Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według nauczycieli

BIOTECHNOLOGIA 3MATERIAŁY DLA STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII
Literatura
Brak
ETNOLOGIA, ARCHEOLOGIA

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW


Literatura

literatura dodatkowa

HISTORIA SZTUKI

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW


Literatura

artykuły, internet, publikacje

PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA

ARTYKUŁY I MATERIAŁY DODATKOWE DLA STUDENTÓW


Literatura

Internet, publikacje, czasopisma

SOCJOLOGIA

Kurs zawierający materiały anglojęzyczne dotyczące dziedziny socjologii


Literatura

teksty i linki internetowe

Technologie informacyjne

Uzupełnienie kursu z "Technologii informacyjnych" prowadzonego na I roku Biologii i Biologii medycznej, studiów I-go stopnia


Literatura

Literatura zostanie podana przez prowadzącego zajęcia.

Quantitaive Methods for Finance

This is where will you find presentations, handouts and other important course materials for group S_41_20

Ekonomia matematyczna - SS2-Ekonomia, 2015/2016

Ekonomia matematyczna, 2 rok SS2 Ekonomia, rok akademicki 2015/2016


Literatura

Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

Ekonomia matematyczna - SS2, 2014/2015

Ekonomia matematyczna, 2 rok SS2 Ekonomia, rok akademicki 2014/2015


Literatura

Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

Mikroekonomia - NS1 Ekonomia II rok, 2014/2015

Materiały do przedmiotu Mikroekonomia, 2 rok NS1, kierunek Ekonomia, rok akademicki 2014/2015


Literatura

Literatura obowiązkowa:

1. Kamińska T., Kubska-Maciejewicz, B., Laudańska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000.
2. Kątowski T., Ignaciuk E., Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiązaniami i komentarzem, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.
LUB
3. Kamińska,T., Krysińska A., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii - zadania, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000.
2. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Czarny E., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
4. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.

Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2015

Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2015, semestr letni


Literatura

Literatura podstawowa:
1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2012.
2. Kaminska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe,
Wydawnictwo Uniw. Gd., Gdansk 2000.
3. Kaminska T., Krysinska A., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii - zadania,
Wydawnictwo UG, Gdansk 2013.
Literatura uzupełniajaca:
1. Czarny E., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
2. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
3. Katowski T., Ignaciuk E., Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiazaniami i komentarzem, Wydawnictwo UG, Gdansk
2006.

Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2016

Mikroekonomia I - NS1, I rok EK + MSG - 2016, semestr letni


Literatura

Literatura podstawowa:
1. Kaminska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe,
Wydawnictwo Uniw. Gd., Gdansk 2000.
2. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2012.
3. Kaminska T., Krysinska A., Kubska-Maciejewicz B., Laudanska-Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii - zadania,
Wydawnictwo UG, Gdansk 2013.
Literatura uzupełniajaca:
1. Czarny E., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
2. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
3. Katowski T., Ignaciuk E., Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiazaniami i komentarzem, Wydawnictwo UG, Gdansk
2006.

LOGIKA DLA PRAWNIKÓW

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w kursie, wspomagającym ćwiczenia z przedmiotów:

 •  Logika dla prawników dla studentów I roku Prawa - stacjonarnego i wieczorowego. 
 •  Logika  dla prawników dla studentów I roku Prawa zaocznego.

 

Znajdą tu Państwo:

 • Najważniejsze informacje i wymagania, dotyczące prowadzonych zajęć. 
 • Materiały wymagane na ćwiczeniach. 
 • Zadania kontrolne, utrwalające wiedzę zdobywaną na wykładach i ćwiczeniach. 
 • Dodatkowe treści uzupełniające problematykę prowadzonych zajęć. 
 • Materiały popularnonaukowe, dotyczące zastosowania narzędzi logicznych w życiu. 

 

Życzę powodzenia! yes

 


Literatura

 

1.  O. Nawrot, "Wprowadzenie do logiki dla prawników", 3. wydanie, Wolters Kluwer LEX, Warszawa 2014.

2.  "Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników" (pod red. A. Malinowskiego), Lexis Nexis, Warszawa 20XX.

3.  "Logika dla prawników: wykłady, ćwiczenia, zadania" (opr. red. F. Gołba, P. Piękoś, P. Turkowski), C.H. Beck, Warszawa 20XX. 

4.  J.W. Bremer, "Wprowadzenie do logiki", WAM, Kraków 2008. 

5.  Z. Ziembiński, "Logika praktyczna", Warszawa 20XX.

PRAWOZNAWSTWO. WSTĘP DO WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIEKurs wspomagający ćwiczenia z przedmiotów:

 

 • Prawoznawstwa dla studentów I roku Prawa - stacjonarnego i zaocznego. 
 • Podstaw Prawoznawstwa dla studentów I roku Administracji stacjonarnej.
 • Wstępu do wiedzy o państwie i prawie dla studentów I roku Kryminologii - stacjonarnej i zaocznej.

 

Znajdą tu Państwo:

 

 • Najważniejsze informacje dotyczące prowadzonych zajęć. 
 • Materiały wymagane na ćwiczeniach. 
 • Dodatkowe treści uzupełniające problematykę prowadzonych zajęć. 

Literatura
 • T. Chauvin, P. Winczorek, T. Stawecki, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.
 • J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007.

 

 • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Z. Muras, Podstawy Prawa, Warszawa 2008.
 • J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008.
 • J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013.
 • R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Warszawa 2009. 
Kurs testowy

Kurs testowy


Literatura

Kurs testowy

Ubezpieczenia na życie. Tabele trwania życia

Ubezpieczenia na życie. Tabele trwania życia


Literatura

B. Błaszczyszyn, T. Rolski, ,,Podstawy matematyki ubezpieczeń na. życie", WNT 2004.

Actuarial Mathematics,

N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, C. J. Nesbitt, Society of Actuaries May 1997


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.