Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

SJO  materiały wspomagające

Literatura
 
ATC-WNS-PSYCH-M5DZ-(2020/2021) Developmental dyslexia

Developmental dyslexia - fakultet

studia dzienne, semestr zimowy, 2020/2021

ATC-WNS-PSYCH-M5ZAO-(2020/2021) Developmental dyslexia

Developmental dyslexia, fakultet

studia zaoczne, semestr zimowy, 2020/2021

Psychology of language dzienne 2020
Teaching reading and writing to young learners 2020
ATC-MWB-MU2DZ-(2020/2021)-seminarium dyplomowe
Biotechnologia roślin

Treści programowe 

1. Techniki i metody stosowane w tradycyjnej (mutageneza, haploidy) hodowli roślin

2. Metody stosowane nowoczesnej hodowli roślin oparte o inżynierię genetyczną (mieszańce somatyczne, transformacja z pomocą wektorów lub bezwektorowa) i markery molekularne. 

3. Eliminacja transgenów z komórek roślin transgenicznych. Metody wykorzystywane do wykrywania transgenów w materiale roślinnym lub uzyskanych z niego produktach.

4. Czynniki i mechanizmy warunkujące odporność/podatność roślin na rozwój procesów chorobowych wywoływanych przez czynniki abiotyczne (niska/wysoka temperatura/brak wody, niedotlenienie, stres oksydacyjny) i biotyczne (wirusy, bakterie).

5. Wykorzystanie roślin w fitoremediacji.

6. Metody oparte o markery molekularne wykorzystywane do wykrywania i identyfikacji patogenów roślin. 

7. Wykorzystanie roślin do produkcji białek heterologicznych i szczepionek („molecular farming”).

Ekonomika turystyki Kurs obejmuje ekonomiczne zagadnienia turystyki.
Literatura
<div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;">Ekonomika turystyki, pod red. A. Panasiuka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.</span><span style="font-size:24pt;font-family:Tahoma;font-style:italic;"> </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;">Gospodarka turystyczna, </span><span style="font-family:Tahoma;">pod red. A. Panasiuka, WN PWN, Warszawa 2008.</span><span style="font-size:24pt;font-family:Tahoma;font-style:italic;"> </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;">Kompendium wiedzy o turystyce</span><span style="font-family:Tahoma;">, pod red. G. Gołembskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2009.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;">J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, </span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;">Produkt turystyczny</span><span style="font-family:Tahoma;">, PWE, Warszawa 2010.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;">W.W. Gaworecki, </span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;">Turystyka</span><span style="font-family:Tahoma;">, PWE, Warszawa 2010.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:24.0pt;"><span style="color:#3333cc;font-family:Wingdings;">n</span></span><span style="font-family:Tahoma;">B. J. Dąbrowska, Turystyka międzynarodowa, PWE, Warszawa 2011</span></div><br />
Kształtowanie produktu i promocja turystyczna Kurs obejmuje problemy narzędzi marketingu turystycznego: produktu oraz jego promocji.
Literatura
<p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"></span></p><p><span style="font-size:small;"><strong>Produkt:</strong><br /></span></p><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;color:#000000;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">, pod red. D. Dutkiewicz, ALMAMER WSE, Warszawa 2007.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">T. Chudoba, Marketing w turystyce, CEDEWU, Warszawa 2008.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego, Difin, Warszawa 2008.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">A. Oleksiuk, </span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;color:#000000;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">, Difin, Warszawa 2009.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">J. Kaczmarek , A. Stasiak , B. Wło</span><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">darczyk, </span><span style="font-family:Tahoma;font-style:italic;color:#000000;">Produkt turystyczny, </span><span style="font-family:Tahoma;color:#000000;">PWE, Warszawa 2010. </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Tahoma;font-size:small;color:#000000;">A. E. Szczepanowski, <em>Markowe produkty turystyczne</em>, PWE, Warszawa 2012</span><span style="font-size:20.0pt;font-family:Tahoma;color:white;text-shadow:auto;language:en-US;"> </span></div><p><span style="font-size:small;"><br /></span><span style="font-size:small;"><strong>Promocja:</strong></span><span style="font-size:small;"><br /></span></p><p><span style="font-size:small;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Z. Kruczek, B. Walas, </span><em><span style="font-size:small;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Promocja i informacja turystyczna</span></em><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">, Proksenia, Kraków 2004</span></span><span style="font-size:small;text-align:justify;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Wiktor J. W.</span><em><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, </span></em><span style="font-size:small;text-align:justify;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaa 2005.</span></span><em><span style="font-size:small;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Komunikowanie się w marketingu</span></em><span style="text-align:justify;font-size:small;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">, pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2004.</span></span><span style="font-size:small;text-align:justify;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Rydel M., </span><em><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">Komunikacja marketingowa</span></em><span style="font-size:small;text-align:justify;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">, ODDK, Gdańsk 2001.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:small;"></span></span></p><p><br /></p><p></p>
Marketing <p>Kurs Podstawy marketingu dla studentw Wydziału Zarządzania</p><p><span style="font-family:Arial;font-size:medium;font-weight:bold;line-height:80%;text-indent:-0.67in;">Istota marketingu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:medium;font-weight:bold;line-height:80%;text-indent:-0.67in;"></span><span style="font-family:Arial;font-size:medium;font-weight:bold;line-height:80%;text-indent:-0.67in;">Otoczenie marketingowe</span></p><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Marketing jako system</span></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;"></span></p></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Postępowanie konsumenta na rynku</span></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;"></span></p></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Segmentacja rynku</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:24pt;font-family:Arial;font-weight:bold;"><span style="font-size:medium;">Instrumenty marketingu mix</span><br /><span style="font-size:medium;">- Polityka produktu</span><br /><span style="font-size:medium;">- Polityka cen</span><br /><span style="font-size:medium;">- Polityka dystrybucji</span><br /><span style="font-size:medium;">- Promocja</span></span></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Badania marketingowe</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Marketing dóbr i usług przemysłowych</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Marketing usług</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:5.76pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.67in;text-indent:-0.67in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-weight:bold;">Wybrane problemy kontrowersji marketingowych</span></div><p></p>
Literatura
<div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Kramer T., </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Podstawy marketingu</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, PWE, Warszawa 2003.</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><p><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Michalski E., Marketing, </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Podręcznik akademicki</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, Wydawnictwo Naukowe PWN,</span></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Warszawa 2003 .</span></p></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Kotler</span><span style="font-size:20pt;font-family:Arial;"> </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Ph., </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Marketing od A do Z</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, PWE, Warszawa 2004. </span></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Podstawy marketingu</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, pod red. Altkorna J., Instytut Marketingu, Kraków 2004. </span></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Ph. Kotler, </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Marketing</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, REBIS, Warszawa 2005.</span></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><p><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Nowacka A., Nowacki R., </span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Podręcznik. Podstawy marketingu</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, Difin, Warszawa </span></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">2009. </span></p></div><div style="line-height:80%;margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.38in;text-indent:-0.38in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;"><p><span style="font-size:20.0pt;"><span style="color:#e4005c;font-family:Wingdings;font-size:medium;">n</span></span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;font-style:italic;">Marketing. Podstawy i kontrowersje</span><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">, pod red. W. Żurawika, Wydawnictwo UG, </span></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Arial;">Gdańsk 2009.</span><span style="font-size:20pt;font-family:Arial;"> </span></p></div><br />
Marketing w turystyce Marketing w turystyce obejmuje podstawowe zagadnienia związane z produktem turystycznym, jego promocją, ceną i dystrybucją.
Literatura
<div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">J. Mazur, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, FBC, Warszawa 1993.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">J. Altkorn, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing w turystyce</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, PWN, Warszawa 1994.</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:#003366;language:en-US;"> </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">V.T.C. Middleton, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing w turystyce</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, PAPT, Warszawa 1996.</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:#003366;language:pl;font-style:italic;"> </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">J. CH. Holloway, CH. Robinson, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing w turystyce</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, PWE, Warszawa 1997. </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">Ph.Kotler, J.Bowen, J.Makens, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing for Hospitality and Tourism</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, Prentice Hall International, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 1999.</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:#003366;language:en-US;"> </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:#003366;language:pl;"> </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing turystyki</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">. Wybrane zagadnienia, red. T. Burzyński, IT, Kraków 1999.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">S. Briggs, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing w turystyce</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, PWE, Warszawa 2003. </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">A. Panasiuk, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, PWN, Warszawa 2005. </span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, pod red. D. Dutkiewicz, ALMAMER WSE, Warszawa 2007.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">A. Oleksiuk, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Marketing usług turystycznych</span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">, Difin, Warszawa 2009.</span></div><div style="language:pl;line-height:80%;margin-top:4.32pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.58in;text-indent:-.58in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:18.0pt;"><span style="color:#003366;font-family:Wingdings;">l</span></span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">J. Kaczmarek , A. Stasiak , B. Włodarczyk, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;font-style:italic;">Produkt turystyczny, </span><span style="font-family:Arial;color:#003366;">PWE, Warszawa 2005/2010.</span> <span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:#003366;language:en-US;"> </span></div><br />
Obsługa ruchu turystycznego Obsługa ruchu turystycznego - przedmiot przeznaczony dla słuchaczy przedmiotu z jednostek Uniwersytetu Gdańskiego
Literatura
<p>1. B. Meyer, Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006</p><p>2. Obsługa ruchu turystycznego, pod red. Z. Kruczka, Proksenia, Kraków 2010</p><p>3. J. Brewczyńska-Sternal, Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2011</p><p>Uzupełniająca:</p><p>1. M. Głowacki, Podstawy obsługi ruchu turystycznego w Polsce, WSTiH w Częstochowie, Częstochowa 2007</p><p>2. S. Bosiacki, Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, AWF Poznań, Poznań 2004</p>
Podstawy turystyki Kurs dotyczy podstawowych zagadnień z obszaru turystyki.
Literatura
<div style="language:pl;line-height:90%;margin-top:5.28pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Arial;color:#000000;">W. W. Gaworecki, Turystyka. PWE, Warszawa, 2010.</span></div><div style="language:pl;line-height:90%;margin-top:5.28pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Arial;color:#000000;">Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. G. Gołembskiego, WN PWN, Warszawa 2009.</span></div><div style="language:pl;line-height:90%;margin-top:5.28pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Arial;color:#000000;">W. Kurek, Turystyka, WN PWN, Warszawa 2007.</span></div><div style="language:pl;line-height:90%;margin-top:5.28pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Arial;color:#000000;">P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.</span></div><div style="language:pl;line-height:90%;margin-top:5.28pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.38in;text-indent:-.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-family:Arial;color:#000000;">T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, WSE, Warszawa, 2001.</span></div><br />
Polityka turystyczna Kurs przeznaczony jest dla uczestników przedmiotu Polityka turystyczna w ramach studiów II stopnia.
Literatura
<div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">M.W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, WN SCHOLAR, Warszawa 2009.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Gaworecki W. W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Polityka turystyczna, pod red. A. Panasiuka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga 2005.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, pod red. J. Walaska, POT, Warszawa 2005.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Alejziak W. Międzynarodowe organizacje turystyczne, Wydawnictwo Albis, Warszawa 2003.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Turystyka w gminie i powiecie, pod red. A. Gordona, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. G. Gołembskiego, PWN, Warszawa 2002.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE Wrocław 2001.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Wydawnictwo WSTiH, Gdańsk 2000.</span></div><div style="language:pl;margin-top:3.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:.4in;text-indent:-.28in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;punctuation-wrap:hanging;"><span style="font-size:16.0pt;"><span style="color:#a04da3;font-family:Georgia;font-size:small;">•</span></span><span style="font-family:Georgia;font-size:small;">Regionalne aspekty rozwoju turystyki, pod red. G. Gołembskiego, PWN, 1999.</span></div><br />
Strategie marketingowe na rynku turystycznym <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Strategie marketingowe na rynku turystycznym to przedmiot prezentujący strategie stosowane w różnych sektorach rynku turystycznego.</span>
Literatura
<p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">J. Kowalczyk, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Zarządzanie organizacją turystyczną</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, CeDeWu, Warszawa 2009.</span></p><p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">M. Johann, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Strategie marketingowe w turystyce</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, Difin, Warszawa 2009.</span></p><p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">L. Pender, R. Sharpley, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Zarządzanie turystyką</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, PWE, Warszawa 2008.</span></p><p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><span style="font-weight:bold;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">L. Mazurkiewicz, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym</span><span style="font-weight:bold;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, PWE, Warszawa 2002.</span></p><p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">B. Richards, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Marketing atrakcji turystycznych</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, POT, Warszawa 2003.</span></p><p style="margin-top:4.8pt;margin-bottom:0pt;text-indent:-0.38in;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed;vertical-align:baseline;margin-left:60px;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">T. Knowles, </span><span style="font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;background-color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">, PWE, Warszawa 2001.</span><span :;color:white;text-shadow:auto;language:pl;text-combine:letters;font-weight:bold;"="" style="font-size:20.0pt;font-family:Times New Roman;times new roman:;"> </span></p><br />
Turystyka międzynarodowa Kurs przeznaczony dla studentów specjalności Zarządzanie w turystyce oraz osób zainteresowanych tematem.
Literatura
<div style="margin-top:6pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.3in;text-indent:-0.3in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;word-break:normal;"><span style="font-size:26.0pt;"><span style="color:#b13f9a;font-family:Wingdings 2;">ž</span></span><span style="font-family:Trebuchet MS;vertical-align:baseline;">B.J. Dąbrowska, Turystyka międzynarodowa, PWE, Warszawa&nbsp; 2011.</span></div><div style="margin-top:6pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.3in;text-indent:-0.3in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;word-break:normal;"><span style="font-size:26.0pt;"><span style="color:#b13f9a;font-family:Wingdings 2;">ž</span></span><span style="font-family:Trebuchet MS;vertical-align:baseline;">W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010.</span></div><div style="margin-top:6pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0.3in;text-indent:-0.3in;direction:ltr;unicode-bidi:embed;word-break:normal;"><span style="font-size:26.0pt;"><span style="color:#b13f9a;font-family:Wingdings 2;">ž</span></span><span style="font-family:Trebuchet MS;vertical-align:baseline;">K. J. Helnarska, Międzynarodowy ruch turysyczny w UE, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.</span></div><span style="font-family:Trebuchet MS;vertical-align:baseline;">G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007</span><br />
Zarządzanie marketingowe w turystyce Zarządzanie marketingowe w turystyce to przedmiot dedykowany studentom Wydziału Zarządzania, szczególnie specjalności Zarządzanie w turystyce
Literatura
Brak.
Zarządzanie turystyką w miejscowości i regionie Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku studiów licencjackich, specjalność Zarządzanie w turystyce
Literatura
Brak.
Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci


Literatura

Margolin, Proof Positive

Tłumaczenia specjalistyczne - EU Translations 2017/2018

Kurs ma na celu opanowanie reguł wykonywania tłumaczeń unijnych zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Komisji Europejskiej, opanowanie podstawowej terminologii unijnej, korzystanie z baz terminologicznych i baz aktów prawnych UE oraz doskonalenie kompetencji zawodowych.


Literatura

Vademecum Tłumacza - wskazówki redakcyjne dla tłumaczy 

 
Tłumaczenia specjalistyczne - EU Translations 2020

Kurs ma na celu opanowanie reguł wykonywania tłumaczeń unijnych zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Komisji Europejskiej, opanowanie podstawowej terminologii unijnej, korzystanie z baz terminologicznych i baz aktów prawnych UE oraz doskonalenie kompetencji zawodowych.


Literatura

Vademecum Tłumacza
Wspólny przewodnik praktyczny PE, Rady i Komisji dotyczący redagowania aktów prawa wspólnotowego
Rozdział 6 „Przekład aktów prawnych Unii Europejskiej”, Anna Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy
Rozdział 3 “European Union law terminology”, Helen Gubby, English legal terminology. Legal concepts in language. 2004: 79-111.

Zaliczenie kursu

Ocena z kursu stanowi średnią z trzech zadań domowych odesłanych na platformę oraz testu terminologicznego.


.  Tłumaczenia wydawnicze i audiowizualne (przekład prawniczy dla tłumaczeń wydawniczych) 2017/2018

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji, zagadnień i terminologii z zakresu przekładu prawniczego dla tłumaczy wydawniczych. Podczas pracy nad tłumaczeniem artykułów prawniczych z elementami kryminalistyki, studenci poznają metody i techniki przydatne przy przekładzie specjalistycznym z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski oraz nauczą się w jaki sposób stworzyć wysokiej jakości tekst docelowy przy jednoczesnym spełnieniu wymogów funkcjonalnych, językowych i stylistycznych obowiązujących na rynku. Cele te będą realizowane poprzez praktyczne zadania translatorskie, podczas których uczestnicy będą tworzyć własne bazy terminologiczne, wykorzystywać dostępne zasoby i oceniać jakość zastosowanych rozwiązań.


Literatura

http://dictionary.law.com/

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192807021.001.0001/acref-9780192807021

http://www.forensicbasics.org/?page_id=41

Tłumaczenie tekstów prawniczych_2020

Kurs obejmuje 16 godz. ćwiczeń z zakresu tłumaczeń prawniczych z uwzględnieniem umów cywilnoprawnych . Kurs poprzedzony jest 4 godzinnym kursem wprowadzającym z języka specjalistycznego - prawniczego.

Celem kursu jest opanowanie zasad wykonywania tłumaczeń prawniczych, opanowanie specjalistycznej terminologii, doskonalenie kompetencji zawodowych - praca w grupach. 


Literatura

Kodeks cywilny

Anna Jopek-Bosiacka - Przekład prawny i sądowy

Leszek Berezowski - Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Janina Jaślan, Henryk Jaślan - Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej, wyd. WP

 


Historia i kultura państw basenu Morza Śródziemnego
historia powszechna XIX wieku Kurs jest skierowany do studentów historii  studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych.Tematyka zajęć koncentruje się wokół problemów politycznych i społecznych w wieku XIX w regionie europejskim oraz swoim zakresem obejmuje częściowo obszary pozaeuropejskie. Poruszanymi zagadnieniami będą także te, które dotyczą przemian w sferze mentalności, kultury i obyczajowości. Oprócz nich analizie i interpretacji zostaną poddane te aspekty dziejów wieku XIX, które dotyczą konsekwencji wojen i innych traumatycznych doświadczeń, które wpływały na życie ówczesnych mieszkańców Europy.
Literatura
Literatura została podana w szczegółowym wykazie tematów 
seminarium licencjackie

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.