Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Psychologiczne aspekty współczesnego marketingu

Celem przedmiotu do wyboru jest uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejetnosci i kompetencji społecznych przewidzianych dla kierunku ekonomia. 


Literatura

Literatura obowiazkowa:
Ph. Kotler, D. Jain, S. Maesincee; Marketing nie stoi w miejscu: nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowe, Placet, Warszawa
2002.
A. Falkowski, Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, GWP Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk
2002.

www.marketing-news.pl


Literatura uzupełniajaca:
E.Babula, A. Olechnowicz, Ekonomiczna vs. psychologiczna perspektywa oceny wpływu konsumpcji na dobrobyt indywidualny,
[w]: Przeglad Zachodniopomorski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin 2013, ISSN 0552-4245
E. Babula, Prosumpcja jako postawa konsumenta w gospodarce opartej na wiedzy, w: Efektywnosc gospodarki opartej na
wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kaminska, J. Fryca, B. Majecka, wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2007, ISBN
978-83-7326-426-7, s. 108-115
J. Bralczyk, Jezyk reklamy - czyli o tym jak jezyk słu¿y reklamie i jak reklama u¿ywa jezyka, GWP Gdanskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdansk 2004
Ph. Kotler, H.Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0 : Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes,
Warszawa 2010
E. Pankau, Prosumpcja jako postawa konsumenta w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Efektywnosc gospodarki opartej na
wiedzy. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2007

Forum dla doktorantów Wydziału Filologicznego

Forum dla doktorantów Wydziału Filologicznego.

Aby uzyskać dostęp do forum, należy skontaktować się z Administratorami forum:

- Joanna Oleszek (j.oleszek@ug.edu.pl)

- Dorota Pokora (D.Pokora@ug.edu.pl)


Literatura

Brak.

BIOINFORMATYKA - BIOTECHNOLOGIA

Materiały do przedmiotu Bioinformatyka dla studentów II roku Biotechnologii


Literatura

Podana przez prowadzącego

BIOINFORMATYKA - MWB

Portal do wspomagania zajęć z przedmiotów:

Techniki bioinformatyczne

Biologiczne bazy danych

Eksperymentalne techniki ustalania struktur przestrzennych biomolekuł


dla III roku kierunku Bioinformatyka


Wprowadzenie do bioinformatyki

Kurs skierowany jest do studentów kierunku Bioinformatyka. Ma na celu zapoznanie uczestników kursu z:

  1. definicją bioinformatyki jako odrębnej dyscypliny naukowej
  2. podstawowymi pojęciami, definicjami i nazewnictwem stosowanym w bioinformatyce
  3. dyscyplinami pokrewnymi  takimi jak; biologią systemów, biologią obliczeniowa, statystyką medyczna, filogenetyką, genomiką, transykryptomiką, proteomiką, metabolomiką, lipidomiką oraz powiązaniem tych dyscyplin z bioinformatyką
  4. przykładami zastosowania narzędzi i metod bioinformatycznych do rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych

Literatura

Stevens, H. "Life Out of Sequence: A Data-Driven History of Bioinformatics", Chicago: The University of Chicago Press, 2013

Baxevanis, A.D. and Ouellette, B.F.F. "Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins". Wiley, 2005

II FIL ROM MSU GRUPA H/022/11<p><span style="font-size:14.0pt;font-family:Arial;">Materiały uzupełniające i informacje dla studentów uczestniczących w lektoratach j. hiszpańskiego prowadzonych przez dr Norę Orłowską</span></p>
Literatura
Brak.<span lang="ES" style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Nora Orlowska: "El español es fácil. </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Siglo XXI". Wyd. UG<br /> <br /> </span>
II MSG<p><span style="font-size:14.0pt;font-family:Arial;">Materiały uzupełniające i informacje dla studentów uczestniczących w lektoratach j. hiszpańskiego prowadzonych przez dr Norę Orłowską</span></p>
Literatura
<span lang="ES" style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Nora Orlowska: "El español es fácil. </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;times new roman":;">Siglo XXI". Wyd. UG</span><br />
III KRAJOZN i TUR HIST grupa H/015/11<p><span style="font-size:14.0pt;font-family:Arial;">Materiały uzupełniające i informacje dla studentów uczestniczących w lektoratach j. hiszpańskiego prowadzonych przez dr Norę Orłowską</span></p>
Literatura
<p><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;"></span></p><p><span lang="ES" style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;">Nora Orlowska: "El español es fácil. </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Arial;">Siglo XXI". Wyd. UG<br /> <br /> </span></p><br />

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.