Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

BioterroryzmKurs dla studentów II MSU kierunku Biologia i Ochrona Środowiska
Literatura
Literatura źródłowa
Terroryzm (część prowadzona przez WB, studia stacjonarne)

Kurs w formie wykładów oraz ćwiczeń adresowany do studentów II roku MSU kierunku "KRYMINOLOGIA" - studia STACJONARNE


Literatura

Literatura źródłowa będzie podana podczas zajęć.

Terroryzm - Kryminologia - tryb ZAOCZNY (część prowadzona przez WB)

Kurs dla studentów Kryminologii , tryb zaoczny


Literatura

Podana w trakcie zajęć

Zagrożenia związane z bioterroryzmem

 Kurs obejmuje wykłady oraz zajęcia laboratoryjne poświecone zagrożeniom związanym z bioterroryzmem oraz metodom przeciwidziałania jego skutkom.


Literatura

 Podana podczas wykładu

Metody wspomagające terapię logopedyczną

Program kursu zawiera opis metod wykorzystywanych w terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy. Przewiduje się omówienie metod:

 1. Programy aktywności Ch. i M. Knillów


Literatura

xxxx

PNJAaa
Literatura
Brak.aaa
Wstęp do literaturoznawstwaa
Literatura
Brak.ccc
ENERGY FOR THE FUTURE - European studies to challenges in the European Union

Projekt ENERGY FOR THE FUTURE - European studies to challenges in the European Union koncentruje się na dwóch celach właściwych dla Jean Monnet Modules.

Cel pierwszy - o charakterze edukacyjnym - obejmuje opracowanie wykładów fakultatywnych pt. „Lokalny wymiar polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej”, „Komunikowanie społeczne o środowisku” oraz ich realizację w Instytucie Politologii. 

Cel drugi - o charakterze badawczym - odnosi się do przeprowadzenia badań na temat politycznych i społecznych aspektów wdrażania inwestycji energetycznych w województwie pomorskim. Wyniki badań prezentowane będą na konferencjach i seminariach naukowych. Problematyka badań ma charakter interdyscyplinarny (Science-Technology-Society): łączy zagadnienia natury technologicznej, ekonomicznej oraz politycznej (na wszystkich szczeblach władzy) i społecznej.

https://www.youtube.com/watch?v=y6mNJpe60dI&list=PLXMkzlb13FeG8ENPt91caGrETmfnESXHc&index=1

 

 

 Jean Monnet - Modules


Literatura

 

 

 

 

SKANDYNAWIA

wykład


Literatura

własna

WSTĘP DO NAUKI O POLITYCE

Kurs zawiera informacje przydatne dla Studentów II roku studiów stacjonarnych, licencjackich.


Literatura

NOTATKI OD PROWADZĄCEJ

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. M. Żmigrodzki, B. Szmulik, Lublin 2003.

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006 - wybrane treści, zgodnie z otrzymaną na 1. zajeciach informacją od prowadzącej.

J. Nocoń, A. Laska, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2005 - wybrane treści, zgodnie z otrzymaną na 1. zajeciach informacją od prowadzącej.

A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak red., Studia z teorii polityki, tom I, tom II, Wrocław 1996 i 1997 - wybrane treści, zgodnie z otrzymaną na 1. zajeciach informacją od prowadzącej.

          do studiowana samodzielnie przez studenta:

R. J. Dalton, H. D. Klingemann red. Zachowania polityczne, T 1, T. 2, Warszawa 2010, wybrane zagadnienia.

K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002, wybrane zagadnienia.

A. Heywood, Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie systemy postaci, Poznań 2008.

S. Lipset, Homo politicus, Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1999.

          B. Literatura uzupełniająca:

B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997.

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2006.

A. Heywood, Teoria polityki

Pakiety statystyczne dla psychologów

Materiały dla studentów Psychologii UG do przedmiotu Pakiety Statystyczne dla Psychologów


Literatura

PODSTAWOWA

Pavkov, LG, Pierce, S (2007) Do biegu, gotowi, start, Warszawa, Wydawnictwo SCHOLAR

DODATKOWA

 

Podstawy Statystyki Psychologicznej

Zawiera materiały i pmoce dydaktyczne do ćwiczeń "Podstawy Statystyki Psychologicznej" dla studentów II roku Psychologii - tryb zaoczny prowadzonych do wykładu prof. dr hab. Romana Konarskiego


Literatura

PODSTAWOWA

King, B.M.; Minium, E.W. (2009). Statystyka dla Psychologów i Pedagogów. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

UZUPEŁNIAJĄCAHowell, D.

Howell, D.C. (2010). Statistical methods for psychology (8th edition). New York, Valley Press.

Ferguson, G.E.; Takane, Y. (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, PWN.

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Korporacyjne prawo finansowe

Kurs do przedmiotu "Korporacyjne prawo finansowe" dla specjalizacji gospodarczo-finansowej na kierunku Prawo (4 i 5 rok).


Literatura

A. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Kurs dla uczestników studiów podyplomowych "Rachunkowości i Podatków"


Literatura

K. Janczukowicz, W. Kieszkowski, Podatki pośrednie w praktyce, Gdańsk 2015.

Podatki w biznesie

Kurs uzupełniający wykład "Podatki w biznesie" (kierunki: Administracja, Prawo).


Literatura

H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa (ostatnie dostępne wydanie)

Przygotowanie projektów do UE

kurs wspomagający przedmiot


Literatura

rpo.pomorskie.eu

Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego <p><strong><span style="color:black;">Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego</span></strong><span style="color:black;"> dedykowane są osobom planującym swoją karierę zawodową w instytucjach finansowych na stanowiskach związanych z obsługą klienta. </span><span style="">Absolwenci Studiów otrzymują wszechstronnie wykształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu doradcy finansowego jako menadżerowie i opiekuni klienta indywidualnego. Posiadać będą wiedzę i umiejętności przydatne przy rozpoznawaniu potrzeb klienta, tworzeniu indywidualnych planów finansowych oraz doboru produktów finansowych z oferty banków, zakładów ubezpieczeniowych, towarzystw emerytalnych, firm inwestycyjnych i pośrednictwa finansowego.<span style="color:black;"></span></span></p> <p><span style="color:black;">Program Studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne aspekty wykonywania zawodu doradcy finansowego.<span style="">&nbsp; </span></span></p> <p><span style="color:black;">Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków – doświadczonych doradców finansowych zatrudnionych w czołowych instytucjach finansowych oraz pracowników dydaktycznych naszego Uniwersytetu specjalizujących się w problematyce rynków finansowych. </span></p> <p><span style="color:black;">Absolwenci otrzymają, oprócz świadectwa ukończenia Studiów, także <strong>Certyfikat Doradcy Finansowego</strong>.</span></p><p><span style=""><br type="_moz" /></span></p>
Literatura
<p>Literatura i inne źródła przydatne w toku procesu edukacyjnego podawane są przez wykładowców i zamieszczane w udostępnianych przez nich na stronie kursu materiałach dydaktycznych. <span style="">&nbsp;</span></p><br />
Źródła i wykładnia prawa podatkowego

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe I i II stopnia, uczęszczających na zajęcia z przedmiotów "Źródła i wykładnia prawa podatkowego" oraz "Wykładnia prawa podatkowego".


Literatura
 1. J. Jabłońska-Bonca „Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko”
 2. L. Morawski, „Zasady wykładni prawa”
 3. B. Brzeziński, „Wykładnia prawa podatkowego"
Akademiskt Skrivande Åk 3 Sven

Information om och material till kursen Akademiskt Skrivande med Sven-Göran Karlsson.


Literatura

Uppsatshandboken

Praktisk Svenska Åk 2 Sven

Information om och material till kursen Praktisk Svenska med Sven-Göran Karlsson.


Literatura

Gul & Blå

Avancera Ord

 

Praktisk Svenska Åk 4 Sven

Information om och material till kursen Praktisk Svenska med Sven-Göran Karlsson


Literatura

Språkporten

Avancera Ord

Praktisk Svenska Åk 5 Sven

Information om och material till kursen Praktisk Svenska med Sven-Göran Karlsson.


Literatura

Litteratur anges senare

COGNITIVE LINGUISTICS<ol><li><span style="font-size:10.0pt;">Problematyka ćwiczeń audytoryjnych</span></li></ol><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">I semestr:</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Kategorie naturalne w językowym opisie świata, przykłady leksykalne. Percepcja ludzka w teorii psychologii postaci (gestaltów). Pojęcie kontekstu i jego wpływ na percepcję, przykłady zmiany prototypu. Kontekst kultury. Poziomy kategoryzacji, przykłady kategorii poziomu podstawowego, geneza kategorii nadrzędnych i podrzędnych; schematyczność/szczegółowość pojęć</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">II semestr</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Strategie kognitywne: Porządkowanie poznawanej rzeczywistości: narzucanie struktury (przykłady językowe). Metafora i metonimia: analiza próbek językowych; typologia metafor i metonimii. </span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">III semestr</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Percepcja figury i tła: reprezentacja językowa. Różnice struktury a różnice znaczenia. Obrazowanie odzwierciedlone w języku - przykłady</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;"><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p>
Literatura
<div style="text-align:left;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></div><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:10.0pt;">Wykaz literatury </span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:17.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Johnson, M. and G. Lakoff. 1980. <em>Metaphors We Live by</em>. Chicago: Chicago University Press.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Langacker, R.W. 1988b. “A View of Linguistic Semantics”. In: B. Rudzka-Ostyn (ed).: <span style="mso-tab-count:1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><em>Topics in Cognitive </em></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Turner, M. and G. Fauconnier. 1995. “Conceptual Integration and Formal Expression.” <span style="mso-tab-count:1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Available from:</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span>http://www.uoregon.edu/~uophil/metaphor/turner.htm </span> </p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Ungerer, F. and H.-J. Schmid. 1996. <em>An Introduction to Cognitive Linguistics</em>. London and New York: </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-indent:35.4pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:31.95pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><strong>A.2. studiowana samodzielnie</strong><strong> </strong><strong>przez studenta</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:31.95pt;text-align:left;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Lakoff, G. 1987. <em>Women, Fire and Dangerous Things, </em>Chicago: The University of Chicago Press.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Lakoff, G. 1982. <em>Categories and Cognitive Models</em>. Linguistic Department and Cognitive<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp;&nbsp; </span>Science Program: University of</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span></span><span lang="DA" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:DA;">California at Berkeley.</span> </p><p class="MsoNormal"><span lang="DA" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:DA;">Langacker, R.W. 1987b. </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">“Nouns and Verbs”. <em>Language 63,</em> 53-94.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Langacker, R.W. 1988a. “An Overview of Cognitive Grammar”. </span><span style="font-size:10.0pt;">In: B. Rudzka-Ostyn<span style="mso-tab-count:1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>(ed).:</span><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Topics in Cognitive Linguistics. </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 3-43.</span> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:200%;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;mso-ansi-language:EN-US;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:28.7pt;text-indent:-18pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;"><span style="mso-list:Ignore;">A.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:10.0pt;">Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Comrie, Bernard, Stephen Matthews i Maria Polinsky (red.) 1996. <em>Atlas języków. </em></span><em><span style="font-size:10.0pt;">Pochodzenie i rozwój języków świata.</span></em><span style="font-size:10.0pt;"> Poznań:</span><span style="font-size:10.0pt;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span>Oficyna Wydawnicza Atena.</span> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">De Wulf, M. "Nominalism, Realism, Conceptualism." </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">The Catholic Encyclopedia. Vol.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">11. New York: Robert Appleton Company, 1911. 16 Sept. 2008 </span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">&lt;http://www.newadvent.org/cathen/11090c.htm&gt;. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Grzegorczykowa, R. 1996. „Filozoficzne aspekty kategoryzacji.” In: R. Grzegorczykowa<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp; </span>and A. Pajdzińska (eds). <em>Językowa</em></span><em><span style="font-size:10.0pt;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span>kategoryzacja świata.</span></em><span style="font-size:10.0pt;"> Lublin: Wydawnictwo<span style="mso-tab-count:1;"> </span>Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 11-26.</span> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Krzeszowski, T.P. 1990. </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">“The axiological aspect of idealized cognitive models. ”In:</span></p><span style="font-size:10.0pt;">Tomaszczyk J. and B. Lewandowska-Tomaszczyk. </span><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Meaning and Lexicography</span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">.<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp; </span>Amsterdam/Philadelphia: John</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;"> Benjamins. 135-165 </span> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:EN-US;">Palmer, F.R. 1976. <em>Semantics. A New Outline</em>, Cambridge: Cambridge University Press.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Wierzbicka,A. 1999. „Mówienie o emocjach. Semantyka, kultura i poznanie.”, translated by</span></p><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:AR-SA;mso-bidi-language:AR-SA;"><span style="mso-spacerun:yes;"></span><span style="mso-tab-count:1;"></span>P. Kornacki. In: J. Bartmiński, (ed.). <em>Język. Umysł. Kultura,</em>Warszawa: PWN. 138-162.<span style="mso-spacerun:yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>
Fakultet kierunkowy1: Nauczanie – język – kultura: pedagogika krytyczna w klasie językowej. <p style="text-align:justify;"><span style="font-size:medium;font-family:Times New Roman,serif;"><span style="font-size:medium;">Fakultet przewiduje realizację 30 godzin lekcyjnych o tematyce metodycznej, osadzonej w kontekście </span><strong>językoznawstwa kognitywnego i interkulturowego</strong><span style="font-size:medium;">. Świadomość językoznawcza i meta-językoznawcza jest istotnym elementem przygotowania metodycznego glottodydaktyków. Na proponowanych zajęciach będziemy jednak odkrywać inne oblicze językoznawstwa: nie tylko jako dyscypliny naukowej niezależnej od samej dydaktyki, ale właśnie jako klucza do skutecznej dydaktyki językowej prowadzonej w coraz bardziej wielokulturowej rzeczywistości. Zarazem przyjrzymy się </span><strong>krytycznej analizie dyskursu</strong><span style="font-size:medium;">, zjawisku </span><strong>językowego obrazu świata</strong><span style="font-size:medium;">, przeanalizujemy rolę </span><strong>pragmatyki językowej w kontaktach międzykulturowych</strong><span style="font-size:medium;"> i w końcu zastanowimy się na czym polega – jeśli istnieje? -</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-size:medium;">związek lingwistyki i metodyki języków obcych z pedagogiką krytyczną oraz teorią postmodernizmu. Świadomość tego związku może być pomocnym narzędziem przyszłych dydaktyków operujących w zróżnicowanych środowiskach kulturowych.</span></span></p>
Literatura
<ol><li><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (obowiązkowa):</span></strong></li></ol><p style="margin-left:35.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.1. wykorzystywana podczas zajęć</span></span><span style="font-size:10.0pt;"> (stanowi podstawę wykładów Prowadzącego oraz prezentacji studentów) :</span></p><p style="tab-stops:125.4pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anusiewicz J. (1991), <strong>Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki</strong>. (w): J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), <em>Język a kultura. Tom 1 Podstawowe pojęcia i problemy</em>, Wrocław: Wyd. Wiedza o kulturze. s. 17-30.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Bandura E. (2007), <em>Nauczyciel jako mediator kulturowy</em>. Kraków: Wyd. Tertium. rozdziały I i VI.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Bartmiński, J. (2006). <em>Językowe podstawy obrazu świata.</em>Lublin: Wyd. UMCS. S.131-148.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Błaszczyk, Klaudia (2008), <strong>Relacje i interakcje nauczyciel-uczeń a modele komunikacji społecznej</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 321-331.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Gajda, J (2009), (red.). <em>Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje dla teorii </em></span></li></ol><p style="margin-bottom:12.0pt;line-height:115%;text-autospace:none;"><em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">i praktyki.</span></em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"> Kraków: Impuls. (wybrane rozdziały).</span></p><ol><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Lubecka Anna (2008). <strong>New Multiculturalism – a<span style="">&nbsp; </span>Challenge for Cross-Cultural Communicators</strong>. W: Bogacki K., Głowacka B., Potocka D. (red.) (2008), <em>Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education</em>, Białystok: Wydawnictwo UwB. 201-210.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał B. (2005), <strong>Intercultural Speaker jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji między­kultu­ro­wej przez ucznia i nauczyciela języków obcych</strong>, (w:) J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska (red.), <em>Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym</em>. Lublin: Tow. Naukowe KUL, s. 261-272.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Karpińska-Musiał, Beata.<strong>(</strong>2005)<strong> Współczesny nauczyciel języka obcego – trudne do podjęcia ryzyko czy fascynujące wyzwanie? Analiza transformacji roli nauczyciela języka obcego w obliczu zmian kulturowo-społecznych zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce i Europie. </strong>2005, publikacja w formie elektronicznej, ISBN 83-922213-0-3</span><ol><li><span style="color:black;">Karpińska-Musiał, Beata </span><span style="color:black;">(2008a), <strong>Nauczyciel i jego kompetencja interkulturowa w obliczu globalizacji języka angielskiego jako obcego</strong>, (w:) A. M. Harbig (red.), <em>Nauczanie języków obcych w szkole wyższej</em>. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 137-149. </span></li></ol></li><li><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał, Beata </span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2008b), <strong>The Place of Intercultural Competence in the Academic Curriculum of Foreign Language Teacher Education</strong>, (w:) K. Bogacki, B. Głowacka, D. Potocka (red.), <em>Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education.</em> </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Białystok: Wydawnictwo UwB, s. 191-200.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Komorowska H. (2007), <em>Metodyka Nauczania Języków obcych w Polsce (1957-2007</em>), Warszawa: CODN.</span></li></ol><p style="margin-bottom:12.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;"><span style="font-family:Times New Roman,serif;color:black;"><span style="">11.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kurtyka A. (2005), <strong>Rozwijanie kompetencji międzykulturowej nauczycieli języków obcych,</strong> (w:) M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s. 83-96.</span><span style="font-family:Times New Roman,serif;color:black;"></span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Myczko K. (2005), <strong>Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego</strong>, (w): M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s.27-36.</span><ol><li><span style="color:black;">Nikitorowicz J. (2005), <em>Kreowanie tożsamości dziecka</em>. <em>Wyzwania edukacji międzykulturowej</em>. Gdańsk: GWP. </span></li></ol></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Pfeiffer W. (2001), <em>Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki</em>, Poznań: Wagros. </span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Phipps A., Guilherme M. (2004), <em>Critical Pedagogy. Political Approaches to Language and Intercultural Communication</em>, Multilingual Matters Ltd.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Piaget J. (2005), <em>Mowa i myślenie dziecka.</em>Warszawa: PWN.<span style="color:black;"></span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Speck O. (2005), <em>Być nauczycielem</em>, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Thomas J. (1983), <strong>Cross-cultural pragmatic failure</strong>, (w:) <em>Applied Linguistics</em>4(2), 91-109.</span></li><li><cite><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">Zalewska-Bujak, Małgorzata (2008), <strong>Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w nowych realiach cywilizacyjnych. </strong>W: </span></cite><em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</span></em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 286-297.</span></li></ol><p style="text-indent:-10.55pt;line-height:115%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">&nbsp;</span></p><p style="margin-left:49.95pt;text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:24.85pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.2. studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta ( także propozycje do przygotowywania prezentacji)</span></span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anisimowicz B. (2000), <em>Alternatywne Nauczanie Języków Obcych w XX wieku. Sugesto­pedia.</em>Warszawa: DiG.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Burszta, W. (1998). <em>Antropologia Kultury</em>. Poznań: Zysk i S-ka., r. 1-3. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Gardner H. (2002) <em>Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce</em>. Media Rodzina.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kozielecki J. (2001), <em>Psychotgransgresjonizm</em>. (wybrane fragmenty), Warszawa: ŻAK.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Wąsiński, Arkadiusz (2008), <strong>Nowe strategie myślenia jako alternatywne spojrzenie na asymetryczną interakcję komunikacyjną nauczyciel-uczeń w procesie edukacyjnym</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 347-361. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Wendland M. (2007), <strong>Relatywizm komunikacyjny a problem międzykulturowego porozumienia</strong>, (w:)<em> Homo Communicativus</em>, Poznań: Wyd. UA</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">M.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">————</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2003), <strong>Pedagogika międzykulturowa</strong>. [w:] Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.) <em>Pedagogika. Podręcznik akademicki</em>. Warszawa: PWN, s. 415-424</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">.</span></li></ol><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><h1 style="margin-left:35.8pt;tab-stops:35.4pt;"><span style="">B.<span style="font:7.0pt "Times New Roman";">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Literatura uzupełniająca <span style="text-decoration:underline;">do wyboru dwie pozycje.</span></h1><p>&nbsp;</p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Nęcka E. <em>Inteligencja. Geneza- struktura – funkcje</em>, GWP: Gdańsk, 2003.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Volkmann. L. <strong>On the Nature and Function of Stereotypes in Intercultural Learning</strong>. In: Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 15</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Voigts-Virchow, E. <strong>Teaching Web 2.0 and Cultural Studies: The Critical Media Literacy Approach to and with Social Media(Facebook, Wikipedia, YouTube et.al), </strong>in:<strong> </strong>Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 61</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Rossow, H.<strong> How to Teach Identity: ‘Britishness” at the Beginning of the 21st Century. </strong>In:<strong> </strong>Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 251.</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Wybrany rozdział z pozycji</span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Creese, A<strong>. </strong><em>Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms, </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2005.</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Wybrany rozdział z pozycji</span></span></strong><em><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></em><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Hawkins, Margaret. </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">R<em>. </em>(ed.)<em> Language Learning and Teacher Education. A socio-cultural Approach. , </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2004..</span></li></ol><p style="margin-left:39.05pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p>
Gramatyka kontrastywna<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Cykl wykładów obejmuje analizę teoretyczną podstawowych zagadnień językoznawstwa strukturalnego oraz kognitywnego z perspektywy <strong>społeczno-kulturowej</strong>oraz <strong>kontrastywnej</strong>. <span style="">&nbsp;</span>Celem nie jest analityczna dyskusja nad poszczególnymi gałęziami językoznawstwa, tylko raczej przegląd podejść do języka i jego zjawisk jako fenomenów kulturowych, ugruntowanych w określonych okolicznościach użytkowania oraz przekazu, w formie porównawczej. Jako że analiza kontrastywna może<span style="">&nbsp; </span>obejmować wszystkie gałęzie analizy językoznawczej: fonetyki, fonologii, składni, pragmatyki, semantyki, potraktowane one będą jako strukturalne narzędzia służące lepszemu zrozumieniu <strong>dynamiki komunikacji</strong>, zwłaszcza międzykulturowej. W tym celu jednak potrzebny jest także filtr historyczno-kulturowy oraz socjolingwistyczny, zatem omawiane będą także <strong>komponenty socjolingwistyki, pragmatyki, psycholingwistyki, zagadnień związanych z kulturą płci</strong>w języku. Analiza ta będzie oparta na języku angielskim jako wyjściowym, jednak czynione będą referencje do innych jego odmian lub innych języków w celu pokazania elementów wspólnych oraz różnicujących poszczególne kody komunikacyjne.</span></p>
Literatura
<ol><li><span style="font-size:11.0pt;">T. Milewski, <em>Językoznawstwo</em>, W-wa: PWN, 2006.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;">Marie-Anne Paveau, Georges - Elia Safrati, <em>Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki</em>, Kraków: Wyd. FLAIR, 2008.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;">S. Grabias, <em>Język<span style="">&nbsp; </span>w zachowaniach społecznych</em>, Lublin: Wyd. UMCS, 1997.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;color:#262424;">Boxer D. (2002), <em>Applying Sociolinguistics. Domains and face-to-face interaction</em>. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Bredella L. (2003), For a Flexible Model of Intercultural Understanding, (w:) G. Alred, M. Byram, M. Fleming (red.), <em>Intercultural Experience and Education</em>. Clevedon: Multilingual Matters, s. 31-49.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Goffman E. (1967), ‘On facework: an analysis of ritual elements in social interaction’, In: Jaworski A., Coupland, N. (red.), <em>The Discourse Reader</em>, London, Routledge, 306-321.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Grzegorczykowa R. (2002), <em>Wprowadzenie do semantyki językoznawczej</em>, Warszawa: PWN</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;">Korżyk K. (1999), Język i gramatyka w perspektywie “komunikatywizmu” (w: ) red. </span><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;line-height:115%;">A. Awdiejew, <em>Gramatyka komunikacyjna</em>, Warszawa – Kraków: PWN</span></li></ol><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:Arial,sans-serif;times new roman":;times new roman":;">9. Langacker R. (1987), <em>Foundations of Cognitive Grammar</em>, vol. 1, Stanford</span>
PNJA - Zintegrowane Sprawności Językowe (Integrated skills)<span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;"><span style="font-size:medium;"></span></span><span style="font-size:large;font-family:Times New Roman,serif;">Kurs pt. Zintegrowane Sprawności Językowe ma na celu kompleksowe kształcenie czterech podstawowych umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego: poprawnego stosowania i poszerzania zasobu leksyki oraz frazeologii ( w połączeniu z wybranymi zagadnieniami gramatycznymi), sztuki czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności mówienia.</span>
Literatura
<p>Przykładowa literatura i źródła:</p><p><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;"><span style="">&nbsp;</span>wykorzystywana podczas zajęć</span></span><span style="font-size:10.0pt;"> <span style="color:#1F497D;"></span></span></p><ol><li><strong><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Ready for CAE<span style="">&nbsp; </span>Coursebook</span></em></strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;"> by Roy Norris and Amanda French <strong>Publisher:</strong> MacMillan 2008</span></li><li><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Here is the News – English for Understanding World Reports </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">by Barbara Otto , Marcin Otto, Polstext 2005</span></li><li><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Reading Explorer 3 </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">by Nancy Douglas, Heinle Cengage Learning 2010.</span></li></ol> <p><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;"><span style="">&nbsp;</span></span></span><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta </span></span></p> <ol><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Guy Wellman, <em>The Heinemann ELT English Wordbuilder</em>, Macmillan Publishers 1998</span></li></ol><p style="margin-left:67.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><p></p>
Podstawy dydaktyki - wykład<p>Kurs stanowi zbiór dodatkowych informacji, opisów zagadnień oraz materiałów przydatnych jako uzupełnienie treści wykładów na temat podstaw dydaktyki ( wg sylabusu przedmiotu). Wykłady obejmują szerokie spektrum zagadnień dotyczących historii teorii dydaktycznych i rozwoju pedagogiki szkolnej, problematyki systemów kształcenia, miejsca i roli ucznia oraz nauczyciela w procesie dydaktycznym, specyfiki i metodologii kształcenia obcojęzycznego, problemów nauczania uczniów z trudnościami w uczeniu się, oraz wielu innych.<br /></p>
Literatura
Brak.
Seminarium licencjackie: Kompetentny nauczyciel języka obcego w wielokulturowym świecie.<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;page-break-after:avoid;"><span style="font-size:10.0pt;">Seminarium dyplomowe podejmuje tematykę kształcenia kompetencji nauczycieli języka angielskiego we współczesnej rzeczywistości zdeterminowanej przez globalizację, wielokulturowość, fragmentaryczność i tempo zjawisk kulturowych oraz edukacyjnych.<span style="">&nbsp; </span>Od glottodydaktyków wymaga się już nie tylko kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, nawet wspartych rozległą wiedzą pedagogiczną i metodyczną. Dzisiejszy nauczyciel języka obcego powinien wykazywać się coraz szerszym spektrum kompetencji kluczowych, psychologicznych i międzykulturowych. Planowany jest przegląd teoretyczny oraz praktyczne aplikacje tychże kompetencji, próba zarysowania metodologii ich nabywania, przy jednoczesnej charakterystyce tła społeczno-kulturowego i rzeczywistości, w jakiej zanurzeni są zarówno praktykujący już, jak i dopiero uczący się nauczyciele. Poruszona będzie tematyka teorii akwizycji języka obcego, filozofii języka, podstawowych zagadnień metodycznych, ale też zagadnień z zakresu nauk społecznych oraz lingwistyki i pedagogiki kulturowej. Prace licencjackie dotyczyć mogą zarówno akwizycji języka, metodyki nauczania, tematyki językoznawczej, kulturoznawczej lub społecznych aspektów glottodydaktyki.</span></p>
Literatura
<ol><li><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (obowiązkowa):</span></strong></li></ol><p style="margin-left:35.8pt;"><strong><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></strong></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.1. wykorzystywana podczas zajęć</span></span><span style="font-size:10.0pt;"> (stanowi podstawę wykładów Prowadzącego oraz prezentacji studentów) </span></p><p style="tab-stops:125.4pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anusiewicz J. (1991), <strong>Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki</strong>. (w): J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), <em>Język a kultura. Tom 1 Podstawowe pojęcia i problemy</em>, Wrocław: Wyd. Wiedza o kulturze. s. 17-30.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Bandura E. (2007), <em>Nauczyciel jako mediator kulturowy</em>. Kraków: Wyd. Tertium. (wybrane rozdziały)</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Błaszczyk K. (2008), <strong>Relacje i interakcje nauczyciel-uczeń a modele komunikacji społecznej</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 321-331.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;background:yellow;">Do metodologii badań…..</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Jagiełło- Rusiłowski, A. (2010), <em>Drama w STOP-KLATCE. W kierunku pozytywnej zmiany społecznej.</em>Warszawa : Stow. Prakyków Dramy STOP-KLATKA.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kacprzak, L. (2005) <em>Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w przezwyciężaniu agresji i przemocy środowiska szkolnego.</em>Piła : PWSZ.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kacprzak, L. (2006), <em>Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu</em>. Piła: PWSZ.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał B. (2005), <strong>Intercultural Speaker jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji między­kultu­ro­wej przez ucznia i nauczyciela języków obcych</strong>, (w:) J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska (red.), <em>Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym</em>. Lublin: Tow. Naukowe KUL, s. 261-272.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Karpińska-Musiał, B.</span><span lang="EN-US" style="color:black;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;"><span style="">&nbsp;</span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2008b), <strong>The Place of Intercultural Competence in the Academic Curriculum of Foreign Language Teacher Education</strong>, (w:) K. Bogacki, B. Głowacka, D. Potocka (red.), <em>Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education.</em> </span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Białystok: Wydawnictwo UwB, s. 191-200.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Komorowska H. (2007), <em>Metodyka Nauczania Języków obcych w Polsce (1957-2007</em>), Warszawa: CODN (wybrane fragmenty)<span style="background:yellow;"></span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Kurtyka A. (2005), <strong>Rozwijanie kompetencji międzykulturowej nauczycieli języków obcych,</strong>(w:) M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s. 83-96.</span><span style="font-family:Times New Roman,serif;color:black;"></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Mead. M. (2000) <em>Kultura I tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego</em>. Warszawa: PWN. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Mikułowski-Pomorski, J.<span style="">&nbsp; </span>(1999) <em>Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie</em>. Kraków: Wyd. AE.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Myczko K. (2005), <strong>Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego</strong>, (w): M. Mackiewicz (red.), <em>Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa</em>. Poznań: Wyd. WSB, s.27-36.</span><ol><li><span style="color:black;">Nikitorowicz J. (2005), <em>Kreowanie tożsamości dziecka</em>. <em>Wyzwania edukacji międzykulturowej</em>. Gdańsk: GWP. (wybrane rozdziały)</span></li></ol></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Pfeiffer W. (2001), <em>Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki</em>, Poznań: Wagros. </span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Phipps A., Guilherme M. (2004), <em>Critical Pedagogy. Political Approaches to Language and Intercultural Communication</em>, Multilingual Matters Ltd.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Speck O. (2005), <em>Być nauczycielem</em>, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Thomas J. (1983), <strong>Cross-cultural pragmatic failure</strong>, (w:) <em>Applied Linguistics</em>4(2), 91-109.</span></li><li><cite><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">Zalewska-Bujak, Małgorzata (2008), <strong>Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w nowych realiach cywilizacyjnych. </strong>W: </span></cite><em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</span></em><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">, red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 286-297.</span></li></ol><p style="text-indent:-10.55pt;line-height:115%;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;">&nbsp;</span></p><p style="margin-left:49.95pt;text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:24.85pt;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10.0pt;">A.2. studiowana samodzielnie<strong> </strong>przez studenta ( także propozycje do przygotowywania prezentacji)</span></span></p><p><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-indent:-10.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Anisimowicz B. (2000), <em>Alternatywne Nauczanie Języków Obcych w XX wieku. Sugesto­pedia.</em>Warszawa: DiG.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Gardner H. (2002) <em>Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce</em>. Media Rodzina.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Karpińska-Musiał, B. <strong>(</strong>2005)<strong> Współczesny nauczyciel języka obcego – trudne do podjęcia ryzyko czy fascynujące wyzwanie? Analiza transformacji roli nauczyciela języka obcego w obliczu zmian kulturowo-społecznych zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce i Europie. </strong>2005, publikacja w formie elektronicznej, ISBN 83-922213-0-3</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Klus-Stańska. D. (2004) <em>Światy dziecięcych znaczeń</em>.<span style="">&nbsp; </span>Wyd. Akad. „Żak”.(wybrane rozdziały)</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Piaget J. (2005), <em>Mowa i myślenie dziecka.</em>Warszawa: PWN.<span style="color:black;"></span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Szkudlarek T.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">(2003), <strong>Pedagogika międzykulturowa</strong>. [w:] Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.) <em>Pedagogika. Podręcznik akademicki</em>. Warszawa: PWN, s. 415-424</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">.</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;">Wąsiński, Arkadiusz (2008), <strong>Nowe strategie myślenia jako alternatywne spojrzenie na asymetryczną interakcję komunikacyjną nauczyciel-uczeń w procesie edukacyjnym</strong>. W: <em>Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń</em>, red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 347-361. </span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">Wendland M. (2007), <strong>Relatywizm komunikacyjny a problem międzykulturowego porozumienia</strong>, (w:)<em> Homo Communicativus</em>, Poznań: Wyd. UA</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Times New Roman,serif;color:black;">M.</span></li></ol><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p><h1 style="margin-left:35.8pt;tab-stops:35.4pt;"><span style="">B.<span new="" roman";"="" style="font:7.0pt;" times="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Literatura uzupełniająca <span style="text-decoration:underline;">do wyboru dwie pozycje.</span></h1><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size:8.0pt;">W semestrze 1 oraz 2: </span></strong></p><ol><li><span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Nęcka E. <em>Inteligencja. Geneza- struktura – funkcje</em>, GWP: Gdańsk, 2003.</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Volkmann. L. <strong>On the Nature and Function of Stereotypes in Intercultural Learning</strong>. In: Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 15</span></li><li><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Voigts-Virchow, E. <strong>Teaching Web 2.0 and Cultural Studies: The Critical Media Literacy Approach to and with Social Media(Facebook, Wikipedia, YouTube et.al), </strong>in:<strong> </strong>Gabrielle Linke (ed.) <em>Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models</em>. Winter: Heidelberg, 2011. p. 61</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">One chosen chapter from</span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Creese, A<strong>. </strong><em>Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms, </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2005.</span></li><li><strong><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">One chosen chapter from</span></span></strong><em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">: </span></em><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;">Hawkins, Margaret. R<em>. </em>(ed.)<em> Language Learning and Teacher Education. A sociocultural Approach. , </em>Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2004..</span></li></ol><p style="margin-left:49.95pt;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</span></p>
Seminarium magisterskie: Dyskurs edukacyjny we współczesnej akademii - perspektywa glottodydaktyczna

Celem zajęć seminaryjnych jest poszerzenie wiedzy studentów na temat zjawisk zachodzących w dyskursie edukacyjnym na studiach wyższych. Przyjęta perspektywa dotyczy przede wszystkim analizy językoznawczej dyskursu jako zjawiska determinującego wszelki dialog edukacyjny niezależnie od obszaru poznawanej wiedzy. Uświadomiona wiedza meta językoznawcza pozwala na dostrzeganie w dyskursie zjawisk władzy symbolicznej, manipulacji, upodmiotowienia lub uprzedmiotowienia. Świadomość takiej sprawczej mocy języka jest istotna dla rozumienia i postrzegania roli i obowiązków nauczyciela oraz ucznia/studenta. Analiza dyskursu dotyczy w sposób szczególny glottodydaktyki, jednak pozwala na przyjęcie szerszej perspektywy i obserwację związku nauczania języka obcego z elementami psychologicznych i filozoficznych kompetencji nauczyciela.

Celem zajęć jest także rozwinięcie u studenta warsztatu pracy badawczej i umiejętności analizy naukowej wybranego zagadnienia teoretycznego z ww. poruszanego zakresu.

<span :;"="" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman:;">Prace magisterskie mogą dotyczyć krytycznej analizy dyskursu, teorii akwizycji języka, metodyki nauczania języka obcego, zagadnień z zakresu językoznawstwa kognitywnego, pedagogiki międzykulturowej oraz społecznych aspektów glottodydaktyki


Literatura
 1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć po 4 semestrze (obowiązkowa):

 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć (stanowi podstawę wykładów Prowadzącego oraz prezentacji studentów) :

Zestaw lektur w semestrze 1:

 1. Kuźniak, Marek (2004), W aspekcie dyskursu meta teoretycznego: „nienaukowość” językoznawstwa kognitywnego w perspektywie metodologii badań lingwistycznych w XX w. Krótka charakterystyka.” W: Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5 tom 1. Red. P. Chruszczewski, Tertium: Kraków, s. 183-189.
 2. Leonowicz, Rafał ( 2004), Zarys francuskiej teorii dyskursu. W: Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5 tom 1. Red. P. Chruszczewski, Tertium: Kraków, s. 191-202.
 3. Donesch-Jeżo, Ewa (2010), Nauczanie konwencji akademickiego dyskursu na lektoratach języka specjalistycznego w szkołach wyższych.W: Edukacja dla przyszłości tom VIII,red. J. Zaniewski, A. Serwicka-Kapała, Białystok: Wyd. WSFiZ, s. 23-35.
 4. Błaszczyk, Klaudia (2008), Relacje i interakcje nauczyciel-uczeń a modele komunikacji społecznej. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 321-331.
 5. Gorczyńska, Zofia (2010), Dialog sokratejski: geneza, charakterystyka, nawiązania. W: Rzeczywistość dialogu, dialog w filozofii, filozofia dialogu.Red. L. Grudziński, Gdańsk: Wyd. UG, s.47-57.
 6. Kunicka, Małgorzata (2008), Konformizm jako predykator dużego dystansu władzy w szkole. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 229-238.
 7. Żuk, Mariusz (2009), Komunikowanie interpersonalne w kontekście kształtowania tożsamości podmiotowej. W: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania.Red. M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński, W.J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek. s.28-38.
 8. Phipps, A., Guilherme, M.(eds.) (2004), Critical Pedagogy. Political Approaches to language and Intercultural Communication. Multilingual Matters Ltd.
 9. Witkowski, L. (2007), Radykalne wizje podmiotu w dramacie współczesności. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. T. 1. Warszawa: IBE &Lech Witkowski, s. 99-126.
 10. Folkierska A. (2005), Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny. Warszawa: WUW.
 11. Metoda Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. http://www.akademiapce.edu.pl/akademia1.php
 12. Edwards, Clifford (2006) Dyscyplina i kierowanie klasą. Warszawa: PWN
 13. Gasiul, Henryk (2002) Teorie emocji i motywacji. W-wa: Wyd. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 14.  Karpińska-Musiał, Beata (2009), Treść, rola i pozycja wiedzy meta-językoznawczej w kształceniu kompetencji międzykulturowej glottodydaktyków.W: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania. Red. M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński, W.J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek. S. 263-279.
 15. Zalewska-Bujak, Małgorzata (2008), Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w nowych realiach cywilizacyjnych. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 286-297.
 16. Ułaszewska-Żuk M., M. Żuk (2008), Kompetencja meta-poznawcza jako wyznacznik kompetencji komunikacyjnej – refleksje w kontekście komunikacyjnych zdolności i postaw nauczyciela, (w:) Błachnio A., Drzewowski M., Schneider M. i W.J Maliszewski (red.) Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s.263-285.
 17. Lewicka, Grażyna (2008), Motywacja do kreatywnych wykonań kognitywnych uczących się z perspektywy konstruktywistycznej teorii poznania. W: Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwared. K. Myczko, B. Skowronek, W. Zabrocki, Poznań: Wyd. UAM., s. 243-253.
 18. Karpińska-Musiał, Beata (2005), Współczesny nauczyciel języka obcego – trudne do podjęcia ryzyko czy fascynujące wyzwanie? Analiza transformacji roli nauczyciela języka obcego w obliczu zmian kulturowo-społecznych zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce i Europie. 2005, publikacja w formie elektronicznej, ISBN 83-922213-0-3
 19. Karpińska-Musiał, Beata (2006), Postać Intercultural Speaker jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji międzykulturowej przez ucznia i nauczyciela języków obcych. W: J. Krieger-Knieja i u. Paprocka-Piotrowska (red.) Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym, Tow. Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 261-272
 20. Karpińska-Musiał, Beata (2007)‘Transformation and Change – two key-words in postmodern philosophy of successful foreign language didactics’, publikacja w formie elektronicznej i online ISBN 978-83-922213-1-9, dostępna na: http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?url=http%3A%2F%2Fspnjo.polsl.pl%2Fkonferencja%2Fmaterialy%2Freferaty%2Fkarpinska-musial.pdf
 21. Karpińska-Musiał, Beata (2008)‘ ‘Nauczyciel i jego kompetencja interkulturowa w obliczu globalizacji języka angielskiego jako obcego’, w: A. M. Harbig (red.) Nauczanie  języków obcych w szkole wyższej, Wyd. UwB, Białystok, s. 137-149.

 

 

Zestaw lektur w semestrze 2: ( w tym do metodologii)

 

 

 

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta ( także propozycje do przygotowywania prezentacji)

 

Semestr  1.

 1. Nijałkowski, L. M. Hermeneutyka i teoria dyskursu– Wstęp. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 995-1000.
 2. Ricoeur, P. Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 1001-1019.
 3. Van Dijk, Teun a. Badania nad dyskursem. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 1020-1046..
 4. Fairclough, N. Wodak, R. Krytyczna analiza dyskursu. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.s. 1047-1056.
 5. Wąsiński, Arkadiusz (2008), Nowe strategie myślenia jako alternatywne spojrzenie na asymetryczną interakcję komunikacyjną nauczyciel-uczeń w procesie edukacyjnym. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 347-361.
 6. Bochnia, Beata (2008), Komunikacja jako proces wzajemnego porozumiewania się – uczenie przez dyskusję. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. J. Maliszewski, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 453-464.
 7. Karpińska-Musiał, Beata (2011), Czy można przezwyciężyć sokratejską aporię w postmodernistycznej wizji dialogu międzykulturowego?W: Dialog. Idea i Doświadczenie. Gdańsk: Wyd. UG., s. 44-55.
 8. Błesznowski B., Bujalski, M. (2010), Polityka edukacyjna jako polityka prawdy w społeczeństwie ponowoczesnym. W: Szkolnictwo wyższe – masowość i jakość. Nauka i szkolnictwo wyższe, 1-2/35-36/2010. s.160-171.
 9. Henriksen, B.E. (2011), Language and politics. In: Language, Society and Power. An introduction. Third Edition. Routlege: London and New York. pp. 47-68.
 10. Dylak S. (2000) Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli, w: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.) Współczesność a kształcenie nauczycieli, WSP ZNP.
 11. Dylak, S. Nauczyciel konstruktywista w klasie szkolnej. http://www.wse.amu.edu.pl
 12. Skibińska Ewa, Trening jako forma kształcenia dorosłych. nierozpoznany przez andragogikę obszar www.pedagogika.umk.pl
 13. Witkowski, L. (2007) Podmiot jako humanistyczne wyzwanie dla pedagogiki. Przeciw skrajnym „podmiotowcom”. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. T. 1. Warszawa: IBE &Lech Witkowski, s. 127-140.
 14. Gardner H. (2002) Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Media Rodzina,
 15. Suświłło M. Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.
 16. Kłos Arkadiusz (2008) Autorytet nauczyciela akademickiego. W: Wspólnota akademicka na pograniczach nauk humanistycznych. Analizy interdyscyplinarne.Red. A. Kobylarek. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 77-88.
 17. Barnett, Ronald, Learning for an unknown future,in: Higher Education Research and Development, Vol.23. No3, London 2004
 18.  Gidley, Jennifer, Education For All or Education For  Wisdom? In: ‘Unfolding Learning Socieities: Challenges and Opportunities, www.learndev.org
 19. Standards for Foreign Language Learning: The Five C’s Approach
 20. Pastephanou M. Globalization, Globalism and Cosmopolitanism as an Educational Ideal.Educational Philosophy and Theory, Vol. 37,No.4, 2005
 21. Pennycook A. The Cultural Politics of English as an International Language. Longman
 22. Szul, Roman. „Wskrzeszanie” języków jako symboli tożsamości, pamięci i przestrzeni narodów,W: Kapralski, S. (red.) Pamięć, Przestrzeń, Tożsamość. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

 

 

Semestr 2

 

A.     Literatura uzupełniająca do wyboru dwie pozycje.

 

W semestrze 1 oraz 2:

 1. Witkowski L.  Decentracyjne dylematy w edukacji. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. IBE, W-wa 2007, s. 56-73.
 2. Witkowski L. W stronę edukacji (dla) pogranicza. W: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. IBE, W-wa 2007, s. 74-98..
 3. Nęcka E. Inteligencja. Geneza- struktura – funkcje, GWP: Gdańsk, 2003.
 4. Volkmann. L. On the Nature and Function of Stereotypes in Intercultural Learning. In: Gabrielle Linke (ed.) Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models. Winter: Heidelberg, 2011. p. 15
 5. Voigts-Virchow, E. Teaching Web 2.0 and Cultural Studies: The Critical Media Literacy Approach to and with Social Media(Facebook, Wikipedia, YouTube et.al), in: Gabrielle Linke (ed.) Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models. Winter: Heidelberg, 2011. p. 61
 6. Rossow, H. How to Teach Identity: ‘Britishness” at the Beginning of the 21st Century. In: Gabrielle Linke (ed.) Teaching Cultural Studies. Methods-Matters-Models. Winter: Heidelberg, 2011. p. 251.
 7. One chosen chapter from: Creese, A. Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms, Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2005.
 8. One chosen chapter from: Hawkins, Margaret. R. (ed.) Language Learning and Teacher Education. A sociocultural Approach. , Multilingual Matters: Clevedon, Buffalo, Toronto, 2004..
 9. Goffman, E. Porządek interakcyjny. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.1 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.293-315.
 10. Goffman, E. Pierwotne ramy interpretacji. W: W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.1 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.336-347.
 11. Touraine, A. Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych. W:Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.769-788.
 12. Habermas, Jurgen. Typy działania komunikacyjnego. W: Jasińska-Kania  A., Nijakowski Lech. N., Szacki J. Ziółkowski M ( red.) Współczesne teorie socjologiczne. T.2 Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006. s.985-991.
2019-2020_BA1_General Translation

Tłumaczenia ogólne

 

I BA Translatoryka


Literatura

lista pomocnych źródeł w zawartości kursu

Archiwizacja prac zaliczeniowych

Dla pracowników Katedry Translatoryki


Literatura

.

BA - tłumaczenia praktyczne - TŁUMACZENIE TEKSTÓW MEDYCZNYCH

Przekład tekstów z dziedziny medycyny.


Literatura

Brak.

MA - TŁUMACZENIA MEDYCZNE (A/B)

Przekład tekstów medycznych. Materiały na zajęcia.


Literatura

Brak.

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci


Literatura

Margolin, Proof Positive

Seminarium MGR 2017-2020

Materiały, wskazówki, ustalenia.


Literatura

W zawartości kursu

Studia Podyplomowe Translatoryka - przekład medyczny

Materiały do nauki dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Translatoryka - przekład medyczny


Literatura

Informacja na temat źródeł w zawartościu kursu

Algebra liniowa (INF)

Treści programowe

 1. Ciało liczb zespolonych. Działania na liczbach zespolonych. Postać algebraiczna, sprzężenie, moduł liczby zespolonej. Postać trygonometryczna i wykładnicza liczby zespolonej. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych.
 2. Wielomiany i ich podzielność. Pierwiastki wielomianu. Twierdzenie Bezouta. Podstawowe twierdzenie algebry. Rozkład wielomianów na czynniki nierozkładalne. Schemat Hornera i jego zastosowania.
 3. Macierze i działania na macierzach. Macierz odwrotna.
 4. Układy równań liniowych i ich rozwiązywanie metodą Gaussa-Jordana. Równania macierzowe i ich rozwiązywanie. Wyznaczanie macierzy odwrotnej metodą Gaussa-Jordana.
 5. Wyznacznik macierzy i jego własności. Macierze odwracalne i nieosobliwe. Układy i wzory Cramera.
 6. Przestrzeń wektorowa i jej podprzestrzenie. Liniowa zależność i niezależność wektorów. Baza i wymiar przestrzeni wektorowej. Rząd macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego.
 7. Przekształcenie liniowe. Obraz i jądro przekształcenia liniowego. Reprezentacja macierzowa przekształcenia liniowego.
 8. Iloczyn skalarny. Kąt pomiędzy wektorami, ortogonalność wektorów, ortogonalizacja bazy. Rzut ortogonalny. Metoda najmniejszych kwadratów. Najlepsze rozwiązanie sprzecznego układu równań.
 9. Wartości własne i wektory własne macierzy i przekształcenia liniowego. Wielomian charakterystyczny. Diagonalizacja macierzy i przekształcenia liniowego. Diagonalizacja macierzy symetrycznej. Potęga i granica ciągu macierzy. Podprzestrzenie niezmiennicze przekształcenia liniowego. Twierdzenie Cayleya-Hamiltona.
 10. Przestrzeń R3 i układ współrzędnych w R3. Iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany i jego geometryczna interpretacja. Równania płaszczyzny: ogólne, normalne, parametryczne, odcinkowe. Równania prostej: kierunkowe, krawędziowe, parametryczne. Wzajemne położenia punktów, prostych i płaszczyzn.
 11. Rzeczywista forma kwadratowa. Postać kanoniczna formy kwadratowej. Określoność macierzy i formy kwadratowej.
Matematyka grupa A (Biotechnologia)

A


Literatura

A

Matematyka grupa II (Ochrona Środowiska)

Analiza Matematyczna

Algebra Liniowa


Literatura

A

Statystyka

Statystyka


Literatura

Statystyka

Statystyka II

A

Wnioskowanie Statystyczne

A

Środowisko pracy tłumacza I MA

Środowisko pracy tłumacza I MA


Literatura

-

Tłumaczenia w parze językowej A-C (I MA, hiszpański)

Wprowadzenie do zajęć z przekładu w parze językowej A-C


Literatura

nd

Dotacje dla firm z UE (studia niestacjonarne)

Kurs dotyczy poznania systemu wdrażania funduszy strukturalnych, zagadnień problemowych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, przygotowania wniosku aplikacyjnego do oceny formalnej i merytorycznej. Student będzie musiał wykazać na podstawie zadanych pytań opłacalność zaproponowanego przedsięwzięcia biznesowego, które będzie starało się o wsparcie ze środków UE. Student samodzielnie przygotuje projekt, ale oparty o ścieżkę aplikacyjną. Podczas oceny projektu analizowana będzie wykonalność planowanych w projekcie przedsięwzięć, umiejętność doboru środków koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych celów, przejrzystość, racjonalność oraz zupełność projektu.

 Literatura

Literatura podstawowa:

 A.Filipek, W drodze do dofinansowania: jak napisać dobry wniosek Agnieszka (fundusze strukturalne), wydawnictwo Placet, Warszawa 2016.

 M.Kleinowski, M.Piechowicz, M.Sikora-Gaca i inni, Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Difin, Warszawa 2016

 R. Kasprzek, Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,budżet na lata 2014-2020 ,Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020 : komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. / Agnieszka Filipek. Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2015.

 M. Sikora-Gaca, U. Urszula Kosowska, Fundusze europejskie w teorii i praktyce : edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Difin,Warszawa 2014.


Dotacje dla firm z UE.

Kurs dotyczy poznania systemu wdrażania funduszy strukturalnych, zagadnień problemowych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, przygotowania wniosku aplikacyjnego do oceny formalnej i merytorycznej. Student będzie musiał wykazać na podstawie zadanych pytań opłacalność zaproponowanego przedsięwzięcia biznesowego, które będzie starało się o wsparcie ze środków UE. Student samodzielnie przygotuje projekt, ale oparty o ścieżkę aplikacyjną. Podczas oceny projektu analizowana będzie wykonalność planowanych w projekcie przedsięwzięć, umiejętność doboru środków koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych celów, przejrzystość, racjonalność oraz zupełność projektu.


Literatura

Literatura podstawowa:

 A.Filipek, W drodze do dofinansowania: jak napisać dobry wniosek Agnieszka (fundusze strukturalne), wydawnictwo Placet, Warszawa 2016.

 M.Kleinowski, M.Piechowicz, M.Sikora-Gaca i inni, Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Difin, Warszawa 2016

 R. Kasprzek, Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,budżet na lata 2014-2020 ,Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020 : komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. / Agnieszka Filipek. Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2015.

 M. Sikora-Gaca, U. Urszula Kosowska, Fundusze europejskie w teorii i praktyce : edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Difin,Warszawa 2014.

 

Rynek nieruchomościRynek nieruchomosci jako system. i charakterystyka nieruchomości. Podstawowe definicje rynku, mechanizm rynkowy i zakłócenia w funkcjonowaniu rynku. Definicja nieruchomosci, cechy, rodzaje, funkcje, znaczenie nieruchomości w gospodarce.
Zdefinowanie i funkcjonowanie podsystemów obrotu nieruchomościami, inwestycyjnego, zarządzania nieruchomościami oraz finansowania nieruchomościami. Środki publiczne na rynku nieruchomości. Marketing na rynku nieruchomości.
Literatura
M. Bryx: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Wyd. Poltex, Warszawa 2007
E. Bończak-Kucharczyk: Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008
R. Niemczyk: Gospodarka i obrót nieruchomościami, Wyd. Dyfin, Warszawa 2009
M. Dębińska, M. Tkaczuk: Zarządzanie finansami nierucomosci. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2002
H. Gawron: Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
E. Stachura: Marketing na rynku nieruchomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
Rynek nieruchomości (studia niestacjonarne).
Literatura
Brak.
Samorząd terytorialny

Identyfikacja uwarunkowań rozwoju miasta. Analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Opracowanie scenariuszy rozwoju wybranego miasta. Określenie misji i wizji oraz głównych celów rozwoju. Określenie celów szczegółowych oraz zadań jakie należy przedsięwziąć aby strategia byłą realizowana. Określenie źródeł finansowania strategii rozwoju miasta w tym środków z UE, jak np. Regionalne Programy Operacyjne. Identyfikacja partnerów realizacji strategii. Opracowanie systemu monitoringu wdrażania strategii z systemem wskaźników.


Literatura

Tadeusz Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999,
Alojzy Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH w Warszawie 2007,
Ryszard Brol, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. II, Wrocław 2004,
Tadeusz Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Samorząd terytorialny (studia niestacjonarne)

Identyfikacja uwarunkowań rozwoju miasta.Analiza słabych i silnch stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Opracowanie scenariuszy rozwoju wybranego miasta.Określenie misji i wizji oraz głównych celów rozwoju, a takze zadań jakie należy przedsięwziąć aby strategia była realizowana. Określenie źródeł finansowania strategii miasta. Identyfikacja partnerów realizacji strategii.


Literatura

Tadeusz Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

Alojzy Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH w Warszawie 2007

Ryszard Brol, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wyd. II, Wrocław 2004

Tadeusz Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

Start-up, pierwsza własna firma (studia niestacjonarne)

Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu,. Ważne jest innowacyjność pomysłu.

Zasady oceniania:
1. Student zaliczy przedmiot, jeśli w czasie jego trwania zdobędzie nie mniej niż 50% punktów, czyli 13 pkt.
2. Za blok tematyczny zdobyć można 5 pkt, czyli łącznie 25 pkt.za 5 zadań. Przy zadaniu nr 3 zostanie uruchomione forum dyskusyjne, za które można uzyskać max. 10 pkt. Uczestnictwo w foru ma zwiększyć szanse studenta na podwyższenie oceny.
3. Przy omawianym temacie określić mogę jedno lub kilka zadań. Nadesłane zadanie powinno być wykonane w wordzie lub ppt. Przy zadaniach wpisać należy źródła z jakich się korzystało.
4. Wpisy na forum mają mieć charakter autorski - a nie kopiuj wklej - zawierać własne opinie, można jak najbardziej oczywiście podłączać linki do ciekawych stron. Linki (lub ich zawartość) też postaram się wrzucić do zasobu.
5. Po ukończeniu 5 bloków tematycznych przedstawią państwo krótką prezentację reklamującą Państwa Start-up.
Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu. Ważne jest innowacyjność pomysłu.

 


Literatura

Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu,. Ważne jest innowacyjność pomysłu.
Zasady oceniania:
1. Student zaliczy przedmiot, jeśli w czasie jego trwania zdobędzie nie mniej niż 50% punktów, czyli 13 pkt.
2. Za blok tematyczny zdobyć można 5 pkt, czyli łącznie 25 pkt.za 5 zadań. Przy zadaniu nr 3 zostanie uruchomione forum dyskusyjne, za które można uzyskać max. 10 pkt. Uczestnictwo w foru ma zwiększyć szanse studenta na podwyższenie oceny.
3. Przy omawianym temacie określić mogę jedno lub kilka zadań. Nadesłane zadanie powinno być wykonane w wordzie lub ppt. Przy zadaniach wpisać należy źródła z jakich się korzystało.
4. Wpisy na forum mają mieć charakter autorski - a nie kopiuj wklej - zawierać własne opinie, można jak najbardziej oczywiście podłączać linki do ciekawych stron. Linki (lub ich zawartość) też postaram się wrzucić do zasobu.
5. Po ukończeniu 5 bloków tematycznych przedstawią państwo krótką prezentację reklamującą Państwa Start-up.
 

Start-up, pierwsza własna firma.

Student rozpoczyna w tym kursie drogę do budowy koncepcji swojej własnej firmy. Celem kursu jest nabycie przez studenta umiejętności zadawania pytań, szukania odpowiedzi, oceny ryzyka i autoprezentacji pomysłu, przedsięwzięcia. Student powinien nabyć umiejętność myślenia w kategoriach biznesowych. W tym celu kurs zostanie podzielony na 5 bloków tematycznych oraz 6 dodatkowy punkt w którym dokona prezentacji pomysłu. W każdym bloku student powinien odpowiadać na zadane pytania. Odpowiedzi powinny mieścić się na 3 kartkach A4. W pracy mile widziane są pomysły z zakresu nowych technologii, ale nie jest to konieczne do zaliczenia przedmiotu,. Ważne jest innowacyjność pomysłu.

Zasady oceniania:
1. Student zaliczy przedmiot, jeśli w czasie jego trwania zdobędzie nie mniej niż 50% punktów, czyli 16 pkt.
2. Za blok tematyczny zdobyć można 5 pkt, czyli łącznie 30 pkt.za 5 zadań. 
3. Przy omawianym temacie określić mogę jedno lub kilka zadań. Nadesłane zadanie powinno być wykonane w pliku word lub pdf. Przy zadaniach wpisać należy źródła z jakich się korzystało.
4. Wpisy na forum mają mieć charakter autorski - a nie kopiuj wklej - zawierać własne opinie, można jak najbardziej oczywiście podłączać linki do ciekawych stron. Linki (lub ich zawartość) też postaram się wrzucić do zasobu.
5. Po ukończeniu 5 bloków tematycznych przedstawią Państwo krótką prezentację reklamującą Państwa Start-up, czyli zadanie nr 6
 

 


Literatura

 

Literatura podstawowa:

 A.Łopuszewicz, Start-up : od pomysłu do sukcesu , Edgard, Warszawa 2013

 D. Kander/ przekład Dorota Piotrowska., Start up : postaw wszystko na jedną firmę,  Wydawnictwo Studio Emka, cop. Warszawa 2015.

 M.Matejun, Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach,, Difin, Warszawa 2012

 Literatura uzupełniająca:

 P. Szczypa, Indywidualna działalność gospodarcza, CeDeWu 2017

 K.Sławik, Działalność gospodarcza: kluczowe problemy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

 E.Niemiec, J.Szpona, Start-up z dotacji : wybrane zagadnienia zarządzania małą firmą , Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin 2013

 J.Skrzypek, Biznesplan w 10 krokach : przewodnik od pomysłu do wdrożenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014

 A.Kamińska, Działalność gospodarcza : 542 pytania i odpowiedzi, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

  

 

Enterprise Architecture

to be updated


Literatura

to be updated

Enterprise Architecture

This course continues Requirements Engineering with more sophisticated methods and tools.

Fundamentals of Requirements Engineering

Place description here.


Literatura

Place literature here.

Fundamentals of Requirements Engineering

The course concerns the basic issues of requirements engineering


Literatura

The literature sources are given inside the course

Fundamentals of Requirements Engineering
Fundamentals of Requirements Engineering

The course introduces the basic concepts of requirements engineering

zakład dydaktyki historii ugdydaktyka historii
Literatura
Kowalski, Dydaktyka szkoły podstawowej
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (Morfologia) - Wykład

Сelem kursu jest systemetyzacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu morfologii współczesnego języka rosyjskiego.


Literatura

Гвоздев А.Н., Современный русский литературный язык: Ч. 1: Фонетика и морфология, Москва 2009;

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А., Современный русский язык, Москва 2001;

Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998;

Панова Г.И., Морфология русского языка. Энциклопедический словарь-справочник, Москва 2010.

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (skladnia) - Wykład<p>Kurs zawiera cykl wykładów ze składni współczesnego języka rosyjskiego.</p>
Literatura
Brak.
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (Składnia)Kurs zawiera zetaw ćwiczeń ze składni współczesnego języka rosyjskiego.
Literatura
Brak.
Innowacje w leksyce współczesnego języka rosyjskiego<p><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:12pt;">Celem kursu jest:</span></p><p><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:12pt;">- przybliżenie i dyferencjacja podstawowych pojęć z zakresu neologii;</span></p><p><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:12pt;">- przedstawienie najnowszych tendencji zmian, zachodzących w obrębie systemu leksykalnego współczesnego języka rosyjskiego;</span></p>
Literatura
<p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Валгина</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Н</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">.</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">С</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">., </span><em><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Активные</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">процессы</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">в</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">современном</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">русском</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">языке</span></em><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">, </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Москва</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> 2001; </span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Земская Е.А., <em>Словообразование как деятельность, </em>изд. 2, стереотипное,<em> </em>Москва 2005; </span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Костомаров</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">В</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">.</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Г</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">., </span><em><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Языковой</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">вкус</span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"> </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">эпохи</span><span style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">. </span><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. </span></em><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Издание третье испр. и доп., Санкт-Петербург 1999;</span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Крысин Л.П., <em>Русское слово, свое и чужое, </em>Москва 2004; </span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Намитокова Р.Ю., <em>Авторские неологизмы: словообразовательный аспект</em>, Ростов-на-Дону 1986; </span></span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;"></span>Попова Т.В., Рацибурская Л.В., Гугунава Д.В., <em>Неология и неография современного русского языка</em>, Москва 2005.</span></p><p><span lang="RU" style="font-family:Times New Roman, serif;font-size:10pt;">Сенько Е.В., <em>Инновации в современном русском языке</em>, Владикавказ 1994.</span></p>
Język środków masowego przekazuKurs obejmuje zagadnienia związane z analizą i oceną środków językowych stosowanych w polskich i rosyjskich mediach (prasa, radio, telewizja, Internet)
Literatura
Brak.
Korespondencja handlowaKurs zawierający zestaw ćwiczeń oraz materiały pomocnicze do zajęć
Literatura
&nbsp; <p><span lang="RU">Акишина А.А., Формановская Н.И., <em>Этикет русского письма</em>, Москва 2008.</span></p><p><span lang="RU">Басаков М.И., <em>Документы и документооборот коммерческой организации</em>, Ростов-на-Дону 2009.</span></p><p><span lang="RU">Борисова Е., <em>Элементы стиля. Принципы убедительного делового письма</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Веселов П.В., <em>Аксиомы делового письма: культура делового общения и официальной переписки</em>, Москва 1993.<em><span>&nbsp; </span></em></span></p><p><span lang="RU">Деева Т.М., Кичатова Е.В., Чхиквишвили Н.А., <em>Деловая переписка</em>, Москва 1992.</span></p><p><span lang="RU">Демидова А.К., Смирнов Э.А., <em>Русская коммерческая корреспонденция</em>, Москва 1985.</span></p><p style="tab-stops:list 27.0pt;"><span lang="RU">Жилина О.А., <em>Деловой документ: специфика языка, стиля и структуры текста</em>, Москва 1999.</span></p><p><span lang="RU">Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М., <em>Деловая переписка</em>, Москва-Новосибирск 2001.</span></p><p><span lang="RU">Колтунова В.М., <em>Деловое письмо</em>, Москва 1999.</span></p><p><span lang="RU">Кушнерук С.П., <em>Документная лингвистика</em>, Москва 2008.</span></p><p><span lang="RU">Мосеев Р.Н., <em>Современное документоведение</em>, Москва 2007.</span></p><p><span lang="RU">Паневчик В.В., <em>Деловое письмо</em>, Москва-Минск 2001.</span></p><p><span lang="RU">Рахманин Л.В., <em>Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов</em>, Москва 1997.</span></p><p><span lang="RU">Рогожин М.Ю., <em>Современное деловое письмо</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А., <em>Культура речевой коммуникации</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Сологуб О.П., <em>Делопроизводство. Составление, редактирование и обработка документов</em>, Москва 2009.</span></p><p><span lang="RU">Стенюков М.В., <em>Секретарское дело</em>, Москва 2001.</span></p><p><span lang="RU">Тихонович И., <em>Деловая переписка</em>, Минск, 1992.</span></p><p style="line-height:150%;"><span lang="RU">Трофимова О.В., Купчик Е.В., <em>Основы делового письма</em>, Москва 2010.</span></p><p><span lang="RU">Черняк В.Д., <em>Русский язык и культура речи</em>, Москва 2002.</span></p><p><span lang="RU">Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф., <em>Оформление документов</em>, Москва 2001.</span></p><p><span>Mroczek</span> <span>T</span><span lang="RU">., <em>Русская коммерческая корреспонденция</em>, </span><span>Wroc</span><span lang="RU">ł</span><span>aw</span><span lang="RU"> 2002.</span></p><p><span>Konopielko</span> <span>B</span><span lang="RU">., <em>Русский язык делового общения. Коммерческая корреспонденция</em>, </span><span>Wroc</span><span lang="RU">ł</span><span>aw</span><span lang="RU"> 1996.</span></p><p><span>Świrepo L., <em>Rosyjska korespondencja handlowa</em>, Warszawa 2007.</span></p><p><strong><span style="text-decoration:underline;"><span>Słowniki</span></span></strong><span>:</span></p><p><span></span><span>Jochym-Kuszlikowa L, Kossakowska E., Stawarz S., <em>Polsko-rosyjski</em> <em>słownik handlowy</em>, Warszawa-Kraków 1995.</span></p><p><span>Jochym-Kuszlikowa L, Kossakowska E., <em>Rosyjsko-polski słownik handlowy</em>, Warszawa-Kraków 1996.</span></p>
Analiza finansowa - wykład, gr. N32-51, sem. zim. 2019/20
Corporate failures. Reasons, prediction and prevention - enrolled, winter semester 2019/20
Finanse przedsiębiorstw - ćwiczenia, gr. N23-01, N23-02 sem. zimowy 2019/20Finanse przedsiębiorstw - wykład, gr. N23-01, N23-02, sem. zimowy 2019/20
Finanse przedsiębiorstw II - wykład, gr.: N41-01, N41-05, N41-06, N41-15, N41-16, N41-17, N41-25, N41-26, N41-27, sem. zim. 2019/20

Finanse przedsiębiorstw II - wykład 10h, studia niestacjonarneFinanse przedsiębiorstw II - wykład, gr.: S41-01, S41-05, S41-15, S41-16, sem. zim. 2019/20

F


Ocena standingu przedsiębiorstwa (Prognozowanie upadłości) - wykład, sem. zim. 2019/20
Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie


Literatura

Literatura

Seminarium magisterskie

seminarium mgr


Literatura
 1. Apanowicz J. Metodologia nauk,  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2003
 2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wyd. Kolonia, Wrocław 2003
 3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, Politechnika Radomska, Radom 2000
 4. Burek J., Poradnik dyplomanta,  Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2001
 5. Gambarelli G., Łucki Z.,  Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Universitas, Kraków 1998
 6. Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 1998
 7. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich  i magisterskich, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2000
 8. Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych : poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA, Wrocław 1999
 9. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Wydaw. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1994
 10. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, przeł. [z ang.],  Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995
 11. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe? , Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001
 12. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1996
 13. Niedzielska E., Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej,  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1993
 14. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekł. [z ang.], Wydaw. Literackie, Kraków 1999
 15. Pabian A., Gworys W., Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997
 16. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004
 17. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Wydaw. Prawnicze PWN, Warszawa 2000
 18. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydaw. Poznańskie, Poznań 2005
 19. Urban S, Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003
 20. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Oficyna wydawnicza "IMPULS", Kraków 2005
 21. Wojciechowski T., Doktór G., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie : poradnik, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 1999
 22. Wojcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000
 23. Zaczyński P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydaw. "ŻAK", Warszawa 1995
 24. Zenderowski R., Praca magisterska: jak pisać i obronić?Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2004
 25. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997
Test e-learning

Skontaktowac się prosz e z A. Korowicki


Literatura

Korowicki A., Walory turystyczne....

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Problematyka ćwiczeń

1) Podstawowe uwarunkowania przyrodnicze wynikające ze struktury środowiska

2) Zakres ograniczeń i form ochrony przestrzeni i zasobów środowiska w aktach prawnych

3) Analiza przydzielonych materiałów kartograficznych i wykonanie map uwarunkowań geomorfologicznych, hydrograficznych ( w tym zagrożeń powodziowych z danych RZGW), litologicznych, glebowych i sozologicznych.

4) Synteza opracowań - analiza progowa treści map cząstkowych – uwarunkowania i ograniczenia dla gospodarki przestrzennej

Analiza przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią opiera się na określeniu cech naturalnych (środowiskowych / przyrodniczych), które ograniczają lub kształtują określone możliwości zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru.

Kolejne działania analityczne prowadzą do wskazania terenów wykluczonych z zagospodarowania infrastrukturą oraz wskazanych do określonych form użytkowania przestrzeni

W ćwiczeniach wykorzystane zostaną bazy danych instytucji państwowych, dostępne w sieci Internet.


Literatura

Kozłowski J., 1974, Analiza progowa, Prace własne IKS, PWN, Warszawa.

Przewoźniak M., 1987, Podstawy geografii fizycznej kompleksowej, Wydawnictwo UG, Gdańsk

Racinowski R., 1987, Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa, PWN, Warszawa

Sołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. Nauk. UAM, Poznań

Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, 2006, UMWP, Gdańsk

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 2001 r.

Ustawa o Ochronie Przyrody z 2004 r.

 

testowy012015

aby zapisac się na kurs, skontaktuj sie z


Literatura

1.2.3.

Projekt zespołowy

Projekt zespołowy III rok studia licencjackie 2018/19

Sieci Komputerowe - wykład (praktyczna)
Sieci komputerowe (laboratorium)

laboratorium grupy 1


Literatura

wg. zaleceń

Testowanie systemów wbudowanych

Informatyka - sem. 2 MSU


Literatura

zgodnie z zaleceniami prowadzącego

Cywilizacje nowożytne - dla ReligioznawstwaPodstawowe informacje dotyczące przedmiotu Cywilizacje nowożytne - "kadłubowe" wersje prezentacji przedstawianych podczas wykładów
Literatura
&nbsp; <p style="text-indent:31.95pt;"><span style="color:#1f497d;font-size:10pt;">Z. Wójcik, <em>Historia powszechna. Wiek XVI – XVII, </em>Warszawa 2002</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="color:#1f497d;font-size:10pt;">E. Rostworowski, <em>Historia powszechna. Wiek XVIII, </em>Warszawa 200</span></p><p style="text-indent:31.95pt;"><span style="color:#1f497d;font-size:10pt;"></span><strong><span style="font-size:10pt;">&nbsp;<a></a>Literatura uzupełniająca</span></strong></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">J. Topolski, <em>Narodziny kapitalizmu w Europie XIV – XVII w., </em>Warszawa 2003</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">F. Braudel, <em>Kultura materialna. Gospodarka i kapitalizm, XV – XVIII w., </em>t. 1 -2, Warszawa 2002</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">Z. Długosz, <em>Historia odkryć geograficznych i poznania ziemi, </em>Warszawa 2001</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">N. J. Kuenstler, <em>Dzieje kultury chińskiej, </em>Warszawa 2007</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">J. Delameau, <em>Strach w kulturze Zachodu, </em>przekł. A. Szymanowski, Warszawa 1986</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">P. Chaunu, <em>Cywilizacja wieku oświecenia, </em>przekł. E. Bąkowska, Warszawa 1993</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><em><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">Historia życia prywatnego, </span></em><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">t. 3, <em>Od renesansu do oświecenia, </em>red. R. Chartier, red.polska A. Łoś, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">J. Berenger, <em>Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV – XVIII w.)</em>, przekł. M. Forycki, Poznań 2002</span></p><p style="margin-left:3.6pt;"><span style="letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">N. Elias, <em>Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, </em>Warszawa 1980</span></p><span style="font-family:Times New Roman,serif;letter-spacing:-0.1pt;color:#1f497d;font-size:10pt;">B. P. Levack, <em>Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, </em>przekł. E. Rutkowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991</span>
Przygotowanie i obsługa kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej od A do Z

Kurs jest otwarty dla całej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy (ankoug@gmail.com)

 

Kurs obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z:

- techniczną obsługą platformy,

- organizacją kursów e-learningowych,

- trudnościami wynikającymi z pośredniej komunikacji mającej miejsce podczas kursów on-line,

- relacją student-prowadzący,

- przebiegiem procesu uczenia się w trybie on-line,

- specyfiką kursów on-line organizowanych wśród studentów studiów dziennych UG.


Literatura

 

1. Plebańska M., E-learning : tajniki edukacji na odległość, C.H. BECK, Warszawa, 2011

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

 

 

 

 

 

 

 

Technologia informacyjna w edukacji dla studentów biologii - specjalizacja nauczycielskaKurs „Technologia informacyjna w edukacji” został przygotowany według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Zgodnie z tym dokumentem absolwent studiów specjalizacji nauczycielskiej powinien być przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć). Przygotowanie to powinno obejmować wiedzę i umiejętności z następujących zakresów: <br />1. Podstawy posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), oprogramowaniem (narzędziami) i metodami technologii informacyjnej. <br />2. Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela. <br />3. Rola i wykorzystanie technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla nauczanego przedmiotu (program Vidshell, Modellus, system Coach, narzędziowe programy edukacyjne - Hot Potatoes) <br />4. Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjnej. <br />Kurs „Technologia informacyjna w edukacji” całkowicie zastępuje zajęcia tradycyjne, w trakcie jego realizacji wykorzystywane są narzędzia zarówno komunikacji asynchronicznej, jak i synchronicznej. <br />
Literatura
Podana w treści kursu. <br />
Uzupełnienie kursu TIwE dla kierunku biologia WB

Uzupełnienie kursu TIwE dla kierunku biologia WB


Literatura

Brak.

Wykorzystanie narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

logotyp kursu


Szanowni Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych Z Województwa Pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym dotyczącym  Wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej.

W ciągu czterech miesięcy od 17 grudnia 2018 do 15 marca 2019 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub w trackie telekonferencji zagadnień dotyczących m.in.:

Termin

Temat

17 – 21 grudnia

Obszaru badań medycyny regeneracyjnej

7 – 11 stycznia

Inżynierii tkankowej

14 – 18 stycznia

Embrionalnych komórek macierzystych

21 – 25 stycznia

Płodowych i dorosłych komórek macierzystych

28 stycznia – 1 lutego

Sztucznie indukowanych komórek macierzystych

4 – 8 lutego

Przykładowych terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych

25 lutego – 1 marca

Prawnych aspektów wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

4 – 8 marca

Etycznych aspektów wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

11 – 15 marca

Debata nad prawnymi i etycznymi aspektami wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej. Podsumowanie kursu.

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 11 stycznia 2019 na adres:  ankoug@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).


Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


Zabawa z genami – modyfikacje genetyczne organizmów


Drodzy Uczniowie (szkół ponadgimnazjalnych),

 W ramach programu Zdolni z Pomorza organizujemy kurs e-learningowy pt.  Zabawa z genami – modyfikacje genetyczne organizmów

W ciągu trzech miesięcy od 8 kwietnia do 14 czerwca 2019 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub w trackie telekonferencji niżej wymienionych zagadnień:


Termin

Temat

8 – 12 kwietnia

Metody tworzenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów

15 – 19 kwietnia

Modyfikacje genetyczne mikroorganizmów: bakterie, wirusy, grzyby

6 – 10 maja

Modyfikacje genetyczne roślin

13 – 17 maja

Modyfikacje genetyczne zwierząt i człowieka

20 – 24 maja

Organizmy modyfikowane genetycznie wykorzystanie w rolnictwie, biologii i medycynie –  szanse i zagrożenia

27 – 31 maja

Prawne aspekty dokonywania modyfikacji genetycznych

3 – 7 czerwca

Etyczne aspekty dokonywania modyfikacji genetycznych

10 – 14 czerwca

Debata nad prawnymi i etycznymi aspektami modyfikacji genetycznych. Podsumowanie kursu.

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres: ankoug@gmail.com

 W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: ankoug@gmail.com lub telefoniczny +48 58 523 60 06 (w godz. 7.00 – 14.00).

 Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


Prawo cywilne

jdkfjhgkjdhkljgkl


Literatura

jhdkfhobjljfgobjf

Prawo cywilne II rok Materiały z prawa cywilnego dla studentów.
Literatura
Brak.
Prawo cywilne III rok <p>Program zajęć w semestrze zimowym.</p><p></p>
Literatura
<p><span style="font-family:Arial Narrow,sans-serif;"></span></p><ol><li><span style="font-family:Arial Narrow,sans-serif;">Z.Radwański, A.Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, wyd &nbsp;10</span></li></ol><br />
Forum "NAUKA I BIZNES" dla Wydziału Biologii

Przestrzeń dla wymiany informacji dotyczących NAUKI i BIZNESU dla biologów.


Literatura

- brak

Pracownia makro i mikrofotografii cyfrowej 2019
Seminarium 2018/2019 wczesna edu gry i normy

Seminarium licencjackie

Tematy: gry w edukacji, partycypacja publiczna dzieci, przemoc szkolna...

Udział dzieci w ruchach społecznych, demonstracjach i strajkach szkolnych

Cele kształcenia
- podjęcie refleksji nad konfliktowymi sytuacjami w obrębie edukacji w kontekście jej reorganizacji;
- refleksja nad granicami dopuszczalnego zaangażowania dzieci w politykę;
- rozpoznanie znaczenia poszczególnych aktorów (rodziców, związków zawodowych, nierzadko bezkompromisowych dzieci, władza samorządowych itd.) oraz wymiaru czasowego podejmowanych przez nich działań dla rezultatów protestów;
- podjęcie refleksji nad uwzględnieniem dorobku ruchów społecznych w projektowaniu kolektywnych działań edukacyjnych z udziałem dzieci


A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Brzozowska-Brywczyńska, M. (2013). Partycypacja publiczna dzieci. “Analizy i opinie”, numer specjalny, 4

• Elshtain, J. B. (1996). Commentary: Political Children. Childhood -Copenhagen Then London- Munksgaard Then Sage, 3, 11–28.

• Kowzan, P. (2018). Mali obywatele, orlęta czy marionetki? Udział dzieci w protestach. Czas Kultury, 2018(2), 140-147.

• Kowzan, P. at al. (2018). Protestujące dzieci. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja,  1(81), 45-62.

Lester, S. (2013). Rethinking Children’s Participation in Democratic Processes: A Right to Play. Sociological Studies of Children and Youth (s.

21-43). Emerald Group Publishing Limited.

Phillips, L. G. (2010). Social justice storytelling and young children’s active citizenship. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education,

31(3), 363–376.


A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Burzyńska-Wentland, L. (2009). Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906-1907. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

• Cooper, E. (2014). Students, arson, and protest politics in Kenya: School fires as political action. African Affairs, 113(453), 583–600.

• Della Porta, Donatella & Diani, Mario (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego. (wybrane rozdziały)

Lipman, P. (2010). Etnografia edukacyjna i polityka globalizacji, wojny i oporu. (Tłum. A. Kościańska & M. Petryk ). [w:] H. Červinkova & D.

Gołębniak, (red.), Pedagogika i antropologia zaangażowane, s. 429-447. Wrocław, Poland: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły

Wyższej.

• Červinkova & D. Gołębniak, (red.), Pedagogika i antropologia zaangażowane, s. 429-447. Wrocław, Poland: Wydawnictwo naukowe

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 Potulicka, Ewa, Rutkowiak, Joanna (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls (wybrany rozdział)

• Stephens, S. (2016). Reflection on Environmental Justice: Children as Victims and Actors. Social Justice, 23(4), 62–86.

Szkudlarek, T. (2001). Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja: Kwartalnik Myśli

Społeczno-Pedagogicznej, (Numer specjalny), s. 165–191.

• Uba, K. (2016). Protest against school closures in Sweden: accepted by politicians? [w]: L. Bosi, M. Giugni, K. Uba (red.). The Consequences of

Social Movements. s. 159-184.

Współczesne ruchy społeczne i organizowanie protestów w obszarze edukacji

Cele kształcenia

- podjęcie refleksji nad uwzględnieniem dorobku ruchów społecznych w projektowaniu kolektywnych działań edukacyjnych
- podjęcie refleksji nad wyzwaniami związanymi ze zmianami warunków uczenia się i pracy w sektorze edukacji
- zapoznanie z teoriami socjologicznymi dotyczącymi ruchów społecznych oraz z najważniejszymi rodzajami współczesnych ruchów społecznych w
obszarze edukacji m.in. związkami zawodowymi pracowników oświaty, ruchami studenckimi i uniwersyteckimi, ruchem edukacji domowej, ruchami
protestu przeciw zamykaniu szkół i prywatyzacji usług publicznych.

Treści programowe

- tradycyjne instytucje i formalna reprezentacja wobec zmian
- współczesne ruchy społeczne w obszarze edukacji - przegląd
- teorie socjologiczne tłumaczące fenomen ruchów społecznych
- teorie andragogiczne dotyczące uczenia się dorosłych w ruchach społecznych oraz poprzez działanie ruchów społecznych
- zagadnienie uczenia się dorosłych w ruchach społecznych oraz poprzez działania ruchów społecznych.
- ruchy społeczne w dziedzinie oświaty w kontekście procesów prywatyzacji usług publicznych
- społeczne aspekty uczenia się
- uzwiązkowienie w sektorze edukacji w Polsce i w wybranych krajach
- międzynarodowe aspekty funkcjonowania ruchów społecznych (transfer wiedzy i umiejętności, usieciowienie, hacktywizm)
- zagadnienia emancypacji, wyobraźni, teatralności i roli ciała w działaniach ruchów społecznych


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Górski, Rafał (2008). Historia i teraźniejszość samorządności pracowniczej w Polsce. Poznań: Oficyna Bractwa „Trojka”.
Graeber, David (2009). Direct Action. An Ethnography. AK Press. s. 1-10, 17-34
Foley, G. (1999). Learning in social action: A contribution to understanding informal education. Niace: Leicester.
Illeris, Knud (2006). Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wyd. Naukowe
DSW. (wybrane rozdziały)
Kowzan, Piotr i Prusinowska, Magdalena (2009). Uczenie się (w) ruchu: Studenci przeciw komercjalizacji edukacji. [w:] Rocznik Andragogiczny 2009.
Warszawa-Płock: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Della Porta, Donatella & Diani, Mario (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego. (wybrane rozdziały)
Potulicka, Ewa, Rutkowiak, Joanna (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls (wybrany rozdział)
Korporacja ha!art (bez daty). krótkie artykuły z projektu EduFactory. Dostępne na: http://www.ha.art.pl/prezentacje/29-projekty/1634-edufactory.html.

B. Literatura uzupełniająca
Schleifer, David (2007). The NYU Strike as Case Study. Workplace, 14.
Internationa Labour Organization (2012). World of Work Report 2012: Better Jobs for a Better Economy. Dostępne na:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_179453.pdf. (wybrany rozdział)
Zielińska, M., Kowzan, P., Prusinowska, M. (2011). Social Movement Learning: from radical imagination to disempowerment. Studies in the
Education of Adults 43(2).

Rada Wydziału Chemii

Rada Wydziału Chemii


Literatura

Brak

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki

Rada Wydziału Chemii - sprawy nauki


Literatura

brak

Wydział Chemii - kierownicy jednostek

Wydział Chemii - kierownicy jednostek


Literatura

brak

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w UG

Materiały wspomagające pracowników Uniwersytet Gdańskiego w zakresie wdrożenia i obsługi systemu EZD w UG


Literatura

Ustawa o informatyzacji podmiotów publicznych

Instrukcja kancelaryjna UG

Instrukcja archiwalna UG

 

Forum dla Rady Programowej UG ds. E-learningu

.


Literatura

.

IRK szkolenie 2019

szkolenie IRK


Literatura

Materiały kursu

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 


Literatura

http://www.giodo.gov.pl
http://edugiodo.giodo.gov.pl
materiały szkoleniowe otrzymane na warsztatach dla ABI organizowanych przez KSOIN
Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz – "Ochrona Danych Osobowych". Komentarz

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji


Literatura

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Android

Android


Literatura

Android

Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych
Audyt informatyczny

Audyt informatyczny


Literatura

Wykaz literatury

 • Marian Molski, Małgorzata Łacheta, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion
 • Mirosław. Forystek,  Audyt informatyczny, "InfoAudit"
 • CISA Review Manual 2013, ISACA

   

B. Literatura uzupełniająca

 • IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets, Second Edition, McGraw-Hill Professional
 • Core Concepts of Information Technology Auditing, John Wiley & Sons
 • Information Technology Control and Audit, Third Edition, Auerbach Publications
Bazy danych

Bazy danych


Literatura

Bazy danych

Bezpieczeństwo serwisów internetowych

Bezpieczeństwo serwisów internetowych


Literatura

Bezpieczeństwo serwisów internetowych

Cloud Computing
Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android

Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android


Literatura

Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android

Internet Rzeczy

Internet Rzeczy


Literatura

Internet Rzeczy

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania


Literatura

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania - AiB

Inżynieria oprogramowania - AiB


Literatura

Inżynieria oprogramowania - AiB

Inżynieria oprogramowania - ćwiczenia

Inżynieria oprogramowania - ćwiczenia


Literatura

Inżynieria oprogramowania - ćwiczenia

Narzędzia automatyzacji testowania
Programowanie komputerów

Programowanie komputerów


Literatura

Programowanie komputerów 

Programowanie komputerów - ćwiczenia

Programowanie komputerów - ćwiczenia


Literatura

Programowanie komputerów - ćwiczenia

Programowanie obiektowe w języku Java

Programowanie obiektowe w języku Java


Literatura

Programowanie obiektowe w języku Java

Programowanie Ruby
Programowanie w języku Python
Serwisy internetowe w Języku PHP
Sieci komputerowe w biznesie

Sieci komputerowe w biznesie


Literatura

Sieci komputerowe w biznesie

Standardy XML

Standardy XML


Literatura
 1. Wykorzystywana podczas zajęć:
 • Ray Eric T., Nauka języka XML, RM, Warszawa 2001
 1. Studiowana samodzielnie przez studenta:
 • Kazienko P.; Krzysztof Gwiazda, XML na poważnie, Helion 2003
 • Stayton B., DocBook XSL: The Complete Guide, Sagehill Enterprises, 2007
 1. Literatura uzupełniająca
Systemy Baz Danych

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Systemy baz danych w roku akademickim 2013/14


Literatura

Wykaz literatury:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Dokumentacja PL/SQL Users Guide and Reference, http://www.oracle.com/pls/db10g

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Matosek W., Język SQL w bazie danych Oracle 10g, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005.

B. Literatura uzupełniająca

 • McLaughlin M., Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion, Gliwice 2009
 • Pribyl B., Feuerstein S., Oracle PL/SQL. Wprowadzenie, Helion, Gliwice 2002
 • Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005
 • Connolly T., Begg C., Systemy baz danych, Wyd. RM 2004
Systemy Baz Danych 2016/2017

Materiały z Systemów Baz Danych


Literatura

a

Technologia Baz Danych

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Technologia baz danych w roku akademickim 2013/14


Literatura

Wykaz literatury:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

 • Dokumentacja Transact-SQL Reference (Transact-SQL), http://msdn.microsoft.com
 • Ben-Gan I., Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL, Microsoft Press, 2010

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

 • Mendrala D., Potasiński P., Szeliga M., Widera D., Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie, Helion, Gliwice 2009

B. Literatura uzupełniająca

 • Otey M., Otey D., Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty, Helion, Gliwice 2007
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA – grupa 105

Program ćwiczeń z przedmiotu Technologia informacyjna na kierunku Informatyka i Ekonometria w roku akademickim 2013/14


Literatura

Wykaz literatury:

 1. wykorzystywanej podczas zajęć:
  1. D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, Gliwice 2009
  2. Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 2. do samodzielnego studiowania:
  1. S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
  2. J. Rosenberg, A. Mateos  Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice 2011
  3. P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010

 

 1. Uzupełniająca:
  1. C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  2. B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
Testowanie aplikacji
Wersjonowanie aplikacji
ABC IT

Wprowadzenie do zasad użytkowania IT – system plików, zabezpieczanie i archiwizacja danych, wyszukiwanie informacji w Internecie.
Korzystanie z zasobów UG - Portal Studenta, Portal Edukacyjny, Biblioteka, oprogramowanie dostępne na wydziałach.
Komunikacja i praca zespołowa - współdzielenie zasobów, zasady korzystania z poczty elektronicznej, korzyści i bezpieczeństwo korzystania z usług w chmurze.
Zasady edycji tekstów - przygotowanie do pisania prac zaliczeniowych, przygotowanie dokumentu do wydruku/udostępnienia.
Podstawy obliczeń i wizualizacji danych - arkusze kalkulacyjne i narzędzia analizy i wizualizacji danych Business Intelligence (np. Power BI).
Grafika prezentacyjna -prezentacje multimedialne (np. Power Point, Prezi), tworzenie prostych stron internetowych (np. Witryny Google)

 

Czas poświęcony na realizację poszczególnych treści programowych zależy od specyficznych potrzeb w ramach Wydziałów.


Analiza danych w języku Python
Informatyka w administracji

Zapoznanie studentów z zadaniami administracji publicznej oraz wykorzystaniem ICT do wspierania ich realizacji, a w szczególności do dostarczania usług publicznych on-line.

Metody obliczeniowe

Kurs Algorytmy Numeryczne przygotowany jest dla studentów trzeciego roku informatyki. Na piętnastu dwugodzinnych spotkaniach omówimy sześć głównych tematów z zakresu metod numerycznych: 1-Interpolacja wielomianowa, 2-Przybliżona rozwiązywanie równań nieliniowych, 3-Przybliżone rozwiązywanie układów równań nieliniowych, 4-Metody numeryczne dla zagadnień różniczkowych, 5-Całkowanie numeryczne, 6-Numeryczne rozwiązywanie liniowych układów równań.

Celem wykładu jest dogłębne zrozumienie algorytmów i umiejętność ich stosowania.


Literatura

1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczne

2. J. Stoer, R. Bulirsch, Wstęp do metod numerycznych

3. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne

Metody obliczeniowe laboratorium

Laboratorium stanowi uzupełnienie wykładu "Metody obiczeniowe". Zadaniem studentów jest pisanie symulacji komputerowych dla omawianych na wykładach metod numerycznych. Studenci pracują w grupach (2,3-osobowych). Zobowiązani są do systematycznej pracy zakończonej prezentacją projektu i dokumentacji.


Literatura

Jak w wykładzie.

Pakiety matematyczne

.


Literatura

.

Praktyka nauczania informatyki

Praktyka nauczania informatyki polegją na prowadzeniu zajęć praktycznych w czwartej klasie szkoły podstawowej.


Literatura

Literatura wykorzystywana do przygototwywania zajęć uzależniona od naczycie w szkole.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadlościowe i naprawcze


Literatura

oooo

Planowanie biznesowe

Cel ogólny:

- przybliżenie  zagadnień związanych z funkcją planowania w przedsiębiorstwie oraz tworzeniem Biznes Planu - jako dokumentu wykorzystywanego przy zakładaniu przedsiębiorstwa, rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa lub zmiany profilu jego działalności.

 

Cele dydaktyczne:

- poznanie podstawowych zasad  tworzenia planów

- zapoznanie z podstawowymi narzędziami służącymi planowaniu w przedsiębiorstwie

- tworzenie planów strategicznych oraz dziedzinowych


Literatura

Biznes plan: Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, Warszawa Poltex 2007
Nowoczesne zarządzanie projektami pod red. M.Trocki, PWE, Warszawa 2012

Mikroekonomia 16/17wspomagający
Literatura
brak
doktoranci-HKKurs Konwersatorium, Lektorium i translaltorium dla Doktorantów.
Literatura
Brak.
Dydaktyka Hanna Kryszewska IIMAZ 2019-2020

Title; Dydaktyka nauczania języka

The course follows the syllabus for semester 3 and semester 4

Fizjoterapia różne poziomy

Hot potatoes tools


Literatura

xxx

II BA-translatoryka 2012-2013Na platformie znajdują sie linki to materiałów i obowiązkowe zadania do wykonania.
Literatura
Brak.
nauczyciele-BA-HK<p>Kurs zawiera linki do interesujacych stron oraz zadania do wykonania.</p>
Literatura
Brak.
pnja-academic-T-2012Brak
Literatura
Brak.
pnja-kz-IA-BA-N-HK<p>Kurs zawiera sylabus, informacje wprowadzające, dodatkowe zadania i materiały uzupełniające</p><p></p><p></p>
Literatura
Brak.
pnja-kz-IA-MA-N-HKZawiera materiały dodatkowe i wspomagające.
Literatura
Brak.
ReadersZawiera materiały dodatkowe
Literatura
Brak.
Technologia w Dydaktyce II MA L 2015-2106 GRUPA 1

The course will contain Hot Potatoes materials developed my the studenst on teh course.


Literatura

To be added

Technologia w Dydaktyce II MA L 2015-2106 GRUPA 2

supports IT  moodle session


Literatura

online resources

Fakultet: Język R

Komunikacja studentów z prowadzącym


Literatura

W treści kursu

Rachunek Prawdopodobieństwa I2

Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


Literatura

W treści kursu

StatE2

Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


Literatura

Znajduje się w treści kursu

StatM2

Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


Literatura

Zawiera się w treści lursu

MSG SSL 2019/20 winter sem.
PiDP SMU ZAO 2019/20
Zarz SSL 2018/19 summer sem. II
Zarz SSL 2018/19 winter sem. I

Kurs wspomagający obowiązkowy lektorat z języka angielskiego dla 1 roku Zarządzania SSL

Literatura:

 • Market Leader, 3rd Edition, Cotton, Favley, Kent (Pearson)
 • English for Business Studies, Ian MacKenzie (Cambridge)
 • Business Benchmark, Brook Hart (Cambridge)
 • Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, (Cambridge)
 • internet materials, economic press: The Economist, The Financial Times, The Warsaw Voice, etc.

ZARZ SSL 2019/20 winter sem. III
Wstęp do programowania MMAD
Kurs z materiałami do laboratoriów ze wstępu do programowania.

Omawiane zagadnienia:

 • Programowanie  w języku Python.
 • Kompilowanie i uruchamianie programów.
 • Pojęcia typów zmiennych, testów, pętli.
 • Generowanie liczb pseudolosowych.
 • Funkcje, parametry, zwracane wartości. Rekurencja.
 • Implementacja podstawowych algorytmów: min/max, euklidesowy, sortowania.
 • Pojęcie wskaźników i tabel. Wykorzystanie wskaźników jako parametrów funkcji.
 • Operacje na plikach: tworzenie, modyfikacja i odczyt.

Literatura


Dokumentacja współczesnaZajęcia w ramach specjalizacji. Kurs zawiera materiały i program zajęć zatytułowanych w siatce zajęć jako:
1. Wstęp do problematyki zarządzania dokumentacją
2. Zarządzanie dokumentacją we współczesnym biurze
3. Dokumentacja współczesna
4. Współczesne biuro
Literatura
spis literatury wewnątrz kursu
Elektroniczne systemy zarządzania w archiwach omówienie elektronicznych systemów zarządzania stosowanych w archiwach
Literatura
dalsze informacje w kursie 
Historia powszechna średniowiecza - ćwiczenia

Materiały ćwiczeniowe - historia powszechna średniowiecza


Literatura

literatura podana w ramach kursu

Paleografia (specjalizacja archiwalna)

kurs poświęcony nauce odczytywania tekstów źródłowych z XII-XV w. spisywanych w języku łacińskim i niemieckim


Literatura

literatura znajduje się w zawartości kursu

Rozwój form kancelaryjnych - materiały ćwiczeniowemateriały pomocnicze dla prowadzących zajęcia
Literatura
materiały pomocnicze dla prowadzących zajęcia
Archiwizacja prac zaliczeniowych

Dla pracowników Katedry Translatoryki


Literatura

.

Kanon literatury angielskiej - Modernizm

 

 

Semestralny kurs dla studentów Translatoryki drugiego roku studiów licencjackich. Obejmuje w przybliżeniu okres 1890-1945. Celem kursu jest zapoznanie przyszłych tłumaczy literatury ważkich dzieł angielskiego modernizmu i rozpoznanie ich miejsca w szerokim konkteście kultury świata Zachodu. Istotą kursu jest rozpoznawanie wyznaczników modernizmu, tak zachodniego, jak polskiego (dzieła i nurty literackie, architektura, muzyka, sztuki plastyczne).


Literatura

WARUNKI ZALICZENIA

 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach (możliwość zdobycia dodatkowych punktów)
 • Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze (każda kolejna oznacza odjęcie 10 pkt. od sumy zdobytych punktów, z których wyprowadzana jest ocena końcowa)
 • Esej (5 tematów do wyboru, długość: 8000-10000 znaków + przypisy i bibliografia, maksymalna liczba pkt.: 75, czyli 75% oceny końcowej)
 • Prezentacje w grupach (grupy złożone z 2-4 osób, czas trwania prezentacji: 30-40 min., maksymalna liczba pkt.: 25, czyli 25% oceny końcowej). Zachęcamy do kreatywności; jeśli ktoś wpadnie na ciekawy pomysł prezentacji, który łączy/wychodzi poza poniższe tematy, proszę się nie krępować i dać znać. Zachęcamy także do wychodzenia poza modernizm brytyjski. W prezentacjach premiujemy pokazywanie materiału ilustrującego omawiane zjawisko - grafika, ilustracje muzyczne, etc. Premiujemy przygotowanie quizów, pytań do słuchaczy, wciąganie słuchaczy w dyskusję itd., tak więc jest spore pole do popisu i dużo możliwości na zwiększenie ilości zdobytych punktów. Sugerowane tematy prezentacji:
  • Visual art (painting, sculpture, architecture)
  • Fashion
  • Philosophy
  • Music
  • Film
  • Młoda Polska vs. British modernism
  • Science/inventions

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

 1. Joseph Conrad, Heart of Darkness (1902)
 2. James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (1916)
 3. Virginia Woolf, Mrs Dalloway (1925)
 4. E.M. Forster, A Room with a View (1908)
 5. D.H. Lawrence, Lady Chatterleys Lover (1928)
 6. E.M. Forster, Howards End (1910)
 7. T.S Eliot, The Love Song of J. Alfred  Prufrock (1915), The Waste Land (1922), The Hollow Men (1925)
 8. [Jack Kerouac, On the Road (1957)]

 

Kanon literatury angielskiej: cz. I, Beowulf-Shakespeare

Celem kursu jest rozpoznanie (i analiza) najwybitniejszych dzieł literatury angielskiej od Boewulfa do Shakespearea


Literatura

1. Beowulf

2. Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales

3. William Shakespeare, Henry IV, p.1

3. William Shakespeare, Midsummer Nights Dream

4. William Shakespeare, King Lear

5. William Shakespeare, The Tempest

6. William Shakespeare, Hamlet

7. William Shakespeare, The Merchant of Venice

8. William Shakespeare, Measure for Measure

Postkolonialne literatury w języku angielskim

Kurs wprowadza podstawowe pojęcia z teorii postkolonialnej, poszerza horyzonty poznawcze przyszłych tłumaczy, prezentuje przegląd współczesnej prozy postkolonialnej w jezyku angielskim.


Literatura

...

Przekład Literacki IIBA

Kurs kształcący przyszłych tłumaczy literatury pięknej.


Literatura

Teksty:

Bruce Robinson, The Peculiar Memories of Thomas Penman

Przekład wydawniczy i audiowizualny - MA

Wypracowanie i opanowanie przez studentów praktycznych strategii przekładu pisemnego w czterech dziedzinach przekładu wydawniczego i audiowizualnego (przekład literatury pięknej, przekład literatury popularnej i dla dzieci, przekład eseju, non-fiction (tekstów historycznych, etc), przeklad audiowizualny; zarządzanie jakością przekładu; zapoznanie studentów ze standardami etycznymi zawodu tłumacza; poszerzenie znajomości jezyka angielskiego i polskiego w konkteście gatunków i tesktów tłumaczonych na zajęciach;  przybliżenie realiów wykonywania zawodu tłumacza wydawniczego i audiowizualnego.


Literatura

Hatim, Basil and Jeremy Munday, Tranlation: An Advanced Resource Book, Routledge, Abingdon, Oxon 2004

Lefevere, Andre, Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context, MLA, New York 1992

Santaemilia, Jose, Gender, Sex and Translation, The Manipulation of Identities, St. Jerome Publishing, Manchester 2005

Halliday, M.A.K., Ruqaia Hasan, Language, context, and text: aspects of language in a social-semiotic perspective, OUP 1990

House, J., Translation Quality Assessment. A Model Revisited, Gunther Narr Verlag 1997.

Steiner, G., After Babel, OUP 2000, wybrane zagadnienia

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci


Literatura

Margolin, Proof Positive

Seminarium magisterskie - 2019-21

MA seminar (literary translation, non-fiction translation, audiodescription, literature for children, popular literature translation)


Literatura

Hatim, B., Teaching and Researching Translation, Routledge 2013.

Saldanha, G., OBrien, S., Research Methodologies in Translation Studies, Routledge 2013.

SPECJALIZACJA PRZEKŁAD LITERACKI

 

Kształcenie umiejętności przekładu zróznicowanych gatunkowo tekstów literackich z różnych anglojęzycznych kręgów kulturowych. Szlifowaniu umiejetności przekładu prozy towarzyszyć będzie nauka przekładu tekstu poetyckiego (na polski i angielski, dzięki obecności tłumacza-poety z Wielkiej Brytanii, specjalizującego się we współ-przekładzie). Ważką rolę podczas studiów odgrywają zajęcia z twórczego pisania.
Dodatkowym walorem zajęć jest współpraca z redaktorami z prestizowego wydawnictwa gdańskiego, którzy będą prowadzić zajęcia z redakcji tekstu tłumaczonego. Kolejną umiejętnością, niezwykle praktyczną, nabytą podczas będzie znajmość profesjonalnego programu do składu książek, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych.


Literatura

...

Środowisko pracy tłumacza I MA

Środowisko pracy tłumacza I MA


Literatura

-

Tłumacz literatury - współtwórca oferty wydawniczej

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienie przekładu w kontekście uwarunkowań rynkowych i próba pogodzenie wymogów rynkowych z wysokimi walorami artystycznymi tłumaczonego tekstu. Student w efekcie powinien umieć zaproponować wstępną ofertę wydawniczą wybranemu wydawnictwu, a także aktywnie tworzyć zespół oferujący swoje usługi na rynku wydawniczym.


Literatura

Coillie, Jan Van, Walter P. Verschueren, Children’s Literature for translation. Challenges and Strategies, St. Jerome  Publishers, Manchester 2006

Tymoczko, Maria, “Literatura postkolonialna i przekład literacki”, w: Piotr Bukowski, Magda Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2009, s. 430-447.

 

Tłumaczenia techniczne budowlane

Przedstawienie specyfiki przekładu technicznego - budowlanego. Przygotowanie studentów do wykonywania tłumaczeń z dziedziny budownictwa, z naciskiem na precyzję stosowanych sformułowań i konieczność zrozumienia opisywanych mechanizmów i zjawisk. Przygotowanie do samodzielnego uzupełniania wiedzy technicznej.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Brak - praca z materiałami dostarczonymi przez prowadzącego

B. Literatura uzupełniająca
1. Piotr Domański, English in Science and Technology, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
2. Wilhelm K. Killer, Polsko-angielsko-niemiecki ilustrowany słownik budowlany, Arkady, Warszawa
3. Dowolny dwujęzyczny słownik techniczny

WARSZTAT TŁUMACZA LITERATURY - PERSPEKTYWA LITERATUROZNAWCZA

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami literaturoznawczymi niezbędnymi w procesie analizy dziela literackiego, jak również wyposażenie studentów translatoryki w narzędzia niezbędne do analizy przekładu literackiego.

Studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami literatury i podstawowymi zagadnieniami teorii przekładu. Poznają podstawowe narzędzia analizy i interpretacji tekstu literackiego, rozpoznają pojęcie literackości, dominanty organizacyjnej, zasady konstrukcji tekstu poetyckiego różnych gatunków, tropy stylistyczne i zabiegi retoryczne. Poznają podstawowe funkcje języka (Jakobson), definicję funkcji poetyckiej, instancje nadawcze i odbiorcze tekstu literackiego, odmiany narratora, punktu widzenia i pojęcie fokalizacji  (Genette). Poznają postawowe strategie i procedury przekładu. Uczą się analizy funkcjonalnej i literaturoznawczej na konkretnych tekstach literackich (a również innych tekstach kultury) strategii przekładu pozwalających świadomie konstruować przekład literacki. Poznają zaproponowane przez językoznawstwo funkcjonalne narzędzi aopisu tekstu jako próby rozpoznania rzeczywistości i zrozumienia sposobu funcjonowania języka w zróżnicowanych kontekstach społecznych. Zyskują świadomość, iż dodatkowym wymiarem komplikującym analizę tekstu literackiego w przekłądzie jest fakt, iż tłumaczenie funkcjonuje  w odmiennym kontekście społecznym niż oryginał. Opanowują podstawowe pojęcia przydatne w opisie i analizie przekładu, sformułowane przez funkcjonalne ujęcie oceny jakości przekłądu (TQA) Juliane House, jak również funkcjonalne ujęcie kwestii „przesunięć” w spójności przełożonego tekstu zaproponowane przez Shoshanę Blum-Kulka.


Literatura

Cuddon, J.A., Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin 1991, wybrane pojęcia

Sławiński, J. et al. (red.), Słownik terminów literackich, Ossolineum 1988, wybrane pojęcia

Steiner, G., After Babel, OUP 2000, wybrane zagadnienia

Rimmon-Kennan, S., Narrative Fiction: Contemporary Poetics, Routledge 2002

Współczesne teorie przekładu

Wprowadzenie do współczesnych teorii przekładu. Wykład ma charakter interaktywny i konwersacyjny. Treść wykładu obejmuje wczesne refleksje na temat przekładoznawsta oraz jego zasięgu jako dyscypliny naukowej, pierwsze teorie naukowe, podejścia oparte na językoznawstwie i literaturoznawstwie, podejścia strukturalistyczne, post-strukturalistyczne, opisowe, funkcjonalistyczne, post-kolonialne, systemowe i kognitywne oraz hipotezę uniwersaliów translatorycznych. 


Literatura

Bukowski, P., M. Heydel (eds). 2009. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Bukowski de Bończa, P., M. Heydel (eds). 2013. Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Kraków: WUJ.

Mauranen, A., P. Kujamäki (eds). 2004. Translation Universals: Do They Exist? Amsterdam: Benjamins.

Venuti, Lavrence (ed). 2004. The Translation Studies Reader. London and New York: Routledge.
 

Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych
 • Poznanie zagadnień pozwalających programować w HTML5, CSS3 i JavaScript dla przygotowania lub adaptacji serwisów internetowych dla urządzeń mobilnych.
 • Nabycie umiejętności z zakresu logiki programowania oraz tworzenia interfejsu użytkownika w technologiach HTML5, CSS3 i JavaScript automatyzujących dopasowanie wyglądu witryny do specyfiki urządzenia.

Literatura
 1. Wprowadzenie do projektowania adaptacyjnego interfejsu użytkownika.
 2. Testowanie responsywności witryny.
 3. Stosowanie płynnych layoutów.
 4. Frameworki wspierające projektowanie adaptacyjnych interfejsów użytkownika.
 5. Adaptowanie istniejących witryn w zakresie responsywności.
 6. Optymalizacja witryny w zakresie responsywności.
Bazy danych
Literatura
CASE SIMULATOR
 1. Czy chcesz w innowacyjny sposób dowiedzieć się, jak prowadzić firmę?
 2. Czy już myślisz, co będziesz robił po zakończeniu studiów?
 3. Czy chcesz uzyskać certyfikat, który zwiększy twoje szanse na rynku pracy?
 4. Czy chcesz zdobywać nową wiedzę i umiejętności wykorzystując nowoczesne narzędzia?
 5. Czy chcesz uczyć się według wzorców stosowanych na najlepszych europejskich i amerykańskich uczelniach?

Ten kurs zawiera stosowną wiedzę!

Studium przypadku prezentuje szereg problemów związanych z planowaniem działalności przedsiębiorstwa. Jakkolwiek realia studium dotyczą klubu fitness, problemy, przed jakimi stoją założyciele klubu mają charakter uniwersalny. 


Literatura

.

Case Simulator - Michał Kuciapski

Czy chcesz w innowacyjny sposób dowiedzieć się, jak prowadzić firmę?

Czy już myślisz, co będziesz robił po zakończeniu studiów?

Czy chcesz uzyskać certyfikat, który zwiększy twoje szanse na rynku pracy?

Czy chcesz zdobywać nową wiedzę i umiejętności wykorzystując nowoczesne narzędzia?

Czy chcesz uczyć się według wzorców stosowanych na najlepszych europejskich
i amerykańskich uczelniach?

 

 

Ten kurs zawiera stosowną wiedzę!


Literatura

Brak.

Cloud Computing

.


Literatura

.

Contemporary challanges of information systems (AiB)

The course discusses selected applications of up-to-date ICT technologies, methods and tools technologies, with emphasis on safety, security and privacy features


Literatura

Sandy Pentland (2014).  Social Physics: How Good the Ideas Spread – the Lessons from
New Science.   Brunswick: Scribe Publications Pty Ltd.
Stephen Wickler (2013). Cellular Convergence and the Death of Privacy, Oxford:
Oxford University Press in August 2013.
S.B. Wicker and D.E. Schrader, "Privacy-Aware Design Principles for Information
Networks," Proceedings of the IEEE, vol.99, no.2, pp. 330, Jan. 2011,  available
from http://www.ieseg-databasemarketing.com/about-database-marketing/ 

Dynamiczne serwisy internetowe - PHP

...


Literatura

.

E-xpertKurs podnoszenie umiejętności zawodowych studentów kierunku Informatyka i Ekonometria z zakresu technologi: <br />- Systemów operacyjnych <br />- Programowania<br />- Baz danych
Literatura
Materiały e-learningowe IT Academy.
Informatyka Ekonomiczna kopiuj 1
Inżynieria Oprogramowania - metodyki zwinne zarządzania projektami (Scrum)
Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript

.


Literatura

.

Nowoczesne metody prowadzenia zajęć dydaktycznychTematyka:
1. E-learning 2.0 – podstawowe zagadnienia z zakresu wykorzystania technologii Web 2.0 w e-learningu; różnice pomiędzy e-learningiem 1.0 a e-learningiem 2.0.
2. Web 2.0 w e-learningu 2.0 – koncepcje, cechy oraz zastosowania technologii Web 2.0 w edukacji i biznesie; statystyki popularności e-learningu 2.0 wraz z przykładami wdrożeń w uczelniach wyższych oraz biznesie.
3. Korzyści wdrażania e-learningu 2.0 w kontekście: organizacji, użytkowników technologii oraz prowadzących zajęcia e-learningowe.
4. Technologie e-learningu 2.0
4.1. Współdzielenie wiedzy
4.1.1. Wiki
4.1.2. Blog
4.1.3. Współdzielenie mediów cyfrowych
4.1.4. RSS
4.1.5. E-Portfolio
4.1.6. Webcasting
4.2. Technologie społecznościowe
4.2.1. Serwisy społecznościowe
4.2.2. Zakładki społeczne
4.3. Nauczanie interaktywne
4.3.1. Narzędzia zespołowego uczenia się
4.3.2. Wyprawa sieciowa
4.3.3. Nauczanie na żywo
4.3.4. Wirtualne laboratorium
4.3.5. Wirtualna przestrzeń
4.3.6. Serwisy połączeniowe
5. Nauczanie mobilne 2.0 – koncepcja nauczania mobilnego (m-learning), obszary, metody, zastosowania i zagadnienia technologiczne.
6. Wdrażanie kursów w oparciu o e-learning 2.0 – planowanie wdrożenia Web 2.0 w procesie kształcenia, wybór wdrażanych technologii e-learningu 2.0, bezpieczeństwo i prawa własności intelektualnej oraz motywowanie uczestników szkoleń e-learningu 2.0.
7. Rozwój e-learningu – kierunki i perspektywy rozwoju e-learningu.

Literatura
Podana w ramach kursu.
Open Web Platform

.


Literatura

.

Portale korporacyjne

.


Literatura

.

Programowanie - warsztaty AiB

Celem warsztatu z programowania jest nabycie przez uczestników  praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów firm i instytucji poprzez graficzne aplikacje informatyczne programowane przy zastosowaniu podejścia strukturalnego i obiektowego.


Literatura
 1. Włodarczyk M., Wprowadzenie do programowania, ITA-104.
 2. Eckel B., Thinking in Java, Helion 2011.
 3. Skrypt opracowany przez prowadzącego.
Programowanie aplikacji .NETProgramowanie Komputerów
Literatura
.
Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone

.


Literatura

.

Programowanie aplikacji mobilnych oraz wieloplatformowych

Kurs realizowany na SP "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych"


Literatura

.

Programowanie aplikacji rozproszonych w C#
 • Poznanie zagadnień z zakresu projektowania rozwiązań rozproszonych: Service Oriented Architecture (SOA), Web Oriented Architecture (WOA), Mobile Services.
 • Tworzenie serwisów rozproszonych oferujących usługi dla aplikacji.
 • Integrowanie serwisów rozproszonych dla rozwijania funkcjonalności aplikacji internetowych i mobilnych.

Literatura

.

Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych - kurs

.


Literatura

.

Programowanie biznesowych aplikacji rozproszonych

.


Literatura

.

Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP .NETASP .NET
Literatura
.
Programowanie komputerów

Kurs poświęcony programowaniu strukturalnemu w środowisku .NET.


Literatura

.

Programowanie sieciowe.
Literatura
.
Projektowanie aplikacji desktopowych
Literatura
 
Projektowanie interakcji człowiek-komputer

.


Literatura

.

Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji

.

Seminarium licencjackie / magisterskie

Kurs poświęcony jest realizacji procesu pisania i obrony pracy licencjackiej.


Literatura

Podstawowa:

1. Majchrzak J., Mendel T, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005 
2. Zenderowski R., Praca magisterska, Jak napisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 

 

Dodatkowa:

 1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006
 2.        Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 3.        Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 4.        Frankowski R., Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla studiujących kierunki humanistyczne na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009
 5.        Jura J., Praca dyplomowa – techniki pisania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2007
 6.        Lelusz H., Kowalewski M., Lasmanowicz R., Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000
 7.        Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004
 8.        Polańska A., Jak studiować, by osiągnąć dobre wyniki i zadowolenie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1981
 9.        Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
 10.    Salomon A., Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 11.    Urban S., Ładoński Wiesław, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 12.    Wojcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2002
 13.    Wrycza-Bekier J., Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Wyd. Helion, Gliwice 2011
 14.    Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 15.    Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 16.    Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Krótki przewodnik po metodologii pisania prac dyplomowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
 17.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydanie II, Olsztyn 2008
 18.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2006
Seminarium SP "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych"

.


Literatura

.

Serwerowe systemy operacyjne - Windows Server

.


Literatura

.

Serwery WWW .
Literatura
 .
Serwisy e-learningowe 2.0

.


Literatura

.

Serwisy internetowe w języku PHP

.


Literatura

.

Standardy XML
Systemy zarządzania treścią CMS

..

Testowy

.


Literatura

.

Tworzenie zajęć w trybie nauczania na odległość oraz zasady przygotowania i standaryzacji e-podręczników

Uczestnicy kursu pt.  "Tworzenie zajęć w trybie nauczania na odległość oraz zasady przygotowania i standaryzacji e-podręczników" opanują wiedzę i praktyczne umiejętności z projektowania, opracowania oraz wdrożenia, kursów e-learningowych oraz e-booków w oparciu o darmowe narzędzie eXeLearning. 


Literatura

Autorski kurs e-learningowy.

Użytkowanie oprogramowania wideokonferencji jako innowacyjnej formy e-learninguWarsztaty Evo
Literatura
Brak.
Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji

.


Literatura

.

SEGMENTACJA RYNKU 2019

SEGMENTACJA RYNKU
•Rynek w świetle koncepcji marketingu
•Istota, zalety i koszty segmentacji rynku
•Strategia i proces segmentacji RYNKU
•Kryteria segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych i organizacji.
•Warunki efektywnej segmentacji.
•Ocena atrakcyjności segmentów i wybór docelowego rynku przedsiębiorstwa.
•Pojęcie i sposoby pozycjonowania produktu.
•Procedury segmentacji.
•Wykorzystanie badań marketingowych w procesie segmentacji rynku.
dansk FONETIK - próbny<span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;"></span><div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">nauka fonetyki języka duńskiego w praktyce</span><br /><br /><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">dodatkowe ćwiczenia utrwalające oraz poszerzające wiedzę i umiejętności</span><br /><br /><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">posługiwania się językiem duńskim</span><br /><br /><br /><br /><img alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:fa2968O0LZEvYM:http://rlv.zcache.com/denmark_danish_viking_dansk_helmet_sticker-p217294497006683475q0ou_400.jpg" /><br /></div><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;"></span>
Literatura
<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><span style="background-color:#99ccff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;"><span style="font-size:large;"><span style="font-size:medium;">Lisbet Thorborg,&nbsp;</span></span><em>Dansk udtale i praksis</em>, Akademisk Forlag, 2001<br /><br /><span style="font-size:large;"><span style="font-size:medium;">Lisbet Thorborg,&nbsp;</span></span><em>Dansk udtale i tekster</em>, Forlaget Synope, 2003</span></span></span><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Comic Sans MS;"><br /><br /></span></span><span style="background-color:#cc99ff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Georgia, serif;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;">Den Danske Ordbog</span></span></span></span></div>
dansk FONETIK 2012-2013 (version 2.0)<span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;"></span><div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">nauka fonetyki języka duńskiego w praktyce</span><br /><br /><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">dodatkowe ćwiczenia utrwalające oraz poszerzające wiedzę i umiejętności</span><br /><br /><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">posługiwania się językiem duńskim</span><br /><br /><br /><br /><img alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:fa2968O0LZEvYM:http://rlv.zcache.com/denmark_danish_viking_dansk_helmet_sticker-p217294497006683475q0ou_400.jpg" /><br /></div>
Literatura
<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><p><span style="background-color:#99ccff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;"><span style="font-size:large;"><span style="font-size:medium;">Lisbet Thorborg,&nbsp;</span></span><em>Dansk udtale for begyndere</em>, </span></span></span><span style="background-color:#99ccff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;">Forlaget Synope</span></span></span><span style="background-color:#99ccff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;">, 2007<br /></span></span></span><img alt="Sammenlig priser på Dansk udtale for begyndere" class="cover" height="95" src="http://www.bogpriser.dk/image/9788791909030" width="65" /><span style="background-color:#99ccff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;"><br /><span style="font-size:large;"><span style="font-size:medium;">Lisbet Thorborg,&nbsp;</span></span><em>Dansk udtale - øvebog</em>, Forlaget Synope, 2007</span></span></span><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Comic Sans MS;"></span></span></p><p><img alt="Sammenlig priser på Dansk udtale - øvebog" class="cover" height="95" src="http://www.bogpriser.dk/image/9788791909023" width="65" /><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Comic Sans MS;"><br /><br /></span></span><span style="background-color:#cc99ff;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Georgia, serif;"><span style="font-size:medium;background-color:#ffffff;color:#3f48cc;">Den Danske Ordbog</span></span></span></span></p></div>
DESKRIPTIV grammatik (dansk) 2012-2013 (version 2.0)&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="color:#a349a4;font-family:Georgia,serif;font-size:medium;"&gt;dodatkowe ćwiczenia rozwijające wiedzę i umiejętności z zakresu gramatyki języka duńskiego.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
Literatura
&lt;p style="text-align:center;"&gt;&lt;span style="color:#3f48cc;"&gt;&lt;strong&gt;Slut finale 1,2,3&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#99CC00;"&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="color:#339966;"&gt;&lt;span style="color:#3f48cc;"&gt;&lt;strong&gt;Dansk er ikke svært&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3f48cc;"&gt;&lt;strong&gt;Dansk er lidt svært&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#99CC00;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="color:#a349a4;background-color:#ffffff;"&gt;&lt;strong&gt;Grammatikken &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="background-color:#ffffff;color:#a349a4;"&gt;&lt;strong&gt;- håndbog i dansk grammatik for udlændinge&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#99CC00;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="color:#a349a4;"&gt;&lt;strong&gt;Danish Essential Grammar&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#99CC00;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="darkBlue fs18 pd5 noMargin"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#a349a4;"&gt;Troll 2 Język duński: teoria i praktyka&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;p class="r"&gt;&lt;span style="color:#a349a4;"&gt;&lt;strong&gt;Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
koło fonetyczne - dansk (version 2.0)<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:left;color:#0000ff;"><span style="font-size:small;"><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">her skal I arbejde med ekstraøvelser som I&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:left;color:#0000ff;"><span style="font-size:small;"><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">godt&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:left;color:#0000ff;"><span style="font-size:small;"><span style="color:#3f48cc;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;">kan udføre hjemmefra</span></span></span></div><p></p>
Literatura
Brak.
PNJD 3 (version 2.0)Brak
Literatura
Brak.
praktisk DANSK II årgang 2012-2013 (1.9)Brak opisu.
Literatura
Brak.
praktisk DANSK II årgang 2012-2013 (version 2.0)<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><p><span style="font-size:medium;font-family:Georgia, serif;color:#3f48cc;">nauka języka </span><span style="font-family:Georgia, serif;font-size:medium;color:#3f48cc;">duńskiego </span><span style="font-size:medium;font-family:Georgia, serif;color:#3f48cc;">w praktyce&nbsp;</span><br /></p><p><span style="font-size:medium;font-family:Georgia, serif;color:#3f48cc;">ćwiczenia uzupełniające</span></p><p style="text-align:left;"><span style="font-size:medium;font-family:Georgia, serif;color:#3f48cc;">ćwiczenia powtórkowe</span><br /><br /><img alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:YIL-H9c7FcpdbM:http://rlv.zcache.com/danish_viking_denmark_flag_axe_sticker-p217477290892478606q0ou_400.jpg" /><br /><br /></p></div>
Literatura
<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><p><span style="font-family:Georgia, serif;font-size:medium;color:#3f48cc;">Lisbet Thorborg &amp; Mayanna J. Riis, "På vej til dansk", Forlaget Synope 2010</span></p><p><span style="font-family:Georgia, serif;font-size:medium;color:#3f48cc;">Fanny Slotorub &amp; Neel Jersild Moreira, "Puls", Alfabeta, København 2009</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="line-height:13px;font-family:Georgia, serif;font-size:medium;color:#3f48cc;">Lisbet Thorborg</span><span style="font-family:Georgia, serif;font-size:medium;color:#3f48cc;">, "Dansk talesprog i praksis", Akademisk Forlag A/S 1996</span></p></div>
AVT II MA

AVT


Literatura

Brak.

Środowisko pracy tłumacza I MA

Środowisko pracy tłumacza I MA


Literatura

-

TI dla tłumaczy I BA

aa


Literatura

aa

Tłumaczenia techniczne I - III BA

Tłumaczenia techniczne III BA


Literatura

-

Tłumaczenia techniczne II - I MA

jw


Literatura

jw

Tłumaczenia techniczne budowlane

Przedstawienie specyfiki przekładu technicznego - budowlanego. Przygotowanie studentów do wykonywania tłumaczeń z dziedziny budownictwa, z naciskiem na precyzję stosowanych sformułowań i konieczność zrozumienia opisywanych mechanizmów i zjawisk. Przygotowanie do samodzielnego uzupełniania wiedzy technicznej.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Brak - praca z materiałami dostarczonymi przez prowadzącego

B. Literatura uzupełniająca
1. Piotr Domański, English in Science and Technology, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
2. Wilhelm K. Killer, Polsko-angielsko-niemiecki ilustrowany słownik budowlany, Arkady, Warszawa
3. Dowolny dwujęzyczny słownik techniczny

Algorytmy Numeryczne 2017/18

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 


Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3

 

Algorytmy Numeryczne 2018/19

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3

 


Algorytmy Numeryczne 2019/20

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3


Matematyka dyskretna II 2018/19 (lkuszner)

Dodatkowe materiały do ćwiczeń


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.