Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-PRAWO-M5DZ(2020/2021) SEM-KPC
ATC-PRAWO-M5ZAO(2020/2021)-SEM-KPC
ATC-WCH-CHEM-L3DZ-(2020/2021) ABC PRAWA
ATC-WCH-OCHŚR-L3DZ(2020/2021) ABC PRAWA
ATC-WOIG-GP/OCEN-L3DZ(2020/2021)-ABC PRAWA
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021)etyka w administracji
ATC-WPIA-ADM-L3DZ(2020/2021)- etyka zawodów prawniczych

etyka zawodów prawniczych

forma - wykład

czas - 135 minut 

ATC-WPiA-ADM-L3Z(2020/2021) proces inwestycyjno-budowlany
ATC-WPiA-ADM-L3Z(2020/2021)-Etyka zawodów prawniczych
ATC-WPIA-ADM-L3ZAO(2020/2021)-etyka w administracji

etyka w administracji

wykład

90 minut

ATC-WPiA-ADM-MSADZ-(2020/2021) -podstawy postępowania-seminarium
ATC-WPiA-M5DZ(2020/2021)-PROSEM-KPC
ATC-WPIA-M5ZAO(2020/2021)-PROSEM-KPC
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ(2020/2021) postępowanie w sprawach gospodarczych
ATC-WPiA-PRAWO-M5Dz(2020/2021)-KPC

postępowanie cywilne 

forma - wykład

czas - 90 minut

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ(2020/2021)-proces inw-bud

proces inwestycyjno-budowlany

wykład

15/30 g  dr. hab. A. Machnikowska, prof. dr hab. T. Bąkowski

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO(2020/2021)-KPC

kpc  

forma - wykład

czas 90 min

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO(2020/2021)-proces-inwes-bud

proces inwestycyjno-budowalny

forma- wykład

15/30 g - dr. hab. A. Machnikowska/prof. dr. hab. T. Bąkowski

ATC-WZ-AI-L3DZ(2020/2021) ABC PRAWA
Egzamin poprawkowy z Postępowania cywilnego (studenci niestacjonarni)
Egzamin poprawkowy z Postępowania cywilnego (studenci stacjonarni i wieczorowi)
Egzamin z Postępowania cywilnego - rok akademicki 2020/2021
Egzamin z Postępowania cywilnego (studenci niestacjonarni)
Egzamin z Postępowania cywilnego (studenci stacjonarni i wieczorowi)
Egzamin z Postępowania cywilnego (termin przywrócony)

Egzamin z przedmiotu "Postępowanie cywilne" (termin przywrócony) - rok akademicki 2019/2020


Egzamin składa się z trzech części (max 50 pkt):

1) test - 20 pytań jednokrotnego wyboru (20 pkt);

2) kazus do napisania pisma procesowego (15 pkt);

3) pytanie problemowe (15 pkt).


Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 25,5 pkt.


Czas na rozwiązanie wynosi 60 min.


Pytania wyświetlane są w przypadkowej kolejności. 


Otwarcie kursu i rozpoczęcie rozwiązywania testu jest równoznaczne z przystąpieniem do egzaminu - termin przywrócony.

zaliczenie z etyki w administracji
ATC-WMFI-INF-L2DZ-(2020-2021)-AUT
ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021) Automaty i języki - ćwiczenia

Kurs dla studentów informatyki ogólnoakademickiej. Ćwiczenia do wykładu "Automaty, języki, złożoność obliczeniowa" 2020/21.

Inteligencja obliczeniowa - dzienne
Inteligencja obliczeniowa - zaoczne
Inteligencja Obliczeniowa w R (MMiAD)

Kurs fakultatywny "Inteligencja obliczeniowa" dla studentów kierunku "Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych" w roku akademickim 2019/20.


Obliczalność i złożoność - dzienne
Obliczalność i złożoność - zaoczne
Projektowanie języków XML

Kurs dla przedmiotu "Projektowanie języków XML" dla studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka (rok 2). 

ATC-lato 2021 Szkoła i nauczyciel
ATC-zima 2020 SZKOŁA I NAUCZYCIEL
PRAKTYKI PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA DLA KIERUNKU BIOLOGIA II stopnia (studia pomostowe)

Zawiera materiały i procedury niezbędne do zaliczenia praktyk pedagogicznych


Literatura

Dostępna literatura z zakresu metodyki nauczania, periodyki dla nauczycieli

PRAKTYKI PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA DLA STUDENTÓW BIOLOGII I stopnia

Zawiera informacje i dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i uzyskania zaliczenia z praktyk realizowanych w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela biologii.

(NS1_2020/2021) Zachowania organizatorskie_MAJECKA_MIŁOSZ

Opis kursu:

Głównym celem przedmiotu Zachowania organizatorskie przedsiębiorstw jest rozwinięcie wiedzy o reakcjach rynkowych przedsiębiorstw oraz wewnętrznych zmianach (przyjmujących postać zachowań organizatorskich) będących efektem incydentalnych (nietypowych) zdarzeń pojawiających się w otoczeniu podmiotu gospodarczego. Szczegółowymi celami przedmiotu jest poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce badawczej metafor organizacji (w ujęciu postmodernistycznym).

Nauka o przedsiębiorstwie_A_2020-21
Nauka o przedsiębiorstwie_B_2020-21
Teoria funkcjonowania przedsiębiorstw

Teoria funkcjonowania przedsiębiorstw - kolokwia i pytania egzaminacyjne

ATC-WPiA-MGR5DZ-PILSP404 Selected Problems of Private Law in Europe
ATC-WPiA-MGR5DZ-Międzynarodowe prawo handlowe
ATC-WPiA-MGR5DZ-Międzynarodowe prawo procesowe
ATC-WPiA-MGR5Z-Międzynarodowe prawo handlowe PZ5
ATC-WPiA-MGR5Z-Międzynarodowe prawo procesowe PZ5
ATC-WPiA-PRAWO-MGR4DZ- Proseminarium Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego
ATC-WPiA-PRAWO-MGR5DZ- Prawo umów konsumenckich
ATC-WPiA-PRAWO-MGR5DZ- Seminarium magisterskie
ATC-WPiA-PRAWO-MGR5DZ- Seminarium mgr PS V
Business Law (IB)
Międzynarodowe prawo procesowe
SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. Wśród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytania kontrolne uznane przez nich za istotne.ATC-WZ-ZARZ-DWDZ-(2020/2021) Jakość żywności i żywienia

Jakość produktów, jakość żywności i żywienia - jakość życia
Rola konsumenta w kreowaniu poziomu jakości żywności i żywienia.
Jakość żywności jako czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów.
Zagrożenia zdrowotne żywności.
Kształtowanie jakości ekologicznej wyrobów. Jakość ekologiczna żywności.
Jakość żywności w obrocie handlowym między Polską a UE.
Regulacje prawne dotyczące jakości żywności i żywienia.
Jakość żywności i żywienia w praktyce.


Literatura

Berger S. „Prozdrowotne aspekty produkcji i konsumpcji żywności w XXI wieku.” Żywienie człowieka i metabolizm Warszawa 2001; Szponar L. „Inspekcja sanitarna w obszarze urzędowej kontroli żywności i żywienia w Polsce.” Żywienie człowieka i metabolizm Warszawa 2001; Bertrand J. „Bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku.” Żywienie człowieka i metabolizm Warszawa 2003; Nierzwicki W. E. Malinowska „Ekologiczna ocena wybranego modelu konsumpcji” Handel Wewnętrzny Warszawa 2002; Sajdakowska M. Żywność polska czy zagraniczna? Handel Wewnętrzny Warszawa 2002; Ozimek I. „Rozwój rynku żywności ekologicznej w Europie” Handel Wewnętrzny Warszawa 2002; Malinowska E. „Ekokonsument” Środowisko 2001; Kramer J. Konsumpcja w gospodarce rynkowej PWE 1997; Smoczyński S. Ekologia i ochrona środowiska a żywność Zeszyty edukacyjne 10/95
Czasopisma: Przemysł Spożywczy, Przegląd Gastronomiczny, Q jakości, Problemy Jakości

ATC-WZ-ZARZ-L3DZ-(2020/2021) Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
ATC-WZ-ZARZ-L3DZ-(2020/2021) Zarządzanie jakością i akredytacja JOZ
ATC-WZ-ZARZ-MU2DZ-(2020/2021) Certyfikowany Auditor BHP - studia stacjonarne

Powiązanie Systemów Zarządzania Jakością i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Podstawowe zasady Systemu Zarządzania BHP:
- terminy i definicje z zakresu BHP,
- przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa pracy,
- ryzyko zawodowe,
- metody oceny ryzyka zawodowego,
- zarządzanie ryzykiem,
- monitorowanie stanu bhp
Wymagania normy PN-ISO45001:2018
- struktura norm,
- omówienie wymagań norm,
- interpretacja wymagań norm,

ATC-WZ-ZARZ-MU2ZAO-(2020/2021) CERTYFIKOWANY AUDITOR BHP STUDIA NIESTACJONARNE
WDW Jakość żywności i żywienia - zaliczenie
ATC-WNS-PSYCH-M5DZ-(2020/2021) Psychologiaprocesówpoznawczych-ćw-gr1

zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

ATC-WNS-PSYCH-M5DZ-(2020/2021) Psychologiaprocesówpoznawczych-ćw-gr3

zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

ATC-WNS-PSYCH-M5DZ-(2020/2021) Psychologiaprocesówpoznawczych-ćw-grPPiB

zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

ATC-WNS-PSYCH-M5DZ-(2020/2021) Zjawisko wypalenia zawodowego - fakultet

zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

ATC-WNS-PSYCH-M5ZAO-(2020/2021) Psychologiaprocesówpoznawczych-ćw-gr2

 Zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

ATC-WNS-PSYCH-M5ZAO-(2020/2021) Psychologiaprocesówpoznawczych-ćw-gr3

Zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

ATC-WNS-PSYCH-M5ZAO-(2020/2021) Seminarium magisterskie: Wypalenie zawodowe jako konsekwencja chronicznego stresu w miejscu pracy

Zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

ATC-WNS-PSYCH-M5ZAO-(2020/2021) Wprowadzenie do psychologii-Wykład

Zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021 

ATC-WNS-PSYCH-M5ZAO-(2020/2021) Zjawisko wypalenia zawodowego -fakultet

zgodnie z sylabusem zamieszczonym w portalu studenta na rok 2020/2021

Kontroling w systemach logistycznych
Przedmiot jest nauczany w systemie nauczania na odległość, a w tym przypadku przez internet na platformie edukacyjnej UG. To oznacza, że nie ma tradycyjnego nauczania w klasie, tylko że każdy student realizuje zadania kursu w swoim indywidualnym czasie. Warunkiem wstępnym zaliczenia przedmiotu jest zalogowanie się do kursu i przeczytanie wszystkich jego treści. W celu uzyskania hasła do kursu, należy napisać do prowadzącego kurs maila na adres ekocm@univ.gda.pl.
Kurs ten zawiera wszystko, co jest potrzebne do zaliczenia przedmiotu, tj. warunki zaliczenia, treści, bibliografię oraz pytania zaliczeniowe albo WebQuest. Samo zaliczenie również odbywa się drogą e-mailową poprzez przesłanie odpowiedzi na pytania testowe albo WebQuest na ten sam adres mailowy.
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, a nie egzaminem, a więc zgodnie z organizacją roku akad. na WE, termin zaliczenia tego przedmiotu upływa ostatniego dnia zajęć, tj. do 31 stycznia 2021 roku (g. 24.00).

Cel kształcenia: nabycie wiedzy z zakresu kontrolingu systemów logistycznych

Cel kształcenia: nabycie wiedzy z zakresu kontrolingu systemów logistycznych
Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni:
Znać:
a) rolę kontrolingu w systemach logistycznych
b) komponenty zarządzania kontrolingowego systemami logistycznymi,
c) metody i narzędzia kontrolingowe (rachunek GKL, ABC, wskaźniki),
Umieć:
a) zastosować metody i narzędzia kontrolingowe w logistyce
b) zaprojektować system wskaźników logistycznych,
c) rozwiązywać problemy decyzyjne w logistyce


Literatura
 

1. Pfohl H.Ch.: Zarządzanie logistyką. Biblioteka Logistyka. ILiM. Poznań 1998

2. Vollmuth H. J: Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie. Wyd. Placet. Warszawa 1993

3. Goliszewski J.: Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie. Wyd. Kluwer, Warszawa 2015

4. Chaberek M.: Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001

5. Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. Wydaw. SGH. Warszawa 2001

6. Chaberek M. Komponenty kontrolingowego systemu zarządzania procesami logistycznymi. [W:] Logistyka ponad granicami. Red. S. Abt. ILiM, Poznań 2000

7. Mańkowski C.: Wybrane metody i narzędzia rachunku zarządczego i analizy odchyleń. [W:] Logistyka ponad granicami. Red. S. Abt. ILiM, Poznań 2000

8. B. Śliwczyński: Controlling w zarządzaniu logistyką. Wyższa Szkoła Logistyki. Poznań 2007

9. Mańkowski C.: Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005

10. Czasopismo: „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie”

Logistyka produkcji

Przedmiot jest nauczany w systemie nauczania na odległość, a w tym przypadku przez internet na platformie edukacyjnej UG. To oznacza, że nie ma tradycyjnego nauczania w klasie, tylko że każdy student realizuje zadania kursu w swoim indywidualnym czasie. Warunkiem wstępnym zaliczenia przedmiotu jest zalogowanie się do kursu i przeczytanie wszystkich jego treści.  W celu uzyskania hasła do kursu należy napisać do profesora maila na adresekocm@ug.edu.pl.
Kurs ten zawiera wszystko, co jest potrzebne do zaliczenia przedmiotu, tj. warunki zaliczenia, treści, bibliografię oraz pytania zaliczeniowe albo WebQuest. Samo zaliczenie również odbywa się drogą e-mailową poprzez przesłanie odpowiedzi na pytania testowe albo WebQuest na ten sam adres mailowy.
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, a więc zgodnie z organizacją roku akad. na WE, termin zaliczenia tego przedmiotu upływa ostatniego dnia zajęć,tj. do 13 czerwca 2021 roku (g. 24.00)


Cel kształcenia: nabycie wiedzy z zakresu logistyki produkcji
Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni:
Znać:
a) wpływ logistyki produkcji na efektywność ekonomiczną gospodarowania,
b) komponenty systemów logistyki produkcji,
c) rodzaje systemów logistyki produkcji,
d) metody i narzędzia logistyki produkcji,
e) systemy informacji w logistyce produkcji
Umieć:
a) zastosować metody i narzędzia logistyki produkcji,
b) zaprojektować system logistyki produkcji,
c) rozwiązywać problemy decyzyjne w logistyce produkcji.


Literatura

1) Logistyka produkcji. Red. M. Fertsch. ILiM, Poznań 2003

2) Zarządzanie. Produkcja i usługi. Zespół autorów. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 1995

3) Witkowski J.: Logistyka firm japońskich. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1998

4) Jońca A.: Logistyka produkcyjna. Wybór rozwiązań transportowych. Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego. Warszawa 1992

5) Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. SGH. Warszawa 1996

6) Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE. Warszawa 2000

7) Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Agencja Wydawnicza „Placet”. Warszawa 1998

8) Trzaskalik T. i inni: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2003

9) Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne. ILiM. Poznań 1998

10) Czasopisma: „Przegląd przemysłowy”, „Biuletyn Automatyki – Astor” (www.astor.com.pl)

Systemy Logistyczne

Kurs e-learningowy zawiera materiały do studiowania części wykładowej z przedmiotu "Systemy logistyczne"

Liczby pierwsze i kryptografia
Zastosowania łańcuchów Markowa do opisu zjawisk przyrodniczych i nie tylko…


W ramach tego kursu zapoznamy Was z podstawowymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa i pokażemy Wam jak można go stosować do opisu różnych zjawisk. Zjawiska te mogą być różnej natury: np. zjawiska pogodowe, ewolucja gatunków, czy też ruchy cząsteczek cieczy. Mało kto jednak wie, że prawdziwą przyczyną powstania rachunku prawdopodobieństwa była chęć stworzenia narzędzi pozwalających wygrywać w gry hazardowe. Raczej też nie dowiecie się w szkole, że Blaise Pascal, autor znanego z lekcji fizyki prawa Pascala, był twórcą ruletki. W ramach naszego kursu dowiecie się jak obliczyć prawdopodobieństwo ruiny gracza i dlaczego jest ono duże, gdy gramy w ruletkę. Ponadto opowiemy o spacerach losowych i jeszcze innych ciekawostkach. Tytułowe łańcuchy Markowa to narzędzie, które pozwala opisywać i wyjaśniać wszystkie te zjawiska.

Kurs obejmuje dziewięć lekcji. Startujemy 17 grudnia 2019 r. Na początku każdego tygodnia aż do marca (z wyłączeniem przerwy świątecznej i ferii zimowych) pojawi się nowa lekcja. 


17 grudnia – 21 grudnia

Co to jest losowość, a co to jest prawdopodobieństwo?

7 stycznia – 11 stycznia

Pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

14 stycznia – 18 stycznia

Prawdopodobieństwa warunkowe i niezależność zdarzeń

21 stycznia – 25 stycznia

Wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa

28 stycznia – 1 lutego

Analiza przykładu: prawdopodobieństwo ruiny gracza w ruletkę

4 lutego – 8 lutego

Co to jest łańcuch Markowa?

25 lutego – 1 marca

Analiza przykładu: spacery losowe

4 marca – 8 marca

Jeszcze o łańcuchach Markowa

11 marca – 15 marca

Łańcuchy Markowa w przyrodzie


Serdecznie zapraszam,

Marcin Marciniak

Inżynieria oprogramowania

Cele przedmiotu

 • zapoznanie studentów ze wsparciem informatycznym w zakresie planowania, harmonogramowania i raportowania prac w projekcie
 • opanowanie umiejętności w zakresie wykorzystywania podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami na przykładzie środowiska MS Project
 • wprowadzenie do środowiska narzędziowego w zakresie modelowania procesów biznesowych w oparciu o notację BPMN

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Dryl M.; Zarządzanie projektami informatycznymi (w:) Wrycza S. (red); Informatyka Ekonomiczna. Podręcznik Akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 • Gawin B., Marcinkowski B; Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion, Gliwice 2013
 • Materiały udostępnione na Portalu Edukacyjnym UG

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Zdalne materiały kursowe Microsoft Project 2013 Essentials

B. Literatura uzupełniająca

 • Wilczewski S.; MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion, Gliwice 2014
 • Kopczewski M.; Praktyczne lekcje zarządzania projektami, Helion, Gliwice 2013
Narzędzia automatyzacji testowania
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych

Cele przedmiotu

 • opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych aspektów modelowania struktury, dynamiki oraz aspektów wdrożeniowych systemów informatycznych w oparciu o język UML i jego profile,
 • przygotowanie do certyfikacji Object Management Grup (OMG) Certified UML Professional.

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006); Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych; Helion

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Object Management Group (2012); ISO/IEC 19505-2: Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure. Version 2.4.1;http://www.omg.org/spec/UML/ISO/19505-2/PDF
 • Materiały multimedialne na Portalu Edukacyjnym Uczelni

B. Literatura uzupełniająca

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2012); UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane; Helion
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (2004); The UML Reference Manual, 2nd Edition; Addison-Wesley
 • Fowler M. (2004); UML Distilled, 3rd Edition; Addison-Wesley
 • http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/11/index.html
Projektowanie obiektowe - wykład+laboratoria

Cele przedmiotu

 • opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych aspektów modelowania struktury, dynamiki oraz aspektów wdrożeniowych systemów informatycznych w oparciu o język UML i jego profile,
 • przygotowanie do certyfikacji Object Management Grup (OMG) Certified UML Professional.

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006); Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych; Helion

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Object Management Group (2012); ISO/IEC 19505-2: Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure. Version 2.4.1; http://www.omg.org/spec/UML/ISO/19505-2/PDF
 • Materiały multimedialne na Portalu Edukacyjnym Uczelni

B. Literatura uzupełniająca

 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2012); UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane; Helion
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (2004); The UML Reference Manual, 2nd Edition; Addison-Wesley
 • Fowler M. (2004); UML Distilled, 3rd Edition; Addison-Wesley
 • http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/11/index.html
Projektowanie systemów informatycznych - laboratoria

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • podstaw metodologicznych tworzenia systemów informatycznych,
 • strukturalnych, obiektowych, społecznych i adaptacyjnych metodyk tworzenia systemów informatycznych,
 • klasycznych i nowoczesnych cykli życia systemu,
 • metod i technik projektowania systemów informatycznych,
 • pakietów CASE (Computer Aided Software Engineering).

Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Język inżynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania; Helion, Gliwice 2010
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2006

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2010, rozdz. 8-11, 22
 • Materiały multimedialne na Portalu Edukacyjnym Uczelni

B. Literatura uzupełniająca

 • Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
 • Wrycza S. (red.), Język UML 2.1. Ćwiczenia, Helion, Gliwice 2007
 • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. Tablice informatyczne. UML, Helion, Gliwice 2007
Sieci bezprzewodowe lab nstacj
Sieci bezprzewodowe lab stacj
Standardy XML
Temat 1: Koncepcja i tworzenie dokumentów XML 
Temat 2: Definiowanie prostej struktury dokumentu - DTD
Temat 3: Definiowanie złożonej struktury dokumentu - XML Schema 
Temat 4: Definiowanie arkuszy stylów - XSLT 
Temat 5: Przeszukiwania dokumentów – język XPath 
Temat 6: Tworzenie aplikacji wykorzystujących standard XML

Literatura
 • Goldberg K. H., XML. Szybki start. Wydanie II. Helion 2014
Testowanie aplikacji lab nstacj
Testowanie aplikacji lab stacj
Zastosowanie finansowe arkuszy kalkulacyjnych

Zastosowanie finansowe arkuszy kalkulacyjnych


Literatura

   

Marketing elektroniczny

Problematyka ćwiczeń:
Wypracowanie w ramach zorganizowanych zespołów spójnych strategii marketingowych w Internecie dla przykładowej firmy/instytucji.
Wypracowanie modelu i stworzenie zintegrowanego środowiska narzędziowego do działań marketingowych w obszarach zakreślonych w ramach
wykładu.


Literatura

A.1 Wykorzystywana podczas zajęć
1. E-Marketing. Współczesne trendy, pakiet startowy, Królewski J., Sala P., (red.) PWN, Warszawa 2013.
2. Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji on-line, Edgard, Warszawa 2013
A2. Studiowana samodzielnie przez studenta
1. Świerczyńska-Kaczor U., E-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej, Difin, 2012
B. Literatura uzupełniająca
1. Jerkovic J.I., Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach, Helion, Gliwice 2010
2. Woźniak J., Neuromarketing 2.0, Wygraj wojnę o umysł klienta, Helion, Gliwice 2012

Technologia informacyjna

A. Formy

 • wykład,
 • ćwiczenia laboratoryjne,

B. Sposób realizacji

 • zajęcia w sali dydaktycznej

C. Liczba godzin

 • wykład – 15 godzin – studia niestacjonarne
 • ćwiczenia - 15 godzin – studia niestacjonarne

Literatura

Wykaz literatury

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 1. Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 2. Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel 2016,

Buchnowska D.  (red.), WZ UG 2016, Sopot WZ UG 2016, Sopot

http://wzr.pl/nauka/upload/files/Kokpity%20mened%C5%BCerskie%20w%20analizie%20i%20prezentacji%20danych%

20biznesowych%20z%20wykorzystaniem%20MS%20Excel%202016.pdf

 1. Wolkenbach J., Excel 2016 PL Biblia,. Helion, Gliwice 2016

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 1. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
 2. Masłowski K., Excel 2016 PL Ćwiczenia zaawansowane, Helion, Gliwice 2016

Uzupełniająca:

 1. Alexander M.,  Programowanie w VBA. Excel 2016 PL. Vademecum Walkenbacha,  Helion, Gliwice 2016
Testy z ZW, GE i Pozycjonowanie stron WWW
Test z Pozycjonowania stron WWW
Dostępność testu: 31.05.2021, godz. 17.00-18.00

ATC-MWB-Bioinformatyka - Biologia komórki i metabolizm

Kurs Biologia komórki i metabolizm dla kierunku Bioinformatyka

Ewolucja Czlowieka

Wykład Ogólnouczelniany Biotechnologia a Ewolucja Czlowieka

Filogenetyka molekularna-2-20/21

Cykl 6 wykładów koncentrujący się na filogenetyce molekularnej białek

Licencjat-2020-JM
Molecular Evolution-2020
PhD-bioch-evol-seminar

Seminarium literaturowe dla dkotorantow. Poswiecone publikacja z dziedziny ewolucji biochemicznej.

Analiza finansowa

Materiały do ćwiczeń dr Olga Martyniuk

ATC- Podstawy audytu wewnętrznego

Kurs zawiera materiały pomocnicze do wykładu z Audytu wewnętrznego.
 


L
Rewizja finansowa - ćwiczenia

Materiały pomocniecze do ćwiczeń z rewizji finansowej


Literatura
1.Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
2.Ustawa z dnia 2 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
3.Krajowe standardy rewizji finansowej (szczególnie - KSRF nr 1)
4.Rewizja sprawozdań finansowych, pod red D.Krzywda, SKwP, Warszawa 2012
5.Audyt finansowy, K.Winiarska, PWE, Warszawa, 2008
6.Badanie sprawozdań finansowych, Marzec J., PTE, Warszawa 2002
7.Podręczniki do rachunkowości przedsiębiorstw i rachunkowości finansowej
Sprawozdawczość finansowa

Materiały pomocnicze do wykładu i ćwiczeń ze Sprawozdawczości finansowej.Plan zajęć

 

 

 


 1. Wstępne informacje o sprawozdaniach finansowych

 2. Polityka rachunkowości I

 3. nwentaryzacja

 4. Wycena składników aktywów i pasywów na potrzeby sprawozdań finansowych

 5. Bilans

 6. Rachunek zysków i strat

 7. Wstęp do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe

 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

 9. Rachunek przepływów pieniężnych

 10. Sprawozdanie z działalności jednostki

 11. Wybrane sprawozdania podatkowe i statystyczne

 12.  

 

 

 


Literatura

Komentarz do ustawy o rachunkowości, A.Jarugowa, T.Martyniuk, ODDK Gdańsk 2002
Krajowy Standard Rachunkowości nr 1. Rachunek przepływów pieniężnych
Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa. Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2002
Podręczniki do rachunkowości finansowej i rachunkowości przedsiębiorstw
Rachunkowość - miesięcznik
Sprawozdania finansowe bez tajemnic, praca zbiorowa pod red. G.Świderskiej, Difin, Warszawa 2003
Sprawozdawczość i rewizja finansowa, W.Gos, dodatek do Rzeczpospolitej, Warszawa 2005
Ustawa o rachunkowości
Wzorcowy Plan Kont z komentarzem, J.Gierusz, ODDK, Gdańsk 2002
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

GIS

Analizy przestrzenne oraz tworzenie map

Konsultacje

Proszę o kontakt e-mailem w celu omówienia oczekiwanych przez studenta/studentkę zagadnień lub w celu umówienia się na rozmowę poprzez MS Teams w godzinach konsultacji ogłoszonych na stronie Dziekanatu/Instytutu

Pracownia licencjacka

Na zajęciach podejmowane są indywidualne dyskusje oraz przesyłane prace które są spóźnione względem normalnego biegu seminarium licencjackiego.

Pracownia magisterska

Proszę o przesyłanie całych prac, rozdziałów, oraz innych ewentualnych materiałów do oceny i konsultacji.

Seminarium licencjackie

Sondaż opinii - ankieta. Student powinien przesłać przez Portal Edukacyjny (ewentualnie e-mail jeśli Portal tego uniemożliwi) swój zaproponowany formularz ankiety.

Zaawansowany GIS w geografii społeczno-ekonomicznej

Tworzenie map społeczno-gospodarczych i analiza danych przestrzennych

ABC IT

Treści programowe

Wprowadzenie do zasad użytkowania IT – system plików, zabezpieczanie i archiwizacja danych, wyszukiwanie informacji w Internecie.
Korzystanie z zasobów UG - Portal Studenta, Portal Edukacyjny, Biblioteka, oprogramowanie dostępne na wydziałach.
Komunikacja i praca zespołowa - współdzielenie zasobów, zasady korzystania z poczty elektronicznej, korzyści i bezpieczeństwo korzystania z usług w chmurze.
Zasady edycji tekstów - przygotowanie do pisania prac zaliczeniowych, przygotowanie dokumentu do wydruku/udostępnienia.
Podstawy obliczeń i wizualizacji danych - arkusze kalkulacyjne i narzędzia analizy i wizualizacji danych Business Intelligence (np. Power BI).
Grafika prezentacyjna -prezentacje multimedialne (np. Power Point, Prezi), tworzenie prostych stron internetowych (np. Witryny Google)

 

Czas poświęcony na realizację poszczególnych treści programowych zależy od specyficznych potrzeb w ramach Wydziałów.


1. Introduction to IT usage rules - file system, securing and archiving data, searching for information on the Internet.
2. Use of UG resources - Student's Portal, Educational Portal, Library, software available at faculties.
3. Communication and teamwork - sharing resources, principles of using e-mail, benefits and security of using the services in the cloud.
4. Rules for editing texts - preparation for writing final papers, preparing a document for printing / making available.
5. Basics of calculations and data visualization - spreadsheets and tools for Business Intelligence data analysis and visualization (eg Power BI).
6. Presentation graphics - multimedia presentations (eg Power Point, Prezi), creating simple websites (eg Google Sites)

Time devoted to the implementation of individual program content depends on specific needs within the Faculties.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Żarowska – Mazur A., Węglarz W., ECDL Base na skróty. Edycja 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Sokół R., Jak pozostać anonimowym w sieci, Helion, Gliwice 2015


B. Literatura uzupełniająca

Żarowska-Mazur A., Węglarz W. (red.), ECDL Advanced na skróty. Edycja 2015, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWN, Warszawa 2019

Przeździecki K., Sikorski W., Treichel W., Technologie informacyjne dla studentów, WITKOM, Warszawa, 2017

Walkenbach J., Microsoft Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016ABC IT (in English)

1. Introduction to IT usage rules - file system, securing and archiving data, searching for information on the Internet.
2. Use of UG resources - Student's Portal, Educational Portal, Library, software available at faculties.
3. Communication and teamwork - sharing resources, principles of using e-mail, benefits and security of using the services in the cloud.
4. Rules for editing texts - preparation for writing final papers, preparing a document for printing / making available.
5. Basics of calculations and data visualization - spreadsheets and tools for Business Intelligence data analysis and visualization (eg Power BI).
6. Presentation graphics - multimedia presentations (eg Power Point, Prezi), creating simple websites (eg Google Sites)

Administrowanie bazami danych

Przedmiot dla specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Jorgensen A., Ball B., Wort S., LoForte R., Knight B., Professional Microsoft SQL Server 2014 Administration, Wiley, 2014

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Thomas O., Ward P., Taylor B., Egzamin 70-462: Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012. Training Kit, Microsoft, 2012

B. Literatura uzupełniająca

 • Mistry S., Microsoft SQL Server 2012. Management and Adminsitration, Pearson, 2013

Algorytmy i struktury danych, AiB

Dotyczy algorytmów i struktur danych.


Literatura

~~Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C., Introduction to Algorithms, 3rd Edition, MIT, 2009
Materiały z wykładów
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Wirth N., Algorytmy i struktury danych=programy, WNT, 2006
B. Literatura uzupełniająca
Sedgewick R., Bundle of Algorithms in Java, Third Edition, Parts 1-5: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching, and Graph Algorithms (3rd Edition), Addison-Wesley Professional, 2003
Sedgewick R., Wayne K., Algorithms (4th Edition), Addison Wesley, 2011
Karumanchi N., Data Structures and Algorithms Made Easy in Java: Data Structure and Algorithmic Puzzles, Second Edition.,  CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011
Shaffer C.A., Data Structures and Algorithm Analysis in Java, Third Edition, Dover Books on Computer Science, 2011

Analiza danych OLAP

Rodzaje źródeł danych OLAP i ich zastosowanie w MS Excel.
Podłączanie źródła danych OLAP.
Raportowanie OLAP przy wykorzystaniu tabel przestawnych.
Zastosowanie Microsoft PowerPivot.
Microsoft Query.
Importowanie danych zewnętrznych do kostki OLAP.
Wizualizacja danych – tworzenie wykresów oraz interaktywnych tabel.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Alexander M., Decker J., Wehbe B., Microsoft Business Intelligence Tools for Excel Analysts, Wiley, New York, 2014

Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym UG: http://pe.ug.edu.pl.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, Wiley, New York, 2013

B. Literatura uzupełniająca

Tennick A., (2010) Practical PowerPivot & DAX Formulas for Excel 2010, McGraw-Hill Osborne Media

Aplikacje rozproszone w języku Java

Przedmiot dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Mehta B., REST. Najlepsze praktyki i wzorce w języku Java, Helion, 2015

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Horstmann C.S., Cornell G., Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX, Helion 2013

B. Literatura uzupełniająca

 • Roman E., Ambler S.W., Jewell T., Enterprise JavaBeans, 2003

Bazy danych, AiB, lic.
Bazy danych, laboratorium - rodzaj zajęć: laboratorium


Literatura
1. Matosek W., Język SQL w bazie danych Oracle 10g, Wydawnictwo UG, Sopot, 2010
2. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
3. Dokumentacja do bazy danych Oracle 11g

Bezpieczeństwo serwisów internetowych

Laboratorium: 15h


Literatura

Literatura podstawowa
Prasad P., Testy penetracyjne nowoczesnych serwisów. Kompendium inżynierów bezpieczeństwa, Helion 2017


Literatura uzupełniająca
Ross J., Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne., Helion 2012
Weidman G., Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne, Helion 015

Big Data w Biznesie

Big Data w Biznesie, AiB, MSU


Literatura

Bibliografia

Mayer-Schonberger, V., Cukier, K., (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt

Glass,  R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons

Dokumentacja Apache Hadoop oraz Spark: http://hadoop.apache.org, http://spark.apache.org; Python: http://python.org

 

Business Outcomes of Big Data Analysis

Overview of Big Data Analytics

Types of data in Big Data Analytics

Internet Marketing – finding value in data and the quality of Big Data

Data Mining, Text Mining, Web Mining and Machine Learning Tools

Big Data ecosystem

Practical aspects of Big Data implementation

Case studies

 


Literatura

Mandatory

Mayer-Schonberger, V., Cukier, K., (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt

Additional

Glass,  R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons
Documentation of Apache Hadoop: http://hadoop.apache.org
Big Data University courses: http://bigdatauniversity.com/

Business Reports in SQL

Fundamentals of databases – data, tables, keys

Working with data – basics of queries

Importing the datasets – various data sources

Reporting issues – views and dashboards

Preparing business reports – possible applications

Creating final reports – case studies


Hurtownie danych, AiB

Kurs dla studentów specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons, 2013

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Inmon W., Building the Data Warehouse. Fourth edition., John Wiley & Sons, New York 2005

B. Literatura uzupełniająca

 • Todman C., Projektowanie hurtowni danych, zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa 2003
Hurtownie danych, specj. AD
 • Miejsce hurtowni danych w systemach klasy Business Intelligence. Podstawy teoretyczne i zdefiniowanie problemu.
 • Tworzenie wielowymiarowych kostek danych. Technologia przechowywania i analiz danych typu MOLAP, ROLAP i HOLAP.
 • Projektowanie procesu ETL - ekstrakcja, transformacja, ładowanie. Zasilanie kostek wielowymiarowych danymi oraz przeglądanie danych.
 • Narzędzia informatyczne do tworzenia, przetwarzania oraz zarządzania zbiorami danych (rodzaje dostępnego oprogramowania, koszty. Narzędzia ekosystemu Apache Hadoop. Narzędzia analityczne wspierające Apache Spark: Jupyter Notebooks, Zeppelin Notebooks, RStudio IDE.
 • Bazy NoSQL i hurtownia danych Apache Hive. Struktura zbiorów danych HDFS. Algorytmy MapReduce oraz wyrażenia regularne.
 • Wymagania techniczne i sprzętowe do gromadzenia dużych zbiorów danych (sprzęt, serwery, łącza, systemy backup, planowanie i kosztorysy).
 • Rynek usług informatycznych związanych z Big Data (rodzaje świadczonych usług oraz koszty).

Literatura

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons, 2013

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Inmon W., Building the Data Warehouse. Fourth edition., John Wiley & Sons, New York 2005
 • Glass, R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons

B. Literatura uzupełniająca

 • Todman C., Projektowanie hurtowni danych, zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa 2003
 • Dokumentacja Apache Hadoop: http://hadoop.apache.org

Kursy Big Data University: http://bigdatauniversity.com/

Information Technologies Zapoznanie studentów z metodami informatycznego przetwarzania i analizy danych. Przygotowanie studentów do tworzenia skryptów w pakietach biurowych w celu przetwarzania danych. Zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodami gromadzenia i analizy danych.
Introduction to Linux in Business, WDW

Open source as an alternative for business applications

Security in Linux filesystem

Securing the business files and databases in Linux

VPN - teleworking issues and safety

Business packages - Linux office applications

Linux management in business
 


Literatura

Documentation of Linux Debian systems https://www.debian.org/doc
Petersen R., Linux: The Complete Reference, Sixth Edition, 2007
Nemeth E., Snyder G., Hein T.R., Whaley B., Unix and Linux System Administration Handbook, 2010
Shotts W.E., The Linux Command Line: A Complete Introduction 1st Edition, 2013

Open Source Applications in Business

Principles of licensing – creative commons, open source, commercial

Software classification including management information systems

Open source office suites and practical examples

Linux as an example of open source operating system

Servers for business – practical aspects

Data processing and analysis tools

Implementation of open source systems – a case study


Programowanie aplikacji bazodanowych

Zastosowanie JDBC.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• Horstmann C.S., Cornell G., Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX, Helion 2013
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• Lis M., Java. Ćwiczenia zaawansowane. Wydanie II, Helion, 2012
B. Literatura uzupełniająca
• Roman E., Ambler S.W., Jewell T., Enterprise JavaBeans, 2003
 

Programowanie w języku Python

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Rok studiów: II


Literatura

Literatura

A. Podstawowa

Kurs języka Python: https://docs.python.org

B. Uzupełniająca

Dawson M., Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III, Helion, 2014

Kierzkowski A., Gawryszewski M., Python. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2017

Programowanie w języku SQL

Tematyka przedmiotu
Język T-SQL: typy danych, deklaracja zmiennych, operatory, instrukcje warunkowe, pętle, tworzenie własnych procedur i funkcji.
Baza MS SQL Server: przegląd wbudowanych funkcji – numeryczne, tekstowe, formatowania daty oraz transponowania tabel.
Zarządzanie serwerem MS SQL Server – zarządzanie użytkownikami, zakładanie baz danych, nadawanie uprawnień.
Wyzwalacze oraz usługi Reporting Services – tworzenie raportów i zestawień zbiorczych na danych.
Optymalizacja zapytań i harmonogramowanie pracy w MS SQL Server – skrypty automatyzujące pracę systemu.
Pobieranie metadanych oraz poprawa wydajności MS SQL Server.


Literatura

A. Literatura podstawowa
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
Brust A., Lobel L.G., Programming Microsoft SQL Server 2012 (Developer Reference), OReilly, 2012
Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym UG: http://pe.ug.edu.pl.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
Dokumentacja Transact-SQL Reference (Transact-SQL), http://msdn.microsoft.com
Ben-Gan I., Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL, Microsoft Press, 2010
B. Literatura uzupełniająca
Mendrala D., Potasiński P., Szeliga M., Widera D., Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie, Helion, Gliwice 2009

Seminarium licencjackie

 • Wytyczenie obszaru badawczego pracy licencjackiej zgodnie z zainteresowaniami studenta i obszarem badawczym Katedry Informatyki Ekonomicznej.
 • Opracowanie koncepcji pracy - zdefiniowanie celu pracy i metod badawczych niezbędnych do jego realizacji, opracowanie struktury pracy, dobór podstawowego materiału bibliograficznego.
 • Przeprowadzenie badań i napisanie pracy licencjackiej.

Seminarium magisterskie, AiB, 2015-2016

Tematyka podejmowana w czasie trwania seminarium.

1. Miejsce informatyki ekonomicznej w gronie subdyscyplin nauk ekonomicznych.

2. Paradygmaty, teorie i metody badawcze umożliwiające prowadzenie badań w obszarze informatyki ekonomicznej.

3. Podejście projektowe jako szczególna kategoria metod badawczych informatyki ekonomicznej.

4. Wymagania merytoryczne, formalne i edytorskie prac magisterskich.

5. Obszary tematów badawczych z kategorii badań według podejścia projektowego:

 • rozwój innowacyjnych systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze gospodarki elektronicznej.
 • planowanie nowych form wykorzystania zintegorwanych systemów zarządzania klasy ERP w organizacjach gospodarczych.
 • kształtowanie systemów bezpieczeństwa informacji w organizacjach.
 • kształtowanie systemów zarządzania własnością intelektualną.
 • projektowanie nowych modeli biznesu wykorzystujących technologie informacyjne.

6. Obszary tematów badawczych z kategorii badań opisowych i wyjaśniających w obszarze zjawisk społeczno-gospdoarcze

 • miejsce i rola informatyki w gospodarce narodowej.
 • badanie zjawisk społeczno-gospdoarczych zachodzących w przestrzeni administarcji elektronicznej.
 • badanie struktury, odziaływania i skuteczności systemów marketingu elektronicznego.

Literatura

1. Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

2. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

3. Informatyka ekonomiczna, pod red. Stanisława Wryczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

4. Pozycje literatury z obszaru informatyki ekonomicznej, informatyki technicznej, informatyki teoretycznej i zarządzania odpowiadające tematowi pracy magisterskiej. 

Seminarium magisterskie, AiB, 2016/2017

Tematyka podejmowana w czasie trwania seminarium.

1. Miejsce informatyki ekonomicznej w gronie subdyscyplin nauk ekonomicznych.

2. Paradygmaty, teorie i metody badawcze umożliwiające prowadzenie badań w obszarze informatyki ekonomicznej.

3. Podejście projektowe jako szczególna kategoria metod badawczych informatyki ekonomicznej.

4. Wymagania merytoryczne, formalne i edytorskie prac magisterskich.

5. Obszary tematów badawczych z kategorii badań według podejścia projektowego:

 • rozwój innowacyjnych systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze gospodarki elektronicznej.
 • planowanie nowych form wykorzystania zintegorwanych systemów zarządzania klasy ERP w organizacjach gospodarczych.
 • kształtowanie systemów bezpieczeństwa informacji w organizacjach.
 • kształtowanie systemów zarządzania własnością intelektualną.
 • projektowanie nowych modeli biznesu wykorzystujących technologie informacyjne.

6. Obszary tematów badawczych z kategorii badań opisowych i wyjaśniających w obszarze zjawisk społeczno-gospdoarcze

 • miejsce i rola informatyki w gospodarce narodowej.
 • badanie zjawisk społeczno-gospdoarczych zachodzących w przestrzeni administarcji elektronicznej.
 • badanie struktury, odziaływania i skuteczności systemów marketingu elektronicznego.

Literatura

1. Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

2. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

3. Informatyka ekonomiczna, pod red. Stanisława Wryczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

4. Pozycje literatury z obszaru informatyki ekonomicznej, informatyki technicznej, informatyki teoretycznej i zarządzania odpowiadające tematowi pracy magisterskiej. 

Serwerowe systemy operacyjne
Serwery aplikacyjne

Zaznajomienie studentów z problematyką tworzenia aplikacji rozproszonych z wykorzystaniem serwerów aplikacyjnych.

Przygotowanie studentów do obsługi serwerów aplikacyjnych w celu ich wykorzystania w biznesowych systemach informatycznych.
 


Standardy XML, MSU Pojęcia wstępne: dokument strukturalny, dokument sformatowany, formatowanie wizualne i logiczne, znakowanie szczególne i ogólne. Standard XML: pojęcie typu dokumentu (DTD), elementy i atrybuty, encje, sekcje CDATA i inne elementy adiustacji. Opis wybranych typów dokumentów: XHTML , Docbook. Formatowanie z wykorzystaniem arkuszy stylów CSS. XML Schema i standard Relax NG. Projektowanie schematów XML. Przetwarzanie dokumentów XML. Wprowadzenie do standardu XSLT: struktura arkusza XSLT, podstawowe polecenia języka XSLT, standard Xpath. XQuery. FO/SVG i inne aplikacje XML. RDF i metadane, OWL/SKOS, SparQL. XML w wymianie danych: Web services, Rest, SOAP/WSDL.
Literatura
Ray Eric T., Nauka języka XML, RM, Warszawa 2001<br />Przemysław Kazienko ; Krzysztof Gwiazda, XML na poważnie, Helion 2003<br />Bob Stayton, DocBook XSL: The Complete Guide, Sagehill Enterprises, 2007<br />http://www.sagehill.net/docbookxsl/<br />Przechlewski Tomasz: Wprowadzenie do XSL:FO, Biuletyn GUST 18/2002. http://gnu.univ.gda.pl/~tomasz/sgml/pmla/<br />Wykaz literatury uzupełniającej:<br />Clark J., XSL Transformations (XSLT) version 1.0, 1999. http://www.w3.org/TR/xslt<br />Bray T., Paoli J., Sperberg-McQueen C.M., Maler E.: Extensible Markup Language (XML) 1.0, 2006, http://www.w3.org/TR/REC-xml/
Startuj do StartUp-u

Kurs przeznaczony dla studentów, którzy zgłaszają swoje projekty do StartUpów.

System operacyjny Linux

...


Literatura

Shotts W.E., Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń, Helion 2015
Love R., Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II, Helion 2014

Systemy baz danych kopiuj 1
Systemy baz danych, AiB

Język T-SQL: typy danych, deklaracja zmiennych, operatory, instrukcje warunkowe, pętle, tworzenie własnych procedur i funkcji.
Baza MS SQL Server: przegląd wbudowanych funkcji – numeryczne, tekstowe, formatowania daty oraz transponowania tabel.
Zarządzanie serwerem MS SQL Server – zarządzanie użytkownikami, zakładanie baz danych, nadawanie uprawnień.
Wyzwalacze oraz usługi Reporting Services – tworzenie raportów i zestawień zbiorczych na danych.
Optymalizacja zapytań i harmonogramowanie pracy w MS SQL Server – skrypty automatyzujące pracę systemu.
Pobieranie metadanych oraz poprawa wydajności MS SQL Server.
Instrukcje CLR oraz Cloud Computing w MS SQL Server 2012.


Literatura

Literatura podstawowa

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Brust A., Lobel L.G., Programming Microsoft SQL Server 2012 (Developer Reference), OReilly, 2012
Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym UG: http://pe.ug.edu.pl.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Dokumentacja Transact-SQL Reference (Transact-SQL), http://msdn.microsoft.com
Ben-Gan I., Microsoft SQL Server 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL, Microsoft Press, 2010

B. Literatura uzupełniająca

Mendrala D., Potasiński P., Szeliga M., Widera D., Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie, Helion, Gliwice 2009
Systemy baz danych, AiB, lic.

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

1

Wstęp do baz danych: Koncepcja tworzenia tabel, klucze główne, klucze obce, relacje jeden-jeden, jeden-wielu i wiele-wielu, łączenie tabel. Projektowanie tabel na podstawie otrzymanych atrybutów danych. Wstęp do ERD: rodzaje diagramów i ich składniki.

2h

2

Tworzenie diagramów na podstawie otrzymanych opisów przypadków firm. Wstęp do normalizacji danych.

2h

3

Normalizacja danych. Różnice pomiędzy 0NF, 1NF, 2NF i 3NF. Przejście do trzeciej postaci normalnej. Normalizowanie danych na podstawie otrzymanych opisów przypadków firm. Koncepcja normalizacji do 4NF i 5NF.

Wstęp do narzędzia MS SQL Server Management Studio.

2h

4

Podstawy języka SQL: instrukcja CREATE, INSERT, SELECT oraz sekwencje. Tworzenie tabel. Wstawianie danych do tabel. Klucze główne i klucze obce. Wykorzystanie wyrażenia CONSTRAINT w celu definiowania ograniczeń dotyczących wprowadzanych danych. Instrukcja SELECT. Wyświetlanie danych z tabel.

2h

5

Język SQL: instrukcja SELECT - warunki, wyrażenia i operatory. Operatory arytmetyczne i łączenia łańcucha znaków. Warunek WHERE. Synonimy tabel i kolumn.

2h

6

Język SQL: instrukcja SELECT z wyrażeniami warunkowymi BETWEEN oraz CASE WHEN. Instrukcja SOME, ANY oraz IN. Tworzenie perspektyw - instrukcja CREATE VIEW.

2h

7

Instrukcja SELECT - funkcje agregujące. Instrukcja GROUP BY z wyrażeniami HAVING, ON, USING.

2h

8

Instrukcja SELECT - tworzenie zaawansowanych raportów z wykorzystaniem instrukcji grupujących. Sortowanie danych z wykorzystaniem instrukcji ORDER BY.


Literatura

Literatura
1. Brust A., Lobel L., Microsoft SQL Server 2012. Podstawy języka T-SQL, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2010
2. Beynon-Davies P., Systemy baz danych, WNT, Warszawa, 1998
3. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
4. Dokumentacja do bazy danych MS SQL Server

Systemy Big Data

Przegląd analityki Big Data (cele, metody, rodzaje analiz, stosowane klasyfikacje).

Typy danych w analityce Big Data.

Jakość danych Big Data.

Metody uczenia się, zastosowanie Data Mining oraz Text Mining w Big Data.

Ekosystem Big Data.

Praktyczne aspekty wdrożeń systemów Big Data.

Studia przypadków.


Literatura

Obligatoryjna:

Mayer-Schonberger, V., Cukier, K., (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt

Uzupełniająca:

Glass, R., Callahan, S., (2015) The Big Data-Driven Business: How to Use Big Data to Win Customers, Beat Competitors, and Boost Profits, John Wiley & Sons

Dokumentacja do Apache Hadoop: http://hadoop.apache.org

Kursy Big Data University: http://bigdatauniversity.com/

Systemy Business Intelligence

Kurs wspomagający przedmiot Systemy Business Intelligence.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Misner S., Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services, Tomy 1 i 2, APN Promise 2013

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2. Systemy Business Intelligence, PWN 2013

B. Literatura uzupełniająca

Collier K.W., Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing, Addison Wesley, 2012

Technologia baz danych kopiuj 1
Technologia baz danych, laboratorium, NS &nbsp;Kurs uzupełniający ćwiczenia z przedmiotu Technologia baz danych.
Literatura
1. Materiały z wykładu.<br />2. Vieira R., SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw, Helion, Gliwice 2007<br />3. Szeliga M., Transact-SQL. Czarna księga, Helion, Gliwice 2003
Technologia informacyjna, gr. 166

Forma zajęć: laboratorium


Literatura

Wykaz literatury:

 • wykorzystywanej podczas zajęć:
  • D. Etheridge, Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, Gliwice 2009
  • Materiały zamieszczone na Portalu Edukacyjnym
 • do samodzielnego studiowania:
  • S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE Warszawa 2010
  • P. Wróblewski, MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010
 • Uzupełniająca:
  • C. Carlberg, Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice 2009
  • B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2008.
Technologie sieci WAN Kurs certyfikowany Cisco CCNA.
ATC-INNY-MU2DZ-(2020/2021) Stosunek ubezpieczeniowy


ATC-WPiA-PRAWO-M5-DZ-(2020/2021) Wykład Prawo ubezpieczeniowe
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) seminarium Prawo cywilne i ubezpieczeniowe
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) wykład Prawo ubezpieczeń gospodarczych
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Prawo ubezpieczeniowe
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021)Wykład Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Insurer on the Single Financial Market

1. Sectoral distribution of insurance in the EU.
Insurance market as an element of the single financial market
2. The meaning of technical and insurance concepts - risk and its factors, insurance accident - for the harmonization of insurance law.
3. Legal forms of  insurance companies in the EU. Commercial and mutual forms of insurance business.
4. Conditions for taking up insurance activity. The principle of a single license and its consequences.
5. Bancassurance-types of links between the insurance and banking markets, based on examples. Barriers and legal restrictions
6. The characteristics, parties and entities of the insurance relationship in the light of the PEICL.
7. Crisis in the insurance market and the financial crisis - causes and effects
8. The role of states in the security guarantee in the insurance market
9. The new architecture of the EU financial market and the specificity of the insurance market
10. The specificity of compulsory motor insurance - Fourth Directive System and the Green Card System.
11. Distribution of insurance (intermediaries and insurers). Legal conditions of the activity of intermediaries in the EU.


Literatura

J.Birds, The modern insurance law, Sweet & Maxwell; edition 2016

International and European Insurance Law

istota i charakter prawny ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń, zagadnienia prawne, cel ubezpieczeń, istota umowy ubezpieczeniowej, stosunek prawny pomiędzy ubezpieczonym a zakładem ubezpieczeń, odpowiedzialność pośredników ubezpieczenowych, prawa i praktyka w zakresie ubezpieczeń, charakter prawny ryzyka, ryzyko i zakłady ubezpieczeń, regulacje międzynarodowe, regulacje UE, ubezpieczenia społeczne


Literatura

M. Lustig, Legal Concepts of Insurance, Publisher: Real Estate License Services, Inc. [ostatnie wydanie] John Lowry, Philip Rawlings, Robert Merkin, Insurance Law: Doctrines and Principles, Hart Publishing [ostatnie wydanie] Tom Baker, Insurance Law and Policy: Cases and Materials, Aspen Publishers, Inc. [ostatnie wydanie] Emeric Fischer, Peter Nash Swisher, Jeffrey Stempel, Principles of Insurance Law, LEXISNEXIS [ostatnie wydanie] Robert Merkin, Johanna Hjalmarsson, Compendium of Insurance Law (Insurance Law Library), Informa Law from Routledge [ostatnie wydanie] Public Services and the European Union: Healthcare, Health Insurance and Education Services (Legal Issues of Services of General Interest), Springer [ostatnie wydanie]

International and European Insurance Law 2019

istota i charakter prawny ubezpieczenia, podstawowe pojęcia: ryzyko ubezpieczeniowe, składka ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń, cel i funkcje ubezpieczeń, istota umowy ubezpieczeniowej, stosunek ubezpieczeniowy, dystrybucja ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe, formy organizacyjnoprawne zakładów ubezpieczeń, specyfika ubezpieczeń komunikacyjnych, bancassurance, oszustwa ubezpieczeniowe 

Ochrona klienta ubezpieczeniowego
Ubezpieczenia majatkowe i osobowe - aspekty prawne

Kurs poświęcony jest prawnym aspektom ubezpieczeń, w szczególności doytyczącym specyfiki poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, ich charakteru prawnego. 

ubezpieczenia zdrowotne - publiczne i prywattne

Kurs poświęcony prawnym aspektom prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i medycznych.

ATC-WMFI-MAT-L3DZ-(2020/2021) Matematyka ubezpieczeń na życie
ATC-WMFI-MAT-MU2DZ-(2020/2021) Metody numeryczne w finansach
ATC-WMFI-MIX-MIXDZ-(2020/2021) Konsultacje
ATC-WMFI-MMAD-L3DZ-(2020/2021) Wstęp do programowania
ATC-WMFI-MMAD-L3DZiMU2DZ-(2020/2021) Analiza instrumentów finansowych
ATC-WMFI-MMAD-MIX-(2020/2021) Analiza danych w ubezpieczeniach na życie
Praktyki nauczania informatyki w szkole
Wstęp do programowania MMAD
Kurs z materiałami do laboratoriów ze wstępu do programowania.

Omawiane zagadnienia:

 • Programowanie  w języku Python.
 • Kompilowanie i uruchamianie programów.
 • Pojęcia typów zmiennych, testów, pętli.
 • Generowanie liczb pseudolosowych.
 • Funkcje, parametry, zwracane wartości. Rekurencja.
 • Implementacja podstawowych algorytmów: min/max, euklidesowy, sortowania.
 • Pojęcie wskaźników i tabel. Wykorzystanie wskaźników jako parametrów funkcji.
 • Operacje na plikach: tworzenie, modyfikacja i odczyt.

Literatura


2019: HISTORY AND MEMORY PROF. HICKS

This M.A. seminar is a condensed 10-week course, taught entirely in English. Students shall learn and discuss major theoretical and historiographical issues related to the intersection of the study of history, memory and identity. Through lecture and discussion, students will become familiar with both establish and emerging scholarship in historical memory studies, become exposed to work which addresses the function and limitation of the concept of “sites of memory” (lieux de mémoire) in different generational characteristics of narrative production, presentation, and interpretation, and discuss issues concerning various relationships between individual memory, collective memory, and historical narrative. 

2019: CIVIL RIGHTS PROF. HICKS

.

2020 SZKOŁA DOKTORSKA - zajęcia Mazurkiewicz/Muller
2020: ECONOMIC HISTORY - US

THIS ONLINE COURSE INCLUDES TWO SEGMENTS:

- US ECONOMIC HISTORY - lectures (90 min.)

- ECONOMIC CULTURE - seminar (45 min.)


2020: HISTORIA POWSZECHNA PO 1945

.

2021 egzamin Najnowsza Powszechna

egzamin dla III roku LIC

ATC-US POLITICAL HISTORY

.

ATC-USsocialHISTORYma2020

Special focus: intersection b. race & class in U.S. History

Themes: immigration, racism, political represenation, racialized poverty, education, crime, religion, family life, racial identity formation, affirmative action

Disciplines: History, sociology, philosophy, anthropology, political science, economics, literature and art


Forced Migrations in Historical Perspective

Appearing in the historical accounts of Ancient Egypt and the Middle East forced migration occurred in a variety of forms, manifold cultures, on all continents, in all historical periods – naturally with a different degree of intensity. Its exponential growth was brought about in the 20th century. Throughout human history the instances of forced abandonment of the native community by individuals or groups caused repercussions in the intertribal, transnational and international relations. Therefore, the attempt at comparing the influence that the individuals or groups excluded from the life of the state exert on the mutual relations between the country of origin and the country of settlement is of significant value. Furthermore, an analysis of the consequences of the exclusion of certain social groups from political, economic and cultural life of a given country or region combined with a characteristic of the dramatic fate of many of the excluded can function as a springboard for a debate referring to contemporary forced migration (both internal and external), as well as immigration policy of the countries that provide asylum for refugees.


Literatura

see Syllabus

US SOCIAL AND CULTURAL HISTORY 2019

.

US Social History, MA II, 2018

.


Literatura

.

FONETYKA JEZYKA NORWESKIEGO Celem kursu jest udostepnienie studentom materialow sluzacych do cwiczenia wymowy norweskiej
Literatura

Ase-Berit Strandskogen Hva sier du?

Anne Bjoernebekk Troll i ord

GRAMATYKA OPISOWA JEZYKA NORWESKIEGO Kurs wspomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
JĘZYK ISLANDZKI

Kurs wspomaga zajęcia


Literatura

Zostanie podana w czasie zajęć

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W SKANDYNAWII  

Literatura
 Literatura zostanie podana w trakcie semestru
LÆRERROM  Informacje dla nauczycieli jezyka norweskiego

Literatura
 
PODYPLOMOWE I rok Praktyczna nauka języka norweskiego

Kurs wpomaga zajęcia


Literatura

Zostanie podana podczas zajęć

PRAKTYCZNA NAUKA JEZYKA NORWESKIEGO DRUGI ROK Kurs wpomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
PRAKTYCZNA NAUKA JEZYKA NORWESKIEGO PIERWSZY ROK Kurs wspomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
PRAKTYCZNA NAUKA JEZYKA NORWESKIEGO TRZECI ROK Kurs wpomaga zajecia
Literatura
Zostanie podana w trakcie zajec
Praktyczna nauka języka norweskiego Czwarty rok

Kurs wspomaga zajęcia 

Seminarium licencjackie kopiuj 1 Kurs wspiera seminarium
Literatura
1
2
3
TEATR NORWESKI

Źródło informacji i forum dla członków teatru norweskojęzycznego działającego przy Katedrze Skandynawistyki UG


Literatura

Teksty sztuk będą zamieszczane na stronie kursu.  

Teoria literatury - profil skandynawski

kurs wspomaga wyklady


Literatura

Moderne litteraturteori

ATC-WNS-SOCJO-L3DZ-(2020/2021) Historia społeczna XIX i XX wieku

Godziny zajęć: Poniedziałek 9.45 - 11.15

Dyżur prowadzącego: Poniedziałek 11.30 - 13.00

Kontakt do prowadzącego: bartosz.mika@ug.edu.pl

Literatura obowiązkowa:

Hobsbawn Eric, 2013, Wiek rewolucji. 1789-1848, tłum. Marcin Starnawski, Katarzyna Gawlicz, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Hobsbawn Eric, 2014, Wiek kapitału, 1848-1875, tłum. Marcin Starnawski, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Hobsbawn Eric, 2016, Wiek imperium 1875-1914, tłum. Marcin Starnawski, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,

Literatura dodatkowa:

Hobsbawn Eric, 2018, Wiek skrajności. Spojrzenie na Krótkie Dwudzieste Stulecie, tł. Marcin Król, Warszawa, Wdawnictwo Krytyki Politycznej

Polanyi Karl, 2010,Wielka tranformacja, Warszawa, PWN


ATC-WSN-SOCIO-L3DZ-(2020/2021) Seminarium licencjackie

Kurs seminaryjny

Dysfunkcje narządu żucia 2020/2021 Zaliczenie, studia niestacjonarne
Dysfunkcje narządu żucia- zaliczenie

Zaliczenie z przedmiotu Dysfunkcje narządu żucia dla studentów z grupy 1 i 2

Ortologopedia zaliczenie gr I i II

Zaliczenie przedmiotu Ortologopedia na gr I w roku akademickim 2020/2021

Biotechnologia roślin i sinic
Technologie informacyjne e-learning

Kurs jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne. Zawiera materiały do samodzielnej pracy studenta.


Literatura

Literatura zostanie podana na zajęciach.

NOP GRUPA A KOLOKWIUM II
NOP GRUPA B KOLOKWIUM II
NOP GRUPA C KOLOKWIUM II
NOP_A.MIŁOSZ_GRUPA_A
NOP_AMIŁOSZ_GRUPA_B
NOP_AMIŁOSZ_GRUPA_C
SISF_AMILOSZ_20ETILSS1EK
SISF_AMILOSZ_21ETILSS1EK
SISF_AMILOSZ_22ETILSS1EK
SISF_AMILOSZ_23ETIL_SS1EK
SISF_AMILOSZ_2APNS1EK

Każde odrębne zadanie zawiera jedną operację gospodarczą.
W odpowiedzi oczekuję podania nazwy konta po stronie Wn oraz po stronie Ma, wraz z pierwszą cyfrą numeru konta ( zespół w planie kont w jakim dane konto się znajduje)
Przykład odpowiedzi:
Wn - "nazwa konta" - pierwsza cyfra
Ma - "nazwa konta: - pierwsza cyfra

Czas testu jest ograniczony - wynosi 35 minut.
Brak możliwości ponownego edytowania odpowiedzi - do każdego pytania jest tylko jedno podejście.

SISF_AMILOSZ_2BESS1EK
SISF_AMILOSZ_2IWGSS1EK
SISF_AMILOSZ_2TP_SS1EK
SISF_AMILOSZ_BENS1EK
SISF_AMILOSZ_BMNS1MSG

Każde odrębne zadanie zawiera jedną operację gospodarczą.
W odpowiedzi oczekuję podania nazwy konta po stronie Wn oraz po stronie Ma, wraz z pierwszą cyfrą numeru konta ( zespół w planie kont w jakim dane konto się znajduje)
Przykład odpowiedzi:
Wn - "nazwa konta" - pierwsza cyfra
Ma - "nazwa konta: - pierwsza cyfra

Czas testu jest ograniczony - wynosi 35 minut.
Brak możliwości ponownego edytowania odpowiedzi - do każdego pytania jest tylko jedno podejście.

SISF_AMILOSZ_POPRAWA
SISF_AMILOSZ_POPRAWA_NS1
SISG_AMILOSZ_2PGISP_SS1EK
Wprowadzenie do programowania na podstawie języka Python

Kurs e-learningowy w ramach programu "Zdolni z pomorza".

Wprowadzenie do świata programowania na podstawie języka Python

Kurs e-learningowy w ramach programu "Zdolni z pomorza".

Podstawy elektroniki. Pracownia elektroniczna

Materiały pomocnicze do wykładu z podstaw elektroniki i pracowni elektronicznej.
Praktyczne zapoznanie się w budową, montażem i działaniem wybranych elementów i układów elektronicznych.

Sieci Komputerowe PSPI

Test zaliczeniowy z przedmiotów  "Sieci komputerowe" i "komputer w laboratorium". Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki" Semestr III, Styczeń 2021


Wstęp do programowania w języku C

Materiały pomocnicze do kursu programowania w języku C z elementami C++


Chemia jądrowa

Elementy chemii jądrowej, model standardowy powstawania pierwiastków chemicznych, cząstki elementarne, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, samorzutne przemiany jądrowe,naturalne i sztuczne pierwiastki promieniotwórcze, metody radiometryczne w analizie radiochemicznej, dozymetria i dawki radiotoksyczności.

Literatura:

1. Bogdan Skwarzec ,, Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna'' Gdańsk, 2002.

2. Jerzy Sobkowski ,, Chemia jądrowa'' 


Kontakt do nauczyciela:

mgr Aleksandra Moniakowska

adres e-mail: aleksandra.moniakowska@ug.edu.pl

Radiochemia środowiska

Naturalne i sztuczne pierwiastki promieniotwórcze w środowisku morskim. Oznaczanie
i nagromadzanie radionuklidów w ekosystemie Morza Bałtyckiego. Wpływ radioaktywnego skażenie środowiska morskiego na życie człowieka. Analityka radiochemicznego oznaczania pierwiastków promieniotwórczych w próbkach środowiskowych.

Literatura:

1. Bogdan Skwarzec, ,, Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna''.

2. Skwarzec B., Kabat K., ,,Procedury i procesy w analizie radiochemicznej''

3. Skwarzec B., Boryło A., Strumińska-Parulska D., Olszewski G., ,,Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii jądrowej, radiochemii oraz bezpieczeństwa jądrowego i monitoringu skażeń promieniotwórczych''.


Kontakt do nauczyciela:

mgr Aleksandra Moniakowska

e-mail: aleksandra.moniakowska@ug.edu.pl

Zaawansowana Pracownia Jądrowa
Corporate Finance (Mosionek-Schweda, Adamska-Mieruszewska)

Exam on Corporate Finance, June 15th, at 6 p.m.

Finanse ćwiczenia Ekonomia 2020/2021 (Mosionek-Schweda)

Kolokwium z przedmiotu Finanse na kierunku Ekonomia, w piątek według planu zajęć. 

Finanse ćwiczenia MSG 2020/2021 (Mosionek-Schweda)

Kolokwium z przedmiotu Finanse dla kierunku MSG, we wtorek według planu zajęć. 

Finanse ćwiczenia MSG/EK kolokwium poprawkowe 2020/2021

Kurs zawiera kolokwium poprawkowe z przedmiotu Finanse dla specjalności MSG i Ekonomia w dniu 17 czerwca (czwartek) godz. 17.00.

Finanse Ekonomia grupa A (M.Mosionek-Schweda)

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy A kierunek Ekonomia w dniu 28 maja godz. 13.30-15.00

Finanse Ekonomia grupa B (M.Mosionek-Schweda)

Kolokwium zaliczeniowe w dniu 25 maja godz. 11.30-13.00

Finanse Ekonomia grupa C (M.Mosionek-Schweda)

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy C kierunek Ekonomia w dniu 28 maja godz. 11.30-13.00

Finanse Ekonomia grupa D (M.Mosionek-Schweda)

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy D kierunek Ekonomia w dniu 28 maja godz. 9.45-11.15

Finanse Ekonomia grupa E (M.Mosionek-Schweda)

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy E kierunek Ekonomia w dniu 1 czerwca godz. 11.30-13.00

Finanse Ekonomia poprawka (M.Mosionek-Schweda)

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Finanse dla grup A, B, C, D, E kierunek Ekonomia w dniu 3 czerwca godz. 11.30

Finanse MSG grupa A (M.Mosionek-Schweda)

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy A MSG w dniu 27 maja godz. 15.15-16.45

Finanse MSG grupa C (M.Mosionek-Schweda)

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy C kierunek MSG w dniu 1 czerwca godz. 9.45-11.15

Finanse MSG grupa E (M.Mosionek-Schweda)

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Finanse dla grupy E na kierunku MSG

Finanse MSG poprawka (M. Mosionek-Schweda)

Kolokwium poprawkowe dla grup A, C, E kierunek MSG w dniu 5 czerwca godz. 10.00

Finanse przedsiębiorstw (M. Mosionek-Schweda)

Egzamin zaliczeniowy z przedmiotu Finanse Przedsiębiorstw w dniu 2 lutego 2021 roku godz. 10.00.

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Finanse wykład (M.Mosionek-Schweda)

Kurs zawiera egzamin z przedmiotu Finanse dla kierunku Ekonomia. 

Metody wyceny przedsiębiorstw 2020_2021

Egzamin końcowy z przedmiotu Metody wyceny przedsiębiorstw w dniu 23 kwietnia 2021 roku 

Strategie inwestycyjne (M. Mosionek-Schweda)

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Strategie inwestycyjne w dniu 27 maja godz. 11.30-13.00

Strategie inwestycyjne rok akademicki 2020/2021

Kurs zawiera kolokwium zaliczeniowe ze Strategii inwestycyjnych w dniu 8 czerwca 2021 roku 

ATC-WOIG-GEOG-L3DZ-(2020/2021) Geologia

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Geologia dla 1 roku geografii

ATC-WOIG-GEOG-L3DZ-(2020/2021) Geomorfologia ćwiczenia

Geomorfologia ćwiczenia 2020/2021

Gleboznawstwo cz. 2a

Gleboznawstwo, druga część ćwiczeń poświęcona analizie uziarnienia i klasyfikacji gruntów.

Genetyka spersonalizowana

Prezentacja celu, mechanizmów genetycznych oraz możliwosci terapeutycznych medycyny spersonalizowanej.

ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) AS301
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) AS302
ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) AZ301
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS306

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS306

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS307

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS307

ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) PZ303
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) PZ304
Kolokwium roczne finanse publiczne i prawo finansowe - AS302, AS 303 2019/2020 - Szymon Moś

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium z przedmiotu: finanse publiczne i prawo finansowe.

Kierunek: Administracja
Grupa: AS302, AS303
Prowadzący: Szymon Moś
Tryb: Stacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.

Kolokwium roczne finanse publiczne i prawo finansowe - AZ302 2019/2020 - Szymon Moś

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium z przedmiotu: finanse publiczne i prawo finansowe.

Kierunek: Administracja
Grupa: AZ302
Prowadzący: Szymon Moś
Tryb: Niestacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.

Kolokwium roczne finanse publiczne i prawo finansowe POPRAWA - AS302, AS 303 2019/2020 - Szymon Moś

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium poprawkowe z przedmiotu: finanse publiczne i prawo finansowe.

Kierunek: Administracja
Grupa: AS302, AS303
Prowadzący: Szymon Moś
Tryb: Stacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.


Kolokwium roczne I POPRAWKOWE prawo finansowe - PZ 302, PZ 303 2019/2020 - Szymon Moś

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium oraz kolokwium poprawkowe z przedmiotu: prawo finansowe. 

Kierunek: Prawo
Tryb: Niestacjonarny
Grupa: PZ 302, PZ 303
Prowadzący: Szymon Moś
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.


Kolokwium roczne prawo finansowe - PS305 - Szymon Moś

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium z przedmiotu: prawo finansowe.

Kierunek: Prawo
Grupa: PS305
Prowadzący: Szymon Moś
Tryb: Stacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.


Kolokwium roczne prawo finansowe - PS306 - Szymon Moś

Niniejszy kurs zawiera jedynie kolokwium z przedmiotu: prawo finansowe.

Kierunek: Prawo
Grupa: PS306
Prowadzący: Szymon Moś
Tryb: Stacjonarny
Rok akademicki: 2019/2020


Przed rozpoczęciem kolokwium należy zapewnić sobie odpowiednie warunki techniczne, w szczególności bezproblemowy dostęp do sieci Internet.


Testowe kolokwium techniczne - Szymon Moś

Niniejszy kurs ma za zadanie umożliwienie wszystkim moim grupom ćwiczeniowym przetestowanie formy w jakiej prowadzone będzie kolokwium zaliczeniowe z prowadzonych przeze mnie przedmiotów, o ile formą zaliczenia jest kolokwium pisemne jednokrotnego wyboru (w tym także rozumiem pytania prawda/fałsz).

Szymon Moś

Bioinformatyka aplikacje
 • Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą  w zakresie bioinformatyki pozwalającą na świadome stosowanie metod i narzędzi bioinformatycznych  wykorzystywanych w biotechnologii i biologii molekularnej, genetyce, biotechnologii, ekologii molekularnej, inżynierii genetycznej i innych dziedzinach nauki.
 • Student zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem  baz danych zawierających informacje niezbędne w prowadzeniu analiz bioinformatycznych
 • Studenci posiądą praktyczne umiejętności zbierania i analizy zgromadzonych danych z wykorzystaniem dostępnego publicznie oprogramowania oraz  opracowywania nowo uzyskanych danych do zdeponowania w publicznych bazach danych. Ponadto studenci zdobędą umiejętność projektowania eksperymentów in silico, co znacząco ułatwi im pracę laboratoryjną. 
Bazy danych

Bazy danych dla 3-ciego roku matematyki ekonomicznej.


Literatura

Date - Bazy Danych

Bazy danych 2018

Laboratoria - bazy danych

Semestr letni 2018


Literatura

Postgres

Bazy Danych 2019
Bazy danych 2020
Bazy danych 2021
Podstawy programowania

Programowanie w C


Literatura

Ritchie C

Wstęp do programowania
1
2
3
4
5
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Bankowość i usługi finansowe
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Finansowanie działalności gospodarczej
ATC-WPiA-PAG-MU2ZAO-(2020/2021) Podstawy finansów publicznych
ATC-WPiA-PiDP-L3DZ-(2020/2021) Analiza podatkowa
ATC-WPiA-PiDP-L3DZ-(2020/2021) Analiza podatkowa_PiDPLS301
ATC-WPiA-PiDP-L3DZ-(2020/2021) Analiza podatkowa_PiDPLS302
ATC-WPiA-PiDP-L3DZ-(2020/2021) Prawo zobowiązań podatkowych PiDPLS2
ATC-WPiA-PiDP-L3DZ-(2021-2021) Podatki pośrednie PiDPLS3
ATC-WPiA-PIDP-L3ZAO-(2020/2021) Podatki pośrednie PiDPLZ3
ATC-WPiA-PIDP-L3ZAO-(2020/2021) Prawo zobowiązań podatkowych PiDPLZ2
ATC-WPiA-PiDP-MU2ZAO-(2020/2021) Analiza podatkowa i planowanie podatkowe
ATC-WPiA-PiDP-MU2ZAO-(2020/2021) Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy PiDPZ2
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Optymalizacja podatkowa
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Prawo bankowe PS501, PW501
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Prawo finansowe PS 301
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) System unijnej bankowości centralnej PS501, PW501
SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. Wśród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytania kontrolne uznane przez nich za istotne.Chem 1
LISMIDOS

Lektorat języka angielskiego dla doktorantów Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich  - LISMIDOS - Wydz. Biotechnologii


Literatura

Glendinning Eric, H., Howard Ron, Professional English in Use- Medicine, CUP, 2007 - wybrane fragmenty
Hewings Martin, Cambridge Academic English, Cambridge Univ. Press, 2012 - wybrane fragmenty
McCarty M., ODell F., Academic Vocabulary in Use, CUP, 2008
Tamzen Armer, Cambridge English for Scientists, CUP, 2011

www.the-scientist.com
www.ted.com
www.sciencedaily.com
www.uefap.com
B. Literatura uzupełniająca
publikacje naukowe z różnych źródeł, np: Science, Nature, New England Journal of Medicine
 

SD Chemii i Biochemii

Lektorat języka angielskiego dla doktorantów SD Chemii i Biochemii - Wydziały Chemii i Biotechnologii


Literatura

A.Literatura podstawowa:
Glendinning Eric, H., Howard Ron, Professional English in Use- Medicine, CUP, 2007 - wybrane fragmenty
Hewings Martin, Cambridge Academic English, Cambridge Univ. Press, 2012 - wybrane fragmenty
Kelly Keith, Science, Macmillan Publishers Ltd, 2008
McCarty M., ODell F., Academic Vocabulary in Use, CUP, 2008
Tamzen Armer, Cambridge English for Scientists, CUP, 2011

Velebna Bozena, ENGLISH-FOR-CHEMISTS, www.upjs.sk/public/media/3499/English-for-Chemists.pdf

www.the-scientist.com
www.ted.com
www.sciencedaily.com
www.uefap.com
B. Literatura uzupełniająca
publikacje naukowe z różnych źródeł, np: Science, Nature
 

"ABC prawa" - test powtórkowy z wykładu

Test powtórkowy z przedmiotu "ABC prawa" dla chętnych.

"ABC prawa" - zaliczenie z ograniczeniem materiału
"ABC prawa" (filologia, zaliczenie) - 02.02.2021 r.

Zaliczenie z przedmiotu "ABC prawa" dla kierunków: Filologia germańska, Filologia klasyczna i Studia Bałkańskie.

Data: 02 luty 2021 r.

Godzina: 12:00

Ilość pytań: 35

Próg zaliczeniowy: 34 pkt (z max 66 pkt)

Czas: 60 minut

Ocena: zgodna z Regulaminem Studiów UG


"ABC prawa" (PFA, zaliczenie) - 29.01.2021 r.

Zaliczenie z przedmiotu "ABC prawa" dla kierunku Produkcja Form Audiowizualnych.

Data: 29 stycznia 2021 r.

Godzina: 12:00

Czas: 60 minut

Ocena: zgodna z Regulaminem Studiów UG

"ABC prawa" (socjologia; zaliczenie) - 29.01.2021 r.

Zaliczenie z przedmiotu "ABC prawa" dla kierunku socjologia.

Data: 29 stycznia 2021 r.

Godzina: 11:00

Czas: 60 minut

Ocena: zgodna z Regulaminem Studiów UG


ABC of law - final test (18.12.2020 r.)

The course is the final test of the activities of "ABC of law", academic year 2020/2021.

ATC-WPiA-CCJ-L3DZ-(2020/2021) ABC of Law
ATC-WPiA-PRAWO-M5-(2020/2021) Postępowanie cywilne w ustawach szczególnych
ATC-WPIA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) PZ: Postępowanie cywilne (ćwiczenia) - 2020/2021
Egzamin poprawkowy z Postępowania cywilnego (studenci niestacjonarni)
Egzamin poprawkowy z Postępowania cywilnego (studenci stacjonarni i wieczorowi)
Egzamin z Postępowania cywilnego - rok akademicki 2020/2021
Egzamin z Postępowania cywilnego - wersja testowa
Egzamin z Postępowania cywilnego (studenci niestacjonarni)
Egzamin z Postępowania cywilnego (studenci stacjonarni i wieczorowi)
Egzamin z Postępowania cywilnego (termin przywrócony)

Egzamin z przedmiotu "Postępowanie cywilne" (termin przywrócony) - rok akademicki 2019/2020


Egzamin składa się z trzech części (max 50 pkt):

1) test - 20 pytań jednokrotnego wyboru (20 pkt);

2) kazus do napisania pisma procesowego (15 pkt);

3) pytanie problemowe (15 pkt).


Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 25,5 pkt.


Czas na rozwiązanie wynosi 60 min.


Pytania wyświetlane są w przypadkowej kolejności. 


Otwarcie kursu i rozpoczęcie rozwiązywania testu jest równoznaczne z przystąpieniem do egzaminu - termin przywrócony.

International Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution

Exam on International Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution

EBA III year [June 19th, 2020]

Kolokwium II (POPRAWA - Postępowanie cywilne)
Kolokwium II (Postępowanie cywilne)

kolokwium II z ćwiczeń z Postępowania cywilnego w roku akademickim 2019/2020


Otwarcie podejścia do kursu odznacza przystąpienie do kolokwium.


kolokwium składa się z (łącznie 75 pkt; próg zaliczenia: 38 pkt):

a) test (35 pytań - 35 pkt)

b) kazus I (pismo procesowe; 20 pkt)

c) kazus II (pismo procesowe; 20 pkt)


kontakt do prowadzącego: dms@prawo.ug.edu.pl

Kolokwium II (termin warunkowy) - Postępowanie cywilne
Kolokwium II (WARUNEK)
Kolokwium III (Postępowanie cywilne)

Kolokwium III z ćwiczeń z Postępowania cywilnego w roku akademickim 2019/2020

1) test jednokrotnego wyboru (70 pytań - 70 pkt)

2) pismo procesowe (30 pkt)

3) pytanie problemowe (20 pkt)

Łącznie: 120 pkt.

Czas: 95 min.

Konkurs z Postępowania cywilnego (2021)
Międzynarodowe prawo procesowe
Postępowanie cywilne - zaliczenie 2020/2021
Postępowanie cywilne (ćwiczenia) - 2020/2021
PZ: Tworzenie pism procesowych cywilnych
Elementy genetyki bakterii

Materiały wspomagające wykłady i ćwicznia laboratoryjne z Elementow genetyki bakterii. 


Literatura

.

Mikrobiologia GiBE
PODYPLOMOWE - Wybrane zagadnienia ekonomiczne krajów nordyckich

Konwersatorium dla 1. i 2. roku skandynawistycznych studiów podyplomowych UG

 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi systemów gospodarczych krajów nordyckich na europejskim tle porównawczym. Po ukończeniu kursu słuchacz  będzie zaznajomiony między innymi z:

* Ogólną charakterystyka systemów gospodarczych krajów skandynawskich (welfare economies, równość społeczna, struktura PKB, kraje skandynawskie na tle innych państw świata etc.)

* Historią gospodarczą krajów skandynawskich  (industrializacja, rozwój ewolucyjny, gospodarka post­industrialna, rozwój sektora usług etc.)

* Relacjami na rynku pracy w krajach skandynawskich (gospodarki negocjujące, znaczenie rynku pracy, siła robocza, struktura zatrudnienia etc.)


Literatura

 wykorzystywana podczas zajęć

 • Anioł, Włodzimierz (2013): Szlak Norden, Warszawa: Elipsa (wybrane rozdziały)
 • Castells, Manuel; Himanen (2009 [2002]): Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Warszawa: Wydwanictwo Krytyki Politycznej.
 • Czech, Sławomir (2013): Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (wybrane rozdziały)
 • Gołebiowski, Grzegorz; Szczepankowski, Piotr (2008): Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu. Implikacje dla Polski, w: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuscinska, Warszawa: CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, s. 111-132.
 • Gylfason, Thorvaldur et al. (2010): NORDICS IN GLOBAL CRISIS. Vulnerability and resilience, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA).
 • DANIA - Poradnik dla polskiego przedsiębiorcy. Wydanie zaktualizowane, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze, Styczeń 2009.

 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Göran B. Nilsson (2003): The harmony liberal era, 1845–1880: the case of Norway and Sweden, [w:] Alice Teichova, Herbert Matis (eds.): Nation, State and the Economy in History, Cambridge: Cambridge University Press,  80-95.
 • Nordic Statistical Yearbook – bieżące wydanie.
 • Szelągowska, Grażyna (2010): Dania. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Tronstad, Kristian Rose (2013), Migration and mobility, [in:] Rusten G., Potthoff K. and Sangolt L. (eds), Norway: Nature, Industry and Society. Bergen: Fagbokforlaget, 223-233.
Polityka w regionie bałtyckim 2020/21

Kurs traktuje o zagadnieniach dotyczących rozwoju społecznego i politycznego w regionie bałtyckim po roku 1989. Celem wykładów jest dokonanie przeglądu zmieniających się realiów społeczno-politycznych i ekonomicznych poszczególnych krajów regionu oraz opis ich udziału i zaangażowania w procesy integracji regionalnej. Kurs składa się z dwóch części - jednej zorientowanej bardziej teoretycznej i drugiej empirycznej.  
Pierwsza część dotyczy kwestii integracji i regionalizmu w północnej części Europy w ujęciu teoretycznym. Jej zadaniem jest wskazanie na teorie studiów regionalnych i stosunków międzynarodowych, co wprowadza aparat pojęciowy umożliwiający bardziej zaawansowaną analizę i rozumienie procesów zachodzących w regionie bałtyckim. 
Druga część kursu zajmuje się zmianami i wyzwaniami, które stanęły przed regionem bałtyckim po roku 1989. Przedstawienie punktów widzenia i interesów poszczególnych krajów pozwala na zrozumienie zróżnicowanej dynamiki integracji bałtyckiej w czasie i przestrzeni.   
Literatura
dostępna na zajęciach i w wersji elektronicznej dla uczastników kursu

SEMINARIUM MAGISTERSKIE - Prof. UG, dr hab. Kazimierz Musiał

Tematyka seminarium dotyczy:

Polityki zagranicznej krajów nordyckich,

Integracji regionalnej Europy Północnej i Arktyki,

Dyplomacji publicznej i budowania marki narodowej.


Literatura

do wiadomości uczestników

SKANDYNAWSKA MYŚL I POLITYKA SPOŁECZNA

Kurs dla studentów III r. studiów licencjackich na kierunku Skandynawistyka - specjalizacja Media i społeczeństwo w krajach nordyckich


Literatura

dostępna dla uczestników kursu

Wstęp do studiów regionalnych

Celem kursu jest

1. Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą o geograficznym, kulturowym, etnicznym, politycznym i ekonomicznym zróżnicowaniu obszaru
Europy Północnej, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w przyswajaniu dalszej wiedzy właściwej dla kierunku skandynawistyka.
2. Uświadomienie studentom potrzeby podejścia interdyscyplinarnego przy analizowaniu przyczyn oraz przebiegu wybranych procesów i zjawisk
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), specyficznych dla dziedzin nauk społecznych i humanistycznych właściwych dla
kierunku skandynawistyka.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• BLATTER, JOACHIM K. (2001): “Debordering the World of States: Towards a Multi-Level System in Europe and a Multi-Polity System in North America? Insights from Border Regions”, European Journal of International Relations, Vol. 7, No. 2, 175-209.
• BRÜGGEMANN, KARSTEN (2003): “Leaving the ‘Baltic’ States and ‘Welcome to Estonia’: Re-regionalising Estonian Identity”, European Review of History, Vol. 10 Issue 2, 343-360.
• DALL SCHMIDT, TORBEN (2005): Cross-border regional enlargement in Øresund, GeoJournal, 64(3), 249-258.
• GROSSE, TOMASZ GRZEGORZ (2002): „Przegląd Koncepcji Teoretycznych Rozwoju Regionalnego“, Studia Regionalne i Lokalne, Vol. 1 (8), 25-48.
• KEATING, MICHAEL (2005): Tworzenie Miejsca. Terytorium, Instytucje, Rozwój Gospodarczy. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
• KUCIŃSKI, KAZIMIERZ (2002): Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Rozdział VII “Region ekonomiczny”, s. 175-197.
• GERNER, KRISTIAN (2007): “Szwecja i Finlandia, Polska i Kresy Wschodnie. Tożsamość narodowa, terytorium i świa-domość historyczna”, w:
Szymański, Jan (red.): Polska-Szwecja w XX wieku. Wpływy i inspiracje. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 11-25.
• GÖTZ, NORBERT (2003) “Norden: Structures That Do Not Make a Region”, European Review of History, Vol. 10 Issue 2, 323-341.
• LÖFGREN, ORVAR (2008): “Regionauts: the Transformation of Cross-Border Regions in Scandinavia”, European Urban and Regional Studies 15(3): 195–209.
• NEUMANN, IVER B. (1999) ‘‘Making Regions: Northern Europe’’, w: Neumann, Iver B.: Uses of the other. “The East” in European identity formation, Manchester: Manchester University Press, 113-141.
• OECD (2011): OECD Territorial Reviews: NORA Region 2011: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Nor-way, Paris: OECD Publishing.
• PAASI, ANSSI (2002): “Place and region: regional worlds and words”, Progress in Human Geography 26-6, 802–811.
• PALMOWSKI, TADEUSZ (2003): “Delimitacja regionu Europy Bałtyckiej”, w: Wymiar i współczesne interpretacje regio-nu, Gdańsk: Uniwersytet
Gdański. Katedra Geografii Ekonomicznej; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 253-261.
• REMBOWSKA, KRYSTYNA (2003): “Region i lokalność w świetle nowych geograficznych perspektyw badawczych”, w: Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Ekonomicznej; Poznań: Bo-gucki Wydawnictwo Naukowe, 33-42.
• SAGAN, IWONA (2000): „Metodologiczne Dylematy Współczesnej Geografii Społeczno-Ekonomicznej”, Studia Regio-nalne i Lokalne, Vol. 2(2), 6-19.
• SAGAN, IWONA (2003): „Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-ekonomicznych”, w: Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Ekonomicznej; Poznań: Bogucki Wy-dawnictwo Naukowe, 43-54.
• TOPOLSKI, JERZY (1996): Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Rozdział VIII “Transfiguracje przestrzeni w narracji historycznej”, s. 141-154.
• TUCHTENHAGEN, RALPH (2003): “The Best (and the Worst) of Several Worlds: The Shifting Historiographical Concept of Northeastern Europe”, European Review of History, Vol. 10 Issue 2, 361-374.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• LINDQVIST, MARIA (RED.) (2010): Regional Development In The Nordic Countries 2010, Stockholm: Nordregio. (=Nordregio Report 2010:2)
• OECD (2011): OECD Territorial Reviews: NORA Region 2011: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Norway, Paris: OECD Publishing.
• SCHMITT-EGNER, PETER (2002): “The Concept Of ‘Region’: Theoretical And Methodological Notes On Its Reconstruc-tion”, European Integration,Vol. 24, No. 3, 179-200.
• USHER, ROBIN (2002): “Putting Space Back on the Map: globalisation, place and identity,” Educational Philosophy and Theory, 34(1), 41-55.
• ZARYCKI, TOMASZ (2000): „O niektórych dylematach studiów nad przestrzenia społeczną”, Studia Regionalne i Lokal-ne, Vol. 1, 4, 5-21.
B. Literatura uzupełniająca
• DRUCKER, PETER F. (1999): Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa: PWN, 118-129.
• FLINT, COLIN (2002): “Political geography: globalization, metapolitical geographies and everyday life”, Progress in Hu-man Geography, Vol. 26, No. 3, 391–400.
• JONES, BARRY; MICHAEL KEATING (1995): The European Union and the Regions. Oxford: Oxford University Press.
• LÄHTEENMÄKI, KAISA & JYRKI KÄKÖNEN (1999): “Regionalization and its Impact on the Theory of International Relations”, In: Björn Hettne et al
(eds.): Globalization and the New Regionalism. London: MacMillan Press, pp. 203-227.

Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne krajów nordyckich
Wybrane zaganienia polityczno-społeczne krajów nordyckich

Kurs oparty jest o projekt autorski wsparty z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UG pt. Zwiększenie autonomii studentów Skandynawistyki poprzez wprowadzenie sylabusu negocjowanego.

Zajęcia prowadzone są w ramach kilku uzgodnionych ze studentami grup zagadnień dotyczących różnych wymiarów życia politycznego i społecznego w krajach nordyckich.


Literatura

dostępne dla uczestników zajęć

Wybrane zaganienia społeczne Skandynawii

Dostęp do kursu mają studenci, uczestnicy Skandynawistycznych Studiów Podyplomowych, którzy uczestniczą w zajęciach Wybrane zagadnienia społeczne Skandynawii.


Literatura

dostępna dla uczestników po zapisaniu sie na kurs. Hasło dostępu otrzymasz od prowadzącego.


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.