Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Opis kursu:

Głównym celem przedmiotu Zachowania organizatorskie przedsiębiorstw jest rozwinięcie wiedzy o reakcjach rynkowych przedsiębiorstw oraz wewnętrznych zmianach (przyjmujących postać zachowań organizatorskich) będących efektem incydentalnych (nietypowych) zdarzeń pojawiających się w otoczeniu podmiotu gospodarczego. Szczegółowymi celami przedmiotu jest poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce badawczej metafor organizacji (w ujęciu postmodernistycznym).

nauczyciele w kursiedr hab. Beata Majecka
mgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs

2 NS2 EK 2020/2021 - Ekonomia międzynarodowa - kolokwium - mgr Tomasz Tomaszewski

nauczyciele w kursiemgr Tomasz Tomaszewski
otwórz kurs

2 SS2 EK 2020/2021 - Ekonomia międzynarodowa - kolokwium - mgr Tomasz Tomaszewski

nauczyciele w kursiemgr Tomasz Tomaszewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Tomasz Jastrzębski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Tomasz Jastrzębski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Wojciech Bizon
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Łukasz Dopierała
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Eugeniusz Gostomski
otwórz kurs

Przedstawienie złożoności procesów gospodarczych

Zaprezentowanie analitycznych podejść do procesów gospodarczych

Narzędzia analizy finansowej wykorzystywane w złożonych procesach gospodarczych


Literatura

1. W. Gabrusewicz, Sprawozdawczość finansowa, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2005

2. E. Mączyńska, Upadłości przedsiębiorstw - dysfunkcje i ich przyczyny, Zeszyty Naukowe MSWE w Tarnowie, Tarnów 2009

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Suchanek
otwórz kurs

Kurs on -line dla studentów studiów stacjonarnych.

nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs

Ekonomia matematyczna NS2 1LiT 2020/2021 - ćwiczenia

nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs

Zaliczenie poprawkowe 08.02.2021 dla osób z grup ćwiczeniowych dr M. Zielenkiewicz

nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs<p><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;">Celem zajęć jest dogłębna analiza mechanizmów działań lobbistycznych. Chodzi tu zarówno o poznanie w jaki sposób grupy interesu dążą do osiagnięcia swoich celów posługując sie oficjalnym lobbingiem, tj. wykorzystując zawodowych lobbystów jak i ukazanie działan korupcyjnych. Przedmiotem zainteresowań jest gra na arenie miedzynarodowej.</span></span></p>
Literatura
<p><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial;">Literatura: <br /><br />1. L. Graniszewski, C. Piątkowski: Grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004 <br /><br />2. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Karczewska: Lobbing, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000 <br /><br />3. U. Kurczewska, M. Molęda-Zdziech: Lobbing w Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002<br /><br />4. P. van Buitenen: Oszustwa bez tajemnic. Korupcja w Unii Europejskiej, EON, Wrocław 2002 <br /><br />5. M. Clamen: Lobbing i jego sekrety, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2005 <br /><br />6. M. Gajda, K. Tarnawska: Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002 <br /><br />7. J.P. Gunning: Zrozumieć demokrację, Wyźsza Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora Romualda Kudlińskiego w Warszawie, Warszawa 2001 <br /><br />8. Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce, pod red. J. Gładysz-Jakóbik, wyd. SGH, Warszawa 2002 <br /><br />9. Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, pr. zbior. pod red. G. Szczodrowskiego, Wyd. UG, Gdansk 2002 <br /><br />10. R. van Schendelen: Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, GWP, Gdansk 2006<br /><br /></span></span></p>
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs

Kurs zawiera aktualności, materiały i literaturę do wykładu.


Literatura

Wskazana przez wykładowcę.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs<p><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;">Celem zajęć jest dogłębna analiza mechanizmów działań lobbistycznych. Chodzi tu zarówno o poznanie w jaki sposób grupy interesu dążą do osiagnięcia swoich celów posługując sie oficjalnym lobbingiem, tj. wykorzystując zawodowych lobbystów jak i ukazanie działan korupcyjnych. Przedmiotem zainteresowań jest gra na arenie miedzynarodowej.</span></span></p>
Literatura
<p><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial;">Literatura:<br /><br />&nbsp;1. L. Graniszewski, C. Piątkowski: Grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004<br /><br />2. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Karczewska: Lobbing, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000 <br /><br />3. U. Kurczewska, M. Molęda-Zdziech: Lobbing w Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002<br /><br />4. P. van Buitenen: Oszustwa bez tajemnic. Korupcja w Unii Europejskiej, EON, Wrocław 2002 <br /><br />5. M. Clamen: Lobbing i jego sekrety, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2005 <br /><br />6. M. Gajda, K. Tarnawska: Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002<br /><br />7. J.P. Gunning: Zrozumieć demokrację, Wyźsza Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora Romualda Kudlińskiego w Warszawie, Warszawa 2001 <br /><br />8. Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce, pod red. J. Gładysz-Jakóbik, wyd. SGH, Warszawa 2002<br /><br />9. Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, pr. zbior. pod red. G. Szczodrowskiego, Wyd. UG, Gdansk 2002 <br /><br />10. R. van Schendelen: Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, GWP, Gdansk 2006 </span></span></p>
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs<p><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;">Celem zajęć jest ogólna analiza systemów podatkowych funkcjonujących we współczesnym świecie. Program składa sie z czterech bloków: <br /><br />- podatki w UE i zasady ich harmonizacji,<br /><br />- systemy podatkowe krajów afrykanskich,<br /><br />- podatki w krajach amerykanskich, <br /><br />- systemy podatkowe w Azji i Oceanii.</span></span></p>
Literatura
<p><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial;">Oficjalne materiały rządów i organizacji międzynarodowych, bieżące informacje i artykuły podane przez wykładowcę.</span></span></p>
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Leszek Reszka
otwórz kurs

Kurs pomocniczy.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs

Kurs wspomaga zajęcia odbywajace się na Wydziale Ekonomicznym o tej samej nazwie


Literatura

Literatura podstawowa:

1. J.M. Buchanan: Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997,

2. S.P. Gunning: Zrozumieć demokrację, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora Romualda Kudlińskiego w Warszawie, Warszawa 2001,

3. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska: Lobbing, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000,

4. J. Mercik: Siła i oczekiwania. Decyzje grupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 

5. P. van Buitenen: Korupcja w Unii Europejskiej, EON, Wrocław 2002,

6. Elementy teorii wyboru społecznego, pod red. G. Lisowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001,

7. J. Miklaszewska: Filozofia a ekonomia. W kregu teorii publicznego wyboru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001,

8. S. Rose-Ackerman: Korupcja i rządy, Fundacja im. Stefana Batorego i Wyd. Sic!, Warszawa 2001,

9. Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, pr. zbior. pod red. G. Szczodrowskiego, Wyd. UG, Gdańsk 2002.

 

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs

Seminarium licencjackie – 3 rok

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Pawłowski
otwórz kurs

Makroekonomia - ćwiczenia

Termin zajęć: czwartek 11.30-13.00

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Literatura

Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2013.

Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Szczepaniec M., Makroekonomia. Przewodnik, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.

Materiały wykładowe dostępne na stronie koniunktura.com.

Konsultacje

Czwartek, 9.30-11.00


nauczyciele w kursiemgr Stanisław Szultka
otwórz kurs

Ćwiczenia dla studentów kier.: Ekonomia

Materiały wspomagające uzupełniające spotkania MS Teams.


nauczyciele w kursiemgr Joanna Sikora-Alicka
otwórz kurs

Grupa ćwiczeniowa przedmiotu Podstawy wiedzy o innowacjach 

nauczyciele w kursiemgr Tomasz Tomaszewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Jakub Puszkarski
dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Ciołek
otwórz kurs

Seminarium magisterskie - drugi rok

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Pawłowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
otwórz kursWykład obejmuje problematykę prawa gospodarczego (handlowego)
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
dr hab. Andrzej Letkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
dr Magdalena Markiewicz
otwórz kurs

Ćwiczenia dla studentów MSU.: Ekonomia, FwP +ACCA

Materiały wspomagające uzupełniające spotkania MS Teams.


nauczyciele w kursiemgr Joanna Sikora-Alicka
otwórz kurs

Wykład obejmuje problematykę prawa gospodarczego (handlowego)

nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Ciołek
otwórz kursnauczyciele w kursiedr Grzegorz Szczodrowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
dr hab. Leszek Czerwonka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Stefaniak
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Jakub Puszkarski
dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
dr hab. Teresa Kamińska
otwórz kursWykład obejmuje problematykę prawa gospodarczego (handlowego)
nauczyciele w kursiedr Grzegorz Sikorski
otwórz kurs

Business law for MSG IB students (master's studies)

nauczyciele w kursiedr hab. Bartłomiej Gliniecki
otwórz kurs

Makroekonomia menedżerska

nauczyciele w kursiemgr Stanisław Szultka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Olga Dębicka
otwórz kurs

ATR TEST


Literatura

Literatura dostępna u prowadzących zajęcia

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Paweł Rytel
otwórz kurs

Egzamin z przedmiotu Badania rynkowe i marketingowe w r.a. 2020/2021

Prowadzący
dr hab. Marcin Wołek, prof. UG

nauczyciele w kursiedr hab. Marcin Wołek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Eugeniusz Gostomski
otwórz kurs

Problematyka kursu związana jest z następującymi grupami tematycznymi;

1.  Istota bezpieczeństwa energetycznego kraju;  1. Podstawowe pojęcia i definicje. 2.Ogólne zasady techniki bezpieczeństwa. 3. Państwo, a kryzys energetyczny. 4.Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. 5. Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego; polityczne, technologiczne i ekonomiczne.

2. Europejska polityka energetyczna; 1. Bezpieczeństwo dostaw i cele strategiczne. 2. Problem ograniczania gazów cieplarnianych. 3. Program poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energii odnawialnej, rozwój niskoemisyjnych systemów. 4. Przyszłość energetyki jądrowej.  5. Nowa europejska  strategia rozwoju infrastruktury energetycznej

3. Bezpieczeństwo na  rynku  energii  elektrycznej; 1.  Historyczne i ekonomiczne uwarunkowania powstania rynku energii elektrycznej, wydatki na energię  w gospodarce w Polsce i wybranych krajach, problem ograniczenia energochłonności gospodarki. 2. Uczestnicy rynku i formy handlu energią. 3 .        Struktura i zasady funkcjonowania rynku energii. 4.  Zasady funkcjonowania tzw. rynku bilansującego. 5. Operatorzy rynku energii. 6. Pojęcie regulacji w energetyce, przesłanki działań regulacyjnych, instytucje regulujące rynek, prawo energetyczne. 7. Odbiorcy na rynku energii, stosowanie zasady Third Party Access. 8. Międzynarodowy rynek energii, Polska jako uczestnik rynku. 9. Przykłady struktur organizacyjnych spółek elektroenergetycznych w Europie Środkowej.

 4.  Bezpieczeństwo na rynku zakupów i przetwarzania ropy naftowej w Polsce; 1. Wielkość popytu na ropę naftową oraz źródła zakupów surowca. 2. Przetwarzanie ropy naftowej, problem konkurencji na rynku produktów ropopochodnych. 3. Polityka państwa w zakresie dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w ropę, nowy układ sił na rynku globalnym.

 5. Miejsce gazu  na rynku energii w Polsce; 1. Wewnętrzna struktura popytu na gaz. 2. Źródła  pozyskiwania  surowca oraz systemy transportu i dystrybucji. 6. Strategia rozwoju grupy kapitałowej LOTOS S.A.

7. Strategia rozwoju grupy kapitałowej ORLEN S.A.

 8. Strategia rozwoju grupy kapitałowej PGNiG S.A. 


Literatura

Literatura  podstawowa;

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne" (tekst jednolity), z uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich;
 2.  Nowe projekty ustaw (OZE, Prawo Gazowe i Prawo Energetyczne)
 3. 2. G. Bartodziej, Tomaszewski M., Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Energetyka i Środowisko, Warszawa 2009.
 4. Chmielewski A., Bezpieczeństwo Energetyczne Świata, geopolityczne uwarunkowania, Warszawa 2009,
 5.  Cziomer E., Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne XXI wieku, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009r.,
 6.  Portal CIRE -CODZIENNY SERWIS BRANŻOWY. Strony internetowe koncernów energetycznych krajowych i zagranicznych
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką oceny ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do procesów transportowych i logistycznych. Student nabywa umiejętność zdefiniowania praz oceny obszarów zagrożeń związanych z planowaniem i realizacją określonych procesów transportowych. Na zarządzanie ryzykiem, składa się: identyfikacja, prewencja, analiza, wnioski oraz przeciwdziałanie skutkom wystąpienia ryzyka, którego pomimo odpowiedniego przygotowania nie udało się uniknąć.

Identyfikacja zagrożeń: etap ten polega na wykorzystaniu szerokiego spektrum informacji, profesjonalnych analiz oraz doświadczenia w celu identyfikacji potencjalnych zdarzeń, których wystąpienie może mieć wpływ na podwyższony stopień ryzyka. Działania związane z identyfikacją potencjalnych zagrożeń wspomagane są poprzez wykorzystanie autorskiej klasyfikacji zagrożeń – GEMIO.

Prewencja: polega na podjęciu wszelkich możliwych środków i działań w celu uniknięcia wystąpienia ryzyka lub minimalizowania jego skutków. Na tym etapie dużą rolę odgrywa budowanie świadomości kadry kierowniczej i pracowników co do możliwości wystąpienia i przebiegu zdarzeń oraz ewentualnych późniejszych działań ratunkowych.

Rzetelna analiza i wnioski: to etap, którego ewentualne pominięcie jest zawsze poważnym błędem. Etap ten zapewnia uzyskanie informacji i danych dotyczących konkretnej sytuacji oraz wpływa na poziom doświadczenia.


Literatura

Podręcznik spedytora. Praca zbiorowa pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neidera, PISIL, wyd. piąte, Gdynia 2012

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, tom I i II. Praca zbiorowa pod red. R. Krystka, WKŁ, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009

Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe. Praca zbiorowa pod red. T. Pokusy i  M. Duczmala. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2011

K. Ficoń: Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał. BEL, 2011

R. Grocki: Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. DIFIN, Warszawa 2012

nauczyciele w kursiedr Dorota Książkiewicz
otwórz kurs

Kurs wspierający przedmiot  Projektowanie biznesu ekologiczmnego 


Literatura

TBA

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Budowa i zarządzanie sklepem internetowym - studia niestacjonarne


Literatura

Materiały dla studentów

nauczyciele w kursiedr Dagmara Wach
dr hab. Jacek Winiarski
otwórz kurs

Course objectives:

To show the role of ERP systems (transactional systems) in realizing efficient flow of resources in companies and supply chains.
To gain skills by students to manage business processes with SAP ERP system, the most popular ERP system worldwide.
To prepare students to work in companies with a global range.
To show functioning of ERP applications, widely used in every sector in global economy.


Literatura

Basic:
SAP University Alliances materials
additional materials uploaded by teacher
L. K. Lau, Managing Business with SAP: Planning, Implementation and Evaluation, Idea Group Inc., 2005.
Facultative:
D. E. O’Leary, Enterprise Resource Planning Systems. Systems, Life Cycle, Electronic Commerce and Risk, Cambridge
University Press, 2000.
S. R. Magal, J. Word, Integrated Business Processes with ERP Systems, Jhn Wiley & Sons, 2011.
M. Murray, Discover logistics with SAP ERP, Galileo Press, 2008.
J. T. Dickersbach, G. Keller, Production Planning and Control with SAP ERP, Galileo Press, 2011.
E. Monk, B. Wagner, Enterprise Resource Planning, Cengage Learning EMEA, 2008.
G. C. Williams, Implementing SAP ERP Sales&Distribution, McGraw Hill Professional, 2008.
J. Kappauf, B. Lauterbach, M. Koch, Logistics Core Operations with SAP, Springer, 2011.

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs

Certyfikat przeprowadzany po zakończeniu przedmiotu Akademia Refinitiv


Literatura

Materiały udostępniane do zajęć

nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Monika Szmelter
otwórz kurs

Kurs dotyczy poznania systemu wdrażania funduszy strukturalnych, zagadnień problemowych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, przygotowania wniosku aplikacyjnego do oceny formalnej i merytorycznej. Student będzie musiał wykazać na podstawie zadanych pytań opłacalność zaproponowanego przedsięwzięcia biznesowego, które będzie starało się o wsparcie ze środków UE. Student samodzielnie przygotuje projekt, ale oparty o ścieżkę aplikacyjną. Podczas oceny projektu analizowana będzie wykonalność planowanych w projekcie przedsięwzięć, umiejętność doboru środków koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych celów, przejrzystość, racjonalność oraz zupełność projektu.


Literatura

Literatura podstawowa:

 A.Filipek, W drodze do dofinansowania: jak napisać dobry wniosek Agnieszka (fundusze strukturalne), wydawnictwo Placet, Warszawa 2016.

 M.Kleinowski, M.Piechowicz, M.Sikora-Gaca i inni, Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Difin, Warszawa 2016

 R. Kasprzek, Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,budżet na lata 2014-2020 ,Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020 : komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. / Agnieszka Filipek. Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2015.

 M. Sikora-Gaca, U. Urszula Kosowska, Fundusze europejskie w teorii i praktyce : edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Difin,Warszawa 2014.

 

nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Eugeniusz Gostomski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Ciołek
otwórz kursThe aim of this course is to make students aquainted with the operation of digital
goods markets and the theoretical and practical apects of economics of virtual goods
in and outside of virtual worlds, as well as mechanisms that lay behind the successful
business models for virtual worlds. This course is going to take place in virtual
worlds- with the Second Life as a hub world. In between world travel is going to be
facilitated by world jumping technique. Presence in other worlds is required during
worldly economics overview. Participation in every world is going to be enabled by
incorporating an avatar agent.
Literatura
 Obligatory:
1. Rymaszewski M., Wagner J., Wallace M., Winters C., Ondrejka C.,
Batstone-Cunningham B., Second Life- The Official Guide, Linden Labs 2007
2. Creating Your World: The Official Guide to Advanced Content Creation for Second
Life, Sybex 2007
3. Anderson C., The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More,
Hyperion 2006

Facultative:
1. Journal of Virtual Worlds Research, www.jvwr.org
2. Varian H. R., Markets for information goods,
http://www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/japan/japan.pdf
3. Varian H. R., The information economy,
http://www.sims.berkeley.edu/~hal/pages/sciam.html
4. Lindner J., Gillespie J., Second Life: Zycie, miłosc, zarabianie pieniedzy, Best Press
2008
nauczyciele w kursiemgr łukasz tamkun
otwórz kursKurs zawierający materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń z przedmiotu zastosowania matematyki w ekonomii i zarządzaniu.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs

Egzamin ekonomia integracji europejskiej, 19 czerwca 2021 godz. 9.45-10.45

nauczyciele w kursiedr hab. Stanisław Umiński
mgr Maciej Zieliński
otwórz kurs 
Literatura
 
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Magdalena Jażdżewska-Gutta
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Ciołek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Krzysztof Dobrowolski
dr Grzegorz Pawłowski
otwórz kurs

Ćwiczenia z Ekonomii Integracji Europejskiej

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursieprof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
otwórz kurs

Ekonomia matematyczna, 2 rok SS2 Ekonomia, rok akademicki 2015/2016


Literatura

Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs

Ekonomia matematyczna, 2 rok SS2 Ekonomia, rok akademicki 2014/2015


Literatura

Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs

Ćwiczenia z Ekonomii Międzynarodowej

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Bank jako przedsiębiorstwo, cele i organizacja

Sprawozdania finansowe banków

- bilans

- rachunek zysków i strat

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych

- informacja dodatkowa

Kapitał własny banków

Wycena aktywów bankowych

Zarządzanie ryzykiem bankowym

- ryzyko kredytowe banku

- ryzyko płynności

- ryzyko stopy procentowej

- ryzyko kursowe

- ryzyko zmiany wartości papierów wartościowych i nieruchomości

- ryzyko prawne

- ryzyko operacyjne

Wskaźniki oceny działalności banku

- współczynnik wypłacalności

- wskaźniki płynności

- wskaźniki rentowności

- wskaźniki marketingowe

 

Procesy konsolidacyjne w sektorze

Wycena produktów bankowych


Literatura

Współczesna bankowość tom 1, pod red. A Zaleska, Warszawa 2006

Raporty NBP i KNF

miesięczniki: Bank, Gazeta Bankowa, Nowoczesny Bank Spółdzielczy

nauczyciele w kursiedr hab. Eugeniusz Gostomski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Eugeniusz Gostomski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Eugeniusz Gostomski
otwórz kurs

Kurs dla studentów 1SS2 MTiHM z przedmiotu "Ekonomika transportu morskiego"

nauczyciele w kursiedr hab. Ernest Czermański
otwórz kurs

Kurs dla grupy 3 roku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych spec. Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska.

Obejmuje zakres:
- wprowadzenia do przedmiotu i omówienia funkcji systemów zarządzania, 
- systemy do zarządzania relacjami z klientem,
- obsługę zgłoszeń od klientów oraz działanie zespołu helpdesk i supportu,
- systemy do zarządzania treścią. 

Próg zaliczeniowy to min. 51%, czyli powyżej 16/30 punktów. Wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru.

Powodzenia!

nauczyciele w kursiemgr Jakub Kowalik
otwórz kurs

Celem kursu jest udostępnienie materiałów przedstawianych na zajęciach wykładowych i ćwiczeniowych oraz uzupełnienie tych materiałów poprzez zamieszczanie odnośników do stron internetowych, plików z opracowaniami rozszerzającymi wiedzę zdobywaną na zajęciach oraz innych pozycji.

 


Literatura

materiały SAP University Alliances

materiały ARIS Community i ARIS University Relations

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Eugeniusz Gostomski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Adriana Zabłocka-Abi Yaghi
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z regułami i normami kształtującymi politykę konkurencji UE. Wiedza ta powiązana jest z prawem konkurencji oraz z pojęciami i modelami mikroekonomicznymi. Student ma możliwość poznania wzajemnych interakcji między ekonomią a prawem konkurencji oraz zastosowania reguł konkurencji w praktyce poprzez analizę studiów przypadków.

1. Historia i cele europejskiej polityki konkurencji Krótka historia prawa konkurencji w UE; Cele polityki konkurencji i ich zgodność z efektywnością ekonomiczną; Siła rynkowa a dobrobyt; Instytucje UE odpowiedzialne za politykę konkurencji. 2. Siła rynkowa i definicja rynku właściwego Jak mierzyć siłę rynkową; Pojęcie rynku właściwego; Podstawowe testy definicji rynków (produktowych i geograficznych); Wytyczne Komisji Europejskiej nt. definicji rynków właściwych; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce. 3. Porozumienia ograniczające konkurencję Podstawy prawne analizy porozumień ograniczających konkurencję; Ekonomiczne aspekty analizy karteli i zmowy, porozumień wertykalnych oraz joint ventures; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce - studia przypadków. 4. Nadużycie pozycji dominującej Podstawy prawne analizy nadużyć pozycji dominującej; Ekonomiczne aspekty analizy praktyk wykluczających, wyzyskujących i dyskryminacyjnych; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce - studia przypadków. 5. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw Podstawy prawne kontroli koncentracji przedsiębiorstw w UE; Ekonomiczne aspekty analizy koncentracji poziomych, pionowych i konglomeratowych; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce- studia przypadków. 6. Kontrola pomocy publicznej Podstawy prawne kontroli pomocy publicznej w UE; Ekonomiczne aspekty kontroli pomocy publicznej; Pomoc publiczna o charakterze regionalnym, sektorowym i horyzontalnym; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce-studia przypadków. 7. Aktualne zagadnienia europejskiej polityki konkurencji

nauczyciele w kursiedr Adriana Zabłocka-Abi Yaghi
otwórz kurs W trakcie zajęć będą analizowane, omawiane różne czynniki, mechanizmy, zależności wpływające na wzrost bogactwa (gospodarczy) krajów europejskich w odróżnieniu od innych cywilizacji.
Literatura
 Bibliography
1.Cameron R., L.Neal, A Concise Economic History of the World, 4th ed., Oxford UP, 2003
-, Historia gospodarcza świata, KiW, Warszawa 2004
2. Goody Jack,Capitalism and Modernity, Polity, Cambridge 2004
- Kapitalizm i nowoczesność, Dialog, Warszawa 2006
3. Hicks J.R., Theory of Economic History, Oxford UP, 1979
-,Teoria historii gospodarczej, Wyd. A.Marszałek, Toruń 1995
4. Landes D., The Wealth and Poverty of Nations, Abacus, London 1999
-, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2000
5. van Loon H.W.,The Story of Mankind, Liveright 2000
-, Dzieje ludzkości, Alfa, Warszawa 2003
      6. Rifkin Jeremy, The European Dream, Penguin 2004
- , Europejskie marzenie, Nadir, Warszawa 2005
 
    
nauczyciele w kursiedr hab. marian turek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs

Kolokwium z przedmiotu Finanse na kierunku Ekonomia, w piątek według planu zajęć. 

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kolokwium z przedmiotu Finanse dla kierunku MSG, we wtorek według planu zajęć. 

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Kurs zawiera kolokwium poprawkowe z przedmiotu Finanse dla specjalności MSG i Ekonomia w dniu 17 czerwca (czwartek) godz. 17.00.

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

Test wyboru z jedną poprawną odpowiedzią

nauczyciele w kursiedr Łukasz Dopierała
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Łukasz Dopierała
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Hartenberger-Liszek
otwórz kurs

Materiały dodatkowe z Finansów międzynarodowych dla studentów Wydziału Ekonomicznego UG

nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
mgr Paweł Rytel
otwórz kurs

Egzamin zaliczeniowy z przedmiotu Finanse Przedsiębiorstw w dniu 2 lutego 2021 roku godz. 10.00.

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

This is a trial attempt to acquainted you with the examination portal. You can take the test as much as you wish. In normal circumstances you will be able to take test only one time.


nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
prof. dr hab. Jacek Zaucha
otwórz kurs

Fundamentals of the European Integration (9 June 2021)

EXAM 

2 IB  Year 2020 / 2021

dr Aleksandra Borowicz

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Borowicz
otwórz kurs

Witam, 

Oto kurs, gdzie zamieszczę zaliczenie na dzień 28.05.2020,

S.Antkiewicz

nauczyciele w kursiedr Sławomir Antkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dariusz Tłoczyński
otwórz kurs

The course of the basics of graph theory and their use in the process of decision making in business entities


Literatura

W.T. Tutte, Graph Theory, Cambridge University Press, 2011

K.H. Rosen, Discrete mathematics and its applications (7th ed.). New York: McGraw-Hill

nauczyciele w kursiedr hab. Michał Suchanek
otwórz kurs

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z najważniejszymi osiągnięciami ludzkości w dziedzinie rozwoju gospodarczego od średniowiecza do XX wieku, w tym z uwarunkowaniami politycznymi i społecznymi różnych zjawisk gospodarczych zachodzących w poszczególnych epokach historycznych.

nauczyciele w kursiedr hab. Arkadiusz Janicki
otwórz kurs

Instrumentarium Badań Ekonomicznych - ćwiczenia

nauczyciele w kursiemgr Stanisław Szultka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Anna Galik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Magdalena Jażdżewska-Gutta
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Magdalena Jażdżewska-Gutta
otwórz kurs

Zaliczenie semestralne z przedmiotu Komunikacja Marketingowa w Internecie r.a. 2020/2021  (wykład)

Kierunek studiów:

 • Ekonomia SL - Biznes Elektroniczny

Prowadzący zajęcia:

 • dr han. Aneta Oniszczuk - Jastrząbek profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 • mgr Adam Borodo

Baner-KMWI


nauczyciele w kursiemgr Adam Borodo
dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
Przedmiot jest nauczany w systemie nauczania na odległość, a w tym przypadku przez internet na platformie edukacyjnej UG. To oznacza, że nie ma tradycyjnego nauczania w klasie, tylko że każdy student realizuje zadania kursu w swoim indywidualnym czasie. Warunkiem wstępnym zaliczenia przedmiotu jest zalogowanie się do kursu i przeczytanie wszystkich jego treści. W celu uzyskania hasła do kursu, należy napisać do prowadzącego kurs maila na adres ekocm@univ.gda.pl.
Kurs ten zawiera wszystko, co jest potrzebne do zaliczenia przedmiotu, tj. warunki zaliczenia, treści, bibliografię oraz pytania zaliczeniowe albo WebQuest. Samo zaliczenie również odbywa się drogą e-mailową poprzez przesłanie odpowiedzi na pytania testowe albo WebQuest na ten sam adres mailowy.
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, a nie egzaminem, a więc zgodnie z organizacją roku akad. na WE, termin zaliczenia tego przedmiotu upływa ostatniego dnia zajęć, tj. do 31 stycznia 2021 roku (g. 24.00).

Cel kształcenia: nabycie wiedzy z zakresu kontrolingu systemów logistycznych

Cel kształcenia: nabycie wiedzy z zakresu kontrolingu systemów logistycznych
Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni:
Znać:
a) rolę kontrolingu w systemach logistycznych
b) komponenty zarządzania kontrolingowego systemami logistycznymi,
c) metody i narzędzia kontrolingowe (rachunek GKL, ABC, wskaźniki),
Umieć:
a) zastosować metody i narzędzia kontrolingowe w logistyce
b) zaprojektować system wskaźników logistycznych,
c) rozwiązywać problemy decyzyjne w logistyce


Literatura
 

1. Pfohl H.Ch.: Zarządzanie logistyką. Biblioteka Logistyka. ILiM. Poznań 1998

2. Vollmuth H. J: Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie. Wyd. Placet. Warszawa 1993

3. Goliszewski J.: Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie. Wyd. Kluwer, Warszawa 2015

4. Chaberek M.: Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001

5. Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. Wydaw. SGH. Warszawa 2001

6. Chaberek M. Komponenty kontrolingowego systemu zarządzania procesami logistycznymi. [W:] Logistyka ponad granicami. Red. S. Abt. ILiM, Poznań 2000

7. Mańkowski C.: Wybrane metody i narzędzia rachunku zarządczego i analizy odchyleń. [W:] Logistyka ponad granicami. Red. S. Abt. ILiM, Poznań 2000

8. B. Śliwczyński: Controlling w zarządzaniu logistyką. Wyższa Szkoła Logistyki. Poznań 2007

9. Mańkowski C.: Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005

10. Czasopismo: „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie”

nauczyciele w kursiedr hab. Cezary Mańkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Korporacje Globalne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

nauczyciele w kursiemgr Adam Borodo
dr Tomasz Gutowski
otwórz kurs

Zaliczenie przedmiotu Korporacje Globalne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

nauczyciele w kursiemgr Adam Borodo
dr Tomasz Gutowski
otwórz kurs

Kreatywność


Literatura

1) E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Wyd. GWP, Gdańsk 2008

2) E. Nęcka, Psychologia twórczości, Wyd. GWP, Gdańsk 2003 

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Kurs wspomagający przedmiot na Wydziale Chemii. 


Literatura

E. Nęcka - Trening twórczości, GWP 2012 

 

 

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Kreatywność biznesowa 2018

Wydział Chemii 


Literatura

TBA

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Wskazanie na kierunki rozwoju oraz specjalizację współczesnych systemów dystrybucji. Zaznajomienie studenta ze specyficznymi wymaganiami związanymi z obsługą dystrybucyjną określonych typów towarów. Zaznajomienie studentów z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w obrocie magazynowym i dystrybucji.


Literatura

Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu.  Praca zbiorowa pod red. K. Rutkowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.

Logistyka dystrybucji. Specyfika. Trendy rozwojowe. Dobre praktyki. Praca zbiorowa pod red. K. Rutkowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.

B. Ocicka: Zmiany w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

M. Frankowska i M. Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011.

nauczyciele w kursiedr Dorota Książkiewicz
otwórz kurskURS SKIERIOWANY JEST DO STUDENTÓW, KTÓRZY ZAPOZNALI SIĘ Z MIKRO- I MAKROEKONOMIĄ
Literatura
MATERIAŁY ZALECANE NA WYKŁADZIE
nauczyciele w kursiedr hab. marian turek
otwórz kurs

Przedmiot jest nauczany w systemie nauczania na odległość, a w tym przypadku przez internet na platformie edukacyjnej UG. To oznacza, że nie ma tradycyjnego nauczania w klasie, tylko że każdy student realizuje zadania kursu w swoim indywidualnym czasie. Warunkiem wstępnym zaliczenia przedmiotu jest zalogowanie się do kursu i przeczytanie wszystkich jego treści.  W celu uzyskania hasła do kursu należy napisać do profesora maila na adresekocm@ug.edu.pl.
Kurs ten zawiera wszystko, co jest potrzebne do zaliczenia przedmiotu, tj. warunki zaliczenia, treści, bibliografię oraz pytania zaliczeniowe albo WebQuest. Samo zaliczenie również odbywa się drogą e-mailową poprzez przesłanie odpowiedzi na pytania testowe albo WebQuest na ten sam adres mailowy.
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, a więc zgodnie z organizacją roku akad. na WE, termin zaliczenia tego przedmiotu upływa ostatniego dnia zajęć,tj. do 13 czerwca 2021 roku (g. 24.00)


Cel kształcenia: nabycie wiedzy z zakresu logistyki produkcji
Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni:
Znać:
a) wpływ logistyki produkcji na efektywność ekonomiczną gospodarowania,
b) komponenty systemów logistyki produkcji,
c) rodzaje systemów logistyki produkcji,
d) metody i narzędzia logistyki produkcji,
e) systemy informacji w logistyce produkcji
Umieć:
a) zastosować metody i narzędzia logistyki produkcji,
b) zaprojektować system logistyki produkcji,
c) rozwiązywać problemy decyzyjne w logistyce produkcji.


Literatura

1) Logistyka produkcji. Red. M. Fertsch. ILiM, Poznań 2003

2) Zarządzanie. Produkcja i usługi. Zespół autorów. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 1995

3) Witkowski J.: Logistyka firm japońskich. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1998

4) Jońca A.: Logistyka produkcyjna. Wybór rozwiązań transportowych. Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego. Warszawa 1992

5) Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. SGH. Warszawa 1996

6) Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE. Warszawa 2000

7) Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Agencja Wydawnicza „Placet”. Warszawa 1998

8) Trzaskalik T. i inni: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2003

9) Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne. ILiM. Poznań 1998

10) Czasopisma: „Przegląd przemysłowy”, „Biuletyn Automatyki – Astor” (www.astor.com.pl)

nauczyciele w kursiedr hab. Cezary Mańkowski
otwórz kurs

Kurs jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych rozwojem logistyki, systemów logistycznych i przemysłu motoryzacyjnego.

W ramach kursu zostanie omówiona istota logistyki, która zostanie przełożona na grunt praktyki gospodarczej w przemyśle motoryzacyjnym.

Celem kursu jest przede wszystkim:

zaprezentowanie specyfiki produkcji w przemyśle motoryzacyjnym,

przedstawienie wsparcia logistycznego produkcji samochodów osobowych,

zaprezentowanie studentom szczególnej roli przemysłu motoryzacyjnego w kształtowaniu nowych strategii logistycznych,

zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w zakresie logistyki w obszarze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.


Literatura

Literatura obowiązkowa:

materiały zamieszczone przez prowadzącego
Brdulak H. (red.), Logistyka przyszłości, PWE, Warszawa 2012
Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. UG, Gdańsk 2002
Ciesielski M. (red.) Sieci logistyczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002


Literatura uzupełniająca:
Konecka-Jurga S., Konkurencyjność sieci gospodarczych na przykładzie branży motoryzacyjnej, LogForum 2005, Vol. 1, Isuue 2, No. 3.
Rosińska-Bukowska M., Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wyd. UŁ, Łódź 2012
Womack J. P., Jones D. T., Roos D., The Machine That Changed The World, Macmillan, 1999

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kursWykład dotyczy podstawowych zagadnień makroekonomii według podanego planu tematycznego.
Literatura
Podana na wykładzie.
nauczyciele w kursiedr hab. marian turek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Paulina Szulc-Fischer
otwórz kurs

Kurs wspierający przedmiot Makroekonomia II dla studiów niestacjonarnych r. akade. 2019/2020

nauczyciele w kursiedr hab. Wojciech Bizon
dr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Kurs OnLine dla studentów Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomicznym UG.

R.a. 2019 / 2020.

nauczyciele w kursiemgr Adam Borodo
otwórz kurs

Materiały do wykładu z przedmiotu "Marketing bezpośredni  i interaktywny".


Literatura

Zostanie dodana

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Kurs z zakresu marketingu bezpośredniego 


Literatura

M. Trojanowski, Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty, PWE, Warszawa 2010 

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dariusz Tłoczyński
otwórz kursInformacje dla studentów uczestniczących w przdmiocie Marketing polityczny i samorządowy
Literatura
Sergiusz Trzeciak, Kampania wyborcza
nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Aleksandra Aziewicz
otwórz kurs

Mathematical applications in economics and management, gr. 10 IB (2020/21)

nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs

Mathematical applications in economics and management, gr. 11 IB (2020/21)

nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kursMaterials for IB students required for Mathematics Applications in Economics and Management classes

Literatura
 
nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agata Olechnowicz-Szewczyk
otwórz kurs

Materiały do przedmiotu Mikroekonomia, 2 rok NS1, kierunek Ekonomia, rok akademicki 2014/2015


Literatura

Literatura obowiązkowa:

1. Kamińska T., Kubska-Maciejewicz, B., Laudańska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000.
2. Kątowski T., Ignaciuk E., Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiązaniami i komentarzem, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.
LUB
3. Kamińska,T., Krysińska A., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii - zadania, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000.
2. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Czarny E., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
4. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.

nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agata Olechnowicz-Szewczyk
otwórz kurswspomagający
Literatura
brak
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2015, semestr letni


Literatura

Literatura podstawowa:
1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2012.
2. Kaminska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe,
Wydawnictwo Uniw. Gd., Gdansk 2000.
3. Kaminska T., Krysinska A., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii - zadania,
Wydawnictwo UG, Gdansk 2013.
Literatura uzupełniajaca:
1. Czarny E., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
2. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
3. Katowski T., Ignaciuk E., Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiazaniami i komentarzem, Wydawnictwo UG, Gdansk
2006.

nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs

Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2016, semestr letni


Literatura

Literatura podstawowa:
1. Kaminska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe,
Wydawnictwo Uniw. Gd., Gdansk 2000.
2. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2012.
3. Kaminska T., Krysinska A., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii - zadania,
Wydawnictwo UG, Gdansk 2013.
Literatura uzupełniajaca:
1. Czarny E., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
2. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
3. Katowski T., Ignaciuk E., Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiazaniami i komentarzem, Wydawnictwo UG, Gdansk
2006.

nauczyciele w kursiedr Małgorzata Zielenkiewicz
otwórz kurs

W ramach przedmiotu "Modele biznesowe przedsiębiorstw" przedstawione zostaną uniwersalne modele biznesu oparte na zasobach i kompetencjach. W ramach pracy własnej studenci opracują dwa syntetyczne projekty dotyczące oceny modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

nauczyciele w kursiedr Olga Dębicka
dr Tomasz Gutowski
otwórz kurs

Kurs "Multimedia w nauczaniu przedsiębiorczości" jest adresowany do słuchaczy studiów podyplomowych Podstaw Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej.

Jest kursem wspomagającym ćwiczenia, uzupełniającym zajęcia w formie e-learningu.

Zapraszam!!!

Dorota Piekarska


Literatura

Bartz B. Projekt jako nowoczesna metoda w procesie edukacji i pracy społeczeństwa informacyjnego. Pedagogika Pracy. - 2008, nr 52, s. 85-92.

Bogacz J. Ciemna strona Internetu ,Meritum,2, 12-15, 2010

Dąbrowski M. E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń, Ementor nr 1 (23) / 008

Golat R. Prawo autorskie i prawa pokrewne, 2006

Gołębniak B. Uczenie metodą projektów, 2002

Kitowska D. Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy, 2003

Kruk J. Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów, 2008

Margulis L. Gry w wirtualnym środowisku nauczania, E-mentor nr 1 (8) / 2005

Meger Z. Motywacja w nauczaniu zdalnym. E-mentor 4 (26), 29-35, 2008

Mieszaniec J. Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej, E-mentor nr 5 (37) /2010

Plebańska M. E-learning. Tajniki edukacji na odległość, 2001

Płachecka L.: Wykorzystanie metody projektów w kształceniu praktycznym. Nowa Edukacja Zawodowa 2001 nr 4 s. 8-10

Potocka B. Projekty edukacyjne, 2002

Sysło M. e-podręcznik do nauczania nowoczesnych technologii, 2004

Szabłowski S. E-learning dla nauczycieli, 2009

Ślipko B.: Metoda projektów w edukacji europejskiej. Nowe w Szkole 2000/2001 nr 10 s. 13-14

Wal I.: O teorii projektów praktycznie. Nowe w Szkole 2004 nr 1 s. 18-21

Zieliński Z. E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, 2012

nauczyciele w kursie dorota piekarska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Beata Majecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Beata Majecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs

The field of Organizational Behavior is about understanding how people and groups in organizations behave, react, and interpret events. It also describes the role of organizational systems, structures, and processes in shaping behavior, and explains how organizations really work. This course is designed to expose you to important theories and conceptual models for analyzing, understanding, and managing human behavior within organizations. Topics include motivation, rewarding behavior, individual and group behavior, conflict, power and politics, leadership, job design, organizational structure, decision making, communication and organizational change and development.


Literatura

 Organizational Behavior, 3th edition, by Stroh L., G.Northcraft, M.Neale, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 2002

or Essentials of Organizational Behavior (14th Edition), by S. P. Robbins, T. A. Judge, Pearson, New York, 2016

nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs

Cel ogólny:

- przybliżenie  zagadnień związanych z funkcją planowania w przedsiębiorstwie oraz tworzeniem Biznes Planu - jako dokumentu wykorzystywanego przy zakładaniu przedsiębiorstwa, rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa lub zmiany profilu jego działalności.

 

Cele dydaktyczne:

- poznanie podstawowych zasad  tworzenia planów

- zapoznanie z podstawowymi narzędziami służącymi planowaniu w przedsiębiorstwie

- tworzenie planów strategicznych oraz dziedzinowych


Literatura

Biznes plan: Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, Warszawa Poltex 2007
Nowoczesne zarządzanie projektami pod red. M.Trocki, PWE, Warszawa 2012

nauczyciele w kursiedr Joanna Krupska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Paulina Szulc-Fischer
otwórz kursbrak
Literatura
brak
nauczyciele w kursiedr hab. Wojciech Bizon
dr Marek Kołatka
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla osób poprawiających egzamin

nauczyciele w kursiedr Aleksandra Borowicz
otwórz kurs

Teorie i modele wzrostu gospodarczego oraz polityki gospodarcze wspierające wzrost i rozwój gospodarczy. Zmiany podstawowych kategorii makroekonomicznych w okresie krótkim i długim.

nauczyciele w kursieprof. dr hab. Jacek Zaucha
otwórz kurs

Kurs z zakresu przedsiębiorczości akademickiej 


Literatura

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa, 2006
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Polityka i zasady, PWE, Warszawa 1992
L. Lewandowska, Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, ODDK, Gdańsk 1999
L. Lewandowska, Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, ODDK, Gdańsk 2001
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
M. Porter, Strategia konkurencji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Kurs dotyczącu przedsiębiorczości. 


Literatura

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2006 

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Eugeniusz Gostomski
otwórz kurs

W tym kursie będzie zaliczenie dnia 28.05.2020

nauczyciele w kursiedr Sławomir Antkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs

Przedmiot do wyboru 


Literatura

G.C. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009

D. Goleman, R. Boyatzis, A. Mckee, Naturalne przywództwo, Jacek Santorki - Wydawnictwo Biznesowe, Warszawa 2002

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Winiarski
otwórz kurs

Celem przedmiotu do wyboru jest uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejetnosci i kompetencji społecznych przewidzianych dla kierunku ekonomia. 


Literatura

Literatura obowiazkowa:
Ph. Kotler, D. Jain, S. Maesincee; Marketing nie stoi w miejscu: nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowe, Placet, Warszawa
2002.
A. Falkowski, Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, GWP Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk
2002.

www.marketing-news.pl


Literatura uzupełniajaca:
E.Babula, A. Olechnowicz, Ekonomiczna vs. psychologiczna perspektywa oceny wpływu konsumpcji na dobrobyt indywidualny,
[w]: Przeglad Zachodniopomorski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin 2013, ISSN 0552-4245
E. Babula, Prosumpcja jako postawa konsumenta w gospodarce opartej na wiedzy, w: Efektywnosc gospodarki opartej na
wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kaminska, J. Fryca, B. Majecka, wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2007, ISBN
978-83-7326-426-7, s. 108-115
J. Bralczyk, Jezyk reklamy - czyli o tym jak jezyk słu¿y reklamie i jak reklama u¿ywa jezyka, GWP Gdanskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdansk 2004
Ph. Kotler, H.Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0 : Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes,
Warszawa 2010
E. Pankau, Prosumpcja jako postawa konsumenta w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Efektywnosc gospodarki opartej na
wiedzy. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2007

nauczyciele w kursiemgr Agata Olechnowicz-Szewczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Winiarski
otwórz kursMateriały do PDW Public relations
Literatura

Budzyński W., Zarządzanie wizerunkiem firmy, Warszawa 2002, SGH.

Tworzydło D., Public relations – nie tylko Facebook, Rzeszów 2013, Newsline.

Wojcik K., Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2013, Wolters Kluwer Polska.


nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

dodatkowe materiały do kursu


Literatura

S Sojak, Rachunkowość zarządcza, Toruń 2002

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Monika Szmelter
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs

Reguły badania eksperymentalnego prowadzonego przez dr Elżbietę Babulę w semestrze letnim 2017/18.


Literatura

--

nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs

Rozliczenia Międzynarodowe dla grup ćwiczeniowych Łukasza Dopierały

nauczyciele w kursiedr Łukasz Dopierała
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Monika Szmelter
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Monika Szmelter
otwórz kurs

W tym kursie będziemy pisać zaliczenie dnia 3.06.2020.

nauczyciele w kursiedr Sławomir Antkiewicz
otwórz kursRynek nieruchomosci jako system. i charakterystyka nieruchomości. Podstawowe definicje rynku, mechanizm rynkowy i zakłócenia w funkcjonowaniu rynku. Definicja nieruchomosci, cechy, rodzaje, funkcje, znaczenie nieruchomości w gospodarce.
Zdefinowanie i funkcjonowanie podsystemów obrotu nieruchomościami, inwestycyjnego, zarządzania nieruchomościami oraz finansowania nieruchomościami. Środki publiczne na rynku nieruchomości. Marketing na rynku nieruchomości.
Literatura
M. Bryx: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Wyd. Poltex, Warszawa 2007
E. Bończak-Kucharczyk: Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008
R. Niemczyk: Gospodarka i obrót nieruchomościami, Wyd. Dyfin, Warszawa 2009
M. Dębińska, M. Tkaczuk: Zarządzanie finansami nierucomosci. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2002
H. Gawron: Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
E. Stachura: Marketing na rynku nieruchomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs.
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs

Zajęcia online z przedmiotu Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Monika Szmelter
otwórz kurs

Identyfikacja uwarunkowań rozwoju miasta. Analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Opracowanie scenariuszy rozwoju wybranego miasta. Określenie misji i wizji oraz głównych celów rozwoju. Określenie celów szczegółowych oraz zadań jakie należy przedsięwziąć aby strategia byłą realizowana. Określenie źródeł finansowania strategii rozwoju miasta w tym środków z UE, jak np. Regionalne Programy Operacyjne. Identyfikacja partnerów realizacji strategii. Opracowanie systemu monitoringu wdrażania strategii z systemem wskaźników.


Literatura

Tadeusz Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999,
Alojzy Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH w Warszawie 2007,
Ryszard Brol, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. II, Wrocław 2004,
Tadeusz Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs

Identyfikacja uwarunkowań rozwoju miasta.Analiza słabych i silnch stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Opracowanie scenariuszy rozwoju wybranego miasta.Określenie misji i wizji oraz głównych celów rozwoju, a takze zadań jakie należy przedsięwziąć aby strategia była realizowana. Określenie źródeł finansowania strategii miasta. Identyfikacja partnerów realizacji strategii.


Literatura

Tadeusz Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

Alojzy Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH w Warszawie 2007

Ryszard Brol, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wyd. II, Wrocław 2004

Tadeusz Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs Materiały pomocnicze dla seminarzystów prof M. Chaberka

Literatura
 
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Hartenberger-Liszek
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs

Kurs seminarium MEM


Literatura

Podana w trakcie zajęć

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs

Każde odrębne zadanie zawiera jedną operację gospodarczą.
W odpowiedzi oczekuję podania nazwy konta po stronie Wn oraz po stronie Ma, wraz z pierwszą cyfrą numeru konta ( zespół w planie kont w jakim dane konto się znajduje)
Przykład odpowiedzi:
Wn - "nazwa konta" - pierwsza cyfra
Ma - "nazwa konta: - pierwsza cyfra

Czas testu jest ograniczony - wynosi 35 minut.
Brak możliwości ponownego edytowania odpowiedzi - do każdego pytania jest tylko jedno podejście.

nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs

Każde odrębne zadanie zawiera jedną operację gospodarczą.
W odpowiedzi oczekuję podania nazwy konta po stronie Wn oraz po stronie Ma, wraz z pierwszą cyfrą numeru konta ( zespół w planie kont w jakim dane konto się znajduje)
Przykład odpowiedzi:
Wn - "nazwa konta" - pierwsza cyfra
Ma - "nazwa konta: - pierwsza cyfra

Czas testu jest ograniczony - wynosi 35 minut.
Brak możliwości ponownego edytowania odpowiedzi - do każdego pytania jest tylko jedno podejście.

nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Agnieszka Miłosz
otwórz kurs

Wykład na Wydziale Ekonomicznym UG


nauczyciele w kursiedr hab. Jacek Winiarski
otwórz kurs 
Literatura
 
nauczyciele w kursiedr hab. marian turek
otwórz kurs 
Literatura
 
nauczyciele w kursiedr hab. marian turek
otwórz kurs

Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu,. Ważne jest innowacyjność pomysłu.

Zasady oceniania:
1. Student zaliczy przedmiot, jeśli w czasie jego trwania zdobędzie nie mniej niż 50% punktów, czyli 13 pkt.
2. Za blok tematyczny zdobyć można 5 pkt, czyli łącznie 25 pkt.za 5 zadań. Przy zadaniu nr 3 zostanie uruchomione forum dyskusyjne, za które można uzyskać max. 10 pkt. Uczestnictwo w foru ma zwiększyć szanse studenta na podwyższenie oceny.
3. Przy omawianym temacie określić mogę jedno lub kilka zadań. Nadesłane zadanie powinno być wykonane w wordzie lub ppt. Przy zadaniach wpisać należy źródła z jakich się korzystało.
4. Wpisy na forum mają mieć charakter autorski - a nie kopiuj wklej - zawierać własne opinie, można jak najbardziej oczywiście podłączać linki do ciekawych stron. Linki (lub ich zawartość) też postaram się wrzucić do zasobu.
5. Po ukończeniu 5 bloków tematycznych przedstawią państwo krótką prezentację reklamującą Państwa Start-up.
Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu. Ważne jest innowacyjność pomysłu.

 


Literatura

Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu,. Ważne jest innowacyjność pomysłu.
Zasady oceniania:
1. Student zaliczy przedmiot, jeśli w czasie jego trwania zdobędzie nie mniej niż 50% punktów, czyli 13 pkt.
2. Za blok tematyczny zdobyć można 5 pkt, czyli łącznie 25 pkt.za 5 zadań. Przy zadaniu nr 3 zostanie uruchomione forum dyskusyjne, za które można uzyskać max. 10 pkt. Uczestnictwo w foru ma zwiększyć szanse studenta na podwyższenie oceny.
3. Przy omawianym temacie określić mogę jedno lub kilka zadań. Nadesłane zadanie powinno być wykonane w wordzie lub ppt. Przy zadaniach wpisać należy źródła z jakich się korzystało.
4. Wpisy na forum mają mieć charakter autorski - a nie kopiuj wklej - zawierać własne opinie, można jak najbardziej oczywiście podłączać linki do ciekawych stron. Linki (lub ich zawartość) też postaram się wrzucić do zasobu.
5. Po ukończeniu 5 bloków tematycznych przedstawią państwo krótką prezentację reklamującą Państwa Start-up.
 

nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs

Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu,. Ważne jest innowacyjność pomysłu.

Zasady oceniania:
1. Student zaliczy przedmiot, jeśli w czasie jego trwania zdobędzie nie mniej niż 50% punktów, czyli 16 pkt.
2. Za blok tematyczny zdobyć można 5 pkt, czyli łącznie 30 pkt.za 5 zadań. 
3. Przy omawianym temacie określić mogę jedno lub kilka zadań. Nadesłane zadanie powinno być wykonane w pliku word lub pdf. Przy zadaniach wpisać należy źródła z jakich się korzystało.
4. Wpisy na forum mają mieć charakter autorski - a nie kopiuj wklej - zawierać własne opinie, można jak najbardziej oczywiście podłączać linki do ciekawych stron. Linki (lub ich zawartość) też postaram się wrzucić do zasobu.
5. Po ukończeniu 5 bloków tematycznych przedstawią Państwo krótką prezentację reklamującą Państwa Start-up, czyli zadanie nr 6
 

 


Literatura

 

Literatura podstawowa:

 A.Łopuszewicz, Start-up : od pomysłu do sukcesu , Edgard, Warszawa 2013

 D. Kander/ przekład Dorota Piotrowska., Start up : postaw wszystko na jedną firmę,  Wydawnictwo Studio Emka, cop. Warszawa 2015.

 M.Matejun, Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach,, Difin, Warszawa 2012

 Literatura uzupełniająca:

 P. Szczypa, Indywidualna działalność gospodarcza, CeDeWu 2017

 K.Sławik, Działalność gospodarcza: kluczowe problemy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

 E.Niemiec, J.Szpona, Start-up z dotacji : wybrane zagadnienia zarządzania małą firmą , Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin 2013

 J.Skrzypek, Biznesplan w 10 krokach : przewodnik od pomysłu do wdrożenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014

 A.Kamińska, Działalność gospodarcza : 542 pytania i odpowiedzi, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

  

 

nauczyciele w kursiedr Jarosław Kempa
otwórz kurs

Kurs zawiera kolokwium zaliczeniowe ze Strategii inwestycyjnych w dniu 8 czerwca 2021 roku 

nauczyciele w kursiedr Magdalena Mosionek-Schweda
otwórz kurs

-


Literatura

-

nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
otwórz kurs

The aim of the course is to introduce students to ERP systems ( Enterprise Resource Planning), in particular with the ERP system of SAP AG. Within the e-learning course, materials necessary to participate in activities will be made available (eg. files with instructions for exercises) and other materials to encourage Participants to broaden their knowledge in the field of ERP systems.

The syllabus is available on the website: https://ekonom.ug.edu.pl/pp/pdfview.php?IdPrzedmiot=574

 


Literatura

S. Kłos, Evaluation methodology of ERP system implementation in manufacturing enterprises, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.

J. Kisielnicki, MIS - systemy informatyczne zarządzania. Warszawa : Placet, 2008.

J. D. McKeen, H. A. SmithManagement challenges in IS : successful strategies and appropriate action. Chichester [etc.] : John Wiley & Sons, 1996.

http://books.google.pl/books?id=D367mMfMAxAC&pg=PA160&dq=erp+systems&hl=pl&sa=X&ei=2EosVIbENYjKOa7NgOAP&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q=erp%20systems&f=false

http://books.google.pl/books?id=Lzm3JRbyojoC&pg=PA11&dq=erp+systems&hl=pl&sa=X&ei=2EosVIbENYjKOa7NgOAP&ved=0CGwQ6AEwBw#v=onepage&q=erp%20systems&f=false

http://books.google.pl/books?id=Jf8K8TjQXQIC&pg=PA451&dq=erp+systems&hl=pl&sa=X&ei=2EosVIbENYjKOa7NgOAP&ved=0CHwQ6AEwCQ#v=onepage&q=erp%20systems&f=false

 

 

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu System SAP ERP dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie. W kursie znajdą się zarówno materiały wykorzystywane podczas zajęć (instrukcje do ćwiczeń), jak i dodatkowe materiały (artykuły, linki do stron internetowych), które umożliwią studentom poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach.

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Eugeniusz Gostomski
otwórz kurs

Materiały na zajęcia zdalne z przedmiotu do wyboru "Tajniki praktycznej bankowości" prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

nauczyciele w kursiedr Joanna Adamska-Mieruszewska
dr Magdalena Markiewicz
otwórz kurs

Zapoznanie studenta z tematyką zarządzania talentami oraz sposobami wyszukiwania i wzmacniania szczególnych umiejętności pracowniczych;

Wzrost znaczenia nadzwyczajnych umiejętności na rynku pracy. Kontekst organizacyjny-struktury i metody umiędzynarodowienia; różnice kulturowe; kadra międzynarodowa, procedury naboru i rozwoju pracowników; poszukiwanie i szkolenia talentów -cele i efekty; kwestie wynagrodzeń- różnice ze względu na jednostki działania; procedury migracyjne pracowników; Relacje pracownicze w organizacjach.

UWAGA:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie uzyskanych punktów z zadań!


Literatura

J.Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011

Literatura uzupełniająca:

C.Vance, Y.Paik, Managing Global Workforce, M.E.Shape, New York 2006,

P.Dowling, M.Festing, .Eagle, International Human Resource Management, Thomson Learning, London 2008.

R.Lucas, B.Lupton, H.Mathieson, Human Resource Management in an Intermational Context, CIPD, London 2010.

nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr Joanna Hartenberger-Liszek
otwórz kurs

Teoria funkcjonowania przedsiębiorstw - kolokwia i pytania egzaminacyjne

nauczyciele w kursiedr hab. Beata Majecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Andrzej Letkiewicz
otwórz kurs
nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Łukasz Samborski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Adam Borodo
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Adam Borodo
otwórz kurs

In the e-learning course you will find curricula we will use during classes and some additional materials about SAP ERP system.


Literatura

E. Monk, B. Wagner, Enterprise Resource Planning, Cengage Learning EMEA, 2008.
G. C. Williams, Implementing SAP ERP Sales&Distribution, McGraw Hill Professional, 2008.
J. Kappauf, B. Lauterbach, M. Koch, Logistics Core Operations with SAP, Springer, 2011.
L. K. Lau, Managing Business with SAP: Planning, Implementation and Evaluation, Idea Group Inc., 2005

nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs 
Literatura
 
nauczyciele w kursiedr hab. marian turek
otwórz kurs

Dzień dobry

nauczyciele w kursiedr hab. Dariusz Tłoczyński
otwórz kurs

Egzamin z przedmiotu Transport Multimodalny dla 2 roku studiów magisterskich. 

Katedra Międzynarodowego Transportu i Handlu Morskiego

Prowadzący: dr hab. Ernest Czermański profesor Uniwersytetu Gdańskiego

nauczyciele w kursiedr hab. Ernest Czermański
otwórz kurs
nauczyciele w kursiemgr Adam Borodo
dr hab. Ernest Czermański
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Ciołek
otwórz kurs

Kurs na potrzeby Webinarium. 

nauczyciele w kursiemgr Adam Borodo
otwórz kurs

kurs z przedmiotu własność intelektualna 


Literatura

TBA

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Kurs wspomagający dla wykładu Własność intelektualna (studia niestacjonarne)

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Wykład dla przedmiotu Wstęp do przedsiębiorczości (Chemia)


Literatura

J. Cieślik - Przedsiębiorczość dla ambitnych 

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Wykład dla studentów Wydziału Chemii - Ochrona środowiska 


Literatura

J. Cieślik - Przedsiębiorczość dla ambitnych

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki
otwórz kurs

Istotą kursu jest zapoznanie studenta z takimi tematami jak:

Lokalny, regionalny i globalny rynek pracy. Teoria kapitału ludzkiego. Współzależności występujące pomiędzy rynkiem pracy a edukacją. Społeczeństwo wiedzy – potrzeby edukacyjne gospodarki. Współczesne cechy siły roboczej. Dyskryminacja na rynku pracy. Bezrobocie: Rodzaje i przyczyny bezrobocia. Pozycja absolwentów na rynku pracy. Globalny rynek pracy: Kogo dotyczy i jak się kształtuje? Zależności pomiędzy globalnym a regionalnym rynkiem pracy. Migracje zarobkowe:  „Drenaż mózgów”  w dzisiejszym świecie.

UWAGA:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie uzyskanych punktów z zadań!
Literatura
                Kotlorz D., Ekonomia rynku pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej Katowice 2007.
                Grodzicki J., Rola Kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd.UG, Gdańsk 2003.
                        Literatura uzupełniająca:
                 Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
                 Global Employment Trends, ILO 2012
               Popyt na pracę cudzoziemców : Polska i sąsiedzi / S. Golinowska, M.Bednarski [et al.],Warszawa : IPiSS, 2004.
                 J.Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011
nauczyciele w kursiedr Jacek Grodzicki
otwórz kurs

Zaliczenie semestralne z przedmiotu Technologie Informacyjne r.a. 2020/2021  (ćwiczenia oraz wykład)

Kierunek studiów:

 • Ekonomia SL i NSL
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze SL i NSL

Prowadzący zajęcia:

 • dr Anna Galik
 • mgr Jakub Kowalik
 • mgr Adam Borodo

nauczyciele w kursiemgr Adam Borodo
dr Anna Galik
mgr Jakub Kowalik
otwórz kurs

Zaliczenie przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla studiów niestacjonarnych r.a. 2019/2020.

nauczyciele w kursiemgr Jakub Kowalik
otwórz kurs

Zaliczenie w terminie zerowym wykładów z Technologii Informacyjnych r.a. 2019/2020 dla studentów Ekonomii. Test w formie pytań jednokrotnego wyboru.


nauczyciele w kursiemgr Jakub Kowalik
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Anita Szymańska
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień z zakresu zarządzania projektami oraz zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania projektem przy użyciu systemu SAP ERP.

Cele kształcenia:

 • Zapoznanie studentów ze strukturą modułu zarządzania procesami w SAP ERP 6.04
 • Nabycie przez studentów umiejętności planowania projektów w systemie SAP ERP  zgodnie z międzynarodowymi standardami
 • Nabycie przez studentów umiejętności swobodnego poruszania się w dokumentacji projektowej sporządzonej w systemie SAP ERP

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

 •  materiały SAP University Alliances (GBI 2.2 Curricula)

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

 • Z. Szyjewski, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wyd. Placet, Warszawa 2004
 • Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012 
 • D. Lock, Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003
 • S. R. Magal, J. Word, Integrated Business Processes with ERP Systems, John Wiley & Sons, 2011.

B. Literatura uzupełniająca

 • H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 7 ed., John Wiley&Sons, Inc., 2001
 • R. Murch, Project management: Best Practices for IT Professionals, Prentice Hall PTR, 2000
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej, pod red. H. Sroki, Wydaw. AE w Katowicach, Katowice 2009
 • J. Kappauf, B. Lauterbach, M. Koch, Logistics Core Operations with SAP, Springer, 2011.
nauczyciele w kursiedr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs

Umiejętność koncepcyjnego stwarzania systematyki zagadnień zarządczych
Umiejętność identyfikacji różnic gałęziowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami transportowymi

Treści programowe
1. Istota i systematyka procesów występujących w przedsiębiorstwach transportowych
2. Procesy zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwach transportowych
3. Procesy zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach transportowych
4. Procesy zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach transportowych
5. Procesy zarządzania pracą w przedsiębiorstwach transportowych


Literatura

1.J. Hartenberger-Liszek: Problemy poznawcze diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstw. Wyd. UG, Gdańsk 2014

2.Transport. Praca zbiorowa pod redakcją K.Wojewódzkiej-Król i W.Rydzkowskiego. WN PWN, Warszawa 2008
3.A.Letkiewicz: Przedsiębiorstwa transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarczej Polski. Wyd. UG, Gdańsk 2003
4.J.Rześny-Cieplińska: Organizatorzy transportu. Rynki - Operacje - StrategieWyd. UG, Gdańsk 2011
5.K.Szałucki: Przedsiębiorstwa transportowe – warunki i mechanizmy równowagi. Wyd UG, Gdańsk 1999

nauczyciele w kursiedr Joanna Hartenberger-Liszek
otwórz kurs

Specyfika banku jako przedsiębiorstwa komercyjnego

Podstawowe operacje bankowe w aspekcie ryzyka bankowego Istota i klasyfikacja ryzyka bankowego

Etapy zarządzania ryzykiem bankowym

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Zabezpieczenia prawne spłaty kredytów bankowych

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Zarządzanie ryzykiem walutowym, ryzykiem zmiany cen papierów wartościowych i ryzykiem zmiany cen nieruchomości

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego

Ocena kondycji finansowej banku

Sieć bezpieczeństwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem banków 


Literatura

M. Capiga, Finanse banków, Wolter Kluwer, Warszawa 2011.

W. Żółtkowski, Bank Lokalny, CeDeWu.pl, Warszawa 2011. 

nauczyciele w kursiedr hab. Eugeniusz Gostomski
otwórz kurs
nauczyciele w kursiedr hab. Dorota Ciołek
otwórz kurs

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, gr. A Ekonomia (2020/21)

nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, gr. A MSG (2020/21)

nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, gr. B Ekonomia (2020/21)

nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, gr. A MSG (2020/21)

nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, gr. C Ek NS1 (2020/21)

nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - egzamin, grupa wykładowa Ekonomia (2020/21)

nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - egzamin, grupa wykładowa MSG (2020/21)

nauczyciele w kursiedr Elżbieta Babula
otwórz kurs

Kurs z przedmiotu Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 


Literatura

TBA

nauczyciele w kursiedr Andrzej Poszewiecki

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.