Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-Seminarium II 1

Seminarium magisterskie, Oceanografia geologiczna, III, gr. 1

BioPython - programowanie
BioPython - Programowanie 20/21

Kurs przeznaczony dla studntów kierunku Bioinformatyka - III rok, I stopień.

Metodologia i źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy licencjackiej

Kurs dla Wydziału Ekonomicznego prowadzony przez:

Marietta Tiszbein

kontakt:

m.tiszbein@ug.edu.pl, tel. 58 523 32 14.


Literatura

Wykaz literatury:
Dudziak, Arkadiusz, Żejmo Agnieszka, Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008, ISBN 978-83-7251-787-6.
Sowińska, Bożena, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Poradnik, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2013, ISBN 978-83-61036-58-6.
Wojcik, Krystyna, Piszę akademicką pracę promocyjną-licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. 9 zm. i uzup., Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-83-264-1625-5.
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego [online], [przeglądany 11 lutego 2021], Dostępny w: http://www.bg.ug.edu.pl.
Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny [online], [przeglądany 11 lutego 2021], Dostępny w: http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/?lang=pl.

Metodologia i źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy magisterskiej

Kurs dla Wydziału Ekonomicznego prowadzony przez:

Marietta Tiszbein

kontakt:

m.tiszbein@ug.edu.pl


Literatura

Wykaz literatury:
Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Wyd. 2. popr., Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2009. 
Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa  2008. 
Pioterek P.,  Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Wyd. 3 zm. i uzup., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004. 
Wojcik, K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. 9. uzupełnione i zmienione , Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego [online], [przeglądany 11 lutego 2021], Dostępny w: http://www.bg.ug.edu.pl.
Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny [online], [przeglądany 11 lutego 2021], Dostępny w: http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/?lang=pl.

Funkcjonowanie gałęzi transportu
Marketing Ekonomia 2021 - studia stacjonarne

Dzień dobry, 

Zapraszam Państwa do udziału w egzaminie zerowym.

Czas trwania egzaminu 15 minut.

Jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Egzamin podstawowy odbędzie w dniu 15 czerwca (wtorek) o 10.00. Ostateczną oceną jest ta z ostatniego pisanego egzaminu.


Egzaminator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z Internetem czy prądem, etc.

Powodzenia Dariusz Tłoczyński

Marketing Kierunek Ekonomia
Transport lotniczy

Dzień dobry

2 NS2 EK 2020/2021 - Ekonomia międzynarodowa - kolokwium - mgr Tomasz Tomaszewski

2 NS2 EK 2020/2021 - Ekonomia międzynarodowa - kolokwium - mgr Tomasz Tomaszewski

2 SS2 EK 2020/2021 - Ekonomia międzynarodowa - kolokwium - mgr Tomasz Tomaszewski

2 SS2 EK 2020/2021 - Ekonomia międzynarodowa - kolokwium - mgr Tomasz Tomaszewski

ATC-WE-EKON-L3DZ-(2020/2021) PWOI IWG 3SS1 EK

Grupa ćwiczeniowa przedmiotu Podstawy wiedzy o innowacjach 

Błękitna biotechnologia mikroorganizmów <p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">&nbsp;&nbsp; W latach 80-tych ubiegłego wieku, zaczęto dostrzegać potencjał biotechnologiczny, jaki tkwi w mikroorganizmach morskich. Obecnie, zastosowanie nowoczesnych technik badawczych pozwala nam lepiej zrozumieć różnorodność taksonomiczną i funkcjonalną tych mikroorganizmów. Wiedza na temat produkowanych związków aktywnych biologicznie umożliwia przewidywanie skutków zdrowotnych i ekonomicznych występowania niektórych grup mikroorganizmów. Z drugiej strony mikroorganizmy morskie stanowią bogate źródło nowych substancji chemicznych, które mogą być wykorzystane w tworzeniu nowych leków, kosmetyków, alternatywnych źródeł energii i pożywienia, a także w rolnictwie (agrochemii).</span><span style="">&nbsp;</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tematyka proponowanego przedmiotu fakultatywnego pt. </span><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">„Błękitna biotechnologia mikroorganizmów” </span></em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">obejmuje kompleksowe podejście do badań nad zastosowaniem produktów metabolizmu mikroorganizmów morskich w biotechnologii – począwszy od metod pozyskiwania związków aktywnych aż po możliwości ich wykorzystania przez człowieka i wdrożenia w różne dziedziny gospodarki.</span></p><p><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Część teoretyczną kursu stanowić będą wykłady prowadzone zarówno przez naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki, jak i przedstawicieli biznesu. Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone w formie cyklu laboratoriów stanowiących jeden wspólny projekt realizowany przez grupę. </span><span style="color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Materiałem doświadczalnym&nbsp;będzie szczep bakterii wyizolowany ze środowiska morskiego. </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Wyniki doświadczeń prowadzone przez studentów zostaną zaprezentowane podczas Sympozjum Młodych Oceanografów.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Proponujemy zajęcia o charakterze </span><strong><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">interdyscyplinarnym</span></strong><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Tematyka obejmować będzie elementy, biologii molekularnej, proteomiki i metabolomiki, bioinformatyki oraz innych nowoczesnych technik analitycznych. Przedmiot ten doskonale wpisuje się w nurt biotechnologii morskiej (</span><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Blue Biotechnology</span></em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">), której głównym założeniem jest efektywna i zrównoważona strategia pozyskiwania związków biologicznie aktywnych z organizmów morskich.</span></p><p><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Celem planowanych zajęć jest wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. Kształcenie łączące w sobie różne dyscypliny naukowe z zastosowaniem innowacyjnych metod</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">stymuluje współczesną gospodarkę opartą na wiedzy. </span></p>
Literatura
<p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne. 2003, PWN, Warszawa.</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Silverstein R. M., Webster F.X., Kiemle D.J., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych. 2012, PWN, Warszawa.</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Słomski R., Przykłady analiz DNA. 2004, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;font-weight:normal;"></span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;font-weight:normal;">Bhakunii D.S., Rawat D.S., Bioactive marine natural products. 2005, Springer</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kraj A., Drabik A., Silberring J., 2012 </span><span style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Proteomika i metabolomika, Wyd. Uniw. Jagielońskiego</span><strong><span style="color:#4000a0;font-family:Times New Roman,Times,serif;">.</span></strong></span></span></p><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Stryer L., Biochemia. 2005, PWN, Warszawa </span>
Frazeologia francuska z teorii i praktyce
IT w dydaktyce
Teoria przekładu - 3 semestr Iberystyki (studia niestacjonarne)
  • Pierwsze przekłady (na przykładzie Biblii), okres filologiczny
  • Współczesne teorie przekładoznawcze
  • Proces tłumaczenia
Teoria przekładu - 3 semestr Iberystyki (studia stacjonarne)

- Historia de la traducción (traduciones de la Biblia)

- Teorías contemporáneas de la traducción

- Etapas de la traducción


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.