Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript [lab]

Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript [lab]

System operacyjny LINUX

System operacyjny LINUX [lab]

Computationtional nanoscience: QSAR, quantum-mechanical and protein-ligand docking methods

To get understanding about nanotechnology, nanoscience, nanomaterials areas. Acquire specific knowledge about computational approaches in nanomaterials’ characterization, analysis and modelling. Students will get basic knowledge on application of quantum-mechanical, quantitative structure-activity relationship (QSAR) and protein-ligand methods for nanoparticles analysis and modelling. In addition, students will learn about some mechanisms of nanomaterials’ activity and toxicity, computational methods of assessing toxicity and predictive toxicity models developing.


Literatura

A. Primary literature:

1. Principles of Nanotechnology. Molecular-Based Study of Condensed Matter in Small Systems

By G Ali Mansoori (University of Illinois at Chicago, USA), Worldscientific, 2005

2. D. YOUNG, in “Computational Chemistry, A Practical Guide for Applying Techniques to Real World Problems” (Wiley-Interscience, New York, 2001).

Leach, Andrew R., Gillet, V.J. An Introduction to Chemoinformatics, Springer, 2007, 256 pages

 

B. Supplementary literature:

Nanoscience and Advancing Computational Methods in Chemistry: Research Progress

By Eduardo A. Castro and A.K. Haghi, 2012, 321 pages.

PNJA: Fonetyka

This course replaces in-person classes until they are resumed.

Practical English: Pronunciation

This is an online course meant to replace in-person Pronunciation classes until they are resumed.

2019-20 Sommer IMA-T Übersetzungen A-C (allgemeine Texte)

Lehrwerk "SCHRITTE"  - Übersetzungen A-C (allgemeine Texte)

2019-20 Sommer IMA-T Übersetzungen A-C (audiovisuelle Texte)

audiovisuelle Texte

2019-20 Sommer IMA-T Übersetzungen A-C (informative Texte)
2019-20 Sommer IT im Unternehmen (BG)

Przydatne narzędzia i funkcje programów

2019/20 lato IT Amerykanistyka

MS Word / MS Excel / WFA / MS PP vs Prezi / Hot Pot / Paint 3D

2019/20 lato IT w pracy tłumacza (Germanistyka TRANS)

narzędzia wspomagające tłumaczenie pisemne:

WFA, WF PRO, OCR, Irfanview, MS Word

2019/20 lato Lektorat DE ANGLISTYKA (niestacjonarne)

Lektorat języka niemieckiego: A2-B1

2019/20 lato Lektorat DE ANGLISTYKA (stacjonarna)
PRZYKŁADY zastosowania HOT Potatoes dla AMERYKANISTYKI

TESTY Hot Potatoes dla POSTACI


Literatura

TESTY Hot Potatoes dla POSTACI

testx

test1

testz

testz

SP Podatki i prawo podatkowe

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej –  dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji. wsród materiałów znajdują się, według wyboru wykładowców prezentacje, orzeczenia, pozycje literatury uzupełniającej, pytnai kontrolne uznane przez nich za istotne


Literatura

Podatki. Ujednolicone przepisy, Wydawnictwo Legis- Prawo i Ekonomia, stan prawny na październik 2018

Auditor ISO 9001 - ćwiczenia (gr. 314, studia niestacjonarne) Kurs przygotowuje do egzaminu zewnętrznego na auditora wewnętrznego ISO 9001
Obejmuje następujące tematy:
Wymagania normy ISO 9001
Wymagania normy ISO 19011
Zadania i rola auditora
Przebieg i planowanie auditu, procedura auditu, pytania auditowe
Symulacje auditowe

Literatura
Podana na wykładzie.
Auditor wewnętrzny ISO 14001 kopiuj 1
Jakość usług II - studia stacjonarne i niestacjonarne (gr. 435, 414)  Jakość usług
Literatura
 Podana na wykładzie
Modele doskonałości - ćw. 314  
Literatura
 Podana na wykładzie
Ocena oddziaływania na środowisko Celem kursu jest przekazanie studentom informacji na temat metodologii OOŚ oraz jej praktycznego zastosowania. Podczas zajęć studenci nabierają umiejętnośći: interpretacji społeczno - ekonomicznych aspektów zastosowania OOŚ; praktycznego zastosowania procedury OOŚ oraz stosowanych metod; zastosowania metod identyfikacji i analizy potencjalnych wpływów srodowiskowych;  tworzenia raportów OOŚ dla organizacji; oceny i analizy badanego przedsięwzięcia na środowisko. 
Literatura
<p>Obowiązuje literatura podana na wykładzie.</p>
Zarządzanie jakością II - ćwiczenia (grupa 314, studia niestacjonarne)  Praktyczne zajęcia pogłębiające wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzi zarządzania jakością.
Literatura
Podana na wykładzie. 
Technologie informacyjne 2016/2017

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych; praca w systemie Windows; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi - Internet Explorer. Posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów). Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel (arkusze, funkcje, tabele, wykresy). Grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej - funkcje programu PowerPoint. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem; bezpieczeństwo danych; prawa autorskie.

Kurs zawiera materiały stanowiące uzupełnienie zajęć prowadzonych w salach komputerowych w siedzibie Wydziału. Materiały zostały przygotowane do samodzielnego zapoznania się przez studentów, zaś przedstawione zadania do wykonania przez uczestników kursu.


Literatura

Literatura zostanie podana podczas trwania zajęć w salach komputerowych Wydziału.

Małgorzata -kurs treningowy

Pierwsze spotkanie w dniu 30. 10. 2013 r.

Dla kogo e-lerning?

Jak zacząć?

...

 


Literatura
  • cheekyG. Penkowska, Komputer w edukacji, Wyd. UG, 2011.

 

Technologie informacyjne

W trakcie trwania kursu nabędą państwo zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane umiejętności z zakresu obsługi programów pakietu Microsoft office (Word, PowerPoint, Excel). Pozwoli to państwu edytować dowolny tekst zgodnie z własnymi potrzebami, tworzyć rozbudowane prezentacje multimedialne z zastosowaniem animacji i nie tylko, a także edytować bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych. Przejście kursu w znacznym stopniu ułatwi poprawne edytowanie tekstu w kontekście późniejszych prac naukowych np. pracy magisterskiej. Pozwoli również bezproblemowo wykonywać wszelkie operacje dotyczące obróbki danych związanych z  późniejszą działalnością naukową, jak również tworzyć profesjonalne prezentacje, które będą mogli państwo przedstawiać w szerszym gronie słuchaczy.

Szkolenie z obsługi Panelu Nauczyciela dla nauczycieli akademickich Szkolenie z zakresu obsługi Panelu Nauczyciela
Literatura
Brak.
Przekład literatury brytyjskiej i amerykańskiej XX i XXI wieku

Analiza tekstów literackich przeznaczonych do tłumaczenia, wybranych przez prowadzącego; modyfikowanie tekstu przekładu – usuwanie elementów oryginału, dodawanie elementów, przebudowa zdań, rozbijanie długich zdań, bądź też łączenie zdań krótkich; porównanie przekładu z oryginałem; praca ze słownikami internetowymi, zarówno jednojęzycznymi, jak i dwujęzycznymi; praca ze źródłami internetowymi umożliwiającymi wszechstronne zrozumienie przekładanego tekstu.


Literatura

1. Kubińska, O., W. Kubiński, (red.), Przekładając nieprzekładalne I, II i III, Gdańsk 2000, 2004, 2007

2. Hejwowski, K., Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko 2004

3. K. Lipiński ,,Mity przekładoznawstwa”, EGIS 2004

Przekład tekstów prasowych (III BA)

Zajęcia typu warsztatowego, podczas których tłumaczone będą wybrane teksty ze współczesnej prasy brytyjskiej i amerykańskiej. Fragmenty tekstów są tłumaczone przez studentów w domu, a podczas zajęć odbywa się ich drobiazgowa analiza, a cała grupa próbuje ustalić najlepszą i definitywną wersję tłumaczenia. W trakcie pracy omawiane są takie zagadnienia jak: 1) określenie i uchwycenie rejestru językowego, 2) naturalność brzmienia tekstu przełożonego i zjawisko nieizomorficzności struktur, 3) swoboda tłumacza i pojęcie wierności w przekładzie, 4) granice przekładalności, 5) osadzenie przekładu w dotychczasowej tradycji translartorskiej języka docelowego.


Literatura

Kubińska, O., W.Kubiński, (red.), Przekładając nieprzekładalne I, II i III, Gdańsk 2000, 2004, 2007

Hejwowski, K., Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko 2004

 K. Lipiński ,,Mity przekładoznawstwa”, EGIS 2004

E. Tabakowska ,,O przekładzie na przykładzie”, ZNAK 1999

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci

Przekład wydawniczy i audiowizualny - tłumaczenie literatury popularnej i dla dzieci


Literatura

Margolin, Proof Positive

Seminarium magisterskie II MA - 2020

Semiarium magisterskie

Tłum. wyd-audio. II MA 2019
Tłumaczenia audiowizualne A-B 2019

Przedmiot obejmuje przekład tekstów literackich - proza angielska i amerykańska XX i XXI wieku. 

Tłumaczenia praktyczne - translatoryka II BA
Tłumaczenia praktyczne-II-BA-2020
Tłumaczenia wydawnicze i AV w parze A-B
Tłumaczenia-praktyczne-I-BA-2020
Forum Centrum Informatycznego UG

Forum OI UG


Literatura

Brak.

Sylabusy przedmiotu - dyskusja Dyskusja na temat sylabusa przedmiotu

Literatura
 Rozporządzenie MNiSW w sprawie KRK
Najchłodniejsze substancje na ziemi oraz latające pociągi czyli w grupie siła


W tym kursie będziemy chcieli przedstawić wam zjawiska występujące w przyrodzie, dla których można powiedzieć, że całość to coś znacznie więcej niż suma wszystkich części.  W przystępny ale jednocześnie dość ścisły sposób opowiemy Wam o trzech takich zjawiskach:

1.      Ferromagnetyzm. Dlaczego niektóre ciała można namagnesować i efekt ten utrzymuje się przez długi czas?

2.      Nadprzewodnictwo. Co powoduje, że w niektórych materiałach zanika opór elektryczny i jak to wykorzystać do konstrukcji „latających pociągów”?

3.      Nadciekłość. Co się dzieje z substancjami, gdy oziębimy je do bardzo niskich temperatur?

Do wyjaśnienia tych zjawisk niezbędna jest znajomość podstaw teorii opisującej zjawiska zachodzące w mikroświecie. Okazuje się, że tutaj występują efekty, które są całkowicie sprzeczne z naszym codziennym doświadczeniem. Wyjaśnieniem tych zadziwiających własności zajmuje się teoria kwantów.

Plan:

1.      Krótkie wprowadzenie do mechaniki kwantowej.

2.      Jak zaobserwować efekty zakładane przez mechanikę kwantową: przejścia fazowe jako nieciągłe zmiany fizycznych własności.

3.      Ferromagnetyzm i jego matematyczny opis

4.      Nadprzewodnictwo jako (kwantowy) efekt nierozróżnialności pewnych cząstek

5.      „Latające pociągi” jako rezultat efektu Meissnera-Ochsenfelda

6.      Co to jest nadciekłość?

7.      O nieużyteczności klasycznych (niekwantowych) prób wyjaśnienia nadciekłości.

8.      Co to jest kondensat Bosego-Einsteina. Właściwe wyjaśnienie nadciekłości

9.      Więcej o mechanice kwantowej…

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału.

 


 

 


Gramatyka historyczna j. ang.

Ćwiczenia dla studentów


Literatura

Algeo, John and  Thomas Pyles. 2004 or earlier. The Origins and Development of the English Language. New York: Harcourt, Bruce &World.

Baugh, Albert C. & Thomas Cable. 2002 or earlier. A History of the English Language. London: Routledge.

Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. 2006. The English Language: a Linguistic History. Ontario: Oxford University Press.

Fennell, Barbara A.  2001. A History of English. A Sociolinguistic Approach. Malden, Oxford: Blackwell Publishing.

Hogg, Richard and David Denison (eds). 2008.  A History of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Reszkiewicz, Alfred. 1996. A Diachronic Grammar of Old English. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wełna, Jerzy. 2003. A brief Outline of the History of English. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

KZ IIBA naucz 20

Integrated skills for students of English Philology

Składnia PJN20

Kurs przeznaczony jest dla studentów filologii angielskiej o specjalności: przetwarzanie języka naturalnego

Writing II BA Tr 20

Writing for the 2nd year students of English Philology (translation BA)

Językoznawstwo ogólne Kurs składa się z trzech części. Dwie pierwsze (fonologia i składnia) skupiają się na strukturze i teorii języka. Cześć trzecia zachęca do spojrzenia diachronicznego. &nbsp;
Literatura
<p><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">1. </span><span lang="EN-GB" style="">HISTORICAL LINGUISTICS (FROM PROTO-INDO-EUROPEAN TO OLD ENGLISH)</span></p><p style="margin:6pt 0cm 0.0001pt 1cm;text-align:justify;text-indent:-1cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">&nbsp;Mallory, J.P. and D.Q. Adams. 2006. <em>The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. </em></span><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">Oxford</span><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">:<em> </em>Oxford University Press.</span></p><p style="margin:6pt 0cm 0.0001pt 1cm;text-indent:-1cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. 2007. <em>A Guide to Old English. </em>(<em>7</em><sup>th</sup>edn.). Malden, Oxford: Blackwell Publishing.</span></p><p><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-GB" style="">2. PHONOLOGY</span></p><p style="margin:6pt 0cm 0.0001pt 1cm;text-indent:-1cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;">Gussmann, Edmund. 2002. <em>Phonology: Analysis and Theory</em>. Cambridge: Cambridge University Press. </span><span lang="EN-US" style=""></span></p><p><span lang="EN-GB" style="">&nbsp;</span></p><p><span lang="EN-GB" style="">3. SYNTAX</span></p><p style="margin:0cm 0cm 6pt 1cm;text-indent:-1cm;line-height:115%;"><span lang="EN-GB" style="">&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;line-height:115%;letter-spacing:-0.2pt;">Radford, Andrew. 2009. <em>Analysing English Sentences: A Minimalist Approach.</em> Cambridge:<span style="">&nbsp; </span>Cambridge University Press.</span></p>

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.