Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Aspekty Medyczne Biologii Komórki 2020

Fakultet sla studentów II roku MWB UG-GUMed

ATC-2020/21-Biomolekuły-Budowa, synteza i właściwości (M02_B1)-FUNDAMENTY
ATC-2020/21-Biomolekuły-funkcje biologiczne - FUNDAMENTY
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Aspekty Medyczne Biologii Komórki
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Biotechnologia Medyczna

Wykłady z Biotechnologii Medycznej dla studentów III roku MWB UG-GUMed


ATC-MWB-MU2DZ-(2020/2021) Biologia komórki nowotworowej
Biomolekuły - Fundamenty Blok 2
Biotechnologia Medyczna i Zwierząt 2020

Wykłady z Biotechnologii Medycznej i Zwierząt dla studentów III roku MWB UG-GUMed

Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


ATC-WNS-SOCJO-L2DZ-(2020/2021)-Komunikacja międzykulturowa POWER Magdalena Żadkowska
ATC-WNS-SOCJO-L2DZ-(2020/2021)-Konflikty kulturowe - Magdalena Żadkowska
ATC-WNS-SOCJO-L3DZ-(2020/2021)-Gender Studies in International Perspective
ATC-WNS-SOCJO-L3DZ-(2020/2021)-Seminarium licencjackie Magdalena Żadkowska
ATC-WNS-SOCJO-L3ZAO-(2020/2021)-Gender Studies in International Perspective

link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac0cc850874924897b47cc51dd2b8ff89%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2aa3c5f5-ed6e-4c5c-b19b-56e1d0f883f4&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069 

ATC-WNS-SOCJO-MU2DZ-(2020/2021)-Zarządzanie projektami społecznymi
Rola Płci w Badaniach
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty Kurs ma na celu zapoznanie studentów z problematyką społeczną Unii Europejskiej oraz zdobycie wiedzy o możliwościach programów społecznych finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny skierowanych do firm MŚP i ich pracowników, dotyczących rozwoju kadr. W czasie kursu studenci nauczą się pisania wniosków i zarządzania projektami unijnymi.<br />&nbsp;&nbsp;<span _fck_bookmark="1" style="display:none;">&nbsp;</span>&nbsp;
Literatura
 
  1. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście EFS, MRR Warszawa 2006
  2. www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  3. Fundusze Europejskiedla przedsiębiorców. Przewodnik po programachoperacyjnych 2007-2013
    
Socjologia reklamy Celem kursu jest zapoznanie studentów z procesem tworzenia i funkcjonowania reklamy z punktu widzenia zachowań i postaw odbiorców, kreacji ról społecznych oraz warsztatu pracy twórców reklamy.
Literatura
 
  1. Agnieszka Dejnaka „Strategia marki, produktów i usług reklamy”, One Press HELION 2006
  2. Jerzy Bralczyk „Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
  3. Dariusz Doliński „Psychologiczne aspekty reklamy”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003
  4. Martin Lindstrom „Zakupologia.”, ZNAK, Kraków 2009
    
Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Celem głównym przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z technikami, przyczynami i korzyściami związanymi z  zarządzaniem różnorodnością.

Celami szczegółowymi są:

Nauka pracy i współpracy w zespołach zróżnicowanych pod wzgledem wieku, płci, rasy, orientacji seksualnej, niepełnosprawności i pochodzenia.

Nauka  promocji kwestii różnorodności.

Nauka projektowania i wdrażania zmian związanych z zarządzaniem różnorodnością.

Zdobycie umiejętności budowania sukcesu firmy/zespołu/organizacji/instytucji w oparciu o diagnozę potrzeb i rozwiązanie problemów związanych z brakiem zarządzania różnorodnością.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 

            Zarządzanie różnorodnością w Polsce Publikacja FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 

            Autorka: Magdalena Gryszko Komentarz: dr Ewa Lisowska. (pdf – matariał dostępny on-line) 

            Poradnik szkoleniowy Zarządzanie różnorodnością. (pdf – matariał dostępny on-line) 

            Podręcznik trenerski: zarządzanie firmą równych szans. Publikacja Gender Index (pdf – matariał dostępny on-line) 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 

Teksty on-line na stronach: 

www.stop-discrimination.info 

www.tolerancja.org.pl 

www.diversityindex.pl 

B. Literatura uzupełniająca 

Różnorodność w pracy. 8 kroków dla małych i średnich przedsiebiorstw. Publikacja Za różnorodnością, przeciw        dyskryminacji (pdf – matariał 

dostępny on-line) 

 

ATC-WCH-CHEM-L3DZ-(2020/2021) Podstawy biologii komórki eukariotycznej
ATC-WCH-CHEM-MU2-(2020/2021) Genetyka molekularna cz. 2
ATC-WCH-CHEM-MU2DZ-(2020-2021) Biotechnologia medyczna
Genetyka molekularna 2019/2020 cz 2 - test

Szanowni Państwo!

Zasady zaliczenia kursu Genetyka molekularna:

I część zaliczenia: esej naukowy (max. 9 pkt.)

II cześć zaliczenia: krótki test składający się z dwóch części (max. 18 pkt.)

Część pierwsza testu dotyczy 7 wykładów prowadzonych przez dr inż. Joannę Jeżewską Frąckowiak (9 pkt.), a  część druga testu 7 wykładów przeprowadzonych przez dr hab. Agnieszkę Żylicz-Stachula, prof. UG (9 pkt.). 

III część zaliczenia: aktywny udział w wykładach, prowadzonych metodą tradycyjną i w formie e learningu (max. 3 pkt.)

Sumarycznie można uzyskać 30 pkt.

Proszę wybrać tylko jedną prawidłową odpowiedź na każde z 9 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe student otrzymuje 1 pkt

Powodzenia!


Genetyka molekularna cz.2 2019/2020

Genetyka molekularna cz.2 2019/2020 wykład w formie e-learning z zaliczeniem

KONSULTACJE ON-LINE 2019/2020 A. Zylicz-Stachula

Semestr letni 2019/2020. Zapraszam do konsultacji on-line na czacie.

Podstawy biologii komórki eukariotycznej (semestr letni 2019/2020) - test

Warunki zaliczenia:
I część zaliczenia w formie eseju na zadany temat (20 pkt.)                           
II część zaliczenia – zaliczenie pisemne w formie testu (30 pkt.) – 04.06.20

Podstawy biologii komórki eukariotycznej_prezentacje oraz oceny końcowe
Podstawy inżynierii genetycznej

Zadania symulacyjne - punktacja

Podstawy inżynierii genetycznej (semestr letni 2019/2020) - test

Szanowni Państwo!

Proszę wybrać tylko jedną prawidłową odpowiedź na każde z 26 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe student otrzymuje 1 pkt. Za prezentację można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Za prawidłowe rozwiązanie dwóch zadań symulacyjnych można uzyskać maksymalnie 14 pkt. Skalę ocen podano poniżej. Powodzenia!

Ocena   Punkty

5.0:      50 - 45 pkt       powyżej 90%

4.5:      44 - 40 pkt       81-90%

4.0:      39 - 35 pkt       71-80%

3.5:      34 - 30 pkt       61-70%

3.0:      29 - 25 pkt       51-60%

2.0:      24 - 0   pkt       poniżej 50%test

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.