Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Technologia Informacyjna 2020/2021
Ćwiczenia z Technologii Informacyjnej dla studentów I roku na Wydziale Chemii.

Grafika Molekularna - Bioinformatyka Przedmiot fakultatywny (wykład do wyboru) lub przedmiot specjalizacyjny, zależnie od specjalizacji.
Literatura
Podana w materiałach kursu.
Metody Opisu i Udostępniania Danych i Wyników

Kurs realizuje przedmiot prowadzony dla uczestników Międzywydziałowych interdyscyplinarne studiów doktoranckich Chemia z Fizyką realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim (CHEMFIZ).

Programy Użytkowe i Administracja Systemami Operacyjnymi

Kurs opisujący ważniejsze zagadnienia związane z administracją systemami popularnymi operacyjnymi oraz przydatne narzędzia wykorzystywane w pracy naukowej i codziennej pracy on-line.


Literatura

Nie wymagana/podana w treści kursu.

Technologia Informacyjna w Chemii
Niniejszy kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna.

Tworzenie i Własność Materiałów Informatycznych

Kurs opisujący przydatne narzędzia biurowe wykorzystywane w pracy naukowej i codziennej pracy on-line. Pakiet biurowy składa się tu z zaawansowanego programu do edycji tekstu, bazodanowego arkusza kalkulacyjnego, programu prezentacyjnego i programu do przetwarzania grafiki rastrowej. Omówione są także zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej.

Usługi Sieciowe - Bioinformatyka

Przedmiot zakłada min. opanowanie zagadnień:

metody pozyskiwania informacji: literatura i dokumentacja, korzystanie z wyszukiwarek; listy dyskusyjne, WWW, komunikatory internetowe, gry on-line; bezpieczeństwo pracy w sieci; funkcjonowanie serwerów i klientów WWW; zaawansowane usługi sieciowe: DNS, serwery plików, SMTP, IMAP, POP, serwery gier; autoryzacja oparta o klucze; certyfikaty i podpisy elektroniczne.


Literatura

Brak/Podane w treści kursu.

Warunki założenia i użytkowania kont w domenie etoh.chem.ug.edu.pl

Warunki założenia i użytkowania konta w ramach usługi G Suite wykorzystywanych w realizacji przedmiotu Technologia Informacyjna na Wydziale Chemii UG. Regulaminy i zasady.

Wstęp do Grafiki Molekularnej

Kurs zastępujący przedmiot o tej samej nazwie - I stopień Chemii, przedmiot fakultatywny.


Literatura

podana w treści kursu

Wstęp do Modelowania Molekularnego

Kurs wspomagający realizację przedmiotu o tym samym tutule.

Wydział Chemii UG


Literatura

Stosowane są głównie źródła on-line - odnośniki podane w kursie


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.