Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projektyKurs ma na celu zapoznanie studentów z problematyką społeczną Unii Europejskiej oraz zdobycie wiedzy o możliwościach programów społecznych finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny skierowanych do firm MŚP i ich pracowników, dotyczących rozwoju kadr. W czasie kursu studenci nauczą się pisania wniosków i zarządzania projektami unijnymi.<br />&nbsp;&nbsp;<span _fck_bookmark="1" style="display:none;">&nbsp;</span>&nbsp;
Literatura
 
  1. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście EFS, MRR Warszawa 2006
  2. www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  3. Fundusze Europejskiedla przedsiębiorców. Przewodnik po programachoperacyjnych 2007-2013
    
Socjologia reklamyCelem kursu jest zapoznanie studentów z procesem tworzenia i funkcjonowania reklamy z punktu widzenia zachowań i postaw odbiorców, kreacji ról społecznych oraz warsztatu pracy twórców reklamy.
Literatura
 
  1. Agnieszka Dejnaka „Strategia marki, produktów i usług reklamy”, One Press HELION 2006
  2. Jerzy Bralczyk „Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
  3. Dariusz Doliński „Psychologiczne aspekty reklamy”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003
  4. Martin Lindstrom „Zakupologia.”, ZNAK, Kraków 2009
    
Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Celem głównym przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z technikami, przyczynami i korzyściami związanymi z  zarządzaniem różnorodnością.

Celami szczegółowymi są:

Nauka pracy i współpracy w zespołach zróżnicowanych pod wzgledem wieku, płci, rasy, orientacji seksualnej, niepełnosprawności i pochodzenia.

Nauka  promocji kwestii różnorodności.

Nauka projektowania i wdrażania zmian związanych z zarządzaniem różnorodnością.

Zdobycie umiejętności budowania sukcesu firmy/zespołu/organizacji/instytucji w oparciu o diagnozę potrzeb i rozwiązanie problemów związanych z brakiem zarządzania różnorodnością.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 

            Zarządzanie różnorodnością w Polsce Publikacja FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 

            Autorka: Magdalena Gryszko Komentarz: dr Ewa Lisowska. (pdf – matariał dostępny on-line) 

            Poradnik szkoleniowy Zarządzanie różnorodnością. (pdf – matariał dostępny on-line) 

            Podręcznik trenerski: zarządzanie firmą równych szans. Publikacja Gender Index (pdf – matariał dostępny on-line) 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 

Teksty on-line na stronach: 

www.stop-discrimination.info 

www.tolerancja.org.pl 

www.diversityindex.pl 

B. Literatura uzupełniająca 

Różnorodność w pracy. 8 kroków dla małych i średnich przedsiebiorstw. Publikacja Za różnorodnością, przeciw        dyskryminacji (pdf – matariał 

dostępny on-line) 

 

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne - kurs uzupełniający


Literatura

Literaturę podaje prowadzący ćwiczenia.

Biologiczne Bazy Danych.
Spektroskopia NMR - podstawy i zastosowania 2018/2019

Spektroskopia NMR - podstawy i zastosowania (e-learning)

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i terminologią stosowaną w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego oraz interpretacją widm jedno i dwuwymiarowych jąder 1H oraz innych jąder atomowych (13C, 15N).


Literatura

1. R. M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle "Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych", PWN, 2007

2. W. Zieliński, A. Rajca, "Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych", WNT

3. John McMurry, “Chemia Organiczna”, tom 3, PWN

4. Donald L. Pavia, Gary M. Lampman, George S. Kriz, James R. Vyvan “ Introduction to Spectroscopy”, 4th Edition, 2009, Chapter 3, Chapter 5, Chapter 6

5. * J. Keller “Understanding NMR Spectroscopy”, 2nd Edition, WileyBackwell, 2010

6. * Richard R. Ernst, Goeffrey Bodenhausen, Alexander Wokaun “Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions”, Oxford Science Publications, 2004

7. * K. Wüthrich “NMR of Proteins and Nucleic Acids”, Wiley, New York, 1986

8. * G.C.K. Roberts “NMR of Macromolecules: A practical Approach”, Oxford University Press, 1993, Chapter 4

* literatura zaawansowana

 Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.