Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Centrum Języków Obcych Kursy ogólnouczelniane Inne

Na poniższej liście prezentowane są tylko aktywne kursy.

Lista kursów według jednostek

otwórz kurs

Obsługa programu SDL Trados Studio 2017 mit Alignment und SDL MultiTerm 2017

Współpraca narzędzi CAT  z serwisami tłumaczeń automatycznych

Wymiana baz danych Translation Memory i Termbase pomiędzy Trados i Wordfast

nauczyciele w kursie mgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Justyna Giczela-Pastwa
otwórz kurs

Menchen Kursbuch + Arbeitsbuch

nauczyciele w kursie mgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

TECHNIK & ORDNUNG

1) Populärwissenschaftliche Texte

2) Gebrauchsanwesiungen

3) Hausordnungen

nauczyciele w kursie mgr Remigiusz Ratajski
otwórz kurs

aaaTest

nauczyciele w kursie
otwórz kurs

Akademisk skriving

nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Bazy danych Oracle 10g

nauczyciele w kursie dr inż. Przemysław Jatkiewicz
otwórz kurs

Bazy Danych

nauczyciele w kursie dr Andrzej Borzyszkowski
otwórz kurs

Course objectives:

Introduction to management accounting. Introduction to cost center accounting and product costing.
The rules of resources planning.
Showing the functioning of ERP applications, especially with the SAP ERP 6.0.
Preparing students to work in companies with a global range (on the basis of case studies). Problem solving with use of Design
Thinking method (non-mathematical methods), Excel and Statistica software (mathematical methods

nauczyciele w kursie dr Agnieszka Szmelter-Jarosz
otwórz kurs

Fakultet  dla III BA-N 2018/19

nauczyciele w kursie dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs

Kurs wspierający zajęcia u dr Anny Golec. Zawartośc obejmuje zadania na ćwiczenia, materiał do samodzielnego studiowania do egzaminu oraz zadania dodatkowe.

Literatura podstawowa:

 • A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wyd. Onepress, Warszawa 2007
 • S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Finanse Przedsiębiorstw; Wyd. ABC Warszawa 1999
 • M. Dynus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wyd. TNOiK Toruń 2006
 • A.Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa-• Rzeszów 2007
 • P. Karpuś [red.], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. UMC-S, Lublin 2006
 • R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wyd. Unimex , Wrocław 2008
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami. T.1-3. PWE, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

 • A. Bielawska: Nowoczesne zarządzanie finansami Przedsiębiorstw; Wyd. CH Beck Warszawa 2009
 • B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wyd. PWN Warszawa 2007
 • T. Famulska, J. Nowakowski (red.): Kontrowersje wokół finansów ; Difin Warszawa 2011 (cz. III)
 • M. Panfil (red.): Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków; Difin Warszawa 2011

nauczyciele w kursie dr Anna Golec
otwórz kurs
nauczyciele w kursie Marite Kirikova
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Justyna Giczela-Pastwa
otwórz kurs

KURS WSPOMGAJACY

nauczyciele w kursie dr Helena Garczyńska
otwórz kurs

.

nauczyciele w kursie mgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Renata Zander-Lewandowska
otwórz kurs

Zapoznanie studentów z metodami informatycznego przetwarzania i analizy danych.

Przygotowanie studentów do tworzenia skryptów w pakietach biurowych w celu przetwarzania danych.

Zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodami gromadzenia i analizy danych.


nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs

Zapoznanie studentów z zadaniami administracji publicznej oraz wykorzystaniem ICT do wspierania ich realizacji, a w szczególności do dostarczania usług publicznych on-line.

nauczyciele w kursie mgr Patrycja Krauze
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Joanna Czarnowska
otwórz kurs

xx

nauczyciele w kursie dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Jacek Grodzicki
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Zofia Judycka
otwórz kurs

Materiały pomocnicze dla lic. & mgr.


Literatura

1.  Biochemistry Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer


nauczyciele w kursie dr Mirosław Jarząb
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Tomasz Dryl
otwórz kurs

Kurs wspomagający ćwiczenia do wykładu fakultatywnego Metody numeryczne algebry liniowej.

nauczyciele w kursie dr Danuta Jaruszewska-Walczak
otwórz kurs Norskstudenter 1
nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

Norsk 2

nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

NORSK 3

nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

NORSK 4

nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

NORSK 5

nauczyciele w kursie dr hab. Jorgen Veisland
otwórz kurs

Kurs wspomagający lektorat


Literatura
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
 
Financial English, Ian MacKenzie (Heinle)
Professional English in Use – Finance, Ian MacKenzie (Cambridge)
 
B. Literatura uzupełniająca:
English for the Financial Sector, Ian MacKenzie (Cambridge)
English for Business Studies, Ian MacKenzie (Cambridge)
English for legal Professionals, Andrew Frost (Oxford)
Business English handbook Advanced, Paul Emmerson (Macmillan)
Market Leader – Accounting and Finanace, (Pearson)
Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, (Cambridge)
Oxford Handbook of Commercial Correspondence, A.Ashley  (Oxford)
Oxford Correspondence Workbook, A.Ashley (Oxford)
The Economist, The Financial Times – chosen articles
Internet sources: tax declarations, tax systems in Poland and the UK

nauczyciele w kursie mgr Emilia Krzywańska-Frankowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Przemysław Panfil
otwórz kurs

Kurs traktuje o zagadnieniach dotyczących rozwoju społecznego i politycznego w regionie bałtyckim po roku 1989. Celem wykładów jest dokonanie przeglądu zmieniających się realiów społeczno-politycznych i ekonomicznych poszczególnych krajów regionu oraz opis ich udziału i zaangażowania w procesy integracji regionalnej. Kurs składa się z dwóch części - jednej zorientowanej bardziej teoretycznej i drugiej empirycznej.  
Pierwsza część dotyczy kwestii integracji i regionalizmu w północnej części Europy w ujęciu teoretycznym. Jej zadaniem jest wskazanie na teorie studiów regionalnych i stosunków międzynarodowych, co wprowadza aparat pojęciowy umożliwiający bardziej zaawansowaną analizę i rozumienie procesów zachodzących w regionie bałtyckim. 
Druga część kursu zajmuje się zmianami i wyzwaniami, które stanęły przed regionem bałtyckim po roku 1989. Przedstawienie punktów widzenia i interesów poszczególnych krajów pozwala na zrozumienie zróżnicowanej dynamiki integracji bałtyckiej w czasie i przestrzeni.   
Literatura
dostępna na zajęciach i w wersji elektronicznej dla uczastników kursu

nauczyciele w kursie dr hab. Kazimierz Musiał
otwórz kurs

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

Opanowanie umiejętności programowania komputerów, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych konstrukcji występujących w językach programowania i związanych z nimi technik tworzenia programów

nauczyciele w kursie dr hab. Jerzy Auksztol
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Projekt zespołowy III rok studia licencjackie 2018/19

nauczyciele w kursie dr Adam Kostulak
otwórz kurs

Kurs wspierający prowadzenie laboratorium z przedmiotu projekt zespołowy

Literatura

W zależności od wybranego tematu

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Kurs wspierający prowadzenie wykładu z przedmiotu projekt zespołowy

Literatura

W zależności od wybranego tematu

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Kurs wspomagający laboratoria z przedmiotu Projekt Zespołowy

Literatura

W zależności od wybranego tematu


nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs

Kurs wspierający prowadzenie wykładu z przedmiotu projekt zespołowy

Literatura

W zależności od wybranego tematu


nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Anna Lenart
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Bartosz Marcinkowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Anna Lenart
otwórz kurs

Zaznajomienie studentów z problematyką tworzenia aplikacji rozproszonych z wykorzystaniem serwerów aplikacyjnych.

Przygotowanie studentów do obsługi serwerów aplikacyjnych w celu ich wykorzystania w biznesowych systemach informatycznych.
 


nauczyciele w kursie dr Jacek Maślankowski
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Materiały pomocnicze do wykładu ze statystyki dla studentów II roku oceanografii (rok akademicki 2018/2019)

Literatura:

 • Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa, 2014 (wydanie V)
 • Kala R., Statystyka dla przyrodników, Wyd. AR Poznań, 2009
 • Townend J., Practical statistics for environmental and biological scientists, Wiley&Sons, ISBN: 0-471-49665-0
 • Górecki T., Podstawy statystyki z przykładami w R, BTC, Legionowo 2011


nauczyciele w kursie dr Katarzyna Bradtke
dr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs

Materiały pomocnicze do ćwiczeń ze statystyki dla studentów II roku oceanografii (rok akademicki 2018/2019)

Literatura:

 • Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa, 2014 (wydanie V)
 • Kala R., Statystyka dla przyrodników, Wyd. AR Poznań, 2009
 • Townend J., Practical statistics for environmental and biological scientists, Wiley&Sons, ISBN: 0-471-49665-0
 • Górecki T., Podstawy statystyki z przykładami w R, BTC, Legionowo 2011

nauczyciele w kursie dr Katarzyna Bradtke
dr Aleksandra Dudkowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs

..

nauczyciele w kursie dr Michał Kuciapski
otwórz kurs

Treść zadań laboratoryjnych z przedmiotu Środowisko Programisty


Literatura
 • A. Robbins, N. H. F. Beebe. Programowanie skryptów powłoki. Helion 2005.
 • C. Albing, JP Vossen, C. Newham. Bash receptury. Helion 2008.
 • S. Chacon, Pro Git – professional version control (podręcznik dostępny online; jest polskie tłumaczenie).
 • T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl. Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e (tłumaczenie J. Gołdasz, R. Kubiak, T. Przechlewski).

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
Łukasz Mielewczyk
mgr Łukasz Mielewczyk
otwórz kurs

Materiały z wykładów do przedmiotu Środowisko Programisty


Literatura
 1. A. Robbins, N. H. F. Beebe. Programowanie skryptów powłoki. Helion 2005.
 2. C. Albing, JP Vossen, C. Newham. Bash receptury. Helion 2008.
 3. S. Chacon, Pro Git – professional version control (podręcznik dostępny online; jest polskie tłumaczenie).
 4. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl. Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e (tłumaczenie J. Gołdasz, R. Kubiak, T. Przechlewski).

nauczyciele w kursie dr inż. Emilia Lubecka
mgr Łukasz Mielewczyk
Łukasz Mielewczyk
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Gabriela Gic-Grusza
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dorota Buchnowska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Aleksandra Cupiał
dr Gabriela Gic-Grusza
mgr Patryk Pezacki
otwórz kurs

W trakcie trwania kursu nabędą państwo zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane umiejętności z zakresu obsługi programów pakietu Microsoft office (Word, PowerPoint, Excel). Pozwoli to państwu edytować dowolny tekst zgodnie z własnymi potrzebami, tworzyć rozbudowane prezentacje multimedialne z zastosowaniem animacji i nie tylko, a także edytować bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych. Przejście kursu w znacznym stopniu ułatwi poprawne edytowanie tekstu w kontekście późniejszych prac naukowych np. pracy magisterskiej. Pozwoli również bezproblemowo wykonywać wszelkie operacje dotyczące obróbki danych związanych z  późniejszą działalnością naukową, jak również tworzyć profesjonalne prezentacje, które będą mogli państwo przedstawiać w szerszym gronie słuchaczy.

nauczyciele w kursie mgr Rafał Ronowski
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego

nauczyciele w kursie dr Aleksandra Naczk
mgr Katarzyna Stępniewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Anna Pędziszewska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr hab. Stefan Tukaj
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursie dr Aleksandra Naczk
otwórz kurs

Program przedmiotu jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i rozszerzony o zagadnienia zastosowania osiągnięć technologii informacyjnych w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: ergonomia w pracy z komputerem; praca w systemie Windows; zastosowanie i osiągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej w biologii i medycynie; podstawy posługiwania się narzędziami internetowymi; posługiwanie się edytorem tekstów WORD (formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, tworzenie tabel, wykresów); posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym EXCEL (arkusze, funkcje, tabele, wykresy); grafika menadżerska i prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint; posługiwanie się programami komputerowymi w przetwarzaniu i prezentacji danych biologicznych i medycznych; umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem - bezpieczeństwo danych, prawa autorskie, umiejętność pozyskiwania informacji z zasobów sieci Internet; przeszukiwanie baz danych; umiejętność wykorzystania narzędzi 


Literatura

A. Literatura wymagana do zaliczenia zajęć: A.1. wykorzystywana podczas zajęć Mirosława Kopertowska, 2005. Word 122 porady. wyd. mikom Maciej Groszek, 2007. ABC Excel 2003 PL wyd. Helion Krzysztof Masłowski, 2007. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion materiały udostępniane przez prowadzącego


nauczyciele w kursie dr Aleksandra Naczk
otwórz kurs
nauczyciele w kursie mgr Aleksandra Arceusz
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
otwórz kurs
nauczyciele w kursie dr Dariusz Kralewski
otwórz kurs

Omawiane zagadnienia obejmują następujące treści: zasady BHP i ergonomia pracy przy komputerze; wprowadzenie do baz danych; pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji biologicznych z wykorzystaniem baz danych biologicznych i biomedycznych - sekwencji nukleotydowych i
aminokwasowych, struktur cząsteczek biologicznych, literatury; wprowadzenie do metod analizy sekwencji; przegląd podstawowych narzędzi
bioinformatycznych: odczyt i analiza chromatogramów, porównywanie sekwencji, projektowanie starterów, porządkowanie sekwencji, analiza
filogenetyczna, wyszukiwanie i wizualizacja struktur trzeciorzędowych cząsteczek biologicznych; klonowanie in silico.


Literatura

Wykaz literatury podstawowej:
• Baxevanis A.D., Ouellette B.F. (red.) (2005) Bioinformatyka - podręcznik do analizy genów i białek. PWN, ISBN 83-01-14211-1
• Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood (2008) Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN, ISBN: 978-83-01-15494-3
• Autorskie instrukcje do ćwiczeń.
Wykaz literatury uzupełniającej
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook.TOC&depth=2
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/staff/tao/URLAPI/
• http://www.clustal.org/
• http://www.rasmol.org/software/RasMol_Latest_Manual.html
• Literatura dodatkowa podawana na bieżąco


nauczyciele w kursie dr Beata Guzow-Krzemińska
otwórz kurs

logotyp kursu


Szanowni Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych Z Województwa Pomorskiego,

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym dotyczącym  Wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej.

W ciągu czterech miesięcy od 17 grudnia 2018 do 15 marca 2019 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub w trackie telekonferencji zagadnień dotyczących m.in.:

Termin

Temat

17 – 21 grudnia

Obszaru badań medycyny regeneracyjnej

7 – 11 stycznia

Inżynierii tkankowej

14 – 18 stycznia

Embrionalnych komórek macierzystych

21 – 25 stycznia

Płodowych i dorosłych komórek macierzystych

28 stycznia – 1 lutego

Sztucznie indukowanych komórek macierzystych

4 – 8 lutego

Przykładowych terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych

25 lutego – 1 marca

Prawnych aspektów wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

4 – 8 marca

Etycznych aspektów wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej

11 – 15 marca

Debata nad prawnymi i etycznymi aspektami wykorzystania narzędzi biotechnologii w medycynie regeneracyjnej. Podsumowanie kursu.

 

Osoby chętne do udziału w kursie e-learningowym uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 10 grudnia 2018 na adres:  ankoug@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48-58-523-60-06 (w godz. 7.00 – 14.00).

Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).


Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,

Anna Kot


nauczyciele w kursie dr Anna Kot
otwórz kurs

W ramach tego kursu zapoznamy Was z podstawowymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa i pokażemy Wam jak można go stosować do opisu różnych zjawisk. Zjawiska te mogą być różnej natury: np. zjawiska pogodowe, ewolucja gatunków, czy też ruchy cząsteczek cieczy. Mało kto jednak wie, że prawdziwą przyczyną powstania rachunku prawdopodobieństwa była chęć stworzenia narzędzi pozwalających wygrywać w gry hazardowe. Raczej też nie dowiecie się w szkole, że Blaise Pascal, autor znanego z lekcji fizyki prawa Pascala, był twórcą ruletki. W ramach naszego kursu dowiecie się jak obliczyć prawdopodobieństwo ruiny gracza i dlaczego jest ono duże, gdy gramy w ruletkę. Ponadto opowiemy o spacerach losowych i jeszcze innych ciekawostkach. Tytułowe łańcuchy Markowa to narzędzie, które pozwala opisywać i wyjaśniać wszystkie te zjawiska.

Kurs obejmuje dziewięć lekcji. Startujemy 17 grudnia 2019 r. Na początku każdego tygodnia aż do marca (z wyłączeniem przerwy świątecznej) pojawi się nowa lekcja. Serdecznie Was zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy.

nauczyciele w kursie dr hab. Marcin Marciniak

Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.