Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Podstawy genetyki konserwatorskiej - ćwiczenia

Zajęcia zdalne w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych.


Celem ćwiczeń jest:

 1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami genetyki populacyjnej i konserwatorskiej.
 2. Wskazanie studentom znaczenia różnorodności genetycznej dla kondycji populacji i gatunków.
 3. Zaznajomienie z metodami analizy zmienności genetycznej i określania struktury genetycznej.
 4. Wskazanie celów genetycznych w zarządzaniu populacjami naturalnymi i w działaniach ochronnych.
ATC-ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M01_B3_FUNDAMENTY komórka
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) M04_B1 FUNDAMENTY Genetyka
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) M04_B1 METODOLOGIA Genetyka
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) M04_B2 FUNDAMENTY Organizacja budowy i fizjologia człowieka
Genetyka (wykład)

W ramach kursu Genetyka (wykłady) omawiamy następujące zagadnienia:

 1. Wstęp: historia genetyki, podstawowe pojęcia i definicje
 2. Podstawy genetyki mendlowskiej, krzyżówki, Prawa Mendla
 3. Odchylenia od stosunku fenotypowego 3:1, prawdopodobieństwo, testy statystyczne
 4. Zmienność genetyczna, zmienność środowiskowa, zmienność fenotypowa, interakcje genotyp-środowisko
 5. Zmienność mutacyjna, efekty mutacji na poziomie genomu/ organizmu
 6. Markery genetyczne, biochemiczne, molekularne, rodzaje/wykorzystanie/metody
 7. Sprzężenie i rekombinacja genów na chromosomie, mapowanie genetyczne
 8. Przeprowadzenie analizy sprzężeń u różnych organizmów
 9. Mapowanie fizyczne, mapowanie restrykcyjne, hybrydyzacja fluorescencyjna in situ (FISH), mapy fizyczne
 10. Genomika, mapowanie fizyczne a genetyczne, tworzenie map fizycznych, techniki sekwencjonowania, projekty poznania genomów
 11. Genetyka ilościowa, mapowanie QTL, GWAS
 12. Epigenetyka, modyfikacje chromatyny/ modyfikacje DNA/regulacja ekspresji genów
 13. Organizmy modelowe


Organizmy wielokomórkowe - Arabidopsis thaliana w rozwoju badań biomedycznych (M04_B4) wykłady

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesami molekularnymi (KW_01_B) i komórkowymi (KW_02_B) o kluczowym znaczeniu dla biologii i biotechnologii, które zostały po raz pierwszy odkryte i zbadane u Arabidopsis thaliana jako rośliny modelowej, a które przyczyniły się do rozwoju badań biomedycznych ważnych dla ochrony zdrowia ludzkiego i opracowania nowych terapii.

Rośliny transgeniczne (proseminarium)


Course contents


The course content concerns the following issues:

 • Topic 1: Transgenic plants generation, selection, transformation efficiency, GMO definition, gene-editing, etc.

 • Topic 2: Model plants: an approach to elucidate the function of novel genes
 • Topic 3: RNA interference (RNAi) and CRIPS - approaches used in plant biotechnology/ in crops improvement

 • Topic 4: Generation of transgenic plants with increased resistance to biotic stresses/Generation of transgenic plants with increased resistance to abiotic stresses

 • Topic 5: Generation of transgenic plants with increased yield

 • Topic 6: Production of recombinant vaccines and recombinant proteins in transgenic plants

 • Topic 7: GMO Debate
  • Commercialization of transgenic plants
  • Regulatory requirements for use of transgenic plants/ regulation of GMO in the EU/Poland/worldwide
  • Ethical issues in transgenic plants biotechnology and production


Aims of education


 • Acquisition by students of the knowledge in the area of selected problems currently discussed in literature concerning application of biotechnology in constructing and breeding transgenic plants and the issues of related scientific domains and disciplines important in plant biotechnology (K_W03)
 • Acquiring by the student an ability to make use of scientific information, including information in English, concerning plant biotechnology and related scientific areas and disciplines. Acquiring an ability to critically analyze and select information as well as make use of written, electronic resources and suitable databases indispensable in carrying out operations in the field of plant biotechnology and related scientific areas and disciplines (K_U02)
 • Acquiring an ability to use scientific language, including specialist terminology and notional apparatus suitable for biotechnology and related areas and disciplines (K_U06)
 • Acquiring an ability to prepare and present in Polish and/or English a short oral presentation concerning detailed issues in the field of plant biotechnology and to participate in a discussion (K_U07)
 • The student will acquire an awareness and understanding of advantages and threats connected with conducting scientific research on transgenic plants and implementing advanced technologies that make use of knowledge of plant biotechnology as well as will recognize and formulate ethical problems concerning plant biotechnology. He/she will also be aware of the social role of a biotechnology graduate, and in particular he will understand the necessity of relaying knowledge and opinions about the achievements of biotechnology in the field of breeding and the benefits to the society of culturing genetically modified plants. He will understand and recognize the significance of intellectual property and behave ethically (K_K04)


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.