Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Analiza fundamentalna spółek giełdowych - wykład dla specjalności AG

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Pawłowski
otwórz kurs

Zajęcia przeznaczone dla studentów I roku Logopedii. Mają na celu ugruntowanie podstawowych wiadomości z leksykologii i leksykografii.

nauczyciele w kursiedr hab. Zenon Lica
otwórz kursĆwiczenia Matematyki Elementarnej dla grupy 3 na Matematyce
nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
otwórz kurs

W trakcie seminarium studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie źródeł przestępczości według paradygmatu psychologii ewolucyjnej, co ma służyć kształtowaniu postawy otwartości wobec konieczności wykorzystywania dorobku innych nauk społecznych oraz przyrodniczych w prawoznawstwie. Efektem seminarium jest powstanie pracy magisterskiej, uwzględniającej paradygmat psychologii ewolucyjnej.

Treści programowe Psychologia ewolucyjna - podstawy; Psychologia ewolucyjna a prawoznawstwo; Elementarne informacje o historii prawa karnego; Koncepcje źródeł przestępczości; Źródła przestępczości z perspektywy psychologii ewolucyjne.

 

Wykaz literatury Literatura (wybór): 

Baker R., Wojny plemników. Niewierność, konflikt płci oraz inne batalie łóżkowe, tłum. M. Ferek, Poznań 2004 

Buss D. M.: 

- Psychologia ewolucyjna, tłum. M. Orski, Gdańsk 2001 

- Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary?, tłum. B. Wojcieszke, A. Nowak, Gdańsk 2003 

- (ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology, Hoboken 2005

 - Morderca za ścianą. Skąd w naszym umyśle biorą się mordercze skłonności, Sopot 2007 

- The Evolutionary Psychology of Crime, Journal of Theoretical and Philosophical criminology 1(2012), s. 90-98 

- (ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology, vol. 1-2, Hoboken 2015 (2. ed) 

Budzicz Ł., Dlaczego pojawia się miłość? Ewolucja monogamicznego systemu kojarzenia się u ludzi, Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 60 (2011), s. 333-343 http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2011/333.pdf 

Crawford Ch., Krebs D. (eds.), Foundations of evolutionary psychology, New York - London 2008 

Daly M., Wilson M., The Truth about Cinderella: A Darvinian View of Parental Love, London 1998 

Dawkins R., Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Poznań 2007 

Dunbar R., Anatomia miłości i zdrady. Co nauka mówi o namiętnościach człowieka?, tłum. Z. Lamża, Kraków 2016 

Dunbar M., Barret L. (eds.), Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, Oxford 2007 Duntley J., Shackelford, T. K. (eds.), Evolutionary Forensic Psychology: Darwinian Foundations of Crime and Law, Oxford 2008 

Elliott E. D, Law and Biology: The New Synthesis?, Faculty Scholarship Series. Paper 2216 (1997) http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2216

Hoffman M. B., Law & Biology, The Journal of Philosophy, Science & Law 8 (2008) http://www6.miami.edu/ethics/jpsl/ 

Hołyst B.: 

- Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej, Prokuratura i Prawo 1-2 (2010), s. 62- 88 http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2010/01-02/5holyst.pdf 

- Kryminologia, Warszawa 2016 (11. ed.) 

Miller G., Umysł w zalotach: Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, tłum. M. Koraszewska, Poznań 2004 

Miller A. G. (ed.), Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, tłum. V. Reder, Kraków 2008 

Mościskier A., Spór o naturę ludzką. Socjologia czy socjobiologia?, Warszawa 1998

 Pawłowski B. (w rozmowie z T. Ulanowskim), Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń, Warszawa [2016] 

Pawłowski B,. Danel D., Psychologia ewolucyjna – nauka o adaptacji i ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu, Kosmos 58 (2009), s. 573-583 http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2009/573.pdf 

Pinker S.: 

- Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2005 

- Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, tłum. T. Bieroń, Poznań 2015 

Ploeger A., Evolutionary Psychology as a Metatheory for the Social Sciences, Integral Review 6.3 (2010), pp. 164-174 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.691.7137&rep=rep1&type=pdf 

Roberts S. C. (ed), Applied Evolutionary Psychology, Oxford 2012 

Salmon C. A., Shackelford, T. K. (eds.), Family Relationships. An Evolutionary Perspective, Oxford 2008 

Thornhill R.; Palmer C. T. A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion. Cambridge, Massachusetts 2000 (2. ed.) 

de Waal F.: 

- Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?, tłum. B. Brożek, M. Furman, Kraków 2013 

- Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, tłum. K. Kornas, Kraków 2014 

- Małpa w każdym z nas. Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią natury człowieka?, tłum. K. Kornas, Kraków 2015 

Wiewiorowski J. (część prac dostępna na: https://ug.academia.edu/JacekWiewiorowski): 

- C. Th. 9,14,1 = C. 9,16,7 (a. 374) – pierwszy dziejowy zakaz dzieciobójstwa?, w: K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek (red.), Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, Lublin 2015, s. 203-222

- Porywanie kobiet jako zjawisko społeczne w późnym antyku. Moralność i prawo, [w:] Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, pod. redakcją J. Banaszkiewicza i K. Ilskiego, Poznań 2013, s. 197-219 

- Dopuszczalność zabójstwa kalekiego noworodka w pogańskim Rzymie, [w:] K. Ilski [et. al.] (red.), Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, Poznań 2016, s. 23-40 

Wilson E. O., Socjobiologia, tłum. M. Siemieński, Poznań 2001, ss. 290-323 

Wrangham R., Peterson D., Demoniczne samce. Małpy człekokształtne i źródła ludzkiej przemocy, [tłum.] M. Auriga, Warszawa 1999 

Wright R., Moralne zwierzę: dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. Psychologia ewolucyjna a życie codzienne, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2004 

Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa 2009 

Zamboni M., Evolutionary Theory and Legal Positivism: A Possible Marriage, [w:] The Selected Works of Mauro Zamboni (2010) http://works.bepress.com/mauro_zamboni/8 

Czasopismo uwzględniające szereg prac poświęconych zagadnieniu: Aggression and Violent Behavior https://www.journals.elsevier.com/aggression-and-violent-behavior/

 


nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Wiewiorowski
otwórz kurs

wdw- specjalizacja główna -cywilnoprawna

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Kruczalak Jankowska
otwórz kurs

Materiały do zajęć z Zastosowań Analizy Ekonomicznej dla studentów 2 roku studiów zaocznych (rok akademicki 2020/21)

nauczyciele w kursiedr Anna Golec
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Sadkowska
otwórz kurs

Test powtórkowy z przedmiotu "ABC prawa" dla chętnych.

nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

Zaliczenie z przedmiotu "ABC prawa" dla kierunków: Filologia germańska, Filologia klasyczna i Studia Bałkańskie.

Data: 02 luty 2021 r.

Godzina: 12:00

Ilość pytań: 35

Próg zaliczeniowy: 34 pkt (z max 66 pkt)

Czas: 60 minut

Ocena: zgodna z Regulaminem Studiów UG


nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

Zaliczenie z przedmiotu "ABC prawa" dla kierunku Produkcja Form Audiowizualnych.

Data: 29 stycznia 2021 r.

Godzina: 12:00

Czas: 60 minut

Ocena: zgodna z Regulaminem Studiów UG

nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

Zaliczenie z przedmiotu "ABC prawa" dla kierunku socjologia.

Data: 29 stycznia 2021 r.

Godzina: 11:00

Czas: 60 minut

Ocena: zgodna z Regulaminem Studiów UG


nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

Egzamin z przedmiotu będzie przeprowadzony 

07.06.2021 o godz. 15.30-16.00 na Portalu Edukacyjnym

Czas trwania - 12min.

Nie ma możliwości poprawiania odpowiedzi!


nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Mroczkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
otwórz kurs

Uzupełnienie zajęć z Praktycznej nauki języka portugalskiego dla studentek i studentów iberystyki.

nauczyciele w kursiedr Barbara Brzezicka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wojciech Bizon
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wojciech Bizon
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wojciech Bizon
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Mroczkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
otwórz kurs

wdw - specjalizacja główna - cywilnoprawna

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Kruczalak Jankowska
otwórz kurs

Kurs uzupełniający wykład. Literatura i tematyka - w sylabusie przedmiotu

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
otwórz kurs

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami tłumaczenia różnorodnych tematycznie oraz gatunkowo-stylistycznie tekstów należących do szeroko rozumianej literatury faktu.


nauczyciele w kursiedr Karol Chojnowski
otwórz kurs

W ramach kursu studenci zapoznają się ze specyfiką przekładu poezji, z zagadnieniami wersyfikacji oraz ze szczególnymi przypadkami przekładu prozy, kiedy przekład literacki łączy się z elementami przekładu specjalistycznego.


nauczyciele w kursiedr Karol Chojnowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

THIS ONLINE COURSE INCLUDES TWO SEGMENTS:

- US ECONOMIC HISTORY - lectures (90 min.)

- ECONOMIC CULTURE - seminar (45 min.)


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
otwórz kurs


Cele kształcenia:

Wyrównanie poziomu wiedzy studentów, a następnie rozwinięcie znajomości metod matematycznych niezbędnych w dalszym kształceniu. Poznanie możliwości zastosowań metod matematycznych w ekonomii.


Treści programowe:

Elementy algebry liniowej
1. Macierze: pojęcie macierzy, rodzaje macierzy, działania na macierzach i ich własności, wyznacznik macierzy kwadratowej i jego własności, operacje elementarne na macierzy, wyznaczanie macierzy odwrotnej. Przykłady zastosowań macierzy w zagadnieniach ekonomicznych.
2. Układy równań liniowych: postać macierzowa układu równań liniowych, rozwiązywanie układów równań liniowych (oznaczonych, nieoznaczonych, sprzecznych). Przykłady układów równań liniowych w zagadnieniach ekonomicznych.

Elementy analizy matematycznej

3. Ciągi liczbowe: monotoniczność ciągów, ciągi arytmetyczne i geometryczne, granice ciągów, ciągi zbieżne i rozbieżne, ciągi zbieżne do liczby e. Ciągi płatności w matematyce finansowej.

4. Funkcje jednej zmiennej: pojęcie funkcji, granica funkcji (definicja według Heinego i Cauchy’ego), ciągłość funkcji. Przykłady zależności funkcyjnych w ekonomii.

5. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: iloraz różnicowy, pochodna funkcji w punkcie, interpretacja geometryczna pochodnej, własności pochodnej, twierdzenie Lagrange’a, pochodne wyższych rzędów, reguła de L’Hospitala.

6. Zastosowanie pochodnych do badania własności funkcji: monotoniczność funkcji a znak pochodnej, warunek konieczny i dostateczny na istnienie ekstremum lokalnego funkcji, największa i najmniejsza wartość funkcji. Przykłady wykorzystania rachunku różniczkowego w ekonomii.

7. Funkcje wielu zmiennych: określenie funkcji wielu zmiennych, granica funkcji, ciągłość funkcji, pochodne cząstkowe, ekstrema lokalne, ekstrema warunkowe, największa i najmniejsza wartość funkcji. Przykłady wykorzystania rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych w ekonomii.

8. Rachunek całkowy: pojęcie całki nieoznaczonej, własności całki nieoznaczonej, metody całkowania: całkowanie przez części i całkowanie przez podstawienie, pojęcie całki oznaczonej, interpretacja geometryczna całki oznaczonej, własności całki oznaczonej, obliczanie pól ograniczonych krzywymi, całki niewłaściwe. Przykłady wykorzystania rachunku całkowego w ekonomii.


Wykaz literatury:

 1. Bażańska T., M. Nykowska, Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Wydawnictwo Branta 2003
 2. Bednarski T., Elementy matematyki w naukach ekonomicznych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 3. Chiang A. C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWN, Warszawa 1994
 4. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, PWN, Warszawa 2003
 5. Matłoka M. (red), Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000
 6. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998
 7. Piszczała J., Piszczała M., Wojcieszyn B., Matematyka z zadaniami, PWN, Warszawa 1981
 8. Sadowski M, Spanily T., Matematyka w zadaniach dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk, 1999

nauczyciele w kursiemgr Tomasz Jastrzębski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ewa Chrostowska
otwórz kurs

egzamin dla III roku LIC

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

Egzamin Makro II dla studentów 1 roku Ekonomii

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jacek Zaucha
otwórz kursTest zaliczeniowy z przedmiotu Technologie informatyczne w e-biznesie w r.a. 2020/2021 dla studentów studiów niestacjonarnych.
nauczyciele w kursiemgr Jakub Kowalik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Iwona Flis
brak Anna Podciborska
Jarosław Zawada
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Iwona Flis
dr hab. Anna Mazurkiewicz
brak Anna Podciborska
otwórz kurs

Kurs testowy numer 2

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wojciech Bizon
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Mroczkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Mroczkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Rafał Mroczkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Krzysztof Czub
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Karol Gregorczuk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dorota Janukowicz
otwórz kurs

aaa

nauczyciele w kursiedr Dorota Buchnowska
mgr Aleksandra Cupiał
dr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

Treści programowe

Wprowadzenie do zasad użytkowania IT – system plików, zabezpieczanie i archiwizacja danych, wyszukiwanie informacji w Internecie.
Korzystanie z zasobów UG - Portal Studenta, Portal Edukacyjny, Biblioteka, oprogramowanie dostępne na wydziałach.
Komunikacja i praca zespołowa - współdzielenie zasobów, zasady korzystania z poczty elektronicznej, korzyści i bezpieczeństwo korzystania z usług w chmurze.
Zasady edycji tekstów - przygotowanie do pisania prac zaliczeniowych, przygotowanie dokumentu do wydruku/udostępnienia.
Podstawy obliczeń i wizualizacji danych - arkusze kalkulacyjne i narzędzia analizy i wizualizacji danych Business Intelligence (np. Power BI).
Grafika prezentacyjna -prezentacje multimedialne (np. Power Point, Prezi), tworzenie prostych stron internetowych (np. Witryny Google)

 

Czas poświęcony na realizację poszczególnych treści programowych zależy od specyficznych potrzeb w ramach Wydziałów.


1. Introduction to IT usage rules - file system, securing and archiving data, searching for information on the Internet.
2. Use of UG resources - Student's Portal, Educational Portal, Library, software available at faculties.
3. Communication and teamwork - sharing resources, principles of using e-mail, benefits and security of using the services in the cloud.
4. Rules for editing texts - preparation for writing final papers, preparing a document for printing / making available.
5. Basics of calculations and data visualization - spreadsheets and tools for Business Intelligence data analysis and visualization (eg Power BI).
6. Presentation graphics - multimedia presentations (eg Power Point, Prezi), creating simple websites (eg Google Sites)

Time devoted to the implementation of individual program content depends on specific needs within the Faculties.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Żarowska – Mazur A., Węglarz W., ECDL Base na skróty. Edycja 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Sokół R., Jak pozostać anonimowym w sieci, Helion, Gliwice 2015


B. Literatura uzupełniająca

Żarowska-Mazur A., Węglarz W. (red.), ECDL Advanced na skróty. Edycja 2015, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWN, Warszawa 2019

Przeździecki K., Sikorski W., Treichel W., Technologie informacyjne dla studentów, WITKOM, Warszawa, 2017

Walkenbach J., Microsoft Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016nauczyciele w kursiedr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Wprowadzenie do zasad użytkowania IT – system plików, zabezpieczanie i archiwizacja danych, wyszukiwanie informacji w Internecie.
Korzystanie z zasobów UG - Portal Studenta, Portal Edukacyjny, Biblioteka, oprogramowanie dostępne na wydziałach.
Komunikacja i praca zespołowa - współdzielenie zasobów, zasady korzystania z poczty elektronicznej, korzyści i bezpieczeństwo korzystania z usług w chmurze.
Zasady edycji tekstów - przygotowanie do pisania prac zaliczeniowych, przygotowanie dokumentu do wydruku/udostępnienia.
Podstawy obliczeń i wizualizacji danych - arkusze kalkulacyjne i narzędzia analizy i wizualizacji danych Business Intelligence (np. Power BI).
Grafika prezentacyjna -prezentacje multimedialne (np. Power Point, Prezi), tworzenie prostych stron internetowych (np. Witryny Google)

 

Czas poświęcony na realizację poszczególnych treści programowych zależy od specyficznych potrzeb w ramach Wydziałów.


nauczyciele w kursie
otwórz kurs

1. Introduction to IT usage rules - file system, securing and archiving data, searching for information on the Internet.
2. Use of UG resources - Student's Portal, Educational Portal, Library, software available at faculties.
3. Communication and teamwork - sharing resources, principles of using e-mail, benefits and security of using the services in the cloud.
4. Rules for editing texts - preparation for writing final papers, preparing a document for printing / making available.
5. Basics of calculations and data visualization - spreadsheets and tools for Business Intelligence data analysis and visualization (eg Power BI).
6. Presentation graphics - multimedia presentations (eg Power Point, Prezi), creating simple websites (eg Google Sites)

nauczyciele w kursiedr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

The course is the final test of the activities of "ABC of law", academic year 2020/2021.

nauczyciele w kursiedr Dominika Mróz-Szarmach
otwórz kurs

Kurs wspierający przedmiot ABC przedsiębiorczości (Wydział Chemii) 

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Sadkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marzenna Czerwińska
otwórz kurs

The aim of the course is to assist students in enhancing their academic writing skills. More specifically, the contents of the course guide the students through the language and form of particular sections of their MA dissertations. The students get to know numerous model texts and have a chance to create their own eqivalent pieces of writing, which they will use as a theoretical and practical basis to elaborate on when working towards the final shape of their dissertations.

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Jest to kurs pomocniczy stacjonarnego kursu pisania akademickiego dla specjalności "Przetwarzanie Języka Naturalnego", wprowadzony na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia koronawirusem.

nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs

E-learning materials for 1IB students

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Suchanek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Tomasz Michałowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Iwona Sobol
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adriana Zabłocka-Abi Yaghi
otwórz kurs


nauczyciele w kursiedr Urszula Mrzygłód
otwórz kurs


nauczyciele w kursiedr Urszula Mrzygłód
otwórz kurs

Akademisk skriving

nauczyciele w kursiedr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Józef Tarnowski
otwórz kurs

Kurs do ćwiczeń z Algebry dla Studentów II roku Matematyki w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Ewa Kozłowska-Walania
otwórz kurs

Algebra dla studentów Matematyki

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Grzegorz Gromadzki
otwórz kursEgzamin 2021 z Algebry Liniowej dla Informatyki Ogólnoakademickiej.
nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kurs

Algebra liniowa dla Informatyki Praktycznej

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kurs

Kurs do ćwiczeń z Algebry dla Studentów I roku na kierunku Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych w roku 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Ewa Kozłowska-Walania
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Ewa Kozłowska-Walania
dr hab. Michał Stukow
dr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kursEgzamin z algebry liniowej dla kierunku Informatyka.
nauczyciele w kursiedr hab. Michał Stukow
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marek Hałenda
dr Rafał Lutowski
prof. dr hab. Andrzej Szczepański
dr Ewa Tyszkowska
otwórz kurs

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3


nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs ogólnouczelniany

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Kozłowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adam Kwela
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Czarnowska
otwórz kurs

Materiały do ćwiczeń dr Olga Martyniuk

nauczyciele w kursiedr Olga Martyniuk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Beata Kotowska
otwórz kurs

Przedstawienie złożoności procesów gospodarczych

Zaprezentowanie analitycznych podejść do procesów gospodarczych

Narzędzia analizy finansowej wykorzystywane w złożonych procesach gospodarczych


nauczyciele w kursiedr hab. Michał Suchanek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Nikodem Mrożek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Nikodem Mrożek
otwórz kurs

Kurs do przeprowadzania kolokwiów z Analizy Matematycznej.

nauczyciele w kursiedr Nikodem Mrożek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Kamila Kitowska
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
otwórz kurs

E-learning opracowany w ramach przedmiotu "Analiza podatkowa"- ćwiczenia

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

Materiały uzupełniające na przedmiot analiza podatkowa. 

nauczyciele w kursiedr Damian Cyman
otwórz kurs

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S42_01


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Zamojska
otwórz kurs

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S22_21

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Zamojska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Adam Iwanicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ewelina Kurowska
mgr Aleksandra Piwka
otwórz kurs


nauczyciele w kursiemgr Ewelina Kurowska
mgr Aleksandra Piwka
otwórz kurs

Zaliczenia  dla studentów licencjatu kierunku Logopedia I - rok akademicki 2020/2021 

nauczyciele w kursiedr n. med. Jerzy Dziewiątkowski
dr n. med. Edyta Spodnik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr n. med. Jerzy Dziewiątkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Irena Majkutewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr inż. Anna Nenca
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Sławomir Radomski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Kurs zastępczy na czas zawieszenia zajęć

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Dąbal
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Dąbal
otwórz kurs

Kurs online, zastępczy w czasie kwarantanny

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs zastępujący wykłady na czas kwarantanny

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Dąbal
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Dąbal
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Dąbal
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Malewska-Szymichowska
otwórz kurs

Egzamin z przedmiotu będzie przeprowadzony 

01.06.2021 o godz.13.30-14.00 na Portalu Edukacyjnym

Czas trwania - 15min.

Nie ma możliwości poprawiania odpowiedzi!


 

nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Paweł Kwiatkowski
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Informatyka (tryb niestacjonarny). Nabór 2020/2021.

nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
otwórz kurs

zawartość materiałów jest uzupełnieniem treści przekazywanych na wykładach. Stanowi pomoc przy zdobywaniu wiedzy, powtórkach i przygotowaniu się do  zaliczeń/egzaminów, ale nie jest to zbiór wystarczający.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Redzimska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Nakonieczna
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Adela Bledea
mgr Barbara Galikowska
dr Bartosz Głąb
mgr Monika Górska-Arcisz
mgr Aneta Grabińska
mgr Marta Grzelewska
dr Katarzyna Jasieniecka-Gazarkiewicz
dr Kamila Kitowska
brak Sylwia Klińska
dr Dominika Piasecka
mgr Ada Połońska
dr n. med. Dorota Pomorska
mgr Wiktoria Sztangierska
dr Katarzyna Węgrzyn
mgr Ewelina Wysocka
mgr Izabela Żarczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Dutkiewicz
mgr Anna Muchlińska
dr Anna Supernat
dr Katarzyna Węgrzyn
dr Szymon Ziętkiewicz
mgr Michał Żuk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Dutkiewicz
mgr Barbara Galikowska
mgr Monika Górska-Arcisz
dr Kamila Kitowska
dr Dominika Piasecka
dr Katarzyna Węgrzyn
dr Szymon Ziętkiewicz
mgr Izabela Żarczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Antoni Banaś
dr hab. Rafał Dutkiewicz
dr hab. Krzysztof Hinc
prof. dr hab. Krzysztof Liberek
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr hab. Stanisław Ołdziej
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
dr Katarzyna Węgrzyn
dr Szymon Ziętkiewicz
dr hab. Anna Żaczek
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Krzysztof Liberek
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
dr Katarzyna Węgrzyn
dr hab. Anna Żaczek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Gus-Puszczewicz
otwórz kurs

Kurs wpierający

nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs

Behavioral addictions – theories, research and interventions

nauczyciele w kursiedr Paweł Atroszko
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Bartosz Gryń
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Antoni Banaś
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Bogdan Banecki
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiedr Wioletta Żmudzińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Robert Czajkowski
otwórz kurs

Wykład na temat antybiotyków i chemoterapeutyków.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Michał Obuchowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs

"Filozoficzne podstawy edukacji" to obowiązkowy kurs dla I roku pedagogiki  (studia I stopnia) na WNS UG. Jego celem jest prezentacja i analiza znaczenia języka i wybranych koncepcji filozoficznych w badaniu, projektowaniu i interpretowaniu edukacji.

Kurs realizowany jest w formie wykładu (w roku 2020 online na platformie Microsoft Teams). Platforma edukacyjna Moodle (PEUG) służy do bieżącej komunikacji na temat zagadnień wykładu i dyskusji na forach tematycznych.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Szkudlarek
otwórz kurs

Kurs wspomagający nauczanie Filozoficzne źródła pracy socjalnej

nauczyciele w kursiedr Marcin Boryczko
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
otwórz kurs

Celem zajęć jest uzupełnienie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z psychologii użytecznej w pracy dydaktycznej. Zajęcia mają pomóc w wykorzystaniu wiedzy psychologicznej w projektowaniu działań edukacyjno – wychowawczych, a także autorefleksji, będąc jednocześnie inspiracją do rozwoju.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Skrzypińska
otwórz kurs

kontakt: jan.miklas@ug.edu.pl

nauczyciele w kursiedr Jan Miklas-Frankowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Małgorzata Szczepaniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Redzimska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Dzido
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Dzido
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Aleksandra Królicka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Aleksandra Królicka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Iwona Majcher
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Rafał Dutkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Krzysztof Hinc
otwórz kurs

Cele kształcenia

1. zapoznanie studentów psychologicznymi i społecznymi, a także zdrowotnymi konsekwencjami migracji osób i grup 

2. omówienie migracji jako sytuacji stresowej i traumatycznej

3. omówienie dynamiki konfliktów na tle rasowym, etnicznym, religijnym itp. 

4. zapoznanie z metodą interwencji kryzysowej w pracy z migrantami 

5. inne metody indywidualne w pracy z osobami i grupami ze środowiska zróżnicowanego kulturowo 

6. metody grupowe podejemowane w pracy w środwsiku zróżnicowanym kultuwowo 

7. metodyczne ochrona własnego dziedzictwa kultutowego (kultura mniejszościowa) i jednoczesnego uczenia się kultury większościowej - konflikt

nauczyciele w kursiedr Dorota Jaworska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Janusz Dybizbański
mgr Michał Kassjański
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Janusz Dybizbański
mgr Michał Kassjański
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Monika Bokiniec
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Katarzyna Węgrzyn
otwórz kurs

Kurs Biologia komórki i metabolizm dla kierunku Bioinformatyka

nauczyciele w kursiedr hab. Robert Czajkowski
dr hab. Rafał Dutkiewicz
mgr Aneta Grabińska
mgr Igor Grochowina
dr hab. Aleksandra Królicka
dr Andrea Lipińska
prof. dr hab. Jarosław Marszałek
mgr Milena Stolarska
dr inż. Bartłomiej Tomiczek
otwórz kurs

Pracownia indywidualna II (rotacyjna).

nauczyciele w kursiedr Andrea Lipińska
otwórz kurs

Ćwiczenia ON-LINE


nauczyciele w kursiedr Anna Kawiak
dr hab. Małgorzata Waleron
dr Katarzyna Węgrzyn
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Jafra
prof. dr hab. Igor Konieczny
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr Katarzyna Węgrzyn
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Monika Ciuksza
mgr Aneta Grabińska
mgr Marta Grzelewska
dr hab. Sylwia Jafra
dr Natalia Kaczyńska
dr Anna Kawiak
dr Alessandro Negri
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr n. med. Dorota Pomorska
mgr Magdalena Sroka
mgr Wiktoria Sztangierska
dr hab. Małgorzata Waleron
dr Katarzyna Węgrzyn
mgr Ewelina Wysocka
otwórz kurs

Kurs stanowi uzupełnienie programu "Seminarium dyplomowego - Projekt badawczy" dla studentów 3 roku studiów licencjackich na kierunku Biotechnologia MWB UG i GUMed - umożliwia interakcję studentów między sobą i prowadzącym zajęcia (forum pytań i odpowiedzi)

nauczyciele w kursiedr hab. Robert Czajkowski
otwórz kurs

Ćwiczenia laboratoryjne w sali ćwiczeniowej i on-line (2h) zapoznające z podstawowymi technikami pracy z wirusami (namnażanie w hodowli komórek, oznaczanie miana, obserwacja efektu cytopatycznego, barwienie immunohostochemiczne). Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny pracy na ćwiczeniach (zrozumienie ćwiczenia, organizacja pracy, praca w grupie, obliczenia, interpretacja wyników) i oceny z testu zaliczającego (pytania zamknięte i otwarte).

nauczyciele w kursiedr Andrea Lipińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Agnieszka Kłosowska
dr n. med. Dorota Pomorska
dr Katarzyna Węgrzyn
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Chylewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Człapiński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Anna Ihnatowicz
dr hab. Adam Iwanicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Antoni Banaś
dr Agnieszka Bernat-Wójtowska
prof. dr hab. Jacek Bigda
dr Anna Ihnatowicz
dr hab. Adam Iwanicki
dr hab. Patrycja Koszałka
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr hab. n. med. Marcin Okrój
mgr Marta Popęda
dr Grzegorz Stasiłojć
dr Anna Supernat
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Agnieszka Bernat-Wójtowska
dr hab. Adam Iwanicki
dr hab. Patrycja Koszałka
mgr Marta Popęda
mgr inż. Paweł Serafin
dr Grzegorz Stasiłojć
dr Anna Supernat
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Bartosz Głąb
dr hab. Adam Iwanicki
dr Katarzyna Jasieniecka-Gazarkiewicz
brak Sylwia Klińska
mgr Ada Połońska
null Ada Połońska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Człapiński
otwórz kurs

Ćwiczenia z SYGNALIZACJI KOMÓRKOWEJ odbywają się w Instytucie Biotechologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej (ul.Dębinki 1, sala 77).

Na zajęciach każdy student zobowiązany jest do posiadania fartucha, maski i skryptu w formie WYDRUKOWANEJ.


nauczyciele w kursiedr Kamila Kitowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Andrea Lipińska
dr Łukasz Rąbalski
otwórz kurs

Wykłady z przedmiotu Współczesne nurty filozofii dla I-szego roku studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika specjalna

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Wydziału Chemicznego. Jest to wykład humanizujący na temat "Człowiek, środowisko, higiena w rozwoju dziejowym".

nauczyciele w kursiedr Iwona Janicka
otwórz kurs

Ćwiczenia z Pedagogiki szkoły na kierunku Psychologia studia zaoczne

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kursĆwiczenia z pedagogiki szkoły dla kierunku Psychologia
nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs

Wykład z Podstaw dydaktyki dla studentów kierunków humanistycznych w ramach Modułu kształcenia nauczycieli

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs

Wykład z Podstaw dydaktyki dla studentów studiów matematyczno-przyrodniczych w ramach Modułu kształcenia nauczycieli

nauczyciele w kursiedr Piotr Zamojski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Paweł Atroszko
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Monika Tomaszewska
otwórz kurs

Konwersatoria PDW 

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Gus-Puszczewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Redzimska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
otwórz kurs

Seminarium magisterskie, Oceanografia geologiczna, III, gr. 1

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jarosław Tęgowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Szkudlarek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Szymon Ziętkiewicz
otwórz kurs

..

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Kuciapski
otwórz kurs

Kurs stanowi wsparcie dla zajęć dotyczących kultury i sztuki Europy Środkowo-Wschodniej na kierunku KiTH (studia magisterskie)


Literatura

Literatura podstawowa

 1. J. Białostocki, Sztuka XV wieku od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010.
 2. Bozidar Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach podróżników, Kraków 2011.
 3. Thomas DaCosta Kaufmann, Court, cloister & city: the art and culture of Central Europe 1450-1800, Chicago 1995.
 4. P. Korduba, Ludowość na sprzedaż, Warszawa 2013.
 5. Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Wrszawa 1967
 6. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań 2005.
 7. A. Szczerski, Modernizacje: sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010.

 

Literatura pomocnicza:

 1. A. Fiut, Być albo nie być Środkowoeuropejczykiem, Kraków 1999.
 2. B. Geremek, Tożsamość Europy Środkowej. Złudzenia i rzeczywistość [w:] Tożsamość w czasach zmiany, red. K. Michalski, Kraków 1995.
 3. Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1 i 2, pod red. Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 2000.
 4. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Paryż 1959 (oraz kolejne wydania).
 5. E. Brix, Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice, Kraków 2012.
 6. C. G. Kiss, Lekcja Europy Środkowej, Kraków 2009.
 7. C. Magris, Dunaj, Warszawa 2004.
 8. S. Škrabec, Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, Kraków 2013.
 9. M. Todorova, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.
 10.  H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986
 11. P. S. Wandycz, Cena wolności: historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.

nauczyciele w kursiedr Jacek Bielak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

Special focus: intersection b. race & class in U.S. History

Themes: immigration, racism, political represenation, racialized poverty, education, crime, religion, family life, racial identity formation, affirmative action

Disciplines: History, sociology, philosophy, anthropology, political science, economics, literature and art


nauczyciele w kursiedr hab. Anna Mazurkiewicz
otwórz kurs

Podstawy fizyki z elementami biofizyki

nauczyciele w kursiedr hab. Aleksander Kubicki
otwórz kurs

Kurs do przedmiotu Biologia zachowań kryminalnych na kierunku Biologia.

nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Zajęcia związane z praktyką przedmiotową. Łączą wiedzę z dydaktyki biologii z praktyka nauczania w szkole.

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Ćwiczenia poświęcone są analizowaniu zadań sprawdzających w ocenianiu zewnętrznym oraz ocenianiu w podejściach progresywistycznych. 

nauczyciele w kursiedr Ryta Suska-Wróbel
otwórz kurs

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z Genetyki człowieka dla kierunku Biologia medyczna, licencjat, rok 3.

nauczyciele w kursiedr Anna Kloska
mgr inż. Joanna Pleńkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Karolina Cierocka
dr Paulina Kozina
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Agata Jurczak-Kurek
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Marek Ziętara
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Marek Ziętara
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Marek Ziętara
otwórz kurs

Kurs e-learningowy - ćwiczenia z Podstaw genetyki człowieka dla kierunku Genetyka i biologia eksperymentala, licencjat, rok 2. 

nauczyciele w kursiedr Anna Kloska
otwórz kurs

Zespół dla kursu Geograficzne systemy informacyjne (#13.1.0945) na kierunku Ochrona zasobów Przyrodniczych (II rok, I stopień).

Zajęcia w formie zdalnej odbędą się w aplikacji MS Teams w zespole WB-OZPRZ-L3DZ-(2020/2021) GIS

nauczyciele w kursiedr Sławomir Nowak
otwórz kurs

Kontakt do prowadzącego: bozena.nejman-falenczyk@ug.edu.pl

Godzin konsultacji: środy 10-12, pok. A210

nauczyciele w kursiedr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk
otwórz kurs

Rachunek kosztów gr. PIDPZ102

nauczyciele w kursiedr Maciej Hyży
otwórz kurs

wykład 15 godzinny

nauczyciele w kursiedr hab. Jolanta Kumirska
otwórz kurs

wykład

nauczyciele w kursiedr hab. Jolanta Kumirska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dagmara Strumińska-Parulska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Henryk Myszka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Henryk Myszka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Aleksandra Dąbrowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
otwórz kurslaboratorium zdalne
nauczyciele w kursiedr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Dorota Zarzeczańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Piotr Skowron
otwórz kurs

FDI in Poland and the EU, Stanisław Umiński

nauczyciele w kursiedr hab. Stanisław Umiński
otwórz kurs

Fundamentals of the European Integration,

Stanisław Umiński and Maciej Krzemiński

nauczyciele w kursiedr hab. Stanisław Umiński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Radosław Kleina
dr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Golejewska
otwórz kurs

Makroekonomia - ćwiczenia

Termin zajęć: czwartek 13.30 - 15.00

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Literatura

Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2013.

Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Szczepaniec M., Makroekonomia. Przewodnik, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.

Materiały wykładowe dostępne na stronie koniunktura.com.

Konsultacje

Czwartek, 9.30-11.00

nauczyciele w kursiemgr Stanisław Szultka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agata Olechnowicz-Szewczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agata Olechnowicz-Szewczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agata Olechnowicz-Szewczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agata Olechnowicz-Szewczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agata Olechnowicz-Szewczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agata Olechnowicz-Szewczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Kaja Zaleska-Korziuk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Golejewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Fryca-Knop
dr hab. Beata Majecka
otwórz kurs

Akademia Refinitiv to przedmiot całkowicie dedykowany produktowi Eikon. 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci mają możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii z realnie funkcjonującymi rynkami. Studenci poznają podstawowe zasady działania rynków finansowych, analizy technicznej i fundamentalnej, a przede wszystkim są na bieżąco z wydarzeniami zachodzącymi na rynku finansowym w Polsce i na świecie. Po ukończeniu przedmiotu studenci podchodzą do egzaminu i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zdobywają certyfikat, potwierdzający wysoką znajomość produktu Eikon. Przedmiot jest prowadzony w oparciu o materiały i na oprogramowaniu udostępnianym przez firmę Refinitiv. 

nauczyciele w kursiedr Olga Dębicka
otwórz kurs

Akademia Refinitiv to przedmiot całkowicie dedykowany produktowi Eikon. 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci mają możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii z realnie funkcjonującymi rynkami. Studenci poznają podstawowe zasady działania rynków finansowych, analizy technicznej i fundamentalnej, a przede wszystkim są na bieżąco z wydarzeniami zachodzącymi na rynku finansowym w Polsce i na świecie. Po ukończeniu przedmiotu studenci podchodzą do egzaminu i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zdobywają certyfikat, potwierdzający wysoką znajomość produktu Eikon. Przedmiot jest prowadzony w oparciu o materiały i na oprogramowaniu udostępnianym przez firmę Refinitiv. 

nauczyciele w kursiedr Olga Dębicka
dr Monika Szmelter
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Rafał Kuleta
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Rafał Kuleta
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Rafał Kuleta
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Izabela Śliwińska
otwórz kurs

Lektorat języka angielskiego

nauczyciele w kursiemgr Małgorzata Szczepaniak
otwórz kurs

Ćwiczenia dla studentów kier.: MSG

Materiały wspomagające uzupełniające spotkania MS Teams.


nauczyciele w kursiemgr Joanna Sikora-Alicka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Pangsy-Kania
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Joanna Makara
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Emilia Krzywańska-Frankowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Emilia Krzywańska-Frankowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Rafał Kuleta
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marcin Fortuna
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Roksana Zgierska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Beata Williamson
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Beata Williamson
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Beata Williamson
otwórz kurs

Praktyczna nauka języka angielskiego

Practical grammar


Consultation hours: Wednesdays 9:45 - 11:15


Weronika Kamola-Uberman  

weronika.kamola-uberman@staffms.ug.edu.pl


nauczyciele w kursiemgr Weronika Kamola-Uberman
otwórz kurs

xxx

nauczyciele w kursiedr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs

Celem wykładu jest poznanie przez studentów czynników sprzyjających prawidłowemu rozwojowi mowy, działających w okresie pre-, peri- i postnatalnym. Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę na temat praktycznych aspektów opieki nad dzieckiem, np. właściwego przebiegu karmienia, pozycjonowania niemowlęcia, rozwoju układu stomatognatycznego i narządów artykulacyjnych. Poznają objawy alarmujące, mogące wskazywać na problemy rozwojowe dziecka. Istotną częścią wykładu będzie omówienie prawidłowego przebiegu rozwoju mowy, możliwych opóźnień oraz problematyki profilaktyki logopedycznej. Wśród omawianych zagadnień znajdą się także zaburzenia notowane u dzieci z różnego typu niepełnosprawnością, m.in. sensoryczną, ruchową czy intelektualną. Po zakończonym cyklu wykładów studenci będą wiedzieć, które z obserwowanych w rozwoju dziecka zjawisk mieszczą się w granicach różnic indywidualnych, a które wymagają natychmiastowych konsultacji u specjalisty. Wykład kierowany jest do studentów, mających dzieci, planujących bycie rodzicem bądź zainteresowanych pracą z dziećmi.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

Praktyczna nauka języka kaszubskiego

nauczyciele w kursiedr hab. Hanna Makurat-Snuzik
otwórz kurs

Nabycie nawyku czynnego i intelektualnie zaangażowanego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych dostępnych w regionie i dzięki mediom elektronicznym. Nabycie nawyku czytania wybitnych tekstów filozoficznych. Opanowanie podstawowych zasad logiki. Treści programowe Zapoznanie się z istotnymi wydarzeniami w świecie współczesnej kultury książki, architektury, muzyki, sztuki graficznej, czy teatralnej i filmowej polskiego i anglojęzycznego obszaru kulturowego; rozpoznanie istotnych instytucji kulturotwórczych na terenie Trójmiasta (najistotniejsze festiwale literackie, teatralne, translatologiczne, istotne wystawy sztuki) oraz rozpoznanie możliwości oferowanych przez współczesne media elektroniczne ((re)transmisje spektakli teatralnych i muzycznych z największych scen świata, wirtualne wycieczki po światowych galeriach). Zapoznanie się z wybranymi arcydziełami sztuki filmowej i opanowanie sztuki interpretacji dzieła filmowego. Zapoznanie się z wybranymi nurtami myśli współczesnej i opanowanie umiejętności uczestnictwa w dyskusji intelektualnej. Czynne uczestnictwo w kulturze: Studenci rozpoznają mapę kulturalną Trójmiasta: Teatr Szekspirowski; Rozpoznanikultury/historii poprzez architekturę – spacer po Gdańsku (Stare Miasto, Wrzeszcz albo Oliwa); Wizyta w galerii sztuki, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Emigracji lub Muzeum Miasta Gdyni; wizyta wirtualna – (re)transmisja spektaklu/koncertu z UK, USA, Francji lub Włoch lub wirtualny spacer po galerii, Festiwal Ocalone w tłumaczeniu, Festiwal Between.Pomiędzy

nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs

KANON LITERTURY ANGIELSKIEJ

Kod ECTS: 8.0.8398

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Zakład Translatoryki

Studia pierwszego stopnia Wydział Filologiczny Filologia angielska

Forma: stacjonarne

Moduł specjalnościowy: specjalność translatoryczna

Nazwisko osoby prowadzącej: prof. dr hab. Artur Blaim

Formy zajęć: ćw. audytoryjne

Sposób realizacji zajęć: zajęcia on-line

Liczba godzin: ćw. audytoryjne: 120 godz.

Liczba punktów ECTS: 11

semestr 1: 4 ECTS

semestr 2: 2 ECTS

Termin realizacji przedmiotu: 2020/2021, semestr zimowy

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: angielski/polski

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstów połączona z omówieniem problematyki sformułowanej przez

prowadzącego

- prezentacje własne przygotowane przez studentów

- Praca w grupach

- Wykład konwersatoryjny

- e-learning

 Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia:

- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja

praca zaliczeniowa (10 stron) składająca się z 10 pytań obejmujących problematykę zajęć i lektur dodatkowych

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

- wykonania pracy zaliczeniowej (60%)

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (30%)

- przygotowanie prezentacji na zadany temat (10%)

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia:

- wykonanie pisemnej pracy zaliczeniowej:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach:

- przygotowanie prezentacji na zadany temat

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne : Określone regulaminem studiów

B. Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego pozwalająca uzyskać założone efekty kształcenia

Cele kształcenia/Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z kanonem literatury brytyjskiej (od literatury staroangielskiej do 1980 roku) jak również zaznajomienie ich z podstawowymi metodami analizy, interpretacji i adaptacji utworów literackich.

Treści programowe

Problematyka zajęć w semestrze I: literatura staroangielska, Średniowiecze, Renesans

Problematyka zajęć w semestrze II: Oświecenie, Romantyzm, literatura wiktoriańska

 

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (Semestr 1):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Beowulf,

• Geoffrey Chaucer – Canterbury Tales (wybór),

• William Shakespeare – Henry IV (Part One),

• William Shakespeare – A Midsummer Night’s Dream,

• William Shakespeare – The Merchant of Venice,

• William Shakespeare - The Tempest,

• William Shakespeare – King Lear,

• William Shakespeare – Hamlet;

• Thomas More - Utopia.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Andrzej Zgorzelski, Lectures on British Literature. A historical survey course. Wyd. WSSP, Lublin, 2008.

• Harold Bloom (ed.) Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales. New York: Bloom’s Literary Criticism, 2008

• Elsa Sjoberg, "From Madcap Prince to King: The Evolution of Prince Hal", Shakespeare Quarterly XX (1961), 33-46.

• Julia Reinhard Lupton," Creature Caliban", Shakespeare Quarterly Vol. 51 (2000), 1-23.

• James L. Calderwood, “Hamlet. The Name of Action,” Modern Language Quarterly Vol. 39 (1978), 331-62.

• D.M. Cohen, “The Jew and Shylock,” Shakespeare Quarterly, Vol. 31 (1980), 53-63.

• James L. Calderwood, "Creative Uncreation in King Lear", Shakespeare Quarterly XXXVII (1986), 5-19.

• Artur Blaim, “More’s Utopia: Persuasion or Polyphony?”, Moreana XIX (1982), p. 5-20.

• Pam Morris (ed.) The Bakhtin Reader, London: Arnold, 1994.

A.3. Filmografia uzupełniająca:

• Pier Paolo Pasolini dir. The Canterbury Tales

• Orson Welles dir. Falstaff (aka Chimes at Midnight)

• Grigori Kozintsev dir. Korol Lir

• Michael Radford, The Merchant of Venice

• Peter Greenaway dir. Prospero’s Books

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (Semestr 2):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

• John Milton – Paradise Lost (fragmenty);

• Daniel Defoe – Robinson Crusoe;

• Jonathan Swift – Gulliver’s Travels;

• Horace Walpole – The Castle of Otranto;

• Jane Austen – Pride and Prejudice;

• Emily Bronte – Wuthering Heights;

• William Wordsworth, Samuel Coleridge, George Byron, John Keats, Percy B. Shelley (wybrane utwory);

• George Dickens – Great Expectations

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Karen L. Edwards. “Cosmology” [in:] Louis Schwartz (ed.) The Cambridge Companion to Paradise Lost. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

• Artur Blaim. Robinson Crusoe and His Doubles. Peter Lang. Frankfurt am Main, 2016.

• Claude Rawson. “Introduction”. Gulliver’s Travels (Oxford World’s Classics). Oxford: Oxford University Press, 2005.

• Viktor Shklovsky. Theory of Prose. Trans. Benjamin Sher. Champaign, Illinois: Dalkey Archive, 1990.

• David Punter and Glennis Byron. The Gothic. Malden, MA: Blackwell, 2004.

• Donald Gray. Pride and Prejudice: An Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism. W. W. Norton: New York, 2001.

• Richard J. Dunn (ed.). Wuthering Heights: the 1847 Text, Backgrounds and Criticism. W.W. Norton: London, 2003.

• James Chandler and Maureen N. McLane (eds) The Cambridge Companion to British Romantic Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

• Martin Meisel, “The Ending of Great Expectations.” Essays in Criticism 15 (1965): 326–31.

A. 3. Filmografia uzupełniająca:

• Joe Wright dir. Pride and Prejudice

• Luis Buñuel, Wuthering Heights

• David Lean dir. Great Expectations

 

 


nauczyciele w kursieprof. dr hab. Artur Blaim
otwórz kurs

KANON LITERTURY ANGIELSKIEJ

Kod ECTS: 8.0.8398

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Zakład Translatoryki

Studia pierwszego stopnia Wydział Filologiczny Filologia angielska

Forma: stacjonarne

Moduł specjalnościowy: specjalność translatoryczna

Nazwisko osoby prowadzącej: prof. dr hab. Artur Blaim

Formy zajęć: ćw. audytoryjne

Sposób realizacji zajęć: zajęcia on-line

Liczba godzin: ćw. audytoryjne: 120 godz.

Liczba punktów ECTS: 11

semestr 1: 4 ECTS

semestr 2: 2 ECTS

Termin realizacji przedmiotu: 2020/2021, semestr zimowy

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: angielski/polski

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstów połączona z omówieniem problematyki sformułowanej przez

prowadzącego

- prezentacje własne przygotowane przez studentów

- Praca w grupach

- Wykład konwersatoryjny

- e-learning

 Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia:

- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja

praca zaliczeniowa (10 stron) składająca się z 10 pytań obejmujących problematykę zajęć i lektur dodatkowych

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

- wykonania pracy zaliczeniowej (60%)

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (30%)

- przygotowanie prezentacji na zadany temat (10%)

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia:

- wykonanie pisemnej pracy zaliczeniowej:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach:

- przygotowanie prezentacji na zadany temat

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne : Określone regulaminem studiów

B. Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego pozwalająca uzyskać założone efekty kształcenia

Cele kształcenia/Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z kanonem literatury brytyjskiej (od literatury staroangielskiej do 1980 roku) jak również zaznajomienie ich z podstawowymi metodami analizy, interpretacji i adaptacji utworów literackich.

Treści programowe

Problematyka zajęć w semestrze I: literatura staroangielska, Średniowiecze, Renesans

Problematyka zajęć w semestrze II: Oświecenie, Romantyzm, literatura wiktoriańska

 

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (Semestr 1):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

• Beowulf,

• Geoffrey Chaucer – Canterbury Tales (wybór),

• William Shakespeare – Henry IV (Part One),

• William Shakespeare – A Midsummer Night’s Dream,

• William Shakespeare – The Merchant of Venice,

• William Shakespeare - The Tempest,

• William Shakespeare – King Lear,

• William Shakespeare – Hamlet;

• Thomas More - Utopia.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Andrzej Zgorzelski, Lectures on British Literature. A historical survey course. Wyd. WSSP, Lublin, 2008.

• Harold Bloom (ed.) Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales. New York: Bloom’s Literary Criticism, 2008

• Elsa Sjoberg, "From Madcap Prince to King: The Evolution of Prince Hal", Shakespeare Quarterly XX (1961), 33-46.

• Julia Reinhard Lupton," Creature Caliban", Shakespeare Quarterly Vol. 51 (2000), 1-23.

• James L. Calderwood, “Hamlet. The Name of Action,” Modern Language Quarterly Vol. 39 (1978), 331-62.

• D.M. Cohen, “The Jew and Shylock,” Shakespeare Quarterly, Vol. 31 (1980), 53-63.

• James L. Calderwood, "Creative Uncreation in King Lear", Shakespeare Quarterly XXXVII (1986), 5-19.

• Artur Blaim, “More’s Utopia: Persuasion or Polyphony?”, Moreana XIX (1982), p. 5-20.

• Pam Morris (ed.) The Bakhtin Reader, London: Arnold, 1994.

A.3. Filmografia uzupełniająca:

• Pier Paolo Pasolini dir. The Canterbury Tales

• Orson Welles dir. Falstaff (aka Chimes at Midnight)

• Grigori Kozintsev dir. Korol Lir

• Michael Radford, The Merchant of Venice

• Peter Greenaway dir. Prospero’s Books

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (Semestr 2):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

• John Milton – Paradise Lost (fragmenty);

• Daniel Defoe – Robinson Crusoe;

• Jonathan Swift – Gulliver’s Travels;

• Horace Walpole – The Castle of Otranto;

• Jane Austen – Pride and Prejudice;

• Emily Bronte – Wuthering Heights;

• William Wordsworth, Samuel Coleridge, George Byron, John Keats, Percy B. Shelley (wybrane utwory);

• George Dickens – Great Expectations

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Karen L. Edwards. “Cosmology” [in:] Louis Schwartz (ed.) The Cambridge Companion to Paradise Lost. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

• Artur Blaim. Robinson Crusoe and His Doubles. Peter Lang. Frankfurt am Main, 2016.

• Claude Rawson. “Introduction”. Gulliver’s Travels (Oxford World’s Classics). Oxford: Oxford University Press, 2005.

• Viktor Shklovsky. Theory of Prose. Trans. Benjamin Sher. Champaign, Illinois: Dalkey Archive, 1990.

• David Punter and Glennis Byron. The Gothic. Malden, MA: Blackwell, 2004.

• Donald Gray. Pride and Prejudice: An Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism. W. W. Norton: New York, 2001.

• Richard J. Dunn (ed.). Wuthering Heights: the 1847 Text, Backgrounds and Criticism. W.W. Norton: London, 2003.

• James Chandler and Maureen N. McLane (eds) The Cambridge Companion to British Romantic PoetryCambridge: Cambridge University Press, 2008.

• Martin Meisel, “The Ending of Great Expectations.” Essays in Criticism 15 (1965): 326–31.

A. 3. Filmografia uzupełniająca:

• Joe Wright dir. Pride and Prejudice

• Luis Buñuel, Wuthering Heights

• David Lean dir. Great Expectations

 

 nauczyciele w kursieprof. dr hab. Artur Blaim
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Roksana Zgierska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Roksana Zgierska
otwórz kurs

Lektorat j. niemieckiego Poziom A2-B1

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

Lektorat języka niemieckiego dla studentów anglistyki, studia NIEstacjonarne, semestr letni, 
Lehrwerk: "SCHRITTE international neu" (Hueber Verlag)


nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Artur Blaim
otwórz kurs

Fakultet  dla III BA-N 2020/21

nauczyciele w kursiedr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Krzysztof Karaś
otwórz kurs

tba

nauczyciele w kursiedr Justyna Giczela-Pastwa
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Beata Williamson
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Karolina Janczukowicz
otwórz kurs

Kultura i myśl współczesna to zaproszenie do spotkania ze sztuką i kulturą na własnych zasadach dzięki inspiracjom płynącym od uczestników kursu. Co lubię, a czego wolę unikać? Dlaczego tak jest? Dlaczego pewne dzieła w ogóle powstały? Czy mnie dotyczą? Na te i wiele innych pytań będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi, w bieżącym semestrze skupiając się na sztukach wizualnych (muzea, galerie, wystawy, festiwale, teatr).

nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs

Technologia informacyjna dla tłumaczy - I BA Translatoryki, grupa 1

nauczyciele w kursiedr Maciej Kur
otwórz kurs

Technologia informacyjna dla tłumaczy - I BA Translatoryki, grupa 2

nauczyciele w kursiedr Maciej Kur
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Krzysztof Rudolf
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wioleta Karwacka
dr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wioleta Karwacka
dr hab. Olga Kubińska
otwórz kurs

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami, mechanizmami i zastosowaniami metafory w różnych dziedzinach życia, np  nauka języków obcych, komunikacja (werbalna i niewerbalna), literatura. Treści programowe dotyczą poniższych zagdnień: 

-definicja i zakres pojęcia 

-typologie metafor 

- cechy i elementy procesu metaforyzacji 

- rola metafory w komunikacji werbalnej i niewerbalnej (ze szczególnym uwzględnieniem języka używanego w mediach)

-metafora jak zjawisko międzykulturowe 

- metafora a język perswazji

- rola metafory w procesie edukacyjnym (nauczanie języków obcych). 

- metafora a amalgamacja pojęciowa 

- metafora a metonimia.

nauczyciele w kursiedr Joanna Redzimska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Karol Chojnowski
mgr Karol Plichta
otwórz kurs

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie docelowym B1

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs

Prof. dr hab. Wojciech Kubiński

Seminarium magisterskie w roku ak. 2020-2021

 

Prace magisterskie pisane w ramach seminarium poświęcone są analizie translatorycznej. Zasadniczo przewiduję dwie formuły pracy magisterskiej: 1) prace, w ramach których, magistrant  dokonuje własnego przekładu wybranego przez siebie tekstu (szeroki wachlarz możliwości od tekstów literackich, eseistycznych, po literaturę popularną, literaturę faktu, realizacje audiowizualne, komiksy – ale bez tekstów specjalistycznych takich jak prawne i prawnicze, biznesowe, techniczne, itp.) a następnie przy pomocy dowolnych narzędzi z zakresu teorii i metodologii przekładu omawia swoje wybory translatorskie; 2) prace, w których magistrant dokonuje porównania i analizy przekładów wchodzących w skład serii translatorskich lub analizuje przekłady już istniejące.

 

M. A. Seminar in the academic  year 2020/2021

M.A. projects written within the seminar are devoted to translational analysis. I envision two formulae of M.A. theses: 1) works, within which, the M.A. students produce their own translations of chosen texts (a broad spectrum of possibilities from literary texts, essays, through popular literature, literature of fact, audiovisual productions but without specialistic texts such as legal texts, business texts or technical texts, etc.) and subsequently with the help of chosen tools from the theory and methodology of translation discusses and justifies his/her translation choices; 2) works in which the M.A. students juxtapose and analyse translations which form a translation series or already existing translations.


nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
prof. dr hab. Wojciech Kubiński
otwórz kurs

Celem seminarium magisterskiego dla studentów translatoryki anglistycznej jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań przekładoznawczych, głównie w dziedzinie przekładu ustnego i audiodeskrypcji, ale także innych rodzajów przekładu specjalistycznego, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Cele szczegółowe obejmują przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych, pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji, rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań, rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć seminaryjnych będą stosowane elementy tutoringu akademickiego i pracy projektowej.


nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kursCelem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o tłumaczenia ustne oraz towarzyszące im ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, a także te ukierunkowane na wystąpienia publiczne, w tym debaty.
nauczyciele w kursiedr Paula Gorszczyńska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Olga Kubińska
prof. dr hab. Wojciech Kubiński
otwórz kurs

Celem seminarium magisterskiego dla studentów specjalności Przetwarzanie Języka Naturalnego jest zapoznanie studentów z warsztatem pracy językoznawcy oraz problematyką związaną z przetwarzaniem języka naturalnego. Cele szczegółowe obejmują przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań badań, pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań językoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji, rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań, rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć seminaryjnych będą stosowane elementy tutoringu akademickiego i pracy projektowej. 

nauczyciele w kursiedr Joanna Redzimska
otwórz kurs

Norma językowa i jej rodzaje. Świadomość językowa i postawy użytkowników wobec języka. Typy błędów językowych. Najczęstsze błędy ortograficzne, interpunkcyjne, fonetyczne, fleksyjne, składniowe, leksykalne i stylistyczne. Innowacja językowa a błąd językowy. Kryteria oceny zapożyczeń. Wpływ języka angielskiego na język polski – zagadnienia leksykalne i składniowe.

nauczyciele w kursiedr Aneta Lica
otwórz kurs

 Übersetzungen A-C DE: „Allgemeine Texte“


nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

Übersetzungen A-C DE: „Informative Texte“


nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

A-C DE: „Audiovisuelle Texte“

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

xx

nauczyciele w kursiedr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Karolina Janczukowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Karolina Janczukowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Karolina Janczukowicz
otwórz kurs

testowanie generowania linków i działania podgrup w kanałach

nauczyciele w kursiemgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

Sprawdzenie działania PE i MS TEAMS

nauczyciele w kursiedr Renata Rozalowska-Żądło
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Ewelina Damps
otwórz kurs

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GRAMATYKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Kallas
otwórz kurs

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Kallas
otwórz kursZagadnienia zawarte w unitach 3-8 podręcznika Language Leader UPPER-INTERMEDIATE
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Kallas
otwórz kurs

Zintergrowany kurs podręcznikowy dla I roku studentów filologii germańskiej (tryb niestacjonarny).

nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Filipowicz
otwórz kurs

10 spotkań od 20 października 2020

nauczyciele w kursiedr hab. Monika Rzeczycka
otwórz kurs

Praktyczna nauka języka angielskiego - język pisany i słownictwo

nauczyciele w kursiedr Piotr Kallas
otwórz kurs

Współczesna literatura anglojęzyczna - ostatnie sto lat.

nauczyciele w kursiedr Piotr Kallas
otwórz kurs

Kształcenie umiejętności pisania oraz rozumienia tekstu pisanego i słuchanego.

nauczyciele w kursiedr Renata Rozalowska-Żądło
otwórz kurs

Kształcenie umiejętności translacyjnych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki w zakresie tekstów fachowych z zakresu architektury i sztuki, utrwalenie i poszerzenie niemieckiego słownictwa specjalistycznego z dziedziny sztuki i architektury. Problematyka ćwiczeń obejmuje w semestrze 3 czytanie i tłumaczenie tekstów obejmujących następujące zagadnienia: wiadomości ogólne z historii architektury, style w architekturze i ich cechy charakterystyczne, rodzaje budowli i ich elementy architektoniczne (na przykładzie wybranych budowli sakralnych).
Problematyka ćwiczeń w semestrze 4 obejmuje czytanie i tłumaczenie polskich i niemieckich tekstów dotyczących następujących zakresów tematycznych: historia malarstwa, kierunki w malarstwie i ich cechy charakterystyczne, techniki malarskie, opis obrazu.


nauczyciele w kursiedr Renata Rozalowska-Żądło
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów I roku Logopedii.  Ma na celu ugruntowanie wiadomości z leksykologii i leksykografii.

nauczyciele w kursiedr hab. Zenon Lica
otwórz kurs

elem wykładu  jest zapoznanie studentów z problematyką diagnozy oraz terapii zaburzeń rozwoju mowy i języka, zaburzeń artykulacji oraz zaburzeń mowy towarzyszących upośledzeniu umysłowemu różnego stopnia. Student powinien poznać specyfikę rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną danego stopnia.
Celem ćwiczeń jest poznanie specyfiki pracy z pacjentem niepełnosprawnym intelektualnie oraz metody wspomagających pracę logopedy.

Problematyka wykładu:

 1. Definicje upośledzenia umysłowego, niedorozwoju umysłowego i otępienia.
 2. Definicja upośledzenia zgodna z klasyfikacją DSM-IV i DSM-V oraz ICD-10.
 3. Przyczyny wywołujące upośledzenie umysłowe (egzo- i endogenne).
 4. Wieloczynnikowe uwarunkowanie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.
 5. Stopnie upośledzenia umysłowego - charakterystyka zaburzeń ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komunikacyjnych.
 6. Rozwój mowy i jej zaburzenia występujące u osób z niepełnosprawnością  intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń towarzyszących postaciom niepełnosprawności intelektualnej na podłożu chorób genetycznych.
Literatura wskazana w sylabusie. 

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

Problematyka konwersatorium

rodzaje mózgowego porażenia dzięcięcego i ich charakterystyka, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rozwoju mowy i języka; metody wspomagające pracę neurologopedy z dziećmi o zaburzeniach sprzężonych; karmienie dzieci z MPD i specyficzne problemy związane z przebiegiem tej czynności; rodzaje dyzartii i ich charakterystyka.


nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

Po zakończeniu cyklu wykładów student powinien znać definicje mózgowego porażenia dziecięcego oraz jego etiologię. Powinien umieć scharakteryzować objawy osiowe oraz towarzyszące temu zespołowi zaburzeń, a także znać klasyfikacje objawowe, przyczynowe i objawowo-przyczynowe MPD. Potrafi wskazać właściwą formę terapii logopedycznej, stosowaną we wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także wiedzieć, na czym polegają metody wspomagające rozwój dziecka, stosowane przez innych specjalistów zajmujących się rehabilitacją tej grupy dzieci.

Problematyka wykładu
definicje i klasyfikacje mózgowego porażenia dziecięcego; etiologiia MPD z uwzględnieniem dzieci grupy ryzyka; objawy osiowe i towarzyszące, występujące w grupie osób z MPD; zaburzenia mowy typowe dla MPD; diagnoza i terapia dyzartrii; wczesna interwencja logopedyczna – zasady i przebieg diagnozy i wczesnego wspomagania rozwoju mowy u dziecka ze podejrzeniem lub ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością; przebieg i zaburzenia czynności prymarnych w tej grupie.


nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

Celem wykładu jest przedstawienie definicji, epidemiologii zaburzenia i scharakteryzowanie przyczyn  oraz typów dysfagii u dzieci i dorosłych. W czasie zajęć studenci poznają dokładny przebieg funkcji połykowej w czterech jej fazach,  jej rozwój w ontogenezie, charakterystykę mięśni i nerwów zapewniających prawidłowy jej przebieg.  Przedstawiony zostanie przebieg diagnozy dysfagii. Zagadnieniem poruszanym w czasie wykładu będzie także terapia zaburzeń połykania.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć

 • Narożny W., Szmaj M. (2014). Zaburzenia mowy w dysfagii. W: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.) Biomedyczne podstawy logopedii. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Litwin M., Pietrzyk I. (2013). Diagnoza i terapia dysfagii. Komlogo.

Literatura studiowana samodzielnie przez student

 • Litwin M. (2018). Zaburzenia połykania u osób starszych. W: W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Gerontologopedia. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Literatura uzupełniająca

 • Chęciński P. (2005). Zachłystywanie się. W: G. Janczewski (red.), Otolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy (t. 2). Gdańsk: Via Medica.
 • Held-Ziółkowska M. (2005). Zaburzenia połykania. W: G. Janczewski (red.), Otolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy (wyd. 1). Gdańsk: Via Medica.

nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

Student po zakończonym cyklu zajęć powinien znać wskazania i przeciwskazania do masażu logopedycznego, a także jego zasady. Celem ćwiczeń jest poznanie przez studenta techniki masażu twarzy i wnętrza jamy ustnej, a także masażu szyi, głowy oraz dłoni dziecka i osoby dorosłej. W trakcie ćwiczeń studenci poznają także zasady i przebieg masażu Shantali dziecka.

Problematyka ćwiczeń
Funkcjonowanie mięśni twarzy i szyi – mięśnie żucia, wyrazowe i narządów głowy. Rodzaje i działanie masażu. Zasady, wskazania i przeciwwskazania do masażu. Techniki masażu klasycznego.  Przebieg logopedycznego masażu twarzy i wnętrza jamy ustnej. Masaż głowy i szyi. Elementy masażu Shantali stosowanego jako metoda wspomagająca w terapii logopedycznej małego dziecka z podejrzeniem niepełnosprawności. Masaż dłoni.


nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

Student po zakończonym cyklu zajęć powinien znać wskazania i przeciwskazania do masażu logopedycznego, a także jego zasady. Celem ćwiczeń jest poznanie przez studenta techniki masażu twarzy i wnętrza jamy ustnej, a także masażu szyi, głowy oraz dłoni dziecka i osoby dorosłej. W trakcie ćwiczeń studenci poznają także zasady i przebieg masażu Shantali dziecka.

Problematyka ćwiczeń
Funkcjonowanie mięśni twarzy i szyi – mięśnie żucia, wyrazowe i narządów głowy. Rodzaje i działanie masażu. Zasady, wskazania i przeciwwskazania do masażu. Techniki masażu klasycznego.  Przebieg logopedycznego masażu twarzy i wnętrza jamy ustnej. Masaż głowy i szyi. Elementy masażu Shantali stosowanego jako metoda wspomagająca w terapii logopedycznej małego dziecka z podejrzeniem niepełnosprawności. Masaż dłoni.


nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

Problematyka konwersatorium obejmuje:

 • Etapy rozwoju układu nerwowego w okresie życia płodowego: cytogeneza; histogeneza – migracja neuronalna; wzrost, różnicowanie komórek nerwowych i synaptogeneza; mielinizacja; rozwój układu naczyniowego mózgu; kształtowanie kory mózgowej;
 • Czynniki powodujące wczesne uszkodzenia mózgu;
 • Najczęściej notowane postaci wczesnych uszkodzeń mózgu: ubytki tkanki mózgowej; zaburzenia struktury tkanki nerwowej; zaburzenia dotyczące dojrzewania mózgu;
 • Zaburzenia rozwoju ruchowego dzieci i objawy alarmujące, mogące świadczyć o nieprawidłowościach rozwojowych;
 • Zadania logopedy w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej: badanie logopedyczne, masaż logopedyczny, właściwe karmienie i pozycja ułożeniowa dziecka.
 • Bibliografia:
  • Borkowska M. (1989). Usprawnianie czynności karmienia. W: M. Borkowska (red.): ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce. Tom II. Warszawa: Wydawnictwo Pelikan. 90-114.
  • Borkowska M. (1997). Usprawnianie czynności związanych z karmieniem i samodzielnym jedzeniem dzieci niepełno-sprawnych. W: M. Borkowska (red.): Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe. Warszawa: WSiP. 146-168.
  • Kułakowska Z. (2002). Wczesne uszkodzenie mózgu. W:  E. Helwich (red.): Wcześniak.  Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 126-143.
  • Kułakowska Z. (2003). Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin: Wy-dawnictwo Folium.
  • Regner A. (2006). Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. W: B. Cytowska, B. Winczura (red): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 239-254.
  • Sadowska L., Banaszek G. (2001). Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. W: L. Sadowska (red.): Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Wrocław: Wydawnictwo AWF. 115-174.
  • Witak–Światłowicz L. (2007). Od jedzenia do mówienia. Problemy związane z karmieniem dziecka chorego. W:  B. Cytowska, B. Winczura (red.): Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 343-353.

  A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

  • Geilke L., Rogóż–Bogucka B. (2008). Współpraca logopedy z fizjoterapeutą we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie. W:  I. Pirogowicz, A. Steciwko (red.): Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności i satysfakcja. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. 108-112.
  • Matyja M. (2005). Wskazania do natychmiastowego rozpoczęcia usprawniania. W: M. Matyja, M. Domagalska (red.): Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. Katowice: Akademia wychowania Fizycznego w Katowicach. 128-133.
  • Sadowska L. (2004). Wczesna diagnostyka zaburzeń rozwoju psychomotorycznego niemowląt oraz podstawy ich rehabilitacji. W: L. Sadowska (red.): Diagnostyka i rehabilitacja dzieci ryzyka. Materiały pomocnicze z obowiązkowego kursu dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. 5-114.
  • Sadowska L., Zaleski A. (2004). Diagnostyka i terapia psychomotoryczna w rehabilitacji rozwojowej. W: L. Sadowska (red.): Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 9-49.
  • Zawistowski P. (2003). Wczesna stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych przedwcześnie. W: M. K. Kornacka (red.): Noworodek urodzony przedwcześnie – pierwsze lata życia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 68-86.

  B. Literatura uzupełniająca

  • Helwich E. (2002). Przyczyny porodów przedwczesnych i podstawowe czynniki ryzyka wynikające z wcześniactwa. W:  E. Helwich (red.): Wcześniak. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 11-20.
  • Kaczan T., Regner A. (2004). Teoretyczne i praktyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa. W: L. Sadowska (red.): Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wrocław:  Wydawnictwo AWF. 163-200.
  • Masgutowa S., Regner A. (2009). Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Wrocław: Wydawnic-two Continuo.
  • Regner A. (2008). Wczesne usprawnianie rozwoju mowy dzieci z zespołem Downa z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr). W: B. B. Kaczmarek (red.): Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka. Kraków: Impuls.79-88.nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs

Po zakończeniu cyklu wykładów student powinien znać definicje mózgowego porażenia dziecięcego oraz jego etiologię. Powinien umieć scharakteryzować objawy osiowe oraz towarzyszące temu zespołowi zaburzeń, a także znać klasyfikacje objawowe, przyczynowe i objawowo-przyczynowe MPD. Potrafi wskazać właściwą formę terapii logopedycznej, stosowaną we wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także wiedzieć, na czym polegają metody wspomagające rozwój dziecka, stosowane przez innych specjalistów zajmujących się rehabilitacją tej grupy dzieci.

Problematyka wykładu
definicje i klasyfikacje mózgowego porażenia dziecięcego; etiologiia MPD z uwzględnieniem dzieci grupy ryzyka; objawy osiowe i towarzyszące, występujące w grupie osób z MPD; zaburzenia mowy typowe dla MPD; diagnoza i terapia dyzartrii; wczesna interwencja logopedyczna – zasady i przebieg diagnozy i wczesnego wspomagania rozwoju mowy u dziecka ze podejrzeniem lub ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością; przebieg i zaburzenia czynności prymarnych w tej grupie.


nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Roksana Zgierska
otwórz kurs

kurs pomocniczy na okres zarazy

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

kurs pomocniczy do seminarium magisterskiego na skandzie

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

Kurs wspomaga zajęcia w sali wykadowej / na teams

nauczyciele w kursiedr Karolina Drozdowska
otwórz kurs

Kurs wspomagający zajęcia z "Przekładu literackiego" na drugim roku studiów magisterskich dla studentów linii duńskiej 

nauczyciele w kursiedr Agata Lubowicka
otwórz kurs

Kurs służy wspomaganiu zajęć stacjonarnych

nauczyciele w kursiedr Karolina Drozdowska
otwórz kurs

KURS WSPOMAGAJACY DLA STUDENTOW STUDIOW PODYPLOMOWYCH SKANDYNAWISTYCZNYCH

nauczyciele w kursiedr Helena Garczyńska
otwórz kurs

Kurs wspomagający przedmiot "Kultury arktyczne" w ramach Studiów Podyplomowych Skandynawistycznych

nauczyciele w kursiedr Agata Lubowicka
dr hab. Maria Sibińska
otwórz kurs

Studia Podyplomowe Translatoryka - przekład specjalistyczny. Materiały od koordynatorki kursu.

nauczyciele w kursiedr Wioleta Karwacka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Paweł Biliński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Roksana Zgierska
otwórz kurs

Archeologia śródziemnomorska I (epoka brązu)

nauczyciele w kursiedr Marcin Paszke
otwórz kurs

Techniki Pracy naukowej, ĆWICZENIA, grupa I i II

nauczyciele w kursiedr Marcin Paszke
otwórz kurs

Prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak           

Zakład Historii Nowożytnej

Instytut Historii

Uniwersytet Gdański

HISTORIA NOWOŻYTNA POLSKI (XVI-XVIII w.)

Rok II, studia stacjonarne

Liczba godzin: 30 godzin

Forma: Ćwiczenia

Wykaz realizowanych tematów oraz wymagana literatura

Zalecane podręczniki:

T. Jurek, E. Kizik, Historia Polski do 1572, Warszawa 2013, s. 499-703

U. Augustyniak, Historia Polski 1572 – 1795, Warszawa 2008.

Dodatkowo:

M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2002.

J. Topolski, Polska w czasach nowożytnych (1501-1795), [w:] Polska, dzieje narodu, państwa i kultury, pod. red. J. Topolskiego, t. II, Poznań 1999.

Zawsze warte uwagi:

W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1999 (i ew. wydania wcześniejsze)

 


nauczyciele w kursiedr hab. Sławomir Kościelak
otwórz kurs

Literatura:

Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, [różne wydania].

Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010.

Sierpowski S., Między wojnami 1919-1939, cz. 1: Lata 1919-1929, Poznań 1998.

idem, Między wojnami 1919-1939, cz. 2: Lata 1929-1939, Poznań 1999.

Czubiński A., Druga wojna światowa 1939-1945, cz. 1: Geneza konfliktu i działania wojenne do 1942 r., Poznań 1999.

idem, Druga wojna światowa 1939-1945, cz. 2: Kontrofensywa państw antyfaszystowskich, Poznań 1999. 

nauczyciele w kursiedr hab. Przemysław Różański
otwórz kurs

Ćwiczenia audytoryjne z Historii Polski 1918-1945 - 20 godzin.

nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Nowak
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Igor Hałagida
otwórz kurs

Pierwszy wykład: Historia Gdańska i Pomorza, epoka nowożytna: stosunki wyznaniowe, oświata, nauka; historia szeroko pojętego XIX wieku od rozbiorów do zakończenia I wojny światowej;

Drugi wykład - Wybrane zagadnienia z dziejów stosunków wyznaniowych w Gdańsku od schyłku średniowiecza do początków XX wieku

nauczyciele w kursiedr hab. Sławomir Kościelak
otwórz kurs

Seminarium magisterskie - studia dzienne historia powszechna średniowiecza

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Rafał Kubicki
otwórz kurs

Translatorium z języka angielskiego ma za zadanie przygotować studenta do pracy z tekstem źródłowym oraz opracowaniami w języku angielskim.

nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Nowak
otwórz kurs

Zajęcia z Translatorium z języka angielskiego - 20 godzin

nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Nowak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Kaleciński
otwórz kurs

Ćwiczenia audytoryjne z Cywilizacji XIX i XX wieku mają za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami z historii, polityki i gospodarki lub kultury, ideologii i religii tego okresu.

nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Nowak
otwórz kurs

Ćwiczenia z Metodyki prowadzenia imprez turystycznych mają za zadanie przygotować studentów do prowadzenia grup na konkretnych przykładach z terenu Trójmiasta i Polski.

nauczyciele w kursiedr hab. Magdalena Nowak
otwórz kurs

Literatura:

Kłonczyński A., Zarys współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, Gdańsk 2011.

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, red. J. Stachury, Białystok 2010.

Deszczyński P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań 2012.

Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012.

Dyplomacja, red. M. Wilka, Łódź 2002. 

Konsultacje:

Poniedziałek: 13.30-14.30

Piątek: 9.30-10.30

nauczyciele w kursiedr hab. Przemysław Różański
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności pracy z  tekstem – od tekstów użytkowych po dyskursy naukowe. Ćwiczenia przygotowują studentów do krytycznej lektury wypowiedzi pisemnych. Uczestnicy zajęć zdobywają również umiejętności konstruowania własnych wypowiedzi – pisemnych i ustnych – wspomagające studentów w tworzeniu prac zaliczeniowych i pracy licencjackiej.

nauczyciele w kursiedr Aneta Lica
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności pracy z  tekstem – od tekstów użytkowych po dyskursy naukowe. Ćwiczenia przygotowują studentów do krytycznej lektury wypowiedzi pisemnych. Uczestnicy zajęć zdobywają również umiejętności konstruowania własnych wypowiedzi – pisemnych i ustnych – wspomagające studentów w tworzeniu prac zaliczeniowych i pracy licencjackiej.

nauczyciele w kursiedr Aneta Lica
otwórz kurs

Pochodzenie literatury dla dzieci - rys historyczny. Najważniejsi twórcy literatury dla dzieci. Historia dziecka i dziecięcości w społeczeństwie europejskim – jako tło dla rozwoju literatury danego okresu. "Literatura dla dzieci" czy "literatura dziecięca" - spory o definicję, opinie badaczy (zarys problematyki). Cele i funkcje książki dziecięcej dawniej i współcześnie – od pedagogiki do artyzmu. Popularne gatunki i konwencje literatury dla dzieci i młodzieży – baśń ludowa i jej adaptacje oraz reinterpretacje; współczesna baśń  literacka.  Polska poezja dla dzieci – jej formy i tematy. Proza dla dzieci młodzieży – odmiany gatunkowe (powieść przygodowa, obyczajowa, historyczna). Problematyka „kanonu lektur” – wybór tekstów odpowiednich do wieku dziecka. Funkcje terapeutyczne książek dla dzieci. Formy książki dziecięcej, ilustracja a tekst literacki.

nauczyciele w kursiedr Aneta Lica
otwórz kurs

Odmiany i style współczesnej polszczyzny, ich najważniejsze cechy. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny; cechy systemowe odmiany potocznej. Sytuacja komunikacyjna a norma językowa;  norma profesjonalna; różnice między wariantami wzorcowymi a wariantami użytkowymi: ortografia, interpunkcja, fonetyka, fleksja, słowotwórstwo, składnia; innowacje i zmiany językowe. Pisma formalne: edytorstwo, efektywność komunikacyjna. Nazwy własne (osobowe, miejscowe, firmowe) jako element etykiety językowej; tendencja do nieodmienności. Język Internetu a norma językowa? Standardy zachowań komunikacyjnych w elektronicznych środkach komunikacji. Etykieta i grzeczność językowa.

nauczyciele w kursiedr Aneta Lica
otwórz kurs

Odmiany i style współczesnej polszczyzny, ich najważniejsze cechy. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny; cechy systemowe odmiany potocznej. Sytuacja komunikacyjna a norma językowa;  norma profesjonalna; różnice między wariantami wzorcowymi a wariantami użytkowymi: ortografia, interpunkcja, fonetyka, fleksja, słowotwórstwo, składnia; innowacje i zmiany językowe. Pisma formalne: edytorstwo, efektywność komunikacyjna. Nazwy własne (osobowe, miejscowe, firmowe) jako element etykiety językowej; tendencja do nieodmienności. Język Internetu a norma językowa? Standardy zachowań komunikacyjnych w elektronicznych środkach komunikacji. Etykieta i grzeczność językowa.

nauczyciele w kursiedr Aneta Lica
otwórz kurs

Historia polskiej ortografii, ewolucja zasad pisowni, współczesne zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna, konwencjonalna. Użycie wielkiej i małej litery. Pisownia łączna i rozdzielna. Pisownia ó-u, rz-ż, ch-h. Zapisywanie głosek nosowych i miękkich. Pisownia wybranych grup spółgłoskowych, samogłoskowych, przedrostków i przyrostków. Użycie kropki, średnika, znaku zapytania i znaku wykrzyknienia. Użycie przecinka w zdaniach złożonych i pojedynczych. Użycie dwukropka i myślnika. Cudzysłów. Techniki nauczania pisowni.

nauczyciele w kursiedr Aneta Lica
otwórz kurs

Historia polskiej ortografii, ewolucja zasad pisowni, współczesne zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna, konwencjonalna. Użycie wielkiej i małej litery. Pisownia łączna i rozdzielna. Pisownia ó-u, rz-ż, ch-h. Zapisywanie głosek nosowych i miękkich. Pisownia wybranych grup spółgłoskowych, samogłoskowych, przedrostków i przyrostków. Użycie kropki, średnika, znaku zapytania i znaku wykrzyknienia. Użycie przecinka w zdaniach złożonych i pojedynczych. Użycie dwukropka i myślnika. Cudzysłów. Techniki nauczania pisowni.

nauczyciele w kursiedr Aneta Lica
otwórz kurs

Właściwości komunikacji językowej. Znaczenie w języku. Słownictwo i jego organizacja. Formacje słowotwórcze w zasobie współczesnej polszczyzny. Zasób kategorii i typów słowotwórczych. System fleksyjny języka polskiego. Kategorie deklinacyjne i koniugacyjne oraz ich wykładniki. Jednostki składniowe języka i związki między nimi. Typy wypowiedzeń prostych i złożonych. Struktura składniowa tekstu.

nauczyciele w kursiedr Aneta Lica
otwórz kurs

Właściwości komunikacji językowej. Znaczenie w języku. Słownictwo i jego organizacja. Formacje słowotwórcze w zasobie współczesnej polszczyzny. Zasób kategorii i typów słowotwórczych. System fleksyjny języka polskiego. Kategorie deklinacyjne i koniugacyjne oraz ich wykładniki. Jednostki składniowe języka i związki między nimi. Typy wypowiedzeń prostych i złożonych. Struktura składniowa tekstu.

nauczyciele w kursiedr Aneta Lica
otwórz kurs

Kontakt do prowadzącej kurs: monika.szafranska@ug.edu.pl

Godziny konsultacji: p. 141 Budynek Neofilologii

nauczyciele w kursiemgr Monika Szafrańska
otwórz kurs

Literatura: 

A. Kłonczyński, Zarys współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, Gdańsk, Uniwersytet Gdański 2011.

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, red. Jadwigi Stachury, Białystok 2010.

R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.

P. Deszczyński, Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 2012.

Dyplomacja, red. Mariana Wilka, Łódź, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych 2002.

Konsultacje: 

Poniedziałek: 13.30-14.30

Piątek: 9.30-10.30

nauczyciele w kursiedr hab. Przemysław Różański
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Marek Ziętara
otwórz kurs

Kurs dla I roku kierunku bioinformatyka. Obejmuje wykład z przedmiotu. 

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Aleksandra Dąbrowska
otwórz kurs

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z Podstaw genetyki człowieka dla kierunku Bioinformatyka, licencjat, rok 2.

nauczyciele w kursiedr Anna Kloska
otwórz kurs

Kurs dla grupy ćwiczeniowej na kierunku BJiOR.

nauczyciele w kursiedr hab. Antoni Augustynowicz
dr Adam Dzedzej
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wiesław Miklaszewski
otwórz kurs

Kurs dla II roku fizyki medycznej obejmujący wykład oraz laboratorium. 

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
dr hab. Joanna Jędrzejowicz
mgr Grzegorz Madejski
dr Monika Rosicka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
dr inż. Anna Nenca
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów III roku Informatyki 1. stopnia do przedmiotu Projekt zespołowy.

Wymiar zajęć: 45h laboratorium

nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr inż. Anna Nenca
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr inż. Anna Nenca
otwórz kurs

Kurs pomocniczy dla grupy laboratoryjnej drugiego roku informatyki - grupa2.

nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
otwórz kurs

Kurs pomocniczy dla grupy laboratoryjnej drugiego roku informatyki.

nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
otwórz kursAlgorytmy i struktury danych I - wykład, 2 rok informatyka 2020/2021
nauczyciele w kursiedr Paweł Pączkowski
dr hab. Paweł Żyliński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Ciecholewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Ciecholewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Ciecholewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jędrzejowicz
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Informatyka - semestr pierwszy, nabór 2020/2021.

nauczyciele w kursiedr Hanna Furmańczyk
dr Piotr Karwasz
otwórz kurs

Na stronie kursu będą zamieszczane artykuły do zreferownia a także prezentacje przygotowane przez studentów.

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jędrzejowicz
otwórz kurs

Kurs zawiera materiały do przedmiotu Obliczalność i złożoność obliczeniowa,  Informatyka 2 rok  MSU

Literatura:

J. Jędrzejowicz, A. Szepietowski- Języki, automaty, złożoność obliczeniowa, Wyd. UG 2008
C. Papadimitriou - Złożoność obliczeniowa,  WNT 2002
D. Harel - Rzecz o istocie informatyki, WNT 1992


nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Jędrzejowicz
otwórz kurs

Laboratorium dla grupy 3I IO

nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Henryk Leszczyński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Henryk Leszczyński
otwórz kurs

Kurs fakultatywny dla kierunku modelowanie matematyczne i analiza danych.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs dla II roku Modelowania matematycznego i analizy danych

nauczyciele w kursiedr Anita Dąbrowska
otwórz kurs

Matematyka Elementarna - Grupa ćwiczeniowa 

nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
otwórz kurs

Zajęcia z oprogramowania matematycznego dla grupy 1.

nauczyciele w kursiedr Adam Dzedzej
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Monika Mazurek-Janasik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Józef Majewski
otwórz kurs

kontakt: jan.miklas@ug.edu.pl

konsultacje do 17 XI czwartek 13:15-14:45

nauczyciele w kursiedr Jan Miklas-Frankowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Lesław Michałowski
otwórz kurs

Goals of the course:

- reflection on conflict situations within education in the context of climate change and any political turbulences

- reflection on the limits of the acceptable involvement of children in politics

- recognizing the importance of individual actors (parents, trade unions, often uncompromising children, local government authorities, etc.) and the time dimension of their actions for the results of protests

- reflection on the achievements of social movements in the design of collective educational activities involving children


Content of the course:

- the role of education in social movements inspired by children and its role in social movements for children

- traditional institutions and formal representation in the face of crisis situations

- issues of daily resistance and strike action as exercises in civic and economic education

- review of social movements in the field of education and the diversity of their activities

- social aspects of learning in social movements and through the activities of social movements.

- ethical conditions for conducting research among children

- ethical aspects of the participation of children and young people in conflict situations and protest movements

- child participation: body and competences; image and visibility of the child during the protest; children's uncompromising attitude and fear of manipulation

- social media and the involvement of children and young people in protest movements

- conflict over education and local democracy

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw diagnozowania w pracy edukacyjnej. Nabycie przez studentów umiejętości konstruowania narzędzi diagnostycznych oraz ich krytycznej analizy.

nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Cackowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Cackowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Cackowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Cackowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Dorota Klus-Stańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Dorota Klus-Stańska
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Dorota Klus-Stańska
otwórz kurs

Cele: Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z problematyką: uczenia się dorosłych, motywowaniem dorosłych do zmiany w obrębie własnego życia i najbliższego otoczenia. Stworzenie szansy na wytwarzanie wiedzy andragogicznej przez studentów drogą realizacji projektu badawczego.

Treści: Biografia i jej edukacyjne znaczenie. Dorosły jako twórca własnej tożsamości w kontekście całożyciowego uczenia się. Uczenie się dorosłych - specyfika procesu i jego charakter. Modele pracy edukacyjnej z dorosłymi . Doświadczenie biograficzne jako edukacyjne. Biograficzny status wiedzy o dorosłości i dorosłych. Emancypacyjny wymiar uczenia się a poczucie sprawczości; Pomiędzy jednostkowym a społecznym wymiarem życia. Praca jako doświadczenie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się. Dorosły wobec interwencji: Doradzanie/wspomaganie/wywieranie wpływu w kontekście tworzenia indywidualnej kariery życiowej.


nauczyciele w kursiedr Piotr Kowzan
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Patryk Dziurosz-Serafinowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Patryk Dziurosz-Serafinowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Patryk Dziurosz-Serafinowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Patryk Dziurosz-Serafinowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Patryk Dziurosz-Serafinowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Patryk Dziurosz-Serafinowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Patryk Dziurosz-Serafinowicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Patryk Dziurosz-Serafinowicz
otwórz kurs

Developmental dyslexia - fakultet

studia dzienne, semestr zimowy, 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Marta Łockiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Aleksandra Peplińska
otwórz kurs

W trakcie zajęć osoba w nich uczestnicząca będzie miała okazje i przyjemność zapoznać się z tematyką procesów poznawczych leżących u podłoża naszej codziennej aktywności. 

Kontakt z nauczycielem: 

Ms Teams lub skype (live:edyta.irena.orlowska)

mailowo: edyta.orlowska@ug.edu.pl

nauczyciele w kursiedr Edyta Orłowska
otwórz kurs

W trakcie wykładu osoby w nim uczestniczące będą miały okazję do zapoznania się z tematyką poznawczych mechanizmów aktywności psychicznej i działania rozumianego jako aktywność sprawcza człowieka. Zostaną przedstawione zarówno klasyczne, jak i współczesne modele przebiegu poszczególnych procesów poznawczych o różnym stopniu złożoności (m.in. uwagi, percepcji, pamięci, myślenia)

Literatura:

Maruszewski, T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (roz-dział 5: str. 177-228)

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza, rozdz. 12

Jodzio, K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, str. 34-131

Kontakt z prowadzącym: edyta.orlowska@ug.edu.pl

w trakcie konsultacji na Ms Teams 

lub skype (live:edyta.irena.orlowska)

nauczyciele w kursiedr Edyta Orłowska
otwórz kurs

Zapraszamy do kursu przedstawiającego rys historyczny psychologii jako nauki, kluczowe dla niej koncepcje i nurty.

Kontakt z prowadzącym:

dr Edyta Orłowska- konsultacje na Ms Teams lub skype (live:edyta.irena.orlowska)

mail: edyta.orlowska@ug.edu.pl

nauczyciele w kursiedr Edyta Orłowska
otwórz kurs

Developmental dyslexia, fakultet

studia zaoczne, semestr zimowy, 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Marta Łockiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Monika Mazurek-Janasik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Monika Bokiniec
otwórz kurs

Godziny zajęć: Poniedziałek 9.45 - 11.15

Dyżur prowadzącego: Poniedziałek 11.30 - 13.00

Kontakt do prowadzącego: bartosz.mika@ug.edu.pl

Literatura obowiązkowa:

Hobsbawn Eric, 2013, Wiek rewolucji. 1789-1848, tłum. Marcin Starnawski, Katarzyna Gawlicz, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Hobsbawn Eric, 2014, Wiek kapitału, 1848-1875, tłum. Marcin Starnawski, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Hobsbawn Eric, 2016, Wiek imperium 1875-1914, tłum. Marcin Starnawski, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,

Literatura dodatkowa:

Hobsbawn Eric, 2018, Wiek skrajności. Spojrzenie na Krótkie Dwudzieste Stulecie, tł. Marcin Król, Warszawa, Wdawnictwo Krytyki Politycznej

Polanyi Karl, 2010,Wielka tranformacja, Warszawa, PWN


nauczyciele w kursiedr Bartosz Mika
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Monika Mazurek-Janasik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
dr hab. Monika Mazurek-Janasik
otwórz kurs

Wykład z "Metodologii badań jakościowych" w formie online.

nauczyciele w kursiedr Krzysztof Stachura
otwórz kurs

Seminarium magisterskie pod kierunkiem dr hab. Radosława Kossakowskiego, prof. UG

nauczyciele w kursiedr hab. Radosław Kossakowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Marek Klin
dr Aleksandra Zgrundo
otwórz kurs

Materiały co wykładów i ćwiczeń z "Hydrofizyki z Hydrauliką"

nauczyciele w kursiedr Jordan Badur
dr hab. Witold Cieślikiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Witold Cieślikiewicz
otwórz kurs

Geomorfologia ćwiczenia 2020/2021

nauczyciele w kursiedr Damian Moskalewicz
otwórz kurs

Konwersatorium I rok MSU Geografia fizyczna z geoinformacją

prowadzący: dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. UG, dr hab. Piotr Woźniak prof. UG, dr Magdalena Borowiak i dr Janusz Filipiaknauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs

Mapowanie odpływu  II rok MSU Geografia fizyczna z geoinformacją

prowadzący: dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. UG

stale współpracujący: zespół Zakładu Hydrologii


nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Barbara Korwel Lejkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Barbara Korwel Lejkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
otwórz kurs

Kurs jest miejscem do przesyłania poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej do sprawdzenia merytorycznego.

nauczyciele w kursiedr Grażyna Chaberek
otwórz kurs

Brak

nauczyciele w kursiedr Jakub Szlachetko
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Barbara Korwel Lejkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Barbara Korwel Lejkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Barbara Korwel Lejkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr inż. Joanna Poczobut
otwórz kurs

Kurs stanowi platformę do przesyłania pszczególnych rozdizałów pracy magosterskiej po technicznym sprawdzeniu przez Panią Julię Ziółkowską.

nauczyciele w kursiedr Grażyna Chaberek
dr Julia Ziółkowska
otwórz kurs

Materiały do ćwiczeń z Hydrofizyki (GWOZW) część druga

nauczyciele w kursiedr Jordan Badur
otwórz kurs

Podstawy programowania i metod obliczeniowych dla Gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
dr Gabriela Gic-Grusza
otwórz kurs

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych II rok Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód
prowadzący: dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. UG i dr hab. Leszek Łęczyński prof. UG
stale współpracujący: zespół Zakładu Hydrologii

nauczyciele w kursiedr hab. Joanna Fac Beneda
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Aleksandra Zgrundo
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ligia Panasiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ligia Panasiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ligia Panasiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ligia Panasiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ligia Panasiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Ligia Panasiak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Cupiał
dr Aleksandra Dudkowska
dr Gabriela Gic-Grusza
otwórz kurs

Ćwiczenia i wykład


nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Wojciech Brodziński
dr Aleksandra Dudkowska
dr Gabriela Gic-Grusza
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Hanna Mazur Marzec
otwórz kurs

Matematyka dla Oceanografów - ćwiczenia (grupy C i D)

nauczyciele w kursiedr Marek Hałenda
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Hanna Mazur Marzec
otwórz kurs

Problematyka wykładu

Miejsce ekologii morza w naukach przyrodniczych, podstawowe pojęcia i definicje oraz problematyka i metodyka badawcza

Czynniki abiotyczne (m. in. zasolenie, ciśnienie, pH, prądy i falowanie, promieniowanie radioaktywne) i biotyczne (m. in. sole biogeniczne,związki organiczne), ich wpływ na rozmieszczenie organizmów, bioróżnorodność, modyfikacje morfologiczne i adaptacje fizjologiczne

Przystosowanie organizmów do zmiennych warunków (czynników) środowiska

Zjawiska, procesy i zależności ekologiczne na poziomie organizmu, populacji i biocenozy

Rozwój i ewolucja ekosystemów morskich


Problematyka ćwiczeń

Przystosowania i reakcje organizmów morskich (zachowanie, tempo metabolizmu, śmiertelność) na zmiany warunków środowiskowych (np.zasolenia, typu podłoża, barwy światła, temperatury

Kolonizacja i sukcesja organizmów makrobentosowych na podłożu twradym 

Dynamika rozwoju i wzrostu organizmów morskich w różnych strefach biogeograficznych

nauczyciele w kursiedr hab. Adam Sokołowski
otwórz kurs

Problematyka ćwiczeń

Zasady planowania badań doświadczalnych i budowania hipotezy badawczej.

Rodzaje błędów, rozkład zmiennych losowych.

Statystyki parametryczne i nieparametryczne w analizie różnicy średnich i regresji liniowej pomiędzy zmiennymi.

Estymacja nieliniowa

nauczyciele w kursiedr hab. Adam Sokołowski
otwórz kurs

Treści programowe:

Definicja i wyróżniki sieci troficznej. Nowoczesne metody określania źródeł materii organicznej w ekosystemach morskich i powiązań troficznych w obrębie biocenozy na tle metod klasycznych. Konstruowanie sieci troficznej w oparciu o skład pokarmowy organizmów, zróżnicowanie przestrzenne i dynamika. Parametry opisujące w sposób ilościowy i jakościowy przepływ energii, funkcjonowanie i stabilność sieci troficznych. Sieć troficzna Morza Bałtyckiego na przykładzie Zatoki Gdańskiej - wykorzystanie izotopów naturalnych. Teorie sieci troficznej. Podstawy analizy neuronowej typu Network Analysis i jej wykorzystanie do oceny procesów zachodzących w ekosystemie i prognozowania ewolucji ekosystemu. Współczesna problematyka badawcza związana z analizą sieci troficznej - różnorodność biologiczna, transfer zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym, ochrona i zarządzanie strefą brzegową.

Metody określania zależności pokarmowych w obrębie biocenozy dennej w oparciu o skład diety i stosunek izotopów naturalnych węgla i azotu. Charakteryzowane są główne parametry sieci troficznej (liczba poziomów troficznych, rozmieszczenie węgla na różnych poziomach troficznych, liczba pionowych szlaków energetycznych), które determinują kształt piramidy troficznej. Analizuje się kierunki transferu energii i ilość węgla przepływającego przez sieć troficzną oraz oblicza się współczynniki biomagnifikacji metali.


nauczyciele w kursiedr hab. Adam Sokołowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jordan Badur
dr hab. Witold Cieślikiewicz
otwórz kurs

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętność pozyskiwania, analizowania dostępnych danych i ich interpretacji w oparciu o publikacje. Kształcenie umiejętności wyrażania opinii, na tematy naukowe, popartych argumentacją.

nauczyciele w kursiedr Gabriela Gic-Grusza
otwórz kurs

Przegląd zastosowań metod badawczych opartych na uczeniu maszynowym w Naukach o Ziemii.

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Katarzyna Wałdoch
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Michał Szypniewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jarosław Świeczkowski
otwórz kurs

Kurs zawiera wybrane materiały pomocne przy nauce przedmiotu i  przygotowania do egzaminu.  Mogą służyć do powtórek materiału jak i wstępnego zapoznania się z tematyką zajęć. Uzupełniają one zagadnienia poruszane podczas wykładów.

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
otwórz kurs

kurs zawiera wybrane materiały, do  których odwołuję się podczas wykładów 

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Szymon Moś
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Szymon Moś
otwórz kurs

Ćwiczenia z przedmiotu prawo karne i prawo wykroczeń dla grupy AS201

nauczyciele w kursiemgr Andrzej Lewna
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

Wykład z technik negocjacji i mediacji w administracji cz. 1 (dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG)

nauczyciele w kursiedr hab. Tomasz Widłak
otwórz kurs

Ćwiczenia uzupełniające wykład Prawo cywilne z umowami w administracji

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Sylwestrzak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Dobaczewska
otwórz kurs

Wykład "Nauka o administracji" dla studiów dziennych. 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu pn. "Konstytucyjny system organów państwowych" w roku akademickim 2020/2021 dla grupy AZ 101. 

nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Szydzik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Szymon Moś
otwórz kurs

Seminarium licencjackie dla studentów niestacjonarnych administracji.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Wykład "Ustrój samorządu terytorialnego" dla studentów studiów niestacjonarnych. 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Wykład "Ustrój samorządu terytorialnego" dla studentów studiów stacjonarnych. 

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Wykład "Nauka o administracji" studia niestacjonarne.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Joanna Kiraga
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Joanna Kiraga
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Olga Śniadach
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marcin Michalak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Adam Wiśniewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Monika Tomaszewska
otwórz kurs

Criminal Biology (Criminology and Criminal Justice)

nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs

Materiały uzupełniające wykład Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania

nauczyciele w kursiedr hab. Anna Sylwestrzak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jarosław Świeczkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Jarosław Świeczkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Kamil Zeidler
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Flis-Świeczkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sławomir Steinborn
otwórz kurs

Kurs do przedmiotu Kryminologia I (Biologia kryminalna) dla studentów kierunku Kryminologia.

nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs

Seminarium

Kryminalistyka bez tajemnic

nauczyciele w kursiedr Magdalena Kasprzak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Flis-Świeczkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Flis-Świeczkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursielek. Wojciech Dalewski
dr n. med. Marta Krzyżanowska
otwórz kurs

Kurs do przedmiotu Kryminologia I (Biologia kryminalna) dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Kryminologia

nauczyciele w kursiedr Wojciech Glac
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Flis-Świeczkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Flis-Świeczkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursielek. Wojciech Dalewski
dr n. med. Marta Krzyżanowska
otwórz kurs

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af065c7b3efb14a83b9b9bf76a3b18bd0%40thread.tacv2/conversations?groupId=951236b9-da7d-4ae9-a471-2ad09406994c&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069


KOD:

1e7aoo2

nauczyciele w kursiedr Piotr Rogoziński
otwórz kurs

Seminarium

Kryminalistyka bez tajemnic

nauczyciele w kursiedr Magdalena Kasprzak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Marta Flis-Świeczkowska
otwórz kurs

W trakcie seminarium studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie źródeł przestępczości według paradygmatu psychologii ewolucyjnej, co ma służyć kształtowaniu postawy otwartości wobec konieczności wykorzystywania dorobku innych nauk społecznych oraz przyrodniczych w prawoznawstwie. Efektem seminarium jest powstanie pracy magisterskiej, uwzględniającej paradygmat psychologii ewolucyjnej.

Treści programowe Psychologia ewolucyjna - podstawy; Psychologia ewolucyjna a prawoznawstwo; Elementarne informacje o historii prawa karnego; Koncepcje źródeł przestępczości; Źródła przestępczości z perspektywy psychologii ewolucyjne.


Wykaz literatury Literatura (wybór): 

Baker R., Wojny plemników. Niewierność, konflikt płci oraz inne batalie łóżkowe, tłum. M. Ferek, Poznań 2004 

Buss D. M.: 

- Psychologia ewolucyjna, tłum. M. Orski, Gdańsk 2001 

- Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary?, tłum. B. Wojcieszke, A. Nowak, Gdańsk 2003 

- (ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology, Hoboken 2005

 - Morderca za ścianą. Skąd w naszym umyśle biorą się mordercze skłonności, Sopot 2007 

- The Evolutionary Psychology of Crime, Journal of Theoretical and Philosophical criminology 1(2012), s. 90-98 

- (ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology, vol. 1-2, Hoboken 2015 (2. ed) 

Budzicz Ł., Dlaczego pojawia się miłość? Ewolucja monogamicznego systemu kojarzenia się u ludzi, Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 60 (2011), s. 333-343 http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2011/333.pdf 

Crawford Ch., Krebs D. (eds.), Foundations of evolutionary psychology, New York - London 2008 

Daly M., Wilson M., The Truth about Cinderella: A Darvinian View of Parental Love, London 1998 

Dawkins R., Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Poznań 2007 

Dunbar R., Anatomia miłości i zdrady. Co nauka mówi o namiętnościach człowieka?, tłum. Z. Lamża, Kraków 2016 

Dunbar M., Barret L. (eds.), Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, Oxford 2007 Duntley J., Shackelford, T. K. (eds.), Evolutionary Forensic Psychology: Darwinian Foundations of Crime and Law, Oxford 2008 

Elliott E. D, Law and Biology: The New Synthesis?, Faculty Scholarship Series. Paper 2216 (1997) http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2216

Hoffman M. B., Law & Biology, The Journal of Philosophy, Science & Law 8 (2008) http://www6.miami.edu/ethics/jpsl/ 

Hołyst B.: 

- Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej, Prokuratura i Prawo 1-2 (2010), s. 62- 88 http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2010/01-02/5holyst.pdf 

- Kryminologia, Warszawa 2016 (11. ed.) 

Miller G., Umysł w zalotach: Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, tłum. M. Koraszewska, Poznań 2004 

Miller A. G. (ed.), Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, tłum. V. Reder, Kraków 2008 

Mościskier A., Spór o naturę ludzką. Socjologia czy socjobiologia?, Warszawa 1998

 Pawłowski B. (w rozmowie z T. Ulanowskim), Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń, Warszawa [2016] 

Pawłowski B,. Danel D., Psychologia ewolucyjna – nauka o adaptacji i ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu, Kosmos 58 (2009), s. 573-583 http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2009/573.pdf 

Pinker S.: 

- Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2005 

- Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, tłum. T. Bieroń, Poznań 2015 

Ploeger A., Evolutionary Psychology as a Metatheory for the Social Sciences, Integral Review 6.3 (2010), pp. 164-174 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.691.7137&rep=rep1&type=pdf 

Roberts S. C. (ed), Applied Evolutionary Psychology, Oxford 2012 

Salmon C. A., Shackelford, T. K. (eds.), Family Relationships. An Evolutionary Perspective, Oxford 2008 

Thornhill R.; Palmer C. T. A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion. Cambridge, Massachusetts 2000 (2. ed.) 

de Waal F.: 

- Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?, tłum. B. Brożek, M. Furman, Kraków 2013 

- Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, tłum. K. Kornas, Kraków 2014 

- Małpa w każdym z nas. Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią natury człowieka?, tłum. K. Kornas, Kraków 2015 

Wiewiorowski J. (część prac dostępna na: https://ug.academia.edu/JacekWiewiorowski): 

- C. Th. 9,14,1 = C. 9,16,7 (a. 374) – pierwszy dziejowy zakaz dzieciobójstwa?, w: K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek (red.), Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, Lublin 2015, s. 203-222

- Porywanie kobiet jako zjawisko społeczne w późnym antyku. Moralność i prawo, [w:] Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, pod. redakcją J. Banaszkiewicza i K. Ilskiego, Poznań 2013, s. 197-219 

- Dopuszczalność zabójstwa kalekiego noworodka w pogańskim Rzymie, [w:] K. Ilski [et. al.] (red.), Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, Poznań 2016, s. 23-40 

Wilson E. O., Socjobiologia, tłum. M. Siemieński, Poznań 2001, ss. 290-323 

Wrangham R., Peterson D., Demoniczne samce. Małpy człekokształtne i źródła ludzkiej przemocy, [tłum.] M. Auriga, Warszawa 1999 

Wright R., Moralne zwierzę: dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. Psychologia ewolucyjna a życie codzienne, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2004 

Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa 2009 

Zamboni M., Evolutionary Theory and Legal Positivism: A Possible Marriage, [w:] The Selected Works of Mauro Zamboni (2010) http://works.bepress.com/mauro_zamboni/8 

Czasopismo uwzględniające szereg prac poświęconych zagadnieniu: Aggression and Violent Behavior https://www.journals.elsevier.com/aggression-and-violent-behavior/

nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Wiewiorowski
otwórz kurs

Ćwiczenia z przedmiotu: Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu- część prawna dla grupy KMS201

nauczyciele w kursiemgr Andrzej Lewna
otwórz kurs
nauczyciele w kursielek. Wojciech Dalewski
dr n. med. Marta Krzyżanowska
otwórz kurs

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych - realizowany będzie w formie hybrydowej: wykłady na platformie MS Teams i e-learning w portalu edukacyjnym UG.

Prowadząca: dr Beata Bykowska-Godlewska/ Zakład Socjologii Stosowanej/ Instytut Socjologii/ Wydział Nauk Społecznych UG

kontakt: beata.bykowska-godlewska@ug.edu.pl

nauczyciele w kursiedr Beata Bykowska-Godlewska
otwórz kurs

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa6f7d3ed7f284de8997061e2c5863862%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2b236a9-ad15-4da5-ba0a-c704ba88bf93&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069


kod:

886waaw

nauczyciele w kursiedr Piotr Rogoziński
otwórz kurs
nauczyciele w kursielek. Wojciech Dalewski
dr n. med. Marta Krzyżanowska
otwórz kurs

link do pokoju:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b8ec0ad49344b598b1e9d995263aaf2%40thread.tacv2/conversations?groupId=9a0527ed-f70c-4477-b62c-7ad25100beff&tenantId=2d9a5a9f-69b7-49401a6-af55f35ba069


kod pokoju:

37xu1vq

nauczyciele w kursiedr Piotr Rogoziński
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
dr hab. Arkadiusz Wowerka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Andrzej Powałowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Bąkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Tomasz Bąkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Kamil Zeidler
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Kamil Zeidler
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Kamil Zeidler
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
dr Hanna Wolska