Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Izabela Śliwińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Izabela Śliwińska
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursiemgr Izabela Śliwińska
otwórz kursMATERIAŁY DLA STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII
Literatura
Brak
nauczyciele w kursiemgr Joanna Zaleska
otwórz kurs

 

Podstawowe umiejętności, jednostki leksykalne i gramatyczne z każdego poziomu tj. A 1, A 2 i B1, niezbędne do kontynuowania nauki języka niemieckiego na poziomie B1+ i B2. 

Zakres tematyczny: 1. Ja, moja rodzina, przyjaciele, 2. Zainteresowania, wolny czas i obowiazki, 3. Moje mieszkanie, okolica, trochę przyrody, geografii i środki komunikacji, $. Środowisko nauki, pracy i play na przyszłośc.

Zakres gramatyczny: zaimki, rzeczowniki i deklinacje, czasowniki  koniugacja, czasy, budowa zdania, spójniki, przyimki, liczebniki porządkowe.

Rodzaj zadań: Praca z tekstami czytanymi, słuchanie, wypowiedzi ustne (nagrywanie wypowiedzi) oraz pisanie.

 

 


Literatura

Materaiły autorskie, Internet i in.

nauczyciele w kursiemgr Marzanna Stanek-Kozłowska
otwórz kurs

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW


Literatura

literatura dodatkowa

nauczyciele w kursiemgr Joanna Zaleska
otwórz kurs .
Literatura
 .
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW


Literatura

artykuły, internet, publikacje

nauczyciele w kursiemgr Joanna Zaleska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Zofia Judycka
otwórz kurs

Lektorat języka angielskiego dla doktorantów Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich  - LISMIDOS - Wydz. Biotechnologii


Literatura

A.Literatura podstawowa:
Flieger Piotr, Medical Files, Lublin 2005, Wyd. Czalej

Glendinning Eric, H., Howard Ron, Professional English in Use- Medicine, CUP, 2007 - wybrane fragmenty
Hewings Martin, Cambridge Academic English, Cambridge Univ. Press, 2012 - wybrane fragmenty
Kelly Keith, Science, Macmillan Publishers Ltd, 2008
McCarty M., ODell F., Academic Vocabulary in Use, CUP, 2008
Tamzen Armer, Cambridge English for Scientists, CUP, 2011

www.the-scientist.com
www.ted.com
www.sciencedaily.com
www.uefap.com
B. Literatura uzupełniająca
publikacje naukowe z różnych źródeł, np: Science, Nature, New England Journal of Medicine
 

nauczyciele w kursiemgr Ewa Mrozek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Emilia Krzywańska-Frankowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Emilia Krzywańska-Frankowska
otwórz kurs

ARTYKUŁY I MATERIAŁY DODATKOWE DLA STUDENTÓW


Literatura

Internet, publikacje, czasopisma

nauczyciele w kursiemgr Joanna Zaleska
otwórz kurs

Lektorat języka angielskiego dla doktorantów SD Chemii i Biochemii - Wydziały Chemii i Biotechnologii


Literatura

A.Literatura podstawowa:
Glendinning Eric, H., Howard Ron, Professional English in Use- Medicine, CUP, 2007 - wybrane fragmenty
Hewings Martin, Cambridge Academic English, Cambridge Univ. Press, 2012 - wybrane fragmenty
Kelly Keith, Science, Macmillan Publishers Ltd, 2008
McCarty M., ODell F., Academic Vocabulary in Use, CUP, 2008
Tamzen Armer, Cambridge English for Scientists, CUP, 2011

Velebna Bozena, ENGLISH-FOR-CHEMISTS, www.upjs.sk/public/media/3499/English-for-Chemists.pdf

www.the-scientist.com
www.ted.com
www.sciencedaily.com
www.uefap.com
B. Literatura uzupełniająca
publikacje naukowe z różnych źródeł, np: Science, Nature
 

nauczyciele w kursiemgr Ewa Mrozek
otwórz kurs materiały wspomagające

Literatura
 
nauczyciele w kursiemgr hanna łazarska
otwórz kurs

Kurs zawierający materiały anglojęzyczne dotyczące dziedziny socjologii


Literatura

teksty i linki internetowe

nauczyciele w kursiemgr Joanna Zaleska
otwórz kurs to jest tylko kurs testowy
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie andrzej wojktuński
otwórz kurs<span style="font-size:11.0pt;font-family:Arial,sans-serif;times new roman":;">Celem kursu jest rozpoznanie specyfiki tłumaczenia a vista oraz trudności związanych z&nbsp;tłumaczeniem polskich tekstów prawniczych w oparciu o wybór dokumentów sporządzonych w&nbsp;formie aktu notarialnego. Zajęcia o charakterze warsztatowym skupiają się głównie na analizie i&nbsp;tłumaczeniu na język angielski tekstów umów cywilno-prawnych oraz umów spółek. W trakcie kursu studenci zapoznają się z terminologią typową dla aktów notarialnych oraz z technikami tłumaczenia a vista.</span>
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie andrzej wojktuński
otwórz kurs

Kurs wspomagający obowiązkowy lektorat z języka angielskiego dla 1 roku Zarządzania SSL

Literatura:

  • Market Leader, 3rd Edition, Cotton, Favley, Kent (Pearson)
  • English for Business Studies, Ian MacKenzie (Cambridge)
  • Business Benchmark, Brook Hart (Cambridge)
  • Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, (Cambridge)
  • internet materials, economic press: The Economist, The Financial Times, The Warsaw Voice, etc.

nauczyciele w kursiemgr Emilia Krzywańska-Frankowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Emilia Krzywańska-Frankowska

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.