Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-WPIA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Wykład Makro- i mikroekonomia
ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) Wykład Makro- i mikroekonomia
ATC-WPiA-PIDP-L301DZ-(2021/2021) Ćwiczenia Podatki pośrednie
ATC-WPiA-PIDP-L3DZ-(2020/2021) Wykład Kontrola i egzekucja
ATC-WPIA-PIDP-L3DZ-(2020/2021) Wykład Podatki i opłaty samorządowe
ATC-WPiA-PIDP-L3ZAO-(2020/2021) Wykład Kontrola i egzekucja
ATC-WPIA-PiDP-L3ZAO-(2020/2021) Wykład Podatki i opłaty samorządowe
ATC-WPiA-PIDP-LS302DZ-(2020/2021) Ćwiczenia Podatki pośrednie
ATC-WPiA-PIDP-MU2ZAO-(2020/2021) Ćwiczenia VAT 202
ATC-WPiA-PIDP-MU2ZAO-(2020/2021) Wykład Podatki i opłaty samorządowe
ATC-WPiA-PIDP-MU2ZAO-(2020/2021) Wykład Wykonywanie i kontrola zobowiązań podatkowych
ATC-WPiA-PIDP-MU2ZAO-(2020/2021)-Ćwiczenia VAT 203
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Proseminarium Prawo finansowe
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) WDW Systemy i procedura podatkowa
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Wykład Podstawy ekonomii
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Proseminarium Prawo finansowe
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Wykład Podstawy ekonomii
Daniny publiczne
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kurs realizowanych w ramach studiów podyplomowych

Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych

Zajęcia e-learningowe do wykładu pt. Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych

 


Literatura

D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 2017 r. poz. 20168 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2016  r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

Odpad
Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z przedmiotu Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy


Literatura

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.)

Podatki bezpośrednie

Kurs wspomagający do ćwiczeń z przedmiotu "Podatki bezpośrednie"


Literatura

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)

Podatki i opłaty samorządowe
Podatki pośrednie

Kurs wspomagający ćwiczenia z przedmiotu Podatki pośrednie


Literatura

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.)

Podstawy ekonomii
SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. Wśród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytania kontrolne uznane przez nich za istotne.Systemy i procedury podatkowe

Kurs wspomagający do wykładu z przedmiotu: Systemy i procedury podatkowe


Literatura

D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017.

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 16 listopada 2016  roku o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców

Wykonywanie i kontrola zobowiązań podatkowych
ATC-INNY-DW-MU2-(2020/2021) INANA

Inana/Itštar: bogini nieba, wojny, seksu i seksualności - portret mezopotamskiego bóstwa.

ATC-WF-REL-L3DZ-(2020/2021) RELIGIOUS EX

Wybrane tradycje religijne (II): ĆWICZENIA 15h, 

(współprowadzenie prof. dr hab. S. Jędraszek) 

ATC-WF-REL-L3DZ-(2020/2021) RELIGIOUS L

Wybrane tradycje religijne (II): WYKŁAD 15 h,

(współprowadzenie prof. dr, hab. S. Jędraszek)

ATC-WH-ARCH-L3DZ-(2020/2021) MEDIT ARCH I

Archeologia śródziemnomorska I (epoka brązu)

ATC-WH-ARCH-L3DZ-(2020/2021) METHOD

Techniki Pracy naukowej, ĆWICZENIA, grupa I i II

ATC-WH-ARCH-L3DZ-(2020/2021) SEMINAR

Seminarium licencjackie prowadzone w Zakładzie Archeologii Śródziemnomorskiej w Instytucie Archeologii i Etnologii UG. 

ATC-WH-ETNO-L3DZ-(2020/2021) PREHISTORY

Kultura w pradziejach: WYKŁAD

ATC-WH-KITH-L3DZ-(2020/2021) CIVILIZATIONS EX

Cywilizacja świata starożytnego (archeologia, kultura, sztuka): ĆWICZENIA 15 h, grupa I i II, 

(współprowadzenie prof. dr hab. S. Jędraszek). 

ATC-WH-KITH-L3DZ-(2020/2021) CIVILIZATIONS EX DUPLIKAT

Cywilizacja świata starożytnego (archeologia, kultura, sztuka): WYKŁAD 15h, grupa I i II, (współprowadzenie prof. dr hab. S. Jędraszek) 

ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021)-ASD-II-(wiosna)-lab-gr.2-poniedziałek-14
ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021)-ASD-II-wiosna-wykład
ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021)-ASDjesień-wykład Algorytmy i struktury danych I - wykład, 2 rok informatyka 2020/2021
ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021)-Seminarium-Lic-gr4

Seminarium Licencjackie grupa 4, 2020/2021

środy 10.15-11.45

ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021)-Współbieżne-lab-gr1-wtorek-12

Programowanie współbieżne, laboratorium, grupa 1, wtorek 12.15-13.45

ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021)-Współbieżne-lab-gr3-wtorek-14

Programowanie współbieżne  laboratorium, wtorek godz. 14.00-15.30

ATC-WMFI-INF-L3DZ-(2020/2021)-Współbieżne-wykład

Programowanie współbieżne, wykład

ATC-WMFI-INFP-L3DZ-(2020/2021)-ASD-wykład

Algorytmy  i struktury danych, Informatyka Praktyczna 2020/2021

ATC-WNS-PED-MU2DZ-(2019-2021) Seminarium magisterskie 2019/2021

 Kurs zawiera materiały wspomagające zajęcia dla studentów, umożliwia wymianę informacji między studentami i prowadzącą zajęcia, a także gromadzi prace studenckie wytworzone na zajęciach i przesłane do oceny.


Literatura

 Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
Penkowska G., Meandry e-learningu, DIFFIN, Warszawa 2010.
Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.
Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.
Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.

ATC-WNS-PED-MU2DZ-(2020/2022) Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie dla studentów pedagogiki 

Edukacyjne zastosowanie komputerów - pedagogika_2021 semestr letni

kurs adresowany do studentów I roku pedagogiki specjalnej w roku akademickim 2018/19 w semestrze zimowym


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
Proponowane materiały i artykuły dostępne w sieci i na platformie edukacyjnej
McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
Siemieniecki B. (red.) Pedagogika medialna, t 1 i 2, Adam Marszałek, Toruń 2007
Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010
B. Literatura uzupełniająca
Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych, PWN, Warszawa 2010
Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001

 

Media w edukacji - fakultet_ Wczesna Edukacja_ 2018_semestr letni

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci poznają rolę mediów w edukacji i ich znaczenie: zdrowotne, społeczne, prawne i emocjonalne oraz konteksty zagrożeń ze strony mediów. Nabywają umiejętność krytycznej oceny zarówno teoretycznych założeń, jak i praktycznych rozwiązań wpływu mediów na człowieka. Wiedzę na temat zagrożeń prezentują w przygotowanym przez siebie projekcie.​<span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman" :;"="">


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

 • Desmurget M., Teleogłupianie, Czarna Owca, Warszawa 2012
 • Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat: możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak,Warszawa 2009
 • Small G., Vorgan G., iMózg, Vesper, Poznań 2011

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

 • Spitzer M., Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013
 • Carr B., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion 2013
 • Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Krakow 2010

B. Literatura uzupełniająca

 • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2011
 • Baudrillard J., Pakt jasności. O inteligencji Zła, Warszawa 2005
 • <span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman" :;"="">Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław 2007
Rola mediów we współczesnym świecie

wykład 

Seminarium magisterskie 2016-2018

Seminarium magisterskie dla studentów pedagogiki


Literatura

Literatura podstawowa z zakresu Edukacji medialnej

 

 1. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2013
 3. Desmurget M., Teleogłupianie, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012
 4. Gajda J., Media w Edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005
 5. Goban – Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1991
 6. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007
 7.  Kvale S., Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego., Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004
 8. Levinson P., Nowe, nowe media., Wydawnictwo WAM, Kraków 2010
 9. Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
 10. Penkowska G., Komputery w Edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 11. Penkowska G. Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010,
 12. Penowska G. (red.), Społeczne konteksty Edukacji Medialnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013
 13. Penkowska G., (red.), Fenomen Facebooka, Katedra, Gdańsk 2014
 14. Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001
 15. Siemieniecki B.(red.), Pedagogika Medialna T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 16. Siemieniecki B.(red.), Pedagogika Medialna T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 17. Siemieniecki B.(red.), Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003
 18. Smal G., Vorgan G., iMózg, Jak przetrwać technologiczna przemianę ludzkiej umysłowości, Wydawnictwo Vesper 2011
 19. Sptzer M., Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra Literatura 2013
 20. Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań 2005
Seminarium magisterskie 2018_2020

 

 1. Kształcenie przez Internet –rodzaje, modele, praktyczne realizacje
 2. Nowoczesne technologie w procesie kształcenia – rola, funkcje, dydaktyka mediów
 3. Rodzina w dobie nowoczesnych technologii – nowy wymiar rodziny, funkcje współczesnej rodziny, rodzina w mediach
 4. Media a patologie – zagrożenia zdrowotne, emocjonalne, społeczne, prawne itd.
 5. Dziecko i media - wpływ reklamy na kształtowanie postaw
 6. Projekty edukacyjne –rola, rodzaje, cele i zadania projektów,
 7. Komputer w edukacji osób niepełnosprawnych
 8. Rola mediów w stymulowaniu twórczości dzieci
 9. Media w wymiarze społecznym i indywidualnym

Literatura
 1. Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 2. Penkowska G., Meandry e-learningu, DIFFIN, Warszawa 2010
 3. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 4. Siemieniecki B. (red) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki 1,2. PWN, Warszawa 2007.
 5. Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.
 6. Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001. 
Zagrożenia ze strony mediów_ pedagogika specjalna 2018_sem. letni

Studenci poznają zdrowotne, społeczne, prawne i emocjonalne konteksty zagrożeń ze strony mediów. Nabywają umiejętność krytycznej oceny zarówno teoretycznych założeń, jak i praktycznych rozwiązań wpływu mediów na człowieka.


Literatura

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Desmurget M., Teleogłupianie, Czarna Owca, Warszawa 2012

Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat: możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak,

Warszawa 2009

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Carr B., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion 2013

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007

B. Literatura uzupełniająca

Spitzer M., Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013

Baudrillard J., Pakt jasności. O inteligencji Zła, Warszawa 2005

Mikrobiologia ogólna ćwiczenia

Materiały do ćwiczeń z Mikrobiologii ogólnej.

Zawierać też będą testy od następnego tygodnia ruszamy z Ćwiczeniem 5 i weryfikacją wiedzy w formie testów.

Translatorium językowe (angielski)

Translatorium językowe z języka angielskiego dla studentów historii II stopnia


Literatura

Opracowania historyczne oraz teksty źródłowe.

Elementy nauk politycznych

Elementy nauk politycznych, jakimi się tutaj zajmiemy to: przegląd głównych ideologii (i/lub doktryn) politycznych, których popularne opracowanie znajdujemy w książce Heywooda pt. Ideologie polityczne.

filozofia polityki

ten wariant to samouczek

filozofia religii

Wykład konwersatoryjny dla 2 lic na kierunku religioznawstwa - Wydział Historyczny UG

kurs testowy A.Heba 2021
Cytogenetyka
Doctoratorium for Biotechnology
Genetyka człowieka
NBP- Podstawy genetyki człowieka 2020/21
Podstawy genetyki człowieka

Część kursu Podstawy genetyki człowieka dla Neurobiopsychologów - na czas pracy zdalnej w związku z zagrożeniem COVID-19

Wprowadzenie do tłumaczeń biomedycznych
2020/21 - SEM. LETNI – DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ (W) – D - gr.:S54-01
2020/21 - SEM. LETNI – HOW TO SURVIVE THE COVID FINANCIAL CRISIS…(WDW) – D
2020/21 - SEM. LETNI – INVESTMENT, CORPORATE, RETAIL AND PRIVATE BANKING PRINCIPLES (WDW) – D
2020/21 - SEM. LETNI – PODATKI I UBEZPIECZENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – D – GR. KITHSSM II
2020/21 - SEM. LETNI – PRAWO FINANSOWE DLA MAKLERÓW (W) – D – gr.:S31-21
2020/21 - SEM. LETNI – PRAWO FINANSOWE DLA MAKLERÓW (W) – Z – gr.:N31-21
2020/21 - SEM. LETNI – UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE (W) – D - gr.: S21-31, S21-51, S21-52
2020/21 - SEM. LETNI – UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE (W) – Z - gr.: N21-21, N21-31, N21-51, N21-52
2020/21 - SEM. LETNI – UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE (W) – Z - gr.: PiDPLZ2
2020/21 - SEM. LETNI – UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM (W) – D - gr.: S44-01
2020/21 - SEM. LETNI – UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM (W) – Z - gr.: N44-01
2020/21 - SEM. LETNI – UBEZPIECZENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (W) – D - gr.:S33-51, S33-52
2020/21 - SEM. LETNI – UBEZPIECZENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (W) – Z - gr.:N33-51
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA I KORPORACYJNA - N
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA I KORPORACYJNA - S
Cyber war, cyber crime – new challenges for the global finance security - 2021 WDW
Cyber war, cyber crime – new challenges for the global finance security - WDW
FRAUDS, CRIMES AND MISSELLING –THE DARK SIDE OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL MARKET
FRAUDS, CRIMES AND MISSELLING –THE DARK SIDE OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL MARKET 2021
Podstawy teorii ryzyka i ubezpieczeń - 2020/21 - ZIMA D+Z
Prawo finansowe dla maklerów
TWORZENIE PRODUKTU UBEZPIECZENIOWEGO 2020/21 - ZIMA
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE - 2020 - N - PiDP
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE - 2020 - N 5 x GR
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE - 2020 L - S - W - 4 x GR
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE - 2020 L - S - W - PiDP - 2 x GR
Ubezpieczenia Gospodarcze - S- gr: PiDPLS2 - sem. letni 2020/21
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM 2020
Ubezpieczenia w działalności gospodarczej
Etyka w biznesie - studia niestacjonarne

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Etyka w biznesie", prowadzonego na Wydziale Zarządzania przez dr Renatę Płoską - studia niestacjonarne II stopnia, kierunek: Finanse i Rachunkowosć oraz Informatyka i Ekonometria.

Etyka w biznesie - studia stacjonarne

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Etyka w biznesie", prowadzonego na Wydziale Zarządzania przez dr Renatę Płoską - studia stacjonarne II stopnia, kierunek: Finanse i Rachunkowosć oraz Informatyka i Ekonometria.

Etyka w zarządzaniu - Psychologia pracy i biznesu

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Etyka w zarządzaniu", prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych przez dr Renatę Płoską - studia  stacjonarne - jednolite studia magisterskie, kierunek: Psychologia, specjalność: Psychologia pracy i biznesu.

Etyka w zarządzaniu - studia niestacjonarne

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Etyka w zarządzaniu", prowadzonego na Wydziale Zarządzania przez dr Renatę Płoską - studia niestacjonarne II stopnia, kierunek: Zarządzanie.

Etyka w zarządzaniu - studia stacjonarne

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Etyka w zarządzaniu", prowadzonego na Wydziale Zarządzania przez dr Renatę Płoską - studia stacjonarne II stopnia, kierunek: Zarządzanie.

Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego", prowadzonego na Wydziale Zarządzania przez dr Renatę Płoską - studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne.

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - studia niestacjonarne Zarządzanie

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Podstawy nauki o przedsiębiorstwie", prowadzonego na Wydziale Zarządzania przez dr Renatę Płoską - studia niestacjonarne I stopnia, kierunek: Zarządzanie.

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - studia stacjonarne Zarządzanie

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Podstawy nauki o przedsiębiorstwie", prowadzonego na Wydziale Zarządzania przez dr Marzennę Czerwińską i dr Renatę Płoską - studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Zarządzanie.

Seminarium licencjackie - studia stacjonarne ZRP
Seminarium magisterskie - studia niestacjonarne ZRP
Społeczna odpowiedzialność biznesu - studia niestacjonarne

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Społeczna odpowiedzialność biznesu", prowadzonego na Wydziale Zarządzania przez dr Renatę Płoską - studia niestacjonarne I stopnia, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie organizacjami.

Społeczna odpowiedzialność biznesu - studia stacjonarne

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Społeczna odpowiedzialność biznesu", prowadzonego na Wydziale Zarządzania przez dr Renatę Płoską - studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie organizacjami.

Współpraca w biznesie - studia stacjonarne

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu "Współpraca w biznesie", prowadzonego na Wydziale Zarządzania przez dr Renatę Płoską - studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa.

ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Architektura krajobrazu
ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Architektura krajobrazu_Ćw_Gr.1
ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Architektura krajobrazu_Ćw_Gr.2
ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Architektura krajobrazu_Ćw_Gr.3
ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Architektura krajobrazu_Ćw_Gr.4
ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Architektura krajobrazu_Ćw_Gr.5
ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Historia Urbanistyki

Wykłady z przedmiotu "Historia urbanistyki" odbywają się na Teamsach we wtorki w godz. 8.00-9.35,

a konsultacje - we wtorki, w godz. 15.15-16.15 i w środy 12.00-13.00.

Zajęcia prowadzi dr inż. arch. Joanna Poczobut (joanna.poczobut@ug.edu.pl).


ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Historia Urbanistyki_Gr.A
ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Historia Urbanistyki_Gr.B
ATC-WOiG-GP-L3DZ-(2020/2021) Historia Urbanistyki_Gr.C
ATC-WOiG-GP-MU2DZ-(2020/2021) KŚPiK Ćw. Gr.A
ATC-WOiG-GP-MU2DZ-(2020/2021) KŚPiK Ćw. Gr.B
ATC-WOiG-GP-MU2DZ-(2020/2021) KŚPiK wykład
Historia urbanistyki

Wydział Oceanografii i Geografii UG --- Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna --- I stopień, I rok --- 2019/20

 

Przedmiot: HISTORIA URBANISTYKI 

Prowadzenie zajęć: dr inż. arch. JOANNA POCZOBUT (joanna.poczobut@ug.edu.pl)

Genetyka behawioralna

Określenie cechy jako właściwości organizmu czyli behawioru możliwego do odróżnienia. Czy behawior jest cechą jakościową czy ilościową?

Koncepcja "Nature versus Nurture". Kształtowanie zachowania przez geny i środowisko: problem współoddziaływania genotyp x środowisko. Dziedziczenie wzorców zachowań oraz zachowań emocjonalnych. Relacja geny – zachowanie się. Wpływ genów na zachowanie się. Zmiany w zachowaniu wywołane defektem pojedynczego genu, zmiany poligeniczne, zmiany związane ze zmianą struktury i liczby chromosomów. Przykłady oczywistych zmian (w behawiorze) monogenowych zwierząt i człowieka. Genetyczne korelaty zaburzeń zdrowia psychicznego. Genotyp a agresja. Behawioralna epigenetyka.


ABC przedsiębiorczości

Kurs wspierający przedmiot ABC przedsiębiorczości (Wydział Chemii) 

BPE

Kurs wspierający przedmiot  Projektowanie biznesu ekologiczmnego 


Literatura

TBA

Entrepreneurship and Business Success

Kurs powstały w ramach projektu Uniwersytet Jutra, adresowany do studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

Osobą kontaktową odpowiedzialną za kurs jest dr Andrzej Poszewiecki (poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl)


The course has been created as a part of the Tomorrow University project. If you want to enroll on the course, please e-mail Andrzej Poszewiecki (poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl) to get a password.


Literatura

brak

Kreatywność

Kreatywność


Literatura

1) E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Wyd. GWP, Gdańsk 2008

2) E. Nęcka, Psychologia twórczości, Wyd. GWP, Gdańsk 2003 

Kreatywność - Chemia

Kurs wspomagający przedmiot na Wydziale Chemii. 


Literatura

E. Nęcka - Trening twórczości, GWP 2012 

 

 

Kreatywność biznesowa 2018

Kreatywność biznesowa 2018

Wydział Chemii 


Literatura

TBA

Makroekonomia II

Kurs wspierający przedmiot Makroekonomia II dla studiów niestacjonarnych r. akade. 2019/2020

Makroekonomia III

Kurs wspierający wykłady z przedmiotu Makroekonomia III

Makroekonomia III_stacjonarne

Kurs wspierający wykłady z przedmiotu Makroekonomia III

Makroekonomia_WZ_2020

Materiały dla wykładu z Makroekonomii na WZ

Marketing bezpośredni

Materiały do wykładu z przedmiotu "Marketing bezpośredni  i interaktywny".


Literatura

Zostanie dodana

Marketing bezpośredni - PDW_niestacjonarne

Kurs z zakresu marketingu bezpośredniego 


Literatura

M. Trojanowski, Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty, PWE, Warszawa 2010 

Marketing polityczny i terytorialny

Kurs wspierający przedmiot Marketing polityczny i terytorialny.

Marketing polityczny i terytorialny_niestacjonarne_PDW Informacje dla studentów uczestniczących w przdmiocie Marketing polityczny i samorządowy
Literatura
Sergiusz Trzeciak, Kampania wyborcza
Modele biznesowe

Informacja wspomagające kurs Modele biznesowe 

Przedsiębiorczość akademicka

Kurs z zakresu przedsiębiorczości akademickiej 


Literatura

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa, 2006
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Polityka i zasady, PWE, Warszawa 1992
L. Lewandowska, Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, ODDK, Gdańsk 1999
L. Lewandowska, Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, ODDK, Gdańsk 2001
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
M. Porter, Strategia konkurencji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994

Przedsiębiorczość innowacyjna_PDW_niestacjonarne

Kurs dotyczącu przedsiębiorczości. 


Literatura

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2006 

Przywództwo w zarządzaniu projektami

Przedmiot do wyboru 


Literatura

G.C. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009

D. Goleman, R. Boyatzis, A. Mckee, Naturalne przywództwo, Jacek Santorki - Wydawnictwo Biznesowe, Warszawa 2002

Public relations Materiały do PDW Public relations
Literatura

Budzyński W., Zarządzanie wizerunkiem firmy, Warszawa 2002, SGH.

Tworzydło D., Public relations – nie tylko Facebook, Rzeszów 2013, Newsline.

Wojcik K., Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2013, Wolters Kluwer Polska.


Seminarium licencjackie_MEM

Kurs seminarium MEM


Literatura

Podana w trakcie zajęć

Seminarium_magisterskie_BiTE

Kurs wspomagający seminarium BiTE

Symulacje i gry_dzienne

Kurs wspomagający przedmiot Symulacje i gry menadżerskie na studiach dziennych 

Symulacje i gry_niestacjonarne

Kurs wspomagający  dla przedmiotu Symulacje i gry menadżerskie_niestacjonarne

Własność intelektualna

kurs z przedmiotu własność intelektualna 


Literatura

TBA

Własność intelektualna_niestacjonarne

Kurs wspomagający dla wykładu Własność intelektualna (studia niestacjonarne)

Wstęp do przedsiębiorczości_Chemia

Wykład dla przedmiotu Wstęp do przedsiębiorczości (Chemia)


Literatura

J. Cieślik - Przedsiębiorczość dla ambitnych 

Wstęp do przedsiębiorczości_Ochrona środowiska

Wykład dla studentów Wydziału Chemii - Ochrona środowiska 


Literatura

J. Cieślik - Przedsiębiorczość dla ambitnych

Zarządzanie ludźmi_Biznes chemiczny

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Zarządzanie ludźmi w małej firmie. 

Zarządzanie małą firmą

Kurs wspomagający dla przedmiotu Zarządzanie małą firmą (Wydział Chemii)

ZMP

Kurs z przedmiotu Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 


Literatura

TBA

ZMP_niestacjonarne

Kursu pomocniczy dla przedmiotu Zarządzanie małym przedsiębiorstwem (studia niestacjonarne) 

ATC-WOiG-GEOL-L3DZ-(2020/2021) Petrografia wykład i ćwiczenia
ATC-WOiG-Mineralogia z elementami krystalografii - wykład

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. PG

mpru@pg.edu.pl

Literatura:

• Bolewski A. - Mineralogia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990
• Bolewski A., Manecki A. - Rozpoznawanie minerałów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990
• Bolewski A. , Manecki A. - Mineralogia szczegółowa. Wyd. Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa, 1993
• Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W. - Mineralogia ogólna, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1990
• Penkala T. - Elementy mineralogii i krystalografii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1961

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny z materiału wykładowego w formie testu a, b, c. Będzie 12 pytań każde za 1 punkt.


Geografia religii kurs wspomagający przedmiot geografia religii
Literatura

do uzupełnienia

Geografia religii świata

Cerkwie, gurdwary, kościoły, kręgi kamienne,
meczety, stupy
i inne obiekty sakralne to wielowątkowy element
krajobrazu planety Ziemia. Kto i co decyduje
o lokalizacji miejsc kultu? Jak odróżnić turystę od
pielgrzyma? Dlaczego niektóre góry, rzeki, drzewa,
zwierzęta uważane są za święte? Na te pytania
szuka wyjaśnień geografia religii, badając
współczesne funkcje miejsc świętych, wpływ
środowiska przyrodniczego na systemy religijne, czy
konflikty związane z procesami sakralizacji i
desakralizacji przestrzeni publicznych

Mapa religijna świata

kurs wspomagający konwersatorium

Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego
Partycypacja społeczna
Przestrzeń kulturowa
System społeczno-kulturowy Pomorza
Błędy i analiza statystyczna w analityce chemicznej  
 1. Podstawy metrologii i dokumentowanie wyników [1 h]
  Pomiar; skale pomiarowe; cyfry znaczące; zasady zaokrąglania liczb; dokumentowanie wyników pomiaru.
 2. Charakterystyka pojedynczej zmiennej [2 h]
  Miary tendencji centralnej i rozrzutu wyników; rozkład normalny; prezentacja rozkładu wyników w formie szeregu rozdzielczego i histogramu; kontrola danych za pomocą statystyk opisowych; identyfikacja punktów odbiegających za pomocą testu Q-Dixona, t-Studenta i reguły 3 sigma.
 3. Określanie błędu oraz niepewności pomiaru [1 h]
  Pojęcie błędu a niepewność pomiaru; błąd względny i bezwzględny; źródła niepewności pomiaru; standardowa niepewność pomiaru, całkowita standardowa niepewność pomiaru, niepewność rozszerzona; szacowanie niepewności standardowej pomiarów bezpośrednich; prawo propagacji niepewności; procedura szacowania niepewności dla pomiarów pośrednich.
 4. Podstawy statystyki [3 h]
  Populacja generalna a próba statystyczna; zasady testowania hipotez statystycznych; rozkład Fishera; test Snedecora; rozkład t-Studenta; test t-Studenta: porównanie średniej z wartością zadaną, porównanie dwóch średnich (przy równych i różnych wariancjach), test dla par wiązanych; jednoczynnikowa analiza wariancji.
 5. Korelacja i regresja liniowa [1 h]
  Pojęcie korelacji pomiędzy zmiennymi; współczynnik korelacji; idea regresji liniowej; wyznaczanie współczynników regresji metodą najmniejszych kwadratów; miary jakości dopasowania modelu; estowanie istotności statystycznej modelu poszczególnych współczynników regresji; modele dla danych kontrolowanych i niekontrolowanych; plany czynnikowe.
 6. Analiza podobieństwa  [2 h]
  Pojęcie podobieństwa obiektów i zmiennych; miary odległości; macierz odległości; metody wyrażania odległości między skupieniami; problem równego wkładu poszczególnych zmiennych i standaryzacja zmiennych; hierarchiczna analiza wiązkowa.
 7. Zaliczenie [1 h]

Literatura

Chemometria w analityce chemicznej <p><span lang="PL">Chemometria jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, bez której trudno wyobrazić już sobie współczesne badania. Zajmuje się teorią planowania doświadczeń oraz wykonywania pomiarów, a także rozwija techniki wydobywania użytecznej informacji z danych pomiarowych. Wywodzi się z metod modelowania matematycznego i statystyki.</span></p><p><span lang="PL"></span></p><p><span lang="PL">Celami dydaktycznymi są:</span></p><p><span lang="PL"></span></p><p><span lang="PL">1/ Zapoznanie się z nowymi możliwościami płynącymi z zastosowania metod chemometrycznych w chemii.</span></p><p><span lang="PL">2/ Zdobycie umiejętności posługiwania się najważniejszymi metodami chemometrycznymi (wykonywanie analiz i interpretacja uzyskanych wyników).</span></p><p><span lang="PL">3/ Zapoznanie się z dostępnym oprogramowaniem realizującym metody chemometryczne.<br style="" /><br style="" /></span></p><br />
Literatura
Brak
Chemometria w badaniach naukowych  
Literatura
 
MATLAB, Statistica, R i Origin w statystyce i chemometrii Brak
Literatura
Brak.
Metody statystyczne w chemii <p style="text-align:justify;"><strong><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Cele przedmiotu</span></strong></p><ul><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Zaznajomienie studentów z podstawami metrologii i zasadami dokumentowania wyników, podstawowymi metodami opisu statystycznego oraz metodami szacowania niepewności pomiarów.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">Kształc</span>enie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń i testów statystycznych oraz szacowania błędu pomiarowego.</li><li>Kształcenie umiejętności doboru odpowiednich metod statystycznych do specyfiki badanego problemu.</li></ul>
Literatura
<ul><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">A. Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.</span><em><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;"></span></em></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz i in.: „Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992 lub wersja starsza tej książki zatytułowana „Metody statystyczne dla chemików”.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;">P. </span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;color:black;">Konieczka, J. Namieśnik i in.: Ocena i kontrola jakości wyników analitycznych. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego, Gdańsk 2004.&nbsp;</span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;"></span></li></ul><br />
Metody walidacji (edycja 2011/2012) Brak
Literatura
Brak
Modelowanie w naukach o środowisku  
Literatura
 
Statystyka cz. II <p>Celem przedmiotu jest nauczenie studenta prawidłowego zaplanowania eksperymentu oraz doboru i stosowania różnych metod analizy statystycznej oraz praktycznego posługiwania się współczesnym oprogramowaniem statystycznym.</p>
Literatura
<div style="padding-top:1px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:-1px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-color:#ffffff;font-size:0.75em;line-height:1.5;"><ul style="padding-left:2.5em;margin-top:0cm;" type="disc"><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Mazerski J. Podstawy chemometrii. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Dobosz M. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.</span></li><li><span lang="PL" style="font-size:x-small;">Łomnicki A. 2007. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. III. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.</span></li></ul></div>
Archeologia powszechna II - Neolit

Kurs wspomagający ćwiczenia na II roku studiów I stopnia na kierunku archeologia


Literatura

     P. Bieliński, Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, Warszawa 1985.

     N. Cauve, P. Dolukhanov, J. K. Kozłowski, J.-L. van Berg, Le Néolithique en Europe, Paris 2007.

     A. Czekaj-Zastawny, Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły, Kraków 2008.

     Ch. Fowler, J. Harding, D. Hofmann (red.), The Oxford Handbook of Neolithic Europe, Oxford 2015.

A. Gopher, S. Abbo, S. Lev-Yadun, The "when", the "where" and the "why" of the Neolithic revolution in the Levant, Documenta Praehistorica 28, 2001, 49–61.

M. Kaczanowska (red.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi, Kraków 2006.

J. Kamieńska, J. K. Kozłowski, Entwicklung und Gliederung der Lengyel- und Pogar-Kulturgruppen in Polen, Warszawa-Kraków 1990.

J. Kmieciński (red.), Pradzieje ziem polskich, t. I, Warszawa-Łódź 1989 (o neolicie).

J. K. Kozłowski (red.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy, Kraków 1996.

J. Kruk, S. Milisauskas, Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków 1999.

M. Nowak, Drugi etap neolityzacji ziem polskich, Kraków 2009.

C. Perlès, An alternate (and old-fashioned) view of Neolithisation in Greece, Documenta Praehistorica 30, 2003, 99–113.

S. Rzepecki, Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Poznań 2004.

Metodologia interpretacji archeologicznych

Kurs wspomagający ćwiczenia specjalizacyjne na kierunku archeologia, studia 2 stopnia stacjonarne, semestr 4


Literatura

J. Bintliff, M. Pearce (red), The Death of Archaeological Theory?, Oakville, Conn. 2011.

A. Buko, P. Urbańczyk P. (red.), Archeologia w teorii i praktyce, Warszawa 2000 (Cz. II– Teoria,
s. 65-226).

V. G. Childe, O rozwoju w historii, Warszawa 1963.

V. G. Childe, Postęp a archeologia, Warszawa 1954.

B. Gediga, W. Piotrowski, Archeologia kultura ideologie, Biskupin-Wrocław 2004.

O. J. T. Harris, C..N. Cipolla, Archaeological Theory in the New Millennium: Introducing Current Perspectives, Abingdon, Oxon, New York 2017.

I. Hodder, Czytanie przeszłości, Poznań 1995.

I. Hodder (red.), Archaeological Theory Today, Cambridge 2001.

M. Johnson, Teoria archeologii, Kraków 2013.

S. Kurnatowski, M. Kobusiewicz M.(red.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań 2000.

J. Lech, F. M. Stępniowski (red.), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa 1999.

H. Mamzer, Archeologia i dyskurs, Poznań 2004.

D. Minta-Tworzowska, Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych, Poznań 1994.

J. Ostoja-Zagórski, Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka?, Poznań 1997.

M. S. Przybyła, Teoria ewolucji w archeologicznych badaniach nad dawnymi społeczeństwami, Kraków 2014.

W. Rączkowski, Archeologia lotnicza. Metoda wobec teorii, Poznań 2002.

C. Renfrew, P. Bahn P., Archaeology. The Key Concepts, London, New York 2005.

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002.

S. Tabaczyński (red.), Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa, Warszawa 2000.

S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań 2012.

B. G. Trigger, A history of archaeological thought, Cambridge 1989.


Metodyka badań terenowych wykład

Kurs online z metodyki badań terenowych dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia

Wstęp do pradziejów powszechnych - ćwiczenia

Kurs wspomagający ćwiczenia na I roku studiów I stopnia na kierunku archeologia


Literatura
 • Ciesielska, A., Społeczeństwa Europy pradziejowej. Podręcznik dla studentów archeologii i historii, Poznań 2011.

 • Godłowski K., Kozłowski J. K., Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1976.

 • Kaczanowski, P., Kozłowski, J. K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Wielka historia Polski, t. 1, Kraków 1998.

 • Kozłowski, J.K., Prehistoria, Encyklopedia historyczna świata, t. 1, Kraków 1999.

 • Ostoja-Zagórski J., Najstarsze dzieje ziem polskich, Bydgoszcz 2005.

 • Ostoja-Zagórski J., Polska w starożytności (500 000 lat p.n.e. - 500 lat p.n.e.), Poznań 1998.


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.