Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Materiały wspomagające pracowników Uniwersytet Gdańskiego w zakresie wdrożenia i obsługi systemu EZD w UG


Literatura

Ustawa o informatyzacji podmiotów publicznych

Instrukcja kancelaryjna UG

Instrukcja archiwalna UG

 

nauczyciele w kursie mgr Anna Czyżewska
inż. Agnieszka Krajewska
Jacek Zgutczyński
otwórz kurs


Szkolenie i test dla studentów pierwszego roku kończący szkolenie biblioteczne online.

Literatura: materiały własne Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.

nauczyciele w kursie mgr Anna Czyżewska
mgr Ewa Nowaczyk-Potaż
mgr Marietta Tiszbein
otwórz kurs

Szkolenie z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami.

nauczyciele w kursie mgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

Szkolenie z zakresu BHP dla studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Gdańskim.

nauczyciele w kursie mgr Anna Czyżewska
otwórz kurs

szkolenie przygotowane przez Parlament Studentów UG


Literatura

brak

nauczyciele w kursie mgr Anna Czyżewska

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.