Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs


Ankieta na temat nowej strony internetowej UG. Ankieta dostępna jest dla doktorantów UG.


Literatura

brak

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

Materiały wspomagające pracowników Uniwersytet Gdańskiego w zakresie wdrożenia i obsługi systemu EZD w UG


Literatura

Ustawa o informatyzacji podmiotów publicznych

Instrukcja kancelaryjna UG

Instrukcja archiwalna UG

 

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
inż. Agnieszka Krajewska
otwórz kurs

Forum dla administratorów


Literatura

brak

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr Łukasz Czyżewski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
inż. Agnieszka Krajewska
dr hab. Jacek Winiarski
otwórz kurs

szkolenie IRK


Literatura

Materiały kursu

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
inż. Mariusz Florkiewicz
inż. Agnieszka Krajewska
otwórz kurs

Poradnik dla studentów pierwszego roku UG.


Literatura

Brak

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

 COURSE DESCRIPTION


Occupational Health and Safety Training for students beginning their education at the University of Gdańsk

This course is obligatory for first-year students of the following Faculties:

    Economics
    Languages
    History
    Social Sciences
    Law and Administration
    Management
    Mathematics, Physics and Informatics (only for Mathematics and Informatics students)
 


Literatura

 READING LIST


Course materials.

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 


Literatura

http://www.giodo.gov.pl
http://edugiodo.giodo.gov.pl
materiały szkoleniowe otrzymane na warsztatach dla ABI organizowanych przez KSOIN
Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz – "Ochrona Danych Osobowych". Komentarz

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
inż. Agnieszka Krajewska
mgr Alicja Pyskło
mgr inż. Martyna Zieleniewicz
otwórz kurs Polityka bezpieczeństwa informacji Uniwersytetu Gdańskiego
Literatura
 
nauczyciele w kursiemgr anna czyżewska
otwórz kurs

Prezentacja możliwości Portalu Edukacyjnego oraz systemu Moodle.

logo prezentacji

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku zostało przygotowane w formie online i będzie dostępne w terminie od 16.09.2019 r. do 30.06.2020 r. na stronie internetowej Biblioteki UG oraz na Portalu Edukacyjnym. Po zapoznaniu się z treścią szkolenia student będzie miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez rozwiązanie testu, który kończy szkolenie. Szkolenie biblioteczne online nie jest obowiązkowe, ale warto się z nim zapoznać, ponieważ zawiera niezbędne informacje, jak korzystać z Biblioteki UG. 


nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr Ewa Nowaczyk-Potaż
mgr Marietta Tiszbein
otwórz kursSzkolenie z zakresu obsługi Panelu Nauczyciela
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie iwona rostkowska
otwórz kurs

BHP


Literatura

materiały w kursie

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr Aleksandra Radej
otwórz kurs

Szkolenie z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami.

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

szkolenie BHP


Literatura

materiały kursu

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

Szkolenie z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – warunkowo – na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

Szkolenie z zakresu BHP dla studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Gdańskim.

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

szkolenie przygotowane przez Parlament Studentów UG


Literatura

brak

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

The Library Online Training is an obligatory course for foreign students of the University of Gdańsk.

The Library Training online is available on the Educational Portal of the University of Gdańsk on: https://pe.ug.edu.pl/
Foreign students log in Educational Portal via logging in:
in the field " kim jesteś" - What are you? select the field: Student Erasmus.
Remember: Your User Name: Your ID Students Card which you receive at your Deanss Office, Password - PESEL number which you also receive at Deans Office.

After logging in to the main page of Educational Portal in section" Twoje kursy" (your courses) click on the link "otwórz zawartość kursu" (open the course) by the title "Library training online".


Literatura

None

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.