Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Technologia informacyjna

Kurs przeznaczony dla studentów I roku Chemii i Ochrony Środowiska na Wydziale Chemii.


Literatura

Literatura podana w treści kursu.

Technologia informacyjna

Kurs przeznaczony dla studentów I roku Chemii i Ochrony Środowiska na Wydziale Chemii.


Literatura

Literatura podana w treści kursu.

Usługi Sieciowe - Bioinformatyka

Przedmiot zakłada min. opanowanie zagadnień:

metody pozyskiwania informacji: literatura i dokumentacja, korzystanie z wyszukiwarek; listy dyskusyjne, WWW, komunikatory internetowe, gry on-line; bezpieczeństwo pracy w sieci; funkcjonowanie serwerów i klientów WWW; zaawansowane usługi sieciowe: DNS, serwery plików, SMTP, IMAP, POP, serwery gier; autoryzacja oparta o klucze; certyfikaty i podpisy elektroniczne.


Literatura

Brak/Podane w treści kursu.

Wstęp do Grafiki Molekularnej

Kurs zastępujący przedmiot o tej samej nazwie - I stopień Chemii, przedmiot fakultatywny.


Literatura

podana w treści kursu

Wstęp do Modelowania Molekularnego

Kurs wspomagający realizację przedmiotu o tym samym tutule.

Wydział Chemii UG


Literatura

Stosowane są głównie źródła on-line - odnośniki podane w kursie


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.