Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Archeologia a religia

Kurs zastępczy na czas zawieszenia zajęć

Archeologia Powszechna IV

Kurs online, zastępczy w czasie kwarantanny

Archeologia sądowa

Kurs zastępujący wykłady na czas kwarantanny

Molekuły Portret Własny

Molekuły Portret Własny - kurs w ramach projektu "Zdolni z Pomorza na Uniwersytecie Gdańskim".

Kurs w sposób teoretyczny i praktyczny opisuje sposoby reprezentacji molekularnych: o znaczeniu koloru, wielkości atomów rysowanych na papierze i wyświetlanych na ekranach.

Przedstawiane są podstawowe programy komputerowe do wyświetlania i modyfikacji cząsteczek chemicznych, w sposób praktyczny kurs uczy, jak się nimi posługiwać, aby osiągnąć różne cele i w jaki sposób ułatwić sobie "życie chemika".

Technologia Informacyjna 2020/2021
Ćwiczenia z Technologii Informacyjnej dla studentów I roku na Wydziale Chemii.

Grafika Molekularna - Bioinformatyka Przedmiot fakultatywny (wykład do wyboru) lub przedmiot specjalizacyjny, zależnie od specjalizacji.
Literatura
Podana w materiałach kursu.
Molekuły Portret Własny

Molekuły Portret Własny - kurs w ramach projektu "Zdolni z Pomorza na Uniwersytecie Gdańskim".

Kurs w sposób teoretyczny i praktyczny opisuje sposoby reprezentacji molekularnych: o znaczeniu koloru, wielkości atomów rysowanych na papierze i wyświetlanych na ekranach.

Przedstawiane są podstawowe programy komputerowe do wyświetlania i modyfikacji cząsteczek chemicznych, w sposób praktyczny kurs uczy, jak się nimi posługiwać, aby osiągnąć różne cele i w jaki sposób ułatwić sobie "życie chemika".

Usługi Sieciowe - Bioinformatyka

Przedmiot zakłada min. opanowanie zagadnień:

metody pozyskiwania informacji: literatura i dokumentacja, korzystanie z wyszukiwarek; listy dyskusyjne, WWW, komunikatory internetowe, gry on-line; bezpieczeństwo pracy w sieci; funkcjonowanie serwerów i klientów WWW; zaawansowane usługi sieciowe: DNS, serwery plików, SMTP, IMAP, POP, serwery gier; autoryzacja oparta o klucze; certyfikaty i podpisy elektroniczne.


Literatura

Brak/Podane w treści kursu.

Wstęp do Modelowania Molekularnego

Kurs wspomagający realizację przedmiotu o tym samym tutule.

Wydział Chemii UG


Literatura

Stosowane są głównie źródła on-line - odnośniki podane w kursie


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.