Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-2020/21-Biomolekuły-Budowa, synteza i właściwości (M02_B1)-FUNDAMENTY
ATC-BTCH-MWB-L3D2-(2020/2021) - Organizmy jednokomórkowe - Antybiotyki i chemoterapeutyki (M03_B4)

Wykład na temat antybiotyków i chemoterapeutyków.

ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B1_FUNDAMENTY Budowa, różnorodność i środowisko życia
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021)-Organizmy jednokomórkowe-Genetyka-FUNDAMENTY
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021)-Organizmy jednokomórkowe-Genetyka-METODOLOGIA
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) M04_B1 FUNDAMENTY Genetyka
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) M04_B2 FUNDAMENTY Organizacja budowy i fizjologia człowieka
ATC-Organizmy jednokomórkowe-Genetyka-ćw.audytoryjne
Biologia Molekularna
Fosforylcja białek u bakterii

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z fosforylacji białek u bakterii w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. Przed każdym "oknem czasowym" będę Państwu przesyłał zaproszenia do spotkania online realizowanego za pomocą oprogramowania zoom.us. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


MWB-L3DZ-(2020/2021)-Organizmy jednokomórkowe - Socjomikrobiologia (M03_B4)

Sociomicrobiology - lecture

Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


Współczesna biotechnologia - Systems biology

Wykład prof. Alessio Mengoni from University of Florance, Italy.

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Aspekty Medyczne Biologii Komórki 2020

Fakultet sla studentów II roku MWB UG-GUMed

ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Aspekty Medyczne Biologii Komórki
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Biotechnologia Medyczna

Wykłady z Biotechnologii Medycznej dla studentów III roku MWB UG-GUMed


ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) M04_B2 FUNDAMENTY Organizacja budowy i fizjologia człowieka
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Pracownia rotacyjna IBMiOD

Pracownia rotacyjna Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej

ATC-MWB-MU1DZ-(2020/2021) Podstawy immunologii I rok MSU 2021
Biotechnologia Medyczna i Zwierząt 2020

Wykłady z Biotechnologii Medycznej i Zwierząt dla studentów III roku MWB UG-GUMed

ATC-WE-DW-L3DZ(2020/2021) Psychologiczne aspekty współczesnego marketingu
ATC-WE-EKON-L3DZ(2020/2021) Mikroekonomia II grupa A
ATC-WE-EKON-L3DZ(2020/2021) Mikroekonomia II grupa B
ATC-WE-EKON-L3DZ(2020/2021) Mikroekonomia II grupa C
ATC-WE-EKON-L3DZ(2020/2021) Mikroekonomia II grupa D
ATC-WE-EKON-L3DZ(2020/2021) Mikroekonomia II grupa E
ATC-WE-EKON-L3DZ(2020/2021) Mikroekonomia II grupa F
Mikroekonomia
Mikroekonomia 1 EFGH
Psychologiczne aspekty współczesnego marketingu

Celem przedmiotu do wyboru jest uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejetnosci i kompetencji społecznych przewidzianych dla kierunku ekonomia. 


Literatura

Literatura obowiazkowa:
Ph. Kotler, D. Jain, S. Maesincee; Marketing nie stoi w miejscu: nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowe, Placet, Warszawa
2002.
A. Falkowski, Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, GWP Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk
2002.

www.marketing-news.pl


Literatura uzupełniajaca:
E.Babula, A. Olechnowicz, Ekonomiczna vs. psychologiczna perspektywa oceny wpływu konsumpcji na dobrobyt indywidualny,
[w]: Przeglad Zachodniopomorski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin 2013, ISSN 0552-4245
E. Babula, Prosumpcja jako postawa konsumenta w gospodarce opartej na wiedzy, w: Efektywnosc gospodarki opartej na
wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kaminska, J. Fryca, B. Majecka, wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2007, ISBN
978-83-7326-426-7, s. 108-115
J. Bralczyk, Jezyk reklamy - czyli o tym jak jezyk słu¿y reklamie i jak reklama u¿ywa jezyka, GWP Gdanskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdansk 2004
Ph. Kotler, H.Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0 : Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes,
Warszawa 2010
E. Pankau, Prosumpcja jako postawa konsumenta w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Efektywnosc gospodarki opartej na
wiedzy. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2007

Forum dla doktorantów Wydziału Filologicznego

Forum dla doktorantów Wydziału Filologicznego.

Aby uzyskać dostęp do forum, należy skontaktować się z Administratorami forum:

- Joanna Oleszek (j.oleszek@ug.edu.pl)

- Dorota Pokora (D.Pokora@ug.edu.pl)


Literatura

Brak.

ATC-2020/21-Biomolekuły-Budowa, synteza i właściwości (M02_B1)-FUNDAMENTY
BIOINFORMATYKA - BIOTECHNOLOGIA

Kurs do przeprowadzenia zaliczeń

MODUŁ01 - BIOTECHNOLOGIA

Kurs do przeprowadzenia zaliczeń śródokresowych i egzaminu integrującego dla studentów I-go semestru studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia

Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


Wprowadzenie do bioinformatyki

Kurs skierowany jest do studentów kierunku Bioinformatyka. Ma na celu zapoznanie uczestników kursu z:

  1. definicją bioinformatyki jako odrębnej dyscypliny naukowej
  2. podstawowymi pojęciami, definicjami i nazewnictwem stosowanym w bioinformatyce
  3. dyscyplinami pokrewnymi  takimi jak; biologią systemów, biologią obliczeniowa, statystyką medyczna, filogenetyką, genomiką, transykryptomiką, proteomiką, metabolomiką, lipidomiką oraz powiązaniem tych dyscyplin z bioinformatyką
  4. przykładami zastosowania narzędzi i metod bioinformatycznych do rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych

Literatura

Stevens, H. "Life Out of Sequence: A Data-Driven History of Bioinformatics", Chicago: The University of Chicago Press, 2013

Baxevanis, A.D. and Ouellette, B.F.F. "Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins". Wiley, 2005

kurs testowy A.Heba 2021
Systemy operacijne

30 godz wykł, 30 godz. lab, praca własna studenta

ATC-WNS-PSYCH-M5DZ(2020/2021) Psychologia procesów poznawczych ćwiczenia

W trakcie zajęć osoba w nich uczestnicząca będzie miała okazje i przyjemność zapoznać się z tematyką procesów poznawczych leżących u podłoża naszej codziennej aktywności. 

Kontakt z nauczycielem: 

Ms Teams lub skype (live:edyta.irena.orlowska)

mailowo: edyta.orlowska@ug.edu.pl

ATC-WNS-PSYCH-M5DZ(2020/2021) Psychologia procesów poznawczych wykład

W trakcie wykładu osoby w nim uczestniczące będą miały okazję do zapoznania się z tematyką poznawczych mechanizmów aktywności psychicznej i działania rozumianego jako aktywność sprawcza człowieka. Zostaną przedstawione zarówno klasyczne, jak i współczesne modele przebiegu poszczególnych procesów poznawczych o różnym stopniu złożoności (m.in. uwagi, percepcji, pamięci, myślenia)

Literatura:

Maruszewski, T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (roz-dział 5: str. 177-228)

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza, rozdz. 12

Jodzio, K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, str. 34-131

Kontakt z prowadzącym: edyta.orlowska@ug.edu.pl

w trakcie konsultacji na Ms Teams 

lub skype (live:edyta.irena.orlowska)

ATC-WNS-PSYCH-M5DZ(2020/2021) Wprowadzenie do psychologii

Zapraszamy do kursu przedstawiającego rys historyczny psychologii jako nauki, kluczowe dla niej koncepcje i nurty.

Kontakt z prowadzącym:

dr Edyta Orłowska- konsultacje na Ms Teams lub skype (live:edyta.irena.orlowska)

mail: edyta.orlowska@ug.edu.pl

Gramatyka akademicka języka angielskiego

Praca nad zrozumieniem specyfiki syntaktycznej tekstów o charakterze akademickim w języku angielskim, unikaniem typowych błędów i rozwojem aspektów gramatyki istotnych w tego typu tekstach, w tym szczególnie nad rodzajami zdań ( pojedyncze, złożone podrzędnie i współrzędnie). Łączenie zdań za pomocą różnorodnych spójników, nominalizacja, czasowniki i formy czasowe niezbędne w parafrazowaniu i cytowaniu. Rozwój poprawnego użycia strony biernej i innych form biernych w zdaniach złożonych, użycie inwersji oraz zwrotów i wyrażeń pozwalających na stawianie hipotez, w tym czasowników modalnych. Student będzie wykonywał ćwiczenia gramatyczne mające na celu opanowanie wyżej wymienionych zagadnień na poziomie C1, pracował nad poprawą gramatyki fragmentów własnych tekstów i tekstów kolegów.

gramatyka praktyczna j. angielskiego 2020.21

60 + 60 godz

zagadnienia gramatyczne:

szyk zdania, inwersja, konstrukcje czasowe, rzeczownik,  Relative Clauses, przedimek, czasowniki modalne, konstrukcje bierne

Gramatyka praktyczna języka angielskiego

60+ 60 godz poświęconych omówieniu i przećwiczeniu następujących konstrukcji:

szyk zdania, czasy, rzeczowniki, przedimki, Relative clauses, czasowniki modalne, konstrukcje bierne


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.