Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Europejska polityk konkurencji NSL
Europejska polityka konkurencji

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z regułami i normami kształtującymi politykę konkurencji UE. Wiedza ta powiązana jest z prawem konkurencji oraz z pojęciami i modelami mikroekonomicznymi. Student ma możliwość poznania wzajemnych interakcji między ekonomią a prawem konkurencji oraz zastosowania reguł konkurencji w praktyce poprzez analizę studiów przypadków.

1. Historia i cele europejskiej polityki konkurencji Krótka historia prawa konkurencji w UE; Cele polityki konkurencji i ich zgodność z efektywnością ekonomiczną; Siła rynkowa a dobrobyt; Instytucje UE odpowiedzialne za politykę konkurencji. 2. Siła rynkowa i definicja rynku właściwego Jak mierzyć siłę rynkową; Pojęcie rynku właściwego; Podstawowe testy definicji rynków (produktowych i geograficznych); Wytyczne Komisji Europejskiej nt. definicji rynków właściwych; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce. 3. Porozumienia ograniczające konkurencję Podstawy prawne analizy porozumień ograniczających konkurencję; Ekonomiczne aspekty analizy karteli i zmowy, porozumień wertykalnych oraz joint ventures; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce - studia przypadków. 4. Nadużycie pozycji dominującej Podstawy prawne analizy nadużyć pozycji dominującej; Ekonomiczne aspekty analizy praktyk wykluczających, wyzyskujących i dyskryminacyjnych; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce - studia przypadków. 5. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw Podstawy prawne kontroli koncentracji przedsiębiorstw w UE; Ekonomiczne aspekty analizy koncentracji poziomych, pionowych i konglomeratowych; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce- studia przypadków. 6. Kontrola pomocy publicznej Podstawy prawne kontroli pomocy publicznej w UE; Ekonomiczne aspekty kontroli pomocy publicznej; Pomoc publiczna o charakterze regionalnym, sektorowym i horyzontalnym; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce-studia przypadków. 7. Aktualne zagadnienia europejskiej polityki konkurencji

Fizykochemia molekuł

Fizykochemia molekuł - dokończenie kursu w ramach przedmiotów dyplomowych Katedry Chemii Fizycznej. Kurs w sposób teoretyczny wprowadza w metody chemii obliczeniowej stosowane do opisu układów chemicznych na poziomie molekularny oraz zapoznaje z teoretycznymi aspektami zjawiska luminescencji związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem fluorescencji, fosforescencji i chemiluminescencji.

Właściwości a struktura związków chemicznych

Kurs zawiera rozbudowane przedstawienie wyników ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Właściwości a struktura związków chemicznych.

BIOTECHNOLOGIA 3 MATERIAŁY DLA STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII
Literatura
Brak
ETNOLOGIA, ARCHEOLOGIA

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW


Literatura

literatura dodatkowa

HISTORIA SZTUKI

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW


Literatura

artykuły, internet, publikacje

PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA

ARTYKUŁY I MATERIAŁY DODATKOWE DLA STUDENTÓW


Literatura

Internet, publikacje, czasopisma

SOCJOLOGIA

Kurs zawierający materiały anglojęzyczne dotyczące dziedziny socjologii


Literatura

teksty i linki internetowe

Technologie informacyjne

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii i Biologii medycznej, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

Analiza procesów mikroekonomicznych

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S42_01


Analiza szeregów czasowych

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S22_21

Econometrics
Elementy matematyki finansowej

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S44_01

Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych
Quantitaive Methods for Finance

This is where will you find presentations, handouts and other important course materials for group S_41_20

Seminarium magisterskie 2020/2021
Dydaktyka ogólna Dzienne

Wykłady z Dydaktyki ogólnej dla I roku MSU na kierunku Pedagogika studia Dzienne

Dydaktyka ogólna ZAOCZNE

Wykład z Dydaktyki ogólnej dla I roku MSU Pedagogika Zaoczni

Szanowni Państwo,

będę tutaj umieszczał prezentację PowerPoint z moim komentarzem audio - to są spore pliki, ale można je odtworzyć w programie PowerPoint i wysłuchać wykładu oglądając pokaz slajdów. Umieszczam wszystkie wykłady dotyczące drugiej fazy naszych analiz (którą zaczęliśmy omawiać na naszym ostatnim wykładzie w audytorium na WNS). Nowe dla Państwa rzeczy zaczynają się od wykładu 3. 

Jednocześnie równolegle utworzyłem grupę dla Państwa w aplikacji MSTeams. Żeby pracować w tej aplikacji, należy ściągnąć aplikację MSTeams z Office 365 i zalogować się do niej używając Państwa UNIWERSYTECKIEGO loginu i hasła do pakietu Office 365. To jest niezbędne, bo muszą być Państwo zalogowani jako studenci UG. Jeśli już korzystają Państwo z tej licencji UG, to używają Państwo tego samego loginu i hasła. Jeśli jeszcze Państwo z niej nie skorzystali to Państwa login i tymczasowe hasło znajdują się na Państwa Portalu Studenta. 


Po zalogowaniu się do MSTeams należy użyć poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c19ee94823f49d98416de74ff18510a%40thread.tacv2/conversations?groupId=0f432f26-e239-433e-90e7-5d1999bd9937&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069 


UWAGA: zarówno tutaj, jak i w MSTeams umieszczam TE SAME PLIKI z wykładami. Czyli pliki te się dublują, a nie uzupełniają. Aplikacja MSTeams pozwala po prostu na prostszą komunikację między nami. Ale mogą Państwo korzystać z dowolnej formy realizacji tego wykładu (tu na Portalu Edukacyjnym UG, albo w MSTeams).

Z poważaniem

Piotr Zamojski

Pedagogika szkoły dla PED ZAOCZNI

Wykłady z Pedagogiki Szkoły dla I roku MSU Pedagogika Zaoczni

Pedagogika szkoły dla Psychologii

Materiały i zadania do ćwiczeń z przedmiotu Pedagogika szkoły dla IV i V roku Psychologii

Teoretyczne podstawy kształcenia

Wykłady z przedmiotu Teoretyczne podstawy kształcenia dla II roku Pedagogiki Studia Stacjonarne

Egzamin Wydział Ekonomiczny Makro 2

Makro 2 Egzamin

Próba

Teorie i modele wzrostu gospodarczego oraz polityki gospodarcze wspierające wzrost i rozwój gospodarczy. Zmiany podstawowych kategorii makroekonomicznych w okresie krótkim i długim.

Ekonomia matematyczna - SS2-Ekonomia, 2015/2016

Ekonomia matematyczna, 2 rok SS2 Ekonomia, rok akademicki 2015/2016


Literatura

Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

Ekonomia matematyczna - SS2, 2014/2015

Ekonomia matematyczna, 2 rok SS2 Ekonomia, rok akademicki 2014/2015


Literatura

Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

Mikroekonomia - NS1 Ekonomia II rok, 2014/2015

Materiały do przedmiotu Mikroekonomia, 2 rok NS1, kierunek Ekonomia, rok akademicki 2014/2015


Literatura

Literatura obowiązkowa:

1. Kamińska T., Kubska-Maciejewicz, B., Laudańska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000.
2. Kątowski T., Ignaciuk E., Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiązaniami i komentarzem, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.
LUB
3. Kamińska,T., Krysińska A., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii - zadania, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000.
2. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Czarny E., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
4. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.

Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2015

Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2015, semestr letni


Literatura

Literatura podstawowa:
1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2012.
2. Kaminska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe,
Wydawnictwo Uniw. Gd., Gdansk 2000.
3. Kaminska T., Krysinska A., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii - zadania,
Wydawnictwo UG, Gdansk 2013.
Literatura uzupełniajaca:
1. Czarny E., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
2. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
3. Katowski T., Ignaciuk E., Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiazaniami i komentarzem, Wydawnictwo UG, Gdansk
2006.

Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2016

Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2016, semestr letni


Literatura

Literatura podstawowa:
1. Kaminska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe,
Wydawnictwo Uniw. Gd., Gdansk 2000.
2. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2012.
3. Kaminska T., Krysinska A., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii - zadania,
Wydawnictwo UG, Gdansk 2013.
Literatura uzupełniajaca:
1. Czarny E., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
2. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
3. Katowski T., Ignaciuk E., Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiazaniami i komentarzem, Wydawnictwo UG, Gdansk
2006.

Biomolekuły - Blok 2 - ćw. laboratoryjne i audytoryjne
Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


Strukturalna biochemia białek

Nagrania wykładów za okres zawieszenia zajęć dydaktycznych na UG

LOGIKA DLA PRAWNIKÓW

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w kursie, wspomagającym ćwiczenia z przedmiotów:

 •  Logika dla prawników dla studentów I roku Prawa - stacjonarnego i wieczorowego. 
 •  Logika  dla prawników dla studentów I roku Prawa zaocznego.

 

Znajdą tu Państwo:

 • Najważniejsze informacje i wymagania, dotyczące prowadzonych zajęć. 
 • Materiały wymagane na ćwiczeniach. 
 • Zadania kontrolne, utrwalające wiedzę zdobywaną na wykładach i ćwiczeniach. 
 • Dodatkowe treści uzupełniające problematykę prowadzonych zajęć. 
 • Materiały popularnonaukowe, dotyczące zastosowania narzędzi logicznych w życiu. 

 

Życzę powodzenia! yes

 


Literatura

 

1.  O. Nawrot, "Wprowadzenie do logiki dla prawników", 3. wydanie, Wolters Kluwer LEX, Warszawa 2014.

2.  "Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników" (pod red. A. Malinowskiego), Lexis Nexis, Warszawa 20XX.

3.  "Logika dla prawników: wykłady, ćwiczenia, zadania" (opr. red. F. Gołba, P. Piękoś, P. Turkowski), C.H. Beck, Warszawa 20XX. 

4.  J.W. Bremer, "Wprowadzenie do logiki", WAM, Kraków 2008. 

5.  Z. Ziembiński, "Logika praktyczna", Warszawa 20XX.

PRAWOZNAWSTWO. WSTĘP DO WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIEKurs wspomagający ćwiczenia z przedmiotów:

 

 • Prawoznawstwa dla studentów I roku Prawa - stacjonarnego i zaocznego. 
 • Podstaw Prawoznawstwa dla studentów I roku Administracji stacjonarnej.
 • Wstępu do wiedzy o państwie i prawie dla studentów I roku Kryminologii - stacjonarnej i zaocznej.

 

Znajdą tu Państwo:

 

 • Najważniejsze informacje dotyczące prowadzonych zajęć. 
 • Materiały wymagane na ćwiczeniach. 
 • Dodatkowe treści uzupełniające problematykę prowadzonych zajęć. 

Literatura
 • T. Chauvin, P. Winczorek, T. Stawecki, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.
 • J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007.

 

 • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Z. Muras, Podstawy Prawa, Warszawa 2008.
 • J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008.
 • J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013.
 • R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Warszawa 2009. 
Kurs testowy

Kurs testowy


Literatura

Kurs testowy

Ubezpieczenia na życie. Tabele trwania życia

Ubezpieczenia na życie. Tabele trwania życia


Literatura

B. Błaszczyszyn, T. Rolski, ,,Podstawy matematyki ubezpieczeń na. życie", WNT 2004.

Actuarial Mathematics,

N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, C. J. Nesbitt, Society of Actuaries May 1997


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.