Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projektyKurs ma na celu zapoznanie studentów z problematyką społeczną Unii Europejskiej oraz zdobycie wiedzy o możliwościach programów społecznych finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny skierowanych do firm MŚP i ich pracowników, dotyczących rozwoju kadr. W czasie kursu studenci nauczą się pisania wniosków i zarządzania projektami unijnymi.<br />&nbsp;&nbsp;<span _fck_bookmark="1" style="display:none;">&nbsp;</span>&nbsp;
Literatura
 
  1. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście EFS, MRR Warszawa 2006
  2. www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  3. Fundusze Europejskiedla przedsiębiorców. Przewodnik po programachoperacyjnych 2007-2013
    
Socjologia reklamyCelem kursu jest zapoznanie studentów z procesem tworzenia i funkcjonowania reklamy z punktu widzenia zachowań i postaw odbiorców, kreacji ról społecznych oraz warsztatu pracy twórców reklamy.
Literatura
 
  1. Agnieszka Dejnaka „Strategia marki, produktów i usług reklamy”, One Press HELION 2006
  2. Jerzy Bralczyk „Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
  3. Dariusz Doliński „Psychologiczne aspekty reklamy”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003
  4. Martin Lindstrom „Zakupologia.”, ZNAK, Kraków 2009
    
Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Celem głównym przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z technikami, przyczynami i korzyściami związanymi z  zarządzaniem różnorodnością.

Celami szczegółowymi są:

Nauka pracy i współpracy w zespołach zróżnicowanych pod wzgledem wieku, płci, rasy, orientacji seksualnej, niepełnosprawności i pochodzenia.

Nauka  promocji kwestii różnorodności.

Nauka projektowania i wdrażania zmian związanych z zarządzaniem różnorodnością.

Zdobycie umiejętności budowania sukcesu firmy/zespołu/organizacji/instytucji w oparciu o diagnozę potrzeb i rozwiązanie problemów związanych z brakiem zarządzania różnorodnością.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 

            Zarządzanie różnorodnością w Polsce Publikacja FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 

            Autorka: Magdalena Gryszko Komentarz: dr Ewa Lisowska. (pdf – matariał dostępny on-line) 

            Poradnik szkoleniowy Zarządzanie różnorodnością. (pdf – matariał dostępny on-line) 

            Podręcznik trenerski: zarządzanie firmą równych szans. Publikacja Gender Index (pdf – matariał dostępny on-line) 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 

Teksty on-line na stronach: 

www.stop-discrimination.info 

www.tolerancja.org.pl 

www.diversityindex.pl 

B. Literatura uzupełniająca 

Różnorodność w pracy. 8 kroków dla małych i średnich przedsiebiorstw. Publikacja Za różnorodnością, przeciw        dyskryminacji (pdf – matariał 

dostępny on-line) 

 

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne - kurs uzupełniający


Literatura

Literaturę podaje prowadzący ćwiczenia.


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.