Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Kurs BHP dla osób uczestniczących w Bałtyckim Festiwalu Nauki


Literatura

Wszystkie materiały są umieszczone w kursie.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Materiały do przedmiotu Bioinformatyka dla studentów II roku Biotechnologii


Literatura

Podana przez prowadzącego

nauczyciele w kursiedr hab. prof UG Stanisław Ołdziej
otwórz kurs

Portal do wspomagania zajęć z przedmiotów:

Techniki bioinformatyczne

Biologiczne bazy danych

Eksperymentalne techniki ustalania struktur przestrzennych biomolekuł


dla III roku kierunku Bioinformatyka


nauczyciele w kursiedr hab. prof UG Stanisław Ołdziej
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursienope Bartłomiej Siek
dr hab. Adam Szarszewski
otwórz kurs
Przedstawienie zagadnień z zakresu hodowli różnych linii komórkowych zwierzęcych oraz praktyczne wykorzystanie
metod hodowli m.in. do analizy proliferacji komórek w odpowiedzi na czynniki wzrostowe lub substancje toksyczne in vitro

Literatura
Literatura podstawowa
Animal Cell Culture R.I. Freshney 4th ed.
„Hodowla komórek i tkanek” S. Stokłosa wyd. 1. www.pwn.pl
 
Literatura uzupełniająca
Current protocols, Laboratory manuals
Internet: www.lgcstandards-atcc.org; www.sivb.org
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Stasiłojć
otwórz kurs

A


Literatura

A

nauczyciele w kursiedr Piotr Karwasz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Stanisław Ołdziej
mgr Marcel Thiel
dr Wioletta Żmudzińska
otwórz kurs

Szkolenie dla osób uczestniczących w Nocy Biologów 2020. Szkolenie to będzie ważne równiez na Dni Otwarte UG 2020, Targi Akademia 2020 oraz Bałtycki Festiwal Nauki 2020.


Literatura

Materiały znajdują się w kursie.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Stasiłojć
otwórz kurs

Kurs skierowany jest do studentów kierunku Bioinformatyka. Ma na celu zapoznanie uczestników kursu z:

  1. definicją bioinformatyki jako odrębnej dyscypliny naukowej
  2. podstawowymi pojęciami, definicjami i nazewnictwem stosowanym w bioinformatyce
  3. dyscyplinami pokrewnymi  takimi jak; biologią systemów, biologią obliczeniowa, statystyką medyczna, filogenetyką, genomiką, transykryptomiką, proteomiką, metabolomiką, lipidomiką oraz powiązaniem tych dyscyplin z bioinformatyką
  4. przykładami zastosowania narzędzi i metod bioinformatycznych do rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych

Literatura

Stevens, H. "Life Out of Sequence: A Data-Driven History of Bioinformatics", Chicago: The University of Chicago Press, 2013

Baxevanis, A.D. and Ouellette, B.F.F. "Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins". Wiley, 2005

nauczyciele w kursiedr hab. prof UG Stanisław Ołdziej

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.