Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Seminarium magisterskie

Kurs wspomagający seminarium magisterskie


Literatura

Wykaz literatury

Zamieszczony w sylabusie przedmiotu

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Gramatyka opisowa języka norweskiego 2 rok

kurs dla studentow linii norweskiej kierunku skandynawistyka


Literatura

wg sylabusa

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) PNJN1ROKHELENA

KURS POMOCNICZY PRZY PNJN 1 ROK, ZAJECIA HELENY

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Przekład a komunikacja międzykulturowa

kurs pomocniczy na okres zarazy

ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021)Gramatyka opisowa języka norweskiego I rok Kurs gramatyki opisowej języka norweskiego przeznaczony dla studentów linii norweskiej I roku, rok akad. 2020-21, zawierający materiały pomocnicze do zajęć
Literatura
<p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena/Balicki, Maciej. 2009. <em>Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom średnio zaawansowany</em>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1985. <em>En gang til. Strukturerte grammatikkøvinger for viderekomne</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Grunnbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Arbeidsbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen, Rolf. 1987. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Preposisjonsøvelser med svar</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Moss: Oris Forlag.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena. <span style="">2008<em>. Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy</em></span>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Ryen, Else. 1988. <em>Norsk som fremmedspråk. Grammatikk</em>, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen. 1988. <em>Norsk grammatikk for utlendinger</em>, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.</span></p>
ATC-WF-SKAND-MIX-(2020/2021) studia za granicą Informacje i materiały dotyczące studiów w Skandynawii.
Literatura
Brak.
ATC-WF-SKAND-MU2-(2020/2021) Przekład literacki norweski

Kurs wspierający zajęcia z przekładu literackiego z języka norweskiego, 2 rok MSU


Literatura

lista lektur dla uczestników kursu

ATC-WF-SKAND-MU2-(2020/2021) Seminarium magisterskie Heleny

kurs pomocniczy do seminarium magisterskiego na skandzie

ATC-WF-SKAND-SP-(2020/2021) Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2019/20

KURS WSPOMAGAJACY DLA STUDENTOW STUDIOW PODYPLOMOWYCH SKANDYNAWISTYCZNYCH

ATC-WF-SKAND-SP-(2020/2021)Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2020/21

KURS WSPOMGAJACY

Gramatyka kontrastywna języków skandynawskich

kurs wspomagający zajęcia


Literatura

lista lektur załączona w wordzie

Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE <p>kurs gramatyki języka norweskiego dla studentów Studium Podyplomowego.</p><p>Materiały pomocnicze i uporządkowujące</p>
Literatura
<p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena. <span style="">2008<em>. Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy</em></span>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1985. <em>En gang til. Strukturerte grammatikkøvinger for viderekomne</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Arbeidsbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Grunnbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie przez studenta</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen. 1988. <em>Norsk grammatikk for utlendinger</em>, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena/Balicki, Maciej. 2009. <em>Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom średnio zaawansowany</em>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Michalsen, Bjørg A./Ryen, Else. 1990. <em>Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk</em>, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Ryen, Else. 1988. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Norsk som fremmedspråk. Grammatikk</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen, Rolf. 1987. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Preposisjonsøvelser med svar</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Moss: Oris Forlag.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. <em>Praktisk norsk 2. Øvingsbok i grammatikk for voksne innvandrere</em>, Oslo: Cappelen.</span></p>
Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2016/17

kurs dla studentów studiów podyplomowych - skandynaswistyka


Literatura

wg sylabusa

Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2017/18

KURS DLA STUDENTÓW SKANDYNAWISTYCZNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


Literatura

wg syllabusa

seminarium licencjackie

kurs wspomagający seminarium licencjackie, Helena Garczynska, skandynawistyka

Studia za granicą HG

Kurs jest przezanczony dla studentów Instytutu Skandynawistyki i Fennistykiwybierających się na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus i zawiera szereg informacji przygotowawczych do wyjazdu


Literatura

wg załącznika

ATC-WOiG-AKWA-L3DZ-(2020/2021) Technologia Informacyjna
ATC-WOiG-GWOZW-L3DZ-(2020/2021) Metody numeryczne i programowanie

Podstawy programowania i metod obliczeniowych dla Gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód

ATC-WOiG-HYDRO-L3DZ-(2020/2021) Technologia Informacyjna
ATC-WOiG-OCEAN-L3DZ-(2020/2021) ABC IT
ATC-WOiG-OCEAN-L3DZ-(2020/2021) Technologia Informacyjna
ATC-WOiG-OCEAN-MU2-(2020/2021) Regional Oceanography - Case Studies: Physical Oceanography

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętność pozyskiwania, analizowania dostępnych danych i ich interpretacji w oparciu o publikacje. Kształcenie umiejętności wyrażania opinii, na tematy naukowe, popartych argumentacją.

Regional Oceanography - Case Studies 2019/2020

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętność pozyskiwania, analizowania dostępnych danych i ich interpretacji w oparciu o publikacje. Kształcenie umiejętności wyrażania opinii, na tematy naukowe, popartych argumentacją.

Technologia informacyjna

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych w treściach programowych, niezbędnych w dalszym
procesie kształcenia.


Literatura

Introduction to Computing, Explorations in Language, Logic, and Machines. David Evans University of Virginia

Technologia Informacyjna - Akwakultura 2018/2019
Technologia Informacyjna - Akwakultura 2019/2020
Technologia Informacyjna - Oceanografia 2018/2019
Technologia Informacyjna - Oceanografia 2019/2020
Wprowadzenie do dynamiki morza - Fale
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Blok translatoryczny (3BA)

tba

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Tłumaczenia praktyczne (prawnicze) (2BA)

tba

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Przekładoznawstwo: metodologia korpusowa (1MA)

tba

ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Tłumaczenia A-B (prawnicze) (2MA)

tba

Egzamin: grupa specjalistyczna

Egzamin II MA - grupa specjalistyczna

LINGUANA Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych (Katedra Translatoryki IAiA)

Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA zaprasza osoby zainteresowane metodologią badań i praktyką przekładu specjalistycznego, zwłaszcza prawnego i prawniczego, do wspólnych spotkań i dyskusji nad wybranymi zagadnieniami. Koło działa przy Katedrze Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, opiekunem Koła jest dr Justyna Giczela-Pastwa.

dane kontaktowe:

e-mail: redakcja.linguana@gmail.com

www: www.tinyurl.com/translatoryka-linguana; www.facebook.com/linguana


Literatura

podana w treści kursu

ATC-WB-BIO-L3DZ-(2020/2021) Biologia zachowań kryminalnych

Kurs do przedmiotu Biologia zachowań kryminalnych na kierunku Biologia.

ATC-WPiA-CCJ-L3DZ-(2020/2021) Criminal Biology

Criminal Biology (Criminology and Criminal Justice)

ATC-WPiA-KRYM-L3DZ-(2020/2021) Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kurs do przedmiotu Kryminologia I (Biologia kryminalna) dla studentów kierunku Kryminologia.

ATC-WPiA-KRYM-L3ZAO-(2020/2021) Kryminologia I (Biologia kryminalna) ZAO

Kurs do przedmiotu Kryminologia I (Biologia kryminalna) dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Kryminologia

Kurs testowyAheba - E-learning – szkolenie IT z tworzenia treści e-learningowych - gr C
Neurobiologia uzależnień WB
WG Egzaminy 2020/2021

Kurs przeznaczony dla studentów przystępujących do egzaminów z przedmiotów Kryminologia I, Criminal Biology, Biologia kryminalna, Biologia zachowań kryminalnych, Neurobiologia uzależnień, Neurobiologiczne podłoże zmienności indywidualnej, Przestępczość seksualna itd.

kurs - test

Kurs dla potrzeb szkolenia


Literatura

brak

Seminarium PODATKI SAMORZĄDOWE LIC SZ

Seminarium PODATKI SAMORZĄDOWE LIC SZ

Seminarium PODATKI SAMORZĄDOWE MSU SZ

Seminarium

Seminarium PRAWO FINANSOWE MSU SD

Seminarium PRAWO FINANSOWE MSU SD

Seminarium PRAWO FINANSOWE MSU SZ

Seminarium Prawo finansowe MSU SZ

Seminarium PRAWO PODATKOWE LIC SD

Seminarium PRAWO PODATKOWE LIC SD

Seminarium PRAWO PODATKOWE LIC SZ

Seminarium PRAWO PODATKOWE LIC SZ

Seminarium PRAWO SAMORZĄDOWE LIC SD

Seminarium PRAWO SAMORZĄDOWE LIC SD

ATC-WE-MSG-L3DZ/ZAO-(2020/2021) Prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

ATC-WE-MSG-L3DZ-(2020/2021) Civil and business law in international trade

The course is dedicated to students of International Business at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk.

ATC-WE-MSG-MU2DZ-(2020/2021) Business law

Business law for MSG IB students (master's studies)

ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Fuzje i przejęcia
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Prawo społek
ATC-WPiA-PiDP-L3DZ/ZAO-(2020/2021) Ład korporacyjny w spółkach
ATC-WPiA-PiDP-MU2ZAO-(2020/2021) Prawo spółek handlowych

Kurs do wykładu Prawo spółek handlowych dla studentów kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Prawo handlowe

Kurs do przedmiotu Prawo handlowe dla studentów kierunków Prawo stacjonarne i Prawo wieczorowe.

Prowadzący:

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ/ZAO-(2020/2021) Prawo umów gospodarczych
ATC-WPiA-PRAWO-SPZAO-(2020/2021) Studia podyplomowe Prawo spółek

Kurs dla słuchaczy Studiów podyplomowych Prawo spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Kierownik studiów: dr hab. Bartłomiej Gliniecki

ATC-WZ-FIR-L3DZ-(2020/2021) Capital market regulations

Course on Capital market regulations for Financial Analyst students

ATC-WZ-FIR-L3DZ-(2020/2021) Corporate law

Course on Corporate Law for Financial Analyst students by prof. UG dr hab. Bartłomiej Gliniecki

ATC-WZ-FIR-L3DZ-(2020/2021) Law

Course on Law for Financial Analyst students

Business Organization

Course on Business Organization - EBA


Literatura

...

Commercial contracts (EBA)

Course on commercial contracts on EBA studies


Literatura

:)

Prawo przedsiębiorców

Kurs do przedmiotu "Prawo przedsiebiorców" dla studentów kierunku Podatki i doradztwo podatkowe (I stopnia)


Literatura

J. Ciszewski (red.), Polskie prawo handlowe, Warszawa 2013

T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2012

Proseminarium Prawo handlowe

Proseminarium Prawo handlowe dla studentów kierunku Prawo

Metody w biologii molekularnej - wykład
Wprowadzenie do metodologii badań eksperymentalnych 2020/2021

Kurs przedstawia zastosowanie metody naukowej w badaniach eksperymentalnych w praktyce. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawidłowego planowania i wykonania doświadczeń oraz kontrolą układu doświadczalnego. W trakcie kursu student będzie zapoznawał się z następującymi zagadnieniami:

- bezpieczeństwo w laboratorium

- podstawowe czynności laboratoryjne: przygotowanie buforów, posługiwanie się pipetą automatyczną, obsługa pH-metru, praca jałowa

- planowanie eksperymentów: kontrola układu doświadczalnego, doświadczenia pilotażowe, kontrola pozytywna i negatywna, różnica pomiędzy hipotezą a modelem badawczym

- wykonanie prostych doświadczeń ilustrujących treści programowe i pisanie raportu


Astrofizyka 2020

Astronomia z astrofizyką dla 3 roku Fizyki.

Astronomia
Astronomia_2020
Astronomia_2021
ATC-WMFI-BIONF-Informatyka_Wstęp

Wykład i ćwiczenia (1 grupa) z "Informatyka Wstęp" dla 1 roku bioinformatyki.

Programowanie_2020
Python z elementami algorytmiki 2021

Programowanie z elementami algorytmiki dla pierwszego roku Bioinformatyki

Praktyczna gramatyka języka angielskiego 3 S/Grupa 1
Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka 2

Praktyczne zajęcia z zakresu fonetyki języka angielskiego.

Załączona praca domowa 18.03.2020 dla grup 1-3.

WZ-FIR-M2-Z-2020/2021-ZAE

Materiały do zajęć z Zastosowań Analizy Ekonomicznej dla studentów 2 roku studiów zaocznych (rok akademicki 2020/21)

ATC-WZ-FIR-L3-DZ-2020/2021-FR

Course in Financial Reporting for Financial Analyst major.

ATC-WZ-FIR-M2-DZ-2020/2021-ZAE

Zadania na ćwiczenia z przedmiotu Zastosowania Analizy Ekonomicznej

CF&EV Exam 2020

CF&EV Exam 2020

Finanse Przedsiębiorstwa 2020/2021 (niestacjonarne)

Materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu z Finansów Przedsiębiorstw dla 2 roku studiów niestacjonarnych FiR w roku akademickim 2020/2021

WZ-FIR-L3-DZ-2020/2021-FA-Ethics

Ethics course (tutorials) for Financial Analyst major.

WZ-FIR-L3-DZ-2020/2021-S31-61-Seminar-AG

On-lin support for thesis seminar S31-61

WZ-FIR-M2-DZ-2020/2021-PS

An online course/workshop on ethical and professional standards in the investment industry.

WZ-ZARZ-L3-DZ-2020/2021-FP

Kurs wspierający zajęcia u dr Anny Golec. Zawartość obejmuje zadania na ćwiczenia, materiał do samodzielnego studiowania do egzaminu oraz zadania dodatkowe.

Academic writing

The aim of the course is to assist students in enhancing their academic writing skills. More specifically, the contents of the course guide the students through the language and form of particular sections of their MA dissertations. The students get to know numerous model texts and have a chance to create their own eqivalent pieces of writing, which they will use as a theoretical and practical basis to elaborate on when working towards the final shape of their dissertations.

Academic writing (Criminology)
ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Kultura i Myśl Współczesna

Kultura i myśl współczesna to zaproszenie do spotkania ze sztuką i kulturą na własnych zasadach dzięki inspiracjom płynącym od uczestników kursu. Co lubię, a czego wolę unikać? Dlaczego tak jest? Dlaczego pewne dzieła w ogóle powstały? Czy mnie dotyczą? Na te i wiele innych pytań będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi, w bieżącym semestrze skupiając się na sztukach wizualnych (muzea, galerie, wystawy, festiwale, teatr).

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Sight translation

Kurs ma na celu zaznajomienie studentów z technikami przekładu ustnego a vista (w tym jako przygotowanie do tłumaczenia symultanicznego). Na zajęciach studenci mają okazję doskonalić umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, rozwijać elastyczność językową oraz poszerzać terminologię dotyczącą ważnych zjawisk społecznych i politycznych. Kurs ma ponadto wspierać proces wypracowywanie własnych taktyk i strategii radzenia sobie z wyzwaniami przekładowymi oraz stresem związanym z wystąpieniami publicznymi, a także wdrożyć studentów w realia pracy tłumacza ustnego (stawki, etyka zawodowa, przygotowanie do zlecenia, zasady współpracy z klientem itp.).


ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) System polityczny i ekonomiczny UK i USA

This lecture course is a general survey of the political and economic systems of both the USA and the United Kingdom. The course will range quite widely and also incorporate contemporary social and cultural issues in the two countries, whilst also focusing on the language used by institutions, the media and individuals to discuss these topics.

ATC-WF-FILANG-L3DZ-(2020/2021) Tłumaczenia ustne

Kurs stanowi wprowadzenie do tłumaczenia ustnego ze szczególnym uwzględnieniem przekładu ustnego konferencyjnego (konsekutywnego i symultanicznego). Student poznaje i stosuje strategie przekładu ustnego dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym wykonywanym samodzielnie, w parach i w grupach. Student przygotowuje i tłumaczy wypowiedzi indywidualne oraz dyskusje. W procesie przygotowania student wyszukuje i gromadzi informacje z danego obszaru tematycznego z wykorzystaniem opracowań książkowych i elektronicznych. W trakcie zajęć wykorzystywane są również gotowe materiały audiowizualne. Student krytycznie ocenia jakość tłumaczeń wykonanych podczas zajęć, stosując terminologię badań nad przekładem ustnym oraz odwołując się do poznanych reguł komunikacji językowej i interpersonalnej, a także swojej wiedzy o świecie. Korzystając z zaawansowanego sprzętu do nauki tłumaczeń symultanicznych, student uczy się prawidłowych reakcji na wyzwania, przed jakimi stają profesjonalni tłumacze na rynku. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie poprzednich semestrów. W wyjątkowych przypadkach prowadzący może odstąpić od tej zasady z ważnych powodów

ATC-WF-FILANG-MSU2DZ-(2020/2021)
ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) Gorszczyńska P. Seminarium magisterskie

Celem seminarium magisterskiego dla studentów translatoryki anglistycznej jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań przekładoznawczych, głównie w dziedzinie przekładu ustnego i audiodeskrypcji, ale także innych rodzajów przekładu specjalistycznego, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Cele szczegółowe obejmują przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych, pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji, rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań, rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć seminaryjnych będą stosowane elementy tutoringu akademickiego i pracy projektowej.


ATC-WF-FILANG-MU2DZ-(2020/2021) PNJA KZ/TŁUM. A-B Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o tłumaczenia ustne oraz towarzyszące im ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, a także te ukierunkowane na wystąpienia publiczne, w tym debaty.
Przekład ustny [ścieżka w ramach Studiów Podyplomowych Tłumaczenia ustne] Tłumaczenia ustne – konferencyjne (symultaniczne, czyli równoczesne – wykonywane w kabinie lub szeptane,&nbsp; konsekutywne, czyli następcze – wykonywane „na przemian” z mówcą (liaison) lub „po mówcy”, a vista (tzw. „z kartki”)), środowiskowe (dla służb publicznych), towarzyszące, fokusowe (marketingowe) i inne na stałe wpisały się w komunikację z wykorzystaniem języków obcych. Potrzebne są podczas rozmaitych spotkań o różnym stopniu oficjalności, w tym podczas wizyt gości zagranicznych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, negocjacji, w sądzie, na posterunku policji czy gabinecie lekarskim.<br />Kurs stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych tłumaczy konferencyjnych, rozwijając u słuchaczy nie tylko umiejętności warsztatowe, lecz także potrzebę poznawania świata, znajomośćjęzyków przekładu, umiejętność swobodnego budowania wypowiedzi przed dużymi grupami odbiorców, skrupulatność, wytrwałość, opanowanie, odporność na stres, odwagę czy dyplomację.<br />
Literatura
Bibliografia stanowi część materiałów wspomagających kurs dostępnych dla jego uczestników.<br />
Seminarium magisterskie 2016

Zapoznanie studenta ze specyfiką badań w subdziedzinie, której dotyczy seminarium (przekład ustny konferencyjny, przekład audiowizualny, w tym audiodeskrypcja) i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej.  Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych. Pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji. Rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań.. Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Rozwijanie umiejętności zarządzania projektem tłumaczeniowym, tłumaczenia w zespole, ewentualnego wykonywania pracy na zlecenie jednostek samorządowych, administracji, instytucji kultury i innych zleceniodawców.


Literatura

Udostępniona studentom po zapisaniu się na kurs.

Seminarium magisterskie 2018-2020

Celem seminarium magisterskiego dla studentów translatoryki anglistycznej jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań przekładoznawczych, głównie w dziedzinie przekładu ustnego i audiodeskrypcji, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Cele szczegółowe obejmują przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych, pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji, rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań, rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć seminaryjnych będą stosowane elementy tutoringu akademickiego i pracy projektowej.


Sight translation

Sight translation.

Środowisko pracy tłumacza

protokół dyplomatyczny

zarządzanie czasem

zarządzanie stresem

 


Literatura

udostępniona uczestnikom kursu

Tłumaczenia techniczne 2

Celem kursu jest ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie podstawowych typów tłumaczeń specjalistycznych technicznych. Studenci tłumaczą różnorodne teksty specjalistyczne z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski zgodnie z wymogami rynkowymi. W toku kursu studenci wypracowuję i doskonalą techniki tłumaczenia specjalistycznego, w tym metody wyszukiwania odpowiednich ekwiwalentów terminologicznych i frazeologicznych oraz tworzenia funkcjonalnego tekstu docelowego, respektującego zasady języka docelowego i uwzględniającego specyfikę kulturową odbiorcy. Studenci przygotowują się do zadania translatorskiego poprzez przygotowanie prezetnacji i zestawień słownictwa z danej dziedziny, zgodnej z bieżącym i prognozowanym zapotrzebowaniem rynkowym, zwracając przy tym szczególną uwagę na różnice między przeglądanymi na etapie przygotowań tekstami oryginalnymi w języku polskim i angielskim oraz ucząc się skutecznie planować czas i zasoby potrzebne do terminowego wykonania tłumaczenia. Studenci tłumaczą teksty z dziedzin takich jak współczesna energetyka niekonwencjonalna czy obronność. Rozwiązania translatorskie są omawiane z zastosowaniem terminologii przekładoznawczej.


Literatura

Voellnagel, A. (1998) Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Wydawnictwo TEPIS

Byrne, J. (2006) Technical Translation. Usability Strategies for Translating Technical Documentation. Springer

Brieger N., Pohl A. 2002. Technical English. Vocabulary and Grammar. Summertown Publishing (wybrane zagadnienia)

Tłumaczenia ustne

do uzupełnienia


Literatura

do uzupełnienia

Tłumaczenia ustne - konsekutywne rozszerzone

Kurs ma na celu rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji różnych form tlumaczenia ustnego. Student poznaje i stosuje zaawansowane strategie przekładu ustnego konsekutywnego i symultanicznego, dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym wykonywanym samodzielnie i w grupach z wykrzystaniem dłuższych wypowiedzi. Student przygotowuje i tłumaczy dłuższe wypowiedzi indywidualne oraz dialogi przedstawiane w formule wystąpień, konferencji, konferencji prasowych, negocjacji czy pracy grup fokusowych, wdrażając techniki pamięciowe i warsztat wystąpień publicznych. W procesie przygotowania student wyszukuje i gromadzi informacje z danego obszaru tematycznego z róźnych źródeł. W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały audiowizualne, w tym wypowiedzi rodowitych użytkowników języka i obcokrajowców. Student krytycznie ocenia jakość tłumaczeń wykonanych podczas zajęć, stosując terminologię badań nad przekładem ustnym oraz odwołując się do poznanych reguł komunikacji językowej i interpersonalnej, a także swojej na bieżąco poszerzanej wiedzy o świecie. Korzystając z zaawansowanego sprzętu do nauki tłumaczeń ustnych, student ugruntowuje prawidłowe reakcje na wyzwania, przed jakimi stają profesjonalni tłumacze.


Literatura

Wskazana w sylabusie.

Tłumaczenia ustne 2 Zajęcia składające się na kurs tłumaczenia ustne II mają na celu zapoznanie studentów z wymaganiami, jakie przed tłumaczem stawia tłumaczenie symultaniczne (kabinowe i szeptane), takimi jak np. podzielność uwagi przy jednoczesnym słuchaniu i mówieniu, tłumaczenie pod presją czasu czy współpraca z partnerem w kabinie. Kolejno wprowadzanie taktyki ćwiczone są na podstawie materiałów stanowiących część kursu oraz przemówień przygotowywanych przez studentów. Poszczególne tłumaczenia omawiane są na bieżąco i w oparciu o nagrane wystąpienia studentów. Ponadto kurs wyrabia nawyk ciągłego poszerzania wiedzy ogólnej i słownictwa z wielu dziedzin.
Literatura
Jones, R. (2002) Conference Interpreting Explained. St. Jerome Publishing
Tłumaczenia ustne 2b Kurs obejmuje tłumaczenia w technikach konsekutywnych i symultanicznych, także w ramach zaaranżowanych sytuacji konferencji prasowej, konferencji, spotkań warsztatowych itp. Kurs, stanowiąc alternatywę dla kursu tłumaczenia ustne 3, jest okazją do ugruntowania i poszerzenia zakresu umiejętności zdobytych na kursach tłumaczenia ustne 1 i tłumaczenia ustne 2. Wyróżniający się studenci będą zapraszani są do obserwowania rzeczywistej pracy tłumacza. Dodatkowo kurs porusza wybrane zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego i dykcji.
Literatura
Nolan, J. (2005) Interpretation: Techniques and Exercises. Multilingual Matters Ltd, Clevedon, Buffalo, Toronto
Toczyńska, B. (2007) Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk
źródła wskazane przez prowadzącą w trakcie trwania kursu
Tłumaczenia w parze językowej A-B - audiodeskrypcja

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do doboru materiału audio-wizualnego do audiodeskrypcji, stworzenia scenariusza audiodeskrypcji, nagrania ścieżki audio deskrypcyjnej, jej montażu oraz zaprezentowania gotowego produktu w formie rzeczywistej projekcji z udziałem osób niewidomych. Poza opanowaniem narzędzi zwiększających szanse na zatrudnienie studenci mają okazję do przećwiczenia autoprezentacji i prezentacji pracy własnej w konfrontacji z wymagającym odbiorcą. Kształtuje się ich wrażliwość społeczna na osoby wykluczone z głównego nurtu kultury.


Literatura

A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

Chmiel, A., Mazur, I. 2014. Audiodeksrypcja. Poznań: Wydział Anglistyki UAM.

Künstler, I., Butkiewicz, U., Więckowski, R. 2012. Audiodeskrypcja – zasady tworzenia, Warszawa: Fundacja Kultury Bez Barier.

Trzeciakiewicz, M. (ed.) 2014 Audiodeskrypcja w teorii i praktyce, czyli jak mówić o tym, czego nie można zobaczyć. Podręcznik do nauki audiodeskrypcji. [Online] Available from: http://www.culturamentis.org/wp-content/uploads/2014/05/PWP-Do-Przodu-Podr%C4%99cznik-do-audiodeskrypcji.pdf [Accessed 07.04.2016].

B. Literatura uzupełniająca:

Szarkowska, A., Jankowska, A. 2015. ‘Audio describing foreign films’. The Journal of Specialized Translation, 23, [Online] Available from: http://www.jostrans.org/issue23/art_szarkowska.php [Accessed 07.04.2016].

The Polish Media Broadcasting Act, amended on 25 March 2011 (Ustawa o radiofonii i telewizji, Journal of Laws of 2011 no. 85 item 459).

Tłumaczenia w parze językowej A-B - tłumaczenia ustne dialogiczne

Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad przekładu dialogicznego (w tym środowiskowego i biznesowego) oraz wyćwiczenie technik jego wykonywania w oparciu o metody takie jak odtwarzanie scen odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje wymagające tej formy przekładu czy krytyczna analiza wykonanych tłumaczeń. Kurs zwraca uwagę na istotne podobieństwa i różnice pomiędzy przekładem ustnym dialogicznym a konferencyjnym, w tym aspekty etyczne, warunki pracy czy wymagania stawiane tłumaczowi przez odbiorców tłumaczenia. Jak w przypadku pozostałych kursów przekładu ustnego, także ten kurs rozwija słownictwo w j. polskim i angielskim w zakresie dziedzin  wymagających wsparcia ze strony tłumacza - w tym wypadku środowiskowego czy biznesowego - np. słownictwo spotykane w dyskursie organów egzekucji prawa, instytucji pomocowych, przedsiębiorstw czy środowisk medycznych. Zajęcia realizowane są w specjalistycznym laboratorium nauczania przekładu ustnego wyposażonym w niezbędne rozwiązania audiowizualne.


Literatura

A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

Tipton, R., Furmanek, O. 2016. Dialogue Interpreting A Guide to Interpreting in Public Services and the Community. London and New York: Routledge.

Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

B. Literatura uzupełniająca:

Mason, I. (red.) 2014. Triadic Exchanges: Studies in Dialogue Interpreting. London and New York: Routledge.

Tryuk, M. 2010. O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach – teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce. Warszawa: BEL Studio.

Wstęp do teorii przekładu ustnego  Kurs jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z teoretyczną stroną przekładu ustnego. Obejmuje m.in. pojęcia, teorie, modele, paradygmaty i kierunki badań związanych z tłumaczeniem ustnym.

Literatura
Pochhacker, F., Introducing Interpreting Studies, Routledge, 2004.
Franz Pochhacker, Miriam Shlesinger (eds.), The Interpreting Studies Reader, Routledge, 2002.
Articles selected by the teacher.

Zarządzanie projektem tłumaczeniowym

Celem kursu jest uzyskanie przez studenta kompetencji w zakresie inicjowania, definiowania, planowania i zarządzania realizacją projektu tłumaczeniowego, pozwalającą mu w przyszłości świadomie i kompetentnie podejmować różne role w zespole tłumaczy w wydawnictwie. W efekcie studenci mają na celu przygotowanie faktycznego projektu tłumaczeniowego. 

Zdefiniowanie zakresu zadania; podział ról (harmonogram pracy nad przekładem; manager projektu, zespoły tłumaczy; etap redakcji i korekty, uzgodnienie terminologii);  praca w grupach; dyskusja; rozwiązywanie zadań.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Bogusz, W.,  K. Pruszyński, „Zarządzanie Projektami”, http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/395-402_NE_Bogusz.pdf
Munday, H. and J. Munday, Translation. An advanced resource book, Routledge, London and New York 2004.
               Project Management Institute, Inc.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Third
Edition, 2004.
Praca na oryginalnych materiałach 
B. Literatura uzupełniająca
              Słowniki dwujęzyczne, słowniki języka polskiego
              Słowniki terminologiczne

General principles for processing personal data
Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 


Literatura

https://uodo.gov.pl/

https://uodo.gov.pl/pl/p/edukacja


materiały szkoleniowe otrzymane na warsztatach dla ABI organizowanych przez KSOIN
Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz – "Ochrona Danych Osobowych". Komentarz

Analiza ekonomiczna
Bankowość
Dyplomacja gospodarcza
Ekonomika banku - kurs e-learningowy 3 NSL

Bank jako przedsiębiorstwo, cele i organizacja

Sprawozdania finansowe banków

- bilans

- rachunek zysków i strat

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych

- informacja dodatkowa

Kapitał własny banków

Wycena aktywów bankowych

Zarządzanie ryzykiem bankowym

- ryzyko kredytowe banku

- ryzyko płynności

- ryzyko stopy procentowej

- ryzyko kursowe

- ryzyko zmiany wartości papierów wartościowych i nieruchomości

- ryzyko prawne

- ryzyko operacyjne

Wskaźniki oceny działalności banku

- współczynnik wypłacalności

- wskaźniki płynności

- wskaźniki rentowności

- wskaźniki marketingowe

 

Procesy konsolidacyjne w sektorze

Wycena produktów bankowych


Literatura

Współczesna bankowość tom 1, pod red. A Zaleska, Warszawa 2006

Raporty NBP i KNF

miesięczniki: Bank, Gazeta Bankowa, Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Ekonomika banku e-learning
Ekonomika banku PDW
Etykieta biznesu
Handel zagraniczny Polski
Przedsiębiorczość na rynku międzynarodowym
Systemy i operacje bankowe
Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym i spółdzielczym

Specyfika banku jako przedsiębiorstwa komercyjnego

Podstawowe operacje bankowe w aspekcie ryzyka bankowego Istota i klasyfikacja ryzyka bankowego

Etapy zarządzania ryzykiem bankowym

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Zabezpieczenia prawne spłaty kredytów bankowych

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Zarządzanie ryzykiem walutowym, ryzykiem zmiany cen papierów wartościowych i ryzykiem zmiany cen nieruchomości

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego

Ocena kondycji finansowej banku

Sieć bezpieczeństwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem banków 


Literatura

M. Capiga, Finanse banków, Wolter Kluwer, Warszawa 2011.

W. Żółtkowski, Bank Lokalny, CeDeWu.pl, Warszawa 2011. 

Źródła finansowania działalności na rynkach zagranicznych 1 HZ NS2-4 MSG 1HZ NS2-3 MSG
Źródła finansowania działalności na rynkach zagranicznych 1. HZ SS2 MSG
Źródła finansowania działalności na rynkach zagranicznych 1HZ
Źródła finansowania działalności na rynkach zagranicznych 2020/2021
abc
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Ćwiczenia Podstawy prawoznawstwa
ATC-WPiA-KRYMINOLOGIA-L3ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia Wstęp do wiedzy o państwie i prawie
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Ćwiczenia Logika dla prawników
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Ćwiczenia Prawoznawstwo
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia Logika dla prawników
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia Logika dla prawników
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia Prawoznawstwo
Logika dla prawników - ćwiczenia
Logika prawnicza

Kurs e-learningowy ma w założeniu jego autora stanowić dodatkową pomoc dydaktyczną dla studentów w ich naukowych poszukiwaniach. Należy traktować go jako uzupełnienie treści omawianych w czasie naszych ćwiczeń z logiki dla prawników, jak również powtórkę zrealizowanego dotychczas materiału. Ze względu na szczególne miejsce, jakie zajmują klarowne i ścisłe metody rozumowania w codziennej pracy prawnika, w niniejszym kursie zostaną uwzględnione także elementy logiki praktycznej.


Literatura

A. Literatura podstawowa:

Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2014.

B. Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.

Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961.

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2006.

Fizjologia zwierząt i człowieka - BM

Egzamin zaliczeniowy z przedmiotu: Fizjologia Zwierząt i Człowieka dla Studentów Biologii Medycznej


Fizjologia zwierząt i człowieka - ćwiczenia

Kurs został stworzony w celu przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego dla przedmiotu, który prowadzony był w aplikacji MS Teams.

Fizjologia zwierząt i człowieka - GiBE

Egzamin zaliczeniowy 

Neurofizjologia - ćwiczenia

Kurs powstał na potrzeby przeprowadzania sprawdzianów zaliczeniowych 

ATC-MWB-Bioinformatyka - Biologia komórki i metabolizm

Kurs Biologia komórki i metabolizm dla kierunku Bioinformatyka

„ATC-”Kształtowanie zachowań pracowników

Egzamin z przedmiotu będzie przeprowadzony 

07.06.2021 o godz. 15.30-16.00 na Portalu Edukacyjnym

Czas trwania - 12min.

Nie ma możliwości poprawiania odpowiedzi!


„ATC-”Seminarium mgr
ATC Globalizacja a wyzwania menedżerskie

Egzamin z przedmiotu będzie przeprowadzony 

01.06.2021 o godz.13.30-14.00 na Portalu Edukacyjnym

Czas trwania - 15min.

Nie ma możliwości poprawiania odpowiedzi!


 

Negocjacje w biznesie międzynarodowym
Organizational Behavior

The field of Organizational Behavior is about understanding how people and groups in organizations behave, react, and interpret events. It also describes the role of organizational systems, structures, and processes in shaping behavior, and explains how organizations really work. This course is designed to expose you to important theories and conceptual models for analyzing, understanding, and managing human behavior within organizations. Topics include motivation, rewarding behavior, individual and group behavior, conflict, power and politics, leadership, job design, organizational structure, decision making, communication and organizational change and development.


Literatura

 Organizational Behavior, 3th edition, by Stroh L., G.Northcraft, M.Neale, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 2002

or Essentials of Organizational Behavior (14th Edition), by S. P. Robbins, T. A. Judge, Pearson, New York, 2016

Przywództwo menedżerskie

Celem przedmiotu jest pokazanie istotności roli i funkcji przywódcy w organizacjach poprzez zapoznanie studentów z procesem kształtowania relacji pracowniczych. Objaśnienie założeń nowoczesnego przywództwa umożliwi włączenie zasad etycznych do procesu podejmowania decyzji.

Psychologia Społeczna

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami psychologii społecznej pozwalającymi na udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób to, co robi myśli i czuje jeden człowiek, wpływa na to, co robi, myśli i czuje drugi człowiek?

Seminarium Licencjackie
Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy

Zapoznanie studenta z tematyką zarządzania talentami oraz sposobami wyszukiwania i wzmacniania szczególnych umiejętności pracowniczych;

Wzrost znaczenia nadzwyczajnych umiejętności na rynku pracy. Kontekst organizacyjny-struktury i metody umiędzynarodowienia; różnice kulturowe; kadra międzynarodowa, procedury naboru i rozwoju pracowników; poszukiwanie i szkolenia talentów -cele i efekty; kwestie wynagrodzeń- różnice ze względu na jednostki działania; procedury migracyjne pracowników; Relacje pracownicze w organizacjach.

UWAGA:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie uzyskanych punktów z zadań!


Literatura

J.Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011

Literatura uzupełniająca:

C.Vance, Y.Paik, Managing Global Workforce, M.E.Shape, New York 2006,

P.Dowling, M.Festing, .Eagle, International Human Resource Management, Thomson Learning, London 2008.

R.Lucas, B.Lupton, H.Mathieson, Human Resource Management in an Intermational Context, CIPD, London 2010.

Wybrane aspekty Rynku Pracy

Istotą kursu jest zapoznanie studenta z takimi tematami jak:

Lokalny, regionalny i globalny rynek pracy. Teoria kapitału ludzkiego. Współzależności występujące pomiędzy rynkiem pracy a edukacją. Społeczeństwo wiedzy – potrzeby edukacyjne gospodarki. Współczesne cechy siły roboczej. Dyskryminacja na rynku pracy. Bezrobocie: Rodzaje i przyczyny bezrobocia. Pozycja absolwentów na rynku pracy. Globalny rynek pracy: Kogo dotyczy i jak się kształtuje? Zależności pomiędzy globalnym a regionalnym rynkiem pracy. Migracje zarobkowe:  „Drenaż mózgów”  w dzisiejszym świecie.

UWAGA:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie uzyskanych punktów z zadań!
Literatura
                Kotlorz D., Ekonomia rynku pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej Katowice 2007.
                Grodzicki J., Rola Kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd.UG, Gdańsk 2003.
                        Literatura uzupełniająca:
                 Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
                 Global Employment Trends, ILO 2012
               Popyt na pracę cudzoziemców : Polska i sąsiedzi / S. Golinowska, M.Bednarski [et al.],Warszawa : IPiSS, 2004.
                 J.Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011
ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Historia regionu nordyckiego
ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Media a demokracja
ATC-WF-SKAND-L3DZ-(2020/2021) Seminarium licencjackie

Cele przedmiotu
• Zapoznanie ze specyfiką teorii literatury i przekładu oraz zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy
dyplomowej.
• Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań w języku skandynawskim
• Zapoznanie z podstawami metodologii i warsztatu badań literatury źródłowej i docelowej, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji.
• Kształcenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych w języku skandynawskim, m.in. zbierania i selekcji materiałów,
porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu.
• Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Język polski:
• Billingham, Jo. 2006. Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Cottrell, Stella. 2007. Podręcznik umiejętności studiowania, tłum. Tomasz Piwowarczyk, Jacek Spólny, Poznań: Zysk i s-ka.
• Gambarelli, Gianfranco. 1998. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków:
Universitas.
• Osuchowska, Barbara. 2005. Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa: Inicjał.
Język szwedzki:
• Jarrick, Arne; Josephson, Olle. 1996. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur.
• Johannesson, Eric. 1985. Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, współpraca Marie-Christine Skuncke, Uppsala: Litteraturvetenskapliga
inst.
• Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund: Studentlitteratur.
• Strömquist, Siv. 1999. Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala: Hallgren &
Fallgren.
• Trost, Jan. 2002. Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur.
Język norweski:
• Rienecker, Lotte. 2006. Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, współpraca Peter Stray Jørgensen, Bergen:
Fagbokforlaget.
• Helness, Anne m.fl. 2005. Gode råd for skrivning av akademiske oppgaver, Oslo: Universitetet, http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
Język duński:
• Rienecker, Lotte. 2005. Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, współpraca Peter Stray Jørgensen,
Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Każdy student studiuje indywidualnie pozycje bibliograficzne zamieszczone w swojej pracy licencjackiej
B. Literatura uzupełniająca
• Björk, Lennart A.; Räisänen, Christine. 1999. Academic writing. A university writing course, Lund: Studentlitteratur.

ATC-WF-SKAND-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie
ATC-WF-SKAND-SP1DZ-(2020/2021) Historia regionu nordyckiego - podyplomowe
Podstawy ideowe społeczeństw nordyckich 2017/2018

W ramach zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z ideami i ideologiami leżącymi u podstaw społeczeństw nordyckich i ich rozwojem w perspektywie historycznej. Omówiona zostanie specyfika państw nordyckich pod względem organizacji społeczeństw i kształtu polityki oraz geneza współczesnych rozwiązań w tej dziedzinie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
Wybrane zagadnienia i rozdziały:

• Anderson, Benedict (1997): Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
• Christiansen, Niels Finn et al. (eds.) (2006): The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
• Esping-Andersen, Gösta (2010): Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
• Musiał, Kazimierz (2002): Roots of the Scandinavian model: images of progress in era of modernisation. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
• Sørensen, Øystein; Stråth, Bo (eds.) (1997): The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press.
• Smith, Adam D. (2007), Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
• Tägil, Sven (ed.) (1995): Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. Southern Illinois University Press.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Wybrane zagadnienia i rozdziały:
• Maciejewski, Witold (ed.) (2002): The Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies. Poznań: The Baltic University Programme.
• Szelągowska, Grażyna  (1992): Idea zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim I połowy XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwa UW.
• Szelągowska, Grażyna (2010): Dania. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

B. Literatura uzupełniająca
Wybrane zagadnienia i rozdziały:
• Dobek-Ostrowska, Bogusława (2009): Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa: PWN.

• Fellman, Susanna et al. (eds.) (2008): Creating Nordic capitalism: The business history of a competitive periphery. New York: Palgrave Macmillan.
• Kirby, David (1990): Northern Europe in the early modern period: the Baltic world 1492-1772, London: Longman Group.
• Kirby, David (1999): The Baltic world 1772-1993: Europes northern periphery in an age of change, London: Longman Group.
• Nordstrom, Byron J. (2000): Scandinavia since 1500. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
• Szelągowska, Grażyna (2002): Poddany i obywatel: stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
• Szelągowska, Krystyna (2011): My Norwegowie: tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych. Kraków: Avalon.

Proseminarium 2017/2018

• Zapoznanie studenta z przykładami myśli teoretycznej z wybranej dziedziny  (odpowiednio z dziedziny literatury, mediów, nauk społecznych, historycznych, kultury).
• Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego.
• Zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem planowanej pracy dyplomowej.
• Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań w języku skandynawskim.
• Zapoznanie z podstawami metodologii i warsztatu badań literatury źródłowej i docelowej, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji.
• Kształcenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych w języku skandynawskim, m.in. zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu.
• Rozwijanie umiejętności krytycznej analizy i formułowania wniosków na podstawie materiałów źródłowych.
• Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Język polski:
• Billingham, Jo. 2006. Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Cottrell, Stella. 2007. Podręcznik umiejętności studiowania, tłum. Tomasz Piwowarczyk, Jacek Spólny, Poznań: Zysk i s-ka.
• Gambarelli, Gianfranco. 1998. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków: Universitas.
• Osuchowska, Barbara. 2005. Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa: Inicjał.
Język szwedzki:
• Jarrick, Arne; Josephson, Olle. 1996. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur.
• Johannesson, Eric. 1985. Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, współpraca Marie-Christine Skuncke, Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst.
• Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund: Studentlitteratur.
• Strömquist, Siv. 1999. Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
• Trost, Jan. 2002. Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur.
Język norweski:
• Rienecker, Lotte. 2006. Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, współpraca Peter Stray Jørgensen, Bergen: Fagbokforlaget.
• Helness, Anne m.fl. 2005. Gode råd for skrivning av akademiske oppgaver, Oslo: Universitetet, http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
Język duński:
• Rienecker, Lotte. 2005. Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, współpraca Peter Stray Jørgensen, Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Każdy student studiuje indywidualnie pozycje bibliograficzne zamieszczone w swojej pracy licencjackiej
B. Literatura uzupełniająca
• Björk, Lennart A.; Räisänen, Christine. 1999. Academic writing. A university writing course, Lund: Studentlitteratur.
• Wskazana literatura dotycząca wybranych przykładów myśli teoretycznej  (odpowiednio z dziedziny literatury, mediów, nauk społecznych, historycznych, kultury). Lista aktualizowana w każdym roku akademickim.

Korporacje Globalne Zaliczenie r.a. 2020/2021 2NS1 Ek

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Korporacje Globalne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Korporacje Globalne Zaliczenie r.a. 2020/2021 2SS1 Ek

Zaliczenie przedmiotu Korporacje Globalne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.