Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Certyfikat Akademia Refinitiv

Certyfikat przeprowadzany po zakończeniu przedmiotu Akademia Refinitiv


Literatura

Materiały udostępniane do zajęć

Strukturyzacja transakcji w działalności banku

-


Literatura

-

Prawo cywilne ćwiczenia II rok Kurs ma na celu wspomaganie ćwiczeń poprzez dostarczanie dodatkowych materialów do samodzielnego opracowywania przez studentów.

Literatura
 
Algebra liniowa z geometrią.  Algebra liniowa z geometrią, semestr 2Literatura
literatura taka jak na wykładzie.
Farmaceutyki w środowisku wodnym 2018-2019

Kurs stanowi integralną część ćwiczeń audytoryjnych "Farmaceutyki w środowisku wodnym - pochodzenie, przemiany, zagrożenia". 

Zamieszczone tutaj materiały pomogą Państwu usystematyzować i uzupełnić wiedzę zdobywaną podczas zajęć. Na stronie kursu zamieszczane będą także zadania, których wykonanie niezbędne będzie do zaliczenia całości przedmiotu. 


Literatura

Kümmerer, K. (Ed.). (2008). Pharmaceuticals in the environment: sources, fate, effects and risks. Springer Science & Business Media.
Aga, D. S. (Ed.). (2007). Fate of pharmaceuticals in the environment and in water treatment systems. CRC Press.

Artykuły z czasopism naukowych podawane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.  


TI - UZUPEŁNIENIE - 2017/2018

Kurs zawiera materiały uzupełniające dla Studentów uczestniczących w zajęciach z przedmiotu "Technologie Informacyjne" oraz zadania do samodzielnego wykonania przrez Studentów.


Literatura

Literatura zostanie podana podczas zajęć prowadzonych w sali komputerowej.

BE ZIA year 2 sem. 1

Business English Course for Students of Management of Artistic Institutions


Literatura

...

ELT sem1 2019

ELT course

English language teaching II MA 2017

...


Literatura

...

ICT in ELT 2019

...


Literatura

...

Tłumaczenia techniczne budowlane

Przedstawienie specyfiki przekładu technicznego - budowlanego. Przygotowanie studentów do wykonywania tłumaczeń z dziedziny budownictwa, z naciskiem na precyzję stosowanych sformułowań i konieczność zrozumienia opisywanych mechanizmów i zjawisk. Przygotowanie do samodzielnego uzupełniania wiedzy technicznej.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Brak - praca z materiałami dostarczonymi przez prowadzącego

B. Literatura uzupełniająca
1. Piotr Domański, English in Science and Technology, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
2. Wilhelm K. Killer, Polsko-angielsko-niemiecki ilustrowany słownik budowlany, Arkady, Warszawa
3. Dowolny dwujęzyczny słownik techniczny

II MAA-rhetoric
PNJA-1-writing

The course aims at developing writing skills at the college level, providing students with extensive practice in writing, vocabulary, and punctuation.


Literatura

Evans, V. Writing proficiency Skills. Express Publishing

Langal, J. College Writing with Readings.

Fawcett, S. Evergreen.

PNJA-2-writing
Technology Enhanced Language Teaching
TELL in ELT
Grafika 3D

Grafika 3D jest w dzisiejszych czasach jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wpływowych środków przekazu wizualnego. Na zajęciach poznajemy podstawowe techniki pracy w świecie trójwymiarowym a potem tworzymy nowe, skomplikowane światy w różnych technologiach. Na kursie można przećwiczyć praktyczne zastosowanie modelowania, teksturowania, skinningu, riggingu, kluczowania, renderowania oraz compositingu.


Literatura

Jedyne w Polsce aktualne źródło informacji na temat darmowego, uniwersalnego programu do tworzenia grafiki i animacji 3d: http://polskikursblendera.pl.

Programowanie komputerów (wykład)

Opanowanie umiejętności programowania komputerów, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych konstrukcji występujących w językach programowania i związanych z nimi technik tworzenia programów


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.