Logo UG PORTAL EDUKACYJNY UG MESTWIN

DLA STUDENTÓW
INFORMACJE

UWAGA! Portal Edukacyjny od 27 do 30 lipca będzie wyłączony ze względu na prace serwisowe.

Witaj na Portalu Edukacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego!

Znajdziesz tu kursy utworzone i prowadzone przez nauczycieli uniwersyteckich. Platformą wspierającą działanie Portalu Edukacyjnego jest Moodle. Strona jest administrowana przez Centrum Informatyczne UG.


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Uniwersytet Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://pe.ug.edu.pl (https://mdl.ug.edu.pl/)

Data pierwszej publikacji strony: 2004.12.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.10.01

Status dostępności cyfrowej strony i zawartości

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dotyczy: części Moodle (przekierowanie do mdl.ug.edu.pl)

Z uwagi na bardzo dużą liczbę kursów i zawartych w nich materiałów oraz stale wprowadzane i zmieniane treści stwierdzono częściową zgodność zawartości tych kursów. Niezgodności w już utworzonych kursach będą w miarę możliwości poprawiane. W przypadku przyszłych kursów udostępniona zostanie stosowna informacja pouczająca twórców, by tworzyć je zgodnie z zaleceniami WCAG 2.1.

W tej części serwisu mogą wystąpić niezgodności dotyczące m.in.:
 • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywny zamiennik.
 • Nie wszystkie materiały wideo/audio (oparte na czasie) posiadają zapis alternatywny.
 • Nie wszystkie materiały spełniają wymogi kontrastu.
 • Nie wszystkie odnośniki są opisane w odpowiedni sposób.
 • Nie wszystkie nagłówki i etykiety są opisane prawidłowo.
 • Występują błędy w strukturze kursów.

Część materiałów osadzona w kursach została opublikowana przed wskazanymi w ustawie datami, co wyklucza je z obowiązku dostosowania do wymogów dostępności.

Część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy, co wyklucza je z obowiązku dostosowania do wymogów dostępności.

Przeprowadzona analiza wszystkich podstron nakładki (wraz z ekranem logowania) wykazała nieliczne błędy związane głównie z kontrastem, tytułem stron i poprawnością struktury, nagłówkami, elementami HTML, które służą prezentacji.

Data sporządzenia niniejszej deklaracji: 2021.03.31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu: - (jeszcze nie został przeprowadzony)
Na stronie internetowej wykorzystywane są standardowe skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź problemów z dostępnością niniejszej strony zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:
Adres e-mail: dostepnosc@ug.edu.pl
Telefon kontaktowy: +48 58 523 24 39

Pamiętaj, by w swoim zgłoszeniu podać informacje:

 • adres strony internetowej, której dotyczy zgłoszenie,
 • zwrotne dane kontaktowe,
 • dodatkowe wskazówki odnośnie formy przekazania odpowiedzi (np. powiększony druk, nagranie dźwiękowe).

Wiadomość zwrotna wysłana zostanie do Ciebie w przeciągu maksymalnie 7 dni od chwili jej otrzymania. Jeżeli potrzebne będzie nam więcej czasu poinformujemy Cię o tym i wskażemy nowy termin – przy czym nie będzie to później niż po upływie dwóch miesięcy od otrzymania zgłoszenia.

Jeżeli pojawi się problem z zapewnieniem dostępności wymaganej treści zaproponowany zostanie alternatywny sposób dostępu.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś z jej elementów. Można również zażądać udostępnienia informacji w sposób alternatywny. Dlatego pamiętaj, że w ostateczności zawsze możesz zgłosić skargę na nasze działania do Rzecznika Praw Obywatelskich - Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Gdański, budynek Rektoratu, Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

 • Budynek wolny od barier architektonicznych, wejście wyposażone w stały podjazd dla wózków inwalidzkich oraz automatycznie rozsuwane drzwi.
 • W budynku znajdują się dwie windy, których panele sterujące oznaczono alfabetem punktowym Braille’a.
 • Drzwi do wszystkich pomieszczeń oznaczono etykietami z numeracją w alfabecie punktowym Braille’a
 • W budynku (na piętrach: 1, 2, 3, 4 i 6) znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • W pobliżu wejścia do budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Najdogodniejszy dojazd do wyznaczonych miejsc odbywa się przez Bramę nr 1 zlokalizowaną przy ul. J. Bażyńskiego.
 • Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Aktualnie trwają prace nad udostępnieniem tej usługi online.
 • W pobliżu budynku Rektoratu UG znajdują się przystanki komunikacji miejskiej: tramwajowy oraz autobusowy.

Informacje dodatkowe dotyczące struktury Uniwersytetu Gdańskiego, w tym również dostępności dla osób niepełnosprawnych, zostały zawarte pod poniższym adresem: Mapa Uniwersytetu Gdańskiego


Wszelkie zasoby umieszczone na tym portalu są chronione prawem autorskim.
Copyright © 2005 onwards by Uniwersytet Gdański. All rights reserved.