Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-WB-BIO-L3DZ-(2020/2021) Technologie informacyjne gr.2
ATC-WB-BMED-L3DZ-(2020/2021) Podstawy biologii wykład+ćw.
ATC-WMFI-BIONF-L3DZ-(2020/2021) Bioróżnorodność i podstawy taksonomii ćw. - gr. 2 i 3
ATC-WMFI-BIONF-L3DZ-(2020/2021) Bioróżnorodność i podstawy taksonomii wykład A. Naczk
ATC-WMFI-BIONF-L3DZ-(2020/2021) Elementy statystyki w naukach biol.
Technologie informacyjne 18/19

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego

Technologie informacyjne 2014 Biologia

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu. 


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

Technologie informacyjne 2014 Biologia (1)

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu. 


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

Technologie informacyjne 2018/2019 (2)

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


Technologie informacyjne 2018/2019 (3)

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


Technologie informacyjne BM L.1.5.

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego

ATC-(2020/2021)-Metodyka II (gr. III)
ATC-MWB-MU1DZ(2020/2021) - Molecular Diagnostics Lecture
Biomolekuły - budowa, synteza, właściwości - proseminarium

Kurs jest elementem Modułu 2, ma charakter proseminarium, w ramach którego studenci zapoznają się z podstawowymi metodami biologii molekularnej, wykorzystywanymi w analizie biomolekuł.

kurs testowy A.Heba 2021
Metodyka biologii molekularnej 2 (KB)

Kurs Metodyka Biologii Molekularnej 2 (KB) jest to proseminarium przygotowujące studentów do opracowania teoretycznego metod wykorzystywanych w biologii molekularnej. 

seminar II - experimental publications in molecular biology and biotechnology
testowy
Maritime criminal law

Celem kursu jest szczegółowe poznanie problematyki morskiego prawa karnego i zrozumienie pojęcia, specyfiki oraz znaczenia przestępstw przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, problematyki piractwa morskiego, terroryzmu morskiego i cyberprzestępczości, ich oddziaływania w sferach społecznej, gospodarczej, politycznej, ochrony środowiska i kulturowej, ścigania sprawców przestępstw z użyciem statków morskich, oraz zasad i procedur dochodzenia i postępowania w sprawach wypadków morskich, instrumentów prawnych ochrony statku i obiektu portowego, a także systemu morskich sankcji karnych i administracyjnych.

Maritime law

After discussing the jurisdictional issue and conflicting jurisdiction at sea during the classes in March, this topic aims at analyzing the ship nomenclature in maritime conventions. The progress in science and technology, fueled by recent needs of the market, has led to the introduction of multiple forms of new and peculiar types of floating units or marine structures. To this is added the need to provide a qualification to a number of already existing floating crafts, which, being devoid, to date, of a juridical placement, seem to be without a legal discipline. A purely traditional approach to the matter can not give an adequate solution to the issue concerning the classification of these new crafts. The answer to the question as to whether they may or may not be included within the genus of “ship”, as generally understood and codified in the regulations of the sector, is far from obvious. The complexity of the matter is also due to the absence, at the international level, of a common definition of “ship”. The term, in fact, is used with various meanings, each of them clearly related to the scope of application and purpose of the convention, regulation or set of rules, which defines it.

This course aims at picturing the inconsistency of the meaning of “vessel”, which can be seen both horizontally (different meanings in different jurisdictions) and vertically (different meanings in different areas of maritime law). As it would be difficult to analyze this topic horizontally via e-learning, this course aims to summarise the vertical approach. 


Wprowadzenie do logiki dla prawników

Kurs stanowi uzupełnienie wykładów prowadzonych na WPiA


Literatura

Poszczególne elementu kursu odnoszą się do kolejnych rozdziałów podręcznika: O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2014.

ATC-WB-SZD-(2020/2021) seminarium doktoranckie I rok

Kontakt do prowadzącego: bozena.nejman-falenczyk@ug.edu.pl

Godzin konsultacji: środy 10-12, pok. A210

Zagrożenia związane z bioterroryzmem

 Kurs obejmuje wykłady oraz zajęcia laboratoryjne poświecone zagrożeniom związanym z bioterroryzmem oraz metodom przeciwidziałania jego skutkom.


Literatura

 Podana podczas wykładu

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metodyki wychowania fizycznego .Kurs przeznaczony dla studentów III R Wczesnej Edukacji. Zawiera materiały pomocnicze, głównie prezentacje, pomagające w pogłębianiu i systematyzowaniu wiedzy z metodyki wychowania fizycznego.

Literatura
<W przygotowywaniu
ekonomika przedsiębiorstw niezbędne informacje dotyczące realizowane przedmiotu
Literatura
w pliku
formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw zagadnienia i materiały dla studentów realizujących przedmiot
Literatura
w konspekcie
PNOP konspekt + przydatne materiały do zajęć
Literatura
Brak.
zasady uczestniczenia w zajęciach i zaliczenia przedmiotu plik zawiera praktyczne informacje dotyczące warunków uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczenia przedmiotów: PNOP, ZWP, FOPP oraz EP
Literatura
Brak.
ATC-WH-HIS-L3DZ-(2020/2021) Proseminarium

Zagadnienia, które będą przedmiotem kursu obejmują następującą tematykę: Historia Polski drugiej połowy XIX i XX wieku (w świetle źródeł: prasowych, dokumentowych, wspomnień i pamiętników, przekazów ustnych) ze szczególny uwzględnieniem zagadnień życia codziennego, sytuacji kobiet i dzieci, obyczajowości, życia kulturalnego i społeczno-politycznego, kryzysów PRL, Solidarności 1980-1981).

ATC-WH-HIS-L3DZ-(2020/2021)-Historia Polski 1918-1945-ćwiczenia

Historia Polski 1918-1945 to ćwiczenia audytoryjne trwające 30 godzin realizowane na 5 semestrze studiów licencjackich na kierunku Historia. Opisz zagadnień i literatury znajdą Państwo w osobnym pliku. Prowadzący ustala ocenę sumując oceny z trzech elementów: pracy na zajęciach, pracy zaliczeniowej i kolokwium a następnie dzieląc ją na 3. Dokładny opis składowych ocen znajdą Państwo w osobnym pliku.

ATC-WH-HIS-L3ZAO-(2020/2021) Niestac.Hist.Polski.ćw.

Ćwiczenia audytoryjne z Historii Polski 1918-1945 - 20 godzin.

ATC-WH-HIS-MU2DZ-(2020/2021) Translatorium z j. angielskiego

Translatorium z języka angielskiego ma za zadanie przygotować studenta do pracy z tekstem źródłowym oraz opracowaniami w języku angielskim.

ATC-WH-HIS-MU2ZAO-(2020/2021) Niest.Translatorium.ang.

Zajęcia z Translatorium z języka angielskiego - 20 godzin

ATC-WH-KITH-L3DZ-(2020/2021) Cywilizacje ćwiczenia

Ćwiczenia audytoryjne z Cywilizacji XIX i XX wieku mają za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami z historii, polityki i gospodarki lub kultury, ideologii i religii tego okresu.

ATC-WH-KITH-L3DZ-(2020/2021) Metodyka

Ćwiczenia z Metodyki prowadzenia imprez turystycznych mają za zadanie przygotować studentów do prowadzenia grup na konkretnych przykładach z terenu Trójmiasta i Polski.

ATC-WB-BIO-L3DZ-(2020/2021) Taksonomia roślin

Zagadnienia poruszane na kursie:

 • Zasady tworzenia nazw roślin.
 • Podstawy Kodeksu Nomenklatury Botanicznej ICN
 • Rodzaje typów nomenklatorycznych.
 • Jak odkrywa się nowe dla nauki gatunki?
 • Kolekcje wykorzystywane w pracy taksonoma (szklarnia, kolekcja preparatów mokrych i zielnik).
 • Praca w zielniku – oznaczanie roślin.
 • Charakterystyka rodzin Angiospermae.
 • Konstruowanie klucza do oznaczania gatunków.
 • Taksonomia klasyczna a założenia kladystyki.
 • Porównanie wyników badań morfologicznych i filogenetycznych.

Literatura

Drobnik J. 2007. Zielnik i zielnikoznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php

Mitka J. 2004. Linnaean taxonomy in the age of molecular biology. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum6: 9–31

Rutkowski L. 1999. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN Warszawa.

Spalik K, & Piwczyński M. 2006. Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych. Kosmos 58(3-4): 485-498.

Stace C.A. 1993. Taksonomia roślin i Biosystematyka. PWN. Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2009. Botanika. Tom 2 - Systematyka. PWN, Warszawa.

 

 

ATC-WB-OZPRZ-L3DZ-(2020/2021) GIS

Zespół dla kursu Geograficzne systemy informacyjne (#13.1.0945) na kierunku Ochrona zasobów Przyrodniczych (II rok, I stopień).

Zajęcia w formie zdalnej odbędą się w aplikacji MS Teams w zespole WB-OZPRZ-L3DZ-(2020/2021) GIS

Obliczenia laboratoryjne

Kurs ma na celu zapoznanie z różnego rodzaju obliczeniami z biochemii i biologii molekularnej, niezbędnymi do praktycznego ich zastosowania w laboratorium.

Ponadto umożliwia poznanie i zrozumienie zasad dokładności i rzetelności prowadzenia oznaczeń oraz szacowania błędów pomiarowych, wyznaczania i zastosowania krzywych standardowych. Nabycie umiejętności sporządzania buforów i roztworów o określonych stężeniach. Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń związanych ze stosowaniem radioizotopów w biologii molekularnej.


ATC-WCH-BCH-L3DZ-(2020/2021) Matematyka II (biznes chemiczny)

Kurs ma na celu kontynuowanie zapoznawania studentów I roku Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i statystyki i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

ATC-WCH-MIX-L3DZ-(2020/2021) Matematyka - egzaminy Chemia/Biznes chemiczny

Egzaminy w nauczaniu zdalnym z przedmiotu matematyka, matematyka I i matematyka II dla chemii i biznesu chemicznego

ATC-WCH-MIX-L3DZ-(2020/2021) Matematyka (I) Chemia/Biznes chemiczny

Kurs ma na celu zapoznanie studentów I roku Chemii i I semestru Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

ATC-WMFI-MIX-L3DZ-(2020/2021) Matematyka elementarna dla MMAD i Matematyki

Zajęcia rozwijające i utrwalające podstawową wiedzę z matematyki.


Literatura

  1. Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej pod red. B. Wikieł, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009

  2. MATeMAtyka 1 : zakres podstawowy i rozszerzony : zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Czarnowska [et al.].
  3. MATeMAtyka 2 : zakres podstawowy i rozszerzony : zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Czarnowska [et al.].
  4. Matematyka 1 : ćwiczenia i zadania : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska.
  5. Matematyka 2 : ćwiczenia i zadania : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska.
  6. Matematyka 3 : zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy i rozszerzony / Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik.
  7. Matematyka 1 : zakres podstawowy i rozszerzony : zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko.
  8. Bryński M., Dróbka N., Szymański K., Matematyka dla zerowego roku studiów (2012r.)
  9. Leksiński W., Macukow B., Żakowski W., Matematyka dla maturzystów.
  10. Kowalczyk R., Niedziałomski K., Obczyński C., Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie. Repetytorium.
  11. Uryga J., Nowa matura. Matematyka. Rozwiązywanie zadań.
  12. Karolak T., Repetytorium z matematyki.
  13. Kurlyandchik L., Matematyka elementarna w zadaniach Tom I i II.

  ATC-WMFI-MMAD-L3DZ-(2020/2021) Ekonometria-laboratorium Kurs obejmuje podstawy wykorzystania programu gretl w zadaniach z ekonometrii
    1. Wprowadzanie danych.
    2. Podstawowe operacje na danych.
    3. Agregowanie szeregów czasowych, tworzenie nowych zmiennych, zmiennych zerojedynkowych, tworzenie podprób.
    4. Analizy statystyczne.
    5. Operacje macierzowe.
    6. Regresja prosta. Przypadek liniowy.
    7. Regresja prosta. Predykcja. Alternatywne postacie funkcyjne równań regresji.
    8. Model regresji wielorakiej.


  Literatura
   gretl manual http://gretl.sourceforge.net/index.html#man
  T. Kufel: Ekonometria. Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 r.
  ATC-WMFI-MMAD-L3DZ-(2020/2021) Ekonometria-wykład


  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia modeli ekonometrycznych, ich weryfikacji oraz wykorzystania.

   


  Literatura
  1. T. Kufel  Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl PWN Warszawa 2004
  2. K. Kukuła (red), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004
  3. G.S. Maddala, Ekonometria. PWN Warszawa 2006
  4. A. Welfe Ekonometria PWE Warszawa 1995
  5. A. Welfe, W. Grabowski, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE Warszawa
  Topologia I
  Wielomiany - algorytmy i zastosowania. Seminarium licencjackie

  Wielomian jest podstawowym obiektem, którym zajmuje się rzeczywista geometria algebraiczna, która opisuje
  własności rzeczywistych rozwiązań układów równań (zbiory algebraiczne) oraz równań i nierówności (zbiory semialgebraiczne) wielomianowych.

  Głównymi narzędziami w geometrii algebraicznej są funkcje wielomianowe, regularne i semialgebraiczne.
  W badaniu odwzorowań stosuje się więc własności pierścieni, szczególnie pierścieni  funkcyjnych.

  Na seminarium omówimy od podstaw własności rzeczywistych zbiorów algebraicznych i  semialgebraicznych, podamy istotne twierdzenia dotyczące ich własności i algorytmy je wykorzystujące. Będziemy korzystać z dostępnego oprogramowania, które pozwala wykonywać obliczenia oraz konstruować przykłady przy pomocy komputera.

  Powstające prace licencjackie będą dotyczyły zarówno tematyki teoretycznej związanej z tematem seminarium jak i zastosowań.

  Kombinatoryka
  Matematyka Dyskretna
  Teoria Mnogości

  Fakultet z Teorii Mnogości

  Wstęp do matematyki - wykład

  Wstę do matematyki...


  Literatura

  Literatura....


  Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
  Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.