Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Technologie informacyjne 18/19

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego

Technologie informacyjne 2014 Biologia

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu. 


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

Technologie informacyjne 2014 Biologia (1)

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu. 


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

Technologie informacyjne 2018/2019 (2)

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


Technologie informacyjne 2018/2019 (3)

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


Technologie informacyjne BM L.1.5.

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Kurs stanowi uzupełnienie wykładów prowadzonych na WPiA


Literatura

Poszczególne elementu kursu odnoszą się do kolejnych rozdziałów podręcznika: O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2014.

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metodyki wychowania fizycznego.Kurs przeznaczony dla studentów III R Wczesnej Edukacji. Zawiera materiały pomocnicze, głównie prezentacje, pomagające w pogłębianiu i systematyzowaniu wiedzy z metodyki wychowania fizycznego.

Literatura
<W przygotowywaniu
ekonomika przedsiębiorstwniezbędne informacje dotyczące realizowane przedmiotu
Literatura
w pliku
formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwzagadnienia i materiały dla studentów realizujących przedmiot
Literatura
w konspekcie
PNOPkonspekt + przydatne materiały do zajęć
Literatura
Brak.
zasady uczestniczenia w zajęciach i zaliczenia przedmiotuplik zawiera praktyczne informacje dotyczące warunków uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczenia przedmiotów: PNOP, ZWP, FOPP oraz EP
Literatura
Brak.
Metodologia i źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy licencjackiej.

Kurs dla Wydziału Ekonomicznego prowadzony przez:

Marietta Tiszbein

kontakt:

m.tiszbein@ug.edu.pl, tel. 58 523 32 14.


Literatura

Wykaz literatury:
Dudziak, Arkadiusz, Żejmo Agnieszka, Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008, ISBN 978-83-7251-787-6.
Sowińska, Bożena, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Poradnik, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2013, ISBN 978-83-61036-58-6.
Wojcik, Krystyna, Piszę akademicką pracę promocyjną-licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. 9 zm. i uzup., Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-83-264-1625-5.
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego [online], [przeglądany 10 czerwca 2016], Dostępny w: http://www.bg.ug.edu.pl.
Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny [online], [przeglądany 10 czerwca 2016], Dostępny w: http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/?lang=pl.


Metodologia i źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy magisterskiej.

Kurs dla Wydziału Ekonomicznego prowadzony przez:

Marietta Tiszbein

kontakt:

m.tiszbein@ug.edu.pl


Literatura

Wykaz literatury:
Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Wyd. 2 popr., 2009, ISBN 978-83-61464-13-6.
Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych, 2008, ISBN 978-83-7251-787-6.
Pioterek P.,  Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Wyd. 3 zm. i uzup., 2004, ISBN 83-7205-376-6.
Wojcik, K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. 8., ISBN 978-83-264-1625-5.

Strona domowa BUG http://www.bg.ug.edu.pl/index.php


Szkolenie biblioteczne 2019/2020

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku zostało przygotowane w formie online i będzie dostępne w terminie od 16.09.2019 r. do 30.06.2020 r. na stronie internetowej Biblioteki UG oraz na Portalu Edukacyjnym. Po zapoznaniu się z treścią szkolenia student będzie miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez rozwiązanie testu, który kończy szkolenie. Szkolenie biblioteczne online nie jest obowiązkowe, ale warto się z nim zapoznać, ponieważ zawiera niezbędne informacje, jak korzystać z Biblioteki UG. 


Historia Polski 1918-1945Cwiczenia z zakresu Historii Polski 1918-1945. Zajęcia obejmuję historię polityczną, społeczną, gospodarczą i kulturę II Rzeczypospolitej oraz czasu II wojny światowej. Szczególną uwagę poświęcono działalności Polskiego Państwa Podziemnego.
Literatura
Brak.
Taksonomia roślin

Kurs wspomaga prowadzenie zajęc w ramach przedmiotu Taksonomia roślin dla studentów Biologii III roku I stopnia. 

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę przed ćwiczeniami na sali oraz sprawdzenie zdobytych umiejętności.

Zagadnienia poruszane na kursie:

 • Zasady tworzenia nazw roślin.
 • Podstawy Kodeksu Nomenklatury Botanicznej ICN
 • Rodzaje typów nomenklatorycznych.
 • Jak odkrywa się nowe dla nauki gatunki?
 • Kolekcje wykorzystywane w pracy taksonoma (szklarnia, kolekcja preparatów mokrych i zielnik).
 • Praca w zielniku – oznaczanie roślin.
 • Charakterystyka rodzin Angiospermae.
 • Konstruowanie klucza do oznaczania gatunków.
 • Taksonomia klasyczna a założenia kladystyki.
 • Porównanie wyników badań morfologicznych i filogenetycznych.

Taksonomia roślin jest kursem zgamifikowanym. Uczymy się grając w grę!


Literatura

Drobnik J. 2007. Zielnik i zielnikoznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php

Mitka J. 2004. Linnaean taxonomy in the age of molecular biology. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum6: 9–31

Rutkowski L. 1999. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN Warszawa.

Spalik K, & Piwczyński M. 2006. Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych. Kosmos 58(3-4): 485-498.

Stace C.A. 1993. Taksonomia roślin i Biosystematyka. PWN. Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2009. Botanika. Tom 2 - Systematyka. PWN, Warszawa.

 

 

Ekonometria-laboratoriumKurs obejmuje podstawy wykorzystania programu gretl w zadaniach z ekonometrii
  1. Wprowadzanie danych.
  2. Podstawowe operacje na danych.
  3. Agregowanie szeregów czasowych, tworzenie nowych zmiennych, zmiennych zerojedynkowych, tworzenie podprób.
  4. Analizy statystyczne.
  5. Operacje macierzowe.
  6. Regresja prosta. Przypadek liniowy.
  7. Regresja prosta. Predykcja. Alternatywne postacie funkcyjne równań regresji.
  8. Model regresji wielorakiej.


Literatura
 gretl manual http://gretl.sourceforge.net/index.html#man
T. Kufel: Ekonometria. Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 r.
Ekonometria-wykład


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia modeli ekonometrycznych, ich weryfikacji oraz wykorzystania.

 


Literatura
 1. T. Kufel  Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl PWN Warszawa 2004
 2. K. Kukuła (red), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004
 3. G.S. Maddala, Ekonometria. PWN Warszawa 2006
 4. A. Welfe Ekonometria PWE Warszawa 1995
 5. A. Welfe, W. Grabowski, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE Warszawa
Matematyczne metody optymalizacji w ekonomii - seminarium licencjackie

Z   problemem   poszukiwania   optymalnego   rozwiązania   spotykamy   się   w      licznych   dziedzinach współczesnej  nauki,  w szczególności w  ekonomii. Czy dążenie do tego, aby zrealizować wariant najlepszy, jest zawsze mozliwe? Jak można w zbiorze wariantów uznawanych za dopuszczalne poszukiwać tego, który według ustalonego kryterium wyboru oceniany jest jako najlepszy?

Problem optymalizacji mozna na  ogół  sformułować  w  sposób  ścisły,   jeśli  tylko   potrafimy   sprecyzować   trzy   elementy:   model   zjawiska   z   wyróżnionymi zmiennymi decyzyjnymi, funkcję celu --- zwaną  też kryterium jakości --- oraz ograniczenia.  

Model matematyczny jest konstrukcją formalną odwzorowującą istotne cechy sytuacji decyzyjnej.  Wyróżnienie  istotnych cech sytuacji decyzyjnej jest na ogół trudne i wymaga starannej analizy.

Na seminarium spróbujemy zapoznać się z podstawami teorii matematycznych metod optymalizacji, prowadzącej do określenia praktycznych sposobów postępowania (algorytmów), pozwalających wyznaczyć najlepsze warianty w danej sytuacji ekonomicznej.

 


Literatura
 1. S. Boyd, L. Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press 2004.
 2. M. Brdyś, A. Ruszczyński, Metody optymalizacji w zadaniach, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
 3. A. C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994.
 4. W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki, Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977 (część I).
 5. Z. Galas, I. Nykowski, Z. Żółkiewski, Programowanie wielokryterialne, PWE 1987
 6. S. Kanas, Podstawy ekonomii matematycznej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011.
 7. J. Nocedal, S. J. Wright, Numerical Optimization. Springer, 1999.
 8. M. Ostwald, Podstawy optymalizacji konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 9. A. Stachurski, A. Wierzbicki, Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1999.
 10. S. J. Wright, Primal-Dual Interior-Point Methods. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997.
Matematyka dla geografii

Kurs obejmuje wprowadzenie podstawowych narzędzi matematycznych z analizy matematycznej i algebry liniowej, mogących służyć do zastosowania w metodach opisów przedmiotów badań, zjawisk i procesów przestrzennych, wykształcenie umiejętności abstrakcyjnego rozumienia problemów.

Oznaczenia, symbole matematyczne, przekształcanie wyrażeń, podstawowe własności funkcji.

Macierze, wyznaczniki i ich własności.

Rachunek wektorowy, iloczyn wektorowy, skalarny i mieszany.

Układy równań liniowych.

Elementy rachunku różniczkowego.

Zastosowania pochodnych.

Trygonometria i elementy trygonometrii sferycznej.Literatura

Wykaz literatury podstawowej:
W. Oktaba, E. Niedokos: Matematyka i podstawy statystyki matematycznej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane
zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza
funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza
funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1
Wykaz literatury uzupełniającej:
Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas: Analiza matematyczna 1: definicje, twierdzenia,
wzory
Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas: Algebra liniowa 1: definicje, twierdzenia, wzory

Matematyka dla I roku Chemia/Biznes chemiczny

Kurs ma na celu zapoznanie studentów I roku Chemii i I semestru Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

Matematyka elementarna dla MMAD i Matematyki

Zajęcia rozwijające i utrwalające podstawową wiedzę z matematyki.


Literatura

Dowolne zbiory zadań dla szkół średnich  sprzed przynajmniej 15 lat.

Matematyka II (biznes chemiczny)

Kurs ma na celu kontynuowanie zapoznawania studentów I roku Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i statystyki i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

Wielomiany - algorytmy i zastosowania. Seminarium licencjackie

Wielomian jest podstawowym obiektem, którym zajmuje się rzeczywista geometria algebraiczna, która opisuje
własności rzeczywistych rozwiązań układów równań (zbiory algebraiczne) oraz równań i nierówności (zbiory semialgebraiczne) wielomianowych.

Głównymi narzędziami w geometrii algebraicznej są funkcje wielomianowe, regularne i semialgebraiczne.
W badaniu odwzorowań stosuje się więc własności pierścieni, szczególnie pierścieni  funkcyjnych.

Na seminarium omówimy od podstaw własności rzeczywistych zbiorów algebraicznych i  semialgebraicznych, podamy istotne twierdzenia dotyczące ich własności i algorytmy je wykorzystujące. Będziemy korzystać z dostępnego oprogramowania, które pozwala wykonywać obliczenia oraz konstruować przykłady przy pomocy komputera.

Powstające prace licencjackie będą dotyczyły zarówno tematyki teoretycznej związanej z tematem seminarium jak i zastosowań.

Wstęp do matematyki - wykład

Wstę do matematyki...


Literatura

Literatura....

BałkanyDo zajc w roku ak. 2013/2014
Literatura
Brak.

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.