Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

edukacyjne zastosowania komputerów (w trakcie przenoszenia do nowej wersji) Kurs zawierający materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń z przedmiotu zastosowania matematyki w ekonomii i zarządzaniu.
Literatura
Brak.
Mathematics Applications in Economics and Management Materials for IB students required for Mathematics Applications in Economics and Management classes

Literatura
 
Reguły badania eksperymentalnego

Reguły badania eksperymentalnego prowadzonego przez dr Elżbietę Babulę w semestrze letnim 2017/18.


Literatura

--

Jakościowe badania marketingowe - wykad - studia stacjonarne 2019/2020

Kurs poświęcony jest przybliżeniu studentom wiedzy o możliwościach wykorzystania różnorodnych technik badań marketingowych o charakterze jakościowym.


Jakościowe badania marketingowe - wykład - studia niestacjonarne 2019/2020

Kurs poświęcony jest przybliżeniu studentom wiedzy o możliwościach wykorzystania różnorodnych technik badań marketingowych o charakterze jakościowym.

Marketing innowacji - wykład - studia niestacjonarne 2019/2020

Kurs "Marketing innowacji" dedykowany jest studentom studiów magisterskich na specjalności Marketing. Jego celem jest przybliżenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju nowego produktu i kształtowania strategii marketingowych w okresie jego komercjalizacji. 

Dlaczego marketing innowacji ma znaczenie?

 • Globalne przedsiębiorstwa stale muszą dostosowywać swoje strategie i praktyki zarządzania oraz marketingu do poprawy i utrzymania swojej pozycji konkurencyjnej
 • Innowacje są postrzegane jako rozwój i zarządzanie nowymi produktami i nowymi rynkami, w których istotne znaczenie mają  produkty, procesy, praktyki zarządzania marketingowego i mają na celu  tworzenie nowej wartości dodanej
 • Firmy przeznaczają wysokie budżety na innowacje i próby osiągnięcia koordynacji pomiędzy B+R, produkcją i funkcjami marketingowymi by wprowadzać lub modernizować produkty i usługi, aby pokonać swoich konkurentów
 • Tylko 1 nowy produkt na 7 odnosi sukces rynkowy
 • Przedsiębiorstwa zorientowane innowacyjnie, adoptują innowacje łatwiej a bycie innowacyjnym znaczy posiadać przewagę konkurencyjną na lokalnych i globalnych rynkach
 • Innowacje są kluczowym i strategicznym narzędziem w globalnej gospodarce i pozwalając wpływać na ich sukces poprzez wzrost przychodów i zysków oraz dostarczać konsumentom i akcjonariuszom powodów do zadowolenia z przedsiębiorstwa
 • Marketing innowacji jest niezbędny dla osiągania przez przedsiębiorstwo sukcesów rynkowych i wpływa na pozycję lidera na rynku
 • Marketing innowacji ma się odnosić do kształtowania polityki innowacyjnych produktów, ich cen, dystrybucji i promocji .


Marketing innowacji - wykład - studia stacjonarne 2019/2020

Kurs "Marketing innowacji" dedykowany jest studentom studiów magisterskich na specjalności Marketing. Jego celem jest przybliżenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju nowego produktu i kształtowania strategii marketingowych w okresie jego komercjalizacji. 

Dlaczego marketing innowacji ma znaczenie?

 • Globalne przedsiębiorstwa stale muszą dostosowywać swoje strategie i praktyki zarządzania oraz marketingu do poprawy i utrzymania swojej pozycji konkurencyjnej
 • Innowacje są postrzegane jako rozwój i zarządzanie nowymi produktami i nowymi rynkami, w których istotne znaczenie mają  produkty, procesy, praktyki zarządzania marketingowego i mają na celu  tworzenie nowej wartości dodanej
 • Firmy przeznaczają wysokie budżety na innowacje i próby osiągnięcia koordynacji pomiędzy B+R, produkcją i funkcjami marketingowymi by wprowadzać lub modernizować produkty i usługi, aby pokonać swoich konkurentów
 • Tylko 1 nowy produkt na 7 odnosi sukces rynkowy
 • Przedsiębiorstwa zorientowane innowacyjnie, adoptują innowacje łatwiej a bycie innowacyjnym znaczy posiadać przewagę konkurencyjną na lokalnych i globalnych rynkach
 • Innowacje są kluczowym i strategicznym narzędziem w globalnej gospodarce i pozwalając wpływać na ich sukces poprzez wzrost przychodów i zysków oraz dostarczać konsumentom i akcjonariuszom powodów do zadowolenia z przedsiębiorstwa
 • Marketing innowacji jest niezbędny dla osiągania przez przedsiębiorstwo sukcesów rynkowych i wpływa na pozycję lidera na rynku
 • Marketing innowacji ma się odnosić do kształtowania polityki innowacyjnych produktów, ich cen, dystrybucji i promocji .Media reklamowe - wykład - studia niestacjonarne 2019/2020

Dzień dobry Państwu,


Niniejszy kurs dedykowany jest wszystkich studentom zainteresowanym problematyką funkcjonowania i rozwoju mediów reklamowych.  Przybliża rolę mediów w kształtowaniu kampanii reklamowych oraz omawia charakterystyki wybranych kanałów przekazu.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i zapoznania się z materiałem,


dr inż. Sylwia Badowska

Media reklamowe wykład - studia stacjonarne 2019/2020

Dzień dobry Państwu,


Niniejszy kurs dedykowany jest wszystkich studentom zainteresowanym problematyką funkcjonowania i rozwoju mediów reklamowych.  Przybliża rolę mediów w kształtowaniu kampanii reklamowych oraz omawia charakterystyki wybranych kanałów przekazu.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i zapoznania się z materiałem,


dr inż. Sylwia Badowska


Polityka produktu - studia niestacjonarne 2019/2020

Kurs pt. "Polityka produktu" dedykowany jest studentom studiów niestacjonarnych realizujących ten przedmiot w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Celem przedmiotu jest poznanie przez uczestników kursu strategii produktów, jako  kluczowych kierunków działań podejmowanych w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju oraz wprowadzenia nowych produktów na rynek.

Literatura przedmiotu:

 • Kotler, Ph., Marketing : wprowadzenie / Gary Armstrong, Philip Kotler ; słowo wstępne do wydania polskiego Lechosław Garbarski ; przełożyła Dorota Wąsik, Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, cop. 2016.
 • I. R. Rutkowski, Strategie produktu, PWE, Warszawa 2011
 • I. R. Rutkowski, Rozwój nowego produktu, PWE, Warszawa 2007
 • I. R. Rutkowski, Metody innowacji produktu, UEP, Poznań, 2016
 • Planowanie i rozwój nowych produktów, aspekty startegiczne, techniczne i marketingowe, M. Wirkus, A. Lis (red.), CEDEWU, Warszawa, 2015 

ATC-WOiG-OCEAN-L3DZ-(2020/2021) Statystyka dla oceanografów - ćwiczenia

Materiały do kursu "Statystyka dla oceanografów" - studia 1stopnia, Oceanografia, semestr 3

Prawo cywilne I

Kurs obejmuje wykład z prawa cywilnego - część ogólna i prawo rzeczowe.

Proseminarium Prawo cywilne

Proseminarium z prawa cywilnego ma na celu pogłębienie znajomości doktryny i orzecznictwa z zakresu współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje refleksję nad współczesnymi instytucjami prawa cywilnego z uwzględnieniem ich porównania z innymi porządkami prawnymi.

Podczas zajęć student zapoznaje się z głównymi metodami pisania prac naukowych: recenzji, artykułów, artykułów recenzyjnych, glos, przeglądów orzecznictwa. Celem proseminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, ukierunkowanie zainteresowań, doskonalenie warsztatu naukowego, przygotowanie do napisania pracy magisterskiej.

Seminarium prawo cywilne

Seminarium z prawa cywilnego ma na celu pogłębienie znajomości doktryny i orzecznictwa z zakresu współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje refleksję nad współczesnymi instytucjami prawa cywilnego z uwzględnieniem ich porównania z innymi porządkami prawnymi.

Podczas zajęć student zapoznaje się i doskonali metodologię pisania prac naukowych: recenzji, artykułów, artykułów recenzyjnych, glos, przeglądów orzecznictwa. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, ukierunkowanie zainteresowań, doskonalenie warsztatu naukowego, przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. Celem seminarium jest także pomoc w samodzielnym opracowaniu pracy magisterskiej i przygotowanie do jej obrony.


egzamin z blabla termin podstawowy 21 maja
International Communication in Business

Dear students.

The test is a check of your knowledge of the course of Intercultural Communication in Business.

This is a multiple choice test.

Copying, saving or other forms of recording questions are prohibited and illegal.

The test lasts 20 minutes. When finished, save the solutions. Tests will also be saved automatically after the deadline for writing.

The test results will be part of the final grades for the course Intercultural Communication in Business.

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Szanowni Studenci.

Test stanowi sprawdzenie wiedzy z zakresu kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego.

Test wielokrotnego wyboru.

Kopiowanie, zapisywanie lub inne formy nagrywania pytań są zabronione i nielegalne.

Test trwa 30 minut. 20 pytań. Po zakończeniu zapisz rozwiązania. Testy zostaną również zapisane automatycznie po upływie terminu pisania.

Wyniki testu będą podstawę ocen z wykładu.


Życzę powodzenia!


ATC-Biochemiczno-biofizyczne podstawy rozwoju roślin
Biochemiczno-biofizyczne podstawy rozwoju roślin
Biomolekuły Blok 1 - ćw. laboratoryjne
Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


Bioróżnorodność i ewolucja
Identyfikacja Roślin Zalążkowych

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z przedmiotu identyfikacja roślin zalążkowych (kod ECTS: 13.1.0801)

Kurs służy przygotowaniu teoretycznemu poprzedzającemu część praktyczną ćwiczeń.

ATC-INNY-MIX-L3DZ-(2020-2021) Finanse osobiste dla każdego

Barembruch, A., (2014), Alternatywne strategie oparte na systematycznym inwestowaniu - ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, (nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego).
Barembruch, A., (2016), Kredyt frankowy a kredyt złotowy - perspektywa zmian cash-flow, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, (nr 4 (82) Cz.2 Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw). https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-69
Barembruch, A., (2018), Zarządzanie finansami osobistymi. Teoria i praktyka., Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Bogacka-Kisiel, E. (red.), (2012), Finanse osobiste: zachowania - produkty - strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bywalec, C., (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych.
Świecka, B. (red.), (2014), Współczesne problemy finansów osobistych, CeDeWu, Warszawa.

ATC-WZ-FIR-L3DZ-(2020-2021) Analiza i wycena akcji i obligacji

Barembruch, A., (2013), Wpływ wag cech rynkowych na szacowaną wartość rynkową nieruchomości w podejściu porównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, (nr 60).
Fabozzi, F. J., Sobkowiak, J., Szczepanik, M., (2000), Rynki obligacji: analiza i strategie, Wydaw. Finansowe WIG-PRESS : Gazeta Giełdy Parkiet, Warszawa.
Jajuga, K., (2009), Podstawowe strategie inwestowania, CEDUR, Warszawa.
Jajuga, K., Jajuga, T., (2011), Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
Panfil, M. (red.), (2009), Wycena biznesu w praktyce: metody, przykłady, Wydawnictwo „Poltext”, Warszawa.
Panfil, M., Szablewski, A. T. (red.), (2014), Wycena spółek z WIG30: specyfika, metody, przykłady, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Ressel, E. (red.), (2001), Rynek obligacji: wprowadzenie, (N. Golec (tłum.)), Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

ATC-WZ-FIR-L3DZ-(2020-2021) Rynek kapitałowy

Barembruch, A., (2013), Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie fundamentalnej spółek giełdowych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, 27 System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju.
Murphy, J. J., (2008), Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Finansowe „WIG-PRESS”, Warszawa.
Ostrowska, E., (2007), Rynek kapitałowy: funkcjonowanie i metody oceny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Ostrowska, E., (2014), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny: metody oceny

ATC-WZ-FIR-L3DZ-(2020-2021) Rynki finansowe [w]

Czekaj, J. (red.), (2017), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Dębski, W., (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Hausner, J., Paprocki, W., CeDeWu, Centrum Myśli Strategicznych, (2019), Dewiacje finansjalizacji, CeDeWu : CMS, Warszawa; Sopot.
Pawłowicz, L., (2019), Hazard moralny i konflikty interesów ., [w:] J. Hausner, W. Paprocki (red.), Dewiacje finansjalizacji.
Pietrzak, E., Markiewicz, M. (red.), (2009), Finanse, bankowość i rynki finansowe., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Ressel, E. (red.), (2001), Rynek obligacji: wprowadzenie, (N. Golec (tłum.)), Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Sławiński, A., (2006), Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Sopoćko, A., (2012), Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

ATC-WZ-FIR-L3ZAO-(2020-2021) Analiza i wycena akcji i obligacji
ATC-WZ-FIR-L3ZAO-(2020-2021) Bankowość

Brzozowska, Krystyna, i Małgorzata Zaleska, red. Bankowość. Finanse. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013.

Grzywacz, Jacek. Podstawy bankowości: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing. Wyd. 2 rozsz. i Zaktualizowane. Warszawa: Difin, 2006.

Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata, Władysław Leopold Jaworski, Anna Szelągowska, i Zofia Zawadzka. Bankowość:a instytucje, operacje, zarządzanie. Nowe wyd. zaktualizowane. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2017.

ATC-WZ-FIR-L3ZAO-(2020-2021) Rynek kapitałowy

Barembruch, A., (2013), Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie fundamentalnej spółek giełdowych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, 27 System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju.
Murphy, J. J., (2008), Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Finansowe „WIG-PRESS”, Warszawa.
Ostrowska, E., (2007), Rynek kapitałowy: funkcjonowanie i metody oceny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Ostrowska, E., (2014), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny: metody oceny

ATC-WZ-FIR-L3ZAO-(2020-2021) Rynki finansowe [w]

Czekaj, J. (red.), (2017), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Dębski, W., (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Hausner, J., Paprocki, W., CeDeWu, Centrum Myśli Strategicznych, (2019), Dewiacje finansjalizacji, CeDeWu : CMS, Warszawa; Sopot.
Pawłowicz, L., (2019), Hazard moralny i konflikty interesów ., [w:] J. Hausner, W. Paprocki (red.), Dewiacje finansjalizacji.
Pietrzak, E., Markiewicz, M. (red.), (2009), Finanse, bankowość i rynki finansowe., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Ressel, E. (red.), (2001), Rynek obligacji: wprowadzenie, (N. Golec (tłum.)), Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Sławiński, A., (2006), Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Sopoćko, A., (2012), Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

ATC-WZ-FIR-MU2DZ-(2020-2021) Doradztwo finansowe

Banaś, J., (2014), Płatności zbliżeniowe i perspektywy ich rozwoju, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, (nr 186, cz. 1 Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1).

Barembruch, A., (2011), Hazard moralny w działalności pośredników finansowych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, (nr 4/5).

Barembruch, A., (2018), Zarządzanie finansami osobistymi. Teoria i praktyka., Wydawnictwo UG, Gdańsk.

Barembruch, A., Gostomski, E., Lepczyński, B., Penczar, M., (2006), Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Bywalec, C., (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych.

Podedworna-Tarnowska, D., (2010), Doradztwo finansowe w Polsce. Niezależność i obiektywizm czy komercyjne pośrednictwo?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, (nr 26).

Sarnowski, K., (2012), Zarządzanie finansami osobistymi w polskich instytucjach pośrednictwa finansowego, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 72.

Świecka, B. (red.), (2014), Współczesne problemy finansów osobistych, CeDeWu, Warszawa.

Waliszewski, K., (2010a), Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Waliszewski, K., (2010b), Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Waliszewski, K., (2014), Rentowność działalności spółek doradztwa finansowego w Polsce w okresie przedkryzysowym i w dobie kryzysu finansowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica - Numer vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw”. Pobrano z http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171333021


ATC-WZ-FIR-MU2DZ-(2020-2021) Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych

Barembruch, A., (2014), Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, „Zarządzanie i Finanse”, (nr 1).
Batko, A., (2006), Sztuka perswazji: czyli język wpływu i manipulacji w praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Hogan, K., (2007), Nauka perswazji czyli Jak w 8 minut postawić na swoim, (J. Grabiak (tłum.)), Rebis, Poznań.
Nassalski, P., (2000), Techniki sprzedaży ubezpieczeń: poradnik agenta, Poltext, Warszawa.
Nassalski, P., (2002), Sprzedaż ubezpieczeń: kurs mistrzowski, Poltext, Warszawa.
Zatwarnicka-Madura, B., (2005), Techniki sprzedaży osobistej, Wydaw. Fachowe „CeDeWu”, Warszawa.

ATC-WZ-FIR-MU2ZAO-(2020-2021) Doradztwo finansowe [w]

Banaś, J., (2014), Płatności zbliżeniowe i perspektywy ich rozwoju, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, (nr 186, cz. 1 Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1).

Barembruch, A., (2011), Hazard moralny w działalności pośredników finansowych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, (nr 4/5).

Barembruch, A., (2018), Zarządzanie finansami osobistymi. Teoria i praktyka., Wydawnictwo UG, Gdańsk.

Barembruch, A., Gostomski, E., Lepczyński, B., Penczar, M., (2006), Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Bywalec, C., (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych.

Podedworna-Tarnowska, D., (2010), Doradztwo finansowe w Polsce. Niezależność i obiektywizm czy komercyjne pośrednictwo?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, (nr 26).

Sarnowski, K., (2012), Zarządzanie finansami osobistymi w polskich instytucjach pośrednictwa finansowego, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 72.

Świecka, B. (red.), (2014), Współczesne problemy finansów osobistych, CeDeWu, Warszawa.

Waliszewski, K., (2010a), Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Waliszewski, K., (2010b), Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Waliszewski, K., (2014), Rentowność działalności spółek doradztwa finansowego w Polsce w okresie przedkryzysowym i w dobie kryzysu finansowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica - Numer vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw”. Pobrano z http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171333021


ATC-WZ-FIR-MU2ZAO-(2020-2021) Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych

Barembruch, A., (2014), Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, „Zarządzanie i Finanse”, (nr 1).
Batko, A., (2006), Sztuka perswazji: czyli język wpływu i manipulacji w praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Hogan, K., (2007), Nauka perswazji czyli Jak w 8 minut postawić na swoim, (J. Grabiak (tłum.)), Rebis, Poznań.
Nassalski, P., (2000), Techniki sprzedaży ubezpieczeń: poradnik agenta, Poltext, Warszawa.
Nassalski, P., (2002), Sprzedaż ubezpieczeń: kurs mistrzowski, Poltext, Warszawa.
Zatwarnicka-Madura, B., (2005), Techniki sprzedaży osobistej, Wydaw. Fachowe „CeDeWu”, Warszawa.

Finanse osobiste i ZFO - NEW

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych oraz stacjonarnych.

Kurs wspomagający wykład do wyboru - Finanse osobiste (I stopień) oraz Zarządzanie finansami osobistymi (II stopień)

Kierunek/Specjalność: Podział na kierunki w ramach kursu

Literatura

Barembruch, A., (2014), Alternatywne strategie oparte na systematycznym inwestowaniu - ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, (nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego).
Barembruch, A., (2016), Kredyt frankowy a kredyt złotowy - perspektywa zmian cash-flow, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, (nr 4 (82) Cz.2 Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw). https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-69
Barembruch, A., (2018), Zarządzanie finansami osobistymi. Teoria i praktyka., Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Bogacka-Kisiel, E. (red.), (2012), Finanse osobiste: zachowania - produkty - strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bywalec, C., (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych.
Świecka, B. (red.), (2014), Współczesne problemy finansów osobistych, CeDeWu, Warszawa.

Antropologia kultury
ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Fonetyka języka duńskiego

Kontakt: dominika.bartnik-swiatek@ug.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek 13:00-13:45 
środa 10:45-11:30
na MS Teams

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Gramatyka opisowa języka duńskiego

Kontakt: dominika.bartnik-swiatek@ug.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek 13:00-13:45 
środa 10:45-11:30
na MS Teams

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Teoria i analiza przekazu medialnego

Kontakt: dominika.bartnik-swiatek@ug.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek 13:00-13:45 
środa 10:45-11:30
na MS Teams

Fonetyka języka duńskiego
Gramatyka kontrastywna języków skandynawskich
Gramatyka opisowa języka duńskiego - PODYPLOMOWE 2019/2020

Kurs gramatyki opisowej języka duńskiego dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Skandynawistycznych

Teoria i analiza przekazu medialnego
Technologie informacyjne-kurs uzupełniający

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

Psychologia aktywizmu i zmiany społecznej - STUDIA ZAOCZNE
Psychologia aktywizmu i zmiany społecznej

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychologicznymi uwarunkowaniami angażowania się w działania na rzecz grupy własnej, inicjowania zmiany społecznej oraz rozwoju tożsamości jako aktywisty/tki. Celem przedmiotu jest także uzyskanie umiejętności posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu psychologii protestu, działań zbiorowych, zachowań w tłumie i aktywizmu społecznego oraz rozwinięcie umiejętności analizowania i krytycznej oceny złożonych sytuacji międzygrupowych i wewnątrzgrupowych związanych z dążeniami do zmiany społecznej. 

Treści programowe:

 • Aktywizm, działania zbiorowe, zmiana społeczna – podstawowe pojęcia
 • Zmiana społeczna a nierówności grupowe
 • Identyfikacja z grupą: rodzaje i konsekwencje
 • Aktywizm: determinanty rozwoju tożsamości aktywisty
 • Działania grupowe i psychologia tłumów
 • Dynamika działań w tłumie
 • Rola grupowych emocji 
 • Rola poczucia niesprawiedliwości
 • Sprawczość i działania wspólnotowe
 • Rola relacji z grupą własną i grupami obcymi


Psychologia Konfliktów Międzygrupowych

Kurs wspomagający ćwiczenia


Literatura

Brak.

Psychologia Osobowości - WYŁAD
Psychologia Osobowości -ĆWICZENIA Kurs wspomagający do ćwiczeń Psychologia Osobowości.
Literatura
Brak.
Psychologia Różnic Indywidualnych Kurs wpomagający ćwiczenia
Literatura
Brak.
Seminarium kursowe: Tożsamość społeczna i relacje międzygrupowe

Tożsamość społeczna i relacje międzygrupowe
•    Teoria tożsamości społecznej i teoria autokategoryzacji
•    Motywacyjne podłoże konfliktów międzygrupowych
•    Fuzja tożsamości osobistej i społecznej
•    Radykalizacja postaw w grupie
•    Mechanizmy powstawania i utrzymywania się konfliktów międzygrupowych
•    Sposoby redukcji napięć międzygrupowych

 


Literatura

Spis literatury zostanie podany do wiadomości na zajęciach. 

Seminarium kursowe Seminarium kursowe - Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka
Literatura
Brak.
Corpus-based Translation Studies (Translatoryka korpusowa) Kurs w ramach bloku Metodologie analizy tekstu dotyczący zastosowania korpusów w Translatoryce 
Literatura
 Bowker, Lynne and Jennifer Pearsen. 2002. Working with specialized language: a practical guide to using corpora. London & New York: Routledge.
Firth, J. R. 1968. Selected Papers of J.R.Firth 1952-59. F. R. Palmer (ed.) London: Longman.
Johansson, Stig. 2007. Seeing through multilingual corpora. On the use of corpora in contrastive studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Kenny, Dorothy. 2001. Lexis and creativity in translation. A corpus-based study. Manchester: St Jerome Publishing.
McEnery, Tony, Richard Xiao and Yukio Tono. 2006. Corpus-Based Language Studies. An advanced resource book. London and New York: Routledge.
Olohan, Maeve. 2004. Introducing corpora in Translation Studies. London & New York: Routledge.
Sue Atkins, B.T. and Michael Rundell. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.
Terminologia Zajęcia z terminologii
Literatura
Brak.
ATC-Środkowoeuropejskie Centra Turystyczne 2020/2021

Kurs stanowi wsparcie dla zajęć dotyczących kultury i sztuki Europy Środkowo-Wschodniej na kierunku KiTH (studia magisterskie)


Literatura

Literatura podstawowa

 1. J. Białostocki, Sztuka XV wieku od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010.
 2. Bozidar Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach podróżników, Kraków 2011.
 3. Thomas DaCosta Kaufmann, Court, cloister & city: the art and culture of Central Europe 1450-1800, Chicago 1995.
 4. P. Korduba, Ludowość na sprzedaż, Warszawa 2013.
 5. Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Wrszawa 1967
 6. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań 2005.
 7. A. Szczerski, Modernizacje: sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010.

 

Literatura pomocnicza:

 1. A. Fiut, Być albo nie być Środkowoeuropejczykiem, Kraków 1999.
 2. B. Geremek, Tożsamość Europy Środkowej. Złudzenia i rzeczywistość [w:] Tożsamość w czasach zmiany, red. K. Michalski, Kraków 1995.
 3. Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1 i 2, pod red. Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 2000.
 4. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Paryż 1959 (oraz kolejne wydania).
 5. E. Brix, Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice, Kraków 2012.
 6. C. G. Kiss, Lekcja Europy Środkowej, Kraków 2009.
 7. C. Magris, Dunaj, Warszawa 2004.
 8. S. Škrabec, Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, Kraków 2013.
 9. M. Todorova, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.
 10.  H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986
 11. P. S. Wandycz, Cena wolności: historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.

ATC-ZIA 2020/2021 Historia sztuki i architektury

Kurs e-learningowy ma na celu wspomóc zajęcia prowadzone online na platformie MS TEAMS

Podstawy Badań Architektonicznych 2020/2021

Kurs przeznaczony dla studentów historii sztuki II roku studiów licencjackich. Został przygotowany w związku z przerwą w nauczaniu w tradycyjnej formie spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym. Zawiera pomoce dla studentów i jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych w trybie online w aplikacji MS TEAMS.

Proseminarium z historii sztuki 2020/2021

Kurs przeznaczony dla studentów historii sztuki II roku studiów licencjackich w roku 2020/2021. Został przygotowany w związku z przerwą nauczania tradycyjnego spowodowaną zagrożeniem koronawirusem. Stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych w aplikacji MS TEAMS.

Fakultet Kierunkowy Komunikacja Międzykulturowa i Protokół Dyplomatyczny
języki specjalistyczne  
Literatura
 
Komunikacja Międzykulturowa i Protokół Dyplomatyczny

Celem wykładu jest przybliżenie Studentom pojęć związanych w komunikacją międzykulturową i protokołem dyplomatycznym.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Ager, D. E. (1997). Language, Community and the State: Linguistic Development in European Nations. Bristol: Intellect Books (wybrane rozdziały)

Bartosik-Purgat, M. (2006). Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (wybrane rozdziały)

Cameron, K. S. i Quinn R. E. (2003). Kultura organizacyjna- diagnoza i zmiany. Kraków: Oficyna Ekonomiczna (wybrane rozdziały)

Chiapello E., Fairclough N. (2008). Nowa ideologia zarządzania. Podejście transdyscyplinarne krytycznej analizy dyskursu i nowej socjologii kapitalizmu. W: Duszak A., Fairclough N. (red). Krytyczna Analiza Dyskursu. Kraków: Universitas. 

Hofstede, G. i Hofstede, G. J. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (wybrane rozdziały)

Kusio, U. (2007). Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (wybrane rozdziały)

Mikułowski-Pomorski, J. (2007). Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków, Universitas (wybrane rozdziały)

Solomon, Ch. i Schell, M. S. (2009). Managing cross cultures. The Seven Keys to Doing Business with a Global Mindset, Nowy Jork: Mc Graw Hill (wybrane rozdziały)

Szaban, J. (2007). Zachowania Organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (wybrane rozdziały)

 

Orłowski, T. (2010). Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał i Etykieta. Warszawa: PISM

 

Proseminarium kopiuj 2
seminarium dyplomowe kopiuj 1
Tłumaczenia ekonomiczne 1  Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią ekonomiczną oraz dokumentami stosowanymi w obrocie gospodarczym. Tłumaczone teksty obejmować będą oferty handlowe, dokumenty finansowe, biznes plany i plany marketingowe oraz inne teksty najczęściej zlecane przez firmy do tłumaczenia (m.in. dot. zarządzania zasobami ludzkimi i rynku nieruchomości). W dalszej części kursu studenci będą tłumaczyć sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych), raporty roczne, raporty i opinie biegłego rewidenta, a także informacje prasowe.
Literatura
 
tłumaczenia ekonomiczne 2

 Celem kursu jest zapoznanie studentów z terminologią występującą w dokumentach bankowych. Tłumaczone teksty będą obejmowały m.in oferty kredytowe i depozytowe, gwarancje bankowe, regulaminy i formularze bankowe. Dalsza część kursu będzie poświęcona dokumentom związanym z giełdą i rynkiem finansowym. Studenci będą tłumaczyć prospekty emisyjne akcji i funduszy inwestycyjnych, dokumenty związane z venture capital, funduszami hedgingowymi, faktoringiem oraz bankowością inwestycyjną.


Literatura

Dokłady wykaz literatury znajduje się w szczegółowym opisie kursu

Tłumaczenia ekonomiczne MA
Tłumaczenia Ekonomiczne Zaawansowane II

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zaawansowaną terminologią ekonomiczną i bardziej skomplikowanymi dokumentami używanymi w obrocie gospodarczym, z uwzględnieniem najnowszych zmian zachodzących w bankowości, finansach i polityce monetarnej. W czasie zajęć studenci będą zajmowali się taki tematami jak podatki, fuzje i przejęcia, instrumenty finansowe oraz unia walutowa. Tłumaczone teksty będą dotyczyć  wybranych dokumentów i tekstów z bankowości inwestycyjnej, ekonomii behawioralnej oraz polityki monetarnej w strefie Euro.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Mamet P.2004. Język negocjacji handlowych. Katowice: „Śląsk” Sp. z o.o Wydawnictwo Naukowe (wybrane rozdziały)

Wasiołka A., Żechowska S. (1999). Business Climate in Poland. Business English dla menedżerów, przedsiębiorców i studentów. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu (wybrane rozdziały)

Teksty do tłumaczenia udostępniane przez prowadzącego oraz oodawane przez prowadzącego strony internetowe poświęcone tematyce bankowej i finansowej

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Penguin English Guides Test Your Professional English Finance

Penguin English Guides Test Your Professional English Marketing (wybrane rozdziały)

Penguin English Guides Test Your Professional English Management (wybrane rozdziały)

Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga seria-sprawdź swój angielski (wybrane rozdziały)

Terminologia Biznes. Warszawa: Wilga seria-sprawdź swój angielski (wybrane rozdziały)

Archutowska, J. 2004. English for Finance. Warszawa: Poltext (wybrane rozdziały)

Brett, M. 1999. Świat Finansów u progu XXI wieku. Warszawa (wybrane rozdziały)

 

 1. Literatura uzupełniająca

France S.C., Mann P., Kolossa B.1998. Angielsko-polski słownik tematyczny. Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hoszowska, B. 2001. Angielsko-polski słownik potocznego języka biznesu. Warszawa: Harald G.

Jaślan J., Jaślan H. 1991. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej. Angielsko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kienzler I. 2004. Angielsko-polski Słownik Terminologii Gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck.

Koch R.1997. Słownik Zarządzania i Finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Kozierkiewicz R.2005. Dictionary of Business Terms. Warszawa: C.H.Beck.

Kozierkiewicz R.2003. Słownik Terminologii Finansowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

Law J.2006. Dictionary of business and management. Oxford: Oxford University Press.

Woytowicz-Neymann M., Kozierkiewicz R., Puławski M.1991. English-Polish business dictionary. Słownik handlowy angielsko-polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zespół Reuters Limited.1992. Słownik Reutera. Międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe. Warszawa: Reuters.

Gazety i czasopisma ekonomiczne:

Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, The Economist, Harvard Business Review, Financial Times, Business Week

Praktyczna nauka języka chorwackiego - I rok - Slawistyka i Studia bałkańskie Kurs online dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich Slawistyki i Studiów bałkańskich - od 12 marca 2020 r.
ATC-WF-FILGER-L1DZ-(2020/2021) fonetyka A
ATC-WF-FILGER-L1DZ-(2020/2021) fonetyka B
ATC-WF-FILGER-L1DZ-(2020/2021) fonetyka C
ATC-WF-FILGER-L1ZAO-(2020/2021) kurs zintegrowany
Kurs czytanie i rozumienie tekstu słuchanego I rok studia zaoczne

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie Państwo kurs w którym zdecydowałam się zamieszczać Państwu różne zadania z przedmiotu konwersacje i pisanie. Wierzę, że prace pisemne, które będą częścią składową zadań będzie można dogodnie skomentować i poprawić. Ponadto zakładam, że konwersować możemy także za pomocą MSTeams i tam będę Państwa zapraszać i spotkania staną się uzupełnieniem tego kursu na panelu edukacyjnym.

Kurs pisania i konwersacji III rok studia zaoczne

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie Państwo kurs w którym zdecydowałam się zamieszczać Państwu różne zadania z przedmiotu konwersacje i pisanie. Wierzę, że prace pisemne, które będą częścią składową zadań będzie można dogodnie skomentować i poprawić. Ponadto zakładam, że konwersować możemy także za pomocą MSTeams i tam będę Państwa zapraszać i spotkania staną się uzupełnieniem tego kursu na panelu edukacyjnym.

Kurs zintegrowany niemcoznawstwo II rok

Szanowni Państwo,

poniżej zapraszam Państwa do udziału w Kursie, gdzie znajdziecie Państwo zadania, wskazówki, nagrania i testy. Oczywiście pozostaję w kontakcie i konsultacjach także na MSTeams (zgodnie z grafikiem). Co jakiś czas będę Państwa także zachęcać do lekcji na żywo, aby poćwiczyć sprawność mówienia. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej i owocnej pracy.

 Marta Bieszk

Aspekty Medyczne Biologii Komórki 2020

Fakultet sla studentów II roku MWB UG-GUMed

Biotechnologia Medyczna i Zwierząt 2020

Wykłady z Biotechnologii Medycznej i Zwierząt dla studentów III roku MWB UG-GUMed

ATC-WF-FILANG-L1DZ (2020/2021) - Kanon Literatury Angielskiej - Group 1

KANON LITERTURY ANGIELSKIEJ

Kod ECTS: 8.0.8398

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Zakład Translatoryki

Studia pierwszego stopnia Wydział Filologiczny Filologia angielska

Forma: stacjonarne

Moduł specjalnościowy: specjalność translatoryczna

Nazwisko osoby prowadzącej: prof. dr hab. Artur Blaim

Formy zajęć: ćw. audytoryjne

Sposób realizacji zajęć: zajęcia on-line

Liczba godzin: ćw. audytoryjne: 120 godz.

Liczba punktów ECTS: 11

semestr 1: 4 ECTS

semestr 2: 2 ECTS

Termin realizacji przedmiotu: 2020/2021, semestr zimowy

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: angielski/polski

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstów połączona z omówieniem problematyki sformułowanej przez

prowadzącego

- prezentacje własne przygotowane przez studentów

- Praca w grupach

- Wykład konwersatoryjny

- e-learning

 Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia:

- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja

praca zaliczeniowa (10 stron) składająca się z 10 pytań obejmujących problematykę zajęć i lektur dodatkowych

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

- wykonania pracy zaliczeniowej (60%)

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (30%)

- przygotowanie prezentacji na zadany temat (10%)

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia:

- wykonanie pisemnej pracy zaliczeniowej:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach:

- przygotowanie prezentacji na zadany temat

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne : Określone regulaminem studiów

B. Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego pozwalająca uzyskać założone efekty kształcenia

Cele kształcenia/Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z kanonem literatury brytyjskiej (od literatury staroangielskiej do 1980 roku) jak również zaznajomienie ich z podstawowymi metodami analizy, interpretacji i adaptacji utworów literackich.

Treści programowe

Problematyka zajęć w semestrze I: literatura staroangielska, Średniowiecze, Renesans

Problematyka zajęć w semestrze II: Oświecenie, Romantyzm, literatura wiktoriańska

 

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (Semestr 1):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Beowulf,

• Geoffrey Chaucer – Canterbury Tales (wybór),

• William Shakespeare – Henry IV (Part One),

• William Shakespeare – A Midsummer Night’s Dream,

• William Shakespeare – The Merchant of Venice,

• William Shakespeare - The Tempest,

• William Shakespeare – King Lear,

• William Shakespeare – Hamlet;

• Thomas More - Utopia.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Andrzej Zgorzelski, Lectures on British Literature. A historical survey course. Wyd. WSSP, Lublin, 2008.

• Harold Bloom (ed.) Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales. New York: Bloom’s Literary Criticism, 2008

• Elsa Sjoberg, "From Madcap Prince to King: The Evolution of Prince Hal", Shakespeare Quarterly XX (1961), 33-46.

• Julia Reinhard Lupton," Creature Caliban", Shakespeare Quarterly Vol. 51 (2000), 1-23.

• James L. Calderwood, “Hamlet. The Name of Action,” Modern Language Quarterly Vol. 39 (1978), 331-62.

• D.M. Cohen, “The Jew and Shylock,” Shakespeare Quarterly, Vol. 31 (1980), 53-63.

• James L. Calderwood, "Creative Uncreation in King Lear", Shakespeare Quarterly XXXVII (1986), 5-19.

• Artur Blaim, “More’s Utopia: Persuasion or Polyphony?”, Moreana XIX (1982), p. 5-20.

• Pam Morris (ed.) The Bakhtin Reader, London: Arnold, 1994.

A.3. Filmografia uzupełniająca:

• Pier Paolo Pasolini dir. The Canterbury Tales

• Orson Welles dir. Falstaff (aka Chimes at Midnight)

• Grigori Kozintsev dir. Korol Lir

• Michael Radford, The Merchant of Venice

• Peter Greenaway dir. Prospero’s Books

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (Semestr 2):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

• John Milton – Paradise Lost (fragmenty);

• Daniel Defoe – Robinson Crusoe;

• Jonathan Swift – Gulliver’s Travels;

• Horace Walpole – The Castle of Otranto;

• Jane Austen – Pride and Prejudice;

• Emily Bronte – Wuthering Heights;

• William Wordsworth, Samuel Coleridge, George Byron, John Keats, Percy B. Shelley (wybrane utwory);

• George Dickens – Great Expectations

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Karen L. Edwards. “Cosmology” [in:] Louis Schwartz (ed.) The Cambridge Companion to Paradise Lost. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

• Artur Blaim. Robinson Crusoe and His Doubles. Peter Lang. Frankfurt am Main, 2016.

• Claude Rawson. “Introduction”. Gulliver’s Travels (Oxford World’s Classics). Oxford: Oxford University Press, 2005.

• Viktor Shklovsky. Theory of Prose. Trans. Benjamin Sher. Champaign, Illinois: Dalkey Archive, 1990.

• David Punter and Glennis Byron. The Gothic. Malden, MA: Blackwell, 2004.

• Donald Gray. Pride and Prejudice: An Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism. W. W. Norton: New York, 2001.

• Richard J. Dunn (ed.). Wuthering Heights: the 1847 Text, Backgrounds and Criticism. W.W. Norton: London, 2003.

• James Chandler and Maureen N. McLane (eds) The Cambridge Companion to British Romantic Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

• Martin Meisel, “The Ending of Great Expectations.” Essays in Criticism 15 (1965): 326–31.

A. 3. Filmografia uzupełniająca:

• Joe Wright dir. Pride and Prejudice

• Luis Buñuel, Wuthering Heights

• David Lean dir. Great Expectations

 

 


ATC-WF-FILANG-L1DZ (2020/2021) - Kanon Literatury Angielskiej - Group 2

KANON LITERTURY ANGIELSKIEJ

Kod ECTS: 8.0.8398

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Zakład Translatoryki

Studia pierwszego stopnia Wydział Filologiczny Filologia angielska

Forma: stacjonarne

Moduł specjalnościowy: specjalność translatoryczna

Nazwisko osoby prowadzącej: prof. dr hab. Artur Blaim

Formy zajęć: ćw. audytoryjne

Sposób realizacji zajęć: zajęcia on-line

Liczba godzin: ćw. audytoryjne: 120 godz.

Liczba punktów ECTS: 11

semestr 1: 4 ECTS

semestr 2: 2 ECTS

Termin realizacji przedmiotu: 2020/2021, semestr zimowy

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: angielski/polski

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstów połączona z omówieniem problematyki sformułowanej przez

prowadzącego

- prezentacje własne przygotowane przez studentów

- Praca w grupach

- Wykład konwersatoryjny

- e-learning

 Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia:

- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja

praca zaliczeniowa (10 stron) składająca się z 10 pytań obejmujących problematykę zajęć i lektur dodatkowych

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

- wykonania pracy zaliczeniowej (60%)

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (30%)

- przygotowanie prezentacji na zadany temat (10%)

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia:

- wykonanie pisemnej pracy zaliczeniowej:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach:

- przygotowanie prezentacji na zadany temat

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne : Określone regulaminem studiów

B. Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego pozwalająca uzyskać założone efekty kształcenia

Cele kształcenia/Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z kanonem literatury brytyjskiej (od literatury staroangielskiej do 1980 roku) jak również zaznajomienie ich z podstawowymi metodami analizy, interpretacji i adaptacji utworów literackich.

Treści programowe

Problematyka zajęć w semestrze I: literatura staroangielska, Średniowiecze, Renesans

Problematyka zajęć w semestrze II: Oświecenie, Romantyzm, literatura wiktoriańska

 

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (Semestr 1):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

• Beowulf,

• Geoffrey Chaucer – Canterbury Tales (wybór),

• William Shakespeare – Henry IV (Part One),

• William Shakespeare – A Midsummer Night’s Dream,

• William Shakespeare – The Merchant of Venice,

• William Shakespeare - The Tempest,

• William Shakespeare – King Lear,

• William Shakespeare – Hamlet;

• Thomas More - Utopia.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Andrzej Zgorzelski, Lectures on British Literature. A historical survey course. Wyd. WSSP, Lublin, 2008.

• Harold Bloom (ed.) Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales. New York: Bloom’s Literary Criticism, 2008

• Elsa Sjoberg, "From Madcap Prince to King: The Evolution of Prince Hal", Shakespeare Quarterly XX (1961), 33-46.

• Julia Reinhard Lupton," Creature Caliban", Shakespeare Quarterly Vol. 51 (2000), 1-23.

• James L. Calderwood, “Hamlet. The Name of Action,” Modern Language Quarterly Vol. 39 (1978), 331-62.

• D.M. Cohen, “The Jew and Shylock,” Shakespeare Quarterly, Vol. 31 (1980), 53-63.

• James L. Calderwood, "Creative Uncreation in King Lear", Shakespeare Quarterly XXXVII (1986), 5-19.

• Artur Blaim, “More’s Utopia: Persuasion or Polyphony?”, Moreana XIX (1982), p. 5-20.

• Pam Morris (ed.) The Bakhtin Reader, London: Arnold, 1994.

A.3. Filmografia uzupełniająca:

• Pier Paolo Pasolini dir. The Canterbury Tales

• Orson Welles dir. Falstaff (aka Chimes at Midnight)

• Grigori Kozintsev dir. Korol Lir

• Michael Radford, The Merchant of Venice

• Peter Greenaway dir. Prospero’s Books

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (Semestr 2):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

• John Milton – Paradise Lost (fragmenty);

• Daniel Defoe – Robinson Crusoe;

• Jonathan Swift – Gulliver’s Travels;

• Horace Walpole – The Castle of Otranto;

• Jane Austen – Pride and Prejudice;

• Emily Bronte – Wuthering Heights;

• William Wordsworth, Samuel Coleridge, George Byron, John Keats, Percy B. Shelley (wybrane utwory);

• George Dickens – Great Expectations

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Karen L. Edwards. “Cosmology” [in:] Louis Schwartz (ed.) The Cambridge Companion to Paradise Lost. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

• Artur Blaim. Robinson Crusoe and His Doubles. Peter Lang. Frankfurt am Main, 2016.

• Claude Rawson. “Introduction”. Gulliver’s Travels (Oxford World’s Classics). Oxford: Oxford University Press, 2005.

• Viktor Shklovsky. Theory of Prose. Trans. Benjamin Sher. Champaign, Illinois: Dalkey Archive, 1990.

• David Punter and Glennis Byron. The Gothic. Malden, MA: Blackwell, 2004.

• Donald Gray. Pride and Prejudice: An Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism. W. W. Norton: New York, 2001.

• Richard J. Dunn (ed.). Wuthering Heights: the 1847 Text, Backgrounds and Criticism. W.W. Norton: London, 2003.

• James Chandler and Maureen N. McLane (eds) The Cambridge Companion to British Romantic PoetryCambridge: Cambridge University Press, 2008.

• Martin Meisel, “The Ending of Great Expectations.” Essays in Criticism 15 (1965): 326–31.

A. 3. Filmografia uzupełniająca:

• Joe Wright dir. Pride and Prejudice

• Luis Buñuel, Wuthering Heights

• David Lean dir. Great Expectations

 

 ATC-WF-FILANG-L2DZ (2020/2021) - Literatury Angielskiej II

KANON LITERTURY ANGIELSKIEJ

 Kod ECTS: 8.0.8398

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Zakład Translatoryki

Studia pierwszego stopnia Wydział Filologiczny Filologia angielska

Forma: stacjonarne

Moduł specjalnościowy: specjalność translatoryczna

Nazwisko osoby prowadzącej: prof. dr hab. Artur Blaim

Formy zajęć: ćw. audytoryjne

Sposób realizacji zajęć: zajęcia on-line

Liczba godzin: ćw. audytoryjne: 120 godz.

Liczba punktów ECTS: 11

semestr 3: 4 ECTS

Termin realizacji przedmiotu: 2020/2021, semestr zimowy

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: angielski/polski

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstów połączona z omówieniem problematyki sformułowanej przez prowadzącego

- prezentacje własne przygotowane przez studentów

- Praca w grupach

- Wykład konwersatoryjny

- e-learning

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia:

- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja

praca zaliczeniowa (10 stron) składająca się z 10 pytań obejmujących problematykę zajęć i lektur dodatkowych

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

- wykonania pracy zaliczeniowej (60%)

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (30%)

- przygotowanie prezentacji na zadany temat (10%)

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia:

- wykonanie pisemnej pracy zaliczeniowej:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach:

- przygotowanie prezentacji na zadany temat

 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne : Określone regulaminem studiów

B. Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego pozwalająca uzyskać założone efekty kształcenia

Cele kształcenia/Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z kanonem literatury brytyjskiej (od literatury staroangielskiej do 1980 roku) jak również zaznajomienie ich z podstawowymi metodami analizy, interpretacji i adaptacji utworów literackich.

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (Semestr 3):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

• Joseph Conrad – The Heart of Darkness;

• W. B. Yeats – “Sailing to Byzantium”, “The Second Coming”

• T.S. Eliot, The Waste Land

• James Joyce – Ulysses (wybrane fragmenty)

• Edith Sitwell – “Dark Song”

• Virginia Woolf – Mrs. Dalloway

• Evelyn Waugh – A Handful of Dust

• George Orwell – Nineteen Eighty-Four

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• David Ayers. Modernism: A Short Introduction, 2004.

• David Bradshaw and Kevin J.H. Dettmar (eds.). A Companion To Modernist Literature, 2006.

• Marlowe A. Miller. Masterpieces of British Modernism, 2006

• Robert Murray Davis, "Introduction" to E. Waugh: A Handful of Dust. Harmondsworth: Penguin Books, 1997.

• James M. Decker. “George Orwell’s 1984 and Political Ideology” [in:]. Harold Bloom (ed.) George Orwell: Bloom's

Modern Critical Views. Chelsea House Publications, 2007.

• Gregory Claeys, Dystopia: A Natural History. Oxford: Oxford University Press, 2016.

A. 3. Filmografia uzupełniająca

• Francis Ford Coppola, Apocalypse Now

• Joseph Strick dir. Ulysses

• Charles Sturridge dir. A Handful of Dust

• Michael Radford, dir. 1984

• Stephen Daldry, dir. The Hours


ATC-WF-FILANG-L3DZ (2020-2021) - Seminarium Dyplomowe
Artistic Involvement - IIBA ZIA
Cultural Communication - Practical English Course, Writing

Cultural Communication - Practical English, Writing Course

The first part of the course introduces the basic strutures of writing and focuses on syntax, sentence types, punctuation and ordering information in paragraphs. In the second part of the course, students extend their knowledge of the structures and also create their own descriptive and narrative texts. In both parts of the course, students work individually and together, to comment upon and edit their own and other students' texts.

Developing Critical Awareness in Teaching

ELECTIVE

DEVELOPING CRITICAL AWARENESS IN TEACHING

The aim of the subject is to help students develop critical awareness in relation to teaching. To do this, students will analyze events from personal experience and in connection with their own learning and teaching. They will also look at and comment upon case studies from research on critical incidents and pre-service teacher training. During the course, students will work with the journals they produced for their General Pedagogical Practices, as well as tasks and materials that will be used on their Didactics Practices. In addition to this, students will be given the opportunity to develop their own materials for the observation and teaching of lessons to be used during their teaching practices.

Diploma Seminar - ZIA
Diploma Seminar IIIBA_N
English Teaching Methodology 2020-21


WEZJA

Kurs uzupełniający dla studentów II roku Pedagogiki wczesnoszkolnej z językiem angielskim

Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

Kształcenie w zakresie przedmiotu: Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 

 

 

Treści kształcenia: Sprawdzenie, ugruntowanie i rozszerzenie umiejętności i wiadomości z zakresu  podstawowych pojęć nauk o kulturze, zwłaszcza dotyczących jej sfery symbolicznej, komunikacyjnej. Poznanie jej wewnętrznego zróżnicowania, przypomnienie i utrwalenie pojęcia znaku i jego typologii, pojęcia i funkcji komunikatów (tekstów) kultury – podstawowe pojęcia semiotyki. Semiotyka kultury – cele i metody badawcze. Poznanie metod analizy tekstów kultury (także w kontekście analizy dzieła sztuki); zapoznanie się z różnymi sposobami „czytania tekstów kultury” w kontekście stosowanych metodologii, prowadzonych badań i metodyki.

 

 

 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Student po ukończeniu zajęć powinien posiadać dobrą orientację w zakresie szeroko – także praktycznie – ujętej semiotyki kultury, znać główne jej nurty i metody, potrafić sprawnie posługiwać się kategoriami używanymi w analizach tekstów kultury. Powinien znać praktyczne zagadnienia analizy oraz umieć zastosować je do badań nad kulturą.

 

 

 

Wymagania wstępne: Dobra znajomość problematyki z zakresu podstaw nauk o kulturze (historia, teoria, antropologia, socjologia kultury) i sztuce (sztuki plastyczne, film, teatr, muzyka, literatura), analizy dzieła sztuki oraz podstaw estetyki a także – semiotyki kultury. Wiedza ta i umiejętności będą sprawdzone i zweryfikowane w czasie początkowych zajęć.

 

Uwagi szczegółowe umieszczono w zasobach Platformy Edukacyjnej w pliku: Analiza i interpretacja tekstów kultury .

 

 

 

Sposób prowadzenia zajęć: Konwersatorium. Analiza wybranych tekstów kultury i dyskusja. Zajęcia trwają semestr (30 godzin).

 

 

 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

 

Warunki zaliczenia: Udział w zajęciach (w wypadku nieobecności – zaliczenie wszystkich); aktywne uczestnictwo w dyskusjach. Zaliczenie w postaci kolokwium ustnego kończy się oceną i obejmuje sprawdzenie znajomości tematyki wszystkich zajęć oraz problematyki 10 lektur wybranych przez zdającego z podanego wykazu.

 

Zadaniem kursu na Platformie Edukacyjnej jest wspieranie zajęć w kwestii formalnej (organizacyjnej) i merytorycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Literatura

Wybór książek na temat analizy i interpretacji tekstów kultury jest umieszczony  w zasobach kursu.

 

Filozofia kultury <p style="text-align:justify;"></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><strong>Kształcenie w zakresie przedmiotu: Filozofia kultury</strong></p><p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Treści kształcenia<span style="mso-bidi-font-style:normal;">:</span></em><span style="font-style:normal;"> Filozoficzne koncepcje kultury w filozofii nowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem tradycji filozofii niemieckiej – od Kanta do Hegla). Filozofia przełomu antypozytywistycznego (autonomiczne podejście do sfery kultury i nauk o kulturze). Wybrane tendencje filozofii drugiej połowy XX wieku.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje</em><em>:</em> Student powinien znać podstawowe koncepcje z zakresu filozofii kultury. Powinien samodzielnie porównywać je ze sobą i posługując się tą wiedzą - wykazać związki między filozofią kultury a konkretnymi koncepcjami antropologii kulturowej czy kulturoznawstwa.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Wymagania wstępne</em>: Dobra znajomość tematyki z zakresu filozoficznych i metodologicznych podstaw nauk o kulturze, teorii, historii, socjologii i antropologii kultury oraz filozofii, logiki i semiotyki.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Uwagi szczegółowe znajdują się w pliku <strong>Filozofia kultury - treści kształcenia, sposoby prowadzenia zajęć, wymagania końcowe</strong></em></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Sposób prowadzenia zajęć</em>: Konwersatorium. Analiza wskazanych tekstów źródłowych. Referaty i dyskusja. Zajęcia trwają dwa semestry (60 godzin).<span style="font-family:arial unicode ms;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem</em>.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Warunki zaliczenia</em>: Udział w zajęciach (w wypadku nieobecności – zaliczenie wszystkich); przygotowanie i wygłoszenie referatu, aktywne uczestnictwo w dyskusjach. Zaliczenie kończy się oceną.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Egzamin ustny</em> kończy się oceną i obejmuje sprawdzenie znajomości tematyki wszystkich zajęć oraz problematyki 25 lektur wybranych przez zdającego z podanego wykazu.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;"><em>Zadaniem kursu na Platformie Edukacyjnej</em> jest wspieranie zajęć w kwestii formalnej (organizacyjnej) i merytorycznej.</p>
Literatura
<p class="MsoBodyText2" style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family:arial;">Wybór tekstów z filozofii kultury (podzielonych na bloki tematyczne) umieszczono w zasobach kursu.</span></p>&nbsp;
Seminarium doktoranckie, prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski <strong>Kurs ma charakter wspierający seminarium doktoranckie.</strong>
Literatura
<h3><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:black;"></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:black;font-size:x-small;"></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:black;font-size:small;">Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.<br />UWAGA: Nie zawiera - poza jednym wyjątkiem - prac o charakterze metodologicznym, związanych z tematyką konkretnych prac, jakie powstają na seminarium.</span></span></h3>
Seminarium licencjackie. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski

 

 

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.
Tematyka prowadzonego seminarium: Historia, teoria i filozofia kultury - z uwzględnieniem problemów kultury i literatury masowej, animacja kultury, lektura tekstów kultury nie tylko tzw. wysokiej.
Przykłady – monografie twórców, badaczy, zjawisk i instytucji kultury z kręgu kultury mniejszości, subkultur, kontrkultury czy kultury alternatywnej.
Na takie opracowania czekają np. twórcy nieprofesjonalni i profesjonalni z naszego regionu i nie tylko, badacze kultury, którzy wywodzili się z naszego terenu lub ten teren badali – np. Forsterowie, Mrongowiusz.
Na badanie i opracowanie czekają wszelkie przejawy aktywności artystycznej czy szerzej: kulturalnej, nie tylko współczesnej. Np. festiwale teatralne, muzyczne, plastyczne; grupy artystyczne z terenu nie tylko Trójmiasta: np. Gdańska Szkoła Butoh, Teatr Amareya, Polski Teatr Instrumentalny, performans polski, muzea, domy kultury, kluby i teatry studenckie, szkolne, zespoły ludowe, redakcje i ośrodki prasowe, radiowe i telewizyjne etc.

Najlepiej tematykę seminarium charakteryzują tytuły dotychczas zrealizowanych prac magisterskich i licencjackich - patrz strona: http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/?id_cat=236&id_art=341&lang=pl#blaz


Literatura

Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.

Seminarium magisterskie utworzone 1 października 2014. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski

 

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.
Tematyka prowadzonego seminarium: Historia, teoria i filozofia kultury - z uwzględnieniem problemów kultury i literatury masowej, animacja kultury, lektura tekstów kultury nie tylko tzw. wysokiej.
Przykłady – monografie twórców, badaczy, zjawisk i instytucji kultury z kręgu kultury mniejszości, subkultur, kontrkultury czy kultury alternatywnej.
Na takie opracowania czekają np. twórcy nieprofesjonalni i profesjonalni z naszego regionu i nie tylko, badacze kultury, którzy wywodzili się z naszego terenu lub ten teren badali – np. Forsterowie, Mrongowiusz.
Na badanie i opracowanie czekają wszelkie przejawy aktywności artystycznej czy szerzej: kulturalnej, nie tylko współczesnej. Np. festiwale teatralne, muzyczne, plastyczne; grupy artystyczne z terenu nie tylko Trójmiasta: np. Gdańska Szkoła Butoh, Teatr Amareya, Polski Teatr Instrumentalny, performans polski, muzea, domy kultury, kluby i teatry studenckie, szkolne, zespoły ludowe, redakcje i ośrodki prasowe, radiowe i telewizyjne etc.

Najlepiej tematykę seminarium charakteryzują tytuły dotychczas zrealizowanych prac magisterskich i licencjackich - patrz strona: http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/?id_cat=236&id_art=341&lang=pl#blaz

 


Literatura

Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.

Seminarium magisterskie utworzone 1 października 2015. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Błażejewski

 

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.
Tematyka prowadzonego seminarium: Historia, teoria i filozofia kultury - z uwzględnieniem problemów kultury i literatury masowej, animacja kultury, lektura tekstów kultury nie tylko tzw. wysokiej.
Przykłady – monografie twórców, badaczy, zjawisk i instytucji kultury z kręgu kultury mniejszości, subkultur, kontrkultury czy kultury alternatywnej.
Na takie opracowania czekają np. twórcy nieprofesjonalni i profesjonalni z naszego regionu i nie tylko, badacze kultury, którzy wywodzili się z naszego terenu lub ten teren badali – np. Forsterowie, Mrongowiusz.
Na badanie i opracowanie czekają wszelkie przejawy aktywności artystycznej czy szerzej: kulturalnej, nie tylko współczesnej. Np. festiwale teatralne, muzyczne, plastyczne; grupy artystyczne z terenu nie tylko Trójmiasta: np. Gdańska Szkoła Butoh, Teatr Amareya, Polski Teatr Instrumentalny, performans polski, muzea, domy kultury, kluby i teatry studenckie, szkolne, zespoły ludowe, redakcje i ośrodki prasowe, radiowe i telewizyjne etc.

Najlepiej tematykę seminarium charakteryzują tytuły dotychczas zrealizowanych prac magisterskich i licencjackich - patrz strona: http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/?id_cat=236&id_art=341&lang=pl#blaz


Literatura

Wybór książek na temat pisania prac naukowych umieszczono w zasobach kursu.

ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021)-Nauka o administracji

Wykład "Nauka o administracji" dla studiów dziennych. 

ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021)-Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie dla studentów niestacjonarnych administracji.

ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021)-Ustrój samorządu terytorialnego

Wykład "Ustrój samorządu terytorialnego" dla studentów studiów niestacjonarnych. 

ATC-WPiA-ADM-M3DZ-(2020/2021)-Ustrój samorządu terytorialnego

Wykład "Ustrój samorządu terytorialnego" dla studentów studiów stacjonarnych. 

ATC-WPiA-ADM-M3ZAO-(2020/2021)-Nauka o administracji

Wykład "Nauka o administracji" studia niestacjonarne.

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021)-Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego

Wykład "Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego" dla studentów studiów niestacjonarnych.

Dzienne i wieczorowe 2016/17, lato: Poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne

Elektroniczne uzupełnienie kursu dla osób, które uczęszczają na zajęcia z Poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego w poniedziałki.


Literatura

.

Kryminologia zaoczna lato 2016/2017: Diagnostyka psychologiczna

Materiały z zajęć.


Literatura

.

Kryminologia zaoczna lato 2016/2017: Podstawy seksuologii klinicznej

Materiały z zajęć.


Literatura

.

Zaoczne 2016/17, lato: Poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne

Uzupełnienie zajęć z Poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego.


Literatura

.

Komunikacja Marketingowa w Internecie 2020

Zasób wiedzy do przedmiotu Komunikacja Marketingowa w Internecie.

Marketing 2 SSL

Kurs OnLine dla studentów Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomicznym UG.

R.a. 2019 / 2020.

test111
Transport Multimodalny 2 MSG MTiHM SS2
Webinarium-Kurs

Kurs na potrzeby Webinarium. 

Zaliczenie Semestralne Technologie Informacyjne 2020

Zaliczenie semestralne z Technologii Informacyjnych (ćwiczenia) w formie testu jednokrotnego wyboru. 

Termin zerowy z wykładów TI dla Ekonomii oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

WE-MSG-L3DZ-Procesy w projektach

Wykład dla studentów specjalności "Projekty w biznesie międzynarodowym"

Antropologia zmiany
ATC-Antropologia kulturowa PSPEC

Kurs wpierający

ATC-Filozoficzne źródła pracy socjalnej

Kurs wspomagający nauczanie Filozoficzne źródła pracy socjalnej

Polityka społeczna a praca socjalna

Kurs uzupełniający 

Polityka społeczna w pracy socjalnej LIC

Kurs wspierający

Profilaktyka bezrobocia

Kurs wspierający/zastępujący

Rynek pracy i bezrobocie

Kurs wspierający

Społeczeństwo kontra problemy społeczne. O pomaganiu w teorii i praktyce

Kurs wspierający

Systemy pomocy społecznej na świecie Dopiero zaczynamy
Literatura
Brak.
Systemy pomocy społecznej na świecie

Kurs wspierający

we
Wprowadzenie do profilaktyki problemów społecznych

Zajęcia wspomagające dla Wprowadzie do profilaktyki problemów społecznych

Bazy Danych studia podyplomowe

Bazy Danych

Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych

Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych


Literatura

Andrzej Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług WNT 2007

Logika dla informatyków

Logika dla informatyków


Literatura
 • M. Huth, M. Ryan, Logic in Computer Science, Cambridge, 2004
 • D. Jackson, Software Abstractions – Logic, Language and Analysis, Revised edition, MIT Press, 2012
 • G. J. Holzmann, The SPIN Model Checker: Primer and Reference Manual, Addison-Wesley, 2004
Matematyka dyskretna

Wykład i ćwiczenia audytoryjne z przedmiotu "matematyka dyskretna" dla profilu praktycznego kierunku informatyka

(1 semestr zajęć 30+30 godz.)

Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

Kurs na kierunku KRYMINOLOGIA (studia magisterskie).  Przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych (15 godzin) i niestacjonarnych (7 godz.). Tematyka kursu obejmuje aspekty kryminologiczne i prawnokarne przestępczości komputerowej i cyberprzestępczości. W szczegolności:

- definicje i typologie (1 godz.)

- ewolucja i aktualne tendencje  zjawiska (2 godz.)

- międzynarodowe instrumenty prawne przeciwdziałania cyberprzestępczości (Rada Europy  i Unia Europejska) - 2 godz.

- zakres regulacji prawnokarnej  zjawiska cyberprzestępczości  w Polsce, w tym:

             - przestępstwa przeciwko ochronie informacji (2 godz.)

            - przestępstwa przeciwko mieniu (2 godz.)

            - przestępstwa seksualne na szkodę małoletnich (3 godz.)

           - przestępstwa przeciwko własności intelektualnej (3 godz.)

        

 

 


Literatura

Andrzej Adamski, Prawo karne komputerowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000

Andrzej Adamski, Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet, Prokuratura i Prawo nr 9, 2003

Andrzej Adamski, Cyberprzestępczość - aspekty prawne i kryminologiczne, Studia Prawnicze 2005 nr 4 (167)

Andrzej Admski, Harmonizacja prawa karnego państw Unii Europejskiej w dziedzinie przestępstw związanych z kartami płatniczymi, Studia Prawnicze 2006 nr 4

Andrzej Adamski, Oszustwa internetowe w ocenie polskich i amerykańskich policjantów, Archiwum Kryminologii t. XXVIII (2005-2006), Warszawa 2007 (współautor - J.Kosiński)

Andrzej Adamski, Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle doświadczeń amerykańskich, Prokuratura i Prawo 2013, nr 11

Jerzy Kosiński, Paradygmty cyberprzestępczości, wyd. Difin, Warzawa 2015

Filip Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i sysyemom inforatycznym, Wolters Kluwer. Warszawa 2016.

 

seminarium magisterskie "Bezpieczeństwo systemów informatycznych" studia niestacjonarne

seminarium magisterskie "Bezpieczeństwo systemów informatycznych" studia niestacjonarne


Literatura

Kryptografia

ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021) Testowanie automatyczne

Testowanie Automatyczne.

Podstawy programowania w Pythonie W ramach kursu student nauczy się podstaw języka Python, podstawowych modułów języka, oraz podstaw programowania obiektowego.
Literatura
1. Guido van Rossum, Python Tutorial, http://docs.python.org/tut/.
2. Mark Pilgrim, Dive into Python. http://diveintopython.org/.
3. Bruce Eckel, Thinking in Python, http://www.mindview.net/Books/TIPython.
4. Pythons official documentation, http://docs.python.org/.
Programowanie obiektowe - Java

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów podstawowych koncepcji
programowania obiektowego na przykładzie języka Java.


Literatura

1. C. S. Horstmann, G. Cornell. Core Java 2 - Podstawy. Helion, 2003.
2. C. S. Horstmann, G. Cornell. Core Java 2 - Techniki zaawansowane. Helion, 2005.
3. B. Eckel. Thinking in Java - edycja polska. Helion, 2001.
4. M. Campione, K. Walrath. Java Tutorial. Addison-Wesley, 2000.
5. Materiały dostępne na stronie java.sun.com .

Technologie .NET W ramach kursu prezentowane będą materiały związane z technologią .NET. Głównym językiem programowania jest język C#. Kurs oparty jest na kursach ITA-103 (Aplikacje Internetowe), ITA-104 (Wprowadzenie do Programowania), ITA-105 (Programowanie Obiektowe) oraz materiałach przygotowujących do egzaminów 70-536 oraz 70-562.
Literatura
1. Materiały dostępne w ramach ITA: ITA-103, ITA-104, ITA-105.
2. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-536): Microsoft.Net Framework Application Development Foundation by Tony Northrup
3. Programming Microsoft ASP.NET 3.5 by Dino Esposito
4. Exam 70-562: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development
5. Materiały dostępne na: .NET Framework Developer Center (http://msdn.microsoft.com/en-gb/netframework/default.aspx)
6. Kursy e-learningowe dostępne na platformie firmy Microsoft.
ATC-WOiG-OCEAN-L3DZ-(2020/2021) Statystyka dla oceanografów - ćwiczenia

Materiały do kursu "Statystyka dla oceanografów" - studia 1stopnia, Oceanografia, semestr 3

ATC-WOiG-OCEAN-MU2DZ-(2020/2021) Oceanografia satelitarna - ćwiczenia

Materiały do kursu Oceanografia satelitarna dla studentów MSU Oceanografia

ATC-WNS-SOCJO-L3DZ-(2020/2021) Metodologia badań jakościowych - Ćw - grupa C
ATC-WNS-SOCJO-L3DZ-(2020/2021) Metodologia badań surveyowych - Ćw - grupa C
ATC-WNS-SOCJO-L3DZ-(2020/2021) Metodologia badań surveyowych - W

Badania prowadzone z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi badawczych oraz wśród przedstawicieli dużych zbiorowości społecznych nazywane są badaniami surveyowymi. Nabywanie umiejętność przeprowadzania tego typu badań należy do kluczowych elementów kształcenia na studiach socjologicznych. W ramach kursu obejmującego wykłady i ćwiczenia uczestnicy zostaną przygotowani od strony teoretycznej i praktycznej do uczestnictwa w surveyowych programach badawczych.


Literatura:


Konsultacje: środa, 1000-1130, za pośrednictwem komunikatora Skype (nazwa użytkownika: mkbrosz) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt z prowadzącym: maciej.brosz@ug.edu.pl

ATC-WNS-SOCJO-L3DZ-(2020/2021) The Basics of R Programming
ATC-WNS-SOCJO-MU2DZ-(2020/2021) Elementy statystyki i analiza danych ilościowych - W
16 personalidades

Uzupełnienie zajęć z Praktycznej nauki języka portugalskiego dla studentek i studentów iberystyki.

Capitães de Abril: zajęcia z filmem

Zajęcia stanowią odrabianie zajęć z praktycznej nauki języka portugalskiego, które nie odbyły się ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.

PNJP II rok iberystyki

Zajęcia zdalne dla studentek 2 roku iberystyki realizowane w czasie zawieszenia zajęć z powodu wirusa Covid-19.

PNJP II rok iberystyki, studia zaoczne

Zajęcia zdalne dla studentek 2 roku iberystyki niestacjonarnej realizowane w czasie zawieszenia zajęć z powodu wirusa Covid-19.

ATC-WZ-IIE-L3DZ-(2020/2021) ABC IT - Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Kurs dla studentów specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

ATC-WZ-IIE-L3DZ-(2020/2021) Seminarium licencjackie

Kurs dla studentów III roku specjalności informatyka


Literatura

Wrycza S., Maślankowski J. (red.) Informatyka Ekonomiczna, PWN, Warszawa 2019

ATC-WZ-IIE-L3DZ-(2020/2021) Technologia informacyjna

Kurs dla studentów I stopnia I roku kierunki Informatyka i Ekonometria

Literatura
 1. wykorzystywanej podczas zajęć:
  1. D. Buchnowska, Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel, Wydawnictwo UG, Sopot 2016
  2. Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 2. do samodzielnego studiowania:
  1. S. Wrycza, Maślankowski J. (red.), Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania, PWN Warszawa 2019
  2. P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010
 3. Uzupełniająca:
  1. C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  2. B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
ATC-WZ-IIE-MU2-DZ-(2020/2021) Customer Knowledge Management
ATC-WZ-IIE-MU2-DZ-(2020/2021) Ekonomika przedsięwzięć informatycznych

Kurs dla studentów specjalności AiB


Literatura

Lech P. (2007) Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych, WUG, Gdańsk 2007
Dudycz H, Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006

ATC-WZ-IIE-MU2-DZ-(2020/2021) Informatyka ekonomiczna - AiB

Kurs dla studentów I roku specjalności AiB studiów magisterskich


Literatura

1.Wrycza S., Maślankowski J., (red.), Informatyka Ekonomiczna, PWN, Warszawa 2010

ATC-WZ-IIE-MU2-DZ-(2020/2021) Systemy IT w małych przedsiębiorstwach

Kurs dla studentów specjalności AiB magisterskich studiów uzupełniających


Literatura

http://www.computerworld.pl/aplikacje

ATC-WZ-ZARZ-L3DZ-(2020/2021) ABC IT - Zarządzanie w Służbie Zdrowia
ATC-WZ-ZARZ-L3DZ-(2020/2021) Procesy informacyjne w zarządzaniu Materiały do wykładu Procesy informacyjne w zarządzaniu
Literatura
Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWN, Gdańsk 2019 
Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001
Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003
Kisielnicki J., MIS Systemy informatyczne zarządzania, Placet Warszawa 2008
Kisielnicki J, Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet Warszawa 2005
Borowiecki R., Czekaj J., Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin 2010
ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi

ćwiczenia z modułu HCM w systemie SAP ERP


Literatura

materiały SAP

Informatyka w administracji

kurs dla studentów specjalności AiB - II stopień, II rok


Literatura

Kaczorowska A. (red.), E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Szewczyk A. (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007

Bal-Domańska B., Salus A. (red.), Wstęp do e-administracji. E-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010

Mikulski K., Technoliogia informacyjna w i dla administracji, Wydawnicwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008

Gałach A., Krajowe ramy interoperacyjności. Systemy informatyczne w administracji publicznej, Beck InfoBiznes, Warszawa 2015

 

Metodyka pisania prac dyplomowych

kurs z materiałami do przedmiotu Metodyka pisania prac dyplomowych


Literatura
 1.        Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006
 2.        Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 3.        Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 4.        Frankowski R., Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla studiujących kierunki humanistyczne na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009
 5.        Jura J., Praca dyplomowa – techniki pisania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2007
 6.        Lelusz H., Kowalewski M., Lasmanowicz R., Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000
 7.        Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004
 8.        Polańska A., Jak studiować, by osiągnąć dobre wyniki i zadowolenie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1981
 9.        Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
 10.    Salomon A., Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 11.    Urban S., Ładoński Wiesław, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 12.    Wojcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2002
 13.    Wrycza-Bekier J., Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Wyd. Helion, Gliwice 2011
 14.    Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 15.    Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 16.    Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Krótki przewodnik po metodologii pisania prac dyplomowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 17.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydanie II, Olsztyn 2008
 18.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2006
Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP - WDW

Kurs do WDW


Literatura

Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010,

Serwisy społecznościowe w biznesie

Kurs dla studentów II roku MSU ze specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB).


Literatura
´Królewski J., Sala P., E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 (Kaznowski D., Social media – społeczny wymiar Internetu, rozdz. 5; Roszkowski J. Monitoring mediów społecznościowych, rozdz. 19)
´Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2013
´Lovett J., Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Helion, Gliwice 2012
´Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice 2011
´Chaffey D., Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
Strategia informatyzacji _IE
System SAP ERP

Kurs dla studentów I roku MSU


Literatura
wykorzystywanej podczas zajęć:
1. GBI Intro Training, SAP University Alliances, August 2013
2. Lenart A., Systemy ERP, [w:] Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2010
 
do samodzielnego studiowania:
1. Auksztol J., BalwierzB., Chomuszko M., SAP : zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2012
 
 
uzupełniającej:
1. Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
Systemy CRM (AiB)

Kurs dla studentów specjalności Aplikacje w Biznesie


Technologia informacyjna - kierunek Finanse i Rachunkowość
Wizualizacja danych

a


Literatura

a

Zarządzanie wiedzą o klientach z wykorzystaniem IT

Cele kurusu:

 • Zapoznanie studentów ze znaczeniem i rodzajami wiedzy o klientach;
 • wskazanie źródeł wiedzy o klientach;
 • zapoznanie studentów z modelami i procesami zarządzania wiedzą o klientach;
 • zapoznanie studentów z rozwiązaniami ICT wspierającymi procesy zarzadzania wiedzą o klientach.

Literatura
 1. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010,
 2. Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007
 3. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą: koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 4. Buchnowska D. 2006: CRM strategia i technologia, Wyd. UG, Gdańsk;
ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) Statystyka Dynamika Geografia przestępczości BBG

Kurs obejmuje 10 godzin dydaktycznych - realizowany będzie w formie hybrydowej: wykłady na platformie MS Teams i e-learning w portalu edukacyjnym UG.

Prowadząca: dr Beata Bykowska-Godlewska/ Zakład Socjologii Stosowanej/ Instytut Socjologii/ Wydział Nauk Społecznych UG

kontakt: beata.bykowska-godlewska@ug.edu.pl


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.