Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Michał Stukow
dr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Rafał Lutowski
prof. dr hab. Andrzej Szczepański
otwórz kurs  Algebra liniowa z geometrią, semestr 2Literatura
literatura taka jak na wykładzie.
nauczyciele w kursie mgr sebastian agata
otwórz kurs

Kurs zawiera notatki do  wykładu z algorytmów i struktur danych dla studentów  matematyki


Literatura

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 2007.

nauczyciele w kursie dr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs

Algorytmiczna teoria grafów


Literatura

Podana na wykładzie.

nauczyciele w kursie dr hab. Tomasz Dzido
dr Hanna Furmańczyk
otwórz kurs Algorytmy i struktury danych
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie dr bartosz putrycz
otwórz kurs

Kurs zawiera materiały na laboratorium z algorytmów i struktur danych


Literatura

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 2007.

nauczyciele w kursie dr hab. Błażej Szepietowski
otwórz kurs

Materiały do wykładów i ćwiczeń.


Literatura

Podana na wykładzie 1.

nauczyciele w kursie dr hab. Tomasz Dzido
otwórz kurs

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 


Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3

 

nauczyciele w kursie dr inż. Łukasz Kuszner
otwórz kurs

Przedmiot prowadzony dla III roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Literatura

T. Ratajczak, Metody Numeryczne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Z. Fortuna, B. Macukow, J.Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006.

David Monniaux, The pitfalls of verifying floating-point computations. ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM, 2008, 30 (3).

Interaktywne demonstracje (Wolfram Demonstrations Project)

Dokumentacja biblioteki Eigen3

 


nauczyciele w kursie dr inż. Łukasz Kuszner
otwórz kurs

Kurs przedstawi podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego i całkowego jednej zmiennej:

 • granica,
 • pochodna,
 • całka nieoznaczona i oznaczona

oraz ich zastosowania w badaniu własności ciągów liczbowych i funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.


Literatura
 1. W. Żakowski, G. Decewicz „Matematyka. Część 1. Analiza Matematyczna”, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2015.
 2. K. Kuratowski „Rachunek różniczkowy i całkowy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 3. F. Leja „Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
nauczyciele w kursie dr Piotr Karwasz
dr Ewa Kozłowska-Walania
otwórz kurs

Kurs przedstawi podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego i całkowego wielu zmiennych:

 • granica,
 • pochodna i różniczka,
 • całka

oraz ich zastosowania w badaniu własności funkcji wielu zmiennych rzeczywistych.

Koniec kursu zostanie poświęcony zagadnieniu szeregów liczbowych i potęgowych.

 


Literatura
 • W. Rudin „Podstawy analizy matematycznej”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 • W. Krysicki, L. Włodarski „Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
nauczyciele w kursie dr Piotr Karwasz
dr Ewa Kozłowska-Walania
dr Iwona Krzyżanowska
otwórz kurs

Analiza matematyczna


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr hab. Rafał Filipów
dr Piotr Karwasz
otwórz kurs

A


Literatura

A

nauczyciele w kursie dr Piotr Karwasz
otwórz kurs

Wykład przeznaczony jest dla studentów wydziałów innych niż MFiI. Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami astronomicznymi. Omówione będą najważniejsze rodzaje ciał niebieskich: planety, księżyce, komety, gwiazdy, gromady gwiazd i galaktyki.


Literatura

Brak literatury.

nauczyciele w kursie dr hab. Piotr Gnaciński
otwórz kurs

Bazy danych dla 3-ciego roku matematyki ekonomicznej.


Literatura

Date - Bazy Danych

nauczyciele w kursie dr Maciej Mroczkowski
otwórz kurs

Kurs wspierający laboratoria z baz danych.


Literatura

Literatura zostanie podana na zajęciach.

nauczyciele w kursie dr Marcin Ciecholewski
dr Robert Fidytek
dr Adam Kostulak
otwórz kurs

.


Literatura

Literatura podstawowa

 1. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 2. K. Douglas, S. Douglas, PostgreSQL, Second Edition, Sams Publishing 2006
 3. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2010 PL Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2010
 4. A. Dybowska-Dyk, M. Bartnik, Ćwiczenia z języka SQL, Mikom, Warszawa 1999
 5. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

Literatura uzupełniająca:

 1. H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Windom, Implementacja systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003
 2. G. Lausen, G. Vossen, Obiektowe bazy danych. Modele danych i języki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 3. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2010 PL, Helion, Gliwice 2010 
nauczyciele w kursie dr Rafał Lutowski
otwórz kurs

Laboratoria - bazy danych

Semestr letni 2018


Literatura

Postgres

nauczyciele w kursie dr Maciej Mroczkowski
otwórz kurs Kurs obejmuje podstawy wykorzystania programu gretl w zadaniach z ekonometrii
  1. Wprowadzanie danych.
  2. Podstawowe operacje na danych.
  3. Agregowanie szeregów czasowych, tworzenie nowych zmiennych, zmiennych zerojedynkowych, tworzenie podprób.
  4. Analizy statystyczne.
  5. Operacje macierzowe.
  6. Regresja prosta. Przypadek liniowy.
  7. Regresja prosta. Predykcja. Alternatywne postacie funkcyjne równań regresji.
  8. Model regresji wielorakiej.


Literatura
 gretl manual http://gretl.sourceforge.net/index.html#man
T. Kufel: Ekonometria. Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 r.
nauczyciele w kursie dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia modeli ekonometrycznych, ich weryfikacji oraz wykorzystania.

 


Literatura
 1. T. Kufel  Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl PWN Warszawa 2004
 2. K. Kukuła (red), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004
 3. G.S. Maddala, Ekonometria. PWN Warszawa 2006
 4. A. Welfe Ekonometria PWE Warszawa 1995
 5. A. Welfe, W. Grabowski, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE Warszawa
nauczyciele w kursie dr Piotr Karwasz
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Rafał Lutowski
prof. dr hab. Andrzej Szczepański
otwórz kurs

Komunikacja studentów z prowadzącym


Literatura

W treści kursu

nauczyciele w kursie dr Grzegorz Krzykowski
otwórz kurs

Przegląd zaawansowanych technik algorytmicznych, struktur danych oraz algorytmów na przykładzie zastosowań w geometrii obliczeniowej i teorii grafów.

Planowane zagadnienia

1. Geometryczne struktury danych
2. Programowanie dynamiczne
3. Technika "dziel i zwyciężaj"
4. Technika zamiatania
5. Algorytmy aproksymacyjne
6. Schematy aproksymacyjne
7. Algorytmy parametryzowane
8. Algorytmy randomizowane


Literatura

• M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. Schwarzkopf. Geometria obliczeniowa: algorytmy i zastosowania. WNT (2007).
• T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein. Wprowadzenie do algorytmów. WNT (2004).
• S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, U.V. Vazirani. Algorytmy. PWN (2012).
• R. Motwani, P. Raghavan. Randomized Algorithms. Cambridge University Press (1995).
• S. Har-Peled. Geometric Approximation Algorithms. AMS (2011).
• F.P. Preparata, M.I. Shamos. Geometria obliczeniowa - wprowadzenie. Helion (2003).
• V.V. Vazirani. Algorytmy aproksymacyjne. WNT (2005).

nauczyciele w kursie dr hab. Paweł Żyliński
otwórz kurs

Grafika 3D jest w dzisiejszych czasach jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wpływowych środków przekazu wizualnego. Na zajęciach poznajemy podstawowe techniki pracy w świecie trójwymiarowym a potem tworzymy nowe, skomplikowane światy w różnych technologiach. Na kursie można przećwiczyć praktyczne zastosowanie modelowania, teksturowania, skinningu, riggingu, kluczowania, renderowania oraz compositingu.


Literatura

Jedyne w Polsce aktualne źródło informacji na temat darmowego, uniwersalnego programu do tworzenia grafiki i animacji 3d: http://polskikursblendera.pl.

nauczyciele w kursie dr Piotr Arłukowicz
otwórz kurs

Kurs wspiera zajęcia z przedmiotu Inteligencja obliczeniowa dla studentów kierunku Informatyka, studia II stopnia, studia stacjonarne.


Literatura

L. Rutkowski - Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa, PWN 2005

J. Han, M. Kamber - Data mining. Concepts and techniques, Academic Press 2001

T. Morzy - Eksploracja danych. Metody i algorytmy, PWN 2013

A. P. Engelbrecht - Computational intelligence. An introduction, J. Wiley & Sons, 2007

nauczyciele w kursie prof. UG, dr hab. Joanna Jędrzejowicz
otwórz kurs

Będzie dodany


Literatura

Będzie dodana

nauczyciele w kursie dr hab. maria ganzha
otwórz kurs

Treść zadań laboratoryjnych


Literatura

Literatura podstawowa:

 1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
 2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997.

Literatura uzupełniająca:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
 2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
 3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
 4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992.
nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Materiały wykładów


Literatura

Literatura podstawowa:

 1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
 2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997.

Literatura uzupełniająca:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
 2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
 3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
 4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992.
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Materiały z wykładów


Literatura

Literatura podstawowa:

 1. I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
 2. Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997.

Literatura uzupełniająca:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
 2. Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
 3. Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
 4. Pressman R.S.: Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992.
nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Kurs wspomagający laboratorium z przedmiotu Języki Programowania


Literatura

Jerzy Grębosz "Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo"

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych


Literatura

Andrzej Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług WNT 2007

nauczyciele w kursie dr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs

Kurs testowy


Literatura

Kurs testowy

nauczyciele w kursie dr Piotr Zwierkowski
otwórz kurs

Brak.


Literatura

Brak.

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Logika dla informatyków


Literatura
 • M. Huth, M. Ryan, Logic in Computer Science, Cambridge, 2004
 • D. Jackson, Software Abstractions – Logic, Language and Analysis, Revised edition, MIT Press, 2012
 • G. J. Holzmann, The SPIN Model Checker: Primer and Reference Manual, Addison-Wesley, 2004
nauczyciele w kursie dr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs

Z   problemem   poszukiwania   optymalnego   rozwiązania   spotykamy   się   w      licznych   dziedzinach współczesnej  nauki,  w szczególności w  ekonomii. Czy dążenie do tego, aby zrealizować wariant najlepszy, jest zawsze mozliwe? Jak można w zbiorze wariantów uznawanych za dopuszczalne poszukiwać tego, który według ustalonego kryterium wyboru oceniany jest jako najlepszy?

Problem optymalizacji mozna na  ogół  sformułować  w  sposób  ścisły,   jeśli  tylko   potrafimy   sprecyzować   trzy   elementy:   model   zjawiska   z   wyróżnionymi zmiennymi decyzyjnymi, funkcję celu --- zwaną  też kryterium jakości --- oraz ograniczenia.  

Model matematyczny jest konstrukcją formalną odwzorowującą istotne cechy sytuacji decyzyjnej.  Wyróżnienie  istotnych cech sytuacji decyzyjnej jest na ogół trudne i wymaga starannej analizy.

Na seminarium spróbujemy zapoznać się z podstawami teorii matematycznych metod optymalizacji, prowadzącej do określenia praktycznych sposobów postępowania (algorytmów), pozwalających wyznaczyć najlepsze warianty w danej sytuacji ekonomicznej.

 


Literatura
 1. S. Boyd, L. Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press 2004.
 2. M. Brdyś, A. Ruszczyński, Metody optymalizacji w zadaniach, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
 3. A. C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994.
 4. W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki, Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977 (część I).
 5. Z. Galas, I. Nykowski, Z. Żółkiewski, Programowanie wielokryterialne, PWE 1987
 6. S. Kanas, Podstawy ekonomii matematycznej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011.
 7. J. Nocedal, S. J. Wright, Numerical Optimization. Springer, 1999.
 8. M. Ostwald, Podstawy optymalizacji konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 9. A. Stachurski, A. Wierzbicki, Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1999.
 10. S. J. Wright, Primal-Dual Interior-Point Methods. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997.
nauczyciele w kursie dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs

Kurs wspomagający zajęcia z Matematyki dla I Ochrony Środowiska

nauczyciele w kursie mgr inż. Mateusz Gałka
dr Marek Hałenda
dr Danuta Jaruszewska-Walczak
Piotr Michalak
otwórz kurs

Kurs obejmuje wprowadzenie podstawowych narzędzi matematycznych z analizy matematycznej i algebry liniowej, mogących służyć do zastosowania w metodach opisów przedmiotów badań, zjawisk i procesów przestrzennych, wykształcenie umiejętności abstrakcyjnego rozumienia problemów.

Oznaczenia, symbole matematyczne, przekształcanie wyrażeń, podstawowe własności funkcji.

Macierze, wyznaczniki i ich własności.

Rachunek wektorowy, iloczyn wektorowy, skalarny i mieszany.

Układy równań liniowych.

Elementy rachunku różniczkowego.

Zastosowania pochodnych.

Trygonometria i elementy trygonometrii sferycznej.Literatura

Wykaz literatury podstawowej:
W. Oktaba, E. Niedokos: Matematyka i podstawy statystyki matematycznej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane
zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza
funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza
funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1
Wykaz literatury uzupełniającej:
Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas: Analiza matematyczna 1: definicje, twierdzenia,
wzory
Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas: Algebra liniowa 1: definicje, twierdzenia, wzory

nauczyciele w kursie Marta Leśniak
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs

Kurs ma na celu zapoznanie studentów I roku Chemii i I semestru Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

nauczyciele w kursie dr Joanna Czarnowska
dr Marek Hałenda
dr Michał Jabłonowski
mgr Bartosz Kamedulski
dr Piotr Karwasz
dr Iwona Krzyżanowska
dr Aleksandra Nowel
dr Marcin Staniszewski
otwórz kurs

Kurs wspomagający wykład do przedmiotu Matematyka dyskretna i algebra liniowa


Literatura

[1] Matematyka dyskretna

nauczyciele w kursie dr hab. Wiesław Laskowski
otwórz kurs

Zajęcia rozwijające i utrwalające podstawową wiedzę z matematyki.


Literatura

Dowolne zbiory zadań dla szkół średnich  sprzed przynajmniej 15 lat.

nauczyciele w kursie dr Iwona Krzyżanowska
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs

Kurs Matematyki


Literatura

AA

nauczyciele w kursie dr Nikodem Mrożek
otwórz kurs

Kurs ma na celu kontynuowanie zapoznawania studentów I roku Biznesu chemicznego z elementarnymi pojęciami rachunku różniczkowego i całkowego (rzeczywistych funkcji jednej i wielu zmiennych) oraz algebry liniowej i statystyki i wykształcenie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień matematyki wyższej (z osiągnięciem sprawności rachunkowej w tym zakresie) w zakresie niezbędnym dla zrozumienia i opisu procesów chemicznych i fizycznych.


Literatura

A. Literatura podstawowa
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania
M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 2, Analiza funkcji jednej zmiennej
G. Kwiecińska: Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 3, Analiza funkcji wielu zmiennych
W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach. 1 i 2

B. Literatura uzupełniająca
Erich Steiner : ,,Matematyka dla chemików, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Halina Pidek--Łopuszańska: ,,Matematyka dla chemików, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs

Kurs Algorytmy Numeryczne przygotowany jest dla studentów trzeciego roku informatyki. Na piętnastu dwugodzinnych spotkaniach omówimy sześć głównych tematów z zakresu metod numerycznych: 1-Interpolacja wielomianowa, 2-Przybliżona rozwiązywanie równań nieliniowych, 3-Przybliżone rozwiązywanie układów równań nieliniowych, 4-Metody numeryczne dla zagadnień różniczkowych, 5-Całkowanie numeryczne, 6-Numeryczne rozwiązywanie liniowych układów równań.

Celem wykładu jest dogłębne zrozumienie algorytmów i umiejętność ich stosowania.


Literatura

1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczne

2. J. Stoer, R. Bulirsch, Wstęp do metod numerycznych

3. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne

nauczyciele w kursie dr Karolina Kropielnicka
otwórz kurs

Laboratorium stanowi uzupełnienie wykładu "Metody obiczeniowe". Zadaniem studentów jest pisanie symulacji komputerowych dla omawianych na wykładach metod numerycznych. Studenci pracują w grupach (2,3-osobowych). Zobowiązani są do systematycznej pracy zakończonej prezentacją projektu i dokumentacji.


Literatura

Jak w wykładzie.

nauczyciele w kursie dr Karolina Kropielnicka
otwórz kurs

Metody probabilistyczne w analizie ryzyka z pakietem R


Literatura

1. A Beginner’s Guide to R (2009), Alain F. Zuur l Elena N. Ieno l Erik H.W.G. Meesters, Springer

2. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (2013), Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie Robert Tibshirani (www.StatLearning.com)

3. The Elements of Statistical Learning (2001,2009), Hastie, Tibshirani, and Friedman,Springer

4. Stuart Coles. An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values, Springer

5.  Alexander J. McNeil, R¨udiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management. Concepts, Techniques and Tools, Princeton University Press

6. P Embrechts C Kluppelberg T Mikosch, Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer

7. ggplot2, Elegant Graphics for Data Analysis (2011) , Hadley Wickham, Springer

8.. An Introduction to the bootstrap, B.Efron, R.J.Tibshirani

nauczyciele w kursie dr Joanna Czarnowska
otwórz kurs

Kurs utworzony w celu komunikacji opiekuna roku ze studentami rozpoczynającymi naukę w roku akademickim 2018/2019.

nauczyciele w kursie dr Rafał Lutowski
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs Narzędzia informatyczne dla Matematyków
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie dr bartosz putrycz
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest rozwinięcie kultury matematycznej studentów,  wyrobienie intuicji  na temat barier obliczalności i teorii złożoności obliczeń oraz umiejętności stwierdzania, czy dla danego problemu można podać algorytm, czy można podać algorytm wielomianowy, czy problem jest NP-zupełny.


Literatura

J. Jędrzejowicz, A. Szepietowski, Języki, automaty, złożoność obliczeniowa, Wydawnictwo UG, 2008.
C. H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, WNT 2002

nauczyciele w kursie
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Rafał Lutowski
otwórz kurs

  Podstawy Inżynierii Oprogramowania dla studentów zaocznych


Literatura

I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003
Szejko St. (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997.
Uzupełniająca:
Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML podręcznk użytkownika. WNT, 2001
Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998
Eriksson H-E, Penker M.: UML Toolkit. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
Pressman R.S.:  Software Engineering. A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc. 1992.

nauczyciele w kursie dr hab. maria ganzha
otwórz kurs

Kurs wspomagający wykład dla I roku Matematyki.


Literatura
 1. Stephen Prata, "Język C++. Szkoła programowania", wyd. Helion 2013
 2. Jerzy Grębosz, "Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo"; wyd. Edition 2000, Kraków 2008
 3. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, "Wprowadzenie do algorytmów", PWN Warszawa 2012
nauczyciele w kursie dr Monika Wrzosek
otwórz kurs W ramach kursu student nauczy się podstaw języka Python, podstawowych modułów języka, oraz podstaw programowania obiektowego.
Literatura
1. Guido van Rossum, Python Tutorial, http://docs.python.org/tut/.
2. Mark Pilgrim, Dive into Python. http://diveintopython.org/.
3. Bruce Eckel, Thinking in Python, http://www.mindview.net/Books/TIPython.
4. Pythons official documentation, http://docs.python.org/.
nauczyciele w kursie dr Tomasz Borzyszkowski
dr Robert Fidytek
otwórz kurs

Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu procesów stochastycznych.


Literatura

R. Bhattacharya, E. C. Waymire, A Basic Course in Probability Theory, Springer 2007

P. Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, 2010

I. Karatzas, S. E. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus, New York, Springer-Verlag, 1991

A. D. Wentzell, Wykłady z teorii procesów stochastycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

D. Williams, Probability with martyngales, Cambridge University Press, 1991

nauczyciele w kursie dr Piotr Zwierkowski
otwórz kurs

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów podstawowych koncepcji
programowania obiektowego na przykładzie języka Java.


Literatura

1. C. S. Horstmann, G. Cornell. Core Java 2 - Podstawy. Helion, 2003.
2. C. S. Horstmann, G. Cornell. Core Java 2 - Techniki zaawansowane. Helion, 2005.
3. B. Eckel. Thinking in Java - edycja polska. Helion, 2001.
4. M. Campione, K. Walrath. Java Tutorial. Addison-Wesley, 2000.
5. Materiały dostępne na stronie java.sun.com .

nauczyciele w kursie dr Tomasz Borzyszkowski
dr Robert Fidytek
otwórz kurs

Projekt zespołowy MSU I rok 2018/19


Literatura

Wg. zaleceń

nauczyciele w kursie dr Adam Kostulak
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach - z programowaniem i analizą danych


Literatura

R. Stones, N. Matthew, Bazy danych i PostgreSQL, Seria Od podstaw, Wyd. Helion.

nauczyciele w kursie dr Hanna Furmańczyk
otwórz kurs

Materiały


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Marcin Ciecholewski
otwórz kurs

Zagadnienia egzaminacyjne:

0. Akcjomaty teori prawdopodobieństwa i jego podstawowe własności.

1. Prawdopodobieństwo a częstość.

2. Ciało zdarzeń. Zbiory przeliczalne i niprzeliczalne. Zbiory niemierzalne.

3. Obliczanie prawdopodobieństwa w podstawowych schematach kombinatorycznych.

4. Prawdopodobieństwo warunkowe (w tym obliczanie).

5. Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa (w tym obliczanie).

6. Niezależność zadarzeń (w tym sprawdzanie).

7. Jednowymiarowe zmienne losowe: rozkład, dystrybuanta (przechodzenie z jednego w drugie i odwrotnie).

8. Jednowymiarowe zmienne losowe: wartość oczekiwana, wariancja i momenty (w szczególności skośność i kurtoza). Umiejetność obliczania.

9. Kowariancja i współczynnik korelacji (w tym obliczanie).

10. Ważniejsze rozkłady: normalny, geometryczny, wykładniczy, Bernouliego, Poissona, jednostajny (obliczanie prawdopodobieństw, wartości oczekiwanych, wariancji, momentów)

11. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkład łączny i brzegowe (umiejętność wyznaczania).

12. Wielowymiarowe zmienne losowe. Parametry rozkładów (umiejętność obliczania wartości oczekiwanej, macierzy kowariancji).

13. Niezależność wielowymiarowych zmiennych losowych (w tym sprawdzanie).

14. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkłady warunkowe (w tym obliczanie).

15. Nierówność Czybyszewa.

16. Prawa wielkich liczb (w wersji Bernouliego).

17. Twierdzenie Poissona (w tym szacowanie w schematach Bernouliego i jego błąd).

18. Centralne twierdzenie graniczne (w wersji de Moivrea-Laplacea).

19. Zastosowanie (15-18) do szacowania prawdopodobieństw.


Literatura
 1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego (dla pkt. 0-19)
 2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa (dla pkt. 20)
nauczyciele w kursie dr hab. Wiesław Laskowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Rafał Filipów
mgr Jacek Tryba
otwórz kurs

          


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr hab. Rafał Filipów
otwórz kurs

.


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr hab. Rafał Filipów
dr Adam Kwela
dr Nikodem Mrożek
otwórz kurs

Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


Literatura

W treści kursu

nauczyciele w kursie dr Grzegorz Krzykowski
otwórz kurs

Kurs wspomagający zajęcia z Równań Różniczkowych dla III roku Matematyki i Matematyki Ekonomicznej.

nauczyciele w kursie dr Danuta Jaruszewska-Walczak
Karolina Lademann
otwórz kurs Celem kursu jest zapoznanie studentów czym są, co oferują i jak powinno się budować i wykorzystywać technologie semantyczne
Literatura
<p>1. Materiały wykładów</p><p>2. W3C: Semantic Web Activities (http://www.w3.org/2001/sw/)</p><p>3.A. Gomez-Perez, M. Fernandez-Lopez, O, Corcho, Ontological Engineering<br /></p><p>4. Dim Allemang, Jim Hendler, Semantic Web for working ontologist</p>
nauczyciele w kursie dr hab. maria ganzha
otwórz kurs

Administracja i konfiguracja Postgresql.


Literatura

Głównie dokumentacja i forum użytkowników serwera.

nauczyciele w kursie dr hab. Tomasz Dzido
otwórz kurs

Slajdy do wykładu.


Literatura

Dokumentacje i fora serwerów baz danych.

nauczyciele w kursie dr hab. Tomasz Dzido
otwórz kurs Sieci komputerowe dla Informatyki
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie dr bartosz putrycz
otwórz kurs

laboratorium grupy 1,2,3


Literatura

wg. zaleceń

nauczyciele w kursie dr Adam Kostulak
otwórz kurs

Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


Literatura

Znajduje się w treści kursu

nauczyciele w kursie dr Grzegorz Krzykowski
otwórz kurs

Kurs służy do przekazania informacji od nauczyciela akademickiego do studentów


Literatura

Zawiera się w treści lursu

nauczyciele w kursie dr Grzegorz Krzykowski
otwórz kurs

Statystyka


Literatura

Statystyka

nauczyciele w kursie dr Piotr Karwasz
otwórz kurs

        


Literatura

        

nauczyciele w kursie dr hab. Rafał Filipów
dr Piotr Karwasz
otwórz kurs

A

nauczyciele w kursie dr Piotr Karwasz
otwórz kurs

Podstawowe struktury danych: listy, stosy, kolejki, drzewa, grafy; operacje na danych. Implementacje przy użyciu tablic i struktur dowiązaniowych. Struktury danych dla operacji słownikowych: drzewa zrównoważone, B-drzewa, tablice z haszowaniem. Kopce dwumianowe, struktury danych dla zbiorów rozłącznych. Wprowadzenie do systemów baz danych. Koncepcja i architektura systemów baz danych. Modelowanie i organizacja danych. podstawy teorii relacyjnych baz danych, projektowanie relacyjnych baz danych (postaci normalne, klucze, więzy spójności), język zapytań SQL, użytkowanie i administracja baz danych, interfejsy sieciowe w architekturze klient-serwer, typy sieci, protokoły sieciowe. Transformacja schematu pojęciowego bazy danych do schematu implementacyjnego. Relacyjny model danych, algebra relacji. Model transakcji i przetwarzanie transakcyjne. Przetwarzanie i optymalizacja zapytań


Literatura

1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, WNT 1983.

2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996. 

3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.

4. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000

5. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005

6. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wyd. UG 2004

7. N. Wirth, Algorytmy+struktury danych=programy, WNT 1989.

8. R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Helion 2002

9. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000

nauczyciele w kursie dr Janusz Przewocki
otwórz kurs

.


Literatura
 1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman,  Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, WNT 1983.
 2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.
 3. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.
 4. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000
 5. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion 2005
 6. J. Jędrzejowicz, Bazy danych, Wyd. UG 2004
 7. N. Wirth,  Algorytmy+struktury danych=programy, WNT 1989.
 8. R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Helion 2002
 9. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.
nauczyciele w kursie dr Rafał Lutowski
otwórz kurs <span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:left;">Kurs wspomagający laboratoria z przedmiotu </span>Struktury danych i bazy danych.
Literatura
<div class="t-paste-container">&nbsp;T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998. &nbsp;</div><div class="t-paste-container">&nbsp; L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.&nbsp;</div><div class="t-paste-container">&nbsp;T. H. Cormen, C. E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998. &nbsp;</div><div class="t-paste-container">&nbsp; L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.&nbsp;</div>
nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Kurs przeznaczony dla studentów studiów zaocznych.


Literatura

..

nauczyciele w kursie mgr inż. Anna Nenca
otwórz kurs Jest to kurs podstaw systemów operacyjnych Linux i Windows
Literatura
Zostanie podana wkrótce
nauczyciele w kursie dr Tomasz Borzyszkowski
dr Robert Fidytek
dr inż. Jerzy Skurczyński
otwórz kurs Kurs wspomagający laboratorium z przedmiotu Środowisko programisty
Literatura
Brak.
nauczyciele w kursie dr bartosz putrycz
otwórz kurs

Treść zadań laboratoryjnych


Literatura
 • A. Robbins, N. H. F. Beebe. Programowanie skryptów powłoki. Helion 2005.
 • C. Albing, JP Vossen, C. Newham. Bash receptury. Helion 2008.
 • S. Chacon, Pro Git – professional version control (podręcznik dostępny online; jest polskie tłumaczenie).
 • T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl. Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e (tłumaczenie J. Gołdasz, R. Kubiak, T. Przechlewski).
nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
Łukasz Mielewczyk
mgr Łukasz Mielewczyk
Radosław Ziemann
otwórz kurs

Materiały z wykładów


Literatura
 1. A. Robbins, N. H. F. Beebe. Programowanie skryptów powłoki. Helion 2005.
 2. C. Albing, JP Vossen, C. Newham. Bash receptury. Helion 2008.
 3. S. Chacon, Pro Git – professional version control (podręcznik dostępny online; jest polskie tłumaczenie).
 4. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl. Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e (tłumaczenie J. Gołdasz, R. Kubiak, T. Przechlewski).
nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
Łukasz Mielewczyk
mgr Łukasz Mielewczyk
otwórz kurs W ramach kursu prezentowane będą materiały związane z technologią .NET. Głównym językiem programowania jest język C#. Kurs oparty jest na kursach ITA-103 (Aplikacje Internetowe), ITA-104 (Wprowadzenie do Programowania), ITA-105 (Programowanie Obiektowe) oraz materiałach przygotowujących do egzaminów 70-536 oraz 70-562.
Literatura
1. Materiały dostępne w ramach ITA: ITA-103, ITA-104, ITA-105.
2. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-536): Microsoft.Net Framework Application Development Foundation by Tony Northrup
3. Programming Microsoft ASP.NET 3.5 by Dino Esposito
4. Exam 70-562: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development
5. Materiały dostępne na: .NET Framework Developer Center (http://msdn.microsoft.com/en-gb/netframework/default.aspx)
6. Kursy e-learningowe dostępne na platformie firmy Microsoft.
nauczyciele w kursie dr Tomasz Borzyszkowski
otwórz kurs

   


Literatura

   

nauczyciele w kursie dr hab. Wiesław Laskowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Rafał Filipów
dr Paweł Klinga
otwórz kurs

Kurs wspomagający wykład  z teorii optymalizacji.


Literatura

Z.Galas, I.Nykowski, Zbiór zadań z programwania matematycznego

M.Brdyś, A. Ruszczyński, Metody optymalizacji w zadaniach

D. G. Luenberger, Teoria optymalizacji. BNI,1974.

nauczyciele w kursie dr Krzysztof Topolski
otwórz kurs Kurs wspomagający wykład i ćwiczenia z teorii sterowania.
Literatura
S, Elaydi,&nbsp; An introduction to difference equations New York&nbsp; 1996.<br />E.D. Sontag,&nbsp; Mathematical Control Theory , New York 1998.<br />J.Zabczyk , Zarys Matematycznej Teorii Sterowania, Warszawa 1991.<br />
nauczyciele w kursie dr Krzysztof Topolski
otwórz kurs

Informatyka - sem. 2 MSU


Literatura

zgodnie z zaleceniami prowadzącego

nauczyciele w kursie dr Adam Kostulak
dr Jakub Neumann
otwórz kurs

Ubezpieczenia na życie. Tabele trwania życia


Literatura

B. Błaszczyszyn, T. Rolski, ,,Podstawy matematyki ubezpieczeń na. życie", WNT 2004.

Actuarial Mathematics,

N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, C. J. Nesbitt, Society of Actuaries May 1997

nauczyciele w kursie dr Piotr Zwierkowski
otwórz kurs

Wielomian jest podstawowym obiektem, którym zajmuje się rzeczywista geometria algebraiczna, która opisuje
własności rzeczywistych rozwiązań układów równań (zbiory algebraiczne) oraz równań i nierówności (zbiory semialgebraiczne) wielomianowych.

Głównymi narzędziami w geometrii algebraicznej są funkcje wielomianowe, regularne i semialgebraiczne.
W badaniu odwzorowań stosuje się więc własności pierścieni, szczególnie pierścieni  funkcyjnych.

Na seminarium omówimy od podstaw własności rzeczywistych zbiorów algebraicznych i  semialgebraicznych, podamy istotne twierdzenia dotyczące ich własności i algorytmy je wykorzystujące. Będziemy korzystać z dostępnego oprogramowania, które pozwala wykonywać obliczenia oraz konstruować przykłady przy pomocy komputera.

Powstające prace licencjackie będą dotyczyły zarówno tematyki teoretycznej związanej z tematem seminarium jak i zastosowań.

nauczyciele w kursie dr Iwona Krzyżanowska
dr Aleksandra Nowel
otwórz kurs

W kursie przedstawione są podstawowe informacji z zakresu testowania oprogramowania.


Literatura

1. B. Wiszniewski, B. Bereza-Jarociński, Teoria i Praktyka testowania oprogramowania

2. G.J.Myers, C.Sandler, T.Badgett, T.M.Thomas, Sztuka Testowania Oprogramowania

3. Testerzy.pl

4.IEEE Software testing standards, http://www.softwaretestingstandard.org/

 

 

 

nauczyciele w kursie dr hab. maria ganzha
otwórz kurs

Wstęp do matematyki.

nauczyciele w kursie dr hab. Michał Stukow
otwórz kurs

Wstę do matematyki...


Literatura

Literatura....

nauczyciele w kursie prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik
otwórz kurs

Kurs dla pierwszego roku kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych


Literatura

.

nauczyciele w kursie dr Rafał Lutowski
otwórz kurs

Wstęp do programowania gr 2 i 5


Literatura

wg. zaleceń

nauczyciele w kursie dr Adam Kostulak
otwórz kurs
Kurs z materiałami do laboratoriów ze wstępu do programowania.

Omawiane zagadnienia:

 • Programowanie  w języku Python.
 • Kompilowanie i uruchamianie programów.
 • Pojęcia typów zmiennych, testów, pętli.
 • Generowanie liczb pseudolosowych.
 • Funkcje, parametry, zwracane wartości. Rekurencja.
 • Implementacja podstawowych algorytmów: min/max, euklidesowy, sortowania.
 • Pojęcie wskaźników i tabel. Wykorzystanie wskaźników jako parametrów funkcji.
 • Operacje na plikach: tworzenie, modyfikacja i odczyt.

Literatura


nauczyciele w kursie dr Iwona Krzyżanowska
dr Milena Matusik
otwórz kurs

Quiz podsumowujący zajęcia


Literatura

[1]

nauczyciele w kursie dr hab. Wiesław Laskowski
otwórz kurs Kurs przygotowany na potrzeby spotkań akademickich w ramach projektu Zdolni z Pomorza
Literatura
<p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://mozgowiec.pl/">http://mozgowiec.pl/</a></p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://www.zagadki.spw.pl/">http://www.zagadki.spw.pl/</a> </p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://odkrywcy.pl/">http://odkrywcy.pl</a></p><p style="margin-bottom:0cm;"><a href="http://wydawnictwologi.pl/">http://wydawnictwologi.pl</a></p><p align="CENTER" style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;text-align:left;"><em>Norman D. Willis, zagadki logiczne, Wydawnictwo KDC 1998.</em></p><p align="CENTER" style="margin-bottom:0cm;font-weight:normal;"><br /></p>
nauczyciele w kursie dr Hanna Furmańczyk

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.