Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

ATC-MWB-BTCH-L3DZ (2020/2021) Metody Biotechnologiczne w Ochronie Środowiska

Metody Biotechnologiczne w Ochronie Środowiska

Kurs to 20h wykładów, które odbywać się będą w czasie rzeczywistym na platformie teams zgodnie z planem zajęć - czwartki w godzinach 10:15 - 12:15 = 3 godziny lekcyjne

Zaliczenie zajęć na ostatnim wykładzie 7 kwietnia 2021 - w formie testu na platformie MOODLE


Do każdego z wykładów zamieszczone zostaną 3 pytania z materiałów prezentowanych na wykładzie.

Testy będą pomocne w przygotowaniu się do zaliczenia końcowego.

Uzyskanie pozytywnej oceny z testów z każdego wykładu będzie częścią składową końcowego zaliczenia.


Aby uzyskać zaliczenie wymagane jest 51% wszystkich punktów.

Końcowe zaliczenie to oceny za:

 • testy końcowy (60% oceny końcowej)
 • prezentacja na zadany temat (40% - oceny końcowej).
Prezentację każda osoba przesyła oddzielnie do 30 marca 2021r na platformę moodle.

Lista tematów zostanie zamieszczona na platformie moodle. Do 8 marca proszę o przysłanie listy osób z wybranymi tematami tematami.

Prezentacja do 30 slajdów. Komentarz czy tekst dodatkowy można dodać w notatkach do slajdu. musi mieć do 100 mb 

Większe pliki można przesyłać przez teamsa.


ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B1_FUNDAMENTY Budowa, różnorodność i środowisko życia
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B1_METODOLOGIA_LABORATORIA Organizmy jednokomórkowe budowa, różnorodność i środowisko życia

Ćwiczenia laboratoryje


ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B3_FUNDAMENTY_Organizmy_jednokomórkowe_Metabolizm
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B3_METODOLOGIA_Organizmy_jednokomórkowe_Metabolizm_Ćwiczenia_laboratoryjne
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03-B1 - METODOLOGIA_Ćwiczenia_on-line_grupa_1

Ćwiczenia ON-LINE


ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03-B1 - METODOLOGIA_Ćwiczenia_on-line_grupa_2

Ćwiczenia on-line

ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03-B3 - METODOLOGIA_Metabolizm_Ćwiczenia_on-line_grupa_1
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03-B3 - METODOLOGIA_Metabolizm_Ćwiczenia_on-line_grupa_2

Ćwiczenia on-line

ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021)-Organizmy jednokomórkowe-Genetyka-METODOLOGIA
ATC-MWB-BTCH-MU2DZ-(2020/2021) Bioinformatyka aplikacje

Bioinformatyka - aplikacje

Kurs dedykowany jest  studentom I roku studiów magisterskich MWB-UG.

Prowadzący kurs:

 • Małgorzata Waleron
 • Weronika Babińska

kontakt:

malgorzata.waleron@ug.edu.pl

weronika.babinska@phdstud.ug.edu.pl


Celem kursu jest:

 • Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą  w zakresie bioinformatyki pozwalającą na świadome stosowanie metod i narzędzi bioinformatycznych  wykorzystywanych w biotechnologii i biologii molekularnej, genetyce, biotechnologii, ekologii molekularnej, inżynierii genetycznej i innych dziedzinach nauki.
 • Student zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem  baz danych zawierających informacje niezbędne w prowadzeniu analiz bioinformatycznych
 • Studenci posiądą praktyczne umiejętności zbierania i analizy zgromadzonych danych z wykorzystaniem dostępnego publicznie oprogramowania oraz  opracowywania nowo uzyskanych danych do zdeponowania w publicznych bazach danych. Ponadto studenci zdobędą umiejętność projektowania eksperymentów in silico, co znacząco ułatwi im pracę laboratoryjną. 

Bioinformatyka aplikacje
 • Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą  w zakresie bioinformatyki pozwalającą na świadome stosowanie metod i narzędzi bioinformatycznych  wykorzystywanych w biotechnologii i biologii molekularnej, genetyce, biotechnologii, ekologii molekularnej, inżynierii genetycznej i innych dziedzinach nauki.
 • Student zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem  baz danych zawierających informacje niezbędne w prowadzeniu analiz bioinformatycznych
 • Studenci posiądą praktyczne umiejętności zbierania i analizy zgromadzonych danych z wykorzystaniem dostępnego publicznie oprogramowania oraz  opracowywania nowo uzyskanych danych do zdeponowania w publicznych bazach danych. Ponadto studenci zdobędą umiejętność projektowania eksperymentów in silico, co znacząco ułatwi im pracę laboratoryjną. 
Metody Biotechnologiczne w Ochronie Środowiska

Po zapoznaniu sie z materiałami dotyczącymi wykładów proszę odpowiedzieć na 3 pytania z materiałów prezentowanych na wykładzie. Nie dotyczy to piwerwszych 3 wykładów bo już się odbyły.

Testy będą pomocne w przygotowaniu się do zaliczenia końcowego.

Uzyskanie pozytywnej oceny z testów z każdego wykładu będzie częścią składową końcowego zaliczenia.

Aby uzyskać zaliczenie wymagane jest 51% wszystkich punktów.

Końcowe zaliczenie to oceny za:

 • testy końcowy (50% oceny końcowej)
 • testy z poszczególnych wykładów (nie wpływa na ocenę końcową)
 • prezentacja na zadany temat (50% - oceny końcowej).
Prezentację każda osoba przesyła do 15 kwietnia 2020.

Lista tematów jako osobny temat. Do 1 kwietnia proszę o przysłanie listy osób z wybranymi tematami tematami.

Prezentacja do 30 slajdów. Komentarz czy tekst dodatkowy można dodać w notatkach do slajdu.

Mikrobiologia ogólnaMikrobiologia ogólna ćwiczenia

Materiały do ćwiczeń z Mikrobiologii ogólnej.

Zawierać też będą testy od następnego tygodnia ruszamy z Ćwiczeniem 5 i weryfikacją wiedzy w formie testów.

Bakteriofagi
Biologia molekularna z biotechnologią

Biologia molekularna z biotechnologią - wykłady

prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Biologia molekularna z biotechnologią [2020/2021]

Biologia molekularna z biotechnologią - wykłady

prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn


Diagnostyka molekularna - wykłady [2020/2021]
ATC-2020/21-Biomolekuły_Blok1-ćw. laboratoryjne
ATC-2020/21-Biomolekuły-B2-ćw.audytoryjne
ATC-2020/21-Biomolekuły-B2-Ćw.laboratoryjne
ATC-2020/21-Biomolekuły-Budowa, synteza i właściwości (M02_B1)-FUNDAMENTY
ATC-2020/21-Biomolekuły-funkcje biologiczne - FUNDAMENTY
ATC-MWB-2020/21-Organizmy modelowe-drożdże
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B1_FUNDAMENTY Budowa, różnorodność i środowisko życia
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03_B3_METODOLOGIA_Organizmy_jednokomórkowe_Metabolizm_Ćwiczenia_laboratoryjne
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03-B1 - METODOLOGIA_Ćwiczenia_on-line_grupa_1

Ćwiczenia ON-LINE


ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03-B3 - METODOLOGIA_Metabolizm_Ćwiczenia_on-line_grupa_1
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021) M03-B3 - METODOLOGIA_Metabolizm_Ćwiczenia_on-line_grupa_2

Ćwiczenia on-line

ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021)-Organizmy jednokomórkowe-Genetyka-FUNDAMENTY
ATC-MWB-BTCH-L3DZ-(2020/2021)-Organizmy jednokomórkowe-Genetyka-METODOLOGIA
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021)-Metodyka inżynierii genetycznej
ATC-MWB-Organizmy jednokomórkowe - Metodyka II_grupa 1
ATC-Organizmy jednokomórkowe-Genetyka-ćw.audytoryjne
Biomolekuły - Blok 2 - ćw. laboratoryjne i audytoryjne
Biomolekuły - Fundamenty Blok 2
Biomolekuły Blok 1 - ćw. laboratoryjne
Dodatkowy-ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) - Pracownia inżynierii genetycznej
Metodyka biologii molekularnej

Celem kursu jest przygotowanie studentów do teoretycznego opracowania metod laboratoryjnych i procedur stosowanych w biologii molekularnej a w szczególności:

Student zdobędzie wiedzę dotyczącą zaawansowanych technik i narzędzi badawczych biologii molekularnej

Zdobędzie umiejętność korzystania z informacji naukowej, wykorzystując źródła elektroniczne dostępne w zasobach bibliotek UG i GUMed(K_U02)

Student nauczy się stosowania języka naukowego w tym specjalistycznej terminologii i aparatu pojęciowego biologii molekularnej

Student zdobędzie umiejętność przygotowania i prezentacji w języku angielskim wystąpienia ustnego obejmujące szczegółowe zagadnienia wzakresie biologii molekularnej

Studenci pod opieką prowadzącego przygotowują oraz prezentują i omawiają w języku angielskim wybrane techniki biologii molekularnej.Prowadzący kierując dyskusją wskazuje na zalety i wady prezentowanych metod, przekazuje studentom wiedzę i doświadczenie praktyczne stosowania omawianych technik laboratoryjnych. Studenci uczą się stawiania pytań, szukania odpowiedzi oraz potrzeby projektowania i przeprowadzania odpowiednich kontroli eksperymentów. Podczas kursu studenci mają możliwość uczenia się i doskonalenia sposobu prezentacji.Studenci poznają fachową nomenklaturę dotyczącą omawianych zagadnień. Zakłada się konsultacje studentów z prowadzącym zajęcia – pomoc w przygotowaniu prezentacji.

Metodyka I
Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


ATC-WPiA_PAG_MU2ZAO-(2021/2022) Etyka w administracji
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Logika prawnicza
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Seminarium Prawa pacjenta i zdrowie publiczne
ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) Techniki negocjacji i mediacji w administracji cz. 1

Wykład z technik negocjacji i mediacji w administracji cz. 1 (dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG)

ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) Techniki negocjacji i mediacji w administracji
ATC-WPiA-KRYM-L3DZ-(2020/2021) Introduction to Jurisprudence

Lecture on "Introduction to Jurisprudence" for the students of Criminology and Criminal Justice.

ATC-WPiA-PAG-MU2ZAO-(2020/2021) Wstęp do nauk prawnych
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Logika dla prawników PW
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PILSP101 Introduction to Jurisprudence and Polish Law

Law course (PISLP101) for international and Erasmus students (specialization PILSP100).

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PILSP302 Philosophy of Law: Hard Cases
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Proseminarium "Filozofia prawa"
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie Filozofia Prawa
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Umiejętności prawnicze pozasądowego rozwiązywania sporów
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Warsztaty - negocjacje
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Wykład Prawoznawstwo PS

Kurs do wykładu z przedmiotu "Prawoznawstwo" dla studentów prawa stacjonarnego (Łacińska terminologia prawnicza)

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Wykład Prawoznawstwo PW
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Prawoznawstwo łacińska terminologia
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) Tworzenie umów NEGOCJACJE
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021)-Negocjacje(Tworzenie umów)
Etyka w administracji

Kurs do wykładu "Etyka w administracji" dla studentów kierunku Prawo w administracji i gospodarce (studia niestacjonarne).

Logika (wdw PiDPL)

Kurs e-learningowy wraz z testem zaliczającym z przedmiotu "Logika" (wdw) dla studentów kierunku "Podatki i doradztwo podatkowe".

Logika dla prawników (PW)
Logika prawnicza (AS)

Kurs e-learningowy dla studentów administracji stacjonarnej WPiA zawiera zadania, materiały uzupełniające oraz test zaliczeniowy do wykładu z przedmiotu "Logika prawnicza".

Negocjacje prawnicze

Kurs obejmuje część wykładu z przedmiotu "Tworzenie umów", specjalizacja Procesowe warsztaty prawnicze.

nnnnnn
PILSP302 Philosophy of Law: Hard Cases
Prawoznawstwo - zasady techniki prawodawczej

Kurs ma za zadanie przybliżenie Studentom tematyki zasad techniki prawodawczej i umożliwienie przećwiczenia umiejętności w zakresie sporządzania projektów aktów normatywnych, tworzenia struktury aktów prawnych i wybranych właściwości języka prawnego.

Literatura:


1. L. GrzonkaLegislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych, Warszawa 2015.

2. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

3. M. Mazuryk, M. KaczochaLegislacja administracyjna. Testy, Warszawa 2012.

4. M. Błachut, W. Gromski, J. KaczorTechnika prawodawcza, Warszawa 2017.

5. G. WierczyńskiRedagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.


Międzynarodowe i europejskie prawo karne

Kurs dotyczy genezy i rozwoju międzynarodowego i europejskiego prawa karnego. Przez przybliżenie historii powstania dyscypliny międzynarodowe prawo karne, instytucji z nią związanych, ich  funkcji - student zapoznaje się z zasadami rządzącymi międzynarodową odpowiedzialnością karną jednostki. Z kolei część kursu dotycząca europejskiego prawa karnego ma go zapoznać z instytucjami i politykami Unii Europejskiej oraz Rady Europy kreującymi wspólną przestrzeń do rozwoju międzynarodowej współpracy karnej.  

Międzynarodowe i europejskie prawo karne 2021
Międzynarodowe prawo karne 2020
Bazy danych i informacja prawna 2020
Informatyka prawnicza 2020
Informatyzacja administracji

Jest to kurs wspierający seminarium magisterskie, prezentujące wprowadzenie merytoryczne do tematyki prawnych podstaw informatyzacji administracji.


Literatura

G. Wierczyński, W. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016 (część III, rozdziały 17-22)

M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa 2009

J. Janowski, Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Municipium, Warszawa 2009

J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Difin, Warszawa 2009

D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Presscom, Wrocław 2009

Redagowanie prac dyplomowych

Kurs przeznaczony dla osób piszących prace dyplomowe. Zawiera podstawowe informacje na temat jezykowych i formalnych aspektów pracy: kompozycji, sposobów cytowania i opisywania cytatów (w formie przypisów i bibliografii), stylu naukowego, poprawności językowej (w tym ortograficznej i interpunkcyjnej) oraz poprawności edytorskiej (formatowania w edytorze tekstu).


Literatura

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Kamień J., Podręcznik autora, Gdańsk 2015.

Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. 3, Warszawa 2004.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, wyd. 9, Kraków 2010.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Społeczne i prawne aspekty informatyki 2021

Wykład dla studentów kierunku "Informatyka"

Technologia informacyjna dla administracji 2021

Wykład i ćwiczenia dla studentów I roku na kierunku "Administracja" I stopnia.

Antropologia kultury

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką antropologii kultury oraz ze związkami antropologii z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi; przygotowanie studentów do korzystania z literatury antropologicznej; zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w obszarze antropologii kultury oraz z dziejami rozwoju kultury, w tym także kultury europejskiej; ukazanie studentom różnych sposobów zamieszkiwania człowieka w świecie, współczesnych sposobów życia człowieka w powiązaniu ze sposobami tradycyjnymi; zachęcenie studentów do samodzielnych dociekań i badań antropologicznych.


Literatura

Literatura do wykładu

 • W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998.
 • J. D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.
 • R. Deliège, Historia antropologii, szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.
 • A. Barnard, Antropologia, Warszawa 2008.
 • Ch. Hann, Antropologia społeczna, Kraków 2008.
 • F. Barth, Andre Gingrich, Robert Pakin, Sydel Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, i amerykańska, Kraków 2007.
 • A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005.
 • C. Geertz, Interpretacja kultur, Kraków 2005.
 • G. Simmel, Filozofia kultury, Kraków 2007.
 • M. Buchowski, Wojciech Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.
 • J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Kraków 2008.
 • J. Gajda, Antropologia kulturowa. Kultura obyczajów początku XXI wieku, Kraków 2008.
 • B. Olszewska-Dyoniziak, Zarys antropologii kultury, Kraków 1996.
 • Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.
 • Monika Kostera, Antropologia organizacji, Warszawa 2003.
 • Michael Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta

 • A. Waligórski, Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973.
 • E. Nowicka [red.], Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2009 (2006).
 • Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów, W-wa 2009.
 • A. Mencwel [red.], Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1998.
 • J. Barański, Etnologia i okolice, Kraków 2010.
 • E. Krawczyk, Antropologia kulturowa, Lublin 2003.
Kultury świata

Przedmiot ma za zadanie przedstawić różnorodność kulturową świata. Podczas zajęć przedstawione zostaną kultury tradycyjne (tubylcze) różnych regionów. Omówione zostaną wydarzenia dotyczące kolonizacji i jej skutków, a także obecna sytuacja ludów tubylczych zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym (czyli w kontekście postępującej industrializacji i jej konsekwencji dla małych grup kulturowych).


Literatura

Ruth Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1966, ss. 77-84, 371-372.

Kto jest tubylcem [w:] Ameryka indiańska? red. R. Romano, Warszawa 1971.

Claude Levi-Strauss, Smutek tropików, Warszawa 1960, ss. 161-169, 436-447.

Jack Conrad, Człowiek, rasa, kultura, Warszawa 1971, s.19-27.

Alfred Kroeber, Typy regionalne kultury Indian amerykańskich i ich rozwój, [w:] tegoż, Istota kultury, Warszawa 2002, s. 327-331.

Farley Mowat, Ginące plemię, Warszawa 1972, ss. 159-165, 178-188.

Indianie Ameryki Północnej, red. E. Olszewska, Warszawa 1994, s. 204-223.

Donald E. Worcester, Apacze – orły Południowego-Zachodu, Wielichowo 2002.

Don C. Talayesvy, Wódz Słońca. Autobiografia D.C. Talayesvy, Indianina z plemienia Hopi, Warszawa 1964.

Alfred Kroeber, Funkcjonowanie instytucji klanu w plemieniu Zuni, [w:] tegoż, Istota kultury, Warszawa 1973.

Mirosława i Aleksander Posern-Zielińscy, Indiańskie wierzenia i rytuały, Wrocław 1977.

Marvin Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice: zagadki kultury, Warszawa 1985, s. 109-129.

Jared Diamond, Zderzenie cywilizacji w Cajamarca [w:] tegoż, Strzelby, zarazki, maszyny, Warszawa 2000.

Laurette Sejourne, Współcześni Majowie [w:] Ameryka Indiańska? red. R. Romano, Warszawa 1971.

Irena Curyło-Gonzalez, Człowiek i świat wartości w Mezoameryce, Warszawa 2001, ss. 31-35, 38, 43-58, 245-264.

Rudolf H. Nocoń, Kobieta w życiu Indian Ameryki Południowej, Katowice 1964.

Michael D. Willis, Tybet: życie, legendy i sztuka, Warszawa 2002.

Alfred F. Majewicz, Ajnu. Lud, jego język i tradycja ustna, Poznań 1983.

Metody badań jakościowych

Zajęcia mają przygotować studentów do późniejszej pracy badawczej; studenci powinni po zajęciach umieć prowadzić samodzielne badania w terenie posługując się metodami używanymi gł. w antropologii kulturowej.


Literatura

Alan Barnard, Antropologia, Warszawa 2006.

Barbara Miller, Cultural Anthropology in a Globalizing World, Boston 2008.

Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.

Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader, ed. by A. Robben, Oxford 2007.

Steven L. Schensul, Essential Ethnographic Methods, New York 1999.

Monika Kostera, Antropologia organizacji, Warszawa 2003.

Paul Kutsche, Field Ethnography. A Manual for Doing Cultural Anthropology, London 1998.

Margaret D. LeCompte, Designing and Conducting Ethnographic Research, New York 1999.

David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Emily A. Schultz, Cultural Anthropology. A Perspective on Human Condition, Oxford 2009

Jan Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984

Bonnie Stone Sunstein, Fieldworking Reading and Writing Research, New York 2007

The Shadow Side of Fieldwork, ed. Athena Mclean, Oxford 2007

Eléments choisis de la théorie littéraire  Caractère particulier du texte littéraire. La qualité de l’oeuvre littéraire. La relation entre l’oeuvre littéraire et le réel. Les points communs des notions : génétique et intertextualité. L’écrivain et l’oeuvre. L’acte de lecture. Moi dans l’espace autobiographique. L’autobiographie dans « les greffes » de la critique génétique. Poétique du roman.
Literatura
Roman Jakobson, Essais de linguistique générale
Roland Barthes, Essais critiques
Wolfgang Iser, L’Acte de lecture
 Michel Riffaterre, Production du texte
Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception
Victor Hugo, Préface à Cromwell
Pierre Bourdieu, Règles de l’art
Laurent Jenny, La stratégie de la forme
Gérard Genette, Palimpsestes
Jean Bellemin-Noël, Vers l’inconscient du texte
Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation
Roland Barthes,Le Degré zéro de lécriture
Umberto Eco, Lector in fibula
Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique
Mikhaïl Bakhtin, Esthétique et théorie du roman 
Histoire de la littérature française du XIX siècle Le contexte social, politique, philosophique. L’Individu, la subjectivité. L’évolution du héros dans la littérature du XIXe siècle. L’écrivain et la société. La relation entre l’homme et la nature. L’évolution de la langue littéraire au XIXe siècle. L’histoire en tant qu’objet de la littérature. La place de la science dans la littérature du XIXe siècle. Le développement de la critique littéraire. 
Literatura
 
Literatura francuska XIX wieku

Przedstawienie estetyk literackich w XIX wieku w oparciu o manifesty oraz twórczość wybranych autorek i autorów. Omówienie wybranych aspektów kilku tekstów z listy lektur. Przekrojowe ujęcie (na przestrzeni całej epoki) wybranego zagadnienia (Historia w literaturze XIX wieku).

Minores, czyli druga kategoria w literaturze/kulturze XIX wieku <span style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">Sytuacja społeczno-kulturowa na przełomie XVIII/XIX wieku; miejsce kobiet wedle norm prawnych : Olimpia de Gouges, Kodeks Napoleona. Podejście do kobiet tworzących – kobiece gatunki, tematyka. Już nie oświecone, jeszcze nie romantyczne (Constance de Salm, Adélaïde Dufrénoy, Victoire Babois). </span><span lang="FR" style="font-size:10pt;font-family:Times New Roman,serif;">U progu romantyzmu – Madame de Staël. Rozkwit romantyzmu&nbsp;: Marceline Desbordes-Valmore. Kontrowersyjna George Sand. </span><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">Mme Ancelot</span><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman,serif;times new roman":;">, Amable Tastu, Delphine Gay. Louise Colet, Anaïs Ségalas, Louise Bertin, Athénaïs Michelet. Twórczość prowincjonalna (Elisa Mercoeur, Louisa Siefert, Marie Daguet, Marie Pape-Carpantier). Modernistki&nbsp;: Malvina Blanchecotte, Louise Ackermann – poezja filozoficzna. Twórczość zaangażowana&nbsp;: Louise Michel. Chińskie fascynacje – Judith Gautier. W salonie Niny de Villard. Marie Krysinska – Hydropaci, Chat noir i wiersz wolny. Le romantisme féminin, czyli Safo fin de siècle’u&nbsp;: Renée Vivien, Anna de Noailles, Lucie Delarue-Mardrus, Gérard d’Houville, Marguerite Burnat-Provins.</span>
Literatura
<ul style="margin-top:0cm;" type="disc"><li style="text-align:justify;"><em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Histoire des femmes en Occident. Le XIX siècle</span></em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">, pod red. G. Fraisse i M. Perrot, Plon 2002<span style="">&nbsp; </span></span></li><li style="text-align:justify;"><em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Femmes poètes du XIX siècle, une an</span></em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">thologie, pod red. Ch. Planté, PUL, Lyon 1998</span></li><li style="text-align:justify;"><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Bertrand-Jennings Ch., <em>Un autre mal du siècle</em>, PUM, Toulouse 2005</span></li><li style="text-align:justify;"><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Bertrand M., <em>Une femme à l’écoute de son temps, </em><span style="">&nbsp;</span>Lyon 1997</span></li><li style="text-align:justify;"><em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">Marie Krysinska. Innovations poétiques et combats littéraire</span></em><span lang="FR" style="font-size:10.0pt;">, pod red. A. M. Paliyenko, G. Schultz, S. Whidenn, PSE, Saint-Etienne 2010</span></li></ul>
Wstęp do literaturoznawstwa kopiuj 1
ATC-WPiA-KRYM-MU2-DZ-Seminarium Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej

W trakcie seminarium studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie źródeł przestępczości według paradygmatu psychologii ewolucyjnej, co ma służyć kształtowaniu postawy otwartości wobec konieczności wykorzystywania dorobku innych nauk społecznych oraz przyrodniczych w prawoznawstwie. Efektem seminarium jest powstanie pracy magisterskiej, uwzględniającej paradygmat psychologii ewolucyjnej.

Treści programowe Psychologia ewolucyjna - podstawy; Psychologia ewolucyjna a prawoznawstwo; Elementarne informacje o historii prawa karnego; Koncepcje źródeł przestępczości; Źródła przestępczości z perspektywy psychologii ewolucyjne.

 

Wykaz literatury Literatura (wybór): 

Baker R., Wojny plemników. Niewierność, konflikt płci oraz inne batalie łóżkowe, tłum. M. Ferek, Poznań 2004 

Buss D. M.: 

- Psychologia ewolucyjna, tłum. M. Orski, Gdańsk 2001 

- Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary?, tłum. B. Wojcieszke, A. Nowak, Gdańsk 2003 

- (ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology, Hoboken 2005

 - Morderca za ścianą. Skąd w naszym umyśle biorą się mordercze skłonności, Sopot 2007 

- The Evolutionary Psychology of Crime, Journal of Theoretical and Philosophical criminology 1(2012), s. 90-98 

- (ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology, vol. 1-2, Hoboken 2015 (2. ed) 

Budzicz Ł., Dlaczego pojawia się miłość? Ewolucja monogamicznego systemu kojarzenia się u ludzi, Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 60 (2011), s. 333-343 http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2011/333.pdf 

Crawford Ch., Krebs D. (eds.), Foundations of evolutionary psychology, New York - London 2008 

Daly M., Wilson M., The Truth about Cinderella: A Darvinian View of Parental Love, London 1998 

Dawkins R., Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Poznań 2007 

Dunbar R., Anatomia miłości i zdrady. Co nauka mówi o namiętnościach człowieka?, tłum. Z. Lamża, Kraków 2016 

Dunbar M., Barret L. (eds.), Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, Oxford 2007 Duntley J., Shackelford, T. K. (eds.), Evolutionary Forensic Psychology: Darwinian Foundations of Crime and Law, Oxford 2008 

Elliott E. D, Law and Biology: The New Synthesis?, Faculty Scholarship Series. Paper 2216 (1997) http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2216

Hoffman M. B., Law & Biology, The Journal of Philosophy, Science & Law 8 (2008) http://www6.miami.edu/ethics/jpsl/ 

Hołyst B.: 

- Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej, Prokuratura i Prawo 1-2 (2010), s. 62- 88 http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2010/01-02/5holyst.pdf 

- Kryminologia, Warszawa 2016 (11. ed.) 

Miller G., Umysł w zalotach: Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, tłum. M. Koraszewska, Poznań 2004 

Miller A. G. (ed.), Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, tłum. V. Reder, Kraków 2008 

Mościskier A., Spór o naturę ludzką. Socjologia czy socjobiologia?, Warszawa 1998

 Pawłowski B. (w rozmowie z T. Ulanowskim), Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń, Warszawa [2016] 

Pawłowski B,. Danel D., Psychologia ewolucyjna – nauka o adaptacji i ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu, Kosmos 58 (2009), s. 573-583 http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2009/573.pdf 

Pinker S.: 

- Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2005 

- Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, tłum. T. Bieroń, Poznań 2015 

Ploeger A., Evolutionary Psychology as a Metatheory for the Social Sciences, Integral Review 6.3 (2010), pp. 164-174 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.691.7137&rep=rep1&type=pdf 

Roberts S. C. (ed), Applied Evolutionary Psychology, Oxford 2012 

Salmon C. A., Shackelford, T. K. (eds.), Family Relationships. An Evolutionary Perspective, Oxford 2008 

Thornhill R.; Palmer C. T. A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion. Cambridge, Massachusetts 2000 (2. ed.) 

de Waal F.: 

- Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?, tłum. B. Brożek, M. Furman, Kraków 2013 

- Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, tłum. K. Kornas, Kraków 2014 

- Małpa w każdym z nas. Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią natury człowieka?, tłum. K. Kornas, Kraków 2015 

Wiewiorowski J. (część prac dostępna na: https://ug.academia.edu/JacekWiewiorowski): 

- C. Th. 9,14,1 = C. 9,16,7 (a. 374) – pierwszy dziejowy zakaz dzieciobójstwa?, w: K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek (red.), Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, Lublin 2015, s. 203-222

- Porywanie kobiet jako zjawisko społeczne w późnym antyku. Moralność i prawo, [w:] Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, pod. redakcją J. Banaszkiewicza i K. Ilskiego, Poznań 2013, s. 197-219 

- Dopuszczalność zabójstwa kalekiego noworodka w pogańskim Rzymie, [w:] K. Ilski [et. al.] (red.), Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, Poznań 2016, s. 23-40 

Wilson E. O., Socjobiologia, tłum. M. Siemieński, Poznań 2001, ss. 290-323 

Wrangham R., Peterson D., Demoniczne samce. Małpy człekokształtne i źródła ludzkiej przemocy, [tłum.] M. Auriga, Warszawa 1999 

Wright R., Moralne zwierzę: dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. Psychologia ewolucyjna a życie codzienne, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2004 

Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa 2009 

Zamboni M., Evolutionary Theory and Legal Positivism: A Possible Marriage, [w:] The Selected Works of Mauro Zamboni (2010) http://works.bepress.com/mauro_zamboni/8 

Czasopismo uwzględniające szereg prac poświęconych zagadnieniu: Aggression and Violent Behavior https://www.journals.elsevier.com/aggression-and-violent-behavior/

 


ATC-WPiA-KRYM-MU2-ZAO-Seminarium Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej

W trakcie seminarium studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie źródeł przestępczości według paradygmatu psychologii ewolucyjnej, co ma służyć kształtowaniu postawy otwartości wobec konieczności wykorzystywania dorobku innych nauk społecznych oraz przyrodniczych w prawoznawstwie. Efektem seminarium jest powstanie pracy magisterskiej, uwzględniającej paradygmat psychologii ewolucyjnej.

Treści programowe Psychologia ewolucyjna - podstawy; Psychologia ewolucyjna a prawoznawstwo; Elementarne informacje o historii prawa karnego; Koncepcje źródeł przestępczości; Źródła przestępczości z perspektywy psychologii ewolucyjne.


Wykaz literatury Literatura (wybór): 

Baker R., Wojny plemników. Niewierność, konflikt płci oraz inne batalie łóżkowe, tłum. M. Ferek, Poznań 2004 

Buss D. M.: 

- Psychologia ewolucyjna, tłum. M. Orski, Gdańsk 2001 

- Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary?, tłum. B. Wojcieszke, A. Nowak, Gdańsk 2003 

- (ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology, Hoboken 2005

 - Morderca za ścianą. Skąd w naszym umyśle biorą się mordercze skłonności, Sopot 2007 

- The Evolutionary Psychology of Crime, Journal of Theoretical and Philosophical criminology 1(2012), s. 90-98 

- (ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology, vol. 1-2, Hoboken 2015 (2. ed) 

Budzicz Ł., Dlaczego pojawia się miłość? Ewolucja monogamicznego systemu kojarzenia się u ludzi, Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 60 (2011), s. 333-343 http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2011/333.pdf 

Crawford Ch., Krebs D. (eds.), Foundations of evolutionary psychology, New York - London 2008 

Daly M., Wilson M., The Truth about Cinderella: A Darvinian View of Parental Love, London 1998 

Dawkins R., Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Poznań 2007 

Dunbar R., Anatomia miłości i zdrady. Co nauka mówi o namiętnościach człowieka?, tłum. Z. Lamża, Kraków 2016 

Dunbar M., Barret L. (eds.), Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, Oxford 2007 Duntley J., Shackelford, T. K. (eds.), Evolutionary Forensic Psychology: Darwinian Foundations of Crime and Law, Oxford 2008 

Elliott E. D, Law and Biology: The New Synthesis?, Faculty Scholarship Series. Paper 2216 (1997) http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2216

Hoffman M. B., Law & Biology, The Journal of Philosophy, Science & Law 8 (2008) http://www6.miami.edu/ethics/jpsl/ 

Hołyst B.: 

- Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej, Prokuratura i Prawo 1-2 (2010), s. 62- 88 http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2010/01-02/5holyst.pdf 

- Kryminologia, Warszawa 2016 (11. ed.) 

Miller G., Umysł w zalotach: Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, tłum. M. Koraszewska, Poznań 2004 

Miller A. G. (ed.), Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, tłum. V. Reder, Kraków 2008 

Mościskier A., Spór o naturę ludzką. Socjologia czy socjobiologia?, Warszawa 1998

 Pawłowski B. (w rozmowie z T. Ulanowskim), Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń, Warszawa [2016] 

Pawłowski B,. Danel D., Psychologia ewolucyjna – nauka o adaptacji i ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu, Kosmos 58 (2009), s. 573-583 http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2009/573.pdf 

Pinker S.: 

- Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2005 

- Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, tłum. T. Bieroń, Poznań 2015 

Ploeger A., Evolutionary Psychology as a Metatheory for the Social Sciences, Integral Review 6.3 (2010), pp. 164-174 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.691.7137&rep=rep1&type=pdf 

Roberts S. C. (ed), Applied Evolutionary Psychology, Oxford 2012 

Salmon C. A., Shackelford, T. K. (eds.), Family Relationships. An Evolutionary Perspective, Oxford 2008 

Thornhill R.; Palmer C. T. A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion. Cambridge, Massachusetts 2000 (2. ed.) 

de Waal F.: 

- Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?, tłum. B. Brożek, M. Furman, Kraków 2013 

- Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, tłum. K. Kornas, Kraków 2014 

- Małpa w każdym z nas. Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią natury człowieka?, tłum. K. Kornas, Kraków 2015 

Wiewiorowski J. (część prac dostępna na: https://ug.academia.edu/JacekWiewiorowski): 

- C. Th. 9,14,1 = C. 9,16,7 (a. 374) – pierwszy dziejowy zakaz dzieciobójstwa?, w: K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek (red.), Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, Lublin 2015, s. 203-222

- Porywanie kobiet jako zjawisko społeczne w późnym antyku. Moralność i prawo, [w:] Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, pod. redakcją J. Banaszkiewicza i K. Ilskiego, Poznań 2013, s. 197-219 

- Dopuszczalność zabójstwa kalekiego noworodka w pogańskim Rzymie, [w:] K. Ilski [et. al.] (red.), Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, Poznań 2016, s. 23-40 

Wilson E. O., Socjobiologia, tłum. M. Siemieński, Poznań 2001, ss. 290-323 

Wrangham R., Peterson D., Demoniczne samce. Małpy człekokształtne i źródła ludzkiej przemocy, [tłum.] M. Auriga, Warszawa 1999 

Wright R., Moralne zwierzę: dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. Psychologia ewolucyjna a życie codzienne, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2004 

Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa 2009 

Zamboni M., Evolutionary Theory and Legal Positivism: A Possible Marriage, [w:] The Selected Works of Mauro Zamboni (2010) http://works.bepress.com/mauro_zamboni/8 

Czasopismo uwzględniające szereg prac poświęconych zagadnieniu: Aggression and Violent Behavior https://www.journals.elsevier.com/aggression-and-violent-behavior/

ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) Wykład Prawo rzymskie

Prawo rzymskie – rok akademicki 2020/2021

Student poznaje w trakcie wykładu i ćwiczeń sens praktyczny i konstrukcję dogmatyczną omawianych instytucji rzymskiego prawa prywatnego oraz podstawowe wiadomości na temat ich wpływu na rozwój prawa prywatnego w czasach nowożytnych. Nabywa podstawowe informacje na temat metody rozwijania prawa w antycznym Rzymie oraz wpływu tekstów rzymskich na budowanie nauki prawa w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Wskazany zakres wiedzy o prawie rzymskim powinien ułatwić studentowi zrozumienie natury pojęć i instytucji współczesnego prawa prywatnego, wyrastających z tradycji prawa rzymskiego. Student zdobywa także umiejętność korzystania z tej tradycji prawnej jako kryterium porównywania różnych systemów prawa prywatnego oraz samodzielnej oceny ewolucji współczesnego prawa prywatnego i rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wykład zawiera następujące treści merytoryczne:  Historia i tradycja prawa rzymskiego, Kształtowanie i ochrona praw prywatnych, Osoby i rodzina, Spadki, Posiadanie i prawa rzeczowe, Zobowiązania.


Formy i warunki zaliczenia egzaminu (ocena pozytywna - powyżej 50 % poprawnych odpowiedzi):
Procent wiedzy wymaganej dla danej oceny:

bardzo dobry (5,0) 91 i więcej 

dobry plus (4,5) 81-90 

dobry (4) 71-80 

dostateczny plus (3,5) 61-70 

dostateczny 3 (51-60) 

niedostateczny (2) pięćdziesiąt i mniej

- egzamin pisemny - składa się z dwóch części:
Część I - 60 minut

 • Sześć pytań otwartych (Historia i tradycja prawa rzymskiego, Kształtowanie i ochrona praw prywatnych, Osoby i rodzina, Spadki, Posiadanie i prawa rzeczowe, Zobowiązania - po 10 minut); po zakończeniu pisania prace są zbierane i studenci po 10 minutowej przerwie przystępują do części drugiej

Cześć II - 45 minut
w trakcie tej części egzaminu studenci mają możliwość korzystania z dowolnych materiałów dodatkowych (poza opracowaniami tekstów źródłowych), co jest nawiązaniem do wymogów egzaminów końcowych w ramach aplikacji prawniczych

 • analiza jednego tekstu źródłowego, innego niż teksty źródłowe omawiane w podczas ćwiczeń; przedstawiony studentom w trakcie ćwiczeń schemat analizy tekstów źródłowych jest wymagany na egzaminie

- egzamin ustny (dla osób, które uzyskały ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń lub były laureatami lokalnego konkursu prawa rzymskiego – pierwsze trzy miejsca).

Laureaci ogólnopolskiego konkursu prawa rzymskiego uzyskują zwolnienie z egzaminu.


Edycje ważniejszych źródeł w języku polskim:

Digesta Iustiniani. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład, (ed.) T. Palmirski [et al.], wyd. I, t. I (ks. 1-4) i II (ks. 5–11), Kraków 2013, tomy III (ks. 12–19) i IV (ks. 20–27), Kraków 2014, t. V.1-2 (ks. 28-36), Kraków 2015; t. VI.1-2 (ks. 37-44), Kraków 2016; t. VII.1-2 (ks. 45-50), Kraków 2017

Gaius, Instytucje, (eds.) C. Kunderewicz, J. Rezler. Warszawa 1982

'Gai Institutiones'. Instytucje Gaiusa. Tekst i przekład¸ (ed.) W. Rozwadowski, Poznań 2003

Instytucje Justyniana, (ed.) C. Kunderewicz, Warszawa 1986

Ulpiani liber singularis regularum, (eds.) A. Dębiński, K. Burczak, Lublin 2016

Zbiór prawa mojżeszowego i rzymskiego, (ed.) A. Dębiński, Lublin 2011

Teksty w wersji oryginalnej oraz tłumaczenia na języki nowożytne dostępne na stronie Roman Law Library  http://droitromain.upmf-grenoble.fr/

 

Edycja Corpus iuris civilis dostępna w zasobach internetowych:

Institutiones IustinianiDigesta Iustiniani, [w:] Corpus iuris civilis, vol. 1, edd. T. Mommsen, P. Krueger, Berolini 1892 https://archive.org/details/corpusiuriscivil00krueuoft/page/n5

Codex Iustinianus, [w:] Corpus iuris civilis, vol. 2, ed. P. Krueger, Berolini 1892 https://archive.org/details/corpusiuriscivil02krueuoft

Novellae Iustiniani, [w:] Corpus iuris civilis, vol. 3, ed. R. Schoell, Berolini 1895 https://archive.org/details/corpusiuriscivil03krueuoft/page/n6

 

Wykaz literatury podstawowej:

Dajczak, W., Giaro, T., Longchamps de Bérier, F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2018 (3. wydanie) - możliwe jest też korzystanie z wcześniejszych edycji podręcznika (w ramach wymogów egzaminacyjnych uwzględniana jest edycja z 2018 r.); dostępna też w: IBUK libra (za pośrednictwem serwera Biblioteki Głównej UG)

Dajczak, W., Giaro, T., Longchamps de Bérier, F., Warsztaty prawnicze.Prawo Rzymskie, Bielsko Biała 2013 (2. wydanie); dostępna też w: IBUK libra (za pośrednictwem serwera Biblioteki Głównej UG)

Kolańczyk, K., Prawo rzymskie, Warszawa 2007 (5. wydanie) - możliwe jest też korzystanie z wcześniejszych edycji podręcznika

Wołodkiewicz, W., Zabłocka, M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014 (6. wydanie) - możliwe jest też korzystanie z wcześniejszych edycji podręcznika

Rozwadowski, W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Poznań 1992

 

Wykaz literatury uzupełniającej (podstawowej):

Kupiszewski, H., Prawo rzymskie a współczesność, Bielsko Biała 2013 (2. wydanie) - możliwe jest też korzystanie z wcześniejszej edycji książki

Kuryłowicz, M., Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Lublin 2003; dostępna też w: IBUK libra (za pośrednictwem serwera Biblioteki Głównej UG)

Rezler, J., Język łaciński dla prawników, Warszawa 2019 - możliwe jest też korzystanie z wcześniejszych edycji podręcznika

 

Słowniki:

Sondel, J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006

Berger, A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953 https://archive.org/details/bub_gb_oR0LAAAAIAAJ

Litewski, W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998

Wołodkiewicz, W. (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986

 

Por. też:

Urbanik, J., Materiały pomocnicze do studium prawa rzymskiego późnej starożytności, , [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, (red.) E. Wipszycka, Warszawa 1999, s. 618-624

Łacińska terminologia prawnicza, (red. J. Zajadło), Warszawa 2019 (3. wydanie)

 

Wykaz prac dodatkowych (wybór)

Prace ogólne:

Alföldy, G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, [tłum.] A. Gierlińska, Poznań 1998

Giardina A., (red), Człowiek Rzymu, tłum. P. Bravo, Warszawa 1997

Guarino, A., Diritto privato romano, Napoli 2001 (12. wydanie)

Kaser, M., Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt: Das altrömische,das Vorklassische und klassische Recht. Zweite, neubearbeitete Auflage, München 1971

Kaser, M., Das römische Privatsrecht, 2. Die nachklassischen Entwicklungengen, München 1975 (2. ed.)

Kaser, M., Hackl, K., Das römische Zivilprozessrecht, Zweite Auflage, neu bearbeitet von K. Hackl, München 1996

Kosiński, R., Twardowska, K. (red.), Świat rzymski w V wieku, Kraków 2010, zwłaszcza ss. 209-328

Filipczak, P., Kosiński, R., (red.), Świat rzymski w IV wieku, Kraków 2015, zwłaszcza ss. 239-252

Nikodem, J., Sikorski D. A. (red.), Vademecum historyka mediewisty, Warszawa 2012, zwłaszcza ss. 334-375

Rainer, J. M., Das Römische Recht in Europa, Wien 2012

Reszczyński, J., Wstęp, [w:] Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Wstęp i przekład, Pod redakcją T. Palmirskiego (…), t. I., Kraków 2013, s. 9-53

Stein, P., Roman Law in European History, Cambridge 1999

Historia życia prywatnego. t. I.: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, [red.] P. Veyne, tłum. K. Arnstowicz, M. Roztworowska, red. naukowa przekładu A. Łoś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998

Talamanca, M. (ed.), Lineamenti di storia del diritto romano, Torino 1989

Waelkens, L., Amne adverso. Roman Legal Heritage in European Culture, Leuven 2015

Winniczuk, L., Ludzie zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006 (4. wydanie)

Wipszycka, E., Źródła normatywne świeckie, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, (red.) E. Wipszycka, Warszawa 1999, s. 586-617

Zajadło, J., Cyceron dla prawników, Gdańsk 2019

Zimmermann, R., The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996

 

Prace dostępne w zasobach internetowych:

Dajczak, W.:

- Dwa przykłady wykorzystania prawa rzymskiego we współczesnej praktyce prawnej, "Palestra" 11-12 (1996), s. 39-41 (zob. http://bibliografie.wpia.uw.edu.pl/bprp/)

- Problem „ponadczasowości“ zasad prawa rzymskiego. Uwagi w dyskusji o „nowej europejskiej kulturze prawnej, "Zeszyty Prawnicze" [UKSW] 5.2 (2005), s. 7–22 (zob. http://bibliografie.wpia.uw.edu.pl/bprp/)

Dajczak, W., Longchamps de Bérier, F., Prawo rzymskie w czasach dekodyfikacji, "Forum Prawnicze" 10 (2012), s. 8-22 https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/25842/dajczak_longchamps-de-berier_prawo_rzymskie_w_czasach_dekodyfikacji_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Giaro, T., Roman Law Always Dies with a Codification, [w:] Roman Law and European Legal Culture, red. A. Dębiński, M. Jońca, Lublin 2008, s. 15-26 https://www.academia.edu/2961464/Roman_Law_always_dies_with_a_codification

Schulze, R., Der Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte – zu den gemeinsamen Grundlagen europäischer Rechtskultur, Budapest 2005, ss. 16 http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/TanszekiKiadvanyok/doc/RV05.pdf

Sprengler, H.-D., Römisches Recht und europäische Rechtskultur, [w:] G. Buchstab, (Hrsg.), Die kulturelle Eigenart Europas, Freiburg i. Brsg. 2010, s. 43-68 http://www.kas.de/upload/dokumente/verlagspublikationen/Kulturelle_Eigenart/kulturelle_eigenart_spengler.pdf

Wieacker, F.,The Importance of Roman Law for Western Civilization and Western Legal Thought, 4 B.C., "Indiana International & Comparative Law Review" 257 (1981), http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol4/iss2/2

Wiewiorowski, J., Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji, [w:] Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, redakcja naukowa J. Polowczyk, H. Witczak, M. Błaszak, Warszawa 2018, s. 121-151https://www.academia.edu/40462196/Paremie_prawnicze_w_zwierciadle_ewolucji

Wiewiorowski, J., Tysiącletni rozwój prawa, [w:] Polityka. Pomocnik Historyczny: "Dzieje Bizancjum. Zaginione Cesarstwo", Numer 1/2019, s. 90-93 https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1784744,1,tysiacletni-rozwoj-prawa.read

Wiewiorowski, J., Zakaz retroakcji określony w art. 3 k.c. w świetle europejskiej tradycji prawnej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 39 (2018), s. 413-434 https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/39wiewiorowski.pdf

Wołodkiewicz, W., 'Ius et lex' w rzymskiej tradycji prawnej, "Ius et lex" 1 (2002), s. 51-61 http://www.iusetlex.pl/pdf/magazyn/w_rzymskiej.pdf

Wołodkiewicz, W., Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009 IBUK libra (dostępna za pośrednictwem serwera Biblioteki Głównej UG)

Zimmermann, R., Roman Law and European Culture, "New Zealand Law Review" 341 (2007), s. 341-372 http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/02/Roman-Law-and-European-Culture.pdf

 

Inne prace dodatkowe podają osobno prowadzący zajęcia w kwestionariuszach zadań

 

Strony internetowe – źródła, literatura i bibliografie:

https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/

http://iuscivile.com/

http://www.ucl.ac.uk/history2/volterra/resource.htm

Prace autorów polskich: http://bibliografie.wpia.uw.edu.pl

 

Materiały pomocnicze

materiały pomocnicze

przykładowy kazus - prawo rzeczowe

 

Rozwój terytorialny republiki rzymskiej

Rzymski podbój Italii

Ekspansja Rzymu w II w. przed Chr.

Rzym za panowania Oktawian Augusta

Imperium Rzymskie ok. 117 po Chr.

Tetrarchia Dioklecjana

Imperium rzymskie w 337 r. po Chr.

Imperium Rzymskie 400 r. po Chr.

Rzym Justyniana

 


ATC-WPIA-PAG-MU2ZAO-(2020-2021) 201 Oprogramowanie specjalistyczne w administracji - ćwiczenia
Informatyzacja administracji

Jest to kurs wspierający seminarium magisterskie, prezentujące wprowadzenie merytoryczne do tematyki prawnych podstaw informatyzacji administracji.


Literatura

G. Wierczyński, W. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016 (część III, rozdziały 17-22)

M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa 2009

J. Janowski, Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Municipium, Warszawa 2009

J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Difin, Warszawa 2009

D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Presscom, Wrocław 2009

20.21. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BIOTECHNOLOGII

Kurs uzupełniający wykład. Literatura i tematyka - w sylabusie przedmiotu

Auditor ISO 9001 wykład, III rok ZJIŚ

Kurs przygotowuje do egzaminu zewnętrznego na auditora wewnętrznego ISO 9001. Obejmuje następujące tematy:

Wymagania normy ISO 9001
Wymagania normy ISO 19011
Zadania i rola auditora
Przebieg i planowanie auditu, procedura auditu, pytania auditowe
Symulacje auditowe.


Literatura

Zgodnie z listą podaną na wykładzie

AUDITOR ISO 9001, Specjalność ZJiŚ, III rok, I st. &nbsp;Wykład obejmuje nast. tematy:<br />Norma ISO 9001<br />Norma ISO 19011<br />Wymagania wspomnianych norm<br />Przewodnik ISO n.t SZJ
Literatura
&nbsp;Podana na wykładzie i na ćwiczeniach
DOSKONALENIE ORGANIZACJI.WDW &nbsp;
Literatura
&nbsp;
JAK PISAĆ PRACĘ LICENCJACKA I MAGISTERSKĄ Kurs zawiera podstawowe informacje na temat zasad pisania pracy dyplomowej
Literatura
Wg wskazan prowadzącego
Modele Doskonałości, studia dzienne Definicja modelu biznesu i modelu doskonałości<br />Dojrzałość TQM w organizacji<br />Modele EFQM, modele światowe, krajowe, regionalne, kryteria, zasady oceny organizacji<br />Inne wybrane modele dojrzałości organizacji<br />Model CAF<br />Studia przypadków
Literatura
&nbsp;Podana na stronie kursu
OPAKOWANIA W MARKETINGU, WDW. PROF. M.Z. WIŚNIEWSKA Kurs wspomagający wykład do wyboru.
ROK. AK. 2020/2021. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, STUDIA STACJONARNE, II ROK

To znajdą się materiały pomocnicze do wykładu

SEMINARIUM MGR STACJONARNE. KEP Seminarium mgr, stacjonarne, KEP
SEMINARIUM MGR, MSU, NIEST. KEP Seminarium magisterskie, KEP/ studia niestacjonarne
SIX SIGMA - WYKŁAD, II st. II r. ZJiŚ, Studia stacjonarne, niestacjonarne <p>Kurs obejmuje nst. zagadnienia:<br />Podstawy six sigma<br />Metodyka DMAIC<br />Projekt w six sigma<br />Pomiar zdolnosci procesowej</p><p>Infrastruktura dla six sigma</p>
Literatura
M. Harry, R. Schroeder, Six sigma, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2001<br />Pande S. Peter, Neuman P. Robert, Cavanagh R. Roland, " Six Sigma " Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy MOTOROLA, K.E. Liber, Warszawa, 2007<br />Karaszewski R., Tylko dla liderów - sześć sigma , Problemy Jakości nr 6/2001<br />Polak A.S., Wykorzystanie TQM i Six Sigma przez największe korporacje świata, Problemy Jakości, nr 2/2004<br />Wolniak R., Modele ciągłego doskonalenia stosowane w six sigma, Problemy Jakości, nr 5/2005,<br />Karaszewski R., Lean Six Sigma, Problemy Jakości, nr 8/2006<br />Grudowski P., Uwarunkowania aplikacyjne koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP, Problemy Jakości nr 1/2008
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - Ćwiczenia, I ROK, II ST. Cwiczenia obejmują zgadnienia wymagane do uzyskania uprawnien auditora ISO 22000
Literatura
Podana na 1 zajęciach
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - WYKŁAD, II ST., STACJONARNE Wykład dla specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem<br />Możliwość uprawnień auditora ISO 22000 wg TUV NORD
Literatura
Podana na wykładzie
TRENDY I ZAGROŻENIA W KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI

KURS WSPOMAGAJĄCY WYKŁAD DO WYBORU

ZALICZENIE Z ZJ, II ROK

TEST zaliczeniowy

Zarządzanie jakością i akredytacja w JOZ

Kurs wspomagający zaliczenie przedmiotu

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STARA WERSJA WYKŁAD, II R., I ST. STACJONARNE <p>KURS OBEJMUJE PODSTAWOWE &nbsp;ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIA, WYMAGANE W PROGRAMIE STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE&nbsp;JAKO TZW. MINIMUM PROGRAMU, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MNiSW</p>
Literatura
Podana na PE
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - WYKŁAD, II R, I ST., NIESTACJ. Wykład 16-godzinny poświęcony podstawowym problemom z zakresu zarzadzania jakością, w tym:<br />definicji jakości, zagadnieniom normalizacji, certyfikacji, standardom ISO 9000, podejściu procesowemu, kosztom jakości, TQM, EFQM i wybranym technikom wspomagajacym zarządzanie jakością<br />Wykład obejmuje wszystkie zagadnienia i spełnia kryteria wymagane dla przedmiotu w ramach minimum programowego, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
Literatura
Podana na portalu
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II - WYKŁAD, III R., I ST, STACJONARNE, SPECJ.ZJiŚ Kurs jest kontynuacją problematyki zarzadzania jakością z II roku i obejmuje szerzej i głębiej tematy z zakresu strategii projakoścowej, kultury jakości, instrumentarium zarządzania jakością oraz podejść i&nbsp;metodologii wspierających rozwój organizacji, zorientowanych na jakość, w tym Kaizen, six sigma
Literatura
Podana na 1 wykładzie i w sylabusie
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II - WYKŁAD, III R., I ST., NIESTACJONARNE, SPECJ. ZJiŚ <p>Kurs jest kontynuacją, pogłebieniem i poszerzeniem&nbsp;przedmiotu Zarzadzanie Jakością, szczególnie o aspekty strategiii zarzadzania jakością, kultury jakości, technik, narzedzi, czyli instrumentarium ZJ, o podejścia nowe, takie japońskie techniki zarzadzania, podejście six sigma</p>
Literatura
&nbsp;Podana na portalu, w sylabusie
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II, ĆWICZENIA - tu będzie kurs tu będzie kurs
Literatura
brak
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II, ĆWICZENIA, III R., I ST. SPECJ.ZJiŚ, GODZ. 17-18.30, WTOREK

 Tematyka kursu - podana w gablocie Zakładu i na I ćwiczeniach


Literatura

 Podana pod każdym ćwiczeniem

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ĆWICZENIA, II ROK, brak
Literatura
brak
Occupational health and safety training for students beginning their education at the University of Gdańsk

 COURSE DESCRIPTION


Occupational Health and Safety Training for students beginning their education at the University of Gdańsk

This course is obligatory for first-year students of the following Faculties:

    Economics
    Languages
    History
    Social Sciences
    Law and Administration
    Management
    Mathematics, Physics and Informatics (only for Mathematics and Informatics students)
 


Literatura

 READING LIST


Course materials.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów lub doktorantów I roku (wersja podstawowa)
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów lub doktorantów I roku (wersja rozszerzona)
ATC-WPIA-OU-WYLKŁAD-(2020-2021)-Podejmowanie działalności gospodarczej
ATC-WPiA-PAG-Z2 (2020/2021) System zamówień publicznych wyklad
ATC-WPiA-PAG-Z202 (2020/2021) sytsem zamówień publicznych (ćw.)
ATC-WPiA-PAG-Z2021 (2020/2021) System zamówień publicznych (ćw)
ATC-WPiA-PAG-Z3 (2020/2021) Gospodarka komunalna/spółki komunalne
ATC-WPIA-PAG-Z3 (2020/2021) Prawo konkurencji (wykład)
ATC-WPiA-PAG-Z3-(2020/2021) Rejestracja podmiotów gospodarczych
ATC-WPiA-PAG-Z301 (2020/2021) Prawo konkurencji
ATC-WPiA-PAG-Z302 (2020/2021) Prawo konkurencji
ATC-WZ-UB-MSU2-(2020-2021) Nadzór ubezpieczeniowy (dzienne)
ATC-WZ-UB-MSU2-(2020-2021) Nadzór ubezpieczeniowy (zaoczne))
Gospodarka komunalna
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - wykład
Partnerstwo PUBLICZNO-PRYWATNE
Polsko – Niemieckie Forum Wymiany Myśli Prawnej/Deutsch-Polnisches Forum für den Austausch rechtlicher Fragestellungen
POLSKO-CZESKIE FORUM AKADEMICKIE: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Kurs E-learningu oraz Forum dyskusyjne jest elementem międzynarodowego projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych Seminariów naukowych - w Uniwersytecie Gdańskim i w Uniwersytecie Masaryka polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku, regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania i opodatkowania rynku.

Prawo działalności gospodarczej
Prawo w biznesie
Prawo w inwestycjach i nieruchomościach

1. Postępowanie administracyjne 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Postępowanie administracyjne – organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa 1.3.Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy 1.4. Decyzje i postanowienia 1.5. Odwołania 1.6. Wznowienie postępowania, uchylenie,zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji 1.7. Wydawanie zaświadczeń 1.8. Postępowanie sądowo-administracyjne 2. Proces inwestycyjny wbudownictwie 2.1. Projekt budowlany 2.2. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego 2.3. Pozwolenie na użytkowanie,zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 2.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 2.5. Rozbiórka obiektubudowlanego 2.6. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego 2.7. Zawieranie umów w budownictwie 3. Ochrona danych osobowych 3.1.Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych 3.2. Organ ochrony danych osobowych 3.3. Zasady przetwarzania danych osobowych4. Zamówienia publiczne 4.1. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych 4.2. Zasady udzielania zamówień publicznych 4.3. Trybyudzielania zamówień publicznych 4.4. Środki ochrony prawnej

Badania rynkowe i marketingowe 2020/2021

Egzamin z przedmiotu Badania rynkowe i marketingowe w r.a. 2020/2021

Prowadzący
dr hab. Marcin Wołek, prof. UG

Egzamin - Metody i narzędzia analiz rynkowych 3AG NS1 Ek
Elementy genetyki bakterii - testy

Test obejmujący zagadnienia omawiane na ćwiczeniach z Elementów genetyki bakterii

Mikrobiologia

Materiały wspomagające ćwicznia laboratoryjne z Mikrobiologii.


Literatura

1. Kunicki-Goldfinger W.H.J.: Życie bakterii

2. Streyer L.: Biochemia

3. Kotełko K., Sedlaczek L., Lachowicz T.M.: Biologia bakterii

4. Markiewicz Z.: Struktura i funkcje osłon bakteryjnych

5. Jawetz E., Melnick J., Adelberg E.: Przegląd mikrobiologii lekarskiej

Mikrobiologia testy

test

ATC-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PROSEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo dowodowe [PS4+PW4 - 8 semestr]
ATC-WPiA-C&CJS-L3DZ-(2020/2021) C&CJS2 - 4 semestr (Criminal Procedure) Prawo karne procesowe - wykład
ATC-WPiA-C&CJS-L3DZ-(2020/2021) C&CJS2 - 4 semestr Anglo-american criminal law and process (Anglo-amerykańskie prawo karne i proces) - Moduł Prawnoporównawczy
ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) KMS1 - 1 semestr - Prawo dowodowe - wykład
ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo dowodowe (KMS2 - 3 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA; KRYMINOLOGICZNA]
ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo dowodowe (KMS2 - 4 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA; KRYMINOLOGICZNA]
ATC-WPiA-KRYM-MU2DZ-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo dowodowe [KMS1 - 2 semestr - spln: kryminalistyczna]
ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) KMZ1 - 1 semestr - Prawo dowodowe - wykład
ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo dowodowe (KMZ2 - 3 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]
ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo dowodowe (KMZ2 - 4 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]
ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo dowodowe (KMZ2 - 4 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]
ATC-WPiA-KRYM-MU2ZAO-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo dowodowe [KMZ1 - 2 semestr - spln: kryminalistyczna]
ATC-WPiA-PILSP-(2020/2021) PILSP301 Introduction to Criminology and Criminal Law in Europe
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS2 - 4 semestr - Prawo karne procesowe - wykład
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS4+PW4 - 8 semestr - Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) - Specjalizacja dodatkowa - PRAWO DOWODOWE
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo karne procesowe [PS5+PW5 - 10 semestr]
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo karne procesowe [PS5+PW5 - 9 semestr]
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo karne procesowe [PZ5 - 10 semestr]
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) SEM - WOŹNIEWSKI Krzysztof - Prawo karne procesowe [PZ5 - 9 semestr]
BŁĘDNIE DODANE1
BŁĘDNIE DODANE2
BŁĘDNIE DODANE3
BŁĘDNIE DODANE4
BŁĘDNIE DODANE5
BŁĘDNIE DODANE6
BŁĘDNIE DODANE7
Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Kurs dla wykładu do przedmiotu Aplikacje Informatyczne w Biznesie


Literatura
Podręcznik akademicki: S.Wrycza (redakcja) „Informatyka Ekonomiczna”, PWE, 2010: Rozdział I, Rozdział III, Rozdział XIX
Contemporary challanges of information systems (AiB)

The course discusses selected applications of up-to-date ICT technologies, methods and tools technologies, with emphasis on safety, security and privacy features


Literatura

Sandy Pentland (2014).  Social Physics: How Good the Ideas Spread – the Lessons from
New Science.   Brunswick: Scribe Publications Pty Ltd.
Stephen Wickler (2013). Cellular Convergence and the Death of Privacy, Oxford:
Oxford University Press in August 2013.
S.B. Wicker and D.E. Schrader, "Privacy-Aware Design Principles for Information
Networks," Proceedings of the IEEE, vol.99, no.2, pp. 330, Jan. 2011,  available
from http://www.ieseg-databasemarketing.com/about-database-marketing/ 

Enterprise Architecture and Requirements Engineering

to be updated...


Literatura

to be updated...

Enterprise Architecture and Requirements Engineering - i2

The course presents approaches to requirements engineering. Students learn to identify and design enterprise/business architectures and specify requirements for organizational information systems viewing people and computer systems as nodes of information processing. Acquired knowledge is beneficial not only for requirements identification for information and communication technology solutions; it is applicable also for the design of products and services in general. Main topics of the course: Requirements acquisition, amalgamation, and modeling; Enterprise modeling; Enterprise architecture; Requirements Engineering approaches (different perspectives); and Requirements management.


Literatura

Volere requirements resources http://www.volere.co.uk/

EKD User guide https://people.dsv.su.se/~js/ekd_user_guide.html

Archimate 3.0 specification http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/

 

 

 

Fundamentals of Requirements Engineering

Place description here.


Literatura

Place literature here.

Nowoczesne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych Tematyka:
1. E-learning 2.0 – podstawowe zagadnienia z zakresu wykorzystania technologii Web 2.0 w e-learningu; różnice pomiędzy e-learningiem 1.0 a e-learningiem 2.0.
2. Web 2.0 w e-learningu 2.0 – koncepcje, cechy oraz zastosowania technologii Web 2.0 w edukacji i biznesie; statystyki popularności e-learningu 2.0 wraz z przykładami wdrożeń w uczelniach wyższych oraz biznesie.
3. Korzyści wdrażania e-learningu 2.0 w kontekście: organizacji, użytkowników technologii oraz prowadzących zajęcia e-learningowe.
4. Technologie e-learningu 2.0
4.1. Współdzielenie wiedzy
4.1.1. Wiki
4.1.2. Blog
4.1.3. Współdzielenie mediów cyfrowych
4.1.4. RSS
4.1.5. E-Portfolio
4.1.6. Webcasting
4.2. Technologie społecznościowe
4.2.1. Serwisy społecznościowe
4.2.2. Zakładki społeczne
4.3. Nauczanie interaktywne
4.3.1. Narzędzia zespołowego uczenia się
4.3.2. Wyprawa sieciowa
4.3.3. Nauczanie na żywo
4.3.4. Wirtualne laboratorium
4.3.5. Wirtualna przestrzeń
4.3.6. Serwisy połączeniowe
5. Nauczanie mobilne 2.0 – koncepcja nauczania mobilnego (m-learning), obszary, metody, zastosowania i zagadnienia technologiczne.
6. Wdrażanie kursów w oparciu o e-learning 2.0 – planowanie wdrożenia Web 2.0 w procesie kształcenia, wybór wdrażanych technologii e-learningu 2.0, bezpieczeństwo i prawa własności intelektualnej oraz motywowanie uczestników szkoleń e-learningu 2.0.
7. Rozwój e-learningu – kierunki i perspektywy rozwoju e-learningu.

Literatura
Podana w ramach kursu.
Praktyki rok III lic. AiB
Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych


Literatura

Projektowanie systemów informatycznych

Finanse - ćwiczenia 2020/2021 grupa G Ekonomia

Dzień Dobry, 

w niniejszym kursie znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu Finanse w roku akademickim 2020/2021.

Pozdrawiam serdecznie,

Przemysław Wysiński

Finanse - ćwiczenia MSG 2020/2021 grupa F

Dzień Dobry, 

w niniejszym kursie znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu Finanse w roku akademickim 2020/2021.

Powodzenia!

Finanse - ćwiczenia MSG 2020/2021 grupa G

Dzień Dobry, 

w niniejszym kursie znajda Państwo kolokwium z przedmiotu Finanse w roku akademickim 2020/2021.

Zapraszam !

Finanse - ćwiczenia MSG 2020/2021 grupa H

Dzień Dobry, 

w niniejszym kursie znajdą Państwo kolokwium z ćwiczeń Finanse w roku akademickim 2020/2021.

Powodzenia!

Finanse - KOLOKWIUM 1B MSG (niestacjonarne) 20/21

Dzień Dobry,

zapraszam Państwa do dołączenia do kursu powiązanego z przedmiotem Finanse (ćwiczenia).

Pozdrawiam,

Przemek Wysiński

Finanse (ćwiczenia) Ekonomia grupa G 19/20

W tym kursie znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu Finanse, prowadzonym na I roku kierunku Ekonomia w roku akademickim 2019/2020

Finanse (ćwiczenia) MSG grupy F, G, H

W tym kursie znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu Finanse, prowadzonym na I roku kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 

Finanse Przedsiębiorstw 2020/2021 - MSG FMiB

Ćwiczenia z zakresu finansów przedsiębiorstw dla Studentów II roku MSG FMiB

Rynek Pieniężny i Kapitałowy - ćwiczenia 2020/2021 IwG

Dzień Dobry, 

w niniejszym kursie znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu Rynek Pieniężny i Kapitałowy w roku akademickim 2020/2021.

Rynek Pieniężny i Kapitałowy - ćwiczenia 2020/2021 KRT

Dzień Dobry, 

w niniejszym kursie znajdziecie Państwo kolokwium z przedmiotu Rynek Pieniężny i Kapitałowy w roku akademickim 2020/2021.

Rynek Pieniężny i Kapitałowy - kolokwium gr B

Dzień Dobry, 

tutaj znajdą Państwo kolokwium zaliczające ćwiczenia z przedmiotu Rynek Pieniężny i Kapitałowy.

Pozdrawiam serdecznie,

Przemysław Wysiński

Rynek Pieniężny i Kapitałowy (ćwiczenia) Niestacjonarne 19/20
Rynek Pieniężny i Kapitałowy (ćwiczenia) Studia Stacjonarne 19/20

Kurs umożliwia przeprowadzenie kolokwium z ćwiczeń z przedmiotu Rynek Pieniężny i Kapitałowy

Rynek Pieniężny i Kapitałowy 2020/2021 - EK grupa A

Tutaj znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu: Rynek Pieniężny i Kapitałowy realizowany w roku akademickim 2020/2021

Rynek Pieniężny i Kapitałowy 2020/2021 - grupa DEiFP

Drodzy Państwo, 

w ramach tego kursu znajdą Państwo kolokwium z przedmiotu Rynek Pieniężny i Kapitałowy w roku akademickim 2020/2021.

Rynek Pieniężny i Kapitałowy 2020/2021 - grupa E-C

W niniejszym kursie znajda Państwo kolokwium z ćwiczeń z przedmiotu: Rynek Pieniężny i Kapitałowy w roku akademickim 2020/2021.

Rynek pieniężny i kapitałowy 2020/2021 - kolokwium grupa WdF ACCA

Dzień Dobry, 

w niniejszym kursie znajdą Państwo kolokwium kończące ćwiczenia z przedmiotu rynek pieniężny i kapitałowy w roku akademickim 2020/2021.

Źródła Finansowania Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

w niniejszym kursie znajdą Państwo egzamin z przedmiotu Źródła finansowania przedsiębiorstw.


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.