategoria socjologiczna. [w:] M. Popow, P. Kowzan, M. Zielińska, M. Prusinowska, M. Chruściel, (red.)
Oblicza biedy we współczesnej Polsce, KN Na Styku, Gdańsk 2011.
Kowzan, P. Migracje motywowane długiem lub obawą przed zadłużeniem. [w:] A. Chodubski & P. Janiszewski (red.), Współczesne wyzwania polityki
migracyjnej Polski i Unii Europejskiej (pp. 141–153). Olsztyn: Forum Dialogu Publicznego 2013.
Williams J., Pedagogika długu. Tłum.: M. Zielińska, P. Kowzan. [w:] Edufactory. Korporacja ha!art. Dostępny na: http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-
edufactory/1659-jeffrey-williams-pedagogika-dlugu.html. 2011.
Jaślikowski, M. Upadłość konsumencka. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 2011.
Marciniak J., Sądowe postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2011 (wybrane rozdziały)
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Kowzan P., Dług jako „trojan” wychowania: kryzys finansowy i skandal na Islandii. The Space, 2011, 1, s. [42]-50.
Kowzan, P. Krytyczna czy bankowa? Edukacja ekonomiczna na uniwersytecie i poza nim. Praktyka Teoretyczna, 1(7), 195–217. Dostępny na:
http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr7_2013_NOU/12.Kowzan.pdf
B. Literatura uzupełniająca
Bailey R., Brake M., Radical Social Work. USA: Edward Arnold, 1975.
Bertazzi, I. A Challenge To Normativity And Economic Theory, The Case Of Debtors Movements. Working Paper Series, 5, 2014. Dostępny na:
http://my.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/D031/Allegati/WP2014Dip/WP_5_2014.pdf
Burgoyne B. C., Reibstein J., Edmunds A., Dolman V., Money management systems in early marriage: Factors influencing change and stability.
Journal of Economic Psychology 28, 2007 s. 214–228.
Knypl Z., Eksmisja z lokali mieszkalnych w świetle nowego stanu prawnego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 2/2012 s. 78
Springer, F. (2015). 13 Pięter. Kraków: Wydawnictwo Czarne.

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs

Cele kształcenia

- podjęcie refleksji nad uwzględnieniem dorobku ruchów społecznych w projektowaniu kolektywnych działań edukacyjnych
- podjęcie refleksji nad wyzwaniami związanymi ze zmianami warunków uczenia się i pracy w sektorze edukacji
- zapoznanie z teoriami socjologicznymi dotyczącymi ruchów społecznych oraz z najważniejszymi rodzajami współczesnych ruchów społecznych w
obszarze edukacji m.in. związkami zawodowymi pracowników oświaty, ruchami studenckimi i uniwersyteckimi, ruchem edukacji domowej, ruchami
protestu przeciw zamykaniu szkół i prywatyzacji usług publicznych.

Treści programowe

- tradycyjne instytucje i formalna reprezentacja wobec zmian
- współczesne ruchy społeczne w obszarze edukacji - przegląd
- teorie socjologiczne tłumaczące fenomen ruchów społecznych
- teorie andragogiczne dotyczące uczenia się dorosłych w ruchach społecznych oraz poprzez działanie ruchów społecznych
- zagadnienie uczenia się dorosłych w ruchach społecznych oraz poprzez działania ruchów społecznych.
- ruchy społeczne w dziedzinie oświaty w kontekście procesów prywatyzacji usług publicznych
- społeczne aspekty uczenia się
- uzwiązkowienie w sektorze edukacji w Polsce i w wybranych krajach
- międzynarodowe aspekty funkcjonowania ruchów społecznych (transfer wiedzy i umiejętności, usieciowienie, hacktywizm)
- zagadnienia emancypacji, wyobraźni, teatralności i roli ciała w działaniach ruchów społecznych


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Górski, Rafał (2008). Historia i teraźniejszość samorządności pracowniczej w Polsce. Poznań: Oficyna Bractwa „Trojka”.
Graeber, David (2009). Direct Action. An Ethnography. AK Press. s. 1-10, 17-34
Foley, G. (1999). Learning in social action: A contribution to understanding informal education. Niace: Leicester.
Illeris, Knud (2006). Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wyd. Naukowe
DSW. (wybrane rozdziały)
Kowzan, Piotr i Prusinowska, Magdalena (2009). Uczenie się (w) ruchu: Studenci przeciw komercjalizacji edukacji. [w:] Rocznik Andragogiczny 2009.
Warszawa-Płock: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Della Porta, Donatella & Diani, Mario (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego. (wybrane rozdziały)
Potulicka, Ewa, Rutkowiak, Joanna (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls (wybrany rozdział)
Korporacja ha!art (bez daty). krótkie artykuły z projektu EduFactory. Dostępne na: http://www.ha.art.pl/prezentacje/29-projekty/1634-edufactory.html.

B. Literatura uzupełniająca
Schleifer, David (2007). The NYU Strike as Case Study. Workplace, 14.
Internationa Labour Organization (2012). World of Work Report 2012: Better Jobs for a Better Economy. Dostępne na:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_179453.pdf. (wybrany rozdział)
Zielińska, M., Kowzan, P., Prusinowska, M. (2011). Social Movement Learning: from radical imagination to disempowerment. Studies in the
Education of Adults 43(2).

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs

Współczesne zagadnienia w antropologii filozoficznej

nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kurs

Kurs zawiera informacje przydatne dla Studentów II roku studiów stacjonarnych, licencjackich.


Literatura

NOTATKI OD PROWADZĄCEJ

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. M. Żmigrodzki, B. Szmulik, Lublin 2003.

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006 - wybrane treści, zgodnie z otrzymaną na 1. zajeciach informacją od prowadzącej.

J. Nocoń, A. Laska, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2005 - wybrane treści, zgodnie z otrzymaną na 1. zajeciach informacją od prowadzącej.

A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak red., Studia z teorii polityki, tom I, tom II, Wrocław 1996 i 1997 - wybrane treści, zgodnie z otrzymaną na 1. zajeciach informacją od prowadzącej.

          do studiowana samodzielnie przez studenta:

R. J. Dalton, H. D. Klingemann red. Zachowania polityczne, T 1, T. 2, Warszawa 2010, wybrane zagadnienia.

K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002, wybrane zagadnienia.

A. Heywood, Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie systemy postaci, Poznań 2008.

S. Lipset, Homo politicus, Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1999.

          B. Literatura uzupełniająca:

B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997.

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2006.

A. Heywood, Teoria polityki

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Kamińska-Korolczuk
otwórz kurs

Studenci poznają zdrowotne, społeczne, prawne i emocjonalne konteksty zagrożeń ze strony mediów. Nabywają umiejętność krytycznej oceny zarówno teoretycznych założeń, jak i praktycznych rozwiązań wpływu mediów na człowieka.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Desmurget M., Teleogłupianie, Czarna Owca, Warszawa 2012

Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat: możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak,

Warszawa 2009

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Carr B., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion 2013

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007

B. Literatura uzupełniająca

Spitzer M., Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013

Baudrillard J., Pakt jasności. O inteligencji Zła, Warszawa 2005

nauczyciele w kursiedr hab. Grażyna Penkowska
otwórz kurs

Uzupełnienie zajęć z Poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Katarzyna Bojarska
otwórz kurs

Celem głównym przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z technikami, przyczynami i korzyściami związanymi z  zarządzaniem różnorodnością.

Celami szczegółowymi są:

Nauka pracy i współpracy w zespołach zróżnicowanych pod wzgledem wieku, płci, rasy, orientacji seksualnej, niepełnosprawności i pochodzenia.

Nauka  promocji kwestii różnorodności.

Nauka projektowania i wdrażania zmian związanych z zarządzaniem różnorodnością.

Zdobycie umiejętności budowania sukcesu firmy/zespołu/organizacji/instytucji w oparciu o diagnozę potrzeb i rozwiązanie problemów związanych z brakiem zarządzania różnorodnością.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 

            Zarządzanie różnorodnością w Polsce Publikacja FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 

            Autorka: Magdalena Gryszko Komentarz: dr Ewa Lisowska. (pdf – matariał dostępny on-line) 

            Poradnik szkoleniowy Zarządzanie różnorodnością. (pdf – matariał dostępny on-line) 

            Podręcznik trenerski: zarządzanie firmą równych szans. Publikacja Gender Index (pdf – matariał dostępny on-line) 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 

Teksty on-line na stronach: 

www.stop-discrimination.info 

www.tolerancja.org.pl 

www.diversityindex.pl 

B. Literatura uzupełniająca 

Różnorodność w pracy. 8 kroków dla małych i średnich przedsiebiorstw. Publikacja Za różnorodnością, przeciw        dyskryminacji (pdf – matariał 

dostępny on-line) 

 

nauczyciele w kursiedr Magdalena Żadkowska

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.