Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Economics of Virtual Worlds The aim of this course is to make students aquainted with the operation of digital
goods markets and the theoretical and practical apects of economics of virtual goods
in and outside of virtual worlds, as well as mechanisms that lay behind the successful
business models for virtual worlds. This course is going to take place in virtual
worlds- with the Second Life as a hub world. In between world travel is going to be
facilitated by world jumping technique. Presence in other worlds is required during
worldly economics overview. Participation in every world is going to be enabled by
incorporating an avatar agent.
Literatura
 Obligatory:
1. Rymaszewski M., Wagner J., Wallace M., Winters C., Ondrejka C.,
Batstone-Cunningham B., Second Life- The Official Guide, Linden Labs 2007
2. Creating Your World: The Official Guide to Advanced Content Creation for Second
Life, Sybex 2007
3. Anderson C., The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More,
Hyperion 2006

Facultative:
1. Journal of Virtual Worlds Research, www.jvwr.org
2. Varian H. R., Markets for information goods,
http://www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/japan/japan.pdf
3. Varian H. R., The information economy,
http://www.sims.berkeley.edu/~hal/pages/sciam.html
4. Lindner J., Gillespie J., Second Life: Zycie, miłosc, zarabianie pieniedzy, Best Press
2008
ATC-Seminarium II 1

Seminarium magisterskie, Oceanografia geologiczna, III, gr. 1

Metodologia i źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy licencjackiej.

Kurs dla Wydziału Ekonomicznego prowadzony przez:

Marietta Tiszbein

kontakt:

m.tiszbein@ug.edu.pl, tel. 58 523 32 14.


Literatura

Wykaz literatury:
Dudziak, Arkadiusz, Żejmo Agnieszka, Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008, ISBN 978-83-7251-787-6.
Sowińska, Bożena, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Poradnik, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2013, ISBN 978-83-61036-58-6.
Wojcik, Krystyna, Piszę akademicką pracę promocyjną-licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. 9 zm. i uzup., Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-83-264-1625-5.
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego [online], [przeglądany 10 czerwca 2020], Dostępny w: http://www.bg.ug.edu.pl.
Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny [online], [przeglądany 10 czerwca 2020], Dostępny w: http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/?lang=pl.


Metodologia i źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy magisterskiej.

Kurs dla Wydziału Ekonomicznego prowadzony przez:

Marietta Tiszbein

kontakt:

m.tiszbein@ug.edu.pl


Literatura

Wykaz literatury:
Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Wyd. 2 popr., 2009, ISBN 978-83-61464-13-6.
Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych, 2008, ISBN 978-83-7251-787-6.
Pioterek P.,  Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Wyd. 3 zm. i uzup., 2004, ISBN 83-7205-376-6.
Wojcik, K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. 8., ISBN 978-83-264-1625-5.

Strona domowa BUG http://www.bg.ug.edu.pl/index.phpSzkolenie biblioteczne 2020/2021

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku  jest obowiązkowe zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. Zostało przygotowane w formie online i będzie dostępne od 1.10.2020 r. do 30.06.2021 r. na stronie internetowej Biblioteki UG oraz na Portalu Edukacyjnym. Szkolenie biblioteczne składa się z części szkoleniowej oraz testu. Pozytywne zaliczenie testu powoduje aktywowanie konta bibliotecznego w ciągu 24 godzin.ATC-WE-EKON-L3DZ-(2020/2021) PWOI IWG 3SS1 EK

Grupa ćwiczeniowa przedmiotu Podstawy wiedzy o innowacjach 

Teoria optymlizacji II

Kurs wspomagający wykład  z teorii optymalizacji.


Literatura

Z.Galas, I.Nykowski, Zbiór zadań z programwania matematycznego

M.Brdyś, A. Ruszczyński, Metody optymalizacji w zadaniach

D. G. Luenberger, Teoria optymalizacji. BNI,1974.

Teoria Sterowania Kurs wspomagający wykład i ćwiczenia z teorii sterowania.
Literatura
S, Elaydi,&nbsp; An introduction to difference equations New York&nbsp; 1996.<br />E.D. Sontag,&nbsp; Mathematical Control Theory , New York 1998.<br />J.Zabczyk , Zarys Matematycznej Teorii Sterowania, Warszawa 1991.<br />
Błękitna biotechnologia mikroorganizmów <p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">&nbsp;&nbsp; W latach 80-tych ubiegłego wieku, zaczęto dostrzegać potencjał biotechnologiczny, jaki tkwi w mikroorganizmach morskich. Obecnie, zastosowanie nowoczesnych technik badawczych pozwala nam lepiej zrozumieć różnorodność taksonomiczną i funkcjonalną tych mikroorganizmów. Wiedza na temat produkowanych związków aktywnych biologicznie umożliwia przewidywanie skutków zdrowotnych i ekonomicznych występowania niektórych grup mikroorganizmów. Z drugiej strony mikroorganizmy morskie stanowią bogate źródło nowych substancji chemicznych, które mogą być wykorzystane w tworzeniu nowych leków, kosmetyków, alternatywnych źródeł energii i pożywienia, a także w rolnictwie (agrochemii).</span><span style="">&nbsp;</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Tematyka proponowanego przedmiotu fakultatywnego pt. </span><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">„Błękitna biotechnologia mikroorganizmów” </span></em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">obejmuje kompleksowe podejście do badań nad zastosowaniem produktów metabolizmu mikroorganizmów morskich w biotechnologii – począwszy od metod pozyskiwania związków aktywnych aż po możliwości ich wykorzystania przez człowieka i wdrożenia w różne dziedziny gospodarki.</span></p><p><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Część teoretyczną kursu stanowić będą wykłady prowadzone zarówno przez naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki, jak i przedstawicieli biznesu. Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone w formie cyklu laboratoriów stanowiących jeden wspólny projekt realizowany przez grupę. </span><span style="color:black;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Materiałem doświadczalnym&nbsp;będzie szczep bakterii wyizolowany ze środowiska morskiego. </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Wyniki doświadczeń prowadzone przez studentów zostaną zaprezentowane podczas Sympozjum Młodych Oceanografów.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Proponujemy zajęcia o charakterze </span><strong><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">interdyscyplinarnym</span></strong><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">. Tematyka obejmować będzie elementy, biologii molekularnej, proteomiki i metabolomiki, bioinformatyki oraz innych nowoczesnych technik analitycznych. Przedmiot ten doskonale wpisuje się w nurt biotechnologii morskiej (</span><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Blue Biotechnology</span></em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">), której głównym założeniem jest efektywna i zrównoważona strategia pozyskiwania związków biologicznie aktywnych z organizmów morskich.</span></p><p><span style=""></span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Celem planowanych zajęć jest wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. Kształcenie łączące w sobie różne dyscypliny naukowe z zastosowaniem innowacyjnych metod</span><span style="">&nbsp; </span><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">stymuluje współczesną gospodarkę opartą na wiedzy. </span></p>
Literatura
<p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne. 2003, PWN, Warszawa.</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Silverstein R. M., Webster F.X., Kiemle D.J., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych. 2012, PWN, Warszawa.</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Słomski R., Przykłady analiz DNA. 2004, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;font-weight:normal;"></span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;font-weight:normal;">Bhakunii D.S., Rawat D.S., Bioactive marine natural products. 2005, Springer</span></p><p style="text-autospace:none;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Kraj A., Drabik A., Silberring J., 2012 </span><span style=""><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Proteomika i metabolomika, Wyd. Uniw. Jagielońskiego</span><strong><span style="color:#4000a0;font-family:Times New Roman,Times,serif;">.</span></strong></span></span></p><span style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,Times,serif;">Stryer L., Biochemia. 2005, PWN, Warszawa </span>
General Translation <p style="text-align:justify;"><span style="">Kurs przekładu ogólnego stanowi wprowadzenie do kolejno proponowanych w ramach studiów kursów z przekładu tekstów humanistycznych i specjalistycznych. Ma na celu zapoznanie studentów z narzędziami dostępnymi w pracy tłumacza oraz specyfiką procesu tłumaczenia. Materiałem kursowym jest wybór autentycznych tekstów o znacznym zróżnicowaniu stylistycznym, napisanych głównie w języku angielskim, ale również w polskim. Wyselekcjonowane teksty mają za zadanie uświadomić studentom różnice rejestrów (język przewodników turystycznych, tekstów prasowych, popularnonaukowych, poradników oraz artykułów poświęconych architekturze), a jednocześnie nauczyć przekładu idiomatycznej angielszczyzny na idiomatyczną polszczyznę. Kurs obejmuje ponadto materiał z interpunkcji polskiej i angielskiej (UK) oraz polskiej fleksji, ze szczególnym uwzględnieniem odmiany imion własnych.</span></p>
Literatura
podana w zawartości kursu
Teoria przekładu - 3 semestr Iberystyki (studia niestacjonarne)
  • Pierwsze przekłady (na przykładzie Biblii), okres filologiczny
  • Współczesne teorie przekładoznawcze
  • Proces tłumaczenia
Teoria przekładu - 3 semestr Iberystyki (studia stacjonarne)

- Historia de la traducción (traduciones de la Biblia)

- Teorías contemporáneas de la traducción

- Etapas de la traducción

FACTORS INFLUENCING THE INCREASE IN WEALTH OF WESTERN EUROPE  W trakcie zajęć będą analizowane, omawiane różne czynniki, mechanizmy, zależności wpływające na wzrost bogactwa (gospodarczy) krajów europejskich w odróżnieniu od innych cywilizacji.
Literatura
 Bibliography
1.Cameron R., L.Neal, A Concise Economic History of the World, 4th ed., Oxford UP, 2003
-, Historia gospodarcza świata, KiW, Warszawa 2004
2. Goody Jack,Capitalism and Modernity, Polity, Cambridge 2004
- Kapitalizm i nowoczesność, Dialog, Warszawa 2006
3. Hicks J.R., Theory of Economic History, Oxford UP, 1979
-,Teoria historii gospodarczej, Wyd. A.Marszałek, Toruń 1995
4. Landes D., The Wealth and Poverty of Nations, Abacus, London 1999
-, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2000
5. van Loon H.W.,The Story of Mankind, Liveright 2000
-, Dzieje ludzkości, Alfa, Warszawa 2003
      6. Rifkin Jeremy, The European Dream, Penguin 2004
- , Europejskie marzenie, Nadir, Warszawa 2005
 
    
LAUREATES OF THE NOBEL PRIZE IN ECONOMICS kURS SKIERIOWANY JEST DO STUDENTÓW, KTÓRZY ZAPOZNALI SIĘ Z MIKRO- I MAKROEKONOMIĄ
Literatura
MATERIAŁY ZALECANE NA WYKŁADZIE
MAKROEKONOMIA (MSG, WYKŁAD) Wykład dotyczy podstawowych zagadnień makroekonomii według podanego planu tematycznego.
Literatura
Podana na wykładzie.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (15 godz.)  
Literatura
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (20 godz.)  
Literatura
 
The Winners of the Nobel Prize in Economics (15 h)  
Literatura
 

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.