Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Psychologiczne aspekty współczesnego marketingu

Celem przedmiotu do wyboru jest uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejetnosci i kompetencji społecznych przewidzianych dla kierunku ekonomia. 


Literatura

Literatura obowiazkowa:
Ph. Kotler, D. Jain, S. Maesincee; Marketing nie stoi w miejscu: nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowe, Placet, Warszawa
2002.
A. Falkowski, Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, GWP Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk
2002.

www.marketing-news.pl


Literatura uzupełniajaca:
E.Babula, A. Olechnowicz, Ekonomiczna vs. psychologiczna perspektywa oceny wpływu konsumpcji na dobrobyt indywidualny,
[w]: Przeglad Zachodniopomorski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin 2013, ISSN 0552-4245
E. Babula, Prosumpcja jako postawa konsumenta w gospodarce opartej na wiedzy, w: Efektywnosc gospodarki opartej na
wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kaminska, J. Fryca, B. Majecka, wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2007, ISBN
978-83-7326-426-7, s. 108-115
J. Bralczyk, Jezyk reklamy - czyli o tym jak jezyk słu¿y reklamie i jak reklama u¿ywa jezyka, GWP Gdanskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdansk 2004
Ph. Kotler, H.Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0 : Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes,
Warszawa 2010
E. Pankau, Prosumpcja jako postawa konsumenta w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Efektywnosc gospodarki opartej na
wiedzy. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2007

Forum dla doktorantów Wydziału Filologicznego

Forum dla doktorantów Wydziału Filologicznego.

Aby uzyskać dostęp do forum, należy skontaktować się z Administratorami forum:

- Joanna Oleszek (j.oleszek@ug.edu.pl)

- Dorota Pokora (D.Pokora@ug.edu.pl)


Literatura

Brak.

Bioinformatyka

Celem kursu jest przedstawienie metod współczesnej bioinformatyki związanych z: pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji pochodzących  z różnorodnych baz danych zawierających informacje o sekwencjach i strukturze przestrzennej białek, kwasów nukleinowych, szlakach metabolicznych.

Przedstawienie podstawowych metody i algorytmów stosowanych do porównywania oraz określania związków ewolucyjnych sekwencji aminokwasowych/kwasów nukleinowych;  przewidywania struktury przestrzennej na podstawie modelowania homologicznego

Kurs jest oparty na oprogramowaniu i serwisach sieciowych, które są udostępniane przez twórców w sposób nieodpłatny


Literatura

Baxevanis Andreas D., Ouellette B.F. Francis, Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek. Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.

Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood, Bioinformatyka i ewolucja molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Techniki bioinformatyczne

Program zajęć obejmuje zagadnienia związane z bioinformatyką  i skupia się na omówieniu podstawowych metod i technik oraz na ich praktycznym zastosowaniu na wybranych przykładach.

Szczegółowe zagadnienia to:

Podstawy języka programowania Phyton w zastosowaniach bioinformatycznych

Macierze substytucji

Algorytmy służące do porównywania sekwencji

Algorytmy służące do analizy danych wielkoskalowych (sekwencjonowanie nowej generacji, spektrometria mas)

Porównywanie wielu sekwencji, analizy filogenetyczne

Sieci neuronowe i ukryte modele markowa w zastosowaniach bioinformatycznych

Przewidywanie własności i cech łańcuchów biopolimerów

Przewidywanie struktury przestrzennej białek


Literatura

Baxevanis Andreas D., Ouellette B.F. Francis, Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek. Wydawnictwo Naukowe PWN 2005;

Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood, Bioinformatyka i ewolucja molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Xiong Jin, Pobdstawy bioinformatyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2009

Wprowadzenie do bioinformatyki

Kurs skierowany jest do studentów kierunku Bioinformatyka. Ma na celu zapoznanie uczestników kursu z:

  1. definicją bioinformatyki jako odrębnej dyscypliny naukowej
  2. podstawowymi pojęciami, definicjami i nazewnictwem stosowanym w bioinformatyce
  3. dyscyplinami pokrewnymi  takimi jak; biologią systemów, biologią obliczeniowa, statystyką medyczna, filogenetyką, genomiką, transykryptomiką, proteomiką, metabolomiką, lipidomiką oraz powiązaniem tych dyscyplin z bioinformatyką
  4. przykładami zastosowania narzędzi i metod bioinformatycznych do rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych

Literatura

Stevens, H. "Life Out of Sequence: A Data-Driven History of Bioinformatics", Chicago: The University of Chicago Press, 2013

Baxevanis, A.D. and Ouellette, B.F.F. "Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins". Wiley, 2005

II FIL ROM MSU GRUPA H/022/11<p><span style="font-size:14.0pt;font-family:Arial;">Materiały uzupełniające i informacje dla studentów uczestniczących w lektoratach j. hiszpańskiego prowadzonych przez dr Norę Orłowską</span></p>
Literatura
Brak.<span lang="ES" style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Nora Orlowska: "El español es fácil. </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Siglo XXI". Wyd. UG<br /> <br /> </span>
II MSG<p><span style="font-size:14.0pt;font-family:Arial;">Materiały uzupełniające i informacje dla studentów uczestniczących w lektoratach j. hiszpańskiego prowadzonych przez dr Norę Orłowską</span></p>
Literatura
<span lang="ES" style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Nora Orlowska: "El español es fácil. </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Siglo XXI". Wyd. UG</span><br />
III KRAJOZN i TUR HIST grupa H/015/11<p><span style="font-size:14.0pt;font-family:Arial;">Materiały uzupełniające i informacje dla studentów uczestniczących w lektoratach j. hiszpańskiego prowadzonych przez dr Norę Orłowską</span></p>
Literatura
<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;"></span></p><p><span lang="ES" style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;">Nora Orlowska: "El español es fácil. </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;">Siglo XXI". Wyd. UG<br /> <br /> </span></p><br />

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.