Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-WNS-PSYCH-M5DZ-(2020/2021) Developmental dyslexia

Developmental dyslexia - fakultet

studia dzienne, semestr zimowy, 2020/2021

ATC-WNS-PSYCH-M5ZAO-(2020/2021) Developmental dyslexia

Developmental dyslexia, fakultet

studia zaoczne, semestr zimowy, 2020/2021

Psychology of language dzienne 2020
Teaching reading and writing to young learners 2020
ATC-MWB-MU2DZ-(2020/2021)-seminarium dyplomowe
Biotechnologia roślin

Treści programowe 

1. Techniki i metody stosowane w tradycyjnej (mutageneza, haploidy) hodowli roślin

2. Metody stosowane nowoczesnej hodowli roślin oparte o inżynierię genetyczną (mieszańce somatyczne, transformacja z pomocą wektorów lub bezwektorowa) i markery molekularne. 

3. Eliminacja transgenów z komórek roślin transgenicznych. Metody wykorzystywane do wykrywania transgenów w materiale roślinnym lub uzyskanych z niego produktach.

4. Czynniki i mechanizmy warunkujące odporność/podatność roślin na rozwój procesów chorobowych wywoływanych przez czynniki abiotyczne (niska/wysoka temperatura/brak wody, niedotlenienie, stres oksydacyjny) i biotyczne (wirusy, bakterie).

5. Wykorzystanie roślin w fitoremediacji.

6. Metody oparte o markery molekularne wykorzystywane do wykrywania i identyfikacji patogenów roślin. 

7. Wykorzystanie roślin do produkcji białek heterologicznych i szczepionek („molecular farming”).

Przekład tekstów specjalistycznych (law, business, tech)_2020/2021

Kurs obejmuje 16 godz. ćwiczeń z zakresu tłumaczeń prawniczych z uwzględnieniem umów cywilnoprawnych . Kurs poprzedzony jest 4 godzinnym kursem wprowadzającym z języka specjalistycznego - prawniczego.

Celem kursu jest opanowanie zasad wykonywania tłumaczeń prawniczych, opanowanie specjalistycznej terminologii, doskonalenie kompetencji zawodowych - praca w grupach. 


Literatura

Kodeks cywilny

Anna Jopek-Bosiacka - Przekład prawny i sądowy

Leszek Berezowski - Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Janina Jaślan, Henryk Jaślan - Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej, wyd. WP

 


Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci


Literatura

Margolin, Proof Positive

Tłumaczenia specjalistyczne - EU Translations 2017/2018

Kurs ma na celu opanowanie reguł wykonywania tłumaczeń unijnych zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Komisji Europejskiej, opanowanie podstawowej terminologii unijnej, korzystanie z baz terminologicznych i baz aktów prawnych UE oraz doskonalenie kompetencji zawodowych.


Literatura

Vademecum Tłumacza - wskazówki redakcyjne dla tłumaczy 

 
Tłumaczenia specjalistyczne - EU Translations 2020

Kurs ma na celu opanowanie reguł wykonywania tłumaczeń unijnych zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Komisji Europejskiej, opanowanie podstawowej terminologii unijnej, korzystanie z baz terminologicznych i baz aktów prawnych UE oraz doskonalenie kompetencji zawodowych.


Literatura

Vademecum Tłumacza
Wspólny przewodnik praktyczny PE, Rady i Komisji dotyczący redagowania aktów prawa wspólnotowego
Rozdział 6 „Przekład aktów prawnych Unii Europejskiej”, Anna Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy
Rozdział 3 “European Union law terminology”, Helen Gubby, English legal terminology. Legal concepts in language. 2004: 79-111.

Zaliczenie kursu

Ocena z kursu stanowi średnią z trzech zadań domowych odesłanych na platformę oraz testu terminologicznego.


.  Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne (przekład prawniczy dla tłumaczeń wydawniczych) 2017/2018

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji, zagadnień i terminologii z zakresu przekładu prawniczego dla tłumaczy wydawniczych. Podczas pracy nad tłumaczeniem artykułów prawniczych z elementami kryminalistyki, studenci poznają metody i techniki przydatne przy przekładzie specjalistycznym z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski oraz nauczą się w jaki sposób stworzyć wysokiej jakości tekst docelowy przy jednoczesnym spełnieniu wymogów funkcjonalnych, językowych i stylistycznych obowiązujących na rynku. Cele te będą realizowane poprzez praktyczne zadania translatorskie, podczas których uczestnicy będą tworzyć własne bazy terminologiczne, wykorzystywać dostępne zasoby i oceniać jakość zastosowanych rozwiązań.


Literatura

http://dictionary.law.com/

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192807021.001.0001/acref-9780192807021

http://www.forensicbasics.org/?page_id=41

Historia i kultura państw basenu Morza Śródziemnego
Historia Polski wiek XIX-kolokwium

Kurs przygotowawczy

historia powszechna XIX wieku Kurs jest skierowany do studentów historii  studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych.Tematyka zajęć koncentruje się wokół problemów politycznych i społecznych w wieku XIX w regionie europejskim oraz swoim zakresem obejmuje częściowo obszary pozaeuropejskie. Poruszanymi zagadnieniami będą także te, które dotyczą przemian w sferze mentalności, kultury i obyczajowości. Oprócz nich analizie i interpretacji zostaną poddane te aspekty dziejów wieku XIX, które dotyczą konsekwencji wojen i innych traumatycznych doświadczeń, które wpływały na życie ówczesnych mieszkańców Europy.
Literatura
Literatura została podana w szczegółowym wykazie tematów 
seminarium licencjackie

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.