Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Seminarium magisterskie

Kurs wspomagający seminarium magisterskie


Literatura

Wykaz literatury

Zamieszczony w sylabusie przedmiotu

Inżynieria Oprogramowania 2014

Będzie dodany


Literatura

Będzie dodana

Podstawy Inżynierii Oprogramowania (z)

  Podstawy Inżynierii Oprogramowania dla studentów zaocznych


Literatura

I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997.
Uzupełniająca:
Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
Pressman R.S.:  Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992.

Semantyczne przetwarzanie danych Celem kursu jest zapoznanie studentów czym są, co oferują i jak powinno się budować i wykorzystywać technologie semantyczne
Literatura
<p>1. Materiały wykładów</p><p>2. W3C: Semantic Web Activities (http://www.w3.org/2001/sw/)</p><p>3.A. Gomez-Perez, M. Fernandez-Lopez, O, Corcho, Ontological Engineering<br /></p><p>4. Dim Allemang, Jim Hendler, Semantic Web for working ontologist</p>
Gramatyka kontrastywna języków skandynawskich

kurs wspomagający zajęcia


Literatura

lista lektur załączona w wordzie

Gramatyka opisowa języka norweskiego 2 rok

kurs dla studentow linii norweskiej kierunku skandynawistyka


Literatura

wg sylabusa

Gramatyka opisowa języka norweskiego I rok Kurs gramatyki opisowej języka norweskiego przeznaczony dla studentów linii norweskiej I roku, rok akad. 2012/13, zawierający materiały pomocnicze do zajęć
Literatura
<p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena/Balicki, Maciej. 2009. <em>Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom średnio zaawansowany</em>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1985. <em>En gang til. Strukturerte grammatikkøvinger for viderekomne</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Grunnbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Arbeidsbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen, Rolf. 1987. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Preposisjonsøvelser med svar</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Moss: Oris Forlag.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie<br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena. <span style="">2008<em>. Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy</em></span>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Ryen, Else. 1988. <em>Norsk som fremmedspråk. Grammatikk</em>, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen. 1988. <em>Norsk grammatikk for utlendinger</em>, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.</span></p>
Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE <p>kurs gramatyki języka norweskiego dla studentów Studium Podyplomowego.</p><p>Materiały pomocnicze i uporządkowujące</p>
Literatura
<p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">wykorzystywana podczas zajęć</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena. <span style="">2008<em>. Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy</em></span>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1985. <em>En gang til. Strukturerte grammatikkøvinger for viderekomne</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Arbeidsbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. 1991. <em>Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Grunnbok</em>, Oslo: Cappelen.</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie przez studenta</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen. 1988. <em>Norsk grammatikk for utlendinger</em>, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><strong><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Garczyńska, Helena/Balicki, Maciej. 2009. <em>Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom średnio zaawansowany</em>, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Michalsen, Bjørg A./Ryen, Else. 1990. <em>Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk</em>, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">Golden, Anne/Mac Donald, Kirsti/Ryen, Else. 1988. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Norsk som fremmedspråk. Grammatikk</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Oslo: Universitetsforlaget.</span></p><p><span lang="SV" style="font-size:10.0pt;">Strandskogen, Åse-Berit/Strandskogen, Rolf. 1987. </span><em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Preposisjonsøvelser med svar</span></em><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">, Moss: Oris Forlag.</span></p><p><span lang="NO-BOK" style="font-size:10.0pt;">Mac Donald, Kirsti. <em>Praktisk norsk 2. Øvingsbok i grammatikk for voksne innvandrere</em>, Oslo: Cappelen.</span></p>
Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2016/17

kurs dla studentów studiów podyplomowych - skandynaswistyka


Literatura

wg sylabusa

Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2017/18

KURS DLA STUDENTÓW SKANDYNAWISTYCZNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


Literatura

wg syllabusa

Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2018/19

KURS WSPOMGAJACY

Gramatyka opisowa języka norweskiego PODYPLOMOWE 2019/20

KURS WSPOMAGAJACY DLA STUDENTOW STUDIOW PODYPLOMOWYCH SKANDYNAWISTYCZNYCH

Przekład a komunikacja międzykulturowa

kurs pomocniczy na okres zarazy

Przekład literacki norweski

Kurs wspierający zajęcia z przekładu literackiego z języka norweskiego, 2 rok MSU


Literatura

lista lektur dla uczestników kursu

seminarium licencjackie

kurs wspomagający seminarium licencjackie, Helena Garczynska, skandynawistyka

studia za granicą Informacje i materiały dotyczące studiów w Skandynawii.
Literatura
Brak.
Studia za granicą HG

Kurs jest przezanczony dla studentów Katedry Skandynawistyki wybierających się na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus i zawiera szereg informacji przygotowawczych do wyjazdu


Literatura

wg załącznika

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria Oprogramowania

Modelowanie Systemów Informatycznych

Materiały wykładowe i ćwiczeniowe


Literatura

Podana na wykładzie

Projektowanie Systemów Informatycznych - ćwiczenia

PSI


Literatura

Podana na wykładzie

Scrum w systemach informatycznych

Scrum w systemach informatycznych


Literatura

Podana na wykładzie

Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych AiB

Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych AiB


Literatura

Podana na zajęciach

Regional Oceanography - Case Studies 2019/2020

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętność pozyskiwania, analizowania dostępnych danych i ich interpretacji w oparciu o publikacje. Kształcenie umiejętności wyrażania opinii, na tematy naukowe, popartych argumentacją.

Technologia informacyjna

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych w treściach programowych, niezbędnych w dalszym
procesie kształcenia.


Literatura

Introduction to Computing, Explorations in Language, Logic, and Machines. David Evans University of Virginia

Technologia Informacyjna - Akwakultura 2018/2019
Technologia Informacyjna - Akwakultura 2019/2020
Technologia Informacyjna - Oceanografia 2018/2019
Technologia Informacyjna - Oceanografia 2019/2020
Wprowadzenie do dynamiki morza - Fale
2019-2020_BA2_Legal Translation Kurs jest realizowany w ramach bloku tłumaczeń praktycznych i stanowi wprowadzenie do tłumaczeń prawniczych. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią prawniczą oraz wyczulenie na różnice między systemami prawa i specyfiką dokumentów sporządzanych w języku angielskim i polskim.
Literatura
podana w zawartości kursu
2019-2020_MA1_Metodologie analizy tekstów (WTPiM)

Metodologie analizy tekstów: Corpus Linguistics


Literatura

podana w treści kursu

2019-2020_MA2_Projekt badawczy
LINGUANA Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych (Katedra Translatoryki IAiA)

Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA zaprasza osoby zainteresowane metodologią badań i praktyką przekładu specjalistycznego, zwłaszcza prawnego i prawniczego, do wspólnych spotkań i dyskusji nad wybranymi zagadnieniami. Koło działa przy Katedrze Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, opiekunem Koła jest dr Justyna Giczela-Pastwa.

dane kontaktowe:

e-mail: redakcja.linguana@gmail.com

www: www.tinyurl.com/translatoryka-linguana; www.facebook.com/linguana


Literatura

podana w treści kursu

Holocaust text translation  Jerzy Giebułtowski
Tłumaczenia tekstów dotyczących Zagłady Żydów europejskich jako szczególny przypadek tłumaczenia tekstów z historii najnowszej. 
 
 1. Zadania:
 2. Wprowadzenie uczestników w specyfikę przekładu tekstu naukowego dotyczącego historii najnowszej.
 3. Kształcenie umiejętności zawodowych tłumacza tekstów naukowych (aparat, źródła, przypisy, kontekst). 
 4. Praca nad przekładem różnego typu tekstów (dokumenty, historyczne, źródła, relacje, wspomnienia, pamiętniki, monografie, artykuły prasowe, analizy, interpretacje źródeł, porady – przykład tekstów z epoki).
 5. Nauka umiejętności tworzenia glosariuszy podręcznych i korzystania z istniejących źródeł tego typu.
 6. Kształcenie umiejętności swobodnego tłumaczenia tekstów historycznych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na angielski.
 7. Podstawy współpracy z redaktorem naukowym; redakcja tekstu i przygotowania do publikacji.
 8. Zajęcia odbywać się będą na platformie UG za pośrednictwem internetu. Uczestnicy mogą zadawać pytania. Przewidziane są indywidualne konsultacje z prowadzącym.
 9. Wymagania na zaliczenie: samodzielny przekład dwóch tekstów (jeden z języka angielskiego na język polski; drugi z języka polskiego na angielski)
 10. Wymagania wstępne – znajomość podstawowych funkcji narzędzia wspomagającego tłumaczenie (CAT) – WORDFAST.
 11. Efekty kształcenia:
 12. Zdobycie umiejętności pracy z CAT (wordfast).
 13. Opracowanie własnego glosariusza w formacie uniwersalnym dla większości CAT.
 14. Uczestnicy zdobędą doświadczenie i umiejętność pracy z różnymi typami narracji historycznej. 
 

Literatura
 
Lista lektur:
 1. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, rozdział III.
 2. The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939-1945 (t. 2, fragmenty).
 3. Christopher Browning, The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy September 1939-March 1942, Arrow Books, 2005 (fragmenty).
 4. Peter Black, „Prosty żołnierz <<Akcji Reinhardt>>. Oddziały z Trawnik i eksterminacja polskich Żydów”, Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, IPN, 2004. (fragmenty).
 5. Agnieszka Haska, „Adam Żurawin – bohater o tysiącu twarzy”, Zagłada Żydów nr. 2 (2006).
 6. Dziennik Hindy i Chaniny Malachi”wstęp Jan Grabowski, Lea Balint; oprac. Barbara Engelking, Zagłada Żydównr. 3 (2007).
 7. Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa, IFiS PAN, 2001 (fragmenty).
 8.  Gazeta Żydowska (1941, 1942; fragmenty)
 9. Donosy do władz niemieckich (z archiwum IPN).
Redagowanie prac dyplomowych

Kurs przeznaczony dla osób piszących prace dyplomowe. Zawiera podstawowe informacje na temat jezykowych i formalnych aspektów pracy: kompozycji, sposobów cytowania i opisywania cytatów (w formie przypisów i bibliografii), stylu naukowego, poprawności językowej (w tym ortograficznej i interpunkcyjnej) oraz poprawności edytorskiej (formatowania w edytorze tekstu).


Literatura

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Kamień J., Podręcznik autora, Gdańsk 2015.

Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. 3, Warszawa 2004.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, wyd. 9, Kraków 2010.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Anatomia funkcjonalna człowieka
Biologia kryminalna
Biologiczne podłoże uzależnień


Genetyka behawioralna

Test zaliczeniowy z przedmiotu Genetyka Behawioralna dla studentów kierunku Biologia medyczna na Wydziale Biologii UG

Genetyka zachowania

Test zaliczeniowy z przedmiotu Genetyka zachowania na kierunku Kryminologia.

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kurs wspomagający do przedmiotu Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Neurobiologia uzależnień
Neurobiologia uzależnień / Neurobiologiczne podłoże zmienności indywidualnej

Wsparcie zajęć z przedmiotów Neurobiologia uzależnień i Neurobiologiczne podłoże zmienności indywidualnej dla studentów studiów niestacjonarnych.

Podstawy fizjologii stresu
Przestępczość seksualna Test zaliczeniowy z części biologicznej przedmiotu "Przestępczość seksualna" dla studentów Kryminologii (II st.).
Przestępczość seksualna (st. stac.)
Tajemnice mózgu
kurs - test

Kurs dla potrzeb szkolenia


Literatura

brak

Seminarium PODATKI SAMORZĄDOWE LIC SZ

Seminarium PODATKI SAMORZĄDOWE LIC SZ

Seminarium PODATKI SAMORZĄDOWE MSU SZ

Seminarium

Seminarium PRAWO FINANSOWE MSU SD

Seminarium PRAWO FINANSOWE MSU SD

Seminarium PRAWO FINANSOWE MSU SZ

Seminarium Prawo finansowe MSU SZ

Seminarium PRAWO PODATKOWE LIC SD

Seminarium PRAWO PODATKOWE LIC SD

Seminarium PRAWO PODATKOWE LIC SZ

Seminarium PRAWO PODATKOWE LIC SZ

Seminarium PRAWO SAMORZĄDOWE LIC SD

Seminarium PRAWO SAMORZĄDOWE LIC SD

Business Organization

Course on Business Organization - EBA


Literatura

...

Civil and business law in international trade

The course is dedicated to students of International Business at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk. It includes additional papers, i.e. slides presented during lectures as well as indication of core problems.


Literatura

The Polish Law Collection. Business Law / Gen. ed. Danuta Kierzkowska.
Encyclopedia of law and economics. Vol. 2 Civil law and economics / ed. by Boudewijn Bouckart, Gerrit De Geest

 

www.paiz.gov.pl ==> [set your language] ==>   Publications ==> Investment in Poland 2013 [Chapter 3, Chapter 4]

 www.paiz.gov.pl ==> [set your language] ==> Polish law for investors
 

Commercial contracts (EBA)

Course on commercial contracts on EBA studies


Literatura

:)

Corporate Law

Course on Corporate Law for Financial Analyst students by prof. UG dr hab. Bartłomiej Gliniecki

Prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Kurs zawiera materiały pomocnicze do nauki przedmiotu, w tym slajdy prezentowane na wykładzie oraz węzłowe zagadnienia problemowe.


Literatura

M. Pazdan (red.), Miedzynarodowe prawo handlowe, wyd. 2, Warszawa 2006
J. Ciszewski (red.), Polskie prawo handlowe, wyd. 3, Warszawa 2013
J. Ciszewski (red.), Kontrakty i inne czynnosci handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008

B. Gnela (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, wyd. 1, Warszawa 2010

Prawo przedsiębiorców

Kurs do przedmiotu "Prawo przedsiebiorców" dla studentów kierunku Podatki i doradztwo podatkowe (I stopnia)


Literatura

J. Ciszewski (red.), Polskie prawo handlowe, Warszawa 2013

T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2012

Prawo spółek handlowych

Kurs do wykładu Prawo spółek handlowych dla studentów kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia

Prawo umów gospodarczych
Proseminarium Prawo handlowe

Proseminarium Prawo handlowe dla studentów kierunku Prawo

Studia podyplomowe Prawo spółek

Kurs dla słuchaczy Studiów podyplomowych Prawo spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Kierownik studiów: dr hab. Bartłomiej Gliniecki


Literatura

B. Gliniecki, Leksykon spółek handlowych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck

Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka 2

Praktyczne zajęcia z zakresu fonetyki języka angielskiego.

Załączona praca domowa 18.03.2020 dla grup 1-3.

CF&EV Exam 2020

CF&EV Exam 2020

Financial Analysis - Applications

This is where you will find presentations, handouts and other important course materials for group S-41-20.

Financial Analyst - FR exam

Exam preparation for Financial Analyst major

Finanse Przedsiębiorstwa (2019/2020, niestacjonarne)

Zadania dodatkowe i materiały ułatwiające przygotowanie do egzaminu.

Zastosowania Analizy Ekonomicznej

Kurs online dla studentów grupy S51-05

Academic writing

The aim of the course is to assist students in enhancing their academic writing skills. More specifically, the contents of the course guide the students through the language and form of particular sections of their MA dissertations. The students get to know numerous model texts and have a chance to create their own eqivalent pieces of writing, which they will use as a theoretical and practical basis to elaborate on when working towards the final shape of their dissertations.

Academic writing (Criminology)
Przekład ustny [ścieżka w ramach Studiów Podyplomowych Tłumaczenia ustne] Tłumaczenia ustne – konferencyjne (symultaniczne, czyli równoczesne – wykonywane w kabinie lub szeptane,&nbsp; konsekutywne, czyli następcze – wykonywane „na przemian” z mówcą (liaison) lub „po mówcy”, a vista (tzw. „z kartki”)), środowiskowe (dla służb publicznych), towarzyszące, fokusowe (marketingowe) i inne na stałe wpisały się w komunikację z wykorzystaniem języków obcych. Potrzebne są podczas rozmaitych spotkań o różnym stopniu oficjalności, w tym podczas wizyt gości zagranicznych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, negocjacji, w sądzie, na posterunku policji czy gabinecie lekarskim.<br />Kurs stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych tłumaczy konferencyjnych, rozwijając u słuchaczy nie tylko umiejętności warsztatowe, lecz także potrzebę poznawania świata, znajomośćjęzyków przekładu, umiejętność swobodnego budowania wypowiedzi przed dużymi grupami odbiorców, skrupulatność, wytrwałość, opanowanie, odporność na stres, odwagę czy dyplomację.<br />
Literatura
Bibliografia stanowi część materiałów wspomagających kurs dostępnych dla jego uczestników.<br />
Seminarium magisterskie 2016

Zapoznanie studenta ze specyfiką badań w subdziedzinie, której dotyczy seminarium (przekład ustny konferencyjny, przekład audiowizualny, w tym audiodeskrypcja) i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej.  Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych. Pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji. Rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań.. Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Rozwijanie umiejętności zarządzania projektem tłumaczeniowym, tłumaczenia w zespole, ewentualnego wykonywania pracy na zlecenie jednostek samorządowych, administracji, instytucji kultury i innych zleceniodawców.


Literatura

Udostępniona studentom po zapisaniu się na kurs.

Seminarium magisterskie 2018-2020

Celem seminarium magisterskiego dla studentów translatoryki anglistycznej jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań przekładoznawczych, głównie w dziedzinie przekładu ustnego i audiodeskrypcji, i zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Cele szczegółowe obejmują przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań przekładoznawczych, pogłębienie znajomości metodologii i warsztatu badań przekładoznawczych, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji, rozwijanie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, przede wszystkim zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu, umiejętności operowania metajęzykiem właściwym dla dziedziny badań, jak również wyboru adekwatnej metodologii badań, rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć seminaryjnych będą stosowane elementy tutoringu akademickiego i pracy projektowej.


Sight translation

Sight translation.

Środowisko pracy tłumacza

protokół dyplomatyczny

zarządzanie czasem

zarządzanie stresem

 


Literatura

udostępniona uczestnikom kursu

Tłumaczenia techniczne 2

Celem kursu jest ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie podstawowych typów tłumaczeń specjalistycznych technicznych. Studenci tłumaczą różnorodne teksty specjalistyczne z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski zgodnie z wymogami rynkowymi. W toku kursu studenci wypracowuję i doskonalą techniki tłumaczenia specjalistycznego, w tym metody wyszukiwania odpowiednich ekwiwalentów terminologicznych i frazeologicznych oraz tworzenia funkcjonalnego tekstu docelowego, respektującego zasady języka docelowego i uwzględniającego specyfikę kulturową odbiorcy. Studenci przygotowują się do zadania translatorskiego poprzez przygotowanie prezetnacji i zestawień słownictwa z danej dziedziny, zgodnej z bieżącym i prognozowanym zapotrzebowaniem rynkowym, zwracając przy tym szczególną uwagę na różnice między przeglądanymi na etapie przygotowań tekstami oryginalnymi w języku polskim i angielskim oraz ucząc się skutecznie planować czas i zasoby potrzebne do terminowego wykonania tłumaczenia. Studenci tłumaczą teksty z dziedzin takich jak współczesna energetyka niekonwencjonalna czy obronność. Rozwiązania translatorskie są omawiane z zastosowaniem terminologii przekładoznawczej.


Literatura

Voellnagel, A. (1998) Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Wydawnictwo TEPIS

Byrne, J. (2006) Technical Translation. Usability Strategies for Translating Technical Documentation. Springer

Brieger N., Pohl A. 2002. Technical English. Vocabulary and Grammar. Summertown Publishing (wybrane zagadnienia)

Tłumaczenia ustne

do uzupełnienia


Literatura

do uzupełnienia

Tłumaczenia ustne - konsekutywne rozszerzone

Kurs ma na celu rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji różnych form tlumaczenia ustnego. Student poznaje i stosuje zaawansowane strategie przekładu ustnego konsekutywnego i symultanicznego, dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym wykonywanym samodzielnie i w grupach z wykrzystaniem dłuższych wypowiedzi. Student przygotowuje i tłumaczy dłuższe wypowiedzi indywidualne oraz dialogi przedstawiane w formule wystąpień, konferencji, konferencji prasowych, negocjacji czy pracy grup fokusowych, wdrażając techniki pamięciowe i warsztat wystąpień publicznych. W procesie przygotowania student wyszukuje i gromadzi informacje z danego obszaru tematycznego z róźnych źródeł. W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały audiowizualne, w tym wypowiedzi rodowitych użytkowników języka i obcokrajowców. Student krytycznie ocenia jakość tłumaczeń wykonanych podczas zajęć, stosując terminologię badań nad przekładem ustnym oraz odwołując się do poznanych reguł komunikacji językowej i interpersonalnej, a także swojej na bieżąco poszerzanej wiedzy o świecie. Korzystając z zaawansowanego sprzętu do nauki tłumaczeń ustnych, student ugruntowuje prawidłowe reakcje na wyzwania, przed jakimi stają profesjonalni tłumacze.


Literatura

Wskazana w sylabusie.

Tłumaczenia ustne 2 Zajęcia składające się na kurs tłumaczenia ustne II mają na celu zapoznanie studentów z wymaganiami, jakie przed tłumaczem stawia tłumaczenie symultaniczne (kabinowe i szeptane), takimi jak np. podzielność uwagi przy jednoczesnym słuchaniu i mówieniu, tłumaczenie pod presją czasu czy współpraca z partnerem w kabinie. Kolejno wprowadzanie taktyki ćwiczone są na podstawie materiałów stanowiących część kursu oraz przemówień przygotowywanych przez studentów. Poszczególne tłumaczenia omawiane są na bieżąco i w oparciu o nagrane wystąpienia studentów. Ponadto kurs wyrabia nawyk ciągłego poszerzania wiedzy ogólnej i słownictwa z wielu dziedzin.
Literatura
Jones, R. (2002) Conference Interpreting Explained. St. Jerome Publishing
Tłumaczenia ustne 2b Kurs obejmuje tłumaczenia w technikach konsekutywnych i symultanicznych, także w ramach zaaranżowanych sytuacji konferencji prasowej, konferencji, spotkań warsztatowych itp. Kurs, stanowiąc alternatywę dla kursu tłumaczenia ustne 3, jest okazją do ugruntowania i poszerzenia zakresu umiejętności zdobytych na kursach tłumaczenia ustne 1 i tłumaczenia ustne 2. Wyróżniający się studenci będą zapraszani są do obserwowania rzeczywistej pracy tłumacza. Dodatkowo kurs porusza wybrane zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego i dykcji.
Literatura
Nolan, J. (2005) Interpretation: Techniques and Exercises. Multilingual Matters Ltd, Clevedon, Buffalo, Toronto
Toczyńska, B. (2007) Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk
źródła wskazane przez prowadzącą w trakcie trwania kursu
Tłumaczenia w parze językowej A-B - audiodeskrypcja

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do doboru materiału audio-wizualnego do audiodeskrypcji, stworzenia scenariusza audiodeskrypcji, nagrania ścieżki audio deskrypcyjnej, jej montażu oraz zaprezentowania gotowego produktu w formie rzeczywistej projekcji z udziałem osób niewidomych. Poza opanowaniem narzędzi zwiększających szanse na zatrudnienie studenci mają okazję do przećwiczenia autoprezentacji i prezentacji pracy własnej w konfrontacji z wymagającym odbiorcą. Kształtuje się ich wrażliwość społeczna na osoby wykluczone z głównego nurtu kultury.


Literatura

A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

Chmiel, A., Mazur, I. 2014. Audiodeksrypcja. Poznań: Wydział Anglistyki UAM.

Künstler, I., Butkiewicz, U., Więckowski, R. 2012. Audiodeskrypcja – zasady tworzenia, Warszawa: Fundacja Kultury Bez Barier.

Trzeciakiewicz, M. (ed.) 2014 Audiodeskrypcja w teorii i praktyce, czyli jak mówić o tym, czego nie można zobaczyć. Podręcznik do nauki audiodeskrypcji. [Online] Available from: http://www.culturamentis.org/wp-content/uploads/2014/05/PWP-Do-Przodu-Podr%C4%99cznik-do-audiodeskrypcji.pdf [Accessed 07.04.2016].

B. Literatura uzupełniająca:

Szarkowska, A., Jankowska, A. 2015. ‘Audio describing foreign films’. The Journal of Specialized Translation, 23, [Online] Available from: http://www.jostrans.org/issue23/art_szarkowska.php [Accessed 07.04.2016].

The Polish Media Broadcasting Act, amended on 25 March 2011 (Ustawa o radiofonii i telewizji, Journal of Laws of 2011 no. 85 item 459).

Tłumaczenia w parze językowej A-B - tłumaczenia ustne dialogiczne

Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad przekładu dialogicznego (w tym środowiskowego i biznesowego) oraz wyćwiczenie technik jego wykonywania w oparciu o metody takie jak odtwarzanie scen odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje wymagające tej formy przekładu czy krytyczna analiza wykonanych tłumaczeń. Kurs zwraca uwagę na istotne podobieństwa i różnice pomiędzy przekładem ustnym dialogicznym a konferencyjnym, w tym aspekty etyczne, warunki pracy czy wymagania stawiane tłumaczowi przez odbiorców tłumaczenia. Jak w przypadku pozostałych kursów przekładu ustnego, także ten kurs rozwija słownictwo w j. polskim i angielskim w zakresie dziedzin  wymagających wsparcia ze strony tłumacza - w tym wypadku środowiskowego czy biznesowego - np. słownictwo spotykane w dyskursie organów egzekucji prawa, instytucji pomocowych, przedsiębiorstw czy środowisk medycznych. Zajęcia realizowane są w specjalistycznym laboratorium nauczania przekładu ustnego wyposażonym w niezbędne rozwiązania audiowizualne.


Literatura

A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

Tipton, R., Furmanek, O. 2016. Dialogue Interpreting A Guide to Interpreting in Public Services and the Community. London and New York: Routledge.

Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

B. Literatura uzupełniająca:

Mason, I. (red.) 2014. Triadic Exchanges: Studies in Dialogue Interpreting. London and New York: Routledge.

Tryuk, M. 2010. O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach – teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce. Warszawa: BEL Studio.

Wstęp do teorii przekładu ustnego  Kurs jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z teoretyczną stroną przekładu ustnego. Obejmuje m.in. pojęcia, teorie, modele, paradygmaty i kierunki badań związanych z tłumaczeniem ustnym.

Literatura
Pochhacker, F., Introducing Interpreting Studies, Routledge, 2004.
Franz Pochhacker, Miriam Shlesinger (eds.), The Interpreting Studies Reader, Routledge, 2002.
Articles selected by the teacher.

Zarządzanie projektem tłumaczeniowym

Celem kursu jest uzyskanie przez studenta kompetencji w zakresie inicjowania, definiowania, planowania i zarządzania realizacją projektu tłumaczeniowego, pozwalającą mu w przyszłości świadomie i kompetentnie podejmować różne role w zespole tłumaczy w wydawnictwie. W efekcie studenci mają na celu przygotowanie faktycznego projektu tłumaczeniowego. 

Zdefiniowanie zakresu zadania; podział ról (harmonogram pracy nad przekładem; manager projektu, zespoły tłumaczy; etap redakcji i korekty, uzgodnienie terminologii);  praca w grupach; dyskusja; rozwiązywanie zadań.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Bogusz, W.,  K. Pruszyński, „Zarządzanie Projektami”, http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/395-402_NE_Bogusz.pdf
Munday, H. and J. Munday, Translation. An advanced resource book, Routledge, London and New York 2004.
               Project Management Institute, Inc.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Third
Edition, 2004.
Praca na oryginalnych materiałach 
B. Literatura uzupełniająca
              Słowniki dwujęzyczne, słowniki języka polskiego
              Słowniki terminologiczne

Ekonomika banku - kurs e-learningowy 3 NSL

Bank jako przedsiębiorstwo, cele i organizacja

Sprawozdania finansowe banków

- bilans

- rachunek zysków i strat

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych

- informacja dodatkowa

Kapitał własny banków

Wycena aktywów bankowych

Zarządzanie ryzykiem bankowym

- ryzyko kredytowe banku

- ryzyko płynności

- ryzyko stopy procentowej

- ryzyko kursowe

- ryzyko zmiany wartości papierów wartościowych i nieruchomości

- ryzyko prawne

- ryzyko operacyjne

Wskaźniki oceny działalności banku

- współczynnik wypłacalności

- wskaźniki płynności

- wskaźniki rentowności

- wskaźniki marketingowe

 

Procesy konsolidacyjne w sektorze

Wycena produktów bankowych


Literatura

Współczesna bankowość tom 1, pod red. A Zaleska, Warszawa 2006

Raporty NBP i KNF

miesięczniki: Bank, Gazeta Bankowa, Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Ekonomika banku e-learning
Ekonomika banku PDW
Etykieta biznesu
Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym i spółdzielczym

Specyfika banku jako przedsiębiorstwa komercyjnego

Podstawowe operacje bankowe w aspekcie ryzyka bankowego Istota i klasyfikacja ryzyka bankowego

Etapy zarządzania ryzykiem bankowym

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Zabezpieczenia prawne spłaty kredytów bankowych

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Zarządzanie ryzykiem walutowym, ryzykiem zmiany cen papierów wartościowych i ryzykiem zmiany cen nieruchomości

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego

Ocena kondycji finansowej banku

Sieć bezpieczeństwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem banków 


Literatura

M. Capiga, Finanse banków, Wolter Kluwer, Warszawa 2011.

W. Żółtkowski, Bank Lokalny, CeDeWu.pl, Warszawa 2011. 

Źródła finansowania działalności na rynkach zagranicznych 1 HZ NS2-4 MSG 1HZ NS2-3 MSG
Źródła finansowania działalności na rynkach zagranicznych 1. HZ SS2 MSG
Źródła finansowania działalności na rynkach zagranicznych 1HZ
Substancje pochodzenia roślinnego w diagnostyce

xxxx


Literatura

xxxx

Technologie informacyjne KG 2016-2017 Zadania dodatkowe na ocene w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne
Literatura

brak

Biomolekuły – budowa, synteza i właściwości (M02_B1) Proseminarium gr V

Proseminarium w ramach przedmiotu Biomolekuły – budowa, synteza i właściwości kontynuowane w formie E-learning.

Metodyka Biologii Molekularnej gr 3

Celem kursu jest przygotowanie studentów do teoretycznego opracowania, przedstawienia i omówienia zagadnień związanych z metodami laboratoryjnymi i procedurami stosowanymi w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej a w szczególności:

Student zdobędzie wiedzę dotyczącą wyspecjalizowanych technik i narzędzi badawczych biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (K_W07)
Zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej, wykorzystując źródła elektroniczne oraz biblioteczne dostępne w zasobach bibliotek UG i GUMed (K_U02)
Nauczy się korzystać z języka angielskiego w zakresie pozwalającym na rozumienie wypowiedzi i czytanie ze zrozumieniem literatury naukowej z dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla biotechnologii oraz przygotowanie prezentacji ustnej w języku angielskim (K_U03)
Student nauczy się stosowania języka naukowego w tym specjalistycznej terminologii i aparatu pojęciowego biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (K_U06)
Student zdobędzie umiejętność przygotowania i prezentacji w języku polskim wystąpienia ustnego obejmujące szczegółowe zagadnienia w zakresie biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (K_U07)


abc
Logika dla prawników - ćwiczenia
Logika prawnicza

Kurs e-learningowy ma w założeniu jego autora stanowić dodatkową pomoc dydaktyczną dla studentów w ich naukowych poszukiwaniach. Należy traktować go jako uzupełnienie treści omawianych w czasie naszych ćwiczeń z logiki dla prawników, jak również powtórkę zrealizowanego dotychczas materiału. Ze względu na szczególne miejsce, jakie zajmują klarowne i ścisłe metody rozumowania w codziennej pracy prawnika, w niniejszym kursie zostaną uwzględnione także elementy logiki praktycznej.


Literatura

A. Literatura podstawowa:

Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2014.

B. Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.

Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961.

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2006.

Fizjologia zwierząt i człowieka - BM

Egzamin zaliczeniowy z przedmiotu: Fizjologia Zwierząt i Człowieka dla Studentów Biologii Medycznej


Fizjologia zwierząt i człowieka - ćwiczenia

Kurs został stworzony w celu przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego dla przedmiotu, który prowadzony był w aplikacji MS Teams.

Fizjologia zwierząt i człowieka - GiBE

Egzamin zaliczeniowy 

Kontynuacja zajęć
Kształtowanie zachowań pracowników
Negocjacje w biznesie międzynarodowym
Organizational Behavior

The field of Organizational Behavior is about understanding how people and groups in organizations behave, react, and interpret events. It also describes the role of organizational systems, structures, and processes in shaping behavior, and explains how organizations really work. This course is designed to expose you to important theories and conceptual models for analyzing, understanding, and managing human behavior within organizations. Topics include motivation, rewarding behavior, individual and group behavior, conflict, power and politics, leadership, job design, organizational structure, decision making, communication and organizational change and development.


Literatura

 Organizational Behavior, 3th edition, by Stroh L., G.Northcraft, M.Neale, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 2002

or Essentials of Organizational Behavior (14th Edition), by S. P. Robbins, T. A. Judge, Pearson, New York, 2016

Seminarium Licencjackie
Seminarium mgr
Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy

Zapoznanie studenta z tematyką zarządzania talentami oraz sposobami wyszukiwania i wzmacniania szczególnych umiejętności pracowniczych;

Wzrost znaczenia nadzwyczajnych umiejętności na rynku pracy. Kontekst organizacyjny-struktury i metody umiędzynarodowienia; różnice kulturowe; kadra międzynarodowa, procedury naboru i rozwoju pracowników; poszukiwanie i szkolenia talentów -cele i efekty; kwestie wynagrodzeń- różnice ze względu na jednostki działania; procedury migracyjne pracowników; Relacje pracownicze w organizacjach.


Literatura

J.Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011

Literatura uzupełniająca:

C.Vance, Y.Paik, Managing Global Workforce, M.E.Shape, New York 2006,

P.Dowling, M.Festing, .Eagle, International Human Resource Management, Thomson Learning, London 2008.

R.Lucas, B.Lupton, H.Mathieson, Human Resource Management in an Intermational Context, CIPD, London 2010.

Wybrane aspekty Rynku Pracy

Istotą kursu jest zapoznanie studenta z takimi tematami jak:

Lokalny, regionalny i globalny rynek pracy. Teoria kapitału ludzkiego. Współzależności występujące pomiędzy rynkiem pracy a edukacją. Społeczeństwo wiedzy – potrzeby edukacyjne gospodarki. Współczesne cechy siły roboczej. Dyskryminacja na rynku pracy. Bezrobocie: Rodzaje i przyczyny bezrobocia. Pozycja absolwentów na rynku pracy. Globalny rynek pracy: Kogo dotyczy i jak się kształtuje? Zależności pomiędzy globalnym a regionalnym rynkiem pracy. Migracje zarobkowe:  „Drenaż mózgów”  w dzisiejszym świecie.


Literatura
                Kotlorz D., Ekonomia rynku pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej Katowice 2007.
                Grodzicki J., Rola Kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd.UG, Gdańsk 2003.
                        Literatura uzupełniająca:
                 Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
                 Global Employment Trends, ILO 2012
               Popyt na pracę cudzoziemców : Polska i sąsiedzi / S. Golinowska, M.Bednarski [et al.],Warszawa : IPiSS, 2004.
                 J.Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011
zajęcia dla 1 MEM SS2
Algebra 1

Wykład z Algebry abstrakcyjnej  dla studentów 2 roku studiów licencjackich 

Historia regionu nordyckiego - podyplomowe 2019/2020
Historia regionu nordyckiego 2019/2020

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią krajów nordyckich, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwałych procesów historycznych i zagadnień pozwalających na pełniejsze zrozumienie dzisiejszego kształtu społeczeństw tych krajów. Tematy te przedstawione zostaną na tle dziejów Europy i świata, w celu zaprezentowania z jednej strony specyfiki procesów historycznych zachodzących w Skandynawii, a z drugiej – ich związków z szerszym, europejskim i światowym kontekstem.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
• Kirby, David (1990): Northern Europe in the early modern period: the Baltic world 1492-1772, London: Longman Group.
• Kirby, David (1999): The Baltic world 1772-1993: Europes northern periphery in an age of change, London: Longman Group.
Wybrane rozdziały i zagadnienia:
• Frost, Robert I. (2000): The Northern Wars 1558–1721, Harlow: Longman Group.
• Hurd, Madeleine (red.) (2010): Bordering the Baltic. Scandinavian Boundary-drawing processes 1900–2000, Berlin: LIT Verlag.
• Roesdahl, Else (1996): Historia wikingów, Gdańsk: Marabut.

• Froese Wolfgang (2007): Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa: PWN

• Piotrowski Bernard (2015):  Skandynawia powojenna. W cieniu państwa opiekuńczego 1944-1975, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM


Wybrane artykuły:
• Scandinavian Journal of History
• Zapiski historyczne
• Journal of Baltic Studies
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• Bereza-Jarociński, Andrzej (1991): Zarys dziejów Norwegii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Czapliński, Władysław (1982): Dzieje Danii nowożytnej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
• Jusilla, Osmo; Hentilä, Seppo; Nevakivi, Jukka (2001): Historia polityczna Finlandii: 1809-1999, Kraków: Universitas.
• Kersten, Adam (1973): Historia Szwecji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
• Szelągowska, Grażyna (2010): Dania, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
• Szordykowska, Barbara (2011): Historia Finlandii, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

• Denkiewicz-Szczepaniak Emilia (1992): Norwegia na drodze dylematów i przemian 1945-1949, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu

• Denkiewicz-Szczepaniak Emilia (2004):  Norwegia w I połowie XX wieku.Studia pod red. E.Denkiewicz-Szczepaniak, Toruń: Wydawnictwo UMK

• Denkiewicz-Szczepaniak Emilia, Grimnes Ole Kristian (red.),  2006: Norwegia-Polska. Przeszłość i teraźniejszość. Norge-Polen. Fortid og nåtid, Toruń: Wydawnictwo Firet

• Grzybowski Marian (2015): Norwegia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• Kubka Andrzej (2009): Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku, Gdańsk: Wydawnictwo UG.

• Szelągowska Krystyna (2011): My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

• Urbanik Paweł, Knyt Agnieszka (2016):  Droga na północ. Antologia norweskiej literatury faktu, Warszawa: Ośrodek KARTA

• Wiśniewska Olga (2010): Związki gospodarcze Norwegii z Gdańskiem i Szczecinem w II połowie XIX wieku, Gdańsk: Wydawnictwo UG

 

B. Literatura uzupełniająca (wybrana):
• Andersson, Ingvar (1967): Dzieje Szwecji, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
• Beckman, Margareta (2011): Jean Baptiste Bernadotte: o tym, jak żołnierz armii Napoleona został następcą tronu szwedzkiego. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
• Chymkowski, Roman; Pessel, Włodzimierz (2009): Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
• Cieślak,Tadeusz (1983): Historia Finlandii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
• Czapliński, Władysław (1973): Ruch oporu w Danii 1940–1945, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
• Czapliński, Władysław; Górski, Karol (1965): Historia Danii, Wrocław: Ossolineum.
• Ericson Wolke, Lars (2010): Jan III Waza: władca renesansowy, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna.
• Foote, P.G.; Wilson, D.M. (1975): Wikingowie, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
• Haavio, Martti (1979): Mitologia fińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
• Jaworski, Paweł (2001): Polska niepodległa wobec Skandynawii 1918–1939, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
• Klinge, Matti (1998): Bałtycki świat, Helsinki: Otava.
• Kłonczyński, Arnold (2007): Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1945–1956, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
• Kromer, Marcin (1974): Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, oprac. Janusz Małłek, Olsztyn: Pojezierze.
• Majewska, Gabriela (1991): Polityka handlowa Szwecji w latach 1720–1809, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
• Majewska, Gabriela (2004): Szwecja: kraj, ludzie, rządy w polskiej opinii II połowy XVIII wieku, Gdańsk: Wydawnic-two Uniwersytetu Gdańskiego.
• Palmer, Alan Warwick (2008): Północne sąsiedztwo: historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa: Książ-ka i Wiedza.
• Piekarczyk, Stanisław (1979): Mitologia germańska, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
• Piotrowski, Bernard (2006): Tradycje jedności Skandynawii: od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań: Wydaw-nictwo Naukowe UAM.
• Piotrowski, Bernard (2006): Integracja Skandynawii: od Rady Nordyckiej do wspólnoty. Poznań: Wydawnictwo Na-ukowe UAM.
• Szordykowska, Barbara (1994): Finlandia w polityce caratu w latach 1899–1914: problemy rusyfikacji i unifikacji, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
• Urbańczyk, Przemysław (2004): Zdobywcy północnego Atlantyku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Media a demokracja 2019/2020
Podstawy ideowe społeczeństw nordyckich 2017/2018

W ramach zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z ideami i ideologiami leżącymi u podstaw społeczeństw nordyckich i ich rozwojem w perspektywie historycznej. Omówiona zostanie specyfika państw nordyckich pod względem organizacji społeczeństw i kształtu polityki oraz geneza współczesnych rozwiązań w tej dziedzinie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
Wybrane zagadnienia i rozdziały:

• Anderson, Benedict (1997): Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
• Christiansen, Niels Finn et al. (eds.) (2006): The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
• Esping-Andersen, Gösta (2010): Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
• Musiał, Kazimierz (2002): Roots of the Scandinavian model: images of progress in era of modernisation. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
• Sørensen, Øystein; Stråth, Bo (eds.) (1997): The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press.
• Smith, Adam D. (2007), Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
• Tägil, Sven (ed.) (1995): Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. Southern Illinois University Press.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Wybrane zagadnienia i rozdziały:
• Maciejewski, Witold (ed.) (2002): The Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies. Poznań: The Baltic University Programme.
• Szelągowska, Grażyna  (1992): Idea zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim I połowy XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwa UW.
• Szelągowska, Grażyna (2010): Dania. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

B. Literatura uzupełniająca
Wybrane zagadnienia i rozdziały:
• Dobek-Ostrowska, Bogusława (2009): Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa: PWN.

• Fellman, Susanna et al. (eds.) (2008): Creating Nordic capitalism: The business history of a competitive periphery. New York: Palgrave Macmillan.
• Kirby, David (1990): Northern Europe in the early modern period: the Baltic world 1492-1772, London: Longman Group.
• Kirby, David (1999): The Baltic world 1772-1993: Europes northern periphery in an age of change, London: Longman Group.
• Nordstrom, Byron J. (2000): Scandinavia since 1500. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
• Szelągowska, Grażyna (2002): Poddany i obywatel: stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
• Szelągowska, Krystyna (2011): My Norwegowie: tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych. Kraków: Avalon.

Proseminarium 2017/2018

• Zapoznanie studenta z przykładami myśli teoretycznej z wybranej dziedziny  (odpowiednio z dziedziny literatury, mediów, nauk społecznych, historycznych, kultury).
• Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego.
• Zdobycie uszczegółowionej wiedzy związanej z tematem planowanej pracy dyplomowej.
• Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań w języku skandynawskim.
• Zapoznanie z podstawami metodologii i warsztatu badań literatury źródłowej i docelowej, w tym metod wnioskowania, uzasadniania i weryfikacji.
• Kształcenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych w języku skandynawskim, m.in. zbierania i selekcji materiałów, porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu.
• Rozwijanie umiejętności krytycznej analizy i formułowania wniosków na podstawie materiałów źródłowych.
• Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Język polski:
• Billingham, Jo. 2006. Redagowanie tekstów, tłum. Agnieszka Dąbrowska, Warszawa: PWN.
• Cottrell, Stella. 2007. Podręcznik umiejętności studiowania, tłum. Tomasz Piwowarczyk, Jacek Spólny, Poznań: Zysk i s-ka.
• Gambarelli, Gianfranco. 1998. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków: Universitas.
• Osuchowska, Barbara. 2005. Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa: Inicjał.
Język szwedzki:
• Jarrick, Arne; Josephson, Olle. 1996. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur.
• Johannesson, Eric. 1985. Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, współpraca Marie-Christine Skuncke, Uppsala: Litteraturvetenskapliga inst.
• Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund: Studentlitteratur.
• Strömquist, Siv. 1999. Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
• Trost, Jan. 2002. Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur.
Język norweski:
• Rienecker, Lotte. 2006. Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, współpraca Peter Stray Jørgensen, Bergen: Fagbokforlaget.
• Helness, Anne m.fl. 2005. Gode råd for skrivning av akademiske oppgaver, Oslo: Universitetet, http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
Język duński:
• Rienecker, Lotte. 2005. Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, współpraca Peter Stray Jørgensen, Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Każdy student studiuje indywidualnie pozycje bibliograficzne zamieszczone w swojej pracy licencjackiej
B. Literatura uzupełniająca
• Björk, Lennart A.; Räisänen, Christine. 1999. Academic writing. A university writing course, Lund: Studentlitteratur.
• Wskazana literatura dotycząca wybranych przykładów myśli teoretycznej  (odpowiednio z dziedziny literatury, mediów, nauk społecznych, historycznych, kultury). Lista aktualizowana w każdym roku akademickim.


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.