PORTAL EDUKACYJNY UG   MESTWIN


  Wspomagające Częściowo zast. Całościowo zast. Testowe Realizacja Razem
Wydział Biologii 50 7 5 6 2 70
Wydział Chemii 23 2 10 0 0 35
Wydział Ekonomiczny 106 3 32 2 1 144
Wydział Filologiczny 458 16 25 10 8 517
Wydział Historyczny 59 0 0 0 5 64
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 219 3 0 1 1 224
Wydział Nauk Społecznych 100 17 4 4 0 125
Wydział Oceanografii i Geografii 39 4 4 2 2 51
Wydział Prawa i Administracji 29 6 5 6 0 46
MWB UG i GUMed 2 0 0 0 0 2
Wydział Zarządzania 454 14 32 7 2 509
Razem: 1539 72 117 38 21 1787