Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Inana/Itštar: bogini nieba, wojny, seksu i seksualności - portret mezopotamskiego bóstwa.

nauczyciele w kursiedr Marcin Paszke
otwórz kurs

Celem wykładu jest analiza zjawiska szczęścia oraz podobnych jemu fenomenów z punktu widzenia wielu teorii i badań na całym świecie. Treść prezentacji nawiązuje do wielkich teorii szczęścia jak i praktycznych rozwiązań w obrębie podnoszenia jakości życia. Obejmuje  także rozumienie, genezę oraz funkcję poczucia sensu życia jako jednego z najistotniejszych korelatów zadowolenia z życia. Ilustruje konkretne ich treści i przejawy w działaniu. Szczególny akcent położony jest na sferę sensu jako siły motywacyjnej osobowości, będącej istotnym elementem rozwoju człowieka i źródłem homeostazy zarówno dla jednostki jak i grupy społecznej. Zaproponowane ujęcie szczególnie nawiązuje do continuum zdrowie-choroba, w celu wskazania praktycznego znaczenia poczucia sensu np. dla aplikacji terapeutycznej. Materiał, w podstawowym zakresie, przygotowuje słuchaczy do projektowania zadań związanych z poprawianiem jakości życia (np. w przypadku planowania procesu psychoedukacji, terapii czy wsparcia). Formalny aspekt celu obejmuje naukę prezentacji osiągnięć badawczych w sposób syntetyczny, twórczy, krytyczny i sprawny.


nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Skrzypińska
otwórz kurs

Wykład ogólnouczelniany w semestrze zimowym odbywa się w  poniedziałki 17-18.30

wykładowca Dr Alicja Zbierzchowska


kontakt  alicja.zbierzchowska@ug.edu.pl 

nauczyciele w kursiedr Alicja Zbierzchowska
otwórz kurs

Materiały wspomagające pracowników Uniwersytet Gdańskiego w zakresie wdrożenia i obsługi systemu EZD w UG


Literatura

Ustawa o informatyzacji podmiotów publicznych

Instrukcja kancelaryjna UG

Instrukcja archiwalna UG

 

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

Forum dla administratorów


Literatura

brak

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr Łukasz Czyżewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr Marcelina Goryńska
otwórz kurs

Test platformy

nauczyciele w kursiemgr Hanna Połomska
otwórz kurs

szkolenie IRK


Literatura

Materiały kursu

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr Mariusz Florkiewicz
otwórz kurs

Poradnik dla studentów pierwszego roku UG.


Literatura

Brak

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

 COURSE DESCRIPTION


Occupational Health and Safety Training for students beginning their education at the University of Gdańsk

This course is obligatory for first-year students of the following Faculties:

    Economics
    Languages
    History
    Social Sciences
    Law and Administration
    Management
    Mathematics, Physics and Informatics (only for Mathematics and Informatics students)
 


Literatura

 READING LIST


Course materials.

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr inż. Tomasz Klawikowski
mgr inż. Iwona Wojtaszek
otwórz kurs

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 


Literatura

https://uodo.gov.pl/

https://uodo.gov.pl/pl/p/edukacja


materiały szkoleniowe otrzymane na warsztatach dla ABI organizowanych przez KSOIN
Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz – "Ochrona Danych Osobowych". Komentarz

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr Marcelina Goryńska
otwórz kurs Polityka bezpieczeństwa informacji Uniwersytetu Gdańskiego
Literatura
 
nauczyciele w kursiemgr anna czyżewska
otwórz kurs

Prezentacja możliwości Portalu Edukacyjnego oraz systemu Moodle.

logo prezentacji

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kursSzkolenie z zakresu obsługi Panelu Nauczyciela
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

BHP


Literatura

materiały w kursie

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr Wioleta Kardasińska
mgr inż. Tomasz Klawikowski
mgr Aleksandra Radej
otwórz kurs

Szkolenie z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami.

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr inż. Tomasz Klawikowski
otwórz kurs

szkolenie BHP


Literatura

materiały kursu

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
mgr inż. Tomasz Klawikowski
otwórz kurs

szkolenie przygotowane przez Parlament Studentów UG


Literatura

brak

nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.