Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

Akademia Refinitiv
Competitiveness and Competition Policy 2020/2021
Europejska polityk konkurencji NSL
Europejska polityka konkurencji

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z regułami i normami kształtującymi politykę konkurencji UE. Wiedza ta powiązana jest z prawem konkurencji oraz z pojęciami i modelami mikroekonomicznymi. Student ma możliwość poznania wzajemnych interakcji między ekonomią a prawem konkurencji oraz zastosowania reguł konkurencji w praktyce poprzez analizę studiów przypadków.

1. Historia i cele europejskiej polityki konkurencji Krótka historia prawa konkurencji w UE; Cele polityki konkurencji i ich zgodność z efektywnością ekonomiczną; Siła rynkowa a dobrobyt; Instytucje UE odpowiedzialne za politykę konkurencji. 2. Siła rynkowa i definicja rynku właściwego Jak mierzyć siłę rynkową; Pojęcie rynku właściwego; Podstawowe testy definicji rynków (produktowych i geograficznych); Wytyczne Komisji Europejskiej nt. definicji rynków właściwych; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce. 3. Porozumienia ograniczające konkurencję Podstawy prawne analizy porozumień ograniczających konkurencję; Ekonomiczne aspekty analizy karteli i zmowy, porozumień wertykalnych oraz joint ventures; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce - studia przypadków. 4. Nadużycie pozycji dominującej Podstawy prawne analizy nadużyć pozycji dominującej; Ekonomiczne aspekty analizy praktyk wykluczających, wyzyskujących i dyskryminacyjnych; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce - studia przypadków. 5. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw Podstawy prawne kontroli koncentracji przedsiębiorstw w UE; Ekonomiczne aspekty analizy koncentracji poziomych, pionowych i konglomeratowych; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce- studia przypadków. 6. Kontrola pomocy publicznej Podstawy prawne kontroli pomocy publicznej w UE; Ekonomiczne aspekty kontroli pomocy publicznej; Pomoc publiczna o charakterze regionalnym, sektorowym i horyzontalnym; Podejście Komisji Europejskiej w praktyce-studia przypadków. 7. Aktualne zagadnienia europejskiej polityki konkurencji

Europejska polityka konkurencji 2020/2021
Europejska polityka konkurencji NSL 2020/2021
Funkcjonowanie Unii Europejskiej 2020/2021
Fizykochemia molekuł

Fizykochemia molekuł - dokończenie kursu w ramach przedmiotów dyplomowych Katedry Chemii Fizycznej. Kurs w sposób teoretyczny wprowadza w metody chemii obliczeniowej stosowane do opisu układów chemicznych na poziomie molekularny oraz zapoznaje z teoretycznymi aspektami zjawiska luminescencji związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem fluorescencji, fosforescencji i chemiluminescencji.

Właściwości a struktura związków chemicznych

Kurs zawiera rozbudowane przedstawienie wyników ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Właściwości a struktura związków chemicznych.

Edycje tekstów i danych naukowych
Technologie informacyjne

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii i Biologii medycznej, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

Analiza procesów mikroekonomicznych

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S42_01


Analiza szeregów czasowych

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S22_21

Econometrics
Elementy matematyki finansowej

W kolejnych zakładach zamieszczono materiały niezbędne do wykładów i ćwiczeń przedmiotu dla grupy S44_01

Forecasting

Important information about the course rules.

1. The structure:

Course consists of lectures (15h) and tutorials (15h). According to the University rules participation in tutorials is mandatory. Although lectures are not mandatory it is strongly recommended to participate since they will give you an opportunity to collect "actvity points".

2. Grading:

2a) Tutorials: in class activity + individual project work
2b) Lectures: written exam with multiple choice, open response short questions and computational tasks

3. Recommended readings:

3a)Montgomery D.C., Jennings C.L. , Kulahci M., Introduction to Time Series Analysis and Forecasting, 2nd Edition, John Wiley and Sons
3b) Hyndman R.J., Athanasopoulos A., Forecasting: Principles and Practice, Monash University, Australia, https://otexts.com/fpp2/

Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych
Portfolio Analysis

Important information about the course rules.

1. The structure:

Course consists of lectures (30h) and tutorials (30h). According to the University rules participation in tutorials is mandatory. Although lectures are not mandatory it is strongly recommended to participate since they will give you an opportunity to collect "actvity points".

2. Grading:

2a) Tutorials: in class activity + individual project work
2b) Lectures: written exam with multiple choice

3. Recommended readings:

3a) McMillan M.G., Pinto J.E., Pirie W.L., Van de Venter G., Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis, Wiley, 2011
3b) McMillan M.G., Pinto J.E., Pirie W.L., Van de Venter G., Investments Workbook: Principles of Portfolio and Equity Analysis, Wiley, 2011


Portfolio Management

Important information about the course rules.

1. The structure:

course consists of lectures (30h) and tutorials (30h). According to the University rules participation in tutorials is mandatory. Although lectures are not mandatory it is strongly recommended to participate since they will give you an opportunity to collect "actvity points.

2. Grading:

2a) Tutorials: in class activity + individual project work
2b) Lectures: written exam with multiple choice, open response short questions and computational tasks

3. Recommended readings:

3a) Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd Edition, John L. Maginn (Editor), Donald L. Tuttle (Editor), Dennis W. McLeavey (Editor), Jerald E. Pinto (Editor)
3b) Portfolio Management: Theory and Practice, Scott D. Stewart, Christopher D. Piros, Jeffrey C. Heisler

Quantitaive Methods for Finance

This is where will you find presentations, handouts and other important course materials for group S_41_20

Seminarium magisterskie 2020/2021
ATC-Dydaktyka ogólna DZIENNE

Wykłady z Dydaktyki dla II stopnia Pedagogiki

ATC-Dydaktyka ogólna ZAOCZNE
ATC-Dydaktyka PSYCH ZAOCZNE

Wykład z Dydaktyki na kierunku Psychologia studia zaoczne

ATC-Dydaktyka Psychologia

Wykłady z Dydaktyki dla kierunku Psychologia

ATC-Nurty współczesnej filozofii

Wykłady z przedmiotu Współczesne nurty filozofii dla I-szego roku studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika specjalna

ATC-Pedagogika Szkoły PSYCH Zaoczne

Ćwiczenia z Pedagogiki szkoły na kierunku Psychologia studia zaoczne

ATC-Pedagogika Szkoły PSYCHOLOGIA Ćwiczenia z pedagogiki szkoły dla kierunku Psychologia
ATC-Podstawy dydaktyki (hum) 2020/2021

Wykład z Podstaw dydaktyki dla studentów kierunków humanistycznych w ramach Modułu kształcenia nauczycieli

ATC-Podstawy dydaktyki (mat-przyr) 2020/2021

Wykład z Podstaw dydaktyki dla studentów studiów matematyczno-przyrodniczych w ramach Modułu kształcenia nauczycieli

ATC-Teoretyczne podstawy kształcenia
Dydaktyka ogólna Dzienne

Wykłady z Dydaktyki ogólnej dla I roku MSU na kierunku Pedagogika studia Dzienne

Dydaktyka ogólna ZAOCZNE

Wykład z Dydaktyki ogólnej dla I roku MSU Pedagogika Zaoczni

Szanowni Państwo,

będę tutaj umieszczał prezentację PowerPoint z moim komentarzem audio - to są spore pliki, ale można je odtworzyć w programie PowerPoint i wysłuchać wykładu oglądając pokaz slajdów. Umieszczam wszystkie wykłady dotyczące drugiej fazy naszych analiz (którą zaczęliśmy omawiać na naszym ostatnim wykładzie w audytorium na WNS). Nowe dla Państwa rzeczy zaczynają się od wykładu 3. 

Jednocześnie równolegle utworzyłem grupę dla Państwa w aplikacji MSTeams. Żeby pracować w tej aplikacji, należy ściągnąć aplikację MSTeams z Office 365 i zalogować się do niej używając Państwa UNIWERSYTECKIEGO loginu i hasła do pakietu Office 365. To jest niezbędne, bo muszą być Państwo zalogowani jako studenci UG. Jeśli już korzystają Państwo z tej licencji UG, to używają Państwo tego samego loginu i hasła. Jeśli jeszcze Państwo z niej nie skorzystali to Państwa login i tymczasowe hasło znajdują się na Państwa Portalu Studenta. 


Po zalogowaniu się do MSTeams należy użyć poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c19ee94823f49d98416de74ff18510a%40thread.tacv2/conversations?groupId=0f432f26-e239-433e-90e7-5d1999bd9937&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069 


UWAGA: zarówno tutaj, jak i w MSTeams umieszczam TE SAME PLIKI z wykładami. Czyli pliki te się dublują, a nie uzupełniają. Aplikacja MSTeams pozwala po prostu na prostszą komunikację między nami. Ale mogą Państwo korzystać z dowolnej formy realizacji tego wykładu (tu na Portalu Edukacyjnym UG, albo w MSTeams).

Z poważaniem

Piotr Zamojski

Pedagogika szkoły dla PED ZAOCZNI

Wykłady z Pedagogiki Szkoły dla I roku MSU Pedagogika Zaoczni

Pedagogika szkoły dla Psychologii

Materiały i zadania do ćwiczeń z przedmiotu Pedagogika szkoły dla IV i V roku Psychologii

Teoretyczne podstawy kształcenia

Wykłady z przedmiotu Teoretyczne podstawy kształcenia dla II roku Pedagogiki Studia Stacjonarne

ATC-WMFI-MAT-MU2DZ-(2020/2021)-Analiza na rozmaitościach

Kurs składa się się w większości z zajęć "na żywo". Ogólne ogłoszenia i oceny proszę znaleźć w portalu studenckim, i tutaj w Portalu Edukacyjnym planuję udostępnić materiale (t.j. podczas zajęciach pokazane pliki). Proszę leżeć pod uwagi, że studenckie rozwiązania (pod warunkiem, że podczas zajęciach zostało omówione, gdzie są błędy) mogę pojawić się tutaj bez poprawień.


ATC-WMFI-MAT-MU2DZ-(2020/2021)-Ćwiczenia z Analizy Funkcjonalna dla Fins

Kurs składa się się w większości z zajęć "na żywo". Ogólne ogłoszenia i oceny proszę znaleźć w portalu studenckim, i tutaj w Portalu Edukacyjnym planuję udostępnić materiale (t.j. podczas zajęciach pokazane pliki). Proszę leżeć pod uwagi, że studenckie rozwiązania (pod warunkiem, że podczas zajęciach zostało omówione, gdzie są błędy) mogę pojawić się tutaj bez poprawień.

ATC-WMFI-MAT-MU2DZ-(2020/2021)-Ćwiczenia z Analizy Funkcjonalna dla Naucz

Kurs składa się się w większości z zajęć "na żywo". Ogólne ogłoszenia i oceny proszę znaleźć w portalu studenckim, i tutaj w Portalu Edukacyjnym planuję udostępnić materiale (t.j. podczas zajęciach pokazane pliki). Proszę leżeć pod uwagi, że studenckie rozwiązania (pod warunkiem, że podczas zajęciach zostało omówione, gdzie są błędy) mogę pojawić się tutaj bez poprawień.

ATC-WMFI-MAT-MU2DZ-(2020/2021)-Ćwiczenia z Topologii II

Kurs składa się się w większości z zajęć "na żywo". Ogólne ogłoszenia i oceny proszę znaleźć w portalu studenckim, i tutaj w Portalu Edukacyjnym planuję udostępnić materiale (t.j. podczas zajęciach pokazane pliki). Proszę leżeć pod uwagi, że studenckie rozwiązania (pod warunkiem, że podczas zajęciach zostało omówione, gdzie są błędy) mogę pojawić się tutaj bez poprawień.

ATC-WMFI-MAT-MU2DZ-(2020/2021)-Geometria Różniczkowa

Kurs składa się się w większości z zajęć "na żywo". Ogólne ogłoszenia i oceny proszę znaleźć w portalu studenckim, i tutaj w Portalu Edukacyjnym planuję udostępnić materiale (t.j. podczas zajęciach pokazane pliki). Proszę leżeć pod uwagi, że studenckie rozwiązania (pod warunkiem, że podczas zajęciach zostało omówione, gdzie są błędy) mogę pojawić się tutaj bez poprawień.


Testkurs_dla_AZ

Ten kurs nie jest dla zapisanie dla (prawdziwych) studentów,

ale tylko dla mnie aby testwać ten system. A.Z.

WMFI-MAT-MU2DZ-(2020/2021)-Ćwiczenia z Analizy Funkcjonalna dla obu

Ten kurs powsta\| jako wsp\'olny platform dla Test obu moich grup \'cwiczeniowych

z Analizy funkcjonalnej

2021 Makro 2 Wydział Ekonomiczny

Egzamin Makro II dla studentów 1 roku Ekonomii

Fiscal Policy for IB students

This is a trial attempt to acquainted you with the examination portal. You can take the test as much as you wish. In normal circumstances you will be able to take test only one time.


Macroeconomics IB students

Good luck

Makroekonomia dla Wydziału Zarządzania

Makro ekonomia dla studentów zaocznych Wydziału Zarządzania

Próba

Teorie i modele wzrostu gospodarczego oraz polityki gospodarcze wspierające wzrost i rozwój gospodarczy. Zmiany podstawowych kategorii makroekonomicznych w okresie krótkim i długim.

Stary Wydział Ekonomiczny MII

Makro 2 Egzamin

ATC-INNY-MIX-MIXDZ-(2020/2021) Rodzicielstwo współcześnie: przemiany, doświadczenia, dylematy

Wykład ogólnouczelniany w semestrze zimowym odbywa się w  poniedziałki 17-18.30

wykładowca Dr Alicja Zbierzchowska


kontakt  alicja.zbierzchowska@ug.edu.pl 

ATC-Ekonomia matematyczna NS2
ATC-Ekonomia matematyczna NS2 - 20FWP
ATC-Ekonomia matematyczna NS2 - 21FWP
ATC-Ekonomia matematyczna NS2 - ETIL
ATC-Ekonomia matematyczna NS2 1LiT 2020/2021

Ekonomia matematyczna NS2 1LiT 2020/2021 - ćwiczenia

ATC-Ekonomia matematyczna SS2-DEIFP
ATC-Ekonomia matematyczna SS2-EC
ATC-Ekonomia matematyczna SS2-KET
ATC-Ekonomia matematyczna SS2-KL
ATC-Ekonomia matematyczna SS2-KPT
ATC-Ekonomia matematyczna SS2-PGISP
ATC-Ekonomia matematyczna SS2-zaliczenie poprawkowe

Zaliczenie poprawkowe 08.02.2021 dla osób z grup ćwiczeniowych dr M. Zielenkiewicz

ATC-Zaliczenie poprawkowe

Zaliczenie poprawkowe 2020/2021

ATC-Zastosowanie matematyki - E MSG

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, SS1, F MSG

ATC-Zastosowanie matematyki - F MSG

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, SS1, Grupa F MSG

ATC-Zastosowanie matematyki - G EK

ATC-Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, SS1, G EK

ATC-Zastosowanie matematyki - H EK

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, SS1, H EK

Egzamin ekonomia integracji europejskiej

Egzamin ekonomia integracji europejskiej, 19 czerwca 2021 godz. 9.45-10.45

ATC-2020/21 Biomolekuły – Strukturalna biochemia białek (M02_B3)
ATC-2020/21-Biomolekuły-B2-ćw.audytoryjne
ATC-2020/21-Biomolekuły-B2-Ćw.laboratoryjne
ATC-2020/21-Biomolekuły-Budowa, synteza i właściwości (M02_B1)-FUNDAMENTY
ATC-MWB-L3DZ-(2020/2021) Podstawy Biotechnologii – Nauki Ścisłe (M01_B2) - Metodologia grupa B
ATC-Podstawy Biotechnologii – Nauki Ścisłe (M01_B2) - Metodologia grupa A
ATC-Structural Biochemistry of Proteins
Przemiany kwasów nukleinowych i pozostałe wykłady Blok1

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz zarządzeń Rektora UG ograniczającego działalność uczelni jesteśmy zmuszeni do zawieszenia "zwykłych" wykładów i przejścia na nauczanie zdalne. Jest to sytuacja niecodzienna dla nas wszystkich, ale musimy dalej jakoś funkcjonować.
Poniżej będę sukcesywnie zamieszczał materiały jakie miałby być omówione na wykładach z przemian kwasów nukleinowych w formie slajdów z komentarzem (pokaz slajdów programu PowerPoint), slajdów w formacie PowerPoint oraz slajdów w formacie PDF. Aby uniknąć tworzenia plików o dużych rozmiarach będę wykłady dzielił na fragmenty 15 minutowe.
Jeśli Państwo będą mieć pytania, będę dostępny on-line w godzinach zaplanowanych wykładów w planie zajęć, kiedy to będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące zamieszczonych materiałów. W związku z taką organizacją dalszego toku zajęć, bardzo proszę o "odsłuchanie" pokazu slajdów przed zaplanowanymi wykładami, alby efektywnie wykorzystać czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że komunikacja za pomocą 'chatu' jest wolniejsza niż dyskusja.
Najprawdopodobniej, również w formie "on line" będzie przeprowadzone pierwsze kolokwium śródroczne.
Jeśli Państwo będą mieli sugestie co do formy udostępnianych treści, proszę się nimi ze mną podzielić za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrobię co będzie możliwe aby uwzględnić Państwa uwagi.
Życzę owocnego studiowania w zaciszu ogólnokrajowej kwarantanny domowej.
M. Obuchowski


Strukturalna biochemia białek

Nagrania wykładów za okres zawieszenia zajęć dydaktycznych na UG

ATC-WPiA-ADM-L3DZ-(2020/2021) AS102 PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA ĆWICZENIA
ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) AZ101 PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA ĆWICZENIA
ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) AZ102 PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA ĆWICZENIA
ATC-WPiA-ADM-L3ZAO-(2020/2021) AZ103 PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA ĆWICZENIA
ATC-WPIA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS107 PRAWOZNAWSTWO ĆWICZENIA
ATC-WPiA-PRAWO-M5DZ-(2020/2021) PS108 PRAWOZNAWSTWO ĆWICZENIA
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) PW102 PRAWOZNAWSTWO ĆWICZENIA
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) PZ102 PRAWOZNAWSTWO ĆWICZENIA
ATC-WPiA-PRAWO-M5ZAO-(2020/2021) PZ105 PRAWOZNAWSTWO ĆWICZENIA
LOGIKA DLA PRAWNIKÓW

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w kursie, wspomagającym ćwiczenia z przedmiotów:

 •  Logika dla prawników dla studentów I roku Prawa - stacjonarnego i wieczorowego. 
 •  Logika  dla prawników dla studentów I roku Prawa zaocznego.

 

Znajdą tu Państwo:

 • Najważniejsze informacje i wymagania, dotyczące prowadzonych zajęć. 
 • Materiały wymagane na ćwiczeniach. 
 • Zadania kontrolne, utrwalające wiedzę zdobywaną na wykładach i ćwiczeniach. 
 • Dodatkowe treści uzupełniające problematykę prowadzonych zajęć. 
 • Materiały popularnonaukowe, dotyczące zastosowania narzędzi logicznych w życiu. 

 

Życzę powodzenia! yes

 


Literatura

 

1.  O. Nawrot, "Wprowadzenie do logiki dla prawników", 3. wydanie, Wolters Kluwer LEX, Warszawa 2014.

2.  "Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników" (pod red. A. Malinowskiego), Lexis Nexis, Warszawa 20XX.

3.  "Logika dla prawników: wykłady, ćwiczenia, zadania" (opr. red. F. Gołba, P. Piękoś, P. Turkowski), C.H. Beck, Warszawa 20XX. 

4.  J.W. Bremer, "Wprowadzenie do logiki", WAM, Kraków 2008. 

5.  Z. Ziembiński, "Logika praktyczna", Warszawa 20XX.

PRAWOZNAWSTWO. WSTĘP DO WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIEKurs wspomagający ćwiczenia z przedmiotów:

 

 • Prawoznawstwa dla studentów I roku Prawa - stacjonarnego i zaocznego. 
 • Podstaw Prawoznawstwa dla studentów I roku Administracji stacjonarnej.
 • Wstępu do wiedzy o państwie i prawie dla studentów I roku Kryminologii - stacjonarnej i zaocznej.

 

Znajdą tu Państwo:

 

 • Najważniejsze informacje dotyczące prowadzonych zajęć. 
 • Materiały wymagane na ćwiczeniach. 
 • Dodatkowe treści uzupełniające problematykę prowadzonych zajęć. 

Literatura
 • T. Chauvin, P. Winczorek, T. Stawecki, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.
 • J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007.

 

 • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Z. Muras, Podstawy Prawa, Warszawa 2008.
 • J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008.
 • J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013.
 • R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Warszawa 2009. 
ATC-WOIG-GP-L3DZ-(2020/2021) Ekonomika miast i regionów

.


Literatura

.

ATC-WOiG-GP-MU2DZ-(2020/2021) Marketing terytorialny 2 rok GP
ATC-WOiG-GP-MU2DZ-(2020/2021) Seminarium magisterskie_Chaberek

Kurs stanowi platformę do przesyłania pszczególnych rozdizałów pracy magosterskiej po technicznym sprawdzeniu przez Panią Julię Ziółkowską.

ATC-WOiG-GP-MUZ-DZ-(2020/2021) ZGP-Pracownia magisterska

Pracownia magisterska w roku akademickim 2020/2021 dla studentów piszących pracę magisterską w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej.

Kontakt: Julia Ziółkowska julia.ziolkowska@ug.edu.pl

W semestrze zimowym spotkania co 2 tygodnie od 5 października.

Zajęcia tylko w formie on-line.

Zasady współpracy zostaną przedstawione na pierwszym spotkaniu.

Marketing terytorialny

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.