Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Seminarium magisterskie

Kurs wspomagający seminarium magisterskie


Literatura

Wykaz literatury

Zamieszczony w sylabusie przedmiotu

TI Lab 2018-2019 Zarządzanie, dzienne

a


Literatura

Według sylabusa

TI Lab 2018-2019, grupa S1203

Kurs wspomagający zajęcia laboratoryjne


Literatura w sylabusie

TI Lab 2018-2019, Zarządzanie, zaoczne

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnychLiteratura

Wykaz literatury znajduje się w sylabusie

  Inżynieria Oprogramowania 2014

  Będzie dodany


  Literatura

  Będzie dodana

  Podstawy Inżynierii Oprogramowania (z)

    Podstawy Inżynierii Oprogramowania dla studentów zaocznych


  Literatura

  I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
  Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
  Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997.
  Uzupełniająca:
  Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
  Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
  Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
  Pressman R.S.:  Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992.

  Semantyczne przetwarzanie danychCelem kursu jest zapoznanie studentów czym są, co oferują i jak powinno się budować i wykorzystywać technologie semantyczne
  Literatura
  <p>1. Materiały wykładów</p><p>2. W3C: Semantic Web Activities (http://www.w3.org/2001/sw/)</p><p>3.A. Gomez-Perez, M. Fernandez-Lopez, O, Corcho, Ontological Engineering<br /></p><p>4. Dim Allemang, Jim Hendler, Semantic Web for working ontologist</p>
  Gramatyka kontrastywna języków skandynawskich

  kurs wspomagający zajęcia


  Literatura

  lista lektur załączona w wordzie

  Gramatyka opisowa języka norweskiego 2 rok

  kurs dla studentow linii norweskiej kierunku skandynawistyka


  Literatura

  wg sylabusa

  Gramatyka opisowa języka norweskiego I rokKurs gramatyki opisowej języka norweskiego przeznaczony dla studentów linii norweskiej I roku, rok akad. 2012/13, zawierający materiały pomocnicze do zajęć
  Literatura
  <p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena/Balicki, Maciej. 2009. <em>Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom średnio zaawansowany</em>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1985. <em>En gang til. Strukturerte grammatikkøvinger for viderekomne</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Grunnbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Arbeidsbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen, Rolf. 1987. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Preposisjonsøvelser med svar</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Moss: Oris Forlag.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena. <span style="">2008<em>. Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy</em></span>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Ryen, Else. 1988. <em>Norsk som fremmedspråk. Grammatikk</em>, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen. 1988. <em>Norsk grammatikk for utlendinger</em>, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.</span></p>
  Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE<p>kurs gramatyki języka norweskiego dla studentów Studium Podyplomowego.</p><p>Materiały pomocnicze i uporządkowujące</p>
  Literatura
  <p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena. <span style="">2008<em>. Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy</em></span>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1985. <em>En gang til. Strukturerte grammatikkøvinger for viderekomne</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Arbeidsbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Grunnbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie przez studenta</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen. 1988. <em>Norsk grammatikk for utlendinger</em>, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena/Balicki, Maciej. 2009. <em>Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom średnio zaawansowany</em>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Michalsen, Bjørg A./Ryen, Else. 1990. <em>Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk</em>, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Ryen, Else. 1988. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Norsk som fremmedspråk. Grammatikk</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen, Rolf. 1987. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Preposisjonsøvelser med svar</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Moss: Oris Forlag.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. <em>Praktisk norsk 2. Øvingsbok i grammatikk for voksne innvandrere</em>, Oslo: Cappelen.</span></p>
  Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2016/17

  kurs dla studentów studiów podyplomowych - skandynaswistyka


  Literatura

  wg sylabusa

  Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2017/18

  KURS DLA STUDENTÓW SKANDYNAWISTYCZNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


  Literatura

  wg syllabusa

  Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2018/19

  KURS WSPOMGAJACY

  Przekład literacki norweski

  Kurs wspierający zajęcia z przekładu literackiego z języka norweskiego, 2 rok MSU


  Literatura

  lista lektur dla uczestników kursu

  seminarium licencjackie

  kurs wspomagający seminarium licencjackie, Helena Garczynska, skandynawistyka

  studia za granicąInformacje i materiały dotyczące studiów w Skandynawii.
  Literatura
  Brak.
  Studia za granicą HG

  Kurs jest przezanczony dla studentów Katedry Skandynawistyki wybierających się na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus i zawiera szereg informacji przygotowawczych do wyjazdu


  Literatura

  wg załącznika

  Architektura korporacyjna IT

  Architektura korporacyjna IT


  Literatura

  Podana w trakcie wykładu

  Inżynieria oprogramowania

  Inżynieria oprogramowania


  Literatura

  Podana na wykładzie

  2018-2019_BA1_General Translation

  Tłumaczenia ogólne

   

  I BA Translatoryka


  Literatura

  lista pomocnych źródeł w zawartości kursu

  2018-2019_MA1_Metodologie analizy tekstów

  Metodologie analizy tekstów: Corpus Linguistics


  Literatura

  podana w treści kursu

  2018-2019_MA2_Legal Translation
  general translation
  LINGUANA Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych (Katedra Translatoryki IAiA)

  Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA zaprasza osoby zainteresowane metodologią badań i praktyką przekładu specjalistycznego, zwłaszcza prawnego i prawniczego, do wspólnych spotkań i dyskusji nad wybranymi zagadnieniami. Koło działa przy Katedrze Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, opiekunem Koła jest dr Justyna Giczela-Pastwa.

  dane kontaktowe:

  e-mail: redakcja.linguana@gmail.com

  www: www.tinyurl.com/translatoryka-linguana; www.facebook.com/linguana


  Literatura

  podana w treści kursu

  MA seminar (2014-2016): Specialised Translation

  seminarium magisterskie (badania nad przekładem tekstów specjalistycznych)


  Literatura

  podana w zawartości kursu

  Holocaust text translation Jerzy Giebułtowski
  Tłumaczenia tekstów dotyczących Zagłady Żydów europejskich jako szczególny przypadek tłumaczenia tekstów z historii najnowszej. 
   
  1. Zadania:
  2. Wprowadzenie uczestników w specyfikę przekładu tekstu naukowego dotyczącego historii najnowszej.
  3. Kształcenie umiejętności zawodowych tłumacza tekstów naukowych (aparat, źródła, przypisy, kontekst). 
  4. Praca nad przekładem różnego typu tekstów (dokumenty, historyczne, źródła, relacje, wspomnienia, pamiętniki, monografie, artykuły prasowe, analizy, interpretacje źródeł, porady – przykład tekstów z epoki).
  5. Nauka umiejętności tworzenia glosariuszy podręcznych i korzystania z istniejących źródeł tego typu.
  6. Kształcenie umiejętności swobodnego tłumaczenia tekstów historycznych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na angielski.
  7. Podstawy współpracy z redaktorem naukowym; redakcja tekstu i przygotowania do publikacji.
  8. Zajęcia odbywać się będą na platformie UG za pośrednictwem internetu. Uczestnicy mogą zadawać pytania. Przewidziane są indywidualne konsultacje z prowadzącym.
  9. Wymagania na zaliczenie: samodzielny przekład dwóch tekstów (jeden z języka angielskiego na język polski; drugi z języka polskiego na angielski)
  10. Wymagania wstępne – znajomość podstawowych funkcji narzędzia wspomagającego tłumaczenie (CAT) – WORDFAST.
  11. Efekty kształcenia:
  12. Zdobycie umiejętności pracy z CAT (wordfast).
  13. Opracowanie własnego glosariusza w formacie uniwersalnym dla większości CAT.
  14. Uczestnicy zdobędą doświadczenie i umiejętność pracy z różnymi typami narracji historycznej. 
   

  Literatura
   
  Lista lektur:
  1. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, rozdział III.
  2. The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939-1945 (t. 2, fragmenty).
  3. Christopher Browning, The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy September 1939-March 1942, Arrow Books, 2005 (fragmenty).
  4. Peter Black, „Prosty żołnierz <<Akcji Reinhardt>>. Oddziały z Trawnik i eksterminacja polskich Żydów”, Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, IPN, 2004. (fragmenty).
  5. Agnieszka Haska, „Adam Żurawin – bohater o tysiącu twarzy”, Zagłada Żydów nr. 2 (2006).
  6. Dziennik Hindy i Chaniny Malachi”wstęp Jan Grabowski, Lea Balint; oprac. Barbara Engelking, Zagłada Żydównr. 3 (2007).
  7. Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa, IFiS PAN, 2001 (fragmenty).
  8.  Gazeta Żydowska (1941, 1942; fragmenty)
  9. Donosy do władz niemieckich (z archiwum IPN).
  Redagowanie prac dyplomowych

  Kurs przeznaczony dla osób piszących prace dyplomowe. Zawiera podstawowe informacje na temat jezykowych i formalnych aspektów pracy: kompozycji, sposobów cytowania i opisywania cytatów (w formie przypisów i bibliografii), stylu naukowego, poprawności językowej (w tym ortograficznej i interpunkcyjnej) oraz poprawności edytorskiej (formatowania w edytorze tekstu).


  Literatura

  Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

  Kamień J., Podręcznik autora, Gdańsk 2015.

  Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

  Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. 3, Warszawa 2004.

  Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, wyd. 9, Kraków 2010.

  Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

  Biologia kryminalna T

  Aby przystąpić do testu zaliczeniowego, po wyświetleniu kursu, w pierwszej kolejności należy zapisać się na kurs (prawdopodobnie poprzez wybranie z menu po prawej stronie "Administracja kursem", a następnie kliknięcie "Zapisz mnie na kurs").


  Literatura

  ...

  Biologiczne podłoże uzależnień

  Aby przystąpić do testu zaliczeniowego, po wyświetleniu kursu, w pierwszej kolejności należy zapisać się na kurs (prawdopodobnie poprzez wybranie z menu po prawej stronie "Administracja kursem", a następnie kliknięcie "Zapisz mnie na kurs").


  Literatura

  ...

  Neurobiologia uzależnień (Sangreal)

  Aby przystąpić do zadania, należy po wyświetleniu kursu, najpierw zapisać się na kurs (po prawej stronie: administracja kursem - zapisz mnie na kurs), a następnie otworzyć quiz.


  Literatura

  ...

  Przestępczość seksualna T

  Aby przystąpić do testu zaliczeniowego, po wyświetleniu kursu, w pierwszej kolejności należy zapisać się na kurs (prawdopodobnie poprzez wybranie z menu po prawej stronie "Administracja kursem", a następnie kliknięcie "Zapisz mnie na kurs").


  Literatura

  ...

  Tajemnice mózgu - wykład ogólnouczelniany

  Kurs dla uczestników wykładu ogólnouczelnianego pt. Tajemnice mózgu.


  Literatura
  • dowolny podręcznik dotyczący neurobiologii
  • dowolny podręcznik dotyczący fizjologii
  • mteriały z wykładów
  kurs - test

  Kurs dla potrzeb szkolenia


  Literatura

  brak

  Business Organization

  Course on Business Organization - EBA


  Literatura

  ...

  Civil and business law in international trade

  The course is dedicated to students of International Business at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk. It includes additional papers, i.e. slides presented during lectures as well as indication of core problems.


  Literatura

  The Polish Law Collection. Business Law / Gen. ed. Danuta Kierzkowska.
  Encyclopedia of law and economics. Vol. 2 Civil law and economics / ed. by Boudewijn Bouckart, Gerrit De Geest

   

  www.paiz.gov.pl ==> [set your language] ==>   Publications ==> Investment in Poland 2013 [Chapter 3, Chapter 4]

   www.paiz.gov.pl ==> [set your language] ==> Polish law for investors
   

  Commercial contracts (EBA)

  Course on commercial contracts on EBA studies


  Literatura

  :)

  Prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej

  Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Kurs zawiera materiały pomocnicze do nauki przedmiotu, w tym slajdy prezentowane na wykładzie oraz węzłowe zagadnienia problemowe.


  Literatura

  M. Pazdan (red.), Miedzynarodowe prawo handlowe, wyd. 2, Warszawa 2006
  J. Ciszewski (red.), Polskie prawo handlowe, wyd. 3, Warszawa 2013
  J. Ciszewski (red.), Kontrakty i inne czynnosci handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008

  B. Gnela (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, wyd. 1, Warszawa 2010

  Prawo przedsiębiorców

  Kurs do przedmiotu "Prawo przedsiebiorców" dla studentów kierunku Podatki i doradztwo podatkowe (I stopnia)


  Literatura

  J. Ciszewski (red.), Polskie prawo handlowe, Warszawa 2013

  T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2012

  Studia podyplomowe Prawo spółek

  Kurs dla słuchaczy Studiów podyplomowych Prawo spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

  Kierownik studiów: dr Bartłomiej Gliniecki


  Literatura

  B. Gliniecki, Leksykon spółek handlowych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck

  Finanse Przedsiębiorstw 2018/2019 (S-23)

  Kurs wspierający zajęcia u dr Anny Golec. Zawartośc obejmuje zadania na ćwiczenia, materiał do samodzielnego studiowania do egzaminu oraz zadania dodatkowe.

  Literatura podstawowa:

  • A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wyd. Onepress, Warszawa 2007
  • S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Finanse Przedsiębiorstw; Wyd. ABC Warszawa 1999
  • M. Dynus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wyd. TNOiK Toruń 2006
  • A.Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa-• Rzeszów 2007
  • P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
  • R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wyd. Unimex , Wrocław 2008
  • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. T.1-3. PWE, Warszawa 2005

  Literatura uzupełniająca:

  • A. Bielawska: Nowoczesne zarządzanie finansami Przedsiębiorstw; Wyd. CH Beck Warszawa 2009
  • B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wyd. PWN Warszawa 2007
  • T. Famulska, J. Nowakowski (red.): Kontrowersje wokół finansów ; Difin Warszawa 2011 (cz. III)
  • M. Panfil (red.): Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków; Difin Warszawa 2011

  Finanse przedsiębiorstwa 2017/2018 semestr letni (grupy N-21)

  Kurs zawierający materiały wspomagające wykład oraz ćwiczenia.


  Literatura
  1. M. Dynus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wyd. TNOiK Toruń 2006
  2. P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
  3. R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wyd. Unimex , Wrocław 2008
  4. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Finanse Przedsiębiorstw; Wyd. ABC Warszawa 1999
  5. A. Bielawska: Nowoczesne zarządzanie finansami Przedsiębiorstw; Wyd. CH Beck Warszawa 2009
  6. A. Cwynar, W.Cwynar: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe; Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007
  7. B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wyd. PWN Warszawa 2007
  8. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw- podstawy teorii. PWN, Warszawa 1998
  9. E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. T.1-3. PWE, Warszawa 1996
  Finanse przedsiębiorstwa 2017/2018 semestr letni (grupy S-21)

  Kurs wspierający zajęcia u dr Anny Golec. Zawartośc obejmuje materiał do samodzielnego studiowania oraz zadania dodatkowe.


  Literatura
  1. M. Dynus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wyd. TNOiK Toruń 2006
  2. P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
  3. R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wyd. Unimex , Wrocław 2008
  4. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Finanse Przedsiębiorstw; Wyd. ABC Warszawa 1999
  5. A. Bielawska: Nowoczesne zarządzanie finansami Przedsiębiorstw; Wyd. CH Beck Warszawa 2009
  6. A. Cwynar, W.Cwynar: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe; Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007
  7. B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wyd. PWN Warszawa 2007
  8. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw- podstawy teorii. PWN, Warszawa 1998
  9. E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. T.1-3. PWE, Warszawa 1996

  Dla chcących pogłębić swoją wiedzę ponad minima programowe:

  1. A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wyd. Onepress, Warszawa 2007
  2. T. Famulska, J. Nowakowski (red.): Kontrowersje wokół finansów ; Difin Warszawa 2011 (cz. III)
  3. M. Panfil (red.): Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków; Difin Warszawa 2011
  Zastosowania analizy ekonomicznej

  Materiały do przedmiotu.


  Literatura

  M. Jerzemowska (red.) Analiza ekonomczna w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2013

  Przekład ustny [ścieżka w ramach Studiów Podyplomowych Tłumaczenia ustne]Tłumaczenia ustne – konferencyjne (symultaniczne, czyli równoczesne – wykonywane w kabinie lub szeptane,&nbsp; konsekutywne, czyli następcze – wykonywane „na przemian” z mówcą (liaison) lub „po mówcy”, a vista (tzw. „z kartki”)), środowiskowe (dla służb publicznych), towarzyszące, fokusowe (marketingowe) i inne na stałe wpisały się w komunikację z wykorzystaniem języków obcych. Potrzebne są podczas rozmaitych spotkań o różnym stopniu oficjalności, w tym podczas wizyt gości zagranicznych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, negocjacji, w sądzie, na posterunku policji czy gabinecie lekarskim.<br />Kurs stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych tłumaczy konferencyjnych, rozwijając u słuchaczy nie tylko umiejętności warsztatowe, lecz także potrzebę poznawania świata, znajomośćjęzyków przekładu, umiejętność swobodnego budowania wypowiedzi przed dużymi grupami odbiorców, skrupulatność, wytrwałość, opanowanie, odporność na stres, odwagę czy dyplomację.<br />
  Literatura
  Bibliografia stanowi część materiałów wspomagających kurs dostępnych dla jego uczestników.<br />
  Seminarium magisterskie 2016

  Zapoznanie studenta ze specyfiką badań w subdziedzinie, której dotyczy seminarium (przekład ustny konferencyjny, przekład audiowizualny, w tym audiodeskrypcja) i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej.  Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych. Pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji. Rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań.. Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Rozwijanie umiejętności zarządzania projektem tłumaczeniowym, tłumaczenia w zespole, ewentualnego wykonywania pracy na zlecenie jednostek samorządowych, administracji, instytucji kultury i innych zleceniodawców.


  Literatura

  Udostępniona studentom po zapisaniu się na kurs.

  Seminarium magisterskie 2018-2020

  Celem seminarium magisterskiego dla studentów translatoryki anglistycznej jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań przekładoznawczych, głównie w dziedzinie przekładu ustnego i audiodeskrypcji, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Cele szczegółowe obejmują przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych, pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji, rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań, rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć seminaryjnych będą stosowane elementy tutoringu akademickiego i pracy projektowej.


  Środowisko pracy tłumacza

  protokół dyplomatyczny

  zarządzanie czasem

  zarządzanie stresem

   


  Literatura

  udostępniona uczestnikom kursu

  Tłumaczenia techniczne 2

  Celem kursu jest ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie podstawowych typów tłumaczeń specjalistycznych technicznych. Studenci tłumaczą różnorodne teksty specjalistyczne z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski zgodnie z wymogami rynkowymi. W toku kursu studenci wypracowuję i doskonalą techniki tłumaczenia specjalistycznego, w tym metody wyszukiwania odpowiednich ekwiwalentów terminologicznych i frazeologicznych oraz tworzenia funkcjonalnego tekstu docelowego, respektującego zasady języka docelowego i uwzględniającego specyfikę kulturową odbiorcy. Studenci przygotowują się do zadania translatorskiego poprzez przygotowanie prezetnacji i zestawień słownictwa z danej dziedziny, zgodnej z bieżącym i prognozowanym zapotrzebowaniem rynkowym, zwracając przy tym szczególną uwagę na różnice między przeglądanymi na etapie przygotowań tekstami oryginalnymi w języku polskim i angielskim oraz ucząc się skutecznie planować czas i zasoby potrzebne do terminowego wykonania tłumaczenia. Studenci tłumaczą teksty z dziedzin takich jak współczesna energetyka niekonwencjonalna czy obronność. Rozwiązania translatorskie są omawiane z zastosowaniem terminologii przekładoznawczej.


  Literatura

  Voellnagel, A. (1998) Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Wydawnictwo TEPIS

  Byrne, J. (2006) Technical Translation. Usability Strategies for Translating Technical Documentation. Springer

  Brieger N., Pohl A. 2002. Technical English. Vocabulary and Grammar. Summertown Publishing (wybrane zagadnienia)

  Tłumaczenia ustne

  do uzupełnienia


  Literatura

  do uzupełnienia

  Tłumaczenia ustne - konsekutywne rozszerzone

  Kurs ma na celu rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji różnych form tlumaczenia ustnego. Student poznaje i stosuje zaawansowane strategie przekładu ustnego konsekutywnego i symultanicznego, dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym wykonywanym samodzielnie i w grupach z wykrzystaniem dłuższych wypowiedzi. Student przygotowuje i tłumaczy dłuższe wypowiedzi indywidualne oraz dialogi przedstawiane w formule wystąpień, konferencji, konferencji prasowych, negocjacji czy pracy grup fokusowych, wdrażając techniki pamięciowe i warsztat wystąpień publicznych. W procesie przygotowania student wyszukuje i gromadzi informacje z danego obszaru tematycznego z róźnych źródeł. W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały audiowizualne, w tym wypowiedzi rodowitych użytkowników języka i obcokrajowców. Student krytycznie ocenia jakość tłumaczeń wykonanych podczas zajęć, stosując terminologię badań nad przekładem ustnym oraz odwołując się do poznanych reguł komunikacji językowej i interpersonalnej, a także swojej na bieżąco poszerzanej wiedzy o świecie. Korzystając z zaawansowanego sprzętu do nauki tłumaczeń ustnych, student ugruntowuje prawidłowe reakcje na wyzwania, przed jakimi stają profesjonalni tłumacze.


  Literatura

  Wskazana w sylabusie.

  Tłumaczenia w parze językowej A-B - audiodeskrypcja

  Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do doboru materiału audio-wizualnego do audiodeskrypcji, stworzenia scenariusza audiodeskrypcji, nagrania ścieżki audio deskrypcyjnej, jej montażu oraz zaprezentowania gotowego produktu w formie rzeczywistej projekcji z udziałem osób niewidomych. Poza opanowaniem narzędzi zwiększających szanse na zatrudnienie studenci mają okazję do przećwiczenia autoprezentacji i prezentacji pracy własnej w konfrontacji z wymagającym odbiorcą. Kształtuje się ich wrażliwość społeczna na osoby wykluczone z głównego nurtu kultury.


  Literatura

  A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

  Chmiel, A., Mazur, I. 2014. Audiodeksrypcja. Poznań: Wydział Anglistyki UAM.

  Künstler, I., Butkiewicz, U., Więckowski, R. 2012. Audiodeskrypcja – zasady tworzenia, Warszawa: Fundacja Kultury Bez Barier.

  Trzeciakiewicz, M. (ed.) 2014 Audiodeskrypcja w teorii i praktyce, czyli jak mówić o tym, czego nie można zobaczyć. Podręcznik do nauki audiodeskrypcji. [Online] Available from: http://www.culturamentis.org/wp-content/uploads/2014/05/PWP-Do-Przodu-Podr%C4%99cznik-do-audiodeskrypcji.pdf [Accessed 07.04.2016].

  B. Literatura uzupełniająca:

  Szarkowska, A., Jankowska, A. 2015. ‘Audio describing foreign films’. The Journal of Specialized Translation, 23, [Online] Available from: http://www.jostrans.org/issue23/art_szarkowska.php [Accessed 07.04.2016].

  The Polish Media Broadcasting Act, amended on 25 March 2011 (Ustawa o radiofonii i telewizji, Journal of Laws of 2011 no. 85 item 459).

  Tłumaczenia w parze językowej A-B - tłumaczenia ustne dialogiczne

  Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad przekładu dialogicznego (w tym środowiskowego i biznesowego) oraz wyćwiczenie technik jego wykonywania w oparciu o metody takie jak odtwarzanie scen odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje wymagające tej formy przekładu czy krytyczna analiza wykonanych tłumaczeń. Kurs zwraca uwagę na istotne podobieństwa i różnice pomiędzy przekładem ustnym dialogicznym a konferencyjnym, w tym aspekty etyczne, warunki pracy czy wymagania stawiane tłumaczowi przez odbiorców tłumaczenia. Jak w przypadku pozostałych kursów przekładu ustnego, także ten kurs rozwija słownictwo w j. polskim i angielskim w zakresie dziedzin  wymagających wsparcia ze strony tłumacza - w tym wypadku środowiskowego czy biznesowego - np. słownictwo spotykane w dyskursie organów egzekucji prawa, instytucji pomocowych, przedsiębiorstw czy środowisk medycznych. Zajęcia realizowane są w specjalistycznym laboratorium nauczania przekładu ustnego wyposażonym w niezbędne rozwiązania audiowizualne.


  Literatura

  A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

  Tipton, R., Furmanek, O. 2016. Dialogue Interpreting A Guide to Interpreting in Public Services and the Community. London and New York: Routledge.

  Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

  B. Literatura uzupełniająca:

  Mason, I. (red.) 2014. Triadic Exchanges: Studies in Dialogue Interpreting. London and New York: Routledge.

  Tryuk, M. 2010. O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach – teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce. Warszawa: BEL Studio.

  Wstęp do teorii przekładu ustnego Kurs jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z teoretyczną stroną przekładu ustnego. Obejmuje m.in. pojęcia, teorie, modele, paradygmaty i kierunki badań związanych z tłumaczeniem ustnym.

  Literatura
  Pochhacker, F., Introducing Interpreting Studies, Routledge, 2004.
  Franz Pochhacker, Miriam Shlesinger (eds.), The Interpreting Studies Reader, Routledge, 2002.
  Articles selected by the teacher.

  Zarządzanie projektem tłumaczeniowym

  Celem kursu jest uzyskanie przez studenta kompetencji w zakresie inicjowania, definiowania, planowania i zarządzania realizacją projektu tłumaczeniowego, pozwalającą mu w przyszłości świadomie i kompetentnie podejmować różne role w zespole tłumaczy w wydawnictwie. W efekcie studenci mają na celu przygotowanie faktycznego projektu tłumaczeniowego. 

  Zdefiniowanie zakresu zadania; podział ról (harmonogram pracy nad przekładem; manager projektu, zespoły tłumaczy; etap redakcji i korekty, uzgodnienie terminologii);  praca w grupach; dyskusja; rozwiązywanie zadań.


  Literatura

  A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
  Bogusz, W.,  K. Pruszyński, „Zarządzanie Projektami”, http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/395-402_NE_Bogusz.pdf
  Munday, H. and J. Munday, Translation. An advanced resource book, Routledge, London and New York 2004.
                 Project Management Institute, Inc.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Third
  Edition, 2004.
  Praca na oryginalnych materiałach 
  B. Literatura uzupełniająca
                Słowniki dwujęzyczne, słowniki języka polskiego
                Słowniki terminologiczne

  Ekonomika banku - kurs e-learningowy 3 NSL

  Bank jako przedsiębiorstwo, cele i organizacja

  Sprawozdania finansowe banków

  - bilans

  - rachunek zysków i strat

  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  - informacja dodatkowa

  Kapitał własny banków

  Wycena aktywów bankowych

  Zarządzanie ryzykiem bankowym

  - ryzyko kredytowe banku

  - ryzyko płynności

  - ryzyko stopy procentowej

  - ryzyko kursowe

  - ryzyko zmiany wartości papierów wartościowych i nieruchomości

  - ryzyko prawne

  - ryzyko operacyjne

  Wskaźniki oceny działalności banku

  - współczynnik wypłacalności

  - wskaźniki płynności

  - wskaźniki rentowności

  - wskaźniki marketingowe

   

  Procesy konsolidacyjne w sektorze

  Wycena produktów bankowych


  Literatura

  Współczesna bankowość tom 1, pod red. A Zaleska, Warszawa 2006

  Raporty NBP i KNF

  miesięczniki: Bank, Gazeta Bankowa, Nowoczesny Bank Spółdzielczy

  Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym i spółdzielczym

  Specyfika banku jako przedsiębiorstwa komercyjnego

  Podstawowe operacje bankowe w aspekcie ryzyka bankowego Istota i klasyfikacja ryzyka bankowego

  Etapy zarządzania ryzykiem bankowym

  Zarządzanie ryzykiem kredytowym

  Zabezpieczenia prawne spłaty kredytów bankowych

  Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

  Zarządzanie ryzykiem walutowym, ryzykiem zmiany cen papierów wartościowych i ryzykiem zmiany cen nieruchomości

  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

  Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego

  Ocena kondycji finansowej banku

  Sieć bezpieczeństwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem banków 


  Literatura

  M. Capiga, Finanse banków, Wolter Kluwer, Warszawa 2011.

  W. Żółtkowski, Bank Lokalny, CeDeWu.pl, Warszawa 2011. 

  Substancje pochodzenia roślinnego w diagnostyce

  xxxx


  Literatura

  xxxx

  Technologie informacyjne KG 2016-2017Zadania dodatkowe na ocene w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne
  Literatura

  brak

  Logika prawnicza

  Kurs e-learningowy ma w założeniu jego autora stanowić dodatkową pomoc dydaktyczną dla studentów w ich naukowych poszukiwaniach. Należy traktować go jako uzupełnienie treści omawianych w czasie naszych ćwiczeń z logiki dla prawników, jak również powtórkę zrealizowanego dotychczas materiału. Ze względu na szczególne miejsce, jakie zajmują klarowne i ścisłe metody rozumowania w codziennej pracy prawnika, w niniejszym kursie zostaną uwzględnione także elementy logiki praktycznej.


  Literatura

  A. Literatura podstawowa:

  Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2014.

  B. Literatura uzupełniająca:

  Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.

  Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961.

  Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2006.

  Kształtowanie zachowań pracowników
  Organizational Behavior

  The field of Organizational Behavior is about understanding how people and groups in organizations behave, react, and interpret events. It also describes the role of organizational systems, structures, and processes in shaping behavior, and explains how organizations really work. This course is designed to expose you to important theories and conceptual models for analyzing, understanding, and managing human behavior within organizations. Topics include motivation, rewarding behavior, individual and group behavior, conflict, power and politics, leadership, job design, organizational structure, decision making, communication and organizational change and development.


  Literatura

   Organizational Behavior, 3th edition, by Stroh L., G.Northcraft, M.Neale, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 2002

  or Essentials of Organizational Behavior (14th Edition), by S. P. Robbins, T. A. Judge, Pearson, New York, 2016

  Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy

  Zapoznanie studenta z tematyką zarządzania talentami oraz sposobami wyszukiwania i wzmacniania szczególnych umiejętności pracowniczych;

  Wzrost znaczenia nadzwyczajnych umiejętności na rynku pracy. Kontekst organizacyjny-struktury i metody umiędzynarodowienia; różnice kulturowe; kadra międzynarodowa, procedury naboru i rozwoju pracowników; poszukiwanie i szkolenia talentów -cele i efekty; kwestie wynagrodzeń- różnice ze względu na jednostki działania; procedury migracyjne pracowników; Relacje pracownicze w organizacjach.


  Literatura

  J.Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011

  Literatura uzupełniająca:

  C.Vance, Y.Paik, Managing Global Workforce, M.E.Shape, New York 2006,

  P.Dowling, M.Festing, .Eagle, International Human Resource Management, Thomson Learning, London 2008.

  R.Lucas, B.Lupton, H.Mathieson, Human Resource Management in an Intermational Context, CIPD, London 2010.

  Wybrane aspekty Rynku Pracy

  Istotą kursu jest zapoznanie studenta z takimi tematami jak:

  Lokalny, regionalny i globalny rynek pracy. Teoria kapitału ludzkiego. Współzależności występujące pomiędzy rynkiem pracy a edukacją. Społeczeństwo wiedzy – potrzeby edukacyjne gospodarki. Współczesne cechy siły roboczej. Dyskryminacja na rynku pracy. Bezrobocie: Rodzaje i przyczyny bezrobocia. Pozycja absolwentów na rynku pracy. Globalny rynek pracy: Kogo dotyczy i jak się kształtuje? Zależności pomiędzy globalnym a regionalnym rynkiem pracy. Migracje zarobkowe:  „Drenaż mózgów”  w dzisiejszym świecie.


  Literatura
                  Kotlorz D., Ekonomia rynku pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej Katowice 2007.
                  Grodzicki J., Rola Kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd.UG, Gdańsk 2003.
                          Literatura uzupełniająca:
                   Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
                   Global Employment Trends, ILO 2012
                 Popyt na pracę cudzoziemców : Polska i sąsiedzi / S. Golinowska, M.Bednarski [et al.],Warszawa : IPiSS, 2004.
                   J.Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011
  Historia regionu nordyckiego 2017/2018

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią krajów nordyckich, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwałych procesów historycznych i zagadnień pozwalających na pełniejsze zrozumienie dzisiejszego kształtu społeczeństw tych krajów. Tematy te przedstawione zostaną na tle dziejów Europy i świata, w celu zaprezentowania z jednej strony specyfiki procesów historycznych zachodzących w Skandynawii, a z drugiej – ich związków z szerszym, europejskim i światowym kontekstem.


  Literatura

  A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
  A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
  • Kirby, David (1990): Northern Europe in the early modern period: the Baltic world 1492-1772, London: Longman Group.
  • Kirby, David (1999): The Baltic world 1772-1993: Europes northern periphery in an age of change, London: Longman Group.
  Wybrane rozdziały i zagadnienia:
  • Frost, Robert I. (2000): The Northern Wars 1558–1721, Harlow: Longman Group.
  • Hurd, Madeleine (red.) (2010): Bordering the Baltic. Scandinavian Boundary-drawing processes 1900–2000, Berlin: LIT Verlag.
  • Roesdahl, Else (1996): Historia wikingów, Gdańsk: Marabut.

  • Froese Wolfgang (2007): Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa: PWN

  • Piotrowski Bernard (2015):  Skandynawia powojenna. W cieniu państwa opiekuńczego 1944-1975, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM


  Wybrane artykuły:
  • Scandinavian Journal of History
  • Zapiski historyczne
  • Journal of Baltic Studies
  A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
  • Bereza-Jarociński, Andrzej (1991): Zarys dziejów Norwegii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Czapliński, Władysław (1982): Dzieje Danii nowożytnej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Jusilla, Osmo; Hentilä, Seppo; Nevakivi, Jukka (2001): Historia polityczna Finlandii: 1809-1999, Kraków: Universitas.
  • Kersten, Adam (1973): Historia Szwecji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Szelągowska, Grażyna (2010): Dania, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
  • Szordykowska, Barbara (2011): Historia Finlandii, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

  • Denkiewicz-Szczepaniak Emilia (1992): Norwegia na drodze dylematów i przemian 1945-1949, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu

  • Denkiewicz-Szczepaniak Emilia (2004):  Norwegia w I połowie XX wieku.Studia pod red. E.Denkiewicz-Szczepaniak, Toruń: Wydawnictwo UMK

  • Denkiewicz-Szczepaniak Emilia, Grimnes Ole Kristian (red.),  2006: Norwegia-Polska. Przeszłość i teraźniejszość. Norge-Polen. Fortid og nåtid, Toruń: Wydawnictwo Firet

  • Grzybowski Marian (2015): Norwegia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • Kubka Andrzej (2009): Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku, Gdańsk: Wydawnictwo UG.

  • Szelągowska Krystyna (2011): My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

  • Urbanik Paweł, Knyt Agnieszka (2016):  Droga na północ. Antologia norweskiej literatury faktu, Warszawa: Ośrodek KARTA

  • Wiśniewska Olga (2010): Związki gospodarcze Norwegii z Gdańskiem i Szczecinem w II połowie XIX wieku, Gdańsk: Wydawnictwo UG

   

  B. Literatura uzupełniająca (wybrana):
  • Andersson, Ingvar (1967): Dzieje Szwecji, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Beckman, Margareta (2011): Jean Baptiste Bernadotte: o tym, jak żołnierz armii Napoleona został następcą tronu szwedzkiego. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
  • Chymkowski, Roman; Pessel, Włodzimierz (2009): Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
  • Cieślak,Tadeusz (1983): Historia Finlandii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Czapliński, Władysław (1973): Ruch oporu w Danii 1940–1945, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Czapliński, Władysław; Górski, Karol (1965): Historia Danii, Wrocław: Ossolineum.
  • Ericson Wolke, Lars (2010): Jan III Waza: władca renesansowy, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
  • Foote, P.G.; Wilson, D.M. (1975): Wikingowie, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Haavio, Martti (1979): Mitologia fińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Jaworski, Paweł (2001): Polska niepodległa wobec Skandynawii 1918–1939, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Klinge, Matti (1998): Bałtycki świat, Helsinki: Otava.
  • Kłonczyński, Arnold (2007): Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1945–1956, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Kromer, Marcin (1974): Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, oprac. Janusz Małłek, Olsztyn: Pojezierze.
  • Majewska, Gabriela (1991): Polityka handlowa Szwecji w latach 1720–1809, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Majewska, Gabriela (2004): Szwecja: kraj, ludzie, rządy w polskiej opinii II połowy XVIII wieku, Gdańsk: Wydawnic-two Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Palmer, Alan Warwick (2008): Północne sąsiedztwo: historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa: Książ-ka i Wiedza.
  • Piekarczyk, Stanisław (1979): Mitologia germańska, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
  • Piotrowski, Bernard (2006): Tradycje jedności Skandynawii: od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań: Wydaw-nictwo Naukowe UAM.
  • Piotrowski, Bernard (2006): Integracja Skandynawii: od Rady Nordyckiej do wspólnoty. Poznań: Wydawnictwo Na-ukowe UAM.
  • Szordykowska, Barbara (1994): Finlandia w polityce caratu w latach 1899–1914: problemy rusyfikacji i unifikacji, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Urbańczyk, Przemysław (2004): Zdobywcy północnego Atlantyku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Podstawy ideowe społeczeństw nordyckich 2017/2018

  W ramach zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z ideami i ideologiami leżącymi u podstaw społeczeństw nordyckich i ich rozwojem w perspektywie historycznej. Omówiona zostanie specyfika państw nordyckich pod względem organizacji społeczeństw i kształtu polityki oraz geneza współczesnych rozwiązań w tej dziedzinie.


  Literatura

  A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
  A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
  Wybrane zagadnienia i rozdziały:

  • Anderson, Benedict (1997): Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
  • Christiansen, Niels Finn et al. (eds.) (2006): The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
  • Esping-Andersen, Gösta (2010): Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
  • Musiał, Kazimierz (2002): Roots of the Scandinavian model: images of progress in era of modernisation. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
  • Sørensen, Øystein; Stråth, Bo (eds.) (1997): The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press.
  • Smith, Adam D. (2007), Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
  • Tägil, Sven (ed.) (1995): Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. Southern Illinois University Press.

  A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
  Wybrane zagadnienia i rozdziały:
  • Maciejewski, Witold (ed.) (2002): The Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies. Poznań: The Baltic University Programme.
  • Szelągowska, Grażyna  (1992): Idea zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim I połowy XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwa UW.
  • Szelągowska, Grażyna (2010): Dania. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

  B. Literatura uzupełniająca
  Wybrane zagadnienia i rozdziały:
  • Dobek-Ostrowska, Bogusława (2009): Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa: PWN.

  • Fellman, Susanna et al. (eds.) (2008): Creating Nordic capitalism: The business history of a competitive periphery. New York: Palgrave Macmillan.
  • Kirby, David (1990): Northern Europe in the early modern period: the Baltic world 1492-1772, London: Longman Group.
  • Kirby, David (1999): The Baltic world 1772-1993: Europes northern periphery in an age of change, London: Longman Group.
  • Nordstrom, Byron J. (2000): Scandinavia since 1500. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
  • Szelągowska, Grażyna (2002): Poddany i obywatel: stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
  • Szelągowska, Krystyna (2011): My Norwegowie: tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych. Kraków: Avalon.

  Proseminarium 2017/2018

  • Zapoznanie studenta z przykładami myśli teoretycznej z wybranej dziedziny  (odpowiednio z dziedziny literatury, mediów, nauk społecznych, historycznych, kultury).
  • Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego.
  • Zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem planowanej pracy dyplomowej.
  • Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań w języku skandynawskim.
  • Zapoznanie z podstawami metodologii i warsztatu badań literatury źródłowej i docelowej, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji.
  • Kształcenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych w języku skandynawskim, m.in. zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu.
  • Rozwijanie umiejętności krytycznej analizy i formułowania wniosków na podstawie materiałów źródłowych.
  • Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.
  • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.


  Literatura

  A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
  A.1. wykorzystywana podczas zajęć
  Język polski:
  • Billingham, Jo. 2006. Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
  • Cottrell, Stella. 2007. Podręcznik umiejętności studiowania, tłum. Tomasz Piwowarczyk, Jacek Spólny, Poznań: Zysk i s-ka.
  • Gambarelli, Gianfranco. 1998. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków: Universitas.
  • Osuchowska, Barbara. 2005. Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa: Inicjał.
  Język szwedzki:
  • Jarrick, Arne; Josephson, Olle. 1996. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur.
  • Johannesson, Eric. 1985. Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, współpraca Marie-Christine Skuncke, Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst.
  • Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund: Studentlitteratur.
  • Strömquist, Siv. 1999. Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
  • Trost, Jan. 2002. Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur.
  Język norweski:
  • Rienecker, Lotte. 2006. Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, współpraca Peter Stray Jørgensen, Bergen: Fagbokforlaget.
  • Helness, Anne m.fl. 2005. Gode råd for skrivning av akademiske oppgaver, Oslo: Universitetet, http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
  Język duński:
  • Rienecker, Lotte. 2005. Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, współpraca Peter Stray Jørgensen, Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

  A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
  Każdy student studiuje indywidualnie pozycje bibliograficzne zamieszczone w swojej pracy licencjackiej
  B. Literatura uzupełniająca
  • Björk, Lennart A.; Räisänen, Christine. 1999. Academic writing. A university writing course, Lund: Studentlitteratur.
  • Wskazana literatura dotycząca wybranych przykładów myśli teoretycznej  (odpowiednio z dziedziny literatury, mediów, nauk społecznych, historycznych, kultury). Lista aktualizowana w każdym roku akademickim.

  Studia podyplomowe: Historia Skandynawii 2016/2017

  Kurs z zakresu historii regionu nordyckiego na studiach podyplomowych


  Literatura

  1.Ogólna

   

  1.1.W języku polskim:

   

  • Bereza-Jarociński, Andrzej (1991): Zarys dziejów Norwegii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Cieślak,Tadeusz (1983): Historia Finlandii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Chymkowski, Roman; Pessel, Włodzimierz (2009): Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
  • Czapliński, Władysław (1982): Dzieje Danii nowożytnej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Czapliński, Władysław; Górski, Karol (1965): Historia Danii, Wrocław: Ossolineum.
  • Jusilla, Osmo; Hentilä, Seppo; Nevakivi, Jukka (2001): Historia polityczna Finlandii: 1809-1999, Kraków: Universitas.
  • Kersten, Adam (1973): Historia Szwecji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Klinge, Matti (1997): Krótka historia Finlandii, Helsinki: Otava.
  • Klinge, Matti (1998): Bałtycki świat, Helsinki: Otava.
  • Szelągowska, Grażyna (2010): Dania, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
  • Szordykowska, Barbara (2011): Historia Finlandii, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

   

  1.2.W języku angielskim:

   

  • Kirby, David (1990): Northern Europe in the early modern period: the Baltic world 1492-1772, London: Longman Group.
  • Kirby, David (1999): The Baltic world 1772-1993: Europes northern periphery in an age of change, London: Longman Group.

   

  2.Zagadnienia szczegółowe

   

  2.1.W języku polskim:

   

  • Beckman, Margareta (2011): Jean Baptiste Bernadotte: o tym, jak żołnierz armii Napoleona został następcą tronu szwedzkiego. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
  • Christiansen, Eric (2009): Krucjaty północne, Poznań: Rebis.
  • Czapliński, Władysław (1973): Ruch oporu w Danii 1940–1945, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Englund, Peter (2003): Lata wojen, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
  • Englund, Peter (2004): Niezwyciężony, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
  • Ericson Wolke, Lars (2010): Jan III Waza: władca renesansowy, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
  • Haavio, Martti (1979): Mitologia fińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Larsson, Lars Olof (2009): Gustaw Waza – ojciec państwa szwedzkiego czy tyran?, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Majewska, Gabriela (2004): Szwecja: kraj, ludzie, rządy w polskiej opinii II połowy XVIII wieku, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Piekarczyk, Stanisław (1979): Mitologia germańska, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
  • Roesdahl, Else (1996): Historia wikingów, Gdańsk: Marabut. Skworoda, Paweł (2007): Wojny Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze Szwecją, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

   

  • Zapiski historyczne – wybrane artykuły

   

  2.2.W języku angielskim:

   

  • Frost, Robert I. (2000): The Northern Wars 1558–1721, Harlow: Longman Group.
  • Scandinavian Journal of History – wybrane artykuły
  Molekularne Podstawy Biologii Medycznej-ćwiczenia

  Molekularne Podstawy Biologii Medycznej-ćwiczenia laboratoryjne


  Literatura
  1. T.A. Brown „Genomy” przekład pod red. Piotra Węgleńskiego, PWN 2013
  2. J. Kur „Podstawy inżynierii genetycznej. Teoria, ćwiczenia, testy.” Wydawnictwo PG, 1994.
  3. B. Zalewska-Piątek, M. Olszewski, R. Piątek, S. Milewski, J. Kur „Biologia molekularna. Ćwiczenia laboratoryjne.” Wydawnictwo PG, 2009.
  Technologie informacyjne 2018/2019

  Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia osiągnięć technologii informacyjnych w biologii molekularnej. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; Posługiwania się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem. Bezpieczeństwo danych. Prawa autorskie. Umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet, przeszukiwania baz danych biologicznych. Umiejętność tworzenia i formatowania tekstów. Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym i tworzenie wykresów. Umiejętność wykorzystania narzędzi multimedialnych do tworzenia prezentacji


  Literatura

  Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom
  Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion
  Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion


  Technologie informacyjne Tymczasowy

  Kurs tymczasowy


  Literatura

  Kurs

  Wstęp do bioinformatyki

  Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: zasady BHP i ergonomia pracy przy komputerze; wprowadzenie do baz danych; pozyskiwanie i
  przetwarzanie informacji biologicznych z wykorzystaniem baz danych biologicznych i biomedycznych - sekwencji nukleotydowych i
  aminokwasowych, struktur cząsteczek biologicznych, literatury; wprowadzenie do metod analizy sekwencji; przegląd podstawowych narzędzi
  bioinformatycznych: odczyt i analiza chromatogramów, porównywanie sekwencji, projektowanie starterów, porządkowanie sekwencji, analiza
  filogenetyczna, wyszukiwanie i wizualizacja struktur trzeciorzędowych cząsteczek biologicznych; klonowanie in silico.


  Literatura

  Wykaz literatury podstawowej:

  • Baxevanis A.D., Ouellette B.F. (red.) (2005) Bioinformatyka - podręcznik do analizy genów i białek. PWN, ISBN 83-01-14211-1
  • Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood (2008) Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN, ISBN: 978-83-01-15494-3
  • Autorskie instrukcje do ćwiczeń.
  Wykaz literatury uzupełniającej
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook.TOC&depth=2
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/staff/tao/URLAPI/
  • http://www.clustal.org/
  • http://www.rasmol.org/software/RasMol_Latest_Manual.html
  • Literatura dodatkowa podawana na bieżąco

   

  Wstęp do bioinformatyki 2018/2019

  Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: zasady BHP i ergonomia pracy przy komputerze; wprowadzenie do baz danych; pozyskiwanie i
  przetwarzanie informacji biologicznych z wykorzystaniem baz danych biologicznych i biomedycznych - sekwencji nukleotydowych i
  aminokwasowych, struktur cząsteczek biologicznych, literatury; wprowadzenie do metod analizy sekwencji; przegląd podstawowych narzędzi
  bioinformatycznych: odczyt i analiza chromatogramów, porównywanie sekwencji, projektowanie starterów, porządkowanie sekwencji, analiza
  filogenetyczna, wyszukiwanie i wizualizacja struktur trzeciorzędowych cząsteczek biologicznych; klonowanie in silico.


  Literatura

  Wykaz literatury podstawowej:
  • Baxevanis A.D., Ouellette B.F. (red.) (2005) Bioinformatyka - podręcznik do analizy genów i białek. PWN, ISBN 83-01-14211-1
  • Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood (2008) Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN, ISBN: 978-83-01-15494-3
  • Autorskie instrukcje do ćwiczeń.
  Wykaz literatury uzupełniającej
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook.TOC&depth=2
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/staff/tao/URLAPI/
  • http://www.clustal.org/
  • http://www.rasmol.org/software/RasMol_Latest_Manual.html
  • Literatura dodatkowa podawana na bieżąco  Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
  Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.